Piratpartiets mötesplattform


Visa resultat för omröstning: Vill mötet bifalla presidiets förslag till voteringsordning?
Bifall 25 92.59%
Avslag 2 7.41%
4 mötesdeltagare (12.90 procent) valde att markera sin närvaro utan att ta ställning i frågan genom att välja alternativet Avstår.
Antal röster: 31. Du får inte rösta i den här omröstningen

Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010
Standard 05. Godkännande av voteringsordningen [avklarad] - 2012-04-02, 19:51

Godkännande av voteringsordningen
Stänger 2012-04-29 klockan 13.00

Mötet har nu kommit till punkt 5 i dagordningen, godkännande av voteringsordningen. Det finns ett förslag att ta ställning till. Du kan välja antingen bifall eller avslag, eller så kan du välja "avstår".

"Avstår" är dock inte ett riktigt röstningsalternativ, utan är endast ett sätt att få fram närvaro. Det är helt enkelt ett sätt för dig som tagit del av voteringen, men inte tagit ställning för något av alternativen, att visa att du varit närvarande men inte röstat. "Avstår" kan aldrig på något sätt påverka utfallet av voteringen.


Mötespresidiets förslag till voteringsordning

Mötespresidiet presenterar nu ett färdigt förslag till voteringsordning.

Voteringsordning är en lista över alla yrkanden som lagts på mötet och i vilken ordning mötet ska rösta om dem, så att yrkanden vars innebörd betyder att de inte kan genomföras samtidigt och därför behöver ställas mot varandra ställs mot varandra. Helst ska även antalet yrkanden som beslutas om vara någorlunda jämt fördelade över de fyra planerade voteringspassen.

Se även mötesordlistan för ordförklaringar:
https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=36409

Vi har tagit hänsyn till de förslag som kommit fram i denna tråd och gjort ett par justeringar jämfört med utkastet, bland annat har vi spridit ut antalet voteringar mer jämnt över första och andra voteringspasset.

Den som vill kan även lägga ett eget förslag till voteringsordning. Vill du lägga ett eget komplett förslag har du på dig till fredag den 27 april kl 18.00 att göra det. Observera att ditt egna förslag måste vara komplett, då mötet enligt mötesordningen endast ska behöva ta ställning mellan kompletta förslag.


Omröstning
Omröstning om voteringsordningen sker lördag 28 april kl 00.01 till söndag 29 april kl 13.00.


Förklaringar
Y står för Yrkande. A01-Y01 betyder yrkande 01 i motion A01. Om du klickar på ett yrkandenummer kan du se texten på yrkandet.
Vp står för voteringspass.

Voteringarna (omröstningarna) kommer att äga rum i olika tidsperioder under mötet. Dessa kommer att vara följande:
Voteringspass 1: måndag 30 april kl 00.01 - onsdag 2 maj kl 21.30
Voteringspass 2: torsdag 3 maj kl 00.01 - lördag 5 maj maj kl 21.30
Voteringspass 3: söndag 6 maj kl 00.01 - tisdag 8 maj kl 21:30
Voteringspass 4: onsdag 9 maj kl 00.01 - fredag 11 maj kl 21.30
Voteringspass 5: lördag 12 maj kl 00.01 - söndag 13 maj kl 18.00
(voteringspass 5 är ett reservpass att ta till ifall de andra fyra voteringspasset inte skulle vara tillräckligt för att få ett beslut i alla sakfrågorna)

De separata omröstningarna i en fråga under ett voteringspass identifieras av en bokstav efter siffran, dvs Vp1a och Vp1b betyder att det handlar om två separata omröstningar som hålls parallellt under voteringspass 1. Alla omröstningar i ett voteringspass är öppna hela det passet.

Framvaskat innebär alla de yrkanden i det ärendet som mötet i tidigare omröstningar röstat för och valt att låta gå vidare till slutomröstningen.

Observera att denna lista är gjord i förhand och kan komma att förändras ifall det blir lika röstetal i någon votering. Det innebär att voteringen behöver göras om och det kan även betyda att andra voteringar behöver "knuffas" till senare voteringspass om de beror på resultatet av denna. Är du intresserad av en viss motion/yrkande, behöver du alltså delta även i nästa voteringspass.


Förslag till voteringsordningFöregående års partistyrelses verksamhetsberättelse

Vp3: att verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna mot avslag


Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse

Vp3: att den ekonomiska berättelsen läggs till handlingarna mot avslag


Revisionsberättelse för det föregående året

Vp3: att revisionsberättelsen läggs till handlingarna mot avslag


Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse

Vp3: att ge avgående styrelse ansvarsfrihet mot avslag


PROPOSITIONER

Proposition 01: Principprogram 4.0

Vp1
Vp1a: P01-Y02 mot avslag
Vp1b: P01-Y05 mot avslag
Vp1c: P01-Y06 mot avslag
Vp1d: P01-Y07 mot avslag
Vp1e: P01-Y10 mot avslag (bifalls denna sker inga voteringar i Vp2)
Vp1f: P01-Y11 mot avslag
Vp1g: P01-Y12 mot avslag

Vp2
Vp2a: Om P01-Y10 får avslag så: P01-Y09 mot avslag
Vp2b: Om P01-Y10 får avslag så: P01-Y08 mot avslag

Vp3: P01-Y01 + framvaskat mot avslag [kräver 75% majoritet]


Proposition 02: Sakpolitik: Ett demokratiskt EU

Vp1
Vp1a: P02-Y11 mot P02-Y12
Vp1b: P02-Y02 mot P02-Y10
Vp1c: P02-Y04 mot P02-Y09
Vp1d: P02-Y01 mot avslag
Vp1e: P02-Y03 mot avslag
Vp1f: P02-Y05 mot avslag
Vp1g: P02-Y06 mot avslag
Vp1h: P02-Y07 mot avslag
Vp1i: P02-Y08 mot avslag

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp2b: Vinnande Vp1b mot avslag
Vp2c: Vinnande Vp1c mot avslag

Vp3: Framvaskat mot avslag


Proposition 03: Sakpolitik: Integritet i EU

Vp1
Vp1a: P03-Y01 mot P03-Y08
Vp1b: P03-Y04 mot P03-Y06
Vp1c: P03-Y02 mot avslag
Vp1d: P03-Y03 mot avslag
Vp1e: P03-Y05 mot avslag
Vp1f: P03-Y07 mot avslag

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp2b: Vinnande Vp1b mot avslag

Vp3: Framvaskat mot avslag.

P03-Y09 behandlas inte då den ligger utanför propositionens område:
https://forum.piratpartiet.se/showth...6&postcount=10


Proposition 04: Sakpolitik: Digital infrastruktur i EU

Vp1
Vp1a: P04-Y01 mot P04-Y09
Vp1b: P04-Y02 mot avslag
Vp1c: P04-Y03 mot avslag
Vp1d: P04-Y04 mot avslag
Vp1e: P04-Y05 mot avslag
Vp1f: P04-Y06 mot avslag
Vp1g: P04-Y07 mot avslag
Vp1h: P04-Y08 mot avslag
Vp1i: P04-Y10 mot avslag

Vp2: Vinnande Vp1a mot avslag

Vp3: Framvaskat mot avslag.


Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU

Vp1
Vp1a: P05-Y02 mot P05-Y21
Vp1b: P05-Y07 mot P05-Y22
Vp1c: P05-Y09 mot P05-Y15
Vp1d: P05-Y10 mot P05-Y17
Vp1e: P05-Y06 mot avslag
Vp1f: P05-Y20 mot avslag
Vp1g: P05-Y04 mot avslag
Vp1h: P05-Y05 mot avslag
Vp1i: P05-Y08 mot avslag
Vp1j: P05-Y11 mot avslag
Vp1k: P05-Y18 mot avslag
Vp1l: P05-Y01 mot avslag
Vp1m: P05-Y03 mot avslag

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag (P05-Y19 behandlas som avslag)
Vp2b: Vinnande Vp1b mot avslag
Vp2c: Vinnande Vp1c mot avslag
Vp2d: Vinnande Vp1d mot avslag
Vp2e: Vinnande Vp1e + vinnande Vp1f mot P05-Y16 (har Vp1e och Vp1f avslagits ställs P05-Y16 mot avslag, och framvaskat förslag ställs mot avslag i Vp3 istället för Vp4)

Vp3: Vinnande Vp2e mot avslag

Vp4: Framvaskat mot avslag.


