Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Mårten Fjällström Inte uppkopplad
 
Mårten Fjällströms avatar
 
Inlägg: 2 622
Reg.datum: Feb 2006
Standard Eftervalsplanering för kommun och landsting - 2010-06-24, 12:30

Styrelsen har beslutat att det efter valet ska gå att sätta igång en formell lokal organisation. Men det är bra att planera ramarna för verksamheten redan nu. Här kommer en del spridda tankar, baserade på vad vi kollat upp i Uppsala, vilket gör Uppsala till det stående exemplet.

Ekonomiskt stöd
De ekonomiska stöd partiet kan få varierar från kommun till kommun. Det finns tre delar, partistöd (i relation till antalet mandat), politiska sekreterare och slutligen kommunalråd.

Partistödet är det säkraste. Summan varierar från kommun till kommun och man får kontrollera med lämplig tjänsteman vad det kommer vara under nästa mandatperiod. I Uppsala kommun är det 1,5 prisbasbelopp per mandat, vilket ger 63kkr/år.

Politiska sekreterare har en del kommuner försökt utesluta småpartier från, men det verkar som att de flesta skärpt sig. Det finns två modeller, antingen anställer kommunen en person på partiets instruktion eller så får partiet pengar för att anställa person. I Uppsala får partiet 100kkr/år för mandat 1 och 2, efter det sjunker summan per mandat.

Kommunalråd arbetar som kommunpolitiker på heltid, men kommunalråd är det inte alls säkert man får. Jag tror modellen varierar, men i Uppsala är alla i kommunstyrelsen kommunalråd och det 15 ledamöter i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen - liksom alla nämnder - väljs proportionellt av fullmäktige. Det innebär att det i Uppsala krävs 5 mandat (motsvarande runt 6% i valet) för att av egen kraft få en plats, men om man samarbetar med endera blocket kan man kräva ett kommunalråd som del av förhandlingarna. Det här får en tydlig effekt på möjligheterna att påverka och synas, så att planera förhandlingarna innan valet (inklusive vilka som ska förhandla (de behöver inte vara ledamöter)) är en bra idé.

Användning
Varje lokalorganisation bestämmer över sina bidrag, men jag tänkte göra en skiss som kan fungera som guide.

Valbudget
Partiet har räknat med att lägga undan 25% av statsbidrag till valbudget. Det kan vara klokt att göra samma för alla kommuner och landsting och lägga undan 25% av det totala värdet av partistöd och pol sek-stöd. Det gör att valbudgeten för nästa kommun och landstingsval blir samma som den summa organisationen får per år.

Lokal
Jag har hört många nämna behov av ett mindre kontor ungefär som UP/PP centralt har i Uppsala - ett kontorsrum och tillgång till möteslokal. Priser varierar kraftigt, men Uppsalas kostar (totalt) ca 4kkr/månad, dvs ca 50kkr/år. Så om man bara tar något mandat är det en rejäl kostnad, men tar man många är det en liten.

Politiska sekreterare
En politisk sekreterare kostar månadslön*1,4*12månader så det är en stor kostnad. Dessutom tillkmmer dator, telefon, arbetsplats (om man inte redan räknat in det i lokal) etc. Det är dock viktigt eftersom en sådan har tid att gräva fram saker i de ibland krokiga kommunala beslutsvägarna. Om man tar få mandat kan en pol sek på deltid vara en väg framåt.

Administration
Någon ska betala hyra, betala ut löner osv. I stort sett går det här att lösa på tre sätt: en egen administration, en inhyrd firma, eller en gemensam administration. Jag tror att det blir effektivast med en gemensam administration för kommuner och landsting. Nu har årsmötet fattat beslut om att styrelsen inte får lägga avgifter på kommunbidrag, så mitt förslag till lösning är en samarbetsorganisation.

Piratpartiets Landstings- och Kommun-organisation (PP-LoKo)
Syfte: Utöver gemensam administration ser jag en gemensam organisation kan fylla några andra gemensamma behov. Utbildning för ledamöter, diskussion mellan ledamöter från olika kommuner och landsting och att fungera som en samorganiserande organisation så att tex partistyrelsen inte behöver prata med hundra personer för att få veta vad våra fullmäktigeledamöter tycker.

