Piratpartiets mötesplattform


Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010
Standard Första utkast till voteringsordning för medlemsmötet - 2011-04-26, 00:38

Första utkast till voteringsordning för medlemsmötet

Detta är ett första utkast på voteringsordning.

Har ni förslag på förbättringar? Lämna dem i denna tråd. Ju tidigare dessa förslag inkommer desto större chans att vi hinner ta ställning till dem innan vi levererar vårt färdiga förslag, som ska vara klart senast onsdag 27 april.

Mötesdeltagarna kan inkomma med annat komplett förslag till voteringsordning senast fredag 29 april kl 18.00. (Vill någon lyfta ett tillbakadraget förslag i frågan kan detta göras t o m kl 20.00 samma dag.) Omröstning om voteringsordning sker därefter lördag 30 april kl 00.01 till söndag 1 maj kl 13.00.

Förklaringar
Y står för Yrkande. Y56(B17) betyder Yrkande 56, som återfinns i motion B17.
Vp står för voteringspass.

Voteringarna (omröstningarna) kommer att äga rum i olika tidsperioder under mötet. Dessa kommer att vara följande:
Voteringspass 1: måndag 2 maj kl 00.01 - onsdag 4 maj kl 21.30
Voteringspass 2: torsdag 5 maj kl 00.01 - lördag 7 maj kl 21.30
Voteringspass 3: söndag 8 maj kl 00.01 - tisdag 10 maj kl 21:30
Voteringspass 4: onsdag 11 maj kl 00.01 - fredag 13 maj kl 21.30
Voteringspass 5: lördag 14 maj kl 00.01 - söndag 15 maj kl 17.30
(voteringspass 5 är ett reservpass att ta till ifall de andra fyra voteringspasset inte skulle vara tillräckligt för att få ett beslut i alla sakfrågorna)

A-MOTIONER

Motion A01:

Vp1: Y221 mot avslag.
Vp1:Samtidigt: Om 221 faller, vilket namn skulle vi då byta till nu: Y5 mot Y60 mot Y133.
Vp2: Framvaskat mot avslag (motsvarar Y190)


Motion A02:

Vp1: Y213 mot avslag


Motion A03:

Vp1: Y220 mot avslag


Motion A04:

Har dragits tillbaka. Y220 behandlar samma sak. Ingen votering sker.


Motion A05:

Vp1: Y11 mot Y115
Vp2: Vinnande mot avslag


Motion A06:

Vp1: Y12 mot Y99
Vp2: Vinnande mot avslag


Motion A07 och A13

Vp1: Y14(A07) och Y21(A13) mot Y105(A07)
Vp2: Vinnande mot avslag


Motion A08:

Vp1: Y13, Y94 och Y95 tillsammans mot avslag


Motion A09:

Vp1: Y15 mot avslag


Motion A10:

Vp1: Y209 mot avslag


Motion A11:
Motionen tar upp frågan om att i stadgan särskilja styrelsen och ledningen. Yrkande 156 tar istället upp jäv inom styrelsen och ingår därmed ej inom motionens område. Y156 tas därför inte upp till behandling.

Vp1: Y17 mot Y143
Vp1: Y18 mot Y96 mot Y176
Vp2: Framvaskat mot avslag


Motion A12:

Vp1: Y19 & Y20 mot Y222 & Y223
Vp2: Vinnande mot avslag


Motion A13:

Se motion A07


Motion A14:

Vp1: Y224 mot avslag.
Vp1: Om man avslår Y224, vilken mötesordning ska vi i så fall anta: Y22 mot Y113 mot Y226
Vp2: Framvaskat mot avslag.


Motion A15:

Vp1: Y23 mot Y175 mot Y219
Vp1: Y24 mot avslag
Vp2: Framvaskat mot avslag


B-MOTIONER

Motion B01:

Vp1: Y191 mot avslag
Vp1: Y25 mot Y174 mot Y182
Vp2: Framvaskat mot avslag


Motion B02 och B03 och B17
Motionerna B02, B03 och B17 kommer att behandlas tillsammans.

Y184(B03) kan inte ställas under proposition eftersom mötet inte kan fatta ett beslut som förutsätter att en enskild medlem ska lyda en uppmaning medlemsmötet riktar till denne.

