Piratpartiets mötesplattform


Visa resultat för omröstning: Ska mötet bifalla förslaget till voteringsordning?
Bifall 16 94.12%
Avslag 1 5.88%
2 mötesdeltagare (10.53 procent) valde att markera sin närvaro utan att ta ställning i frågan genom att välja alternativet Avstår.
Antal röster: 19. Du får inte rösta i den här omröstningen

Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010
Standard 05. Godkännande av voteringsordningen [avklarad] - 2014-10-07, 01:09

Godkännande av voteringsordningen

Stänger 2014-11-02 13:00

Mötet har nu kommit till punkt 5 i dagordningen, godkännande av voteringsordningen. Det finns ett förslag att ta ställning till. Du kan välja antingen bifall eller avslag, eller så kan du välja "avstår".

"Avstår" är dock inte ett riktigt röstningsalternativ, utan är endast ett sätt att få fram närvaro. Det är helt enkelt ett sätt för dig som tagit del av voteringen, men inte tagit ställning för något av alternativen, att visa att du varit närvarande men inte röstat. "Avstår" kan aldrig på något sätt påverka utfallet av voteringen.

Voteringsordning är en lista över alla yrkanden som lagts på mötet och i vilken ordning mötet ska rösta om dem, så att yrkanden vars innebörd betyder att de inte kan genomföras samtidigt och därför behöver ställas mot varandra ställs mot varandra. Helst ska även antalet yrkanden som beslutas om vara någorlunda jämt fördelade över de fyra planerade voteringspassen.

Se även mötesordlistan för ordförklaringar:
https://mote.piratpartiet.se/showthr...53&postcount=1


Förklaringar

Alla namn på motioner, propositioner och dagordningspunkter länkar till ärendet.
Y står för Yrkande. A01-Y01 betyder Yrkande 01 i motion A01. Om du klickar på ett yrkandenummer kan du se texten på yrkandet.
Vp står för voteringspass.

Voteringarna (omröstningarna) kommer att äga rum i olika tidsperioder under mötet. Dessa kommer att vara följande:
Voteringspass 1: måndag 3 november kl 00.01 - onsdag 5 november kl 20.00
Voteringspass 2: torsdag 6 november kl 00.01 - lördag 8 november kl 20.00
Voteringspass 3: söndag 9 november kl 00.01 - tisdag 11 november kl 20.00
Voteringspass 4: onsdag 12 november kl 00.01 - fredag 14 november kl 20.00
Voteringspass 5: lördag 15 november kl 00.01 - söndag 16 november kl 18.00
(voteringspass 5 är ett reservpass att ta till ifall de andra fyra voteringspassen inte skulle vara tillräckligt för att få ett beslut i alla sakfrågorna)

De separata omröstningarna i en fråga under ett voteringspass identifieras av en bokstav efter siffran, dvs Vp1a och Vp1b betyder att det handlar om två separata omröstningar som hålls parallellt under voteringspass 1.

Framvaskat innebär tidigare vunna yrkanden i tidigare omgångar i det ärendet.Förslag till voteringsordning

Propositioner

P01: Tillsättande av Personuppgiftsombud

Vp1
Vp1a: P01-Y01 mot P01-Y05

Om P01-Y01 vinner Vp1a:
Vp2
Vp2a: P01-Y02 mot Avslag
Vp2b: P01-Y03 mot Avslag
Vp2c: P01-Y04 mot Avslag

Vp3
Vp3a: Framvaskat mot Avslag

Om P01-Y05 vinner Vp1a:
Vp2
Vp2a: P01-Y05 mot Avslag


P02: Utredning och tidtabell för organisations- och stadgerevision

Vp1
Vp1a: P02-Y01 mot Avslag


Motioner

A01: Stadgeändring: Teknikneutrala medlemsmöten

Kommentar:
Motion A03 behandlas under denna motion.

Vp1
Vp1a: A01-Y01 mot A03-Y01

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag kräver 75% majoritet för att gå igenom


A02: Stadgeändring: Tidsneutrala medlemsmöten

Kommentar:
Motion A04 behandlas under denna motion.

