Piratpartiets mötesplattform


Visa resultat för omröstning: Vill mötet lägga verksamhetsberättelsen för 2010 till handlingarna?
Bifall 85 98.84%
Avslag 1 1.16%
7 mötesdeltagare (7.53 procent) valde att markera sin närvaro utan att ta ställning i frågan genom att välja alternativet Avstår.
Antal röster: 93. Du får inte rösta i den här omröstningen

Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010
Standard 06. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse - 2011-03-18, 23:28

Du kan välja att bifalla eller avslå att lägga berättelsen till handlingarna, eller så kan du välja alternativet avstår.

Avstår är dock inte ett riktigt röstningsalternativ, utan är ett sätt att få fram närvaro. Det är helt enkelt ett sätt för dig som tagit del av voteringen, men inte tagit ställning för något av alternativen, att visa att du varit närvarande men inte röstat. Avstår kan aldrig på något sätt påverka utfallet av voteringen.

Detta är enda voteringen i frågan.

Denna votering startar måndag 2:a maj och avslutas onsdag 4:e maj kl 21.30.


Gammal information


Styrelsens verksamhetsberättelse för 2010


Det här är styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010. För att göra den lite mer lättläst har vi delat upp den på flera inlägg. I första inlägget här finns innehållsförteckningen och nedan följer de olika kapitlen i flera inlägg. Dessa är länkade till från innehållsförteckningen. Verksamhetsberättelsen finns också bifogad som PDF och OpenOffice-dokument under innehållsförteckningen.


Innehållsförteckning

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH ARBETE
 • Styrelsens ledamöter
 • Suppleanter
 • Styrelseledamöter som under året valt att lämna sitt uppdrag
 • Möten
 • Mötesnärvaro
ANDRA FÖRTROENDEUPPDRAG
 • Revisorer
 • Valberedning
BUDGET

GENOMFÖRANDE AV VERKSAMHETSPLANEN

VALKAMPANJ FÖR RIKSDAGSVALET 2010
 • Riksdagskandidater
 • Valmanifest
 • Kampanjer
 • Annonsering
 • Valsedelsdistribution
 • Media
 • Valkampanj för de kommun-, landstings- och regionval där partiet deltog
 • Piratpartiet ställde upp i följande kommun-, landstings- och regionalval
 • Resultat
ALMEDALEN 2010

STÖRRE LANPARTY

BEVAKA OCH REAGERA PÅ FRÅGOR SOM TÄCKS AV PRINCIPPROGRAM

APPENDIX A

APPENDIX B
Bifogade filer
Filtyp: pdf verksamhetsberättelse-2010.pdf (172.6 KB, 207 visningar)
Filtyp: odt verksamhetsberättelse-2010.odt (21.3 KB, 189 visningar)

Senast redigerad av Andreas Bjärnemalm den 2011-05-01 klockan 22:23.
   
  (#2) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #260570
Standard Sv: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2010 - 2011-03-18, 23:30

 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH ARBETE


Styrelsens ledamöter
Rickard Falkvinge, ordförande
Anna Troberg, vice ordförande
Christian Engström, vice ordförande
Rickard Olsson, har fungerat som styrelsens sammankallande
Mikael Nilsson, har fungerat som styrelsens sekreterare
Mårten Fjällström
Anna Svensson
Marit Deldén
Johanna Julén
Leif Ershag


Suppleanter
Göran Widham
Anders Nordin
Christoffer Willenfort


Styrelseledamöter som under året valt att lämna sitt uppdrag
Simon Rosenqvist
Klara Tovhult


Möten
Styrelsen har, från årsmötet 2010 fram till 21 februari 2011, haft totalt tretton möten varav tio har varit telefonmöten och tre stycken f2f-möten.
Styrelsen har dessutom fattat fem stycken per capsulam-beslut


Mötesnärvaro
Ett allvarligt och återkommande problem för styrelsen har varit den låga närvaron på styrelsemötena. Detta har försvårat styrelsens arbete avsevärt. Ett styrelsemöte fick ställas in då det inte blev beslutsmässigt och vid ett annat tillfälle tvingades man ringa runt för att få beslutsmässighet.

Närvaron på de 13 möten som hållits med den styrelse som valdes på årsmötet våren 2010 fram till styrelsemötet 21 februari 2011 ser ut så här:NamnDeltagande
Anna Troberg13
Marit Deldén13
Rickard Olsson13
Rick Falkvinge11
Simon Rosenqvist10
Christoffer Willenfort10
Christian Engström9
Mårten Fjällström8
Leif Ershag7
Johanna Julén6
Göran Widham6
Klara Tovhult5
Mikael Nilsson5
Anders Nordin4
Anna Svensson3


Det är viktigt att dels styrelsen tar tag i de låga närvarosiffrorna och att man i framtida styrelseval gör klart för alla kandidater att en styrelseplats är ett stort ansvar som man inte ska ta lätt på.