Vp1: Y56(B17) mot avslag (allmänt utveckla politik med energi)
Vp1: Y26(B02) mot avslag (skriva in i principprogrammet)
Vp1: Y57(B17) mot avslag (anta sjökort)
Vp1: Y200(B02) och Y202(B17) mot avslag
Vp1: Y27(B03) mot avslag
Vp1: Y28(B03) mot avslag
Vp1: Y154(B03) och Y155(B03) mot Y58(B17)
Vp1: Y59(B17) mot avslag
Vp1: Y183(B03) mot avslag
Vp1: Y195(B17) mot avslag

Vp2: Om Y26 faller: Y193(B02) mot avslag
Vp2: Om Y57 faller: Y194(B17) mot avslag
Vp2: Vinnande av Y154+Y155/Y58 mot avslag

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion B03:

Se motion B02


Motion B04:

Vp1: Y29 mot avslag
Vp1: Samtidigt: Om det visar sig att vi tagit ställning för medborgarlön, hur stor ska den vara: Y30 mot Y118 mot Y121
Vp1: Samtidigt: Och vem ska den i så fall omfatta? Y123 mot avslag
Vp2: Framvaskat mot avslag


Motion B05:

Vp1: Y31 mot avslag


Motion B06:

Vp1: Y217 mot avslag


Motion B07:

Vp1: Y33 mot avslag
Vp1: Y101 och Y162 (identiska) mot avslag
Vp2: Framvaskat mot avslag


Motion B08 och C04:

Vp1: Y34(B08) mot Y107(B08) mot Y71(C04)
Vp2: Vinnande mot avslag


Motion B09:

Vp1: Y35 mot avslag
Vp1: Y36 mot avslag


Motion B10:

Vp1: Y37 mot avslag


Motion B11:

Vp1: Y38 och Y39 tillsammans mot avslag


Motion B12:
Yrkande 46 "att mötet antar motionen i sin helhet" tillgodoses genom att resultatet av det framvaskade förslaget ställs mot avslag.

Vp1: Y40+Y43 mot Y166+Y185 mot Y196+Y198 mot Y203+Y204
Vp1: Y41 mot Y167 mot Y227
Vp1: Y42 mot Y119 mot Y168 mot Y189 mot Y199
Vp1: Y44 mot Y122 mot Y228
Vp1: Y45 mot Y170 mot Y197 mot Y229
Vp1: Y171 mot avslag
Vp1: Y192 mot avslag
Vp2: Framvaskat mot avslag


Motion B13:

Vp1: Y47 mot avslag
Vp1: Y48 mot Y188 mot Y211
Vp1: Ifall det skulle beslutas om att tillsättas en arbetsgrupp, vilka instruktioner har den då? Y49 mot Y110
Vp2: Framvaskat mot avslag.


Motion B14:

Vp1: Y50 mot Y116
Vp2: Vinnande mot avslag


Motion B15:

Vp1: Y50 mot avslag
Vp1: Y148 och Y207 mot avslag
Vp1: Y205 mot avslag
Vp1: Y53 mot avslag
Vp1: Y54 mot avslag
Vp1: Y173 mot avslag
Vp2: Framvaskat mot avslag


Motion B16:

Vp1: Y55 mot Y126 mot Y140
Vp1: Y141 mot avslag
Vp1: Y142 mot avslag
Vp2: Framvaskat mot avslag


Motion B17:

Se motion B02


Motion B18:

Vp1: Y61, Y112, Y147, Y128, Y129, Y146 och Y152 mot varandra
Vp1: Y114 mot avslag.
Vp2: Framvaskat mot avslag.


Motion B19:

Vp1: Y62 mot avslag


Motion B20:

Vp1: Y63 mot Y218
Vp1: Y165 mot avslag
Vp1: Y64 mot avslag
Vp1: Y65 mot avslag
Vp2: Framvaskat mot avslag


C-MOTIONER:

Motion C01:

Vp1: Y66 mot Y163 mot Y206
Vp2: Vinnande mot avslag


Motion C02:

Yp1: Y67 mot avslag
Yp1: Y68+Y69 mot avslag
vp2: Framvaskat mot avslag.
(Kommentar: För den händelse att yrkande 67 faller ska texten i yrkandet anses ingå i motionens brödtext, då den behövs för att förstå innebörden i yrkandena 68 och 69.)


Motion C03:

Vp1: Y161 mot avslag


Motion C04:

Se motion B08


Motion C05:

Vp1: Y72 mot avslag


Motion C06:

Vp1: Y73 mot avslag
Vp1: Y74 mot avslag


Motion C07:

Vp1: Y75 mot avslag


Motion C08:
Y177 tas ej upp till votering eftersom motionen handlar om definition av funktionärsbegrepp, och inte om ansvarskedjan inom partiet. Därmed faller även yrkande 178.

Vp1: Y76+Y77 mot avslag
Vp1: Y78+Y79+Y80 mot Y87+Y88+Y89
Vp2: Framvaskat mot avslag


Motion C09:

Vp1: Y81 mot avslag
Vp1: Y82+Y83 mot Y97
Vp2: Framvaskat mot avslag


Motion C10:

Vp1: Y84 mot avslag


Motion C11:

Vp1: Y85 mot avslag


Motion C12:

Vp1: Y86 mot avslag


Proposition policy för valberedningen:

Vp1: Y137 mot avslag
Vp1: Y172 mot avslag
Vp2: Framvaskat +Y3 mot avslag


Proposition verksamhetsplan för 2011
Yrkande 144 motsvarar avslag och kommer ej tas upp till särskild votering.

