Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Christoffer Eldengrip Inte uppkopplad
 
Christoffer Eldengrips avatar
 
Inlägg: 558
Reg.datum: Mar 2011
Standard Uppstartsmöte Ung Pirat Atomkraft - 2013-06-30, 09:14

1. Mötets öppnande
Mötet Öppnat 22:35 2013-04-09

2. Mötets behörighet
Mötet anses behörigt

3. Justering av röstlängd och eventuella adjungeringar
Jimmie Karlsson
Christoffer Eldengrip
Alexander Ottosson
Fredrik Ahl
Deeqo Hussein
Adam Elter
Anton Nordenfur
Michael Andersson


4. Val av mötets ordförande
Christoffer Eldengrip

5. Val av mötets sekreterare
Christoffer Eldengrip

6. Val av en justerare
Deeqo Hussein


7. Antagande av stadgar


Stadgar för Ung Pirat Atomkraft.
§1 Namn och föreningsform
Lokalavdelningens namn är Ung Pirat Atomkraft.
Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.
§2 Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i Partille.
§3 Syfte
Avdelningens syfte är att genom organiserad ungdomsverksamhet främja de principer som är fastslagna i Piratpartiets principprogram samt driva en positiv atomkraftsdebatt och -upplysning.
§ 4 Elektronisk kommunikation
En stor del av lokalavdelningens kommunikation sker elektroniskt. För lokalavdelningens och dessa stadgars syften, så ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.
§5 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.
§6 Medlemmar
Som medlem antas intresserad privatperson som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen göra en skriftlig anmälan till lokalavdelningen eller förbundet.
En medlem som allvarligt skadar lokalavdelningen, ungdomsförbundet eller partiet kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte som då antingen upphäver avstängningen eller utesluter medlemmen.
Beslut om avstängning av medlem skall rapporteras till förbundsstyrelsen.
§7 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för lokalavdelningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.
Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även viceordförande och extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.
Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet.
§8 Revisorer
För granskning av lokalavdelningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i lokalavdelningen.
§9 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i lokalavdelningen.
§10 Ordinarie årsmöte
Styrelsen beslutar om tid och plats för årsmötet. För att vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
mötets öppnande
mötets behörighet
justering av röstlängd och eventuella adjungeringar
val av mötets ordförande
val av mötets sekreterare
val av en justerare
styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
ekonomisk berättelse för förra året
revisorernas berättelse för förra året
ansvarsfrihet för förra årets styrelse
årets verksamhetsplan
årets budget
val av årets styrelse
val av årets revisor
val av årets valberedare
övriga frågor
mötets avslutande
§11 Extra årsmöte
Om styrelsen, revisorn eller minst hälften av lokalavdelningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.
§12 Firmateckning
Lokalavdelningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna lokalavdelningens firma.
§13 Rösträtt
Endast närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.
§14 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.
Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.
§15 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. Ändring av denna stadga skall meddelas ungdomsförbundet.
För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.
Ändring av lokalavdelningens stadgar om föreningsform (§1), syfte (§3), stadgeändringar (§15) och upplösning (§16) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.
§16 Upplösning
Förslag om lokalavdelningens upplösning får endast framläggas på årsmöte.
Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.
Lokalavdelningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.
Vid upplösning ska lokalavdelningens skulder betalas. Därefter kvarvarande tillgångar tillfaller förbundet.


8. Bildande av förening
Föreningen anses bildad i och med antagandet av ovanstående stadgar.


9. Årets verksamhetsplan

Att under året bedriva en upplysningskampanj för atomkraftens främjande samt marknadsföra föreningen och om atomkraftens positiva effekter på samhället och det svenska folket, allt inom piratrörelsen.
10. Årets budget
Inkomster
Bidrag Centralt 2000:-
Utgifter
Bank -300:-
Aktivism 1700:-
11. Val av årets styrelse
Ordförande Christoffer Eldengrip
Kassör Jimmie Karlsson
Sekreterare Fredrik Ahl
Ledamot Deeqo Hussein


12. Val av årets revisor Anton Nordenfur
Anton lämnar mötet


13. Val av årets valberedare Vakant

14. Övriga frågor Inga övriga frågor togs upp


15. Mötets avslutande 0001 2013-04-10


Justerat / Deeqo
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Christoffer Eldengrip  
Svara med citat
  (#2) Gammal
Deeqo Inte uppkopplad
 
Deeqos avatar
 
Inlägg: 53
Reg.datum: Oct 2012

Länk: #287444
Standard Sv: Uppstartsmöte Ung Pirat Atomkraft - 2013-07-02, 16:57

Justerat utav Deeqo Hussein.
   
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com