Senast redigerad av Mötespresidiet den 2011-03-20 klockan 16:02.
   
  (#3) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #260571
Standard Sv: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2010 - 2011-03-18, 23:39

 

ANDRA FÖRTROENDEUPPDRAG


Revisorer
Till revisor valdes:

Rene Malmgren
C. Magnus Bergström (ersättare)


Valberedning
Till valberedning valdes på årsmötet 2010:

Kent Holmblad
Sophia Blomqvist
Marcus Fridholm
Isak Gerson
Petra Gustad
Nils Kadesjö
Patrik Hammar (valde att lämna sin plats i valberedningen)

Senast redigerad av Mötespresidiet den 2011-03-20 klockan 16:03.
   
  (#4) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #260572
Standard Sv: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2010 - 2011-03-18, 23:42

 

BUDGET


Budgeten hanterades genom kontinuerliga styrelsebeslut baserade på intäkter i guldpirat och de behov som uppstod under året.

För närmare information, se ”Piratpartiet - Ekonomisk berättelse 2010”. Separat dokument.


 

GENOMFÖRANDE AV VERKSAMHETSPLANEN


I verksamhetsplanen 2010 uppdrog årsmötet åt styrelsen att genom Piratpartiets operativa organisation genomföra följande:

- Valkampanj för riksdagsvalet 2010.
- Valkampanj för de kommun-, landstings- och regionsval där partiet deltar.
- Delta på Almedalen 2010.
- Delta på större lanpartyn.
- Delta på övriga event som styrelsen anser sig kunna ha råd att genomföra bra. Pride bör vara bland dessa.
- Kontinuerligt söka mer och starkare långsiktig finansiering.
- Kontinuerligt bevaka och reagera på utvecklingen inom de frågor som täcks av principprogram.
- Kontinuerligt samarbeta med övriga piratpartier för att sprida idéerna inom och utom riket.
- Samarbeta med Ung Pirat operativt och ekonomiskt på en solidarisk basis.

Senast redigerad av Mötespresidiet den 2011-03-20 klockan 16:03.
   
  (#5) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #260574
Standard Sv: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2010 - 2011-03-18, 23:47

 

VALKAMPANJ FÖR RIKSDAGSVALET 2010


Riksdagskandidater
Primärvalen avslutades i januari och riksdagslistorna fastställdes. Därefter hölls en kickoff och utbildningshelg för toppkandidaterna för att svetsa dem samman inför ett riksdagsinträde.

Vi satsade också extra på att kunna skicka så många som möjligt av dessa toppkandidater till Almedalen, för att på så sätt ge dem möjlighet att synas, skaffa kontakter och lära känna varandra bättre.

På grund av den begränsade kampanjbudgeten kunde partiet inte ge enskilda riksdagskandidater kampanjbidrag i någon annan form än vissa reskostnader. Trots detta var flera riksdagskandidater initiativrika och genomförde och bekostade egna personvalskampanjer av olika slag.


Valmanifest
Partiledningen fick i uppdrag att ta fram valmanifest. Arbetet med dessa påbörjades under våren. På grund av kommunikationsmissar i inledningsskedet försenades arbetet och avslutades inte förrän i augusti efter en revideringsomgång tillsammans med medlemmarna.


Kampanjer
Kampanjgruppen tog fram valmaterial i form av affischer, foldrar och flyers. Dessa distribuerades ut över landet och användes flitigt av aktivister. I flera städer hade partiet även valstugor.

Utöver det grundläggande kampanjandet genomfördes också några riktade kampanjer:

Kampanj morgonlektyr - riktade sig till gymnasie- och högskolestudenter och genomfördes i slutet av augusti.

Radiospottar - riktade sig till yngre radiolyssnare och genomfördes i slutet av augusti och fram till valdagen.

Rösta piratdagen - riktade sig till alla och genomfördes 4:e september

Affischkampanj med UP - Piratpartiet och Ung Pirat samarbetade även kring en affischkampanj som frontades av Ung Pirats vice förbundsordförande och Piratpartiets vice partiledare.


Annonsering
På grund av begränsad kampanjbudget skedde högst begränsad annonsering i samband med valet. I juli och augusti hade vi två helsidesannonser i DN som en del av vårt deltagande i DNs Reklamcup. Tävlingen möjliggjorde annonsering som vi inte skulle ha haft ekonomisk möjlighet att köpa annars.