Organisation: Jag tänker mig en styrelse som ansvarar för administratörerna och löpande ärenden, valberedning för att hitta styrelseledamöter, revisor för att granska verksamheten samt ett årsmöte. Styrelsen bör ha spridning i landet, ett sätt är att reglera att det inte får vara mer än en styrelseledamot från samma kommun- eller landstingsorganisation. Årsmötet föreslår jag att alla ledamöter i kommun och landsting har rösträtt och att det hålls fysiskt. Min tanke här är att man har en utbildnings/konferenshelg och viker en timme eller två för årsmöte. Eftersom PP-LoKo inte har egna åsikter och begränsad verksamhet tror jag att det på helgen kommer finnas mer spännande saker att diskutera än om man ska ha en eller två konferenser nästa år.

Ekonomi: Mitt förslag är att varje lokalorganisation betalar några procent av sitt sammanlagda stöd till den gemensamma organisationen. En budget som sätts i procent gör dels att de som har mycket verksamhet betalar mer, vilket är rimligt eftersom det troligen ger mer administration, och att de belastningen inte blir så stor på de ställen som har liten ekonomi. Procettalet bestäms av årsmötet och utgör PP-LoKos enda intäkt. Utgifter är konferenser, administratör (primärt en ekonomiassistent), styrelsemöten.

Verksamhet: Administration, konferenser, samordning av representation till kommun- och landstings-specifika nationella organ, samordning av utspel, samordning av frågor och svar mellan partistyrelsen och fullmäktigeledamöterna, gemensamma utvecklingsprojekt (i den mån det behövs), styrelsemöten. Det är allt jag kommer på.


Det är ungefär så här långt jag kommit, en del kanske känner igen det här eftersom jag haft lösa tankar på det ett tag, men inte samlat dem. Feedback uppskattas.


"Med bevis finns inga hinder att döma så kallade muslimer i svenska domstolar, det sker dagligen. Terroristlagstiftningen gäller bara så kallade muslimer som är oskyldiga i lagens mening." - Jan Guillou
_________________
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #216366
Standard Sv: Eftervalsplanering för kommun och landsting - 2010-06-24, 13:08

Ubuntu har LoCo:s engelska för LoKo Lokal Kommunity.

Det som skissas fram här är alltså en (1) gemensam organisation för de valda i kommuner och landsting.

Vi i regionvalet västra götaland har en grupp som består av samtliga på listan och DL om denne ej står med. Vårt grundstöd på 650000 kr används lämpligast till att anställa en polsek förutom ett regionråd om PP får ett.

Jag ser också att en del av det mandaträknade partistödet går ut till valkretsarna då det finns fem stycken i länet. För att stärka den lokala aktiviteten och användas till valsedlar om fler kommuner vill ställa upp 2014.


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Peter Johansson Inte uppkopplad
 
Inlägg: 765
Reg.datum: Aug 2009

Länk: #216378
Standard Sv: Eftervalsplanering för kommun och landsting - 2010-06-24, 14:57

Mårten skrev:
Ekonomi: Mitt förslag är att varje lokalorganisation betalar några procent av sitt sammanlagda stöd till den gemensamma organisationen. En budget som sätts i procent gör dels att de som har mycket verksamhet betalar mer, vilket är rimligt eftersom det troligen ger mer administration, och att de belastningen inte blir så stor på de ställen som har liten ekonomi. Procettalet bestäms av årsmötet och utgör PP-LoKos enda intäkt. Utgifter är konferenser, administratör (primärt en ekonomiassistent), styrelsemöten.

