Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Motion B37: Integrationspolitik: Betydelse av "Fokus på hjälp åt flyktingar", rätten till asyl, avskaffande av arbetstillstånd, förenkling av invandring, återvändning av migranter samt förvaring av brottslingar dömda till utvisning

Sveriges migrations och integrations politik har förvandlats till en fars. Kostnaderna för de migranter som under mycket oordnade former anlände till Sverige beräknas vara större än hela UNHCRS budget, som skall försörja för planetens övriga 60 miljoner människor på flykt. En väldigt stor del av de människor som kommer hit betalar olika illegala transportörer hutlösa summor pengar. Detta gynnar bara illegal verksamhet. Den överväldigande majoritet människor kommer hit, gör så av rent ekonomiska skäl, men likväl uppger att de är flyktingar. Ett system som en gång i tiden utformades för att ge människor skydd har blivit ett system för att bakvägen ta sig in i förhoppningen att förbättra sitt liv. Det har också anlänt hit en liten, men medialt väldigt uppmärksammad grupp som är tungt brottsligt belastad, vilket återspeglas i en ökning blad några av de allvarligaste brotten. Det enda partiet som gynnas att nuvarande kaos är Sverigedemokraterna.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:duke_h3

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länkYrkanden

Tillbakadraget yrkande B37-Y01 (Tillbakadraget)
Av: duke_h3


Tillbakadraget yrkande B37-Y02 (Tillbakadraget)
Av: duke_h3


Tillbakadraget yrkande B37-Y03 (Tillbakadraget)
Av: duke_h3


Tillbakadraget yrkande B37-Y04 (Tillbakadraget)
Av: duke_h3


Tillbakadraget yrkande B37-Y05 (Tillbakadraget)
Av: duke_h3


Tillbakadraget yrkande B37-Y06 (Tillbakadraget)
Av: duke_h3


Tillbakadraget yrkande B37-Y07 (Tillbakadraget)
Av: duke_h3


Tilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande B37-Y08 (Tillbakadraget)
Av: duke_h3


Tillbakadraget yrkande B37-Y09 (Bortröstad)
Av: duke_h3


Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 23:15 #2
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B37-Y01:
att Fokus på hjälp åt flyktingar syftar till att så effektivt som möjligt hjälpa så många som möjligt.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 23:15 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B37-Y02:
att Sverige inte ska ge asyl till andra grupper än de som:
Har ett akut skyddsbehov(*).
Har utfört tjänster åt nationen.

(*)Akut skyddsbehov betyder att individen på objektiva grunder inte på ett tryggt sätt kan vistas i det land han kommer från till Sverige. En migrant som anländer till Sverige via tåg från Danmark kan således inte anses ha ett akut skyddsbehov i annat än mycket exceptionella skäl.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 23:15 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B37-Y03:
att Människor som utan ett akut skyddsbehov anländer till Sverige från ett land som inte är i krig, ska få sitt ärende prövat skyndsamt. 80% ska få besked inom 48h. 97% inom två veckor.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 23:16 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B37-Y04:
att Konceptet arbetstillstånd tas bort helt och hållet.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 23:16 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B37-Y05:
att Det blir lättare för människor att under ordnade former migrera hit, givet att de uppfyller krav som gör integrationen framgångsrik
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 23:16 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B37-Y06:
att Man förväntar sig att människor som under ordande former har migrerat hit, men inte lyckats etablera sig, utan behöver kontinuerligt stöd av samhället, återvänder.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 23:16 #8
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B37-Y07:
att Brottslingar som dömts till utvisning efter avtjänat straff, men som inte friviligt återvänder, eller på annat sätt lämnar landet, ska sättas i förvar tills dess att avvisning kan ske.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
2017-04-23, 21:38 #9
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B37-Y08:
att medlems mötet uppdrar på den Migrationspolitiska gruppen att inkomma med ett yttrande om motionen till Höstmötet 2017, samt att bordlägga frågan till samma möte.
2017-04-23, 21:38 #10
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B37-Y09:
att medlems mötet uppdrar på den Migrationspolitiska gruppen att inkomma med ett yttrande om motionen till Höstmötet 2017, samt att bordlägga frågan till samma möte.
2017-04-23, 21:38 #11
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B37-Y01:
Fokus på hjälp åt flyktingar syftar till att så effektivt som möjligt hjälpa så många som möjligt.
2017-04-23, 21:38 #12
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B37-Y02:
Sverige inte ska ge asyl till andra grupper än de som:
Har ett akut skyddsbehov(*).
Har utfört tjänster åt nationen.