Inför valet annonserades det även på Facebook. Denna annonsering finansierades av riktade donationer. I juli annonserade partiet i QX i samband med Pride.


Valsedelsdistribution
Valsedelsdistributionen hanterades i stort sett efter samma mönster som vid EU-valet 2009. Tack vare en heroisk insats av våra aktivister fick vi en hög, jämn och god täckning av valsedlar över hela landet.


Media
Under riksdagsvalskampanjen gjorde Piratpartiet sin största mediala satsning någonsin. Vi arbetade proaktivt och reaktivt. Framför allt producerade vi fler debattartiklar och repliker än i rikstäckande och annan större media än någonsin tidigare.

Partiet gjorde framför allt två stora utspel:
Hostingen av Pirate Bay & hosting av Pirate Bay från riksdagshuset
Hostingen av Wikileaks servrar

För en lista över publicerade debattartiklar och repliker i rikstäckande och annan större media, se Appendix A.

För en lista över skickade pressmeddelanden, se Appendix B.


Valkampanj för de kommun-, landstings- och regionval där partiet deltog
Piratpartiet valde att ställa upp i ett begränsat antal kommun-, landstings- och regionval för att på så sätt skaffa sig mer erfarenhet på området och dessutom inte riskera att få tomma stolar vid eventuell framgång.

De lokalt aktiva som arbetade med dessa val gjorde ett mycket bra jobb, men dessvärre bar det inte frukt.


Piratpartiet ställde upp i följande kommun-, landstings- och regionalval

Norrbottens län 2010
Norrbottens läns landsting
Luleå kommun
Älvsbyns kommun

Västerbottens län 2010
Västerbottens läns landsting
Umeå kommun

Värmlands län 2010
Kils kommun

Västmanlands län 2010
Västmanlands läns landsting
Västerås stad.

Uppsala län 2010
Uppsala läns landsting
Uppsala kommun
Tierps kommun
Enköpings kommun

Stockholms län 2010
Stockholm läns landsting
Österåkers kommun.

Södermanlands län 2010
Strängnäs kommun

Östergötlands län 2010
Östergötlands läns landsting
Linköpings kommun
Norrköpings kommun
Söderköpings kommun

Västra Götaland 2010
Västra Götalandsregionen
Göteborgs stad
Tidaholms kommun

Kalmar län 2010
Kalmar kommun

Skåne län 2010
Region Skåne
Helsingborgs kommun
Lunds kommun
Trelleborgs kommun
Ystads kommun
Åstorps kommun


Resultat
Dessvärre infriades inte förhoppningarna om ett riksdagsinträde, trots alla ansträngningar. Piratpartiet fick 0,65% vilket är en ökning från 2006 med 3573 röster och 0,02%. (Källa: val.se)
Dessvärre fick Piratpartiet heller inte några lokala mandat.
Styrelsen har tillsatt en utredningsgrupp som i större detalj ska gå igenom inre och yttre orsaker till det dåliga valresultatet.

Senast redigerad av Mötespresidiet den 2011-03-20 klockan 16:03.
   
  (#6) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #260575
Standard Sv: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2010 - 2011-03-18, 23:51

 

ALMEDALEN 2010


Piratpartiet gjorde sin allra största Almedalssatsning någonsin. Vi skickade officiellt tjugo personer till Visby, men mer än dubbelt så många sökte sig dit på egen hand och bekostnad.
Under Almedalsveckan deltog pirater i flera debatter och seminarier. Partiet arrangerade även själv ett par debatter och seminarium och en kulturkväll. Partiet hade också ett utställningstält nere i hamnen.

Det sammanlagda intrycket var att Piratpartiet var väl representerat och väl synligt under Almedalsveckan.

På grund av kommunikationsmissar i slutskedet av planeringen drog arrangemanget tyvärr över budget. Denna lärdom kommer vi att ta med oss till planerandet av Almedalsveckan 2011, för att undvika samma problem.


 

STÖRRE LANPARTY


Piratpartiet deltog under året på Dreamhack i Jönköping.


ÖVRIGA EVENT


Piratpartiet har under året deltagit på flera större festivaler och andra arrangemang där många människor samlas. Bland annat:

Pride - Piratpartiet hade ett välbesökt tält i Pride Park. För första gången lyckades vi också samla ihop en större grupp pirater (ca 60-70) till paraden. Det bidrog till att synliggöra partiet i detta sammanhang.

Kiviks marknad - Piratpartiet fanns på plats och informerade marknadsbesökarna om partiets politik.

