Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B46: Drogpolitik: Evidensbaserad reglering av berusningsmedel, samt punktskatter på desamma

Piratpartiet har alltid verkat för individens rätt till sin egen kropp, dennas integritet. Detta har gått som en röd tråd genom de flesta programmering, och formuleras idag genom tillägg 4.3 i principprogrammet. För oss är det därför naturligt att motarbeta att kollektivet inskränker på individens frihet genom kulturlagar ämnade att reglera vilka rusmedel vi väljer att använda för att koppla av.Detta är också ett utmärkt sätt att beröva kriminella element i samhället en säker inkomstkälla.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:duke_h3

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: Anton Nordenfur Yrkande B46-Y20 (Motyrkande) 4 personer gillar    2 personer ogillar

att Piratpartiet antar följande sakpolitik inom området drogpolitik:

Dagens restriktiva narkotikapolitik är baserad på en evidensfientlig syn på droger, missbrukare och brukare. Piratpartiet vill istället se en narkotikapolitik där vi hjälper de som behöver hjälp, och med vissa regleringar låter de som vill bruka droger göra det under förutsättningen att deras bruk inte skadar andra.

Fokuset i en piratpartistisk drogpolitik är - i linje med Piratpartiets syn på människans värde - att hjälpa, minimera lidande, och ge så goda chanser som möjligt till ett rikt och lyckligt liv. Vi vill därför lägga om fokus från förbud till skademinimering. Välfärdssystemet måste ta på sig ansvaret att hjälpa de missbrukare som behöver hjälp att komma ur sitt helvete, istället för att kriminalisera dem och därmed tvinga ned dem djupare i både missbruket och den kriminella världen.

Det är näst intill omöjligt att hindra den som vill ta en drog att göra så, och det som krävs för att så ska ske står inte i proportion till brottets allvarlighetsgrad. Vi vill därför se en mer öppen drogpolitik, där drogbruk tolereras i en reglerad marknad att jämföra med dagens alkoholmarknad. Genom en reglerad marknad blir det lättare att hjälpa de som lider av sitt eller andras bruk, och inkomster från försäljningen kan tillgå en vit marknad snarare än en svart. Regleringen minskar även radikalt risken för orena, farliga substanser samt risken för farliga sammandrabbningar mellan kriminella gäng.

En sådan reglerad marknad ska i första hand öppnas upp för droger som bedöms vara betydligt mindre farliga än de droger som redan är lagliga, såsom alkohol och tobak. En given sådan kandidat är cannabis, som redan bevisats kunna legaliseras eller avkriminaliseras med stora framgångar i olika delar av världen. Cannabis ska därför legaliseras för personligt bruk av myndiga personer på privat plats eller i licenserad lokal, och för försäljning av licenserade återförsäljare till myndiga, nyktra personer. Odling av cannabis ska, likt produktion av hemmagjord alkohol eller odling av tobak, legaliseras för privat bruk. Kommersiell odling legaliseras men kräver licens från statlig myndighet.

Alla droger är olika och bör inte dras över en kam, men det är samtidigt viktigt att harmonisera olika droglagar. Vi vill därför harmonisera lagar om offentlig berusning och fordonskörning under berusning för samtliga substanser, och harmonisera reklamlagar för samtliga lagliga droger. Beskattning av rekreationella droger ska genomföras på en nivå där en svart marknad inte är så pass lönsam att den blir en naturlig följd.

En närstående fråga är det medicinska bruket av olika droger. Sverige liksom flera andra länder har exempelvis nyligen öppnat upp ytterligare för medicinsk cannabis, och det görs allt fler positiva studier på hur idag olagliga droger som LSD, psilocybin, MDMA och ketamin kan användas medicinskt mot exempelvis alkoholism, depression och posttraumatiskt stressyndrom. Det bör inte finnas orimligt höga statliga hinder för denna forskning, utan befolkningens mentala och fysiska hälsa ska prioriteras över den stigmatiserande syn som idag finns på dessa droger. Droger som brukas medicinskt ska följa samma regler som alla substanser som brukas medicinskt, utan särbehandling.

Samhällets institutioner, främst inom skola och sjukvård, har ett stort ansvar för att korrekt, evidensbaserad droginformation sprids. Det är viktigt att både alla potentiella brukare och alla som kan komma i kontakt med brukare förstår hur droger fungerar, oavsett om det är lagligt att bruka dem eller ej. Den information som finansieras med skattemedel eller får utrymme i exempelvis skolor och på sjukhus måste vara grundad i fakta och vetenskap. Detta innebär även att förståelse för psykoaktiva droger måste finnas inom flera yrkesgrupper, speciellt inom sjukvården.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B46-Y01 (Jämkad med yrkande B46-Y02)
Av: duke_h3
Tillbakadraget yrkande B46-Y03 (Jämkad med yrkande B46-Y06)
Av: Isabelle Kokkalis
Tillbakadraget yrkande B46-Y13 (Bortröstad)
Av: Anton Nordenfur
Tillbakadraget yrkande B46-Y14 (Yrkandet ligger inte inom motionens område och tas därför inte upp till votering)
Av: Johan Svensson
Tillbakadraget yrkande B46-Y17 (Yrkandet ligger inte inom motionens område och tas därför inte upp till votering)
Av: Johan Svensson
Tillbakadraget yrkande B46-Y18 (Tillbakadraget)
Av: Magnus Andersson
Tillbakadraget yrkande B46-Y19 (Tillbakadraget)
Av: Anton Nordenfur
Tillbakadraget yrkande B46-Y21 (Yrkandet ligger inte inom motionens område och tas därför inte upp till votering)
Av: Isabelle Kokkalis
Tillbakadraget yrkande B46-Y22 (Yrkandet ligger inte inom motionens område och tas därför inte upp till votering)
Av: Isabelle Kokkalis
Tillbakadraget yrkande B46-Y25 (Jämkad med yrkande B46-Y26)
Av: Isabelle Kokkalis


Tilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande B46-Y11 (Bortröstad)
Av: Anton Nordenfur


Tillbakadraget yrkande B46-Y05 (Bortröstad)
Av: Anton Nordenfur


Tillbakadraget yrkande B46-Y04 (Bortröstad)
Av: Anton Nordenfur


Tillbakadraget yrkande B46-Y12 (Bortröstad)
Av: Anton Nordenfur


Tillbakadraget yrkande B46-Y10 (Bortröstad)
Av: Anton Nordenfur


Tillbakadraget yrkande B46-Y07 (Bortröstad)
Av: Anton Nordenfur


Tillbakadraget yrkande B46-Y08 (Bortröstad)
Av: Anton Nordenfur


Tillbakadraget yrkande B46-Y09 (Bortröstad)
Av: Anton Nordenfur
Tillbakadraget yrkande B46-Y27 (Bortröstad)
Av: duke_h3


Tillbakadraget yrkande B46-Y02 (Bortröstad)
Av: Medborgare


Tillbakadraget yrkande B46-Y06 (Bortröstad)
Av: Anton Nordenfur


Tillbakadraget yrkande B46-Y16 (Bortröstad)
Av: Johan Svensson


Tillbakadraget yrkande B46-Y26 (Bortröstad)
Av: Isabelle Kokkalis


Tillbakadraget yrkande B46-Y15 (Bortröstad)
Av: Johan Svensson
Tillbakadraget yrkande B46-Y24 (Bortröstad)
Av: Isabelle Kokkalis


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Mab Inte uppkopplad
 
Mabs avatar
 
Inlägg: 2 811
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #297184
Standard Sv: B46: Drogpolitik: Evidensbaserad reglering av berusningsmedel, samt punktskatter på desamma - 2017-04-23, 17:16

Det är precis den här typen av lösa yrkanden som vi försökte bli av med när vi rev upp den tidigare sakpolitiken. Målet var att istället anta längre dokument där kopplingen till vårt principprogram tydligt framgick i texten som vi antog. I den här motionen finns en del av det resonemanget visserligen i brödtexten, men det hjälper inte när ställningstagandet som finns i yrkandena inte kommer med en motiverande text som mötet kan ta ställning till.

