Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B32: Regnbågspolitik: Alternativa relationsformer

Piratpartiet är ett framtidsparti, som står upp för alla människors lika värde, något som vi drivit på hårt och borde fortsätta med även i framtiden. Vi har många gånger fått lov för den HBTQ-politik vi fört av etablerade organisationer som RFSL, och detta är något vi vill fortsätta jobba för.

Att praktisera alternativa relationsformer i Sverige idag kan vara mycket ansträngande, inte för att det i sig är ansträngande, utan på grund av den behandling man får från samhället. Man ses som en otrogen sexmissbrukare med relationsproblem, man tas inte på allvar, och ens partners anses inte på riktigt vara ens partners. I motionen om diskriminering finns en att-sats som behandlar att lägga till relationsformer som grund för diskriminering, så det kommer inte behandlas i den här motionen.

Men oavsett behandling från andra människor i samhället så anses fortfarande personer med fler än en partner inte lika mycket värda rent juridiskt. Vi har inte rätt att gifta oss med våra partners, vi har inte rätt att skaffa barn tillsammans med mer än en av dem, och vi får inte ärva varandra. Något som olikkönade par tar för givet. Något som samkönade par fick juridisk rätt till 2009.

Tillhörande detta kommer också frågan om barn, mer specifikt vårdnadshavarskap. Idag finns ingen chans för en familj bestående av fler än två föräldrar att dela upp ansvaret på ett rättvist sätt mellan föräldrarna, då enbart två av dem har juridisk rätt att vara vårdnadshavare. Ett barn ska ha rätt till alla sina föräldrar, om det så är en, två, tre, eller fem stycken, det ska inte vara upp till staten att avgöra hur många föräldrar ett barn kan ha.
Förutom den uppenbara anledningen att människor ska behandlas lika, och vara lika inför lagen, så finns det många fler anledningar till att rösta igenom dessa förslag. Att ha möjligheten till fler än två vårdnadshavare är något som skulle kunna användas i syfte att ha en extra säkerhet för barnet, kanske vill man att en far- eller morförälder eller nära vän också ska kunna ha vårdnaden om barnet.

Det är dags att inte bara ha en könsneutral äktenskapslagstiftning, utan också en antalsneutral. Äktenskapsbalken är en föråldrad lagstiftning som grundar sig i tider då traditionella och konservativa åsikter var en norm, och något ett framtidsparti som Piratpartiet inte borde stödja.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Fabian Rosdalen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: Fabian Rosdalen Yrkande B32-Y03 (Motyrkande) 1 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Piratpartiet vill utreda möjligheterna att riva upp äktenskapsbalken och ersätta den med likvärdiga avtalsrätter, och fram tills dess göra äktenskapsbalken antalsneutral."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B32-Y01 (Jämkad med yrkande B32-Y03)
Av: Fabian Rosdalen


Av: Fabian Rosdalen Yrkande B32-Y04 (Motyrkande) 1 personer gillar    1 personer ogillar

att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Piratpartiet vill utreda möjligheterna att göra lagen om vårdnadshavarskap antalsneutral."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B32-Y02 (Jämkad med yrkande B32-Y04)
Av: Fabian Rosdalen


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Tlanden Inte uppkopplad
 
Inlägg: 5
Reg.datum: Apr 2017

Länk: #297332
Standard Sv: B32: Regnbågspolitik: Alternativa relationsformer - 2017-04-25, 19:01

Finns det ordentligt utredningsmaterial över hur antalsneutrala föräldrarelationer påverkar barn? I slutändan är det barn som är prioriteten i föräldrarätt. Och idén med månggifte är inte progressivt, det är arkaiskt. Mormoner och islamister hade älskat det.
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2017-04-13, 00:04 #3
Inte uppkopplad
Sv: B32: Regnbågspolitik: Alternativa relationsformer -
Inflikar att andan i denna motion passar väl ihop med mitt yrkande B01-Y04 om att lägga till nedanstående text till principprogrammet.