Trästockfestivalen - Piratpartiet fanns på plats och informerade festivalbesökarna om partiets politik.

Hammarkullefestivalen - Piratpartiet fanns på plats och informerade festivalbesökarna om partiets politik.

Arvikafestivalen - Piratpartiet fanns på plats och informerade festivalbesökarna om partiets politik.


SÖKA MER OCH LÅNGSIKTIG FINANSIERING


Guldpirat stärktes under året, framförallt genom en riktad insamling för valmaterial. Partiet måste dock fortsätta söka alternativ finansiering vid sidan om Guldpirat för att på så sätt stärka verksamheten.

Senast redigerad av Mötespresidiet den 2011-03-20 klockan 16:03.
   
  (#7) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #260576
Standard Sv: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2010 - 2011-03-18, 23:53

 

BEVAKA OCH REAGERA PÅ FRÅGOR SOM TÄCKS AV PRINCIPPROGRAM


Piratpartiet har under verksamhetsåret både arbetat systematiskt proaktivt och reaktivt på utvecklingen i de frågor vi arbetar med.

Vi har bland annat gjort planerade utspel om the Pirate Bay och Wikileaks. Vi har även utnyttjat andra tillfällen att synas. Vi hade till exempel en debattartikel i Aftonbladet i samband med Pride, som lyfte fram FRA:s egen PUL i samband med hbtq-frågor.

För en lista över publicerade debattartiklar och repliker i rikstäckande och annan större media, se Appendix A.

För en lista över skickade pressmeddelanden, se Appendix B.


SAMARBETA MED ANDRA PIRATPARTIER FÖR ATT SPRIDA IDÈER INTERNATIONELLT


Piratpartiet deltog på den internationella PPI-konferensen i Bryssel. Partiledaren och den vice partiledaren skulle representera det svenska Piratpartiet, men tvingades på grund av vulkanutbrott stanna hemma. Partiet representerades av andra duktiga pirater.

På grund av det hårda valkampanjandet har det under året inte funnits kapacitet att arbeta aktivt internationellt.

Den internationella exponeringen har i huvudsak skötts av partiets EU-parlamentariker och hans personal från parlamentet i Bryssel.


SAMARBETA MED UNG PIRAT PÅ EN SOLIDARISK BASIS


Piratpartiet har under hela verksamhetsåret samarbetat operativt och ekonomiskt på solidarisk basis med Ung Pirat. Bland de gemensamma projekt som utfördes kan bland annat nämnas Pride, andra evenemang och den gemensamma affischkampanj som frontades av Sandra Grosse och Anna Troberg. En representant från Ung Pirat finns dessutom alltid adjungerad på partiets operativa ledningsmöten och i den operativa ledningens övriga arbetskanaler.

Senast redigerad av Mötespresidiet den 2011-03-20 klockan 16:03.
   
  (#8) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #260577
Standard Sv: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2010 - 2011-03-18, 23:55

 

APPENDIX A


Debattartiklar och repliker i rikstäckande och annan större media:

7 jan - Svd Brännpunkt: "Nu gör vi slut med Bono och U2" (Johnny Olsson, Marcus Fridholm, Göran Widham)
11 jan - GP "Desinformation bekämpas med information " (replik) (Anna Troberg)
11 feb - GT "Nät-trakasserier: Speciallagar för nätet behövs inte" (Anna Troberg)
23 jan - Aftonbladet "Varför betalar staten för Googles reklam?" (Rick Falkvinge)
27 jan - SvD "Bildt hycklar om friheten på nätet" (replik) (Rick Falkvinge)
28 jan - Newsmill "Låna och betala tillbaka 70 år efter din död?" (Anna Troberg)

8 mars - SVT Debatt "Rent mjöl räcker inte längre" (Emma Marie Andersson)

6 april - Newsmill "Upphovsrättsparaplyn det regnade igenom" (Anna Troberg)
17 april - Aftonbladet "Piraterna ny valbomb" (Rick Falkvinge)
29 april - Newsmill "Malmströms nätcensur slår blint och fel" (Anna Troberg)

7 maj - Newsmill "Piratpartiet fyller tomrummet som den onyanserade blockpolitiken skapar" (Anna Troberg)
11 maj - Newsmill "Bara Piratpartiet kan säkra minoriteters trygghet" (Nicholas Miles)
31 maj - Newsmill "Tacka det fira nätet för att vi vet vad som händer i Gaza" (Anna Troberg)

28 juni - Svd: "Sluta behandla nätet som ett laglöst land" (Anna Troberg/Rick Falkvinge)

