Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Hanna Dönsberg Inte uppkopplad
 
Hanna Dönsbergs avatar
 
Inlägg: 345
Reg.datum: Jan 2006
Standard Gamla stadgar vill ha nytt liv - 2009-08-19, 22:52

Här är ett dokument med de gamla, fattiga stadgar vi formulerade 2006.Diskutera här, inför nästa årsmöte!
Bifogade filer
Filtyp: doc PP Vast Stadgar ver 1[1].1.doc (26.5 KB, 106 visningar)


~ Hanna TOQig Dönsberg ~
valberedare för Ung Pirat och Ung Pirat Västerås samt
lekmannarevisor Distriktsstyrelsen Öst, Ung Pirat
Läs gärna min blogg!
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Hanna Dönsberg  
Svara med citat
  (#2) Gammal
AndersLindbäck Inte uppkopplad
 
AndersLindbäcks avatar
 
Inlägg: 2 789
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #166826
Standard RE: Gamla stadgar vill ha nytt liv - 2009-08-20, 18:24

Från stadgarna:

"§7 Öppen information

När föreningen gör upphandlingar eller producerar information måste detta ske på ett sätt som aktivt motarbetar bibehållandet och uppkomsten av privata monopol på information, kunskap, idéer och koncept."Noterar att stadgarna är i ett propriotärt format dvs ett format ägt av ett privat monopolföretag. Dvs ditt utskick följer inte paragraf 7!Så det är verkligen dags att uppdatera dem. Det är inte det enda som är lite skumt i stadgarna.Finns det inte standardstadgar för lokala föreningen till piratpartiet ?PS har skrivit stadgar för några föreningar.


Ordförande PP Västmanland. Blogg: http://kunskapssamhallet.se/
Mitt vita rena mjöl och andras smutsiga fingrar gör degen oätlig.
Upphovsrättsmonopol är ingen äganderätt utan en statlig garanterad nyttjanderätt med extremt lång tidsbegränsad rätt att bestämma över verket.
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Emil Isberg Inte uppkopplad
 
Emil Isbergs avatar
 
Inlägg: 574
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #167444
Standard RE: Gamla stadgar vill ha nytt liv - 2009-08-25, 21:19

Jag tar mig friheten att klistra in och formattera Word-dokumentets innehåll direkt i forumet.Citat:
§1 Föreningens namn

Föreningens namn är Piratpartiet Västmanland.§2 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Västerås.§3 Föreningsform

Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Piratpartiet.§4 Syfte

Föreningens syfte är att på lokal nivå stödja och engagera personer i Piratpartiet och dess politik.§5 Grundläggande principer

Föreningen ska vara jämställd genom att inte på bas av kön, hudfärg, religion eller sexuell läggning diskriminera människans rätt till delaktighet.§6 Elektronisk kommunikation

Elektronisk kommunikation är att jämställa med skriftlig på papper. Årsmöten kan hållas elektroniskt.§7 Öppen information

När föreningen gör upphandlingar eller producerar information måste detta ske på ett sätt som aktivt motarbetar bibehållandet och uppkomsten av privata monopol på information, kunskap, idéer och koncept.§8 Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhets- och räkenskapsåret är den 1 januari till den 31 december.§9 Medlemskap

Som medlem antas intresserad som är medlem i Piratpartiet, godkänner dessa stadgar samt aktivt tar ställning till medlemskap genom att årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen. Medlemskap beviljas av styrelsen.§10 Utträde och uteslutning

Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som av giltigt skäl anses ha lämnat Piratpartiet anses även ha lämnat föreningen.

Medlem som allvarligt skadar föreningen kan av styrelsen stängas av. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Vid detta årsmöte tas definitivt beslut om uteslutning eller upphävning av avstängning. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.§11 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, kassör, sekreterare och minst två ledamöter. Vid behov kan även vice ordförande, vice kassör, vice sekreterare och extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha mer än en post i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.§12 Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.§13 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.§14 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörig måste föreningens medlemmar meddelas minst 14 dagar i förväg. Handlingar som skall förevisas på årsmöte, såsom budget, resultatberättelse och revisionsberättelse, mm och som kan komma att diskuteras, skall skickas tillsammans med kallelse. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