Med tanke på att det här är ett område som partiet har diskuterat under lång tid är jag förvånad över att ingen lyckats skriva ihop en sammanhängande text som förklarar partiets linje utifrån de värderingar som finns i principprogrammet som mötet kan ta ställning till. Eftersom det enbart finns en uppsjö lösa yrkanden anser jag att motionen bör avslås i sin helhet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén, Johan Roos Tibbelin, JorgenL


______________________________
Mattias Bjärnemalm
Piratpartist, EU-byråkrat, spelnörd, narcissist, statsvetare och i total avsaknad av självdistans.

www.mab.nu
  Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
Svara med citat
  (#3) Gammal
Anton Nordenfur Inte uppkopplad
 
Anton Nordenfurs avatar
 
Inlägg: 1 600
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #296930
Standard Sv: B46: Drogpolitik: Evidensbaserad reglering av berusningsmedel, samt punktskatter på desamma - 2017-04-21, 17:37

På en träff i Stockholm på internationella cannabisdagen (20 april) gick vi igenom detta politiska område och sammanfattade våra åsikter i ett antal yrkanden, som jag nu lagt till i denna motion.

Det består dels av ett huvudyrkande (B46-Y06) som lagts som konkurrerande till originalförslaget, som sammanfattar en grundläggande inställning till narkotikapolitik och utgör kärnan vi sedan kan bygga vidare vår politik på:

"Dagens restriktiva narkotikapolitik är baserad på en evidensfientlig syn på droger, missbrukare och brukare. Piratpartiet vill istället se en narkotikapolitik där vi hjälper de som behöver hjälp, och med vissa regleringar låter de som vill bruka droger göra det under förutsättningen att deras bruk inte skadar andra."

Förslaget utvecklas sedan vidare i en rad yrkanden om olika relaterade områden, där det gemensamma är en push för en reglerad legalisering av cannabis och en mer öppen syn på droger i stort.

Jag ser fram emot en bra dialog som kan leda oss till välutvecklad narkotikapolitik 2018!

(Originalyrkandet är inte signerat av övriga utan enbart mig, det författades som en sammanfattning av vad jag uppfattade det som att vi var överens om. Yrkande B46-Y13 signeras av samtliga förutom Isabelle Kokkalis. Övriga yrkanden vi presenterar signeras av oss alla.)

Mvh,
Anton Nordenfur
Ward Albaroudi
Carl Johan Rehbinder
Isabelle Kokkalis
Daniel Zheng
Daniel Ström


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Medborgare


aki

Partistyrelsen 2012-2017
Partiorganisatör 2014-2016
Partisekreterare 2016-2017
Revisor 2018-nutid

Ingenting jag skriver ska betraktas som ett formellt uttalande från mig som revisor, förutsatt att jag inte explicit skriver det. Fråga om du är osäker.

Bloggar på antonnordenfur.com och är krönikör på frihetssmedjan.se.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Anton Nordenfur  
Svara med citat
  (#4) Gammal
Peter Ahlberg Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1
Reg.datum: Apr 2017

Länk: #296733
Standard Sv: B46: Drogpolitik: Evidensbaserad reglering av berusningsmedel, samt punktskatter på desamma - 2017-04-16, 16:09

Hejsan, när jag läser igenom denna motion så får jag inte helt inblick på vad själva förslaget är?
Finns det något förslag på hur själva motionen är formad och vad själva förslaget är på vilka ändringar man vill göra?

Mvh, Peter Ahlberg
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2017-04-14, 14:32 #5
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B46-Y01:
att 1. Staten ska basera sin reglering av vilka rusmedel som är tillåtna baserat på vetenskapliga studier. Rusmedel som i vetenskapliga studier visar sig vara ofarligare än idag etablerade och populära rusmedel så som alkohol och tobak ska därför legaliseras.
2. Punktskatter på rusmedel ska harmoniseras med de skatter som tas ut i övriga EU länder.
Att Cannabis och exempelvis LSD fortfarande klassas som klass 1 droger, alltså att de inte har någon medicinsk användning, är helt otroligt.

Vi ser många rapporter från omvärlden som beskriver hur Cannabis kan förminska tumörer, dämpar ångest och tar bort smärta. Vi ser även rapporter om hur LSD kan bota s.k. "Cluster headaches".

Enligt min mening kan man inte förbjuda en växt och man kan inte hålla de medicinska egenskaperna borta från den allmänna mänskligheten.
2017-04-16, 14:10 #6
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B46-Y02:
att 1. Regleringen av vilka rusmedel som är tillåtna samt hur de individuellt regleras ska vara evidensbaserad. Rusmedel som i vetenskapliga studier visar sig vara mindre skadliga än idag etablerade och lagliga rusmedel så som alkohol och tobak ska därför legaliseras.
Förtydligande om att reglering ska vara evidensbaserad samt ändrat ordval om bl.a. rusmedels ev. (o)skadlighet.
2017-04-16, 22:34 #7
Inte uppkopplad
Sv: B46: Drogpolitik: Evidensbaserad reglering av berusningsmedel, samt punktskatter på desamma -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Ahlberg Visa inlägg
Hejsan, när jag läser igenom denna motion så får jag inte helt inblick på vad själva förslaget är?
Finns det något förslag på hur själva motionen är formad och vad själva förslaget är på vilka ändringar man vill göra?

Mvh, Peter Ahlberg
Jag tror att grundförslaget är att legalisera bruk av rusmedel som är ofarligare än tobak/alkohol och att man ska införa punktskatter på dessa medel i samband med detta.
2017-04-17, 01:26 #8
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B46-Y03:
att Legalisera all narkotika.
Bara med en legalisering av all narkotika kan vi ta knarket från gatorna och lösa gängkrigen. Legalisering innebär reglering. Att bara legalisera de droger som inte gör någon förmen är en politik som fortfarande skapar en marknad för knarklangare att vara verksam i.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 23:25 #9
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B46-Y01:
att 1. Staten ska basera sin reglering av vilka rusmedel som är tillåtna baserat på vetenskapliga studier. Rusmedel som i vetenskapliga studier visar sig vara ofarligare än idag etablerade och populära rusmedel så som alkohol och tobak ska därför legaliseras.
2. Punktskatter på rusmedel ska harmoniseras med de skatter som tas ut i övriga EU länder.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 23:25 #10
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B46-Y03:
att Legalisera all narkotika.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Anton Nordenfurs avatar
2017-04-20, 23:03 #11
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B46-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Cannabis ska legaliseras för personligt bruk av myndiga personer på privat plats eller i licenserad lokal."
Med detta likställs cannabis i stort med alkohol i hur det får brukas.

Detta yrkande togs fram kollektivt på en träff med PP Stockholm 20/4 2017. Bakom yrkandet står:

Anton Nordenfur
Ward Albaroudi
Carl Johan Rehbinder
Isabelle Kokkalis
Daniel Zheng
Daniel Ström
Anton Nordenfurs avatar
2017-04-20, 23:04 #12
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B46-Y05:
att mötet antar ställningstagandet: "Cannabis ska legaliseras för försäljning av licenserade återförsäljare till myndiga, nyktra personer."
Med detta likställs cannabis i stort med alkohol i hur det får säljas.