Proposition 06: Ändring av stadgebilaga; Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar: Sametingsval

Vp1: P06-Y01 mot P06-Y07

Vp2: Vinnande Vp1 mot P06-Y04

Vp3: Vinnande Vp2 mot avslag

P06-Y06 behandlas inte då den ligger utanför propositionens område:
https://forum.piratpartiet.se/showth...1&postcount=21MOTIONER - A

Motion A01: Stadgeändring gällande budget (andraläsning av höstmötets motion A03)

Vp3: A01-Y01 mot avslag [kräver 75% majoritet på två möten, detta är andra mötet]


Motion A02: Stadgeändring gällande fyllnadsval (andraläsning av höstmötets motion A04)

Vp3: A02-Y01 mot avslag [kräver 75% majoritet på två möten, detta är andra mötet]


Motion A03: Stadgeändringar gällande sammankallande

Vp3: A03-Y01 + A03-Y02 mot avslag [kräver 75% majoritet]


Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, exempelvis införande av trepiratersregel

Vp1: A04-Y02 mot A04-Y04

Vp2: Vinnande från Vp1 mot A04-Y05

Vp3: Vinnande Vp2 mot avslag [kräver 75% majoritet på två möten, detta är första mötet]


Motion A05: Stadgeändringar gällande ansvarskedjan

Vp3: A05-Y01 mot avslag [kräver 75% majoritet på två möten, detta är första mötet]


Motion A06: Ändring av stadgebilaga gällande krav på riktiga namn vid lämnande av förslag till medlemsmöte

Vp1: A06-Y02 mot A06-Y11

Vp2: Vinnande Vp1 mot A06-Y07

Vp3: Vinnande Vp2 + A06-Y05 mot A06-Y10

Vp4: Vinnande Vp3 mot avslag


Motion A07: Ändring av stadgebilaga gällande start av lokala föreningar

Vp2:
Vp2a: A07-Y01 mot avslag
Vp2b: A07-Y02 mot avslag
Vp2c: A07-Y03 mot avslag

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar

Vp3: A08-Y03 mot avslag

A08-Y04 och A08-Y05, samt A08-Y06 behandlas inte då de ligger utanför motionens område:
https://forum.piratpartiet.se/showth...5&postcount=38
https://forum.piratpartiet.se/showth...9&postcount=62


Motion A09: Stadgeändring gällande hur ordningsfrågor beslutas på medlemsmöte

Vp2: A09-Y02 mot A09-Y03

Vp3: Vinnande Vp1 + A09-Y01 mot avslag [kräver 75% majoritet på två möten, detta är första mötet]


MOTIONER - B

Motion B01: Svensk rymdturism

Vp2:
Vp2a: B01-Y03 mot avslag
Vp2b: B01-Y06 mot avslag
Vp2c: B01-Y07 mot avslag

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion B02: Polisens rätt att förverka hjälpmedel

Vp3: B02-Y01 mot avslag


Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet

Vp2: B03-Y01 mot B03-Y10

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion B04: Tillgång till vetenskaplig forskning i Sverige och EU

Vp2
Vp2a: B04-Y01 mot avslag
Vp2b: B04-Y02 mot avslag
Vp2c: B04-Y03 mot avslag
Vp2d: B04-Y07 mot avslag
Vp2e: B04-Y08 mot avslag

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola

Vp2
Vp2a: B05-Y01
Vp2b: B05-Y02
Vp2c: B05-Y03
Vp2d: B05-Y04
Vp2e: B05-Y06
Vp2f: B05-Y07

Vp3: Framvaskat mot avslag

B05-Y05 behandlas inte då den ligger utanför motionens område:
https://forum.piratpartiet.se/showth...0&postcount=79


Motion B06: Rymdpolitik

Vp2
Vp2a: B06-Y01 mot avslag
Vp2b: B06-Y02 mot avslag
Vp2c: B06-Y03 mot avslag
Vp2d: B06-Y04 mot avslag
Vp2e: B06-Y05 mot avslag
Vp2f: B06-Y06 mot avslag
Vp2g: B06-Y07 mot avslag
Vp2h: B06-Y08 mot avslag

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion B07: Bibliotekspolitik: Det transparenta biblioteket

Vp1: B07-Y02 mot B07-Y04

Vp2
Vp2a: vinnande vp1 mot avslag
Vp2b: B07-Y01 mot avslag
Vp2c: B07-Y03 mot avslag

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion B08: Bibliotekspolitik: Det postdigitala biblioteket

Vp2
Vp2a: B08-Y01 mot avslag
Vp2b: B08-Y02 mot avslag
Vp2c: B08-Y03 mot avslag
Vp2d: B08-Y04 mot avslag
Vp2e: B08-Y05 mot avslag
Vp2f: B08-Y06 mot avslag

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion B09: Bibliotekspolitik: Biblioteksersättningen

Eftersom B09-Y03 vill avskaffa biblioteksersättningssystemet helt, ser vi den som ståendes emot både B09-Y01 och B09-Y02. Därför lägger vi upp voteringsordningen enligt följande:

Vp1
Vp1a: B09-Y01 mot avslag
Vp1b: B09-Y02 mot avslag

Vp2: Vinnande Vp1a + vinnande Vp1b mot B09-Y03 (har Vp1a och Vp1b avslagits ställs B09-Y03 mot avslag, och inga fler voteringar sker i denna motion)

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion B10: Papperslösas rättigheter vs arbetsgivaren

Vp3: B10-Y01 mot avslag

Yrkande B10-Y02 och B10-Y04 behandlas inte då de ligger utanför motionens område:
https://forum.piratpartiet.se/showth...6&postcount=19


Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa

Vp2
Vp2a: B11-Y01 mot avslag
Vp2b: B11-Y02 mot avslag
Vp2c: B11-Y03 mot avslag

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion B12: Bibliotekspolitik: Det digitala biblioteket

Vp1
Vp1a: B12-Y01 mot B12-Y08
Vp1b: B12-Y05 mot B12-Y09
Vp1c: B12-Y02 mot B12-Y13

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot vinnande Vp1b
Vp2b: Vinnande Vp1c mot avslag
Vp2c: B12-Y03 mot avslag
Vp2d: B12-Y04 mot avslag
Vp2e: B12-Y11 mot avslag

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation

Vp1: B13-Y01 mot B13-Y03

Vp2: Vinnande Vp1 mot B13-Y04

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion B14: Bostadspolitik

Presidiet anser B14-Y08 är ett så kallat remissyrkande, dvs ett yrkande som om det bifalls innebär att frågan skall utredas mera (skickas på remiss) och återkomma senare när det finns mera underlag, innan beslut kan tas. Remissyrkanden innebär även att alla övriga yrkanden faller om det godkänns. Därför väljer vi att först pröva om mötet vill att detta ska ske. Om det blir mötets beslut så behandlas inte de övriga yrkanden.