2 juli - Aftonbladet: "Vi ska driva Pirate Bay från riksdagen" (Rick Falkvinge)
3 juli - SVT Debatt: "Mer övervakning med båda blocken" (Rick Falkvinge)
21 juli - Svd Brännpunkt: "Härskartekniker i politiken" (Göran Widham)
27 juli - DN "Piratpartiet erbjuder Wikileaks serverplats" (Anna Troberg)
28 juli - Aftonbladet "Hoten mot ett fritt internet hotar även hbt-rörelsen" (Anna Troberg)

3 aug - Newsmill "Är det stjälp eller hjälp man vill ge?" (Anna Troberg)
13 aug - Aftonbladet "Skydda Wikileaks - skydda demokratin" (Anna Troberg)
24 aug - Ny Teknik "Information skapar nya makthavare" (Rick Falkvinge)

8 sep - SVT Debatt "Igår bröt Reinfeldt sitt vallöfte till de unga väljarna" (Rick Falkvinge)
9 sep - DN ”Inget politiskt block står upp för rätten till privatliv” (Christian Engström, Mikael Nilsson)
12 sep - SvD "Kontrollhetsen driver fram främlingsfientligheten" (Gun Svensson, Mikael Nilsson, Anna Troberg)
28 sep - Aftonbladet "Kunskap hotar de mäktigas intressen" (Rick Falkvinge)
29 sep - SvD "Strömbäck en lobbyist utan trovärdighet" (replik) (Anna Troberg)

4 okt - Newsmill "Riksdagspartierna begriper inte att internet är en mänsklig rättighet" (Marie Andersson, Klara Tovhult, Johanna Drott)
27 okt - SVT Debatt "Alliansen sätter elektronisk fotboja på hela befolkningen" (Rick Falkvinge)

11 nov - SVT Debatt "EU är på väg att bli det nya Sovjet" (Rick Falkvinge)
15 nov - SVT Debatt "Katastrof om Bodström tar över" (Rick Falkvinge)
17 nov - SvD "Axhamn vill censurera vanliga människors kommunikation " (replik) (Anna Troberg/Rick Falkvinge)
26 nov - SvD "Pyrrhusseger för upphovsrättsindustrin" (Anna Troberg)
26 nov - Newsmill "Upphovsrättsindustrin vann i dag, men förlorar i längden (Anna Troberg)
26 nov - Aftonbladet "Dags att lära av historien" (Rick Falkvinge)

8 dec - Newsmill "Wikileaks har blottat regeringens akilleshäl" (Anna Troberg)
9 dec - SVT Debatt "Vår fildelning fick svenska politiker att frukta USA:s vrede" (Amelia Andersdotter)
12 dec- SVT Debatt "Maktens försök att tysta läckorna kommer att intensifieras" (Anna Troberg)

Senast redigerad av Mötespresidiet den 2011-03-20 klockan 16:03.
   
  (#9) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #260578
Standard Sv: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2010 - 2011-03-18, 23:57

 

APPENDIX B


Skickade pressmeddelanden

13 jan "Google hotar att lämna Kina"
18 jan "Piratpartiet presenterar sin riksdagsgrupp"
20 jan "Tjejsnack i Linköping"
21 jan "Ung Pirat – Sveriges största politiska ungdomsförbund"
21 jan "Carl Bildt öppnar för samarbete?"
25 jan "Piratpartiet tar fram program för kommunal- och landstingsval"
28 jan "Piratpartiet röstar nej till SWIFT-avtalet"
29 jan "Piratpartistiska bloggen Opassande har mest inflytande"

3 feb "Piratpartiets Farmor Gun i Norrtälje vinner Stora Bloggpriset"
4 feb "Regeringen måste bekänna färg om datalagringen"
7 feb "Piratpartiet ställer upp i lokalval"
11 feb "Piratpartiet om SWIFT: En seger för integriteten och demokratin"
11 feb "Datalagringen: Piratpartiet enda partiet i riksdagsvalet emot datalagringen"
11 feb "Piratpartiet i Kils kommunalval 2010"
15 feb "Piratpartiet agerar på internt fusk i två interna val"
25 feb "Rick Falkvinge årets IT-person"

2 mars "Datalagringen förklarad okonstitutionell i Tyskland"
3 mars "Piratpartiet välkomnar vändning om datalagringsdirektivet"
9 mars "EU-resolution om ACTA inlämnad"
10 mars "ACTA: En seger för öppenheten"
19 mars "Piratpartiet rasar mot Asks skampåleförslag"
22 mars "Piratpartiet välkomnar Feministiskt Initiativs Interneträtt"
24 mars "Piratpartiet får landstingsmandat"
25 mars "Piratpartiet forsätter kräva Asks avgång"
27 mars "Piratpartiets lokala lista för Kils kommunval"