Detta yrkande togs fram kollektivt på en träff med PP Stockholm 20/4 2017. Bakom yrkandet står:

Anton Nordenfur
Ward Albaroudi
Carl Johan Rehbinder
Isabelle Kokkalis
Daniel Zheng
Daniel Ström
Anton Nordenfurs avatar
2017-04-21, 16:19 #13
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B46-Y06:
att Piratpartiet antar ställningstagandet "Dagens restriktiva narkotikapolitik är baserad på en evidensfientlig syn på droger, missbrukare och brukare. Piratpartiet vill istället se en narkotikapolitik där vi hjälper de som behöver hjälp, och med vissa regleringar låter de som vill bruka droger göra det under förutsättningen att deras bruk inte skadar andra."
Detta yrkande är ett försök att kort sammanfatta vår syn på droger. Med en rad tilläggsyrkande föreslår jag vidare regleringar och förtydliganden, men med detta yrkande kan vi sätta en tydlig riktning i vår narkotikapolitik som vi sedan kan basera vår resterande politik i området på.
2017-04-21, 16:25 #14
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B46-Y03 till fördel för B46-Y06.

Mitt bortjämkade B46-Y03:
Legalisera all narkotika.

B46-Y06, som jag tycker bättre om:
Piratpartiet antar ställningstagandet "Dagens restriktiva narkotikapolitik är baserad på en evidensfientlig syn på droger, missbrukare och brukare. Piratpartiet vill istället se en narkotikapolitik där vi hjälper de som behöver hjälp, och med vissa regleringar låter de som vill bruka droger göra det under förutsättningen att deras bruk inte skadar andra."
Anton Nordenfurs avatar
2017-04-21, 16:29 #15
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B46-Y01:
att 1. Staten ska basera sin reglering av vilka rusmedel som är tillåtna baserat på vetenskapliga studier. Rusmedel som i vetenskapliga studier visar sig vara ofarligare än idag etablerade och populära rusmedel så som alkohol och tobak ska därför legaliseras.
2. Punktskatter på rusmedel ska harmoniseras med de skatter som tas ut i övriga EU länder.
Jag skulle gärna se att yrkandet delas upp och att 1 därmed kan gå igenom utan att 2 nödvändigtvis gör det. Förslagsvis jämkar du ditt yrkande med antingen mitt eller Tobias Carlssons, och sedan lyfter 2 som ett separat tilläggsyrkande. Jag tror oddsen att motionen går igenom ökar betydligt då.
Anton Nordenfurs avatar
2017-04-21, 16:43 #16
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B46-Y07:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Droger som brukas medicinskt ska följa samma regler som alla substanser som brukas medicinskt."
Det här är ett yrkande som egentligen inte borde behöva skrivas, eftersom det lite säger sig självt, men det verkar behövas. Vi stöter ständigt på frågor om hur exakt cannabis ska säljas medicinellt, t ex, och svaret blir med detta yrkande väldigt enkelt - på samma sätt som all medicin säljs. Vi behöver inte bestämma några speciella regler från medicin till medicin, utan vi använder oss helt enkelt av de regelverk som redan finns för receptfria och receptbelagda läkemedel, och låter tjänstemän inom myndigheter som Läkemedelsverket bestämma detaljerna.

Detta yrkande togs fram kollektivt på en träff med PP Stockholm 20/4 2017. Bakom yrkandet står:

Anton Nordenfur
Ward Albaroudi
Carl Johan Rehbinder
Isabelle Kokkalis
Daniel Zheng
Daniel Ström
Anton Nordenfurs avatar
2017-04-21, 16:56 #17
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B46-Y08:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Odling av cannabis legaliseras för privat bruk på privat mark."
Med detta likställs cannabisproduktion för privat bruk med alkoholproduktion för privat bruk. En del gillar att förtydliga ytterligare med exempelvis ett maxantal cannabisplantor per person, men det är för detaljerad nivå för att tas här.

Detta yrkande togs fram kollektivt på en träff med PP Stockholm 20/4 2017. Bakom yrkandet står:

Anton Nordenfur
Ward Albaroudi
Carl Johan Rehbinder
Isabelle Kokkalis
Daniel Zheng
Daniel Ström
Anton Nordenfurs avatar
2017-04-21, 16:58 #18
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B46-Y09:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Kommersiell odling av cannabis kräver licens från statlig myndighet."
Detta öppnar upp för kommersiell cannabisproduktion i Sverige, men med regleringar och licenser.

Detta yrkande togs fram kollektivt på en träff med PP Stockholm 20/4 2017. Bakom yrkandet står:

Anton Nordenfur
Ward Albaroudi
Carl Johan Rehbinder
Isabelle Kokkalis
Daniel Zheng
Daniel Ström
Anton Nordenfurs avatar
2017-04-21, 17:06 #19
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B46-Y10:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Harmonisera lagar om offentlig berusning och fordonskörning under berusning för samtliga substanser."
Idag finns dels regler om hur man får köra med alkohol i kroppen, dels regler om hur man får köra på olika läkemedel, dels regler om hur man får köra på olagliga droger. Med detta yrkande harmoniserar vi detta så mycket som det går. Det gör alltså att om t ex cannabis legaliseras är det olagligt att köra hög precis som det är olagligt att köra full idag.

Detta yrkande togs fram kollektivt på en träff med PP Stockholm 20/4 2017. Bakom yrkandet står:

Anton Nordenfur
Ward Albaroudi
Carl Johan Rehbinder
Isabelle Kokkalis
Daniel Zheng
Daniel Ström
Anton Nordenfurs avatar
2017-04-21, 17:08 #20
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B46-Y11:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Harmonisera reklamlagar för alla lagliga droger."
Detta yrkande togs fram kollektivt på en träff med PP Stockholm 20/4 2017. Bakom yrkandet står:

Anton Nordenfur
Ward Albaroudi
Carl Johan Rehbinder
Isabelle Kokkalis
Daniel Zheng
Daniel Ström
Anton Nordenfurs avatar
2017-04-21, 17:11 #21
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B46-Y12:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Beskattning av rekreationella droger ska genomföras på en nivå där en svart marknad inte är lönsam."
Detta yrkande nämner inte medicinskt bruk, som enligt B46-Y07 ska likställas med existerande regler för läkemedel.

Detta yrkande togs fram kollektivt på en träff med PP Stockholm 20/4 2017. Bakom yrkandet står:

Anton Nordenfur
Ward Albaroudi
Carl Johan Rehbinder
Isabelle Kokkalis
Daniel Zheng
Daniel Ström
Anton Nordenfurs avatar
2017-04-21, 17:13 #22
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B46-Y13:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Droginformation som presenteras i skolor samt statligt finansierad droginformation ska vara evidensbaserad."
Detta yrkande togs fram kollektivt på en träff med PP Stockholm 20/4 2017. Bakom yrkandet står:

Anton Nordenfur
Ward Albaroudi
Carl Johan Rehbinder
Daniel Zheng
Daniel Ström
2017-04-22, 21:35 #23
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B46-Y06:
att Piratpartiet antar ställningstagandet "Dagens restriktiva narkotikapolitik är baserad på en evidensfientlig syn på droger, missbrukare och brukare. Piratpartiet vill istället se en narkotikapolitik där vi hjälper de som behöver hjälp, och med vissa regleringar låter de som vill bruka droger göra det under förutsättningen att deras bruk inte skadar andra."
Riktigt bra forumulerat ställningstagande!
2017-04-22, 22:12 #24
Inte uppkopplad
Sv: B46: Drogpolitik: Evidensbaserad reglering av berusningsmedel, samt punktskatter på desamma -
Lite funderingar kring ett par yrkanden:

Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
Jag har lagt yrkande B46-Y05:
att mötet antar ställningstagandet: "Cannabis ska legaliseras för försäljning av licenserade återförsäljare till myndiga, nyktra personer."
Med detta likställs cannabis i stort med alkohol i hur det får säljas.