Vp1: B14-Y08 mot avslag (bifalls B14-Y08 görs inga fler voteringar)

Vp2
Vp2a: B14-Y01 mot avslag
Vp2b: B14-Y02 mot avslag
Vp2c: B14-Y03 mot avslag
Vp2d: B14-Y04 mot avslag
Vp2e: B14-Y05 mot avslag
Vp2f: B14-Y06 mot avslag
Vp2g: B14-Y07 mot avslag
Vp2h: B14-Y09 mot avslag
Vp2i: B14-Y10 mot avslag
Vp2j: B14-Y11 mot avslag
Vp2k: B14-Y12 mot avslag
Vp2l: B14-Y13 mot avslag
Vp2m: B14-Y14 mot avslag
Vp2n: B14-Y15 mot avslag

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader

Vp1
Vp1a: B15-Y01 mot B15-Y06
Vp1b: B15-Y11 mot B15-Y13
Vp1c: B15-Y03 mot B15-Y08

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp2b: Vinnande Vp1b mot B15-Y02
Vp2c: Vinnande vp1c mot avslag
Vp2d: B15-Y04 mot avslag
Vp2e: B15-Y09 mot avslag

Vp3: Vinnande Vp2b mot avslag

Vp4: Framvaskat mot avslag

Yrkande B15-Y05 och B15-Y07 behandlas inte då de ligger utanför motionens område:
https://forum.piratpartiet.se/showth...1&postcount=58


Motion B16: Vårdpolitik

Vp1
Vp1a: B16-Y08 mot B16-Y21
Vp1b: B16-Y15 mot B16-Y23
Vp1c: B16-Y24 mot B16-Y26
Vp1d: B16-Y28 mot B16-Y35
Vp1e: B16-Y14 mot avslag
Vp1f: B16-Y16 mot avslag
Vp1g: B16-Y19 mot avslag
Vp1h: B16-Y20 mot avslag
Vp1i: B16-Y21 mot avslag (skrivfel, se Vp1a. Redigerat 2012-04-29 14:06)
Vp1j: B16-Y27 mot avslag
Vp1k: B16-Y28 mot avslag (skrivfel, se Vp1d. Redigerat 2012-04-30 00:37)
Vp1l: B16-Y29 mot avslag
Vp1m: B16-Y30 mot avslag
Vp1n: B16-Y31 mot avslag
Vp1o: B16-Y32 mot avslag
Vp1p: B16-Y34 mot avslag

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp2b: Vinnande Vp1b mot avslag
Vp2c: Vinnande Vp1c mot vinnande Vp1d
Vp2d: B16-Y01 mot avslag
Vp2e: B16-Y03 mot avslag
Vp2f: B16-Y04 mot avslag
Vp2g: B16-Y06 mot avslag
Vp2h: B16-Y07 mot avslag
Vp2i: B16-Y09 mot avslag
Vp2j: B16-Y11 mot avslag
Vp2k: B16-Y12 mot avslag


Vp3: Vinnande Vp2c mot avslag

Vp4: Framvaskat mot avslag


Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet

Vp1
Vp1a: B17-Y01 + B17-Y02 + B17-Y03 mot B17-Y07
Vp1b: B17-Y05 mot avslag
Vp1c: B17-Y06 mot avslag
Vp1d: B17-Y08 mot avslag

Vp2: Vinnande Vp1a mot avslag

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion B18: Mer rymdpolitik

Vp1
Vp1a: B18-Y01 mot avslag
Vp1b: B18-Y02 mot avslag
Vp1c: B18-Y03 mot avslag
Vp1d: B18-Y04 mot avslag
Vp1e: B18-Y05 mot avslag
Vp1f: B18-Y06 mot avslag
Vp1g: B18-Y07 mot avslag
Vp1h: B18-Y08 mot avslag
Vp1i: B18-Y09 mot avslag
Vp1j: B18-Y10 mot avslag
Vp1k: B18-Y11 mot avslag
Vp1l: B18-Y13 mot avslag

Vp2: Ingen votering i detta pass.

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion B19: Supporterkultur

Vp1
Vp1a: B19-Y01 mot avslag
Vp1b: B19-Y02 mot avslag

Vp2: Ingen votering i detta pass.

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion B20: Tillstånd för kameraattrapper

Vp3: B20-Y01 mot avslag


Motion B21: Frekvensallmänning

Vp2
Vp2a: B21-Y01 mot avslag
Vp2b: B21-Y02 mot avslag

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion B22: Namngivande av platser

Vp3: B22-Y01 mot avslag


Motion B23: Avskaffa byte mellan sommartid och vintertid

Mötespresidet ser att B23-Y02 och B23-Y03 handlar om hur sommartid ska läggas ner internationellt (antingen EU eller alla länder med sommartid). Då vi inte kan bifalla båda, ställs de mot varandra. Då får vi fram om vi skall vara emot sommartid i EU eller internationellt. I samma voteringspass prövas B23-Y01 mot avslag (Yrkandet är emot sommartid, men talar bara om Sverige).

B23-Y04 är emot att avskaffa sommartidssystemet och vill istället uttala sig positivt om det, och ställs i nästa omgång därför emot de övriga kvarvarande alternativen som är emot sommartid.

I sista omgången ställs sedan det kvarvarande förslaget mot avslag. (B23-Y04 talar om att vi ska uttala oss FÖR sommartid, inte bara att avslå ett yrkande. Därmed krävs en tredje voteringsomgång.)

Vp1
Vp1a: B23-Y01 mot avslag
Vp1b: B23-Y02 mot B23-Y03

Vp2: Vinnande Vp1a + Vinnande Vp1b mot B23-Y04

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion B24: Wikipedia, kunskapssamlingar och läromedel

Vp2
Vp2a: B24-Y02 mot avslag
Vp2a: B24-Y03 mot avslag
Vp2a: B24-Y04 mot avslag

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion B25: Energipolitik

Vp1
Vp1a: B25-Y13 mot B25-Y16
Vp1b: B25-Y01 mot avslag
Vp1c: B25-Y02 mot avslag
Vp1d: B25-Y03 mot avslag
Vp1e: B25-Y04 mot avslag
Vp1f: B25-Y05 mot avslag
Vp1g: B25-Y06 mot avslag
Vp1h: B25-Y07 mot avslag
Vp1i: B25-Y08 mot avslag
Vp1j: B25-Y10 mot avslag
Vp1k: B25-Y11 mot avslag
Vp1l: B25-Y12 mot avslag
Vp1m: B25-Y14 mot avslag
Vp1n: B25-Y15 mot avslag

Vp2: Vinnande Vp1a mot avslag

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion B26: Mer energipolitik

Vp1a: B26-Y02 mot B16-Y13
Vp1b: B26-Y01 mot avslag
Vp1c: B26-Y03 mot avslag
Vp1d: B26-Y05 mot avslag
Vp1e: B26-Y07 mot avslag
Vp1f: B26-Y09 mot avslag
Vp1g: B26-Y12 mot avslag
Vp1h: B26-Y14 mot avslag

Vp2: Vinnande Vp1a mot avslag

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion B27: Biblioteks- och arkivpolitik

Vp2
Vp2a: B27-Y08 mot avslag
Vp2b: B27-Y09 mot avslag
Vp2c: B27-Y10 mot avslag
Vp2d: B27-Y11 mot avslag
Vp2e: B27-Y12 mot avslag
Vp2f: B27-Y13 mot avslag

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen

Vp2
Vp2a: B28-Y01 mot avslag
Vp2b: B28-Y02 mot avslag

Vp3: Framvaskat mot avslag


MOTIONER - C

Motion C01: Distriktsledare, valkretsledare och kommunledare

Alla yrkanden är tillbakadragna och inga voteringar sker.


Motion C02: Skåne som eget distrikt

Vp3: C02-Y02 mot avslag

C02-Y03 behandlas inte då yrkandet ligger utanför motionens område:
https://forum.piratpartiet.se/showth...3&postcount=17


Motion C03: Uppdrag till styrelsen om framtida medlemsmöten

Vp1: C03-Y01 + C03-Y02 + C03-Y03 mot C03-Y05

Vp2
Vp2a: Vinnande från Vp1 + C03-Y04 mot C03-Y08
Vp2b: C03-Y07 mot avslag

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion C04: Piratpartiet ska utforma en skuggbudget

Vp3: C04-Y02 mot avslag


Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor

Presidiet anser C05-Y11 är ett så kallat remissyrkande, dvs ett yrkande som om det bifalls innebär att frågan skall utredas mera (skickas på remiss) och återkomma senare när det finns mera underlag, innan beslut kan tas. Remissyrkanden innebär även att alla övriga yrkanden faller om det godkänns. Därför väljer vi att först pröva om mötet vill att detta ska ske. Om det blir mötets beslut så behandlas inte de övriga yrkanden.


Vp2: C05-Y11 mot avslag (bifalls C05-Y11 görs inga fler voteringar)

Vp3: C05-Y01 + C05-Y02 mot avslag

Övriga yrkanden tas inte upp till votering då de ligger utanför motionens område:
https://forum.piratpartiet.se/showth...4&postcount=46


Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten

Vp2
Vp2a: C06-Y03 mot avslag
Vp2b: C06-Y04 mot avslag

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion C07: Erbjuda personer i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas sysselsättning inom partiorganisationen.