(*)Akut skyddsbehov betyder att individen på objektiva grunder inte på ett tryggt sätt kan vistas i det land han kommer från till Sverige. En migrant som anländer till Sverige via tåg från Danmark kan således inte anses ha ett akut skyddsbehov i annat än mycket exceptionella skäl.
2017-04-23, 21:38 #13
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B37-Y03:
Människor som utan ett akut skyddsbehov anländer till Sverige från ett land som inte är i krig, ska få sitt ärende prövat skyndsamt. 80% ska få besked inom 48h. 97% inom två veckor.
2017-04-23, 21:39 #14
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B37-Y04:
Konceptet arbetstillstånd tas bort helt och hållet.
2017-04-23, 21:39 #15
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B37-Y08:
medlems mötet uppdrar på den Migrationspolitiska gruppen att inkomma med ett yttrande om motionen till Höstmötet 2017, samt att bordlägga frågan till samma möte.
2017-04-23, 21:39 #16
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B37-Y07:
Brottslingar som dömts till utvisning efter avtjänat straff, men som inte friviligt återvänder, eller på annat sätt lämnar landet, ska sättas i förvar tills dess att avvisning kan ske.
2017-04-23, 21:39 #17
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B37-Y06:
Man förväntar sig att människor som under ordande former har migrerat hit, men inte lyckats etablera sig, utan behöver kontinuerligt stöd av samhället, återvänder.
2017-04-23, 21:39 #18
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B37-Y05:
Det blir lättare för människor att under ordnade former migrera hit, givet att de uppfyller krav som gör integrationen framgångsrik
Mabs avatar
Gammal Mab
2017-04-24, 02:09 #19
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B37-Y09:
att medlems mötet uppdrar på den Migrationspolitiska gruppen att inkomma med ett yttrande om motionen till Höstmötet 2017, samt att bordlägga frågan till samma möte.
det här är i mina ögon helt meningslöst. Om det finns en grupp som vill jobba med frågan kan de göra det utan att medlemsmötet ger dem det uppdraget. Om det inte finns en grupp som vill jobba med frågan kvittar det om vi beslutar att de ska göra det.

Finns det ett välarbetat underlag klart före höstmötet kan styrelsen lägga den som proposition till höstmötet. Finns det inte ett sådant underlag är det onödigt att behandla frågan alls på höstmötet.

Finns det inget att ta ställning till i dagsläget är avslag rätt väg att gå. Sen när det finns ett vettigt underlag i framtiden kan vi behandla det då.
Anton Nordenfurs avatar
2017-05-02, 16:10 #20
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B37-Y09:
att medlems mötet uppdrar på den Migrationspolitiska gruppen att inkomma med ett yttrande om motionen till Höstmötet 2017, samt att bordlägga frågan till samma möte.
Partiet har så vitt jag vet ingen migrationspolitisk grupp.
Jan-Eriks avatar
2017-05-14, 16:18 #21
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B37-Y09:
att medlemsmötet uppdrar åt den Migrationspolitiska gruppen att inkomma med ett yttrande om motionen till Höstmötet 2017, samt att bordlägga frågan till samma möte.
Jag vill bordlägga punkten så att den kan tas upp vid höstmötet och röstar ja. Om det sedan finnns någon migrationspolitisk grupp eller inte är mindre intressant, är ingen (mot förmpdan) intresserad får Gunnar skriva något själv.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com