9 april "Piratpartiets riksdagsgrupp har kickoff i helgen"
15 april "Datalagring fungerar fortfarande inte"
16 april "JO kritiserar valnämnden i Lund för orättvis behandling av Piratpartiet"
17 april "Piratpartiets debattartikel nerplockad från aftonbladets hemsida"
20 april "Piratpartiet fastställer lokala listor i Uppsala län"
21 april "Nytt avtal (Acta) vill stänga av människor från Internet"
21 april "ACTA-avtalet hotar svensk rättssäkerhet"
29 april "Piratpartiet i Göteborg demonstrerar på 1 maj"

17 maj "Polisen klagar på Ipred hos riksdagen"
18 maj "Piratpartiet levererar Pirate Bays bandbredd"
25 maj "Piratpartiet systematiskt missgynnat i valkompass"
26 maj "Nya krafter i Piratpartiet Västerås"
30 maj "Piratpartiet vill satsa på IT i Västmanlands landsting"
31 maj "Piratpartiet betonar vikten av fri och öppen kommunikation i Gaza och Israel"

3 juni "Ek (C) och Engström (PP) kräver svar om datalagringen"
3 juni "Piratpartiet ger kryptering till Kronprinsessparet"
8 juni "Piratpartiet fördömer Turkiets digitala murar"
10 juni "Beatrice Ask trampar ännu en gång i det juridiska klaveret"
17 juni "Piratpartiet rasar över registrering av nätsökningar"
18 juni "FRA: Riv upp, gör om, gör rätt!"

2 juli "Piratpartiet kommer att driva Pirate Bay från riksdagen"
8 juli "Swift-avtalet: Det är inte terrorismen, utan övervakningsstaten som hotar vårt samhälle"
9 juli "Internet behöver räddas"
17 juli "Piratpartiet tar segelbåten till riksdagen"
19 juli "Piratpartiet lanserar 2022.nu"
19 juli "Från noll till 90 000 på 24 timmar"
20 juli "DoDu hoharor fofåtottot momailol"
20 juli "Piratpartiet i Grebbestad"
26 juli "Silvia måste dra tillbaka sitt stöd för Ecpat"
26 juli "Piratskutan kommer till Göteborg"
29 juli "Piratpartiet firar Pride"

1 aug "Piratpartiet släpper valmanifestet vid midnatt inatt"
2 aug "Piratpartiet presenterar sina valmanifest"
4 aug "Piratpartiet i Uddevalla"
5 aug "Förtydligande: PP vill inte legalisera barnporr"
6 aug "Piratpartiet reviderar sitt valmanifest i samråd med medlemmarna"
7 aug "Piratpartiet kräver ursäkt från Pentagon om Wikileaks"
13 aug "Piratpartiet släpper Valmanifest 2.0"
16 aug "Piratpartiet utmanar sina politiska motståndare i Starcraft II"
17 aug "Piratpartiet sköter Wikileaks’ nya servrar"
17 aug "Swedish Pirate Party to Host New WikiLeaks Servers"
18 aug "Pirater bordar Södertälje, stan blir lila!"
21 aug "Piratpartiet ger fortsatt stöd åt Wikileaks demokratiarbete"
23 aug "Piratpartiet stödjer Thomas Bodströms rätt att vägra drogtest"
24 aug "Piratpartiet Lund presenterar kommunvalsprogram"
24 aug "Piratpartiet välkomnar Datainspektionens inventering av övervakningskameror"
25 aug "Piratpartiet får draghjälp av The Pirate Bay"
25 aug "Piratpartiet presenterar sin skolpolitik"

6 sep "Piratpartiet i Uppsala JO-anmäler valnämnden för valfusk"
6 sep "Piratpartiet ställer 14 frågor till blocken"
7 sep "Piratpartiet kritiserar pågående polisrazzia"
7 sep "Piratpartiet: Rick Falkvinge till Västerås"
10 sep "Piratpartiets valvaka i Stockholm"
12 sep "Piratpartiet i Uppsala bjuder in till valvaka"
12 sep "Piratpartiet Uppsala manifesterar med andra partier mot datalagring"
16 sep "Piratpartiet håller valvaka i Malmö"
16 sep "Piratpartiet Värmland håller valvaka i Kil"
16 sep "Piratpartiet håller valvaka i Linköping"
19 sep "Piratpartiet och Ung Pirat håller valvaka i Göteborg"
22 sep "EU-Parlamentet går vilse om fildelning"
22 sep "Miljöpartiet sviker fildelningslöfte"

