Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Christian Engström Inte uppkopplad
 
Christian Engströms avatar
 
Inlägg: 3 206
Reg.datum: Jan 2006
Standard Richard Stallman's interview - 2008-01-21, 21:00

Citat:
Richard Stallman's interview1. What do you think of the Pirate Party platform regarding copyright and software?"I would support the Swedish Pirate Party if it were not for one serious mistake that favors proprietary software over free software...
http://pirateparty.ru/content/view/148/31/


/Christian
EU-parlamentariker
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
SM5POR Inte uppkopplad
 
SM5PORs avatar
 
Inlägg: 2 983
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #91602
Standard RE: Richard Stallman's interview - 2008-01-21, 22:54

Det är alltså den förkortade skyddstiden han talar om, risken att en fem år gammal källkod inkorporeras i ett stängt program som sedan distribueras kommersiellt, eventuellt med utökningar. Även om detta i sin tur blir fritt att sprida och bygga vidare på efter fem år, så finns det ingen poäng med att göra det; ett datorprogram utan källkod är i princip detsamma som ett datorprogram med DRM. Stallman har en gedigen erfarenhet att dra slutsatser av; när han började programmera fanns det knappast något företag som såg programvara i sig som en affärsidé, utan programmet var bara något man lade till för att hårdvaran skulle fungera. Därför är jag ovillig att avfärda hans farhågor som grundlösa.Citat:
Thus, for ten years I have advocated reforms somewhat like those that the Pirate Party proposes, except going further in one area: I believe all software and other works of practical use should be free. In addition, I propose other methods for subsidizing artists.One method is with a tax, somewhat like the tax on blank disks in most EU countries, but distributed based on a sublinear function of the artist's popularity. For instance, suppose an artist's share is based on the cube root of her popularity. Then, if a superstar is a thousand times as popular as La MusgaA±a (a Spanish group I love), the superstar would get ten times the share that La MusgaA±a receives.
Här tycker jag dock att han är ute och cyklar, men finansieringen av musiker har ju inte primärt med datorprogram att göra, så det är väl förståeligt. Kubikroten ur populariteten? Snille där... Oavsett vilken matematisk formel man väljer, så förutsätter medieskatten att det finns en popularitetskanon som man kan utgå från när pengarna skall fördelas. Så vi som bara spelar eller skriver för privata sällskap, vi skall subventionera välkända "artister" med avgifter på våra lagringsmedier? Varför inte tvärtom, beskatta massproduktionen av pressade CD för att sponsra okända garageband som kanske kan bli något i framtiden?Nej, jag är motståndare till dylik subventionering oavsett i vilken riktning den går. Jag kan tolerera att kulturen får en andel av den vanliga inkomstskatten, men när man beskattar en viss grupp människor för att täcka kostnader för en annan grupp, då är det inte fråga om solidaritet, utan om att "låta en onyttighet bekosta en annan", som när Uppsala kommun i början av 1900-talet lär ha använt hundskattemedlen till att finansiera biblioteksverksamheten. Det var liksom ingen som såg något behov av hundlatriner då, men hundskatt drog man in i alla fall...


Anders Andersson
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Perty Inte uppkopplad
 
Pertys avatar
 
Inlägg: 581
Reg.datum: Aug 2006

Länk: #91615
Standard RE: Richard Stallman's interview - 2008-01-22, 00:33

Grymt med ett ruski pirat parti.
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
SM5POR Inte uppkopplad
 
SM5PORs avatar
 
Inlägg: 2 983
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #91617
Standard RE: Richard Stallman's interview - 2008-01-22, 01:02

På deras webbplats finns även en intervju med Sergei Kapitsa, son till Pyotr Kapitsa, en av 1978 års nobelpristagare i fysik. Jag kommer ihåg Kapitsa från det TV-sända rundabordssamtalet Snillen spekulerar, som då ännu leddes av Bengt "Benjamin Syrsa" Feldreich; den gamle ryssen var vid det laget 84 år och föreföll inte delta i riktigt samma diskussion som de övriga pristagarna, och han var nog inte heller lika talför...Googles automatiska översättning resulterar i en del obegripligheter, men jag tycker innehållet i artikeln går fram bra ändå.


