Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005
Standard 31. Diskussion om motion 06 - 2009-03-07, 15:55

Motion 06 har lagts i motionsforumet. Den lyder:<br>
<br>

<br>
<br>
Vänner,<br>
<br>
Det här är en känslig motion. Det är en motion om pengar.<br>
<br>
Som flera av er vet vid det här laget har jag drabbats ganska hårt ekonomiskt av att dra igång Piratpartiet. Hårdare, vad jag vet, än någon annan.<br>
<br>
Det är sant att jag skulle gjort det ändå.<br>
<br>
Det är sant att jag egentligen inte hade något val.<br>
<br>
Det är sant att andra också har arbetat hårt.<br>
<br>
Men likväl har jag avstått ungefär en miljon i inkomster och har skuldsatt mig med omkring trehundratusen. Det är en skuld som tar mellan tio och tjugo år att betala av.<br>
<br>
I normala fall.<br>
<br>
Anledningen till att jag skuldsatt mig så hårt är att jag tror lika hårt på att projektet Piratpartiet kan lyckas. Att vi kan - nej, att vi måste lyckas. Om vi inte lyckas, och vi glider in ett storebrorssamhälle, så är en tung skuld inte det största problemet.<br>
<br>
Hur som helst kommer vi snart att ha partistöd, om allt går enligt planerna. Jag tänker helt enkelt fråga partiet snällt om att lösa mina lån då.<br>
<br>
Det skulle kännas väldigt konstigt att ha skuldsatt sig djupt på ett sätt som tar 10-20 år att komma ur, när organisationen som är resultatet blivit stormrik.<br>
<br>
Därför skulle jag vilja att årsmötet beslutar att -- den dag Piratpartiet får partistöd -- att Piratpartiet betalar av de skulder som jag dragit på mig för att få igång Piratpartiet till den punkten.<br>
<br>
(Samma princip skulle naturligtvis gälla för andra som arbetat heltid sedan 2006 för lånade pengar.)<br>
<br>
Rent skattemässigt skulle det vara inkomst av tjänst. Kostnaden för partiet är alltså betydligt högre än de trehundratusen. Men det är mest principen det handlar om här -- ifall jag ska bli djupt skuldsatt som ett resultat av att ha byggt upp en rik och resursstark organisation. Det skulle kännas... märkligt i eftersmaken.<br>
<br>
Märk nu; jag ber inte om att bli rik. Inte på något sätt. Jag ber bara om att få komma upp till noll.<br>
<br>
Detta skulle då vara aktuellt omkring mars år 2011. Tidigast.<br>
<br>
Jag yrkar;<br>
att årsmötet 2009 beslutar att Piratpartiet betalar av Rick Falkvinges personliga skulder den dag partiet får partistöd, och att övriga i liknande situation tas i motsvarande beaktande.<br>
<br>

<br>
<br>
STYRELSENS YTTRANDE<br>
<br>
Innebörden av tilläggsyrkandet är att partiet skulle undersöka Ricks privatekonomi, och därefter fatta beslut om återbetalning av ett belopp som partiet bestämmer. Det är inte vad Rick bett om, och det är inte känt om han själv skulle vilja det. Därför yrkar styrelsen avslag på det yrkandet. När det gäller Ricks ursprungliga motion väljer styrelsen att inte ta ställning, utan överlämnar det beslutet åt årsmötet.<br>
<br>
Styrelsen avstår enigt från att yrka årsmötet avslag eller bifall.<br>
<br>