Behöver det göras förtydligande om vad licenseringen innebär, eller tas det vid senare tillfälle?


Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
Jag har lagt yrkande B46-Y08:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Odling av cannabis legaliseras för privat bruk på privat mark."
inkluderar "...på privat mark" även i privata bostäder?
(tillåter yrkandet garderobsodlingar? )


Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
Jag har lagt yrkande B46-Y09:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Kommersiell odling av cannabis kräver licens från statlig myndighet."

Hur blir det med industrihampa då? Det är lagligt idag och licens behövs inte för att odla det.Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
Jag har lagt yrkande B46-Y10:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Harmonisera lagar om offentlig berusning och fordonskörning under berusning för samtliga substanser."
Idag finns dels regler om hur man får köra med alkohol i kroppen, dels regler om hur man får köra på olika läkemedel, dels regler om hur man får köra på olagliga droger. Med detta yrkande harmoniserar vi detta så mycket som det går. Det gör alltså att om t ex cannabis legaliseras är det olagligt att köra hög precis som det är olagligt att köra full idag.
Innebär det nolltolerans för alla droger (förutom alkohol och utskrivna läkemedel) som idag eller ska t.ex. nivå av aktiv drog i kroppen avgöra om det handlar om rattonykterhet?
Bör dessa nivåer vara evidensbaserade (vilken nivå inverkar negativt på körförmågan t.ex.) och finns det evidens idag för alla (vanligt) förekommande substanser och blandningar därav?

När det kommer till cannabis t.ex. så inverkar det mindre negativt på körförmågan än alkohol, men är man berusad på båda substanserna samtidigt så inverkar det mer negativt på körförmågan än båda substanserna separat.


När jag läser igenom yrkandet igen så inser jag nog att det kanske är precis det som harmoniseringen av lagarna om rattonykterhet syftar på; att på ett evidensbaserat sätt reglera framförande av fordon under påverkan av olika droger.
2017-04-22, 22:37 #25
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B46-Y05:
att mötet antar ställningstagandet: "Cannabis ska legaliseras för försäljning av licenserade återförsäljare till myndiga, nyktra personer."
Jag tycker att våra ställningstaganden på detta område bör vara generella och inte peka ut specifika substanser.
2017-04-22, 22:37 #26
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B46-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Cannabis ska legaliseras för personligt bruk av myndiga personer på privat plats eller i licenserad lokal."
Jag tycker att våra ställningstaganden på detta område bör vara generella och inte peka ut specifika substanser.
2017-04-22, 22:38 #27
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B46-Y08:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Odling av cannabis legaliseras för privat bruk på privat mark."
Jag tycker att våra ställningstaganden på detta område bör vara generella och inte peka ut specifika substanser.
2017-04-22, 22:38 #28
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B46-Y09:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Kommersiell odling av cannabis kräver licens från statlig myndighet."
Jag tycker att våra ställningstaganden på detta område bör vara generella och inte peka ut specifika substanser.
Johan Svenssons avatar
2017-04-23, 11:29 #29
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B46-Y14:
att En arbetsgrupp skapas för att undersöka den eventuella nyttan med en reglering av cannabis.
Vi kan utan erforderlig utredning inte veta huruvida en legalisering med tillhörande reglering av cannabis kommer kunna uppnå de resultat vi vill nå.
Johan Svenssons avatar
2017-04-23, 11:38 #30
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B46-Y15:
att Riksdagen tar i åtanke och med berörda instanser lyfter de rekommendationer som gavs i Missbruksutredningen (2011).
Länk till dokumentet: http://www.regeringen.se/contentassets/e8736c3d067c4c45abf7a338b728f445/missbruket-kunskapen-varden-hela-dokumentet-sou-20116
Johan Svenssons avatar
2017-04-23, 11:45 #31
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B46-Y16:
att Utforma riktlinjer gällande framtidens drogpolitik: istället för att med straff och förbud försöka minska det totala bruket av droger, ska vi istället arbeta för att så få som som möjligt utvecklar ett problematiskt drogbruk.
Visionen om det "narkotikafria samhället" utgår från teorin att en nolltolerans mot narkotika är det enda gångbara arbetssättet för att radera allt bruk av illegala droger i samhället. Detta är en naiv inställning till en samhällsform som aldrig existerat i mänsklighetens historia.

Vi bör istället erkänna bruket av droger i samhället som en naturligt förekommande faktor hos medborgare. Denna faktor bör vi även ta ansvar för ifråga om att minska skadeverkan och dödlighet, istället för att enbart inrikta oss på att minimera bruket.
Johan Svenssons avatar
2017-04-23, 17:36 #32
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B46-Y17:
att En samordningsparagraf införs i lagen om socialtjänst.
Samsjuklighet mellan missbruk och psykisk ohälsa är vanligt. Den skarpa ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting gör att patienter med samsjuklighet som söker hjälp ofta hamnar mellan stolarna.
Johan Svenssons avatar
2017-04-23, 17:38 #33
Inte uppkopplad
Sv: B46: Drogpolitik: Evidensbaserad reglering av berusningsmedel, samt punktskatter på desamma -
Citat:
Ursprungligen postat av Johan Svensson Visa inlägg
Jag har lagt yrkande B46-Y17:
att En samordningsparagraf införs i lagen om socialtjänst.
Samsjuklighet mellan missbruk och psykisk ohälsa är vanligt. Den skarpa ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting gör att patienter med samsjuklighet som söker hjälp ofta hamnar mellan stolarna.
OBS! Ett ord blev fel. Rätt yrkande ska vara:

att en samordningsparagraf införs i lagen om socialtjänstlagen.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-23, 18:11 #34
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B46-Y18:
att Piratpartiet antar ställningstagandet "En samordningsparagraf införs i lagen om socialtjänst."
Samma som Johans yrkande, men att det följer mötespraxis i sin formulering.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Azurelight
Magnus Anderssons avatar
2017-04-23, 18:22 #35
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B46-Y18:
Piratpartiet antar ställningstagandet "En samordningsparagraf införs i lagen om socialtjänst."
Magnus Anderssons avatar
2017-04-23, 18:27 #36
Inte uppkopplad
Sv: B46: Drogpolitik: Evidensbaserad reglering av berusningsmedel, samt punktskatter på desamma -
Citat:
Ursprungligen postat av Johan Svensson Visa inlägg
OBS! Ett ord blev fel. Rätt yrkande ska vara:

att en samordningsparagraf införs i lagen om socialtjänstlagen.
Gör då ett nytt yrkande med korrekt text, att skriva den som en kommentar här hjälper inte då det är det yrkande som du formulerat som kommer att röstas om.