Anders Andersson
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
steelneck Inte uppkopplad
 
Inlägg: 156
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #91618
Standard RE: Richard Stallman's interview - 2008-01-22, 02:02

Något att fundera på här kan vara att plocka in Lessigs version på tidsproblemet.Ha en kort tid i grunden, som skaparen mot en mindre närmast symbolisk summa kan förlänga några år vart X:e år om denne så önskar, upp till maximala XX år. Förr skulle detta ha varit dyrt för samhället, besvärligt och krävt en himla byråkrati, men inte idag. Jag har för mig att Lessig skrev några rader om det i Free Culture. Verk som någon bryr sig i rent ekonomiskt får då en längre tid, medan den stora massan av "verk-brus" får en kortare.Jag har inte funderat något djupare över detta, jag råkade bara minnas att Lessig surrat om något i den stilen, och han torde ha funferat.Om jag ser till mig själv så är det bara några få av alla mina verk som jag skulle bry mig i att förlänga, de allra flesta texter jag skrivit eller bilder jag skapat skulle gladeligen få förfalla. Men vad man då också måste vara tydlig med, så att folk inte blir rädd och drar fel slutsatser, är att det bara handlar om den ekonomiska biten. De ekonomiska rättigheterna har ju ändå inte något att hämta i privat kommunikation eftersom det knappas kan hänföras till att göra tillgängligt för allmänheten, och att det inte rör den ideella - skaparen förblir givetvis skaparen och ingen annan.
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
SM5POR Inte uppkopplad
 
SM5PORs avatar
 
Inlägg: 2 983
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #91621
Standard RE: Richard Stallman's interview - 2008-01-22, 03:21