<br>
<br>
Det finns följande ändrings- och tilläggsyrkanden:<br>
<br>
Ändringsyrkande 1<br>
<br>
att årsmötet 2009 tar ett initiativ för att låta Piratpartiet undersöka möjligheten att betala av Rick Falkvinges personliga skulder som kan knytas direkt till skapandet och drivandet av Piratpartiet, när belopp fastställts så ska betalning ske i mån av prioritet, dvs de överskott av tillgånger som inte öronmärkts till andra saker kan/bör användas till detta. Denna undersökning/utredning bör genomföras av en grupp tillsatt av den valda styrelsen. Dessutom bör ingen som berörs av en möjlig retroaktiv utbetalning vara delaktig i denna grupp så det inte kan komma fram frågetecken gällande jävighet.<br>
<br>
Ändringsyrkande 2<br>
<br>
att årsmötet 2009 beslutar att Piratpartiet, mars 2011, retroaktivt arvoderar Rick Falkvinge för det arbete han utfört som partiledare från 2006 till 2011 med ett belopp om totalt 650 000 kronor, betalat över 12 månader utöver den eventuella lön som beslutats för arbete efter 1a jan 2011, förutsatt att partistödet efter riksdagsvalet 2010 överstiger detta belopp summerat med övriga för partiet nödvändiga kostnader. Detta beslut skall inte ses som någon riktlinje för andra liknande krav eller önskemål framgent utan dessa skall beslutas på egna meriter och som egna motioner på kommande årsmöten.<br>
<br>
Ändringsyrkande 3<br>
<br>
att årsmötet 2009 anser att personer som har lagt ner mycket arbete på piratpartiet med styrelsens goda minne inte ska bli ekonomiskt belastade.<br>
<br>
att årsmötet 2009 ber styrelsen samt Rick Falkvinge tillsätta en grupp som senast till årsmötet 2011 ska arbeta fram ett förslag på hur Rick Falkvinge ska kompenseras utan att kränka hans personliga integritet.<br>
<br>
Ändringsyrkande 4<br>
<br>
att årsmötet 2009 beslutar att Piratpartiet avser att bevilja Rick Falkvinge ett räntefritt lån på godtyckligt belopp i ett år, med syfte att befria honom de personliga skulder han ådrog sig i samband med uppstarten av partiet, när partiet får partistöd och budgeten tillåter, och att övriga i liknande situation tas i motsvarande beaktande,<br>
<br>
att lånet enbart kan beviljas och förlängas med förutsättning att han finns kvar i partiet och att en avbetalningsplan utarbetats med styrelsen.<br>
<br>
att att årsmötet 2009 tar ett initiativ för att låta Piratpartiet undersöka möjligheten att ge Rick Falkvinge ett personligt förskott på ovanstående lån, när belopp fastställts så ska betalning ske i mån av prioritet, dvs de överskott av tillgångar som inte öronmärkts till andra saker kan/bör användas till detta.<br>
<br>
Ändringsyrkande 5<br>
<br>
att Piratpartiet ska inte lägga sig i sina medlemmars privata ekonomiska situation, inkluderat deras lån. <br>
<br>
Ändringsyrkande 6<br>
<br>
att årsmötet slår fast att Rick förtjänar en skälig retroaktiv ersättning för det arbetet han utfört med piratpartiet sedan starten 2006, utan att för stunden specificera något exakt belopp för den ersättningen.<br>

<br>
<br>
Tråden stänger för votering på söndag 1100.<br>


   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Gert Löwenhamn Inte uppkopplad
 
Inlägg: 148
Reg.datum: Mar 2006

Länk: #131715
Standard RE: 31. Diskussion om motion 06 - 2009-03-07, 16:14

För det första måste jag säga att jag tycker det är helt rätt att återbetala de skulder som personer ådragit sig iom starten av partiet.

Att därmed villkora det till att gälla vissa typer av skulder eller att vi skall göra någon form av revision av, i det här fallet, Ricks ekonomi för att vidimera riktigheten i skulderna känns mest löjligt.Jag skulle istället vilja föreslå att vi beslutar om en retroaktiv årslön av ex 100.000 kr för partiledarposten. På det viset angår det ingen hur pengarna spenderas och partiet slipper gå igenom tonvis med gamla kvitton och bankpapper hemma hos Rick.


