Piratpartiets mötesplattform


Visa resultat för omröstning: Antar mötet presidiets reviderade förslag till voteringsordning
Ja 31 100.00%
Nej 0 0%
1 mötesdeltagare (3.13 procent) valde att markera sin närvaro utan att ta ställning i frågan genom att välja alternativet Avstår.
Antal röster: 32. Du får inte rösta i den här omröstningen

Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010
Standard 06. Godkännande av voteringsordningen [avklarad] - 2016-02-22, 19:23

Votering om voteringsordningen pågår från tisdag 23 februari kl 20.30 till onsdag 24 februari klockan 21.00.

Voteringsordning är det sätt voteringarna sker på. Den ska fastställas av mötet. Presidiet har gjort ett förslag, som återfinns nedan.

Sista tidpunkt för att lägga förslag i frågan är tisdag 23 februari 18.30. Observera att förslag för att kunna hanteras ska vara kompletta. Omröstning börjar tisdagen 23 februari kl 19.00 och pågår till onsdag 24 februari kl 19.00.

OBS
Presidiet har under diskussionen identifierat en handfull misstag i det förslag till voteringsordning som lades ut då mötet öppnades. Presidiet har därför gjort ett reviderat förslag, som är det presidiet yrkar. Längre ner återfinns det ursprungliga förslag, som presidiet alltså inte längre yrkar bifall till, men ändå låter stå kvar för dokumentationens skull.


Citat:
Presidiets reviderade förslag till voteringsordning extra medlemsmöte feb 2016
_________________________________________________

Förklaringar och kommentarer

På detta möte behandlas bara andraläsningen av en rad stadgeförändringsförslag, som antogs i en första läsning på höstmötet 2015. Därför kommer för varje proposition den helhet som antogs på höstmötet att ställas mot avslag.

Y står för Yrkande. P01-Y01 betyder Yrkande 01 i proposition P01. Alla namn på propositioner länkar till ärendet. Om du klickar på ett yrkandenummer kan du se texten på yrkandet.

Voteringarna (omröstningarna) kommer att äga rum i olika tidsperioder under slutet av mötet. Dessa kommer att vara:
Voteringspass 1: torsdag 25 feb 23.59 - lördag 27/2 19.00
Voteringspass 2: lördag 27/2 kl 23.00 - söndag 28/2 19.00
(voteringspass 2 är ett reservpass att ta till ifall det första voteringspassen inte skulle vara tillräckligt för att få ett beslut i alla sakfrågorna)

Vp står för voteringspass. Vp1 betyder voteringspass 1.

Framvaskat innebär samtliga yrkanden som bifallits i tidigare omgångar i det ärendet, i det här fallet under höstmötet 2015.


Proposition P01: Stadgarnas skrivningar om partiets syfte (stadgeändring)

vp 1: framvaskat (P01-Y01) mot avslag


Proposition P02: Om relationen mellan principprogram och sakpolitiska ställningstaganden samt majoriteskraven för att anta och ändra dessa (stadgeändring)

vp 1: framvaskat (P02-Y01+P02-Y02+P02-Y03) mot avslag


Proposition P03: Ledningsfunktionens existens (stadgeändring)

vp 1: framvaskat (P03-Y01+P03-Y02) mot avslag


Proposition P04: Krav på kandidater i allmänna val (stadgeändring)

vp 1: framvaskat (P04-Y01) mot avslag


Proposition P05: Regler om jäv (stadgeändring)

vp 1: framvaskat (P05-Y01) mot avslag


Proposition P06: Ansvar för möteshandlingar vid medlemsmöten (stadgeändring)

vp 1: framvaskat (P06-Y01) mot avslag


Proposition P07: Alternativ till elektroniska möten (stadgeändring)

vp 1: framvaskat (P07-Y01+P07-Y02) mot avslag


Proposition P08: Motionsrätt för föreningars medlemsmöten och styrelser (stadgeändring)

vp 1: framvaskat (P08-Y01+P08-Y02) mot avslagProposition P09: Uppdelning mellan vår- och höstmöten (stadgeändring)


vp 1: framvaskat (P09-Y01 +P09-Y02 +P09-Y03 +P09-Y04) mot avslag


Proposition P10: Om vilka motioner som ska skickas med möteshandlingar (stadgeändring)

vp 1: framvaskat (P10-Y01) mot avslag


Proposition P11: Ansvar för att extra medlemsmöte enbart behandlar avsedda frågor (stadgeändring)

vp 1: framvaskat (P11-Y01 +P11-Y02) mot avslag
Här återfinns presidiets ursprungliga, nu tillbakadragna förslag:


Citat:
Presidiets ursprungliga förslag till voteringsordning extra medlemsmöte feb 2016 [TILLBAKADRAGET]
_________________________________________________

Förklaringar och kommentarer

På detta möte behandlas bara andraläsningen av en rad stadgeförändringsförslag, som antogs i en första läsning på höstmötet 2015. Därför kommer för varje proposition den helhet som antogs på höstmötet att ställas mot avslag.

Y står för Yrkande. P01-Y01 betyder Yrkande 01 i proposition P01. Alla namn på propositioner länkar till ärendet. Om du klickar på ett yrkandenummer kan du se texten på yrkandet.

Voteringarna (omröstningarna) kommer att äga rum i olika tidsperioder under slutet av mötet. Dessa planeras prelminärt att vara:
Voteringspass 1: fredag 26 feb 19.00 - lördag 27/2 19.00
Voteringspass 2: lördag 27/2 kl 23.00 - söndag 28/2 19.00
(voteringspass 2 är ett reservpass att ta till ifall det första voteringspassen inte skulle vara tillräckligt för att få ett beslut i alla sakfrågorna)

Vp står för voteringspass. Vp1 betyder voteringspass 1.