Men.. jag skulle föreslå att du lägger ett förslag med en sammanhängande linje med samtliga av dina ståndpunkter i, då det riskerar att bli en fragmenterad politik som inte leder någonstans om det går att rösta bort eller fram vissa delar av politiken.
Anton Nordenfurs avatar
2017-04-23, 20:28 #37
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B46-Y19:
att Piratpartiet antar följande sakpolitik inom området drogpolitik:

Dagens restriktiva narkotikapolitik är baserad på en evidensfientlig syn på droger, missbrukare och brukare. Piratpartiet vill istället se en narkotikapolitik där vi hjälper de som behöver hjälp, och med vissa regleringar låter de som vill bruka droger göra det under förutsättningen att deras bruk inte skadar andra.

Fokuset i en piratpartistisk drogpolitik är - i linje med Piratpartiets syn på människans värde - att hjälpa, minimera lidande, och ge så goda chanser som möjligt till ett rikt och lyckligt liv. Vi vill därför lägga om fokus från förbud till skademinimering. Välfärdssystemet måste ta på sig ansvaret att hjälpa de missbrukare som behöver hjälp att komma ur sitt helvete, istället för att kriminalisera dem och därmed tvinga ned dem djupare i både missbruket och den kriminella världen.

Det är näst intill omöjligt att hindra den som vill ta en drog att göra så, och det som krävs för att så ska ske står inte i proportion till brottets allvarlighetsgrad. Vi vill därför se en mer öppen drogpolitik, där drogbruk tolereras i en reglerad marknad att jämföra med dagens alkoholmarknad. Genom en reglerad marknad blir det lättare att hjälpa de som lider av sitt eller andras bruk, och inkomster från försäljningen kan tillgå en vit marknad snarare än en svart. Regleringen minskar även radikalt risken för orena, farliga substanser samt risken för farliga sammandrabbningar mellan kriminella gäng.

En sådan reglerad marknad ska i första hand öppnas upp för droger som bedöms vara betydligt mindre farliga än de droger som redan är lagliga, såsom alkohol och tobak. En given sådan kandidat är cannabis, som redan bevisats kunna legaliseras eller avkriminaliseras med stora framgångar i olika delar av världen. Cannabis ska därför legaliseras för personligt bruk av myndiga personer på privat plats eller i licenserad lokal, och för försäljning av licenserade återförsäljare till myndiga, nyktra personer. Odling av cannabis ska, likt produktion av hemmagjord alkohol eller odling av tobak, legaliseras för privat bruk. Kommersiell odling legaliseras men kräver licens från statlig myndighet.

Alla droger är olika och bör inte dras över en kam, men det är samtidigt viktigt att harmonisera olika droglagar. Vi vill därför harmonisera lagar om offentlig berusning och fordonskörning under berusning för samtliga substanser, och harmonisera reklamlagar för samtliga lagliga droger. Beskattning av rekreationella droger ska allra minst genomföras på en nivå där en svart marknad inte är lönsam.

En närstående fråga är det medicinska bruket av olika droger. Sverige liksom flera andra länder har exempelvis nyligen öppnat upp ytterligare för medicinsk cannabis, och det görs allt fler positiva studier på hur idag olagliga droger som LSD, psilocybin, MDMA och ketamin kan användas medicinskt mot exempelvis alkoholism, depression och posttraumatiskt stressyndrom. Det bör inte finnas orimligt höga statliga hinder för denna forskning, utan befolkningens mentala och fysiska hälsa ska prioriteras över den stigmatiserande syn som idag finns på dessa droger. Droger som brukas medicinskt ska följa samma regler som alla substanser som brukas medicinskt, utan särbehandling.

Samhällets institutioner, främst inom skola och sjukvård, har ett stort ansvar för att korrekt, evidensbaserad droginformation sprids. Det är viktigt att både alla potentiella brukare och alla som kan komma i kontakt med brukare förstår hur droger fungerar, oavsett om det är lagligt att bruka dem eller ej. Den information som finansieras med skattemedel eller får utrymme i exempelvis skolor och på sjukhus måste vara grundad i fakta och vetenskap. Detta innebär även att förståelse för psykoaktiva droger måste finnas inom flera yrkesgrupper, speciellt inom sjukvården.
Detta är mitt kompletta förslag, en sammanställning av en rad andra yrkanden som här presenteras som en komplett text att rösta om, inklusive argumentation för saken. Det är sammanskrivit med extremt mycket hjälp från dels diskussioner på nätet, dels en fysisk träff i Stockholm där Ward Albaroudi, Carl Johan Rehbinder, Isabelle Kokkalis, Daniel Zheng och Daniel Ström deltog.

Här drar jag allt vidare från vad vi kom fram till, så jag kan inte garantera att de håller med om allt, men jag vill ändå verkligen tacka dem för att jag fick crowdsourca och remixa det här med dem, det var hur kul som helst.

Hoppas det här leder till riktigt bra beslut!
Anton Nordenfurs avatar
2017-04-23, 21:09 #38
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B46-Y20:
att Piratpartiet antar följande sakpolitik inom området drogpolitik:

Dagens restriktiva narkotikapolitik är baserad på en evidensfientlig syn på droger, missbrukare och brukare. Piratpartiet vill istället se en narkotikapolitik där vi hjälper de som behöver hjälp, och med vissa regleringar låter de som vill bruka droger göra det under förutsättningen att deras bruk inte skadar andra.

Fokuset i en piratpartistisk drogpolitik är - i linje med Piratpartiets syn på människans värde - att hjälpa, minimera lidande, och ge så goda chanser som möjligt till ett rikt och lyckligt liv. Vi vill därför lägga om fokus från förbud till skademinimering. Välfärdssystemet måste ta på sig ansvaret att hjälpa de missbrukare som behöver hjälp att komma ur sitt helvete, istället för att kriminalisera dem och därmed tvinga ned dem djupare i både missbruket och den kriminella världen.

Det är näst intill omöjligt att hindra den som vill ta en drog att göra så, och det som krävs för att så ska ske står inte i proportion till brottets allvarlighetsgrad. Vi vill därför se en mer öppen drogpolitik, där drogbruk tolereras i en reglerad marknad att jämföra med dagens alkoholmarknad. Genom en reglerad marknad blir det lättare att hjälpa de som lider av sitt eller andras bruk, och inkomster från försäljningen kan tillgå en vit marknad snarare än en svart. Regleringen minskar även radikalt risken för orena, farliga substanser samt risken för farliga sammandrabbningar mellan kriminella gäng.

En sådan reglerad marknad ska i första hand öppnas upp för droger som bedöms vara betydligt mindre farliga än de droger som redan är lagliga, såsom alkohol och tobak. En given sådan kandidat är cannabis, som redan bevisats kunna legaliseras eller avkriminaliseras med stora framgångar i olika delar av världen. Cannabis ska därför legaliseras för personligt bruk av myndiga personer på privat plats eller i licenserad lokal, och för försäljning av licenserade återförsäljare till myndiga, nyktra personer. Odling av cannabis ska, likt produktion av hemmagjord alkohol eller odling av tobak, legaliseras för privat bruk. Kommersiell odling legaliseras men kräver licens från statlig myndighet.

Alla droger är olika och bör inte dras över en kam, men det är samtidigt viktigt att harmonisera olika droglagar. Vi vill därför harmonisera lagar om offentlig berusning och fordonskörning under berusning för samtliga substanser, och harmonisera reklamlagar för samtliga lagliga droger. Beskattning av rekreationella droger ska genomföras på en nivå där en svart marknad inte är så pass lönsam att den blir en naturlig följd.