Vp1
Vp1a: A02-Y04 mot A02-Y17
Vp1b: A02-Y06 mot A02-Y18
Vp1c: A04-Y01 mot A04-Y02

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1c mot A02-Y10

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp3b: Vinnande Vp1b mot Avslag
Vp3c: Vinnande Vp2c mot Avslag
Vp3d: A02-Y01 mot Avslag
Vp3e: A02-Y02 mot Avslag
Vp3f: A02-Y03 mot Avslag
Vp3g: A02-Y05 mot Avslag
Vp3h: A02-Y07 mot Avslag
Vp3i: A02-Y08 mot Avslag
Vp3j: A02-Y09 mot Avslag
Vp3k: A02-Y11 mot Avslag
Vp3l: A02-Y12 mot Avslag
Vp3m: A02-Y13 mot Avslag
Vp3n: A02-Y14mot Avslag
Vp3o: A02-Y15 mot Avslag

Vp4
Vp4a: Framvaskat mot Avslag kräver 75% majoritet för att gå igenom, såvida det inte endast är något av följande yrkande kvar: A02-Y06, A02-Y07, A02-Y13+ A02-Y14 eller A02-Y18


A03: Stadgeändring: Medlemsmötet ska kunna ta beslut på fysiska träffar

Kommentar:
Behandlas under Motion A01


A04: Stadgeändring: Tidsramar för nomineringar till val

Kommentar:
Behandlas under Motion A02


A05: Stadgeändring: En dags fysiskt medlemsmöte

Vp1
Vp1a: A05-Y02 mot Avslag


A06: Stadgeändring: Ett medlemsmöte per år

Vp1
Vp1a: A06-Y02 mot Avslag


A07: Stadgebilageändring: Lokalt medlemsmöte nominerar till lokala externa förtroendeuppdrag

Vp1
Vp1a: A07-Y01 mot A07-Y02

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag


B01: Partiprogram: Offentlighetsprincipen för personuppgifter

Vp3
Vp3a: B01-Y03 mot Avslag
Vp3b: B01-Y04 mot Avslag
Vp3c: B01-Y05 mot Avslag
Vp3d: B01-Y06 mot Avslag


B02: Partiprogram: Informationspolitik: Utfasning av proprietär programvara

Vp3
Vp3a: B02-Y02 mot Avslag


B03: Partiprogram: Migrationspolitik: Asylpolitik

Vp3
Vp3a: B03-Y03 mot Avslag
Vp3b: B03-Y04 mot Avslag


B04: Partiprogram: Skolpolitik: Terminsavgifter

Vp3
Vp3a: B04-Y03 mot Avslag


B05: Partiprogram: Införa basinkomst i partiprogram

Kommentar:
Motion B30 behandlas under denna motion.

Vp2
Vp2a: B05-Y15 mot B05-Y18

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp3b: B05-Y06 mot Avslag
Vp3c: B05-Y08 mot Avslag
Vp3d: B05-Y10 mot Avslag
Vp3e: B05-Y12 mot Avslag
Vp3f: B05-Y16 mot Avslag
Vp3g: B30-Y01 mot Avslag


B06: Partiprogram: Tvångssterilisering och fossila bränslen vid uppvärmning

Vp1
Vp1a: B06-Y03 mot Avslag
Vp1b: B06-Y05 mot Avslag


B07: Partiprogram: Gränsen för partistöd i riksdagval

Vp1
Vp1a: B07-Y02 mot Avslag


B08: Partiprogram: Barnäktenskap

Vp1
Vp1a: B08-Y03 mot B08-Y04

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag


B09: Partiprogram: Skolpolitik: Storlek på skolklasser

Kommentar:
B09-Y05 tas inte upp till votering då den är identisk med B09-Y04

Vp1
Vp1a: B09-Y03 mot B09-Y04

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B09-Y02

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag


B10: Partiprogram: Upphovsrätt: Skyddstid för kommersiell användning

Vp1
Vp1a: B10-Y02 mot Avslag


B11: Partiprogram: Patent: Mjukvarupatent

Vp1
Vp1a: B11-Y02 mot Avslag


B12: Partiprogram: Finanspolitik: Flytande växelkurs

Vp1
Vp1a: B12-Y03 mot Avslag


B13: Partiprogram: Energipolitik: Justering av befintligt energipolitiskt ställningstagande

Kommentar:
Motionen tillbakadragen, inga voteringar.