Där är tre saker i ovanstående jag vill flagga för det ena är (lokal organisationen betalar några procent till den gemensamma organisationen.)
Det har redan varit på tapeten här i lokal media att partier KD,SD (kommun nivå) skickar lokalt partistöd till centrala organisationen som borde stannat lokalt. Eftersom det är en het potatis i media och vi har årsmötes beslut på att lokalt parti stöd stannar lokalt så lär vi inte göra så.
MEN det man skulle kunna göra är att om man tar minimi antalet platser i regionen 5st så är det 500000kr/år i partistöd och lite av det skulle kunna flyta ner till kommunerna också Eller att man på region nivå lägger undan pengar för 2014 års val även för kommunerna i regionen samt en slant till de kommuner som skulle kunna tänkas ställa upp.
Men det hindrar inte att partiet centralt också kan ställa upp ekonomiskt om så behövs
2. Hur mycket är ett basbelopp enligt din beskrivning eftersom du hänvisar till det ganska ofta i texten.
3. De som går in och förhandlar minst 1 måste nog helst ha en ledamotsplats knuten till sig som kan säkerställa att resultatet av förhandlingen efterlevs hela mandat perioden. Man bör nog inte gå in fler än tre stycken och förhandla. Annars är risken stor att varenda kotte ser sig som en utmärkt förhandlare och kräver att vara med.


Av vad jag har hört måste man vara en styrelse för att få ut partistödet (5pers) så de som är få namn på listan bör kanske börja leta redan nu.


Peter Johansson
http://Pejj31.blogspot.com
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Mårten Fjällström Inte uppkopplad
 
Mårten Fjällströms avatar
 
Inlägg: 2 622
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #216972
Standard Sv: Eftervalsplanering för kommun och landsting - 2010-07-02, 13:41

Jag insåg att jag utelämnade den stora utgiften som är synlig verksamhet, men den är ungefär det som blir kvar när man dragit av fasta utgifter. Om man har stöd på landstings- (eller regions-) nivå så är det en bra idé att fundera på hur det används vettigt (fördelning till valkretsar och kommuner låter vettigt).

Citat:
Det har redan varit på tapeten här i lokal media att partier KD,SD (kommun nivå) skickar lokalt partistöd till centrala organisationen som borde stannat lokalt. Eftersom det är en het potatis i media och vi har årsmötes beslut på att lokalt parti stöd stannar lokalt så lär vi inte göra så.
Precis. Det är just det som är poängen med den modell jag skissat som pp-loko. Inga pengar går då till den centrala organisationen, endast till en samarbetsorganisation som kontrolleras av de lokalt valda. Samtidigt bär de kommuner och landsting vi kommit in i sina egna kostnader och man undviker dyra lösningar.

Bra poänger om förhandlare.


"Med bevis finns inga hinder att döma så kallade muslimer i svenska domstolar, det sker dagligen. Terroristlagstiftningen gäller bara så kallade muslimer som är oskyldiga i lagens mening." - Jan Guillou
_________________
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
Nicholas Miles Inte uppkopplad
 
Nicholas Miless avatar
 
Inlägg: 524
Reg.datum: Jun 2008

Länk: #217758
Standard Sv: Eftervalsplanering för kommun och landsting - 2010-07-12, 15:27

Årsmötesbeslutet säger att lokala organisationer inte kan tvingas betala in pengar centralt. Vi kan fortfarande göra det frivilligt. Vill en kommun/region/landsting inte gå med i en samarbetsorganisation är det inte svårare än att de låter bli.

PP-Loko verkar förövrigt vara en helt förträffligt idé. Det skulle nog kunna spara in en hel del pengar och skulle göra det mycket smidigt att utbyta erfarenheter. Framförallt kan en sådan organisation skapa enighet bland lokala piratgrupper, vilket är viktigt i partiets nuvarande skede.

Edit: Geografisk spridning i styrelsen är också viktigt. Jag skulle föreslå kvotering så att åtminstone varje län är representerat. Dvs. i Uppsala, där PP ställer upp i Uppsala kommun, Tierps kommun, och Uppsala län, skulle det behövas minst en person från någon av de organisationerna. Just länsrepresentation är viktig för att ha lokalt förankrade administratörer vid samarbeten mellan kommuner inom ett landsting (jag gissar att samarbeten över landstingsgränserna är mindre vanliga). Det finns för övrigt 18 landsting och två regioner i Sverige, så en sådan kvoterings skulle inte leda till någon oöverskådligt stor styrelse.