1.Mötets öppnande

2.Mötets behörighet

3.Val av mötets ordförande

4.Val av mötets sekreterare

5.Val av två personer att justera protokollet

6.Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

7.Ekonomisk berättelse för förra året

8.Revisorernas berättelse för förra året

9.Ansvarsfrihet för förra årets styrelse

10.Årets verksamhetsplan

11.Årets budget

12.Val av årets styrelse

13.Val av årets revisor

14.Val av årets valberedare

15.Övriga frågor

16.Mötets avslutande§15 Extra årsmöte

Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar skriftligen begär det, ska styrelsen inom 28 dagar kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt detta sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst 14 dagar i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.§16 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.§17 Rösträtt

Endast närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.§18 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.§19 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med minst två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändring (§19) och upplösning (§20) kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten, varav minst ett måste vara ordinarie.§20 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå i kallelsen. Föreningen upplöses om Piratpartiet genom mötesbeslut kräver detta och upplösningen antas med minst två tredjedelar av antalen röster. I annat fall kan föreningen inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Där efter ska föreningens tillgångar om möjligt gå till Piratpartiet. Är det inte möjligt ska föreningens tillgångar istället gå till annan verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.
  Skicka ett meddelande via ICQ till Emil Isberg Skicka ett meddelande via Skype™ till Emil Isberg  
Svara med citat
  (#4) Gammal
Emil Isberg Inte uppkopplad
 
Emil Isbergs avatar
 
Inlägg: 574
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #167447
Standard RE: Gamla stadgar vill ha nytt liv - 2009-08-25, 21:42

Citat:
§9 Medlemskap

Som medlem antas intresserad som är medlem i Piratpartiet, godkänner dessa stadgar samt aktivt tar ställning till medlemskap genom att årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen. Medlemskap beviljas av styrelsen.


Den där punkten skapar en liten intressant situation som har diskuterats lite snabbt över skype för någon månad sedan.

Först och främst kan man anta att ingen av de tidigare medlemmarna har gjort en skriftlig anmälan årligen till föreningen. Det innebär att föreningen rent stadgemässigt inte har några medlemmar eller ens en styrelse (för man måste vara medlem för att inneha post i styrelsen - enda undantaget stadgemässigt är revisor).För det andra kan dock inte föreningen upplösas genom att det inte finns några aktiva medlemmar enligt stadgarna (fast i praktiken så finns alltid den möjligheten... även en juridisk person kan självdö genom overksamhet).För det tredje kan man alltså lätt återuppväcka föreningen genom att uppfylla de krav som står under den punkten och göra ett utskick till de nyblivna aktiva medlemmarna två veckor innan man vill ha ett årsmöte.
  Skicka ett meddelande via ICQ till Emil Isberg Skicka ett meddelande via Skype™ till Emil Isberg  
Svara med citat
  (#5) Gammal
AndersLindbäck Inte uppkopplad
 
AndersLindbäcks avatar
 
Inlägg: 2 789
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #167501
Standard RE: Gamla stadgar vill ha nytt liv - 2009-08-26, 09:09

Givet att det inte finns några medlemmar så kanske det bästa är att helt enkelt starta en ny föreningen med nya och förbättrade stadgar direkt så man slipper de gamla konstiga stadgarna som nu gäller i den medlemslösa organisationen ?Borde det inte vara så att stadgarna som används är standardstadgar som är generella för alla lokala föreningar i PP - och inte specialskrivna för just Västerås ?Det är faktiskt administrativt enklare att starta en ny förening med nya stadgar än att ta den gamla föreningen och byta stadgar i den. Detta givet att gamla föreningen inte har bankkonton, organisationsnummer och annat som måste avvecklas ?


Ordförande PP Västmanland. Blogg: http://kunskapssamhallet.se/
Mitt vita rena mjöl och andras smutsiga fingrar gör degen oätlig.
Upphovsrättsmonopol är ingen äganderätt utan en statlig garanterad nyttjanderätt med extremt lång tidsbegränsad rätt att bestämma över verket.
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
Emil Isberg Inte uppkopplad
 
Emil Isbergs avatar
 
Inlägg: 574
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #167547
Standard RE: Gamla stadgar vill ha nytt liv - 2009-08-26, 15:30

Citat:
AndersLindbäck (2009-Aug-26)Givet att det inte finns några medlemmar så kanske det bästa är att helt enkelt starta en ny föreningen med nya och förbättrade stadgar direkt så man slipper de gamla konstiga stadgarna som nu gäller i den medlemslösa organisationen ?


Det spelar ingen praktisk roll egentligen, då huvudsaken är att det blir en förening av det.

Och så jobbigt är det inte att ändra stadgarna.Citat:
Borde det inte vara så att stadgarna som används är standardstadgar som är generella för alla lokala föreningar i PP - och inte specialskrivna för just Västerås ?