Mötespresidiet väljer här att ställa C07-Y03, C07-Y04, C07-Y05, som handlar om att styrelsen ska undersöka förutsättningar för olika former av stödåtgärder som kan passa att ta del av för Piratpartiet mot varandra för att se vilken av dem som mötet föredrar, vilket sedan ställs MOT C07-Y01, som talar om att styrelsen faktiskt ska sätta upp ett ramverk för hur Piratpartiet kan ta del av stödåtgärder. C07-Y06 behandlas separat från detta.

Vp1
Vp1a: C07-Y03 mot C07-Y04 mot C07-Y05 (flervalsvotering)
Vp1b: C07-Y06 mot avslag

Vp2: Vinnande Vp1a mot C07-Y01

Vp3: Vinnande Vp2 mot avslag

Vp4: Framvaskat mot avslag.


Motion C08: Rättsskydd för små och medelstora företag

Vp3: C08-Y03 mot avslag


https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=36211Fyllnadsval till styrelsen

Vp1: 2 st Ledamöter, med mandat t o m 2014-12-31

Vp2: 2 st Ledamöter, med mandat t o m 2012-12-31

Om valet till ledamöter med mandattid till 2014-12-31 inte är klart efter voteringspass 1 används voteringspass 2 till en andra valomgång. I så fall påbörjas val av ledamöter med mandattid till 2012-12-31 först under voteringspass 3.


https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=36212Fyllnadsval av revisor

Inga kandidater finns till valet av personlig ersättare åt revisor C Magnus Berglund, med mandat t o m 2012-12-31, och val kan därmed inte hållas.


https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=36302Fyllnadsval till valberedning

Vp2: Sammankallande, med mandat t o m 2012-12-31


https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=36213Val av mötespresidium för kommande mötesperiod

Vp1a: Val av mötesordförande
Vp2b: Val av vice mötesordförande (flervalsvotering)

De vice mötesordförande är rangordnade. Rangordningen sker genom att av de kandidater som fått över 50% av rösterna i flervalsvoteringen väljs den med flest röster till 1:e vice mötesordförande, den med näst flest röster till 2:e vice mötesordförande, osv. Kan inte tillräckligt många väljas i första voteringspasset används fler voteringspass.

Det finns endast fem kandidater till vice mötesordförande vilket innebär att styrelsen kommer att få utse en i enlighet med stadgans paragraf 4.8.6:
Citat:
Partistyrelsen ansvarar för att fyllnadsvälja eventuella avhopp och vakanser, dessa rangordnas efter sist rangordnade mötesfunktionär och ska godkännas av det kommande medlemsmötet.


äldre text:

Voteringsordning är en lista över alla yrkanden som lagts på mötet och i vilken ordning mötet ska rösta om dem, så att yrkanden som behöver ställas mot varandra ställs mot varandra. Helst ska även antalet yrkanden som beslutas om vara någorlunda jämt fördelade över de fyra planerade voteringspassen.


Mötespresidiet kommer att presentera ett första utkast till ordning för omröstningar under den senare delen av vecka 16, och öppnar då denna tråd för diskussion om förslaget till voteringsordningen.

När denna tråd öppnar för diskussion så kan den som vill även lägga ett eget förslag till voteringsordning.

Mötespresidiets slutliga förslag till voteringsordning för mötet att ta ställning till levereras under vecka 17 och helgen den veckan röstar mötet om vilken voteringsordning som ska användas.


I mötesordningen (bilaga till partiets stadgar), så fastslås hur voteringsordning ska upprättas och hur yrkanden ska fungera:
https://forum.piratpartiet.se/showth...85&postcount=4

Se även mötesordlistan för ordförklaringar:
https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=36409

Mötespresidiets tidigare utkast till voteringsordning:
Döljbart meddelande (klicka för att visa)

Mötespresidiet presenterar nu ett första utkast till ordning för omröstningarna och öppnar därmed upp för diskussion om förslaget till voteringsordning.

Voteringsordning är en lista över alla yrkanden som lagts på mötet och i vilken ordning mötet ska rösta om dem, så att yrkanden vars innebörd betyder att de inte kan genomföras samtidigt och därför behöver ställas mot varandra ställs mot varandra. Helst ska även antalet yrkanden som beslutas om vara någorlunda jämt fördelade över de fyra planerade voteringspassen.

Se även mötesordlistan för ordförklaringar:
https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=36409

Mötespresidiets utkast till voteringsordning

Den som vill kan även lägga ett eget förslag till voteringsordning. Vill du lägga ett eget komplett förslag har du på dig till fredag den 27 april kl 18.00 att göra det. Observera att ditt egna förslag måste vara komplett, då mötet enligt mötesordningen endast ska behöva ta ställning mellan kompletta förslag.

Du som medlem har nu möjlighet att påverka vårt förslag till hur mötet ska rösta genom att diskutera vårt utkast här i tråden. Senast onsdag 25 april klockan 23.59 kommer vi att publicera vårt slutgiltiga förslag.

Omröstning
Omröstning om voteringsordningen sker därefter lördag 28 april kl 00.01 till söndag 29 april kl 13.00.

Förklaringar
Y står för Yrkande. A01-Y01 betyder Yrkande 01 i motion A01. Om du klickar på ett yrkandenummer kan du se texten på yrkandet.
Vp står för voteringspass.

Voteringarna (omröstningarna) kommer att äga rum i olika tidsperioder under mötet. Dessa kommer att vara följande:
Voteringspass 1: måndag 30 april kl 00.01 - onsdag 2 maj kl 21.30
Voteringspass 2: torsdag 3 maj kl 00.01 - lördag 5 maj maj kl 21.30
Voteringspass 3: söndag 6 maj kl 00.01 - tisdag 8 maj kl 21:30
Voteringspass 4: onsdag 9 maj kl 00.01 - fredag 11 maj kl 21.30
Voteringspass 5: lördag 12 maj kl 00.01 - söndag 13 maj kl 18.00
(voteringspass 5 är ett reservpass att ta till ifall de andra fyra voteringspasset inte skulle vara tillräckligt för att få ett beslut i alla sakfrågorna)

De separata omröstningarna i en fråga under ett voteringspass identifieras av en bokstav efter siffran, dvs Vp1a och Vp1b betyder att det handlar om två separata omröstningar som hålls parallellt under voteringspass 1.

Framvaskat innebär tidigare vunna yrkanden i tidigare omgångar i det ärendet.


Voteringsordning

Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse

vp1: att verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna mot avslag

Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse

vp1: att den ekonomiska berättelsen läggs till handlingarna mot avslag

Revisionsberättelse för det föregående året

vp1: att revisionsberättelsen läggs till handlingarna mot avslag

Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse

vp1: att ge avgående styrelse ansvarsfrihet mot avslag


PROPOSITIONER

Proposition 01: Principprogram 4.0

Vp1
Vp1a: P01-Y02 mot avslag
Vp1b: P01-Y05 mot avslag
Vp1c: P01-Y06 mot avslag
Vp1d: P01-Y07 mot avslag
Vp1e: P01-Y10 mot avslag (bifalls denna sker inga voteringar i Vp2)
Vp1f: P01-Y11 mot avslag
Vp1g: P01-Y12 mot avslag

Vp2
Vp2a: Om P01-Y10 får avslag så: P01-Y09 mot avslag
Vp2b: Om P01-Y10 får avslag så: P01-Y08 mot avslag

Vp3: P01-Y01 + framvaskat mot avslag [kräver 75% majoritet]


Proposition 02: Sakpolitik: Ett demokratiskt EU

vp1
Vp1a: P02-Y11 mot P02-Y12
Vp1b: P02-Y02 mot P02-Y10
Vp1c: P02-Y04 mot P02-Y09

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp2b: Vinnande Vp1b mot avslag
Vp2c: Vinnande Vp1c mot avslag
Vp2d: P02-Y01 mot avslag
Vp2e: P02-Y03 mot avslag
Vp2f: P02-Y05 mot avslag
Vp2g: P02-Y06 mot avslag
Vp2h: P02-Y07 mot avslag
Vp2i: P02-Y08 mot avslag

vp3: Framvaskat mot avslag


Proposition 03: Sakpolitik: Integritet i EU

vp1
Vp1a: P03-Y01 mot P03-Y08
Vp1a: P03-Y04 mot P03-Y06

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp2b: Vinnande Vp1b mot avslag
Vp2c: P03-Y02 mot avslag
Vp2d: P03-Y03 mot avslag
Vp2e: P03-Y05 mot avslag
Vp2f: P03-Y07 mot avslag

Vp3: Framvaskat mot avslag.