Vp1: Y4 mot avslag
Vp1: Y103 mot avslag
Vp1: Y132 mot avslag
Vp1: Y153 mot avslag
Vp1: Y187 mot avslag
Vp1: Y210 mot avslag
Vp2: Framvaskat+Y1 mot avslag


Verksamhetsberättelse för 2010:

Vp1: Läggas till handlingarna mot avslag


Ekonomisk berättelse för 2010:

Vp1: Läggas till handlingarna mot avslag


Revisionsberättelse för 2010:

Vp1: Läggas till handlingarna mot avslag


Ansvarsfriheten:

Vp1: Ansvarsfrihet mot avslag


Val till styrelse:

Vp1: Sammankallande, mandat 2011-12-31
Vp2 & vp3: Ledamot, mandat 2013-12-31
Vp4: Ledamot, mandat 2012-12-31


Val till valberedning:

Vp1: Sammankallande, mandat 2011-12-31
Vp2: Ledamot, mandat 2012-12-31
Vp3: Ledamot, mandat 2011-12-31


Val till revisorer:

vp1


Val till kommande mötespresidium:

vp1
   
  (#2) Gammal
AndersLindbäck Inte uppkopplad
 
AndersLindbäcks avatar
 
Inlägg: 2 789
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #263825
Standard Sv: Första utkast till voteringsordning för medlemsmötet - 2011-04-26, 01:29

Citat:
Ursprungligen postat av Mötespresidiet Visa inlägg
Motion B02 och B03 och B17
Motionerna B02, B03 och B17 kommer att behandlas tillsammans.

Y184(B03) kan inte ställas under proposition eftersom mötet inte kan fatta ett beslut som förutsätter att en enskild medlem ska lyda en uppmaning medlemsmötet riktar till denne.
184: Jag yrkar att styrelsen inte ska lägga något förslag (proposition) till nästa möte gällande decentraliserad energiproduktion, men avvakta en kvantitativ utvärdering från Emil Isberg av merkostnaderna för en decentraliserad energiproduktion.


Y184 kräver inte att denne enskilde medlem lyder uppmaningen. Den är tvådelad där första delen kräver att styrelsen inte lägger proposition gällande decentraliserad energiproduktion till nästa möte. Andra delen av meningen är ren nonsens för den säger inget om vad som händer OM Emil skulle göra en sådan utvärdering.


Så första delen borde kunna tas upp till behandling.


Ordförande PP Västmanland. Blogg: http://kunskapssamhallet.se/
Mitt vita rena mjöl och andras smutsiga fingrar gör degen oätlig.
Upphovsrättsmonopol är ingen äganderätt utan en statlig garanterad nyttjanderätt med extremt lång tidsbegränsad rätt att bestämma över verket.
   
  (#3) Gammal
Winston Smith Inte uppkopplad
 
Winston Smiths avatar
 
Inlägg: 8 438
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #263828
Standard Sv: Första utkast till voteringsordning för medlemsmötet - 2011-04-26, 01:40

Enligt förslaget tycks bl.a. omröstning om verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, ansvarsfrihet och val till styrelse och revisor ske parallellt.

Egentligen borde vi kanske först rösta om berättelserna, sedan om ansvarsfrihet och slutligen om val till styrelse och revisor, om det går att ordna.
   
  (#4) Gammal
willenfort Inte uppkopplad
 
willenforts avatar
 
Inlägg: 1 175
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #263848
Standard Sv: Första utkast till voteringsordning för medlemsmötet - 2011-04-26, 10:18

för att hjälpa oss som inte kan alla yrkandena utantill så skulle det vara bra om man skriver ut yrkandena innom parantes. (eller listar alla yrkanden under varje motionsrubrik)
/C


--------------------------------
Christoffer Willenfort
Orggruppen
Energigruppen
0708-100 282
   
  (#5) Gammal
willenfort Inte uppkopplad
 
willenforts avatar
 
Inlägg: 1 175
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #263850
Standard Sv: Första utkast till voteringsordning för medlemsmötet - 2011-04-26, 10:31

Citat:
Ursprungligen postat av Winston Smith Visa inlägg
Enligt förslaget tycks bl.a. omröstning om verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, ansvarsfrihet och val till styrelse och revisor ske parallellt.

Egentligen borde vi kanske först rösta om berättelserna, sedan om ansvarsfrihet och slutligen om val till styrelse och revisor, om det går att ordna.
Instämmer.


--------------------------------
Christoffer Willenfort
Orggruppen
Energigruppen
0708-100 282
   
  (#6) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #263851
Standard Sv: Första utkast till voteringsordning för medlemsmötet - 2011-04-26, 10:31

När blev det bestämt att vi skall köra med fler än två voteringsomgångar?