Citat:
steelneck (2008-Jan-22)
Ha en kort tid i grunden, som skaparen mot en mindre närmast symbolisk summa kan förlänga några år vart X:e år om denne så önskar, upp till maximala XX år. Förr skulle detta ha varit dyrt för samhället, besvärligt och krävt en himla byråkrati, men inte idag.
Det finns en massa varianter på förslag till registrering för att kunna hävda upphovsrätt. USA har haft det, men slopade det för att kunna ansluta sig till Bernunionen. Sverige har mig veterligen aldrig tillämpat det. Själv är jag bestämd motståndare till det.Jag kommer från den kanten att jag ursprungligen har tolererat, respekterat och till och med gillat upphovsrätten, kanske främst för att den tidigare inte varit i vägen för mig som kulturkonsument, men till viss del också tack vare insikten att jag själv kan tillgodogöra mig den rätten bara genom att sätta pennan till papperet. Jag tror inte att jag någonsin haft ambitionen att tjäna pengar på mitt skapande, men däremot har jag varit trygg i förvissningen att jag kunnat uttrycka mig offentligt utan större risk för att något företag tar min text, plockar bort mitt namn och säljer resultatet för egen vinnings skull. Det jag skriver får gärna spridas till andra, men börjar någon tjäna pengar på det, då har jag velat få ett ord med i leken.Ett system med registrering skulle innebära att jag för varje text jag skriver måste kontakta en myndighet för att i framtiden kunna tillgodoräkna mig någon ensamrätt till den. Om registreringen kostar pengar, så blir det i praktiken ogörligt för mig, eftersom jag i min tur inte tjänar några pengar på mina texter. Inte ens med en helelektronisk och avgiftsfri registrering skulle det vara acceptabelt, för den tar hur som helst mina resurser såsom min tid i anspråk, och tid är också pengar. Mera principiellt, är det bra att staten håller reda på allt jag skrivit bara för att jag månar om mina rättigheter?Och om det skall vara en kostnad förknippad med registreringen (antingen såsom en särskild avgift, eller enbart genom registreringsarbetet), skall denna kostnad då vara densamma för varje "verk", stort som litet, lönsamt som olönsamt? Skall det exempelvis kosta en krona att registrera en dikt man totat ihop på kafferasten, och en krona att registrera en spelfilm av typen Arn - Tempelriddaren? Vad får det för effekter på kreativiteten respektive urvalet av verk som registreras? Vem gynnas mest av detta registreringsförfarande?Jag befarar alltså att upphovsrätten, med ett registreringsförfarande, i praktiken blir en rätt som bara tillkommer kommersiella aktörer med en budget där registreringskostnaden försvinner i avrundningen. För icke-kommersiella aktörer utgör registreringskostnaden kanske det enda belopp man ser, och därför blir något man vill undvika.Så här var det alltså i USA fram till 1970-talet, och är det i praktiken fortfarande, eftersom många amerikaner tycks leva kvar i uppfattningen att ett verk som inte är registrerat hos Library of Congress i praktiken är utan rättsligt skydd (i den mån de nu alls bryr sig om sin upphovsrätt). Jag har inte studerat Lessigs förslag, men jag kan förstå att han inte spontant värjer sig mot ett system som han själv har upplevt. Jag tror att det var till fördel för amerikanska upphovsmän att USA avskaffade registreringskravet och anslöt sig till Bernkonventionen, men tyvärr har en traditionellt amerikansk, kommersiell syn på upphovsrätt (där den ideella rätten är satt på undantag) i gengäld spritt sig till oss. Om vi nu inför det system som USA avskaffade, då befarar jag att den amerikanska synen kommer att göra sig gällande hos oss i ännu högre grad.Jag delar uppfattningen att upphovsrätten bör begränsas till att gälla offentligt utnyttjande av verk, och att den ekonomiska biten (restriktioner mot spridning) enbart skall gälla kommersiell användning. Den ideella rätten måste samtidigt gälla oberoende av huruvida nyttjandet är kommersiellt eller ej.Jag anser dock att vem som helst skall kunna bli rättighetsinnehavare utan någon administrativ procedur, men att man givetvis måste tillgripa viss administration närhelst man vill hävda sina rättigheter (exempelvis i domstol). Det är precis som när jag träffar ett avtal (muntligt eller skriftligt) med vem som helst om något; inte skall jag behöva springa till Notarius Publicus och få ett intyg på att jag betalat grannen en slant i förskott för att klippa min gräsmatta under sommaren? Det är först när det uppstår en tvist om avtalet som vi tar det hela till domstol, där mina rättigheter enligt avtalet kan fastställas. Så vill jag att också upphovsrätten skall hanteras.Registrering erfordras för patent i syfte att skapa ett arkiv med dokumentation av uppfinningar för samtida ingenjörer att gräva i. Hur många patent har USPTO hunnit registera; är det sju miljoner nu? Hur många hittar något användbart i det arkivet? Sju miljoner registreringar, som mestadels verkar vara skräp hopkommet enbart för att höja antalet patent som kan användas som tillhyggen i eller utanför domstolarna! Vad säger att det inte blir likadant med registreringar för upphovsrätt, att underhållningsindustrin inte sätter i system att "köpa" registreringar av allt möjligt kulturellt nonsens bara för att det är "bra att ha" och att vifta med när konkurrensen på mediemarknaden blir för närgången? Riskerar kanske upphovsrätten att "patentifieras" ännu mer än den någonsin var i USA under registreringsepoken där?Varianterna med progressivt ökande "straffavgifter" på förlängd upphovsrätt kompenserar knappast för de negativa effekter jag målar upp ovan; snarare förstärks effekterna ju mer pengar man blandar in i spelet. Den som redan tjänar pengar får chans att tjäna mer, och den som inte tjänar något alls får inte ens vara med på spelplanen.En sådan ensamrätt för en i mångas ögon utdöende näringslivssektor ser inte jag som särskilt eftersträvansvärd i jämförelse med den ensamrätt som modereras av att vi alla har del av den. I dag kan underhållningsindustrin endast med svårighet föreslå "förstärkningar" av upphovsrätten som inte också kommer oss till del, och som vi potentiellt kan utnyttja (se GPL för ett konkret exempel på ett sådant utnyttjande). Genom att kräva ett administrativt förfarande får underhållningsindustrin på sikt hela upphovsrätten för sig själv att rumstera om med.


Anders Andersson
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
minata Inte uppkopplad
 
minatas avatar
 
Inlägg: 1 620
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #91626
Standard RE: Richard Stallman's interview - 2008-01-22, 06:32

Upphovsrätten är en rättighetslag.

När jag komponerar ett musikstycke är den skyddad enligt lag liv plus 70.