En närstående fråga är det medicinska bruket av olika droger. Sverige liksom flera andra länder har exempelvis nyligen öppnat upp ytterligare för medicinsk cannabis, och det görs allt fler positiva studier på hur idag olagliga droger som LSD, psilocybin, MDMA och ketamin kan användas medicinskt mot exempelvis alkoholism, depression och posttraumatiskt stressyndrom. Det bör inte finnas orimligt höga statliga hinder för denna forskning, utan befolkningens mentala och fysiska hälsa ska prioriteras över den stigmatiserande syn som idag finns på dessa droger. Droger som brukas medicinskt ska följa samma regler som alla substanser som brukas medicinskt, utan särbehandling.

Samhällets institutioner, främst inom skola och sjukvård, har ett stort ansvar för att korrekt, evidensbaserad droginformation sprids. Det är viktigt att både alla potentiella brukare och alla som kan komma i kontakt med brukare förstår hur droger fungerar, oavsett om det är lagligt att bruka dem eller ej. Den information som finansieras med skattemedel eller får utrymme i exempelvis skolor och på sjukhus måste vara grundad i fakta och vetenskap. Detta innebär även att förståelse för psykoaktiva droger måste finnas inom flera yrkesgrupper, speciellt inom sjukvården.
Detta är mitt kompletta förslag, en sammanställning av en rad andra yrkanden som här presenteras som en komplett text att rösta om, inklusive argumentation för saken. Det är sammanskrivit med extremt mycket hjälp från dels diskussioner på nätet, dels en fysisk träff i Stockholm där Ward Albaroudi, Carl Johan Rehbinder, Isabelle Kokkalis, Daniel Zheng och Daniel Ström deltog.

Här drar jag allt vidare från vad vi kom fram till, så jag kan inte garantera att de håller med om allt, men jag vill ändå verkligen tacka dem för att jag fick crowdsourca och remixa det här med dem, det var hur kul som helst.

Hoppas det här leder till riktigt bra beslut!

(Uppdaterat yrkandets del om beskattning då förra var korkat formulerad.)
Anton Nordenfurs avatar
2017-04-23, 21:10 #39
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B46-Y19:
Piratpartiet antar följande sakpolitik inom området drogpolitik:

Dagens restriktiva narkotikapolitik är baserad på en evidensfientlig syn på droger, missbrukare och brukare. Piratpartiet vill istället se en narkotikapolitik där vi hjälper de som behöver hjälp, och med vissa regleringar låter de som vill bruka droger göra det under förutsättningen att deras bruk inte skadar andra.

Fokuset i en piratpartistisk drogpolitik är - i linje med Piratpartiets syn på människans värde - att hjälpa, minimera lidande, och ge så goda chanser som möjligt till ett rikt och lyckligt liv. Vi vill därför lägga om fokus från förbud till skademinimering. Välfärdssystemet måste ta på sig ansvaret att hjälpa de missbrukare som behöver hjälp att komma ur sitt helvete, istället för att kriminalisera dem och därmed tvinga ned dem djupare i både missbruket och den kriminella världen.

Det är näst intill omöjligt att hindra den som vill ta en drog att göra så, och det som krävs för att så ska ske står inte i proportion till brottets allvarlighetsgrad. Vi vill därför se en mer öppen drogpolitik, där drogbruk tolereras i en reglerad marknad att jämföra med dagens alkoholmarknad. Genom en reglerad marknad blir det lättare att hjälpa de som lider av sitt eller andras bruk, och inkomster från försäljningen kan tillgå en vit marknad snarare än en svart. Regleringen minskar även radikalt risken för orena, farliga substanser samt risken för farliga sammandrabbningar mellan kriminella gäng.

En sådan reglerad marknad ska i första hand öppnas upp för droger som bedöms vara betydligt mindre farliga än de droger som redan är lagliga, såsom alkohol och tobak. En given sådan kandidat är cannabis, som redan bevisats kunna legaliseras eller avkriminaliseras med stora framgångar i olika delar av världen. Cannabis ska därför legaliseras för personligt bruk av myndiga personer på privat plats eller i licenserad lokal, och för försäljning av licenserade återförsäljare till myndiga, nyktra personer. Odling av cannabis ska, likt produktion av hemmagjord alkohol eller odling av tobak, legaliseras för privat bruk. Kommersiell odling legaliseras men kräver licens från statlig myndighet.

Alla droger är olika och bör inte dras över en kam, men det är samtidigt viktigt att harmonisera olika droglagar. Vi vill därför harmonisera lagar om offentlig berusning och fordonskörning under berusning för samtliga substanser, och harmonisera reklamlagar för samtliga lagliga droger. Beskattning av rekreationella droger ska allra minst genomföras på en nivå där en svart marknad inte är lönsam.

En närstående fråga är det medicinska bruket av olika droger. Sverige liksom flera andra länder har exempelvis nyligen öppnat upp ytterligare för medicinsk cannabis, och det görs allt fler positiva studier på hur idag olagliga droger som LSD, psilocybin, MDMA och ketamin kan användas medicinskt mot exempelvis alkoholism, depression och posttraumatiskt stressyndrom. Det bör inte finnas orimligt höga statliga hinder för denna forskning, utan befolkningens mentala och fysiska hälsa ska prioriteras över den stigmatiserande syn som idag finns på dessa droger. Droger som brukas medicinskt ska följa samma regler som alla substanser som brukas medicinskt, utan särbehandling.

Samhällets institutioner, främst inom skola och sjukvård, har ett stort ansvar för att korrekt, evidensbaserad droginformation sprids. Det är viktigt att både alla potentiella brukare och alla som kan komma i kontakt med brukare förstår hur droger fungerar, oavsett om det är lagligt att bruka dem eller ej. Den information som finansieras med skattemedel eller får utrymme i exempelvis skolor och på sjukhus måste vara grundad i fakta och vetenskap. Detta innebär även att förståelse för psykoaktiva droger måste finnas inom flera yrkesgrupper, speciellt inom sjukvården.
2017-04-23, 21:19 #40
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B46-Y21:
att Mötet antar ställningstagandet "En arbetsgrupp skapas för att undersöka den eventuella nyttan med en reglering av cannabis."
2017-04-23, 21:20 #41
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B46-Y22:
att Mötet antar ställningstagandet "att En samordningsparagraf införs i lagen om socialtjänst."
2017-04-23, 21:20 #42
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B46-Y23:
att Mötet antar ställningstagandet "att En samordningsparagraf införs i lagen om socialtjänst."
2017-04-23, 21:23 #43
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B46-Y24:
att Mötet antar ställningstagandet "Riksdagen tar i åtanke och med berörda instanser lyfter de rekommendationer som gavs i Missbruksutredningen (2011)."
2017-04-23, 21:25 #44
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B46-Y25:
att Mötet antar ställningstagandet "Utforma riktlinjer gällande framtidens drogpolitik: istället för att med straff och förbud försöka minska det totala bruket av droger, ska vi istället arbeta för att så få som som möjligt utvecklar ett problematiskt drogbruk."
2017-04-23, 21:54 #45
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B46-Y26:
att Mötet antar ställningstagandet "Utforma riktlinjer gällande framtidens drogpolitik: istället för att med straff och förbud försöka minska det totala bruket av droger, ska vi istället arbeta för att så få som som möjligt utvecklar ett problematiskt drogbruk."
Principprogrammet slår fast att vi måste kämpa mot det som hotar frihet och integritet i den fysiska världen så väl som den elektroniska. Nuvararande lagstiftning kring drogbruk inskränker inte bara individers integritet och frihet men är också kontraproduktivt sett till vad den försöker åstadkomma.

