Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005
Standard 11. Motion 09, diskussion - 2009-03-07, 11:05

Detta är en diskussionstråd för motion 09, som med detta flyttas från motionsforumet.<br>
<br>
Det sammanlagda yrkandet är alltså;<br>
<br>
<br>
<br>
att i stadga § 10 ÅRSMÖTE stryka följande lydelse<br>
<br>
Citat:
Årsmötet väljer partiledare för ett år samt övriga styrelsemedlemmar för två år i taget; första året väljs halva styrelsen för ett år.
<br>
<br>
att i stadga § 10 ÅRSMÖTE ändra följande<br>
Citat:
13. Val av styrelsen:<br>
a. Val av partiordförande<br>
b. Val av kassör<br>
c. Val av övriga ledamöter i styrelsen<br>
d. Val av ersättare i styrelsen (inte obligatoriskt)
<br>
<br>
till<br>
Citat:
13. Val av styrelsen:<br>
<br>
a. Val av ordförande<br>
c. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter<br>
d. Val av styrelsesuppleanter
<br>
<br>
<br>
att i stadga § 13 STYRELSEN ändra från den nuvarande lydelsen<br>
Citat:
Valbar till partiets styrelse är medlem med betald medlemsavgift. Styrelsen väljs på årsmötet och skall bestå av ordförande plus maximalt fem ordinarie ledamöter samt maximalt två ersättare. Styrelsens ledamöter väljs på ett eller två år, så att halva styrelsen avgår växelvis varje år. Ordförande väljs på ett år. Interimsstyrelsen har fri rätt att själva anta ytterligare styrelsemedlemmar tills det första årsmötet har beslutat om ny styrelse. Årsmötet utser ordförande och kassör. I övrigt konstituerar partistyrelsen sig själv. Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst en tredjedel av styrelseledamöter så begär. Styrelse ska sammanträda minst fyra gånger per verksamhetsår. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Partiordföranden kan besluta att sammanträde ska ske elektroniskt. Då kallelse till elektroniskt möte sker genom partiets hemsida eller elektronisk post är styrelsen beslutsmässig om tid för mötet meddelats en vecka innan mötet, oavsett närvaro.
<br>
<br>
<br>
till<br>
Citat:
Valbar till partiets styrelse är medlem med betald medlemsavgift. Styrelsen väljs på årsmötet och skall bestå av:<br>
1 ordförande<br>
9-13 ordinarie ledamöter<br>
1-4 rangordnade suppleanter<br>
<br>
Styrelsens ledamöter väljs på 3 år med överlappande mandatperioder så att en tredjedel av styrelseplatserna besätts varje år. Syftet med detta är att undvika att en majoritet av styrelsen byts ut på en gång. Ledamöter kan därför väljas på kortare tid än tre år för att uppnå en sådan planerad besättningstakt.<br>
<br>
Ordförande väljs på två år. Ordförande väljs av årsmötet, i övrigt konstituerar partistyrelsen sig själv. Styrelsen utser även en partiledare och delegerar till denna de befogenheter och ansvar som krävs för att leda det operativa arbetet. Styrelsen utser även en arbetsgrupp bestående av partiledaren och 2-4 andra personer till stöd för den operativa verksamheten samt delegerar till arbetsgruppen de befogenheter och det ansvar som styrelsen anser att gruppen behöver.<br>
<br>
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst en tredjedel av styrelseledamöterna begär det. Styrelse ska sammanträda minst fyra gånger per verksamhetsår. Styrelsen är beslutsmässig om ordinarie ledamöter och suppleanter motsvarande minst hälften av det ordinarie ledamotsantalet är närvarande vid mötet. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
<br>
<br>
att i stadga § 20 STADGEÄNDRING ändra den nuvarande lydelsen<br>
Citat:
Partiets stadgar, utom paragraferna §1 NAMN OCH ORGANISATIONSFORM, § 10 ÅRSMÖTE, § 11 MEDLEMSMÖTE, § 20 STADGEÄNDRING samt § 21 UPPLÖSNING, kan ändras genom beslut på årsmöte eller medlemsmöte om beslutet tas med minst 75 procent majoritet.<br>
<br>
Samtliga paragrafer kan ändras genom beslut på två på varandra följande års- eller medlemsmöten, varav minst ett skall vara årsmöte.
<br>
<br>
Ändras till:<br>
Citat:
Partiets stadgar, utom paragraferna §1 NAMN OCH ORGANISATIONSFORM, § 10 ÅRSMÖTE, § 11 MEDLEMSMÖTE, § 20 STADGEÄNDRING samt § 21 UPPLÖSNING, kan ändras genom beslut på årsmöte eller medlemsmöte om beslutet tas med minst 75 procent majoritet.<br>
<br>
Samtliga paragrafer kan ändras genom beslut på två på varandra följande års- eller medlemsmöten med minst två veckors mellanrum.
<br>
<br>
Notera att ändringarna i §10 och §20 kräver två läsningar och träder alltså inte i kraft förrän de antagits en andra gång på ett medlemsmöte<br>
<br>
<br>
Denna diskussionstråd stänger 1315 för votering.


   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #131180
Standard RE: 11. Motion 09, diskussion - 2009-03-07, 11:09

Det ligger även ett tilläggsyrkande om ett tillägg till §10 ÅRSMÖTE, utan precisering om var texten läggs in:Citat:
För att vara valbar till styrelsen och för att ha rösträtt på årsmöte, ska man ha varit medlem i partiet i minst två månader.