P03-Y09 behandlas inte då den ligger utanför propositionens område
https://forum.piratpartiet.se/showth...6&postcount=10


Proposition 04: Sakpolitik: Digital infrastruktur i EU

vp1
Vp1a: P04-Y01 mot P04-Y09

vp2
Vp2a: vinnaren i Vp1a mot avslag
Vp2b: P04-Y02 mot avslag
Vp2c: P04-Y03 mot avslag
Vp2d: P04-Y04 mot avslag
Vp2e: P04-Y05 mot avslag
Vp2f: P04-Y06 mot avslag
Vp2g: P04-Y07 mot avslag
Vp2h: P04-Y08 mot avslag
Vp2i: P04-Y10 mot avslag

vp3: Framvaskat mot avslag.


Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU

vp1
vp1a: P05-Y02 mot P05-Y21
vp1b: P05-Y07 mot P05-Y22
vp1c: P05-Y09 mot P05-Y15
vp1d: P05-Y10 mot P05-Y17
vp1e: P05-Y06 mot avslag
vp1f: P05-Y20 mot avslag

vp2
Vp2a: Vinnande från vp1a mot avslag (P05-Y19 behandlas som avslag)
Vp2b: Vinnande från vp1b mot avslag
Vp2c: Vinnande från vp1c mot avslag
Vp2d: Vinnande från vp1d mot avslag
Vp2e: P05-Y01 mot avslag
Vp2f: P05-Y03 mot avslag
Vp2g: P05-Y04 mot avslag
Vp2h: P05-Y05 mot avslag
Vp2i: P05-Y08 mot avslag
Vp2j: P05-Y11 mot avslag
Vp2k: P05-Y18 mot avslag
Vp2l: Vinnande från vp1e och vp1fr mot P05-Y16 (har Vp1e och Vp1f avslagits ställs P05-Y16 mot avslag, och framvaskat förslag ställs mot avslag i Vp3 istället för Vp4)

Vp3: Vinnande från vp2l mot avslag

Vp4: Framvaskat mot avslag.


Proposition 06: Ändring av stadgebilaga; Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar: Sametingsval

vp1
vp1a: P06-Y01 mot P06-Y07

vp2
vp2a: vinnare vp1a mot P06-Y04

vp3
vp3a: vinnare vp2a mot avslag

P06-Y06 kommer mötespresidiet inte att ta med i sitt förslag till voteringsordning. Yrkandet berör en annan stadgebilaga och andra val än sametingsvalet. https://forum.piratpartiet.se/showth...1&postcount=21MOTIONER - A

Motion A01: Stadgeändring gällande budget (andraläsning av höstmötets motion A03)

Vp1: A01-Y01 mot avslag [kräver 75% majoritet på två möten, detta är andra mötet]


Motion A02: Stadgeändring gällande fyllnadsval (andraläsning av höstmötets motion A04)

Vp1: A02-Y01 mot avslag [kräver 75% majoritet på två möten, detta är andra mötet]


Motion A03: Stadgeändringar gällande sammankallande

Vp1: A03-Y01 + A03-Y02 mot avslag [kräver 75% majoritet]


Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, exempelvis införande av trepiratersregel

Vp1
Vp1a: A04-Y02 mot A04-Y04

vp2
Vp2a: Vinnande från Vp1a mot A04-Y05

vp3: Vinnande från vp2a mot avslag [kräver 75% majoritet på två möten, detta är första mötet]


Motion A05: Stadgeändringar gällande ansvarskedjan

Vp1: A05-Y01 mot avslag [kräver 75% majoritet på två möten, detta är första mötet]


Motion A06: Ändring av stadgebilaga gällande krav på riktiga namn vid lämnande av förslag till medlemsmöte

Vp1
VP1a: A06-Y02 mot A06-Y11

Vp2: Vinnande från Vp1a mot A06-Y07

Vp3: Vinnande från vp2 + A06-Y05 mot A06-Y10

Vp4: Vinnande från vp3 mot avslag


Motion A07: Ändring av stadgebilaga gällande start av lokala föreningar

Vp1:
Vp1a: A07-Y01 mot avslag
Vp1b: A07-Y02 mot avslag
Vp1c: A07-Y03 mot avslag

Vp2:
Framvaskat mot avslag


Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar

Vp1: A08-Y03 mot avslag

A08-Y04 och A08-Y05, samt A08-Y06 behandlas inte då de ligger utanför motionens område:
https://forum.piratpartiet.se/showth...5&postcount=38
https://forum.piratpartiet.se/showth...9&postcount=62


Motion A09: Stadgeändring gällande hur ordningsfrågor beslutas på medlemsmöte

Vp1: A09-Y02 mot A09-Y03

Vp2: Vinnande Vp1 + A09-Y01 mot avslag [kräver 75% majoritet på två möten, detta är första mötet]


MOTIONER - B

Motion B01: Svensk rymdturism

vp1:
Vp1a: B01-Y03 mot avslag
Vp1b: B01-Y06 mot avslag
Vp1c: B01-Y07 mot avslag

Vp2: Framvaskat förslag mot avslag


Motion B02: Polisens rätt att förverka hjälpmedel

Vp1: B02-Y01 mot avslag


Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet

Vp1: B03-Y01 mot B03-Y10

Vp2: Framvaskat mot avslag


Motion B04: Tillgång till vetenskaplig forskning i Sverige och EU

vp1
vp1a: B04-Y01 mot avslag
vp1b: B04-Y02 mot avslag
vp1c: B04-Y03 mot avslag
vp1d: B04-Y07 mot avslag
vp1e: B04-Y08 mot avslag

Vp2: Framvaskat förslag mot avslag


Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola

vp1
vp1a: B05-Y01
vp1b: B05-Y02
vp1c: B05-Y03
vp1d: B05-Y04
vp1e: B05-Y06
vp1f: B05-Y07

Vp2: Framvaskat förslag mot avslag

B05-Y05 behandlas inte då den ligger utanför motionens område:
https://forum.piratpartiet.se/showth...0&postcount=79


Motion B06: Rymdpolitik

vp1
vp1a: B06-Y01 mot avslag
vp1b: B06-Y02 mot avslag
vp1c: B06-Y03 mot avslag
vp1d: B06-Y04 mot avslag
vp1e: B06-Y05 mot avslag
vp1f: B06-Y06 mot avslag
vp1g: B06-Y07 mot avslag
vp1h: B06-Y08 mot avslag

Vp2: Framvaskat förslag mot avslag


Motion B07: Bibliotekspolitik: Det transparenta biblioteket

Vp1: B07-Y02 mot B07-Y04

Vp2
vp2a: vinnande vp1 mot avslag
vp2b: B07-Y01 mot avslag
vp2c: B07-Y03 mot avslag

Vp3: Framvaskat förslag mot avslag


Motion B08: Bibliotekspolitik: Det postdigitala biblioteket

vp1
vp1a: B08-Y01 mot avslag
vp1b: B08-Y02 mot avslag
vp1c: B08-Y03 mot avslag
vp1d: B08-Y04 mot avslag
vp1e: B08-Y05 mot avslag
vp1f: B08-Y06 mot avslag

Vp2: Framvaskat förslag mot avslag


Motion B09: Bibliotekspolitik: Biblioteksersättningen

Eftersom B09-Y03 vill avskaffa biblioteksersättningssystemet helt, ser vi den som ståendes emot både B09-Y01 och B09-Y02. Därför lägger vi upp voteringsordningen enligt följande:

Vp1
vp1a: B09-Y01 mot avslag
vp1b: B09-Y02 mot avslag

Vp2: Vinnande vp1a och vp1b mot B09-Y03 (har Vp1a och Vp1b avslagits ställs B09-Y03 mot avslag, och inga fler voteringar sker i denna motion)

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion B10: Papperslösas rättigheter vs arbetsgivaren

vp1
vp1a: B10-Y01 mot avslag

Yrkande B10-Y02 och B10-Y04 behandlas inte då de ligger utanför motionens område:
https://forum.piratpartiet.se/showth...6&postcount=19


Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa

vp1
vp1a: B11-Y01 mot avslag
vp1b: B11-Y02 mot avslag
vp1c: B11-Y03 mot avslag

Vp2: Framvaskat förslag mot avslag


Motion B12: Bibliotekspolitik: Det digitala biblioteket

vp1
vp1a: B12-Y01 mot B12-Y08
vp1b: B12-Y05 mot B12-Y09
vp1c: B12-Y02 mot B12-Y13

vp2
vp2a: Vinnande vp1a mot vinnande vp1b
vp2b: Vinnande vp1c mot avslag
vp2c: B12-Y03 mot avslag
vp2d: B12-Y04 mot avslag
vp2e: B12-Y11 mot avslag

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation

Vp1: B13-Y01 mot B13-Y03

Vp2: Vinnande Vvp1 mot B13-Y04

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion B14: Bostadspolitik

Presidiet anser B14-Y08 är ett så kallat remissyrkande, dvs ett yrkande som om det bifalls innebär att frågan skall utredas mera (skickas på remiss) och återkomma senare när det finns mera underlag, innan beslut kan tas. Remissyrkanden innebär även att alla övriga yrkanden faller om det godkänns. Därför väljer vi att först pröva om mötet vill att detta ska ske. Om det blir mötets beslut så behandlas inte de övriga yrkanden.

Vp1: B14-Y08 mot avslag (bifalls B14-Y08 görs inga fler voteringar)

vp2
vp2a: B14-Y01 mot avslag
vp2b: B14-Y02 mot avslag
vp2c: B14-Y03 mot avslag
vp2d: B14-Y04 mot avslag
vp2e: B14-Y05 mot avslag
vp2f: B14-Y06 mot avslag
vp2g: B14-Y07 mot avslag
vp2h: B14-Y09 mot avslag
vp2i: B14-Y10 mot avslag
vp2j: B14-Y11 mot avslag
vp2k: B14-Y12 mot avslag
vp2l: B14-Y13 mot avslag
vp2m: B14-Y14 mot avslag
vp2n: B14-Y15 mot avslag

Vp3: Framvaskat förslag mot avslag


Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader

vp1
vp1a: B15-Y01 mot B15-Y06
vp1b: B15-Y11 mot B15-Y13
vp1c: B15-Y03 mot B15-Y08

vp2
vp2a: Vinnande vp1a mot avslag
vp2b: Vinnande vp1b mot B15-Y02
vp2c: Vinnande vp1c mot avslag
vp2d: B15-Y04 mot avslag
vp2e: B15-Y09 mot avslag

Vp3: Vinnande vp2b mot avslag

Vp4: Framvaskat mot avslag

Yrkande B15-Y05 och B15-Y07 behandlas inte då de ligger utanför motionens område:
https://forum.piratpartiet.se/showth...1&postcount=58


Motion B16: Vårdpolitik

vp1
vp1a: B16-Y15 mot B16-Y23
vp1b: B16-Y24 mot B16-Y26

vp2
vp2a: Vinnande vp1b mot B16-Y35
vp2b: B16-Y01 mot avslag
vp2c: B16-Y03 mot avslag
vp2d: B16-Y04 mot avslag
vp2e: B16-Y06 mot avslag
vp2f: B16-Y07 mot avslag
vp2g: B16-Y08 mot avslag
vp2h: B16-Y09 mot avslag
vp2i: B16-Y11 mot avslag
vp2j: B16-Y12 mot avslag
vp2k: B16-Y14 mot avslag
vp2l: B16-Y16 mot avslag
vp2m: B16-Y19 mot avslag
vp2n: B16-Y20 mot avslag
vp2o: B16-Y21 mot avslag
vp2p: B16-Y27 mot avslag
vp2q: B16-Y28 mot avslag
vp2r: B16-Y29 mot avslag
vp2s: B16-Y30 mot avslag
vp2t: B16-Y31 mot avslag
vp2u: B16-Y32 mot avslag
vp2v: B16-Y34 mot avslag

Vp3: vinnande Vp2a mot avslag

Vp4: Framvaskat mot avslag


Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet

vp1
vp1a: B17-Y01 + B17-Y02 + B17-Y03 mot B17-Y07
vp1b: B17-Y05 mot avslag
vp1c: B17-Y06 mot avslag
vp1d: B17-Y08 mot avslag

Vp2: Vinnande vp1a mot avslag

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion B18: Mer rymdpolitik

Vp1
Vp1a: B18-Y01 mot avslag
Vp1b: B18-Y02 mot avslag
Vp1c: B18-Y03 mot avslag
Vp1d: B18-Y04 mot avslag
Vp1e: B18-Y05 mot avslag
Vp1f: B18-Y06 mot avslag
Vp1g: B18-Y07 mot avslag
Vp1h: B18-Y08 mot avslag
Vp1i: B18-Y09 mot avslag
Vp1j: B18-Y10 mot avslag
Vp1k: B18-Y11 mot avslag
Vp1l: B18-Y13 mot avslag

Vp2: Framvaskat mot avslag


Motion B19: Supporterkultur

Vp1
Vp1a: B19-Y01 mot avslag
Vp1b: B19-Y02 mot avslag

Vp2: Framvaskat mot avslag


Motion B20: Tillstånd för kameraattrapper

Vp1: B20-Y01 mot avslag


Motion B21: Frekvensallmänning

Vp1
Vp1a: B21-Y01 mot avslag
Vp1b: B21-Y02 mot avslag

Vp2: Framvaskat mot avslag


Motion B22: Namngivande av platser

Vp1: B22-Y01 mot avslag


Motion B23: Avskaffa byte mellan sommartid och vintertid

Mötespresidet ser att B23-Y02 och B23-Y03 handlar om hur sommartid ska läggas ner internationellt (antingen EU eller alla länder med sommartid). Då vi inte kan bifalla båda, ställs de mot varandra. Då får vi fram om vi skall vara emot sommartid i EU eller internationellt. I samma voteringspass prövas B23-Y01 mot avslag (Yrkandet är emot sommartid, men talar bara om Sverige).

B23-Y04 är emot att avskaffa sommartidssystemet och vill istället uttala sig positivt om det, och ställs i nästa omgång därför emot de övriga kvarvarande alternativen som är emot sommartid.

I sista omgången ställs sedan det kvarvarande förslaget mot avslag. (B23-Y04 talar om att vi ska uttala oss FÖR sommartid, inte bara att avslå ett yrkande. Därmed krävs en tredje voteringsomgång.)


Vp1
Vp1a: B23-Y01 mot avslag
Vp1b: B23-Y02 mot B23-Y03

Vp2: Vinnande vp1a + vp1b mot B23-Y04

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion B24: Wikipedia, kunskapssamlingar och läromedel

Vp1
Vp1a: B24-Y02 mot avslag
Vp1a: B24-Y03 mot avslag
Vp1a: B24-Y04 mot avslag

Vp2: Framvaskat mot avslag


Motion B25: Energipolitik

Vp1
Vp1a: B25-Y13 mot B25-Y16
Vp1b: B25-Y01 mot avslag
Vp1c: B25-Y02 mot avslag
Vp1d: B25-Y03 mot avslag
Vp1e: B25-Y04 mot avslag
Vp1f: B25-Y05 mot avslag
Vp1g: B25-Y06 mot avslag
Vp1h: B25-Y07 mot avslag
Vp1i: B25-Y08 mot avslag
Vp1j: B25-Y10 mot avslag
Vp1k: B25-Y11 mot avslag
Vp1l: B25-Y12 mot avslag
Vp1m: B25-Y14 mot avslag
Vp1n: B25-Y15 mot avslag

Vp2: Vinnande vp1a mot avslag

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion B26: Mer energipolitik

Vp1a: B26-Y02 mot B16-Y13
Vp1b: B26-Y01 mot avslag
Vp1c: B26-Y03 mot avslag
Vp1d: B26-Y05 mot avslag
Vp1e: B26-Y07 mot avslag
Vp1f: B26-Y09 mot avslag
Vp1g: B26-Y12 mot avslag
Vp1h: B26-Y14 mot avslag

Vp2: vinnande vp1a mot avslag

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion B27: Biblioteks- och arkivpolitik
vp1
Vp1a: B27-Y08 mot avslag
Vp1b: B27-Y09 mot avslag
Vp1c: B27-Y10 mot avslag
Vp1d: B27-Y11 mot avslag
Vp1e: B27-Y12 mot avslag
Vp1f: B27-Y13 mot avslag

Vp2: Framvaskat mot avslag


Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen

vp1
Vp1a: B28-Y01 mot avslag
Vp1b: B28-Y02 mot avslag

Vp2: Framvaskat mot avslag


MOTIONER - C

Motion C01: Distriktsledare, valkretsledare och kommunledare

Motionen är tillbakadragen och inga voteringar sker.