Visionen om det "narkotikafria samhället" utgår från teorin att en nolltolerans mot narkotika är det enda gångbara arbetssättet för att radera allt bruk av illegala droger i samhället. Detta är en naiv inställning till en samhällsform som aldrig existerat i mänsklighetens historia.

Vi bör istället erkänna bruket av droger i samhället som en naturligt förekommande faktor hos medborgare. Denna faktor bör vi även ta ansvar för ifråga om att minska skadeverkan och dödlighet, istället för att enbart inrikta oss på att minimera bruket.
2017-04-23, 21:56 #46
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B46-Y25 till fördel för B46-Y26.

Mitt bortjämkade B46-Y25:
Mötet antar ställningstagandet "Utforma riktlinjer gällande framtidens drogpolitik: istället för att med straff och förbud försöka minska det totala bruket av droger, ska vi istället arbeta för att så få som som möjligt utvecklar ett problematiskt drogbruk."

B46-Y26, som jag tycker bättre om:
Mötet antar ställningstagandet "Utforma riktlinjer gällande framtidens drogpolitik: istället för att med straff och förbud försöka minska det totala bruket av droger, ska vi istället arbeta för att så få som som möjligt utvecklar ett problematiskt drogbruk."


Y26 innehåller motivering
2017-04-23, 22:09 #47
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B46-Y27:
att att mötet antar ställningstagandet: "Punktskatter på rusmedel ska harmoniseras med de skatter som tas ut i övriga EU länder."
2017-04-23, 22:10 #48
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B46-Y01 till fördel för B46-Y02.

Mitt bortjämkade B46-Y01:
1. Staten ska basera sin reglering av vilka rusmedel som är tillåtna baserat på vetenskapliga studier. Rusmedel som i vetenskapliga studier visar sig vara ofarligare än idag etablerade och populära rusmedel så som alkohol och tobak ska därför legaliseras.
2. Punktskatter på rusmedel ska harmoniseras med de skatter som tas ut i övriga EU länder.

B46-Y02, som jag tycker bättre om:
1. Regleringen av vilka rusmedel som är tillåtna samt hur de individuellt regleras ska vara evidensbaserad. Rusmedel som i vetenskapliga studier visar sig vara mindre skadliga än idag etablerade och lagliga rusmedel så som alkohol och tobak ska därför legaliseras.
2017-04-26, 04:14 #49
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B46-Y20:
att Piratpartiet antar följande sakpolitik inom området drogpolitik:

Dagens restriktiva narkotikapolitik är baserad på en evidensfientlig syn på droger, missbrukare och brukare. Piratpartiet vill istället se en narkotikapolitik där vi hjälper de som behöver hjälp, och med vissa regleringar låter de som vill bruka droger göra det under förutsättningen att deras bruk inte skadar andra.

Fokuset i en piratpartistisk drogpolitik är - i linje med Piratpartiets syn på människans värde - att hjälpa, minimera lidande, och ge så goda chanser som möjligt till ett rikt och lyckligt liv. Vi vill därför lägga om fokus från förbud till skademinimering. Välfärdssystemet måste ta på sig ansvaret att hjälpa de missbrukare som behöver hjälp att komma ur sitt helvete, istället för att kriminalisera dem och därmed tvinga ned dem djupare i både missbruket och den kriminella världen.

Det är näst intill omöjligt att hindra den som vill ta en drog att göra så, och det som krävs för att så ska ske står inte i proportion till brottets allvarlighetsgrad. Vi vill därför se en mer öppen drogpolitik, där drogbruk tolereras i en reglerad marknad att jämföra med dagens alkoholmarknad. Genom en reglerad marknad blir det lättare att hjälpa de som lider av sitt eller andras bruk, och inkomster från försäljningen kan tillgå en vit marknad snarare än en svart. Regleringen minskar även radikalt risken för orena, farliga substanser samt risken för farliga sammandrabbningar mellan kriminella gäng.

En sådan reglerad marknad ska i första hand öppnas upp för droger som bedöms vara betydligt mindre farliga än de droger som redan är lagliga, såsom alkohol och tobak. En given sådan kandidat är cannabis, som redan bevisats kunna legaliseras eller avkriminaliseras med stora framgångar i olika delar av världen. Cannabis ska därför legaliseras för personligt bruk av myndiga personer på privat plats eller i licenserad lokal, och för försäljning av licenserade återförsäljare till myndiga, nyktra personer. Odling av cannabis ska, likt produktion av hemmagjord alkohol eller odling av tobak, legaliseras för privat bruk. Kommersiell odling legaliseras men kräver licens från statlig myndighet.

Alla droger är olika och bör inte dras över en kam, men det är samtidigt viktigt att harmonisera olika droglagar. Vi vill därför harmonisera lagar om offentlig berusning och fordonskörning under berusning för samtliga substanser, och harmonisera reklamlagar för samtliga lagliga droger. Beskattning av rekreationella droger ska genomföras på en nivå där en svart marknad inte är så pass lönsam att den blir en naturlig följd.

En närstående fråga är det medicinska bruket av olika droger. Sverige liksom flera andra länder har exempelvis nyligen öppnat upp ytterligare för medicinsk cannabis, och det görs allt fler positiva studier på hur idag olagliga droger som LSD, psilocybin, MDMA och ketamin kan användas medicinskt mot exempelvis alkoholism, depression och posttraumatiskt stressyndrom. Det bör inte finnas orimligt höga statliga hinder för denna forskning, utan befolkningens mentala och fysiska hälsa ska prioriteras över den stigmatiserande syn som idag finns på dessa droger. Droger som brukas medicinskt ska följa samma regler som alla substanser som brukas medicinskt, utan särbehandling.

Samhällets institutioner, främst inom skola och sjukvård, har ett stort ansvar för att korrekt, evidensbaserad droginformation sprids. Det är viktigt att både alla potentiella brukare och alla som kan komma i kontakt med brukare förstår hur droger fungerar, oavsett om det är lagligt att bruka dem eller ej. Den information som finansieras med skattemedel eller får utrymme i exempelvis skolor och på sjukhus måste vara grundad i fakta och vetenskap. Detta innebär även att förståelse för psykoaktiva droger måste finnas inom flera yrkesgrupper, speciellt inom sjukvården.
Plottrigt, ogenomtänkt, otydligt. Hade förenklat för gängen, istället för tvärtom. Att i samma motion diskutera så vitt skilda sakfrågor komplicerar omröstningen.
2017-04-26, 04:17 #50
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B46-Y08:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Odling av cannabis legaliseras för privat bruk på privat mark."
Detta öppnar för brottslighet och målvakter.
Anton Nordenfurs avatar
2017-05-02, 15:48 #51
Inte uppkopplad
Sv: B46: Drogpolitik: Evidensbaserad reglering av berusningsmedel, samt punktskatter på desamma -
Citat:
Ursprungligen postat av Tlanden Visa inlägg
Plottrigt, ogenomtänkt, otydligt.
På vilket sätt?