// Gert Löwenhamn<br>
gert@lowenhamn.nu<br>
070-310 44 98
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
pv2b Inte uppkopplad
 
pv2bs avatar
 
Inlägg: 263
Reg.datum: Mar 2006

Länk: #131720
Standard RE: 31. Diskussion om motion 06 - 2009-03-07, 16:17

Rent principiellt tror jag på idén att partiets bör kunna låsa Ricks lån.Däremot tycker jag att just den här motionen är olycklig just eftersom den förutsätter att Ricks hela skuld (ospecificerad) samt även andra i liknande situation (ospecificerade med ospecifierat belopp) -- att alla dessa skulder betalas av i sin helhet den dag partiet får en enda krona i partistöd.Med andra ord, ett visst specifikt datum ska partiet betala ett okänt belopp pengar till okända personer, utifrån medel av okänd storlek. (Om vi får under 4% kan det hända att vi bara får några hundratusen om jag minns diskussionen från en tidigare tråd rätt.)Alltså, jag skulle gärna vilja rösta för bifall av den här motionen, men den är helt enkelt alldeles för luddig för att jag med gott samvete ska kunna göra det, och överväger att avslå den på grund av bristande tydlighet.
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
gn Inte uppkopplad
 
gns avatar
 
Inlägg: 74
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #131725
Standard RE: 31. Diskussion om motion 06 - 2009-03-07, 16:18

Jag tycker det är helt rimligt att peroner i den sitsen ska få "komma upp till noll.", jag tänker därför rösta för det ursprungliga förslaget.Jag tycker vidare att tillägsyrkandet om att tilsätta en analysgrupp är helt rimligt. Denna kan då kontrollera att belopp är rimliga gentemot donationer i form av crowdfounding så skulderna blir avbetalda i alla riktighet. Jag tänker alltså rösta för tillägsyrkandet.


-

since jan -08
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
pv2b Inte uppkopplad
 
pv2bs avatar
 
Inlägg: 263
Reg.datum: Mar 2006

Länk: #131737
Standard RE: 31. Diskussion om motion 06 - 2009-03-07, 16:28

Citat:
Gert Löwenhamn (2009-Mar-07)...Jag skulle istället vilja föreslå att vi beslutar om en retroaktiv årslön av ex 100.000 kr för partiledarposten. På det viset angår det ingen hur pengarna spenderas och partiet slipper gå igenom tonvis med gamla kvitton och bankpapper hemma hos Rick.


Jag tycker i och för sig att det är att föredra att specificera ett fast belopp som en någolunda skälig ersättning än att gräva i Ricks ekonomi, som faktiskt inte angår partiet direkt. Men det är ändå för tidigt att ta ställning till detta innan vi vet partistödets storlek.Eventuellt skulle man kunna ändra i den villkoret från "att partiet får partistöd" till "att partiet får partistöd som överstiger X kronor". Någon som vet mer om siffrorna som är relevanta får gärna komma med ett bra förslag på X.
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
cluez Inte uppkopplad
 
cluezs avatar
 
Inlägg: 79
Reg.datum: Sep 2007

Länk: #131746
Standard RE: 31. Diskussion om motion 06 - 2009-03-07, 16:32

Citat:
gn (2009-Mar-07)Jag tycker det är helt rimligt att peroner i den sitsen ska få "komma upp till noll.", jag tänker därför rösta för det ursprungliga förslaget.Jag tycker vidare att tillägsyrkandet om att tilsätta en analysgrupp är helt rimligt. Denna kan då kontrollera att belopp är rimliga gentemot donationer i form av crowdfounding så skulderna blir avbetalda i alla riktighet. Jag tänker alltså rösta för tillägsyrkandet.