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
  (#7) Gammal
Qer Inte uppkopplad
 
Qers avatar
 
Inlägg: 1 614
Reg.datum: Jan 2008

Länk: #263852
Standard Re: Första utkast till voteringsordning för medlemsmötet - 2011-04-26, 10:32

Citat:
Ursprungligen postat av Mötespresidiet Visa inlägg
Motion A11:
Motionen tar upp frågan om att i stadgan särskilja styrelsen och ledningen. Yrkande 156 tar istället upp jäv inom styrelsen och ingår därmed ej inom motionens område. Y156 tas därför inte upp till behandling.
Det här tycker jag är under all kritik. Visserligen kan jag förstå presidiets resonemang och skälen till beslutet men det hade varit önskvärt om det här hade kommit fram på ett tidigare stadie så att yrkandet hade kunnat modifieras eller ersättas.

Nu är det ett yrkande som framlagts i sann, demokratisk anda. Det har inte nämnts något om att det skulle vara okompatibelt med motionen eller någon annan indikation om att det skulle kunna ansetts vara "olämpligt".

Att presidiet nu väljer att helt sonika förkasta det när det är försent att reagera på beslutet är inte speciellt förenligt med demokrati och av det skälet anser jag att det även ska vara försent för den typen av drastiska beslut eftersom det ger presidiet en makt position som i alla fall inte jag är bekväm med.

Jag anser att yrkandet ska upp för omröstning, det är det enda rimliga. Gör om, gör rätt.
Honey, I'm hooooome!
   
  (#8) Gammal
willenfort Inte uppkopplad
 
willenforts avatar
 
Inlägg: 1 175
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #263853
Standard Sv: Re: Första utkast till voteringsordning för medlemsmötet - 2011-04-26, 10:39

Citat:
Ursprungligen postat av Qer Visa inlägg
Det här tycker jag är under all kritik. Visserligen kan jag förstå presidiets resonemang och skälen till beslutet men det hade varit önskvärt om det här hade kommit fram på ett tidigare stadie så att yrkandet hade kunnat modifieras eller ersättas.

Nu är det ett yrkande som framlagts i sann, demokratisk anda. Det har inte nämnts något om att det skulle vara okompatibelt med motionen eller någon annan indikation om att det skulle kunna ansetts vara "olämpligt".

Att presidiet nu väljer att helt sonika förkasta det när det är försent att reagera på beslutet är inte speciellt förenligt med demokrati och av det skälet anser jag att det även ska vara försent för den typen av drastiska beslut eftersom det ger presidiet en makt position som i alla fall inte jag är bekväm med.

Jag anser att yrkandet ska upp för omröstning, det är det enda rimliga. Gör om, gör rätt.
Samma resonemang gäller för voteringen om C8:Y177


--------------------------------
Christoffer Willenfort
Orggruppen
Energigruppen
0708-100 282
   
  (#9) Gammal
Sven Petersson Inte uppkopplad
Avstängd användare
 
Inlägg: 697
Reg.datum: Dec 2008

Länk: #263854
Standard Sv: Re: Första utkast till voteringsordning för medlemsmötet - 2011-04-26, 10:58

Citat:
Ursprungligen postat av Qer Visa inlägg
Det här tycker jag är under all kritik. Visserligen kan jag förstå presidiets resonemang och skälen till beslutet men det hade varit önskvärt om det här hade kommit fram på ett tidigare stadie så att yrkandet hade kunnat modifieras eller ersättas.

Nu är det ett yrkande som framlagts i sann, demokratisk anda. Det har inte nämnts något om att det skulle vara okompatibelt med motionen eller någon annan indikation om att det skulle kunna ansetts vara "olämpligt".

Att presidiet nu väljer att helt sonika förkasta det när det är försent att reagera på beslutet är inte speciellt förenligt med demokrati och av det skälet anser jag att det även ska vara försent för den typen av drastiska beslut eftersom det ger presidiet en makt position som i alla fall inte jag är bekväm med.

Jag anser att yrkandet ska upp för omröstning, det är det enda rimliga. Gör om, gör rätt.
Jag anser att Qer uttrycker sig alltför diplomatiskt.

Mötespresidiets ingrepp är, enligt min mening, helt skandalöst och resulterar i att spelplanen lutas ännu mer till Engströmfraktionens fördel.
   
  (#10) Gammal
Sven Petersson Inte uppkopplad
Avstängd användare
 
Inlägg: 697
Reg.datum: Dec 2008

Länk: #263857
Standard Sv: Re: Första utkast till voteringsordning för medlemsmötet - 2011-04-26, 11:03

Citat:
Ursprungligen postat av willenfort Visa inlägg
Samma resonemang gäller för voteringen om C8:Y177
+1
   
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com