B14: Politisk arbetsgrupp: Tillsättande av arbetsgrupp för politik om barns rättigheter

Kommentar:
Yrkanden B14-Y02, B14-Y03 och B14-Y04 är alla beroende av att B14-Y01 bifalls, annars finns inte den arbetsgrupp som de yrkar om att ge uppdrag. Därför röstar vi om B14-Y01 först, och avslås det yrkandet sker inga fler voteringar i denna motion.

Vp1
Vp1a:B14-Y01 mot Avslag

Om B14-Y01 bifalls:
Vp2
Vp2a: B14-Y02 mot Avslag
Vp2b: B14-Y03 mot Avslag
Vp2c: B14-Y04 mot Avslag

Vp3
Vp3a: Framvaskat mot Avslag


B15: Sakpolitik: Migrationspolitik: Permanent uppehållstillstånd för svensk examen, samt arbetstillstånd

Vp2
Vp2a: B15-Y01 mot B15-Y05
Vp2b: B15-Y02 mot B15-Y04

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp3b: Vinnande Vp1b mot Avslag
Vp3c: B15-Y03 mot Avslag


B16: Sakpolitik: Arbetspolitik: Turordningsreglerna i Lagen om Anställningsskydd

Vp1
Vp1a: B16-Y01 mot Avslag


B17: Sakpolitik: Sjukvårdspolitik: Karenstiderna för att ge blod

Vp1
Vp1a: B17-Y03 mot B17-Y04

Vp2
Vp2a: Vinnande mot B17-Y05

Vp3
Vp3a: Vinnande mot Avslag


B18: Sakpolitik: Tillåt försäljning av insekter för mänsklig konsumtion

Kommentar:
B18-Y03 tas inte upp till votering då den ligger utanför motionens område.

Vp1
Vp1a: B18-Y04 mot B18-Y05

Vp2
Vp2a: Vinnande mot Avslag


B19: Sakpolitik: Förändra Internetspelmonopolet

Vp1
Vp1a: B19-Y03 mot Avslag


B20: Sakpolitik: Minska antibiotikaresistensen inom köttproduktionen

Vp1
Vp1a: B20-Y01 mot B20-Y10

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B20-Y07

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag
Vp3b: B20-Y03 mot Avslag
Vp3c: B20-Y04 mot Avslag
Vp3d: B20-Y05 mot Avslag
Vp3e: B20-Y06 mot Avslag
Vp3f: B20-Y08 mot Avslag


B21: Sakpolitik: Karantäntid för politiker och politiska tjänstemän innan de får påbörja jobb åt PR-byråer och andra lobbyorganisationer

Vp1
Vp1a: B21-Y01 mot B21-Y04

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp2b: B21-Y02 mot Avslag
Vp2c: B21-Y03 mot Avslag


B22: Sakpolitik: Äldrepolitik

Vp1
Vp1a: B22-Y03 mot B22-Y06

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp2b: B22-Y01 mot Avslag
Vp2c: B22-Y02 mot Avslag
Vp2d: B22-Y04 mot Avslag
Vp2e: B22-Y05 mot Avslag


B23: Sakpolitik: Djurskyddspolitik inom djurhållning

Vp1
Vp1a: B23-Y03 mot B23-Y16
Vp1b: B23-Y12 mot B23-Y13
Vp1c: B23-Y17 mot B23-Y18