Citat:
Ursprungligen postat av Tlanden Visa inlägg
Hade förenklat för gängen, istället för tvärtom
På vilket sätt?
JorgenLs avatar
2017-05-07, 14:28 #52
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B46-Y24:
att Mötet antar ställningstagandet "Riksdagen tar i åtanke och med berörda instanser lyfter de rekommendationer som gavs i Missbruksutredningen (2011)."
Motivering till varför saknas helt. Vad kom den utredningen fram till?
JorgenLs avatar
2017-05-07, 14:29 #53
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B46-Y15:
att Riksdagen tar i åtanke och med berörda instanser lyfter de rekommendationer som gavs i Missbruksutredningen (2011).
Och vad kom den fram till?
JorgenLs avatar
2017-05-07, 14:32 #54
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B46-Y07:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Droger som brukas medicinskt ska följa samma regler som alla substanser som brukas medicinskt."
Helt onödigt yrkande. Det finns redan lagstiftning som reglerar medicinska preparat.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 04:12 #55
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B46-Y11:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Harmonisera reklamlagar för alla lagliga droger."
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 04:12 #56
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B46-Y05:
att mötet antar ställningstagandet: "Cannabis ska legaliseras för försäljning av licenserade återförsäljare till myndiga, nyktra personer."
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 04:13 #57
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B46-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Cannabis ska legaliseras för personligt bruk av myndiga personer på privat plats eller i licenserad lokal."
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 04:13 #58
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B46-Y12:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Beskattning av rekreationella droger ska genomföras på en nivå där en svart marknad inte är lönsam."
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 04:13 #59
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B46-Y10:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Harmonisera lagar om offentlig berusning och fordonskörning under berusning för samtliga substanser."
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 04:14 #60
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B46-Y07:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Droger som brukas medicinskt ska följa samma regler som alla substanser som brukas medicinskt."
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 04:14 #61
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B46-Y08:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Odling av cannabis legaliseras för privat bruk på privat mark."
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 04:15 #62
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B46-Y09:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Kommersiell odling av cannabis kräver licens från statlig myndighet."
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 04:17 #63
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B46-Y13:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Droginformation som presenteras i skolor samt statligt finansierad droginformation ska vara evidensbaserad."
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 04:17 #64
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B46-Y27:
att mötet antar ställningstagandet: "Punktskatter på rusmedel ska harmoniseras med de skatter som tas ut i övriga EU länder."
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 04:18 #65
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B46-Y02:
att Regleringen av vilka rusmedel som är tillåtna samt hur de individuellt regleras ska vara evidensbaserad. Rusmedel som i vetenskapliga studier visar sig vara mindre skadliga än idag etablerade och lagliga rusmedel så som alkohol och tobak ska därför legaliseras.
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 04:19 #66
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B46-Y06:
att Piratpartiet antar ställningstagandet "Dagens restriktiva narkotikapolitik är baserad på en evidensfientlig syn på droger, missbrukare och brukare. Piratpartiet vill istället se en narkotikapolitik där vi hjälper de som behöver hjälp, och med vissa regleringar låter de som vill bruka droger göra det under förutsättningen att deras bruk inte skadar andra."
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 04:19 #67
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B46-Y16:
att Utforma riktlinjer gällande framtidens drogpolitik: istället för att med straff och förbud försöka minska det totala bruket av droger, ska vi istället arbeta för att så få som som möjligt utvecklar ett problematiskt drogbruk.
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 04:21 #68
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B46-Y26:
att Mötet antar ställningstagandet "Utforma riktlinjer gällande framtidens drogpolitik: istället för att med straff och förbud försöka minska det totala bruket av droger, ska vi istället arbeta för att så få som som möjligt utvecklar ett problematiskt drogbruk."
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 04:21 #69
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B46-Y15:
att Riksdagen tar i åtanke och med berörda instanser lyfter de rekommendationer som gavs i Missbruksutredningen (2011).
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 04:22 #70
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B46-Y24:
att Mötet antar ställningstagandet "Riksdagen tar i åtanke och med berörda instanser lyfter de rekommendationer som gavs i Missbruksutredningen (2011)."
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
2017-05-09, 09:42 #71
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B46-Y20:
att Piratpartiet antar följande sakpolitik inom området drogpolitik:

Dagens restriktiva narkotikapolitik är baserad på en evidensfientlig syn på droger, missbrukare och brukare. Piratpartiet vill istället se en narkotikapolitik där vi hjälper de som behöver hjälp, och med vissa regleringar låter de som vill bruka droger göra det under förutsättningen att deras bruk inte skadar andra.

Fokuset i en piratpartistisk drogpolitik är - i linje med Piratpartiets syn på människans värde - att hjälpa, minimera lidande, och ge så goda chanser som möjligt till ett rikt och lyckligt liv. Vi vill därför lägga om fokus från förbud till skademinimering. Välfärdssystemet måste ta på sig ansvaret att hjälpa de missbrukare som behöver hjälp att komma ur sitt helvete, istället för att kriminalisera dem och därmed tvinga ned dem djupare i både missbruket och den kriminella världen.

Det är näst intill omöjligt att hindra den som vill ta en drog att göra så, och det som krävs för att så ska ske står inte i proportion till brottets allvarlighetsgrad. Vi vill därför se en mer öppen drogpolitik, där drogbruk tolereras i en reglerad marknad att jämföra med dagens alkoholmarknad. Genom en reglerad marknad blir det lättare att hjälpa de som lider av sitt eller andras bruk, och inkomster från försäljningen kan tillgå en vit marknad snarare än en svart. Regleringen minskar även radikalt risken för orena, farliga substanser samt risken för farliga sammandrabbningar mellan kriminella gäng.

En sådan reglerad marknad ska i första hand öppnas upp för droger som bedöms vara betydligt mindre farliga än de droger som redan är lagliga, såsom alkohol och tobak. En given sådan kandidat är cannabis, som redan bevisats kunna legaliseras eller avkriminaliseras med stora framgångar i olika delar av världen. Cannabis ska därför legaliseras för personligt bruk av myndiga personer på privat plats eller i licenserad lokal, och för försäljning av licenserade återförsäljare till myndiga, nyktra personer. Odling av cannabis ska, likt produktion av hemmagjord alkohol eller odling av tobak, legaliseras för privat bruk. Kommersiell odling legaliseras men kräver licens från statlig myndighet.

Alla droger är olika och bör inte dras över en kam, men det är samtidigt viktigt att harmonisera olika droglagar. Vi vill därför harmonisera lagar om offentlig berusning och fordonskörning under berusning för samtliga substanser, och harmonisera reklamlagar för samtliga lagliga droger. Beskattning av rekreationella droger ska genomföras på en nivå där en svart marknad inte är så pass lönsam att den blir en naturlig följd.

En närstående fråga är det medicinska bruket av olika droger. Sverige liksom flera andra länder har exempelvis nyligen öppnat upp ytterligare för medicinsk cannabis, och det görs allt fler positiva studier på hur idag olagliga droger som LSD, psilocybin, MDMA och ketamin kan användas medicinskt mot exempelvis alkoholism, depression och posttraumatiskt stressyndrom. Det bör inte finnas orimligt höga statliga hinder för denna forskning, utan befolkningens mentala och fysiska hälsa ska prioriteras över den stigmatiserande syn som idag finns på dessa droger. Droger som brukas medicinskt ska följa samma regler som alla substanser som brukas medicinskt, utan särbehandling.

Samhällets institutioner, främst inom skola och sjukvård, har ett stort ansvar för att korrekt, evidensbaserad droginformation sprids. Det är viktigt att både alla potentiella brukare och alla som kan komma i kontakt med brukare förstår hur droger fungerar, oavsett om det är lagligt att bruka dem eller ej. Den information som finansieras med skattemedel eller får utrymme i exempelvis skolor och på sjukhus måste vara grundad i fakta och vetenskap. Detta innebär även att förståelse för psykoaktiva droger måste finnas inom flera yrkesgrupper, speciellt inom sjukvården.
Känns som en drogpolitik jag kan ställa mig bakom!
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com