Motion C02: Skåne som eget distrikt

vp1: C02-Y02 mot avslag

C02-Y03 behandlas inte då yrkandet ligger utanför motionens område.
https://forum.piratpartiet.se/showth...3&postcount=17


Motion C03: Uppdrag till styrelsen om framtida medlemsmöten

Vp1: C03-Y01 + C03-Y02 + C03-Y03 mot C03-Y05

Vp2
Vp2a: Vinnande från vp1 + C03-Y04 mot C03-Y08
Vp2b: C03-Y07 mot avslag

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion C04: Piratpartiet ska utforma en skuggbudget

Vp1: C04-Y02 mot avslag


Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor

Presidiet anser C05-Y11 är ett så kallat remissyrkande, dvs ett yrkande som om det bifalls innebär att frågan skall utredas mera (skickas på remiss) och återkomma senare när det finns mera underlag, innan beslut kan tas. Remissyrkanden innebär även att alla övriga yrkanden faller om det godkänns. Därför väljer vi att först pröva om mötet vill att detta ska ske. Om det blir mötets beslut så behandlas inte de övriga yrkanden.


Vp1: C05-Y11 mot avslag (bifalls C05-Y11 görs inga fler voteringar)

Vp2: C05-Y01 + C05-Y02 mot avslag

Övriga yrkanden tas inte upp till votering då de ligger utanför motionens område.
https://forum.piratpartiet.se/showth...4&postcount=46


Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten

Vp1
Vp1a: C06-Y03 mot avslag
Vp1b: C06-Y04 mot avslag

Vp2: Framvaskat mot avslag


Motion C07: Erbjuda personer i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas sysselsättning inom partiorganisationen.

Mötespresidiet väljer här att ställa C07-Y03, C07-Y04, C07-Y05, som handlar om att styrelsen ska undersöka förutsättningar för olika former av stödåtgärder som kan passa att ta del av för Piratpartiet mot varandra för att se vilken av dem som mötet föredrar, vilket sedan ställs MOT C07-Y01, som talar om att styrelsen faktiskt ska sätta igång sätta upp ett ramverk för hur Piratpartiet kan ta del av stödåtgärder. C07-Y06 behandlas separat från detta.

Vp1
Vp1a: C07-Y03 mot C07-Y04 mot C07-Y05 (flervalsvotering)
Vp1b: C07-Y06 mot avslag

Vp2: Vinnande från Vp1a mot C07-Y01

Vp3: Vinnande från Vp2 mot avslag

Vp4a: Framvaskat mot avslag.


Motion C08: Rättsskydd för små och medelstora företag

Vp1: C08-Y03 mot avslag


Fyllnadsval till styrelsen

Vp1: 2 st Ledamöter, med mandat t o m 2014-12-31

Vp2: 2 st Ledamöter, med mandat t o m 2012-12-31

Om valet till ledamöter med mandattid till 2014-12-31 inte är klart efter voteringspass 1 används voteringspass 2 till en andra valomgång. I så fall påbörjas val av ledamöter med mandattid till 2012-12-31 först under voteringspass 3.


Fyllnadsval av revisor

Inga kandidater finns till valet av personlig ersättare åt revisor C Magnus Berglund, med mandat t o m 2012-12-31, och val kan därmed inte hållas.


Fyllnadsval till valberedning

Vp1: Sammankallande, med mandat t o m 2012-12-31


Val av mötespresidium för kommande mötesperiod

Vp1a: Val av mötesordförande
Vp1b: Val av vice mötesordförande (flervalsvotering)

De vice mötesordförande är rangordnade. Rangordningen sker genom att av de kandidater som fått över 50% av rösterna i flervalsvoteringen väljs den med flest röster till 1:e vice mötesordförande, den med näst flest röster till 2:e vice mötesordförande, osv. Kan inte tillräckligt många väljas i första voteringspasset används fler voteringspass.

Det finns endast fem kandidater till vice mötesordförande vilket innebär att styrelsen kommer att få utse en i enlighet med stadgans paragraf 4.8.6:
Citat:
Partistyrelsen ansvarar för att fyllnadsvälja eventuella avhopp och vakanser, dessa rangordnas efter sist rangordnade mötesfunktionär och ska godkännas av det kommande medlemsmötet.

Senast redigerad av agnesson den 2012-04-30 klockan 00:38. Anledning: Fel i B16-Y28. Fel i B16-Y21
   
  (#2) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #275510
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2012-04-22, 19:57

Tankar bakom förslaget

Då presidiet utformat detta förslag till voteringsordning har vi bland annat tänkt såhär:

1. Du som medlem kan lyfta en fråga till medlemsmötet genom att skriva en motion om den. Om en annan medlem tycker annorlunda i samma fråga eller tycker om ditt förslag och vill göra det bättre, kan denne lägga så kallade motyrkanden eller tilläggsyrkanden. Sådana yrkanden måste ligga inom motionens område. Därför kan mötespresidiet välja att inte ta upp yrkanden som ligger utanför motionens område.

2. De flesta motionsbehandlingar (utom de allra enklaste) avslutas med en omröstning där framvaskat förslag ställs mot avslag. Detta av två skäl. Det första är att omröstningar i komplicerade frågor med många olika yrkanden kan resultera i att många upplever den framvaskade kombinationen som så orimlig att det är bättre att vi inte tar något beslut i frågan, istället för att fastställa den orimliga kombinationen. Det andra skälet är att partiets stadgar tydligt säger att beslut måste fattas med en majoritet av avgivna röster, i en del frågor t o m med 75% av rösterna. Detta är inte alltid möjligt att uppnå i voteringar där många olika förslag står mot varandra.

3. I voteringar där många förslag står mot varandra har olika organisationer olika praxis: antingen får varje mötesdeltagare rösta på ett förslag, och på så vis vaskas det förslag fram som har störst stöd. Eller så får man rösta på så många alternativ man vill, och då vaskas det förslag fram som har störst tolerans. Möjligheterna att manipulera mötet genom att taktikrösta är dock större om man bara får rösta på ett alternativ. Av denna anledning har presidiet valt modellen att man får rösta på så många av förslagen man vill när mer än två yrkanden står mot varandra i en omröstning.

4. I vissa motioner och propositioner är det många voteringar som går parallellt med varandra, och vanligen fler i tidigare voteringspass än i senare. Detta leder till att det kan bli väldigt mycket att ta till sig i voteringspass 1, samtidigt som det i voteringspass 3 bara blir ett fåtal omröstningar. För att råda bot på detta och få en jämnare fördelning av antalet omröstningar i varje voteringspass kommer mötespresidiet att sprida ut voteringarna genom att de motioner med endast två planerade voteringspass startar i voteringspass 2, och de med endast ett planerat voteringspass kommer först i voteringspass 3.
   
  (#3) Gammal
redhog Inte uppkopplad
 
redhogs avatar
 
Inlägg: 116
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #275517
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2012-04-22, 23:49

Flera tilläggsyrkanden har av presidiet ansetts ligga utanför motionernas områden. Var gränsen för detta går tycker jag dock verkar ha varit aningen snäv, och också gottyckligt.

Exempelvis yrkande B15-Y05. B15 handlar om gränser vid val, specifikt riksdagsvalet. Att ha olika gränser för olika val är dock inte rimligt eller bra. B15-Y05 gör en självklar generalisering till alla val. Detta borde vara ett uppenbart tillägsyrkande inom motionens ramar.

Disclaimer: Jag har inte skrivit vare sig denna motion eller något tilläggs- eller motyrkande till den. Däremot har jag skrivit andra tilläggsyrkanden som fått motsvarande behandling.