Chef för Ung Pirats Organisationsutvecklingsgrupp, Ledamot i Ung Pirats förbundsstyrelse

Senast redigerad av Nicholas Miles den 2010-07-12 klockan 15:49.
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
AndersLindbäck Inte uppkopplad
 
AndersLindbäcks avatar
 
Inlägg: 2 789
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #217764
Standard Sv: Eftervalsplanering för kommun och landsting - 2010-07-12, 16:20

PP-Loko känns för mig som en separat organisation inom Pp som konkurrerar med styrelsen. Ser ingen anledning till att formellt skapa en sådan organisation - det blir då konkurrens med styrelsen och speciellt om då vi inte kommer in i riksdagen då kommer PP-loko ha makten över i praktiken alla pengarna i partiet. Man får då två styrelse, en som beskriver politiken man för lokala val och en som hanterar politiken för nationella val och partiet riskerar få maktstrider mellan dem.

Det är bättre och få in PP Loko i det normala sättet som resten av organisationen arbeter för att undvika att dela partiet i två läger. Det vore därför bättre om denna typen av informationsutbyte/samordning sker via distriktsledningarna.

De lokala organisationer som då vill ha del av sådana kan då hjälpa till genom att bekosta delar av en tjänst på distriktsnivå för att möjliggöra
arbetet med sådan samordning/informationsutbyte.

När det gäller de partistöd som utgår så räknar jag kallt med att alla i partiet från DL och lägre som jobbar för partiet på fulltid kommer att få sina jobb via lokala organisationer och/eller även sitta som kommunalråd/landstingsråd eller politiska sekreterare. Om de sedan då gör jobb som även behövs centralt så är det inget fel i det.


Ordförande PP Västmanland. Blogg: http://kunskapssamhallet.se/
Mitt vita rena mjöl och andras smutsiga fingrar gör degen oätlig.
Upphovsrättsmonopol är ingen äganderätt utan en statlig garanterad nyttjanderätt med extremt lång tidsbegränsad rätt att bestämma över verket.
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Nicholas Miles Inte uppkopplad
 
Nicholas Miless avatar
 
Inlägg: 524
Reg.datum: Jun 2008

Länk: #217768
Standard Sv: Eftervalsplanering för kommun och landsting - 2010-07-12, 17:09

PP-Loko kommer inte att ha makt över alla pengar. Den kommer bara att ha makt över den bråkdel av partistödet som går till administration. De lokala organisationerna kommer fortfarande vara suveräna inom lagens ramar i vem de anställer och vad de köper. Styrelsen har ingen beslutanderätt här och det skall de inte ha heller. Pengarna bör förvaltas av en organisation vars makt utgår från de berörda lokala organisationerna, inte av en styrelse tillsatt av hela partiets medlemskår.

Interna splittringar ser jag ingen direkt risk för. Visst kan det komma att uppstå en del friktion precis som i alla andra partier, men det är inget vi inte skulle se iaf. Alla detaljer kring lokalvalen är i princip redan spikade, och de lokalpolitiska piraterna kommer att äga rätt till förvaltning av sina egna pengar och sina egna åsikter vare sig de bildar en samarbetsorganisation eller inte.


Chef för Ung Pirats Organisationsutvecklingsgrupp, Ledamot i Ung Pirats förbundsstyrelse
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
Akileas Inte uppkopplad
 
Inlägg: 11
Reg.datum: Jul 2010

Länk: #217770
Standard Sv: Eftervalsplanering för kommun och landsting - 2010-07-12, 17:31

vad jag vet så var det på tal att vi inte skulle ha några organisationer i huvud taget inom PP, det gick ju inte rick med styrelse med på.

Så jag förstår inte denna kovändning att man helt plötsligt ploppar upp en organisation och sedan en mängd andra organisationer.

Det vore en smartare lösning att alla Kommunledare går ihop till ett nätverk som har en budget som innehåller de pengar man får lokalt. Då är det kommunledarna som står för ansvaret för dessa pengar och inte centrala styrelsen (som i detta fall också är partiledning).
Vilket gör att pengarna hamnar där de skall hamna, dvs hos de lokala politikerna och den lokala verksamheten.