Vill jag ha ersättning, om musikstycket framförs från en scen, måste jag ha registrerat musikstycket som ett verk hos STIM. Arrangören rapporterar in till STIM och jag som upphovsman får betalningen. Det är arrangören som står för ersättningen.Om musikstycket används till ett spår på en CD så utgår ersättning via NCB. Men här är skyddsperioden 50 år. På CD:n P med ring. Samma sak om den spelas på radion får jag en slant. Radioägaren står för rapportering och betalning.Fördelen med liv plus 70 (eller +0 +10) är att verket aldrig behöver registreras. Registrering till STIM är frivilligt. Eftersom dödsåret är känt går det att räkna ut när Public Domain inträffar för verket.

Inspelningens skydsstid är också lätt att räkna ut, inspelningsåret (P med ring) plus 50.

Mycket enkelt och gripbart.För att ändra ovan måste Sverige lämna EU och Bern och så vidare. Kulturarbetarna kommer aldrig att ge upp ovanstående skrivna lag. När Piratmoderaterna skrev sina berömda artiklarna straffade det svenska folket det Moderata partiet. En nedgång i opinionssiffrorna med fem procent.
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
apanpapan Inte uppkopplad
 
Inlägg: 142
Reg.datum: Dec 2007

Länk: #91628
Standard RE: Richard Stallman's interview - 2008-01-22, 07:36

Om jag inte missminner mig så är Bernkonventionen inte helt stelbent kring hur vardera land utformar sina upphovsrättslagar.Det är förövrigt ganska roligt hur det verkar vara viktigt för dig att säga vissa saker om och om igen


/stefan, upphovsman
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
Qer Inte uppkopplad
 
Qers avatar
 
Inlägg: 1 614
Reg.datum: Jan 2008

Länk: #91629
Standard RE: Richard Stallman's interview - 2008-01-22, 07:58

Citat:
SM5POR (2008-Jan-22)Googles automatiska översättning resulterar i en del obegripligheter, men jag tycker innehållet i artikeln går fram bra ändå.


Mycket bra skrivet och definitivt värt att läsa. Den springande punkten ligger nog precis där han pekar på det; konceptet "betala per kopia" är dött i och med internet för dels går det inte att kontrollera kopieringen längre (borde ju vara empiriskt bevisat sedan länge tycker man) och dels finns det ingen relevans i att ta betalt per kopia då kopieringen är gratis (nå, det är den ju förstås inte strikt talat, men kostnaden för den faktiska kopieringen är ju månadskostnaden vi betalar ISP:n idag). Alltså får de som äger upphovsrätten hitta nya sätt att ta betalt för, via paypal eller vfsh.Kunskap är bra, spridd kunskap är bättre. Det är kunskap som leder till mer kunskap så ju fler som tar del av kunskap och information, dess bättre. Det är det som på sikt kan rädda oss tex från miljöproblem, diktaturer och andra problem. Här är en föreläsning som jag tror att många kommer finna intressant:http://www.youtube.com/watch?v=yH6-ihF2E48Den är i 5 delar och man bör nog se del två innan man förkastar det han säger, för i del ett samt början av del två provocerar han bara (om än ganska roligt), det är först i del två som han kommer till saken.Sevärd.
Honey, I'm hooooome!
   
Svara med citat
  (#10) Gammal
Ravenna Inte uppkopplad
 
Ravennas avatar
 
Inlägg: 1 143
Reg.datum: Aug 2006

Länk: #91631
Standard RE: Richard Stallman's interview - 2008-01-22, 08:38

Minata, "Eftersom dödsåret är känt går det att räkna ut när Public Domain inträffar för verket."Publiceringsåret är också känt (om inte till och med mer känt än dödsdatumet), och skulle inte vara några problem att räkna på.


Ravennas blogg: http://ravennasblogg.blogspot.com/
http://www.Vangrind.se, min författarsajt där jag har publicerat en fantasyroman som e-bok och print-on-demand i syfte att sprida den fritt på Internet. :cool:
  Skicka ett meddelande via ICQ till Ravenna  
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Building on Richard Stallman's greatest achievement larsl PP i media 0 2009-03-30 17:59
Om befrielsen av cyberspace - ett samtal med Richard Stallman Christian Engström PP i media 1 2007-05-23 19:32
Richard Stallman föreläser i Göteborg den 16 maj pv2b PP i media 3 2007-04-30 00:09
Interview: Richard Stallman John Nilsson PP i media 0 2007-02-06 18:42
Richard Stallman intervjuad av finanstidningen Forbes Jacob Boström PP i media 0 2006-03-22 01:59Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com