Standardstadgarna måste komma någonstans ifrån... Och jag tycker inte att vi ska behöva vänta på att PP har tagit fram uniform-stadgar... Det kan man se till att ordna när den dagen kommer.Citat:
Det är faktiskt administrativt enklare att starta en ny förening med nya stadgar än att ta den gamla föreningen och byta stadgar i den. Detta givet att gamla föreningen inte har bankkonton, organisationsnummer och annat som måste avvecklas ?


Organisationsnummer är det enda som kan vara kvar och som vore bra att behålla. Det är inte svårt att uppdatera stadgarna. I värsta fall behövs det två möten med två-tre veckor emellan.
  Skicka ett meddelande via ICQ till Emil Isberg Skicka ett meddelande via Skype™ till Emil Isberg  
Svara med citat
  (#7) Gammal
AndersLindbäck Inte uppkopplad
 
AndersLindbäcks avatar
 
Inlägg: 2 789
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #167884
Standard RE: Gamla stadgar vill ha nytt liv - 2009-08-29, 21:46

Jag skrev ihop ett nytt förslag - det ändrar stadgarna på några punkter. Målet har varit att få enklare och klarare regler med mindre måsten och ökande möjligheter för de inblandade att själva välja bästa sättet att sköta föreningen:- Förenklare medlemshanteringen och överlät åt styrelsen att bestämma hur den sker.- Gav styrelsen rätt att själva välja hur den skall organisera och dela upp posterna mellan sig. Det enda kravet som finns kvar är att styrelsen skall innehålla en ordförande.- Skiljer mera på ordinarie årsstämma och extrastämma.- Såg till att stämmor bara får behandla frågor som är tillgängliga för medlemmar innan stämman startar så de vet om vilka frågor som kan avgöras på stämman - så de kan agera. Lade i stället till möjligheten för medlemmarna att få med motioner på stämmorna - dess måste då skickas in i god tid innan det är dags för stämman så medlemmarna vet om exakt vilka frågor som kan avhandlas på stämman. Det förhindrar att någon kuppar in frågor under gamla punken "övriga frågor" på en stämma.- Lade till möjligheten till medlemsavgift om det skulle behövas - det går att ha 0 kr i medlemsavgift om man inte tycker det behövs att ta ut någon.- Paragrafen om upplösning och stadgeändring är även dessa förenklad då det inte längre går att kuppa in en omröstning om nedläggning eller ändring av stadgarna på en stämma.Förslag tillStadgar för Piratpartiet Västmanland§ 1 Föreningens namnFöreningens namn är Piratpartiet Västmanland.§ 2 Föreningens säteFöreningen har sitt säte i Västerås.§ 3 FöreningsformFöreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Piratpartiet.§ 4 SyfteFöreningens syfte är att på lokal nivå stödja och engagera personer iPiratpartiet och dess politik.§ 5 Elektronisk kommunikationElektronisk kommunikation är att jämställa med skriftlig på papper.Medlemsstämmor kan hållas elektroniskt.§ 6 Verksamhets- och räkenskapsårVerksamhets- och räkenskapsåret är den 1 januari till den 31 december.§ 7 MedlemskapMedlemskap är öppen för alla medlemmar i Piratpartiet boende i västmanland.Medlem är skyldig att följa föreningens stadgar och beslut.§ 8 MedlemsavgiftFöreningen kan ta ut en årligt avgift från medlem vars storlek ochomfattning bestäms på stämman.§ 9 UteslutningMedlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadarföreningen, eller motarbetar dess intressen eller ändamål, kan avstyrelsen uteslutas. Utesluten medlem äger hänskjuta fråga omuteslutning till nästa stämma genom anmälan därom till styrelseninom en månad från det meddelandet om uteslutning avsänts till medlemmen.§ 10 StyrelsenStyrelsens ledamöter och suppleanter väljes av årsmötet för tidentill dess ordinarie stämma hållits på följande räkenskapsår.Styrelsen ansvarar för att driva föreningen och förvalta desstillgångar på bästa sätt för att tillvarata föreningens ändamål.Styrelsen skall dokumentera sina beslut.Styrelsen skall bestå av tre till nio ledamöter medupp till fyra suppleanter. Styrelsen organiserar självhur arbetet delas mellen ledamöterna. Styrelsen skall utseen ledamot till ordförande.Styrelsens ordförande svarar för att kalla till styrelsemöten.Styrelsen äga beslutsrätt om minst hälften av ledamöterna deltager iett styrelsemöte.§ 11 Föreningen årstämmaFöreningen skall ha årstämma senast tre månader efter räkenskapsårets slut.Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:1. Stämmans öppnande.2. Stämmans behörighet.3. Val av ordförande till stämman.4. Anmälan av stämmordförandens val av protokollförare.5. Val av två justeringsmän.6. Justering av röstlängd.7. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.8. Framläggandet av styrelsens årsredovisningshandlingar jämterevisorns/revisorernas berättelse.9. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkningsamt beslut i anledning av årets vinst eller förlust.10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.11. Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer.12. Medlemsavgift.13. Årets budget14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.15. Val av revisorer jämte revisorssuppleant.16. Propositioner från styrelsen17. Motioner från medlemmar.18. Stämmans avslutande.§ 12 Kallelse till stämmaKallelse till ordinarie årstämma eller extrastämma görs av styrelsen.Kallelse skall vara utsänd senast fyra veckor före stämman.Propositioner ska bifogas kallelsen. Motioner skall vara styrelsentillhanda senast tre veckor före stämman. Styrelsens yttrande övermotioner ska vara medlemmarna tillhanda senast 10 dagar före stämman.Då kallelse till stämman har utgått skall styrelsen omedelbartunderrätta revisorerna om detta.Endast ärenden enligt kallelsen och motioner enligt stadgarnafår behandlas på en stämma.Extra stämma avhålls, när styrelsen eller revisorn begär det. Extrastämma får hållas tidigast en månad efter ordinarie årstämma.§ 13 RevisorerPå årsstämman skall årligen väljas en till två revisorer och entill två suppleanter för tiden intill dess årsstämma hållits påföljande räkenskapsår.§ 14 FirmateckningFöreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller demstyrelsen utser.§ 15 ÅrsredovisningStyrelsen skall senast en månad före årsstämma till revisorernalämna årsredovisningshandlingarna.§ 16 VinstfördelningEventuell vinst i föreningen skall, i enlighet med årsstämmans beslut,föras i ny räkning och/eller fonderas.§ 17 StadgeändringStadgeändring kan endast ske om den röstats igenom på två på varandraföljande stämmor.§ 18 UpplösningFöreningen kan upplösas endast genom beslut med stöd av minst 2/3 avde röstberättigade på två på varandra följande stämmor eller omPiratpartiet i ett stämmobeslut kräver det.Vid föreningens upplösning skall föreningens eventuella behållnatillgångar oavkortat, i nämnd ordning, överlåtas till1 Piratpartiet eller om det inte längre existerar2 Annan verksamhet som främjar ett gott syfte och som av stämmanbeslutas enhälligt.