Jag föreslår därför att mötespresidiet skriver ytterligare en voteringsordning där precis alla yrkanden tas upp (detta torde vara enkelt, då alla de yrkande vad jag kan se kan ställas mot avslag), och ställer dessa två voteringsordningar mot varandra.


http://redhog.org - egil.moller@piratpartiet.se - +4747344024
  Skicka ett meddelande via ICQ till redhog Skicka ett meddelande via MSN till redhog Skicka ett meddelande via Yahoo till redhog  
  (#4) Gammal
SM5POR Inte uppkopplad
 
SM5PORs avatar
 
Inlägg: 2 983
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #275521
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2012-04-23, 01:17

Citat:
Ursprungligen postat av redhog Visa inlägg
Exempelvis yrkande B15-Y05. B15 handlar om gränser vid val, specifikt riksdagsvalet. Att ha olika gränser för olika val är dock inte rimligt eller bra. B15-Y05 gör en självklar generalisering till alla val. Detta borde vara ett uppenbart tillägsyrkande inom motionens ramar.
Huruvida olika gränser vid olika val är "rimligt" eller "bra" är en sakfråga som kan diskuteras, men det får i så fall ske i anslutning till motionen innan man lägger ett yrkande i frågan. Vi har i dag olika spärrar för olika val, inbegripet ingen spärr alls i val till kommunfullmäktige, och genom att motionen enbart handlar om riksdagsval förefaller det som om åtminstone motionären själv inte har haft någon invändning mot olika spärrar. Generaliseringen är alltså inte självklar ens inom partiet, men oavsett vad vi tycker i sakfrågan så kvarstår det formella hindret: Motionen nämnde inte de kommunala valen; alltså har intresserade medlemmar inte haft chans att diskutera den sakfråga som yrkandet tar upp. I så fall strider det mot stadgarna att fatta beslut i frågan på det här mötet.

Citat:
Jag föreslår därför att mötespresidiet skriver ytterligare en voteringsordning där precis alla yrkanden tas upp (detta torde vara enkelt, då alla de yrkande vad jag kan se kan ställas mot avslag), och ställer dessa två voteringsordningar mot varandra.
Med utgångspunkt från det exempel du tar upp och som jag avfärdar ovan, så måste jag kategoriskt motsätta mig ditt förslag med samma principiella hänvisning till stadgarna. Följden av att presidiet tar med alla yrkanden i ännu ett förslag till voteringsordning blir bara att vi får ägna mer tid åt att få dem strukna ett och ett, alltså det arbete presidiet redan utfört åt oss.

Det kan tänkas att det finns andra moment i voteringsordningen där presidiets bedömning är mer diskutabel. Lyft i så fall fram dem ett och ett, så får vi andra tycka till om dem med. Jag betvivlar nämligen att det yrkande du nämner ovan är det enda om vilket jag delar presidiets uppfattning, liksom att jag själv skulle vara den enda medlemmen som gör det. Att inkludera samtliga yrkanden på ett bräde i voteringsordningen löser inget problem, utan medför i stället att mötesbeslutens legitimitet kan ifrågasättas.


Anders Andersson
   
  (#5) Gammal
JorgenL Inte uppkopplad
 
JorgenLs avatar
 
Inlägg: 1 342
Reg.datum: Aug 2006

Länk: #275523
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2012-04-23, 01:25

Citat:
Ursprungligen postat av redhog Visa inlägg
Jag föreslår därför att mötespresidiet skriver ytterligare en voteringsordning där precis alla yrkanden tas upp (detta torde vara enkelt, då alla de yrkande vad jag kan se kan ställas mot avslag), och ställer dessa två voteringsordningar mot varandra.
I samtliga fall så motiveras detta av att medlemmarna inte ska behöva förvänta sig att det tas beslut om något annat an det motionerna utlysts att handla om. Det vore demokratiskt sett tveksamt att tillåta yrkanden som inte rimligtvis ligger inom det man kan förvänta sig utifrån den titel som är satt på motionen.

Effekten av att tillåta alla möjliga yrkanden vore, för att ta ett något tillspetsat exempel, att tex ett yrkande om att lägga ner PP skulle komma att behandlas under vilken motion som helst...

Alla har inte alltid möjlighet att följa alla diskussionerna i detalj, och prioriterar kanske därför att följa och delta i diskussionen enbart i motioner på de områden man är speciell intresserad av. Om då saker som berör dessa områden, eller något man skulle velat delta i, dyker upp i helt andra motioner där man inte kan förvänta sig dem så blir man "lurad" på möjligheten att påverka diskussionen i en fråga där man har intresse och kunskap.

Då är det bättre att tillämpa den principen ganska strikt. Om det gör att ett yrkande inte tas upp, så finns det inget som hindrar att man skriver en motion till nästa möte där man framför sitt förslag, det är ju trots allt mindre än sex månader dit.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till JorgenL  
  (#6) Gammal
AndersLindbäck Inte uppkopplad
 
AndersLindbäcks avatar
 
Inlägg: 2 789
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #275567
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2012-04-24, 10:34

B17-Y03 och B17-Y02 har samma innebörd.

Förordning är något en regering skriver som underlag för hur en lag skall tolkas och införas till den myndighet som får i uppdrag att utföra det lagen beskriver.


Ordförande PP Västmanland. Blogg: http://kunskapssamhallet.se/
Mitt vita rena mjöl och andras smutsiga fingrar gör degen oätlig.
Upphovsrättsmonopol är ingen äganderätt utan en statlig garanterad nyttjanderätt med extremt lång tidsbegränsad rätt att bestämma över verket.
   
  (#7) Gammal
agnesson Inte uppkopplad
Ansvarig forumgruppen
 
agnessons avatar
 
Inlägg: 2 856
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #275572
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2012-04-24, 10:53

Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
B17-Y03 och B17-Y02 har samma innebörd.

Förordning är något en regering skriver som underlag för hur en lag skall tolkas och införas till den myndighet som får i uppdrag att utföra det lagen beskriver.
Yes, därför har vi också valt att behandla dessa tillsammans enligt:

vp1a: B17-Y01 + B17-Y02 + B17-Y03 mot B17-Y07

Om vårt förslag går igenom så kommer det alltså att bli
SST ska läggas ner och Lag om stöd till trossamfund (SFS 1999:932) avskaffas och Förordning om statsbidrag till trossamfund (SFS: 1999:974) avskaffas
mot
trossamfund inte ska ha rätt till särskilt statligt stöd.


Sitter i partiledningen med ansvar för lokala föreningar

Arbetar som lokal assistent åt Amelia Andersdotter i Sverige
   
  (#8) Gammal
SM5POR Inte uppkopplad
 
SM5PORs avatar
 
Inlägg: 2 983
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #275611
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2012-04-25, 02:57

Yrkande P05-Y22 (och del av yrkande P05-Y07) handlar ju inte om immaterialrätt utan om digital infrastruktur (nätneutralitet). Är det då så lyckat att ta upp det enbart under proposition P05? Jo, jag inser att P05-Y07 spänner över båda områdena, så att behålla dem under P05 är kanske den minst dåliga lösningen. Ville bara fästa uppmärksamheten på det om någon annan har starka invändningar mot förfarandet.


Anders Andersson
   
  (#9) Gammal
agnesson Inte uppkopplad
Ansvarig forumgruppen
 
agnessons avatar
 
Inlägg: 2 856
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #275640
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2012-04-26, 14:47

Mötespresidiet presenterade, med god marginal till deadline, igår sitt färdiga förslag till voteringsordning. Den finns högst upp i denna tråd.

Är du som medlem inte nöjd så har du möjlighet att lägga ett eget komplett förslag innan fredag 18.00.


Sitter i partiledningen med ansvar för lokala föreningar

Arbetar som lokal assistent åt Amelia Andersdotter i Sverige
   
  (#10) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #275668
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2012-04-27, 18:13

Klockan är nu över 18.00 och det går inte längre att lägga några förslag till voteringsordning.

Då det inte inkommit några alternativa förslag till mötespresidiets kommer det förslaget att ställas mot avslag i en omröstning där du som medlem har rätt att rösta. Omröstningen är öppen till söndag den 29 april kl 13.00.

Mötespresidiets förslag går att hitta överst i denna tråd.
   
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com