Kunde inte sagt det bättre själv.
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Greyman Inte uppkopplad
 
Greymans avatar
 
Inlägg: 183
Reg.datum: Sep 2006

Länk: #131748
Standard RE: 31. Diskussion om motion 06 - 2009-03-07, 16:35

Vi har för lite information om partiets ekonomi. Jag förstår att det är många oklarheter i det beroende på huruvida partiet får partistöd eller ej, samt hur mycket som kommer gå åt i EU-kampanjen, men i runda tal hoppas jag att styrelsen kan svara på hur det ligger till och om det finns pengar att avvara. Först därefter kan vi besluta oss.Tror föresten jag ska få tummen ur och bli guldpirat nu.


- Grå - Homo Conscientia (den kunskapsdelande människan, människan med samvete)
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
Ahruman Inte uppkopplad
 
Ahrumans avatar
 
Inlägg: 742
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #131749
Standard RE: 31. Diskussion om motion 06 - 2009-03-07, 16:36

Jag inser inte fördelen i att besluta om disponeringen av 2011 års eventuella inkomster redan nu.


Jens Ayton

This moment, right now, 2009, this is as hard as copying will be for the rest of recorded history. Next year, copying will be easier. And the year after that. And the year after that. — Cory Doctorow
  Skicka ett meddelande via AIM till Ahruman  
Svara med citat
  (#9) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #131758
Standard RE: 31. Diskussion om motion 06 - 2009-03-07, 16:40

Citat:
Gert Löwenhamn (2009-Mar-07)Jag skulle istället vilja föreslå att vi beslutar om en retroaktiv årslön av ex 100.000 kr för partiledarposten. På det viset angår det ingen hur pengarna spenderas och partiet slipper gå igenom tonvis med gamla kvitton och bankpapper hemma hos Rick.


Om någon vill lägga ett tilläggsyrkande, så räcker det inte att skriva "vi kanske skulle ha det här tilläggsyrkandet?", eller "jag funderar på om det inte borde stå så här:". Det är resonerande.Om någon vill ha ett tilläggsyrkande, så måste det skrivas i klartext, så här:JAG LÄGGER FÖLJANDE TILLÄGGSYRKANDE:

att alla lägger tilläggsyrkanden tydligt, eller tolkas som en del av den flödande diskussionen.
   
Svara med citat
  (#10) Gammal
Hanna Dönsberg Inte uppkopplad
 
Hanna Dönsbergs avatar
 
Inlägg: 345
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #131760
Standard RE: 31. Diskussion om motion 06 - 2009-03-07, 16:41

Håller med de flesta föregående skrivare1. Motionen måste vara tydligare, med belopp fastsatta, lr en tydlig tillåtelse från Ricks sida att t.ex. en revisor kollar igenom hans privatekonomi.2. Det känns riskfyllt att besluta om det här innan vi vet hur vår ekonomi kommer se ut.3. Rick, du har väl startat en personlig insamling, hur går det? Kan du "bara" leva på den, lr kan du betala av några lån också? Btw - jag har levt under existensminimum i x antal år, behöver du ekonomitips har jag massor ;P

Hursomhelst, jag yrkar för avslag.


~ Hanna TOQig Dönsberg ~
valberedare för Ung Pirat och Ung Pirat Västerås samt
lekmannarevisor Distriktsstyrelsen Öst, Ung Pirat
Läs gärna min blogg!
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Hanna Dönsberg  
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
27. Diskussion om motion 04 Rick Falkvinge Årsmöte 7-8 mars 2009 32 2009-03-08 09:54
26. Diskussion om motion 03 Rick Falkvinge Årsmöte 7-8 mars 2009 25 2009-03-08 09:32
24. Diskussion om motion 01 Rick Falkvinge Årsmöte 7-8 mars 2009 30 2009-03-08 09:31
25. Diskussion om motion 02 Rick Falkvinge Årsmöte 7-8 mars 2009 24 2009-03-08 09:21
11. Motion 09, diskussion Rick Falkvinge Årsmöte 7-8 mars 2009 65 2009-03-07 12:16Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com