   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Hans J Inte uppkopplad
 
Inlägg: 107
Reg.datum: Dec 2008

Länk: #131183
Standard RE: 11. Motion 09, diskussion - 2009-03-07, 11:10

"Valbar till partiets styrelse är medlem med betald medlemsavgift."Jag har inte betalt medlemsavgift. Någon annan?Föreslår istället:

"Valbar till partiets styrelse är medlem som betalt fastställd medlemsavgift."
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Erik Balgård Inte uppkopplad
 
Inlägg: 7
Reg.datum: Dec 2008

Länk: #131185
Standard RE: 11. Motion 09, diskussion - 2009-03-07, 11:11

Borde det inte § 10 ÅRSMÖTE ändras till följande (observera bokstäverna

Citat:
13. Val av styrelsen:a. Val av ordförande

b. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter

c. Val av styrelsesuppleanter


istället för det föreslagnaCitat:
13. Val av styrelsen:a. Val av ordförande

c. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter

d. Val av styrelsesuppleanter

   
Svara med citat
  (#5) Gammal
agnesson Inte uppkopplad
Ansvarig forumgruppen
 
agnessons avatar
 
Inlägg: 2 856
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #131187
Standard RE: 11. Motion 09, diskussion - 2009-03-07, 11:12

Citat:
Hans J (2009-Mar-07)"Valbar till partiets styrelse är medlem med betald medlemsavgift."Jag har inte betalt medlemsavgift. Någon annan?Föreslår istället:

"Valbar till partiets styrelse är medlem som betalt fastställd medlemsavgift."
Är medlemsuppgiften noll tolkar jag det som om medlemsavgiften är betald. Jag tycker ditt tillägg är onödigt.


Sitter i partiledningen med ansvar för lokala föreningar

Arbetar som lokal assistent åt Amelia Andersdotter i Sverige
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
Björn Felten Inte uppkopplad
 
Björn Feltens avatar
 
Inlägg: 1 451
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #131189
Standard RE: 11. Motion 09, diskussion - 2009-03-07, 11:13

Citat:
Rick Falkvinge (2009-Mar-07)Detta är en diskussionstråd för motion 09, som med detta flyttas från motionsforumet.Det sammanlagda yrkandet är alltså;

Citat:
Valbar till partiets styrelse är medlem med betald medlemsavgift.


Så vitt jag kunnat utläsa av diskussionstråden, så förelåg (och accepterades av motionären) att ovanstående, otidsenliga, formulering skulle ändras tillCitat:
Valbar till partiets styrelse är person som varit medlem i minst två månader.


Har jag missuppfattat diskussionens gång...?EDIT: Mittåt, ser nu att allt uppdaterats korrekt. Glöm denna kommentar.

EDIT2: Fast ändå inte ser jag nu. Jag föreslår alltså ovanstående specifika justering av motionen.--


--
Bad officials are elected by good citizens who do not vote.
-- George Jean Nathan (1882-1958)

Min gamla PP-blogg
Min nya blogg
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
robjoh Inte uppkopplad
 
Inlägg: 75
Reg.datum: Jul 2008

Länk: #131193
Standard RE: 11. Motion 09, diskussion - 2009-03-07, 11:14

Citat:
agnesson (2009-Mar-07)
Citat:
Hans J (2009-Mar-07)"Valbar till partiets styrelse är medlem med betald medlemsavgift."Jag har inte betalt medlemsavgift. Någon annan?Föreslår istället:"Valbar till partiets styrelse är medlem som betalt fastställd medlemsavgift."
Är medlemsuppgiften noll tolkar jag det som om medlemsavgiften är betald. Jag tycker ditt tillägg är onödigt.


Jag får nog säga att vi dock borde ormformulera, det är en små sak men vi har ingen medlemsavgift vi har guldpirater. Bättre att skriva ut det ordentligt så det inte blir något att argumentera om senare.


Robert Johansson

Kommunansvarig för Härryda Kommun

robert.johansson@piratpartiet.se
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
Hans J Inte uppkopplad
 
Inlägg: 107
Reg.datum: Dec 2008

Länk: #131192
Standard RE: 11. Motion 09, diskussion - 2009-03-07, 11:14

Agnesson...Man är väl bara petig men då lär väl mitt förslag ryka.
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
Henrik Enblom Inte uppkopplad
 
Henrik Enbloms avatar
 
Inlägg: 177
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #131190
Standard RE: 11. Motion 09, diskussion - 2009-03-07, 11:14

Några funderingar, alltså inte yrkanden.Har valberedningen garderat sej för att den här motionen ska gå igenom?Borde inte den mycket av den föreslagna stadga ändringen i § 13 STYRELSEN ske i § 10 ÅRSMÖTE eftersom en stor del av ändringen berör vad årsmötet väljer?


Vice Kommunledare Eskilstuna
henrik.enblom [internet-kaka] piratpartiet.se
Novus @ irc.piratpartiet.se
novus_pp @ Evil skype

   
Svara med citat
  (#10) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #131195
Standard RE: 11. Motion 09, diskussion - 2009-03-07, 11:15

Citat:
Björn Felten (2009-Mar-07)Har jag missuppfattat diskussionens gång...?


Motionären har flera gånger ändrat i yrkandet för att jämka med tilläggsyrkanden; senast natten till idag. Jag kopierade in det senaste direkt från tråden.Motionären får gärna förtydliga om något är felaktigt.


   
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
27. Diskussion om motion 04 Rick Falkvinge Årsmöte 7-8 mars 2009 32 2009-03-08 09:54
26. Diskussion om motion 03 Rick Falkvinge Årsmöte 7-8 mars 2009 25 2009-03-08 09:32
24. Diskussion om motion 01 Rick Falkvinge Årsmöte 7-8 mars 2009 30 2009-03-08 09:31
30. Diskussion om motion 05 Rick Falkvinge Årsmöte 7-8 mars 2009 8 2009-03-08 09:30
25. Diskussion om motion 02 Rick Falkvinge Årsmöte 7-8 mars 2009 24 2009-03-08 09:21Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com