Framvaskat innebär samtliga yrkanden som bifallits i tidigare omgångar i det ärendet, i det här fallet under höstmötet 2015.


Proposition P01: Stadgarnas skrivningar om partiets syfte (stadgeändring)

vp 1: framvaskat (P01-Y01) mot avslag


Proposition P02: Om relationen mellan principprogram och sakpolitiska ställningstaganden samt majoriteskraven för att anta och ändra dessa (stadgeändring)

vp 1: framvaskat (P02-Y01+P02-Y02+P02-Y03) mot avslag


Proposition P03: Ledningsfunktionens existens (stadgeändring)

vp 1: framvaskat (P03-Y01+P03-Y02) mot avslag


Proposition P04: Krav på kandidater i allmänna val (stadgeändring)

vp 1: framvaskat (P04-Y01) mot avslag


Proposition P05: Regler om jäv (stadgeändring)

vp 1: framvaskat (P05-Y01) mot avslag


Proposition P06: Ansvar för möteshandlingar vid medlemsmöten (stadgeändring)

vp 1: framvaskat (P06-Y01) mot avslag


Proposition P07: Alternativ till elektroniska möten (stadgeändring)

vp 1: framvaskat (P07-Y01+P07-Y01) mot avslag


Proposition P08: Motionsrätt för föreningars medlemsmöten och styrelser (stadgeändring)

vp 1: framvaskat (P08-Y01+P08-Y02) mot avslagProposition P09: Uppdelning mellan vår- och höstmöten (stadgeändring)


vp 1: framvaskat (P09-Y01 +P09-Y02 +P09-Y03 +P09-Y04) mot avslag


Proposition P10: Om vilka motioner som ska skickas med möteshandlingar (stadgeändring)

vp 1: framvaskat (P10-Y01) mot avslag


Proposition P11: Ansvar för att extra medlemsmöte enbart behandlar avsedda frågor (stadgeändring)

vp 1: framvaskat (P11-Y01 +P11-Y02) mot avslagSenast redigerad av Mötespresidiet den 2016-02-23 klockan 20:51. Anledning: Satt uppp votering
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Andreas Bjärnemalm Inte uppkopplad
 
Andreas Bjärnemalms avatar
 
Inlägg: 1 238
Reg.datum: Jan 2009

Länk: #295970
Standard Sv: 06. Godkännande av voteringsordningen - 2016-02-23, 04:37

Jag har hittat tre fel i vårt (presidiets) förslag till voteringsordning, varav fel nummer två är så allvarligt att förslaget måste rättas. Jag har upplyst övriga presidiet om felen jag hittat, och jag räknar med att det kommer ett rättat förslag från presidiet senare idag när de övriga presidiemedlemmarna vaknat och sett vad jag skrivit. Därför skriver jag även här, så att ni mötesdeltagare är beredda på att det troligen kommer ett nytt förslag under dagen.

Det första felet jag hittat är första raden i tredje stycket:
"Voteringarna (omröstningarna) kommer att äga rum i olika tidsperioder under slutet av mötet. Dessa planeras prelminärt att vara:"

Den andra meningen måste ändras. När förslaget till voteringsordning antagits är de listade tiderna knappast preliminärt planerade, det är då de som gäller. Första raden i tredje stycket borde därmed istället lyda:
"Voteringarna (omröstningarna) kommer att äga rum i olika tidsperioder under slutet av mötet. Dessa är:"


Nästa fel i förslaget kommer direkt på raden under det förra felet:
"Voteringspass 1: fredag 26 feb 19.00 - lördag 27/2 19.00"

Detta är det allvarliga felet, som måste åtgärdas. Den föreslagna längden på voteringspasset bryter mot den föreslagna mötesordningen, som kräver att voteringspasset sträcker sig över minst ett och ett halvt dygn. Tiden för voteringspasset måste därmed ändras. Det går inte att låta det sluta senare, eftersom det andra voteringspasset enligt mötesordningen ska vara öppet i minst 18 timmar (20 timmar öppet i liggande förslag) och därefter slutar mötet. Därför måste voteringspass 1 börja tidigare, minst 12 timmar tidigare. Det innebär att det inte får börja efter klockan 07.00. Då jag inte tror att presidiet är sugna på att dra igång ett voteringspass så tidigt på morgonen (det kräver en del arbete att dra igång voteringarna) föreslår jag att voteringspasset ska börja vid midnatt, fredag klockan 00.01. Den felande raden byts då ut mot:
"Voteringspass 1: fredag 26 feb 00.01 - lördag 27/2 19.00"


Det sista felet jag hittade är i uppställningen av voteringen i proposition 07:
"vp 1: framvaskat (P07-Y01+P07-Y01) mot avslag"

Naturligtvis ska det vara:
"vp 1: framvaskat (P07-Y01+P07-Y02) mot avslag"
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #295974
Standard Sv: 06. Godkännande av voteringsordningen - 2016-02-23, 19:09

Presidiet har som synes ovan lagt ett reviderat förslag till voteringsordning, som tagit hänsyn till de synpunkter Andreas fört fram ovan.
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #295979
Standard Sv: 06. Godkännande av voteringsordningen - 2016-02-23, 20:52

Votering om voteringsordningen har nu börjat.
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #295985
Standard Sv: 06. Godkännande av voteringsordningen - 2016-02-24, 21:21

Omröstningen är över, och mötet har valt att godkänna den föreslagna voteringsordningen.
   
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com