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp2b: Vinnande Vp1b mot Avslag
Vp2c: Vinnande Vp1c mot Avslag
Vp2d: B23-Y01 mot Avslag
Vp2e: B23-Y02 mot Avslag
Vp2f: B23-Y04 mot Avslag
Vp2g: B23-Y05 mot Avslag
Vp2h: B23-Y06 mot Avslag
Vp2i: B23-Y07 mot Avslag
Vp2j: B23-Y08 mot Avslag
Vp2k: B23-Y09 mot Avslag
Vp2l: B23-Y10 mot Avslag
Vp2m: B23-Y11 mot Avslag
Vp2n: B23-Y14 mot Avslag
Vp2o: B23-Y15 mot Avslag


B24: Sakpolitik: Skolpolitik: Fortbildning i ledarskap inom skolan

Vp1
Vp1a: B24-Y01 mot Avslag


B25: Sakpolitik: Miljöpolitik: Utsläpp

Vp1
Vp1a: B25-Y13 mot Avslag
Vp1b: B25-Y09 mot Avslag
Vp1c: B25-Y11 mot Avslag
Vp1d: B25-Y12 mot Avslag
Vp1e: B25-Y14 mot Avslag
Vp1f: B25-Y15 mot Avslag
Vp1g: B25-Y16 mot Avslag
Vp1h: B25-Y17 mot Avslag
Vp1i: B25-Y18 mot Avslag
Vp1j: B25-Y20 mot Avslag


B26: Sakpolitik: Public Service: Ett gemensamt nordiskt Public Service-bolag

Kommentar:
B26-Y03 tas inte upp till votering då den ligger utanför motionens område. Motionen handlar om ett gemensamt nordiskt Public Service-bloag, inte om en gemensam nordisk granskningsnämnd.

Vp1
Vp1a: B26-Y01 mot B26-Y01 + B26-Y02

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag


B27: Sakpolitik: Förhållandet för minkar i Sverige

Vp1
Vp1a: B27-Y02 mot Avslag


B28: Sakpolitik: Stadsbyggnadspolitik

Vp1
Vp1a: B28-Y16 mot B28-Y33

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp2b: B28-Y17 mot Avslag
Vp2c: B28-Y18 mot Avslag
Vp2d: B28-Y19 mot Avslag
Vp2e: B28-Y20 mot Avslag
Vp2f: B28-Y21 mot Avslag
Vp2g: B28-Y22 mot Avslag
Vp2h: B28-Y25 mot Avslag
Vp2i: B28-Y26 mot Avslag
Vp2j: B28-Y27 mot Avslag
Vp2k: B28-Y29 mot Avslag
Vp2l: B28-Y30 mot Avslag
Vp2m: B28-Y31 mot Avslag
Vp2n: B28-Y32 mot Avslag


B29: Sakpolitik: Monarki i Sverige

Kommentar:
B29-Y06 tas inte upp till votering då det ligger utanför motionens område.
B29-Y12 tas inte upp till votering då det ligger utanför motionens område.
B29-Y03 och B29-Y11 ser vi som att de betyder samma sak och vi väljer att endast ta upp ett av dem till votering. Vårt val av B29-Y11 är för att det är ett tydligare yrkande.

Vp1
Vp1a: B29-Y08 mot B29-Y02

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B29-Y04
Vp2b: B29-Y09 mot B29-Y11

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot vinnande Vp2b
Vp3b: B29-Y05 mot B29-Y01

Vp4
vp4a: Vinnande vp3a mot Avslag
vp4b: Vinnande vp3b mot Avslag
vp4c: B29-Y07 mot Avslag


B30: Sakpolitik: Vidareutveckling av yrkande PPVM13:B 58-Y02 (Reform av arbetsmarknads- och socialförsäkringssystemet)

Kommentar:
Behandlas under Motion B05


C01: Verksamhetsplan 2015

Kommentar:
C01-Y01 hanteras som framvaskat mot avslag.

Vp1
Vp1a: C01-Y03 mot Avslag
Vp1b: C01-Y04 mot Avslag
Vp1c: C01-Y05 mot Avslag
Vp1d: C01-Y06 mot Avslag
Vp1e: C01-Y07 mot Avslag

Vp2
Vp2a: Framvaskat mot Avslag


C02: Val av partiledare

Vp1
Vp1a: C02-Y01 mot C02-Y03

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1 mot C02-Y02

Vp3
Vp3a: Framvaskat mot Avslag


C03: Arbetsgrupp kring betalningsanmärkning

Kommentar:
C03-Y02 tas inte upp till votering då det ligger utanför motionens område.