Har man en organisation som martin vill ha så är det ändå styrelsen/partiledningen som har makten över pengarna, precis som de vill ha, det finns en anledning till att martin lägger detta förslag och det är att PL skall få ta del av lokala pengar de inte får ta del av.
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
Mårten Fjällström Inte uppkopplad
 
Mårten Fjällströms avatar
 
Inlägg: 2 622
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #217866
Standard Sv: Eftervalsplanering för kommun och landsting - 2010-07-14, 15:56

Anders har en bra poäng i att tydliggöra att funktionen är samordning, inte konkurrens med partistyrelsen.

Jag diskuterade frågan med Simon under almedalsveckan och vi landade på att vi lika gärna kan scripta en arbetsgrupp (PP-loka?) med samma funktioner och samma kontroll från de lokala organisationerna. Då blir det dessutom lättare att få med en fullmäktige/geografisk kvotering eftersom det inte blir några probelm att skapa en grupp vars storlek varierar beroende på valresultat.

Nicolas har helt rätt i att det bara är en liten del av pengarna som hanteras gemensamt. Om vi inte kommer in i riksdagen kommer alltså lokalorganisationer där vi tar många mandat och där region/landsting/kommun har höga stöd vara de som får ekonomisk makt.

Akileas,
nej jag vill skapa former för de lokalt valda att förvalta pengar gemensamt, så att de går till gemensamma projekt. På det viset missar man inte stordriftsfördelar. Dessutom vill jag skapa former för gemensam diskussion om kommun- och landstings-politiken, för att undvika att den utvecklas helt åt olika håll i olika delar av landet.


"Med bevis finns inga hinder att döma så kallade muslimer i svenska domstolar, det sker dagligen. Terroristlagstiftningen gäller bara så kallade muslimer som är oskyldiga i lagens mening." - Jan Guillou
_________________

Senast redigerad av Mårten Fjällström den 2010-07-14 klockan 16:16.
   
Svara med citat
  (#10) Gammal
AndersLindbäck Inte uppkopplad
 
AndersLindbäcks avatar
 
Inlägg: 2 789
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #217878
Standard Sv: Eftervalsplanering för kommun och landsting - 2010-07-14, 19:29

Citat:
Ursprungligen postat av Mårten Fjällström Visa inlägg
Anders har en bra poäng i att tydliggöra att funktionen är samordning, inte konkurrens med partistyrelsen.

Dessutom vill jag skapa former för gemensam diskussion om kommun- och landstings-politiken, för att undvika att den utvecklas helt åt olika håll i olika delar av landet.

Partistyrelsen väljer partiets politik. Nu skall plötsligt PP-loko bestämma partiets lokala politik - självklart blir det konkurrens och stora möjligheter till friktioner. Därför vill jag inte ha PP-loko som en fristående enhet utan en del av den ordinarie ledningen av partiet. Kan dock tänka mig en informell arbetsgrupp som sysslar med att tolka partiets politik på det lokala planet men där kan då de inbördes lokala delarna av partiet stå för sina egna kostnader.

Fö så kommer alla lokalt vara så upptagna med det nya om vi kommer in att vi inte kommer ha något tid eller behov av informationsutbyte och samarbete före tidigare mitten av 2011. Så slösa inte tid på att skapa en organisatorisk enhet som kanske inte ens behövs (om vi inte kommer in i valet) eller som vi inte kommer ha något omedelbart behov av.

Det finns mycket mera närliggande frågor gällande detta som berör hur man lokalt ordnar demokrati i alla besluten om man kommer in i valet. Här behövs det nedskrivna och klara regler om hur detta går till.


Ordförande PP Västmanland. Blogg: http://kunskapssamhallet.se/
Mitt vita rena mjöl och andras smutsiga fingrar gör degen oätlig.
Upphovsrättsmonopol är ingen äganderätt utan en statlig garanterad nyttjanderätt med extremt lång tidsbegränsad rätt att bestämma över verket.
   
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com