9 okt "Piratpartiet hyllar fredspristagaren som hederspirat"
27 okt "Piratpartiet: Datalagringen skräddarsydd mot fildelning"

7 nov "Piratpartiet om USA:s övervakning: Vem ska man tro på?"
10 nov "Tingsrättsdom angriper nätets hjärta"
11 nov "Piratpartiet: Regeringen väljer medborgarrättskränkningar på integritetens bekostnad"
26 nov "About The Pirate Bay verdict later today"
26 nov "Om Pirate-Bay-domen idag kl 14"
26 nov "Piratpartiet besviket över domen"
26 nov "Pirate Party disappointed with verdict"

5 dec "Piratpartiet kräver: åtala statsråden"
6 dec "DDOS-attack mot Piratpartiets servrar"
6 dec "Swedish Pirate Party’s servers are under attack"
7 dec "USA:s ambassad varnade för Piratpartiets framgång"
10 dec "Piratpartiet kritiserar trafikdatalagring för läckbekämpning"

Senast redigerad av Mötespresidiet den 2011-03-20 klockan 16:03.
   
  (#10) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #264842
Standard Sv: 06. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse - 2011-05-04, 22:57


Mötet finner bifall.

Röstlängd


93 röster med giltiga medlemskap:

Medlem #9360, Rättviks kommun, medlem sedan 2006-09-16
Medlem #14843, Faluns kommun, medlem sedan 2008-11-29
Medlem #2477, Västerås kommun, medlem sedan 2006-05-31
Medlem #15555, Umeå kommun, medlem sedan 2008-12-08
Medlem #749, Sundsvalls kommun, medlem sedan 2006-02-10
Medlem #9594, Borås kommun, medlem sedan 2009-07-05
Medlem #9590, Uppsala kommun, medlem sedan 2006-09-22
Medlem #7073, Sundbybergs kommun, medlem sedan 2008-06-21
Medlem #14135, Kalmars kommun, medlem sedan 2008-11-20
Medlem #1185, Malmö valkrets, medlem sedan 2006-03-07
Medlem #1456, Stenungsunds kommun, medlem sedan 2006-03-23
Medlem #1481, Västerort, medlem sedan 2006-03-26
Medlem #1372, Borås kommun, medlem sedan 2006-03-17
Medlem #1607, Malmö valkrets, medlem sedan 2006-04-04
Medlem #1681, Uppsala kommun, medlem sedan 2006-04-06
Medlem #1425, Uppsala kommun, medlem sedan 2006-03-21
Medlem #10050, Lunds kommun, medlem sedan 2007-04-17
Medlem #1884, Uppsala kommun, medlem sedan 2006-04-24
Medlem #2396, Södertälje kommun, medlem sedan 2006-05-31
Medlem #3829, Upplands Väsby kommun, medlem sedan 2006-06-02
Medlem #2608, Karlstads kommun, medlem sedan 2006-05-31
Medlem #11655, Bromma-Kungsholmen, medlem sedan 2008-05-13
Medlem #17160, Vilhelmina kommun, medlem sedan 2010-09-08
Medlem #7867, Bromma-Kungsholmen, medlem sedan 2006-08-04
Medlem #4699, Haninge kommun, medlem sedan 2007-06-04
Medlem #6428, Västerort, medlem sedan 2006-06-08
Medlem #17486, Hudiksvalls kommun, medlem sedan 2009-02-05
Medlem #7838, Lunds kommun, medlem sedan 2006-08-03
Medlem #3419, Norrköpings kommun, medlem sedan 2006-06-01
Medlem #8562, Göteborg Centralt, medlem sedan 2006-08-24
Medlem #9635, Malung-Sälens kommun, medlem sedan 2006-10-11
Medlem #9724, Lunds kommun, medlem sedan 2007-01-07
Medlem #9812, Huddinge kommun, medlem sedan 2007-02-07
Medlem #9576, Halmstads kommun, medlem sedan 2006-09-20
Medlem #6342, Halmstads kommun, medlem sedan 2006-06-07
Medlem #5612, Söderköpings kommun, medlem sedan 2006-06-05
Medlem #11443, Järfälla kommun, medlem sedan 2008-03-21
Medlem #3394, Danderyds kommun, medlem sedan 2006-06-01
Medlem #11192, Hisingen, medlem sedan 2008-01-27
Medlem #12570, Bromma-Kungsholmen, medlem sedan 2008-06-19