"4.3 Samhället består av nätverk och individer
Gamla ideologier och partier har placerat nationen, klassen, familjen eller individen som samhällets grundvalar. Vi anser istället att temporärt avgränsade nätverk är människans naturliga tillvaro . Individer som bildar svärmar löser tillfälliga problem eller åstadkommer specifika insatser, för att sedan upplösa svärmen efteråt. Piratpartiet tror att individen själv är bäst lämpad att bedöma konsekvenserna av sina val och nätverksanslutningar. Individen står sålunda i centrum för sina vägval. Även om vi bejakar det sociala och för oss människor nödvändiga i att bilda nätverk är det viktigt att detta sker på frivillig väg; varje individ har en oinskränkt rätt till sin kropp och sitt sinne - sin integritet."
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 21:30 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B32-Y01:
att Piratpartiet ska anta följande text:
"Piratpartiet vill utreda möjligheterna att riva upp äktenskapsbalken och ersätta den med likvärdiga avtalsrätter, och fram tills dess göra äktenskapsbalken antalsneutral."
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 21:34 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B32-Y02:
att Piratpartiet ska anta följande text:
"Piratpartiet vill utreda möjligheterna att göra lagen om vårdnadshavarskap antalsneutral."
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Fabian Rosdalens avatar
2017-04-21, 16:02 #6
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B32-Y03:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Piratpartiet vill utreda möjligheterna att riva upp äktenskapsbalken och ersätta den med likvärdiga avtalsrätter, och fram tills dess göra äktenskapsbalken antalsneutral."
Fabian Rosdalens avatar
2017-04-21, 16:03 #7
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B32-Y01 till fördel för B32-Y03.

Mitt bortjämkade B32-Y01:
Piratpartiet ska anta följande text:
"Piratpartiet vill utreda möjligheterna att riva upp äktenskapsbalken och ersätta den med likvärdiga avtalsrätter, och fram tills dess göra äktenskapsbalken antalsneutral."

B32-Y03, som jag tycker bättre om:
Piratpartiet antar ställningstagandet: "Piratpartiet vill utreda möjligheterna att riva upp äktenskapsbalken och ersätta den med likvärdiga avtalsrätter, och fram tills dess göra äktenskapsbalken antalsneutral."
Fabian Rosdalens avatar
2017-04-21, 16:04 #8
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B32-Y04:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Piratpartiet vill utreda möjligheterna att göra lagen om vårdnadshavarskap antalsneutral."
Fabian Rosdalens avatar
2017-04-21, 16:04 #9
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B32-Y02 till fördel för B32-Y04.

Mitt bortjämkade B32-Y02:
Piratpartiet ska anta följande text:
"Piratpartiet vill utreda möjligheterna att göra lagen om vårdnadshavarskap antalsneutral."

B32-Y04, som jag tycker bättre om:
Piratpartiet antar ställningstagandet: "Piratpartiet vill utreda möjligheterna att göra lagen om vårdnadshavarskap antalsneutral."
Anton Nordenfurs avatar
2017-05-02, 19:21 #10
Inte uppkopplad
Sv: B32: Regnbågspolitik: Alternativa relationsformer -
Citat:
Ursprungligen postat av Tlanden Visa inlägg
Och idén med månggifte är inte progressivt, det är arkaiskt. Mormoner och islamister hade älskat det.
Att personer som tillhör vissa religioner håller med om ett politiskt ställningstagande är verkligen ingen anledning till att vara emot det. Om du anser att det är det får du gärna utveckla om varför.
Jan-Eriks avatar
2017-05-14, 15:08 #11
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B32-Y04:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Piratpartiet vill utreda möjligheterna att göra lagen om vårdnadshavarskap antalsneutral."
Som lagstiftningen ser ut nu kan antingen vårdnadshavarna eller en domstol ta vårdnaden från ena eler båda föräldrarna och ge den till "en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare". Som jag ser det är enda konsekvensen av detta förslag att formuleringen blir "en eller flera" istället, men jag tror mer på en mer genomarbetad proposition till höstmötet, där även den motion jag lagt om vårdnadsskap formuleras om på lämpligt sätt.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com