Ordförande PP Västmanland. Blogg: http://kunskapssamhallet.se/
Mitt vita rena mjöl och andras smutsiga fingrar gör degen oätlig.
Upphovsrättsmonopol är ingen äganderätt utan en statlig garanterad nyttjanderätt med extremt lång tidsbegränsad rätt att bestämma över verket.
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
Hanna Dönsberg Inte uppkopplad
 
Hanna Dönsbergs avatar
 
Inlägg: 345
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #167982
Standard RE: Gamla stadgar vill ha nytt liv - 2009-08-31, 12:58

De här stadgarna skrevs i början av 2006, PP hade ingenting då, inte ett skvatt. Det finns duktiga pirater i Piratnätet som är duktiga på stadgar. Man kan kolla på andra föreningars stadgar, både PPs, UPs och andra organisationers. Bara det blir stadgarOch angående föreningen, som sagt - spelar ingen roll om det är en ny eller den gamla, tror det blir lika enkelt/svårt hursomhelst


~ Hanna TOQig Dönsberg ~
valberedare för Ung Pirat och Ung Pirat Västerås samt
lekmannarevisor Distriktsstyrelsen Öst, Ung Pirat
Läs gärna min blogg!
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Hanna Dönsberg  
Svara med citat
  (#9) Gammal
Emil Isberg Inte uppkopplad
 
Emil Isbergs avatar
 
Inlägg: 574
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #168050
Standard RE: Gamla stadgar vill ha nytt liv - 2009-09-01, 14:32

Citat:
AndersLindbäck (2009-Aug-29)Jag skrev ihop ett nytt förslag - det ändrar stadgarna på några punkter. Målet har varit att få enklare och klarare regler med mindre måsten och ökande möjligheter för de inblandade att själva välja bästa sättet att sköta föreningen:


Tackar för det. :-)Jag tror att det kan vara värt att ta något som är likartat UPs exempelstadgar för att förenkla för PP, men att se till att Maps förslag tillgodoses. Då kan stadgarna kanske bli underlag till de exempelstadgar som PP tar fram om det kommer till det.Citat:
§ 4 Syfte

Föreningens syfte är att på lokal nivå stödja och engagera personer i

Piratpartiet och dess politik.
Jag skulle vilja att vi här visar ännu mer att vi stödjer PPs politik. Det minskar möjligheten för splittring från PP (som Rick ser som ett hot) eftersom det i så fall skulle gå emot stadgarna.Citat:
§ 5 Elektronisk kommunikation
Elektronisk kommunikation anser jag är en grundläggande förutsättning som inte behöver stadgas i en modern förening. Däremot kan det vara viktigt att understryka att medlemsstämmor kan hållas över Internet på olika sätt. Helst skulle jag undvika att ha med punkten och skriva in något om elektronisk stämma under årsmöte / stormöte.Citat:
§ 7 Medlemskap

Medlemskap är öppen för alla medlemmar i Piratpartiet boende i västmanland.

Medlem är skyldig att följa föreningens stadgar och beslut.
verksam eller aktiv är nog bättre än just boende för att inte begränsa oss till de som bara bor här.

Man skulle ju faktiskt kunna bo i exempelvis Enköping med jobb i Västerås och därmed vara intresserad av att driva PP-politik i Västmanland.Citat:
§ 8 Medlemsavgift

Föreningen kan ta ut en årligt avgift från medlem vars storlek och

omfattning bestäms på stämman.
Intressant idé men jag tycker att den är något tvetydig. Stämman beslutar om storlek och omfattning, men vem är det som beslutar om att det ska tas ut en avgift för medlemskap?Jag tycker att vi ska ta ut en medlemsavgift, men att stämman på årsbasis kan bestämma att den ska vara noll kronor.Citat:
§ 10 Styrelsen
Jag tycker att kommun- och distriktsansvariga ska vara med i styrelsen trots att de inte är invalda av stämma. Detta för att ytterligare skapa ett hinder mot politisk splittring då dessa "poster" tillsätts av PP-ledningen.De borde dock inte kunna ta just ordförande-rollen (då de har fullt upp ändå).
  Skicka ett meddelande via ICQ till Emil Isberg Skicka ett meddelande via Skype™ till Emil Isberg  
Svara med citat
  (#10) Gammal
AndersLindbäck Inte uppkopplad
 
AndersLindbäcks avatar
 
Inlägg: 2 789
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #168587
Standard RE: Gamla stadgar vill ha nytt liv - 2009-09-06, 00:31

När det gäller syftet så har jag bara kopierat det från gamla stadgarna.Visst man kan ändra så att även de som är aktiva i länet kan bli medlem. Det finns lite problem med det:- Det öppnar dock upp för att styrelsen helt kan t.ex. bestå av stockholmare- Definitionen av "aktiv" blir då svår att bestämma.

Genom att årsstämman bestämmer en avgift så blir det upp till styrelsen att följa stämmans beslut. Ordet "kan" finns med för att man då skall kunna besluta att inte ta ut någon avgift för kommande år.Kommun och distriktsansvariga är väl KL och VL - det finns idag 22 potentiella platser - 10 kommuner med vice + VL med vice som PP styrelse kan utse. Skall alla dessa då automagiskt få en plats i föreningens styrelse ?Stadgarna gäller Västmanland och inte Västerås. Eller skall vi ändra det i stadgarna ?


Ordförande PP Västmanland. Blogg: http://kunskapssamhallet.se/
Mitt vita rena mjöl och andras smutsiga fingrar gör degen oätlig.
Upphovsrättsmonopol är ingen äganderätt utan en statlig garanterad nyttjanderätt med extremt lång tidsbegränsad rätt att bestämma över verket.
   
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
SvD: Forskare vill bygga nytt internet Glith PP i media 16 2009-05-19 12:54
Ny mailserver, nytt mailkonto, nytt login/lösen Rick Falkvinge Allmän information och frågor 9 2009-01-07 16:42
Aftonbladet, 2007-02-02: Militären vill skapa nytt IB. Hemlig spionorganisation ska spana på svenskarna. 1ll3xc PP i media 1 2007-02-02 21:11
Militären vill skapa nytt IB Denuviate PP i media 0 2007-02-02 08:11
Jul-16: Gamla mail Rick Falkvinge Allmän information och frågor 1 2006-07-16 00:16Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com