Medlem #15650, Västra Söderort, medlem sedan 2008-12-08
Medlem #13936, Sundsvalls kommun, medlem sedan 2008-11-07
Medlem #13998, Västra Söderort, medlem sedan 2008-11-11
Medlem #15201, Helsingborgs kommun, medlem sedan 2008-12-06
Medlem #73146, Göteborg Centralt, medlem sedan 2011-01-04
Medlem #16173, Göteborg Väster, medlem sedan 2008-12-10
Medlem #16761, Karlstads kommun, medlem sedan 2008-12-23
Medlem #16687, Huddinge kommun, medlem sedan 2008-12-20
Medlem #15719, Malmö valkrets, medlem sedan 2008-12-08
Medlem #7395, Göteborg Centralt, medlem sedan 2006-06-26
Medlem #14064, Täby kommun, medlem sedan 2008-11-14
Medlem #19346, Vänersborgs kommun, medlem sedan 2009-02-26
Medlem #18481, Linköpings kommun, medlem sedan 2009-02-23
Medlem #15111, Uppsala kommun, medlem sedan 2008-12-05
Medlem #19331, Linköpings kommun, medlem sedan 2009-02-26
Medlem #18583, Västra Söderort, medlem sedan 2009-02-24
Medlem #72489, Finspångs kommun, medlem sedan 2010-09-21
Medlem #28084, Lidköpings kommun, medlem sedan 2009-04-17
Medlem #28296, Lunds kommun, medlem sedan 2009-04-17
Medlem #27206, Mölndals kommun, medlem sedan 2009-04-17
Medlem #15490, Linköpings kommun, medlem sedan 2008-12-08
Medlem #17591, Uppsala kommun, medlem sedan 2009-02-09
Medlem #18800, Örebro kommun, medlem sedan 2009-02-25
Medlem #29714, Forshaga kommun, medlem sedan 2009-04-18
Medlem #12191, Kils kommun, medlem sedan 2008-06-17
Medlem #65722, Grästorps kommun, medlem sedan 2009-11-28
Medlem #31370, Solna kommun, medlem sedan 2009-04-18
Medlem #31715, Linköpings kommun, medlem sedan 2009-04-18
Medlem #64064, Västerås kommun, medlem sedan 2009-08-13
Medlem #63274, Göteborg Centralt, medlem sedan 2009-06-24
Medlem #28662, Bromma-Kungsholmen, medlem sedan 2009-04-17
Medlem #52027, Helsingborgs kommun, medlem sedan 2009-04-28
Medlem #15234, Skellefteå kommun, medlem sedan 2008-12-07
Medlem #15788, Södertälje kommun, medlem sedan 2008-12-08
Medlem #49655, Höörs kommun, medlem sedan 2009-04-23
Medlem #65252, Norrtälje kommun, medlem sedan 2009-10-15
Medlem #13343, Götene kommun, medlem sedan 2008-08-21
Medlem #15002, Eskilstuna kommun, medlem sedan 2008-12-04
Medlem #12729, Lekebergs kommun, medlem sedan 2008-06-22
Medlem #66932, Enköpings kommun, medlem sedan 2010-04-17
Medlem #70765, World, medlem sedan 2010-06-19
Medlem #50922, Skellefteå kommun, medlem sedan 2009-04-25
Medlem #32997, Skövde kommun, medlem sedan 2009-04-18
Medlem #71888, Uppsala kommun, medlem sedan 2010-09-01
Medlem #73253, Skellefteå kommun, medlem sedan 2011-01-28
Medlem #922, Västerås kommun, medlem sedan 2006-02-15
Medlem #14663, Linköpings kommun, medlem sedan 2008-11-28
Medlem #13758, Göteborg Öst/Nordöst, medlem sedan 2008-10-27
Medlem #19202, Uppsala kommun, medlem sedan 2009-02-26
Medlem #71685, Landskrona kommun, medlem sedan 2010-08-26
Medlem #72614, World, medlem sedan 2010-10-12
Medlem #15323, Växjö kommun, medlem sedan 2008-12-08
Medlem #378, Södermalm-Enskede, medlem sedan 2006-01-26

Röster från geografier:
Vald (giltig) geografi: World
Bifall: Korrekt: 85 Annan: 0 Under 2 mån: 0 Ej medlem: 0 Totalt: 85
Avstår: Korrekt: 7 Annan: 0 Under 2 mån: 0 Ej medlem: 0 Totalt: 7
Avslag: Korrekt: 1 Annan: 0 Under 2 mån: 0 Ej medlem: 0 Totalt: 1
   
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com