C04: Protokollsnotering om valets misslyckande

Vp1
Vp1a: C04-Y01 mot C04-Y02

Vp2
Vp2a: Vinnande mot C04-Y03

Vp3
Vp3a: Framvaskat mot Avslag


C05: Arbetsmiljön inom partiet

Vp1
Vp1a: C05-Y01 mot Avslag
Vp1b: C05-Y02 mot Avslag
Vp1c: C05-Y03 mot Avslag
Vp1d: C05-Y04 mot Avslag
Vp1e: C05-Y05 mot Avslag

Vp2
Vp2a: Framvaskat mot Avslag


C06: Redaktionella ändringar av sakpolitiska ställningstaganden: Ändra "Vi" till "Piratpartiet"

Vp1
Vp1a: C06-Y01 mot Avslag
Vp1b: C06-Y02 mot Avslag
Vp1c: C06-Y03 mot Avslag

Vp2
Vp2a: Framvaskat mot Avslag


C07: Införande av språkrör

Vp1
Vp1a: C07-Y01 mot C07-Y02

Vp2
Vp2a: Framvaskat mot Avslag


C08: Partiprogram: Redaktionell ändring: Syftningsfel gällande "övergrepp av barn"?

Kommentar:
C08-Y04 och C08-Y05 tas inte upp till votering då motionen handlar om redaktionella ändringar i partiprogrammet om eventuella syftningsfel. Motionen handlar inte om att medlemsmötet ska konstatera något om motionärens eventuella avsikter.


C09: Partiprogram: Skolpolitik: Redaktionell ändring av formulering i 7.5

Kommentar:
C09-Y02 tas inte upp till votering då motionen handlar om redaktionella ändringar i partiprogrammet gällande vår skolpolitik. Motionen handlar inte om att medlemsmötet ska konstatera något om motionärens eventuella avsikter.


C10: Partiprogram: Redaktionell ändring: LAN-parties

Kommentar:
C10-Y02 tas inte upp till votering då motionen handlar om redaktionella ändringar i partiprogrammet. Motionen handlar inte om att medlemsmötet ska konstatera något om motionärens eventuella avsikter.


C11: Rättsskydd vid ärenden rörande uteslutning

Vp1
Vp1a: C11-Y01 mot Avslag
Vp1b: C11-Y02 mot Avslag
Vp1c: C11-Y03 mot Avslag

Vp2
Vp2a: Framvaskat mot Avslag


Val av förtroendevalda
Dessa val utförs enligt hur valproceduren beskrivs i mötesordningen, https://mote.piratpartiet.se/showthr...68&postcount=4, vilket innebär att varje val kan komma att ta mer än en valomgång. Det som anges nedan är voteringspasset när valet startar.

Val av styrelseledamöter med mandat t o m 2017-12-31 (ordinarie ledamöter)

Vp1a: 5 st Ledamöter, med mandat t o m 2017-12-31


Val av styrelseledamöter med mandat t o m 2016-12-31 (fyllnadsval)

Vp3a: 1 st Ledamot, med mandat t o m 2016-12-31


Val av styrelseledamöter med mandat t o m 2015-12-31 (fyllnadsval)

Vp3a: 1 st Ledamot, med mandat t o m 2015-12-31


Val av revisorer med mandat t o m 2015-12-31

Vp1a: 2 st Revisorer med mandat till 2015-12-31


Val av revisorsersättare med mandat t o m 2015-12-31

Det finns inga kandidater till posterna, val kan därmed ej hållas.


Val av valberedning med mandat t o m 2016-12-31

Vp1a: 3 st Ledamöter med mandat till 2016-12-31


Val av mötespresidium för kommande mötesperiod

Det finns inga kandidater till posterna, val kan därmed ej hållas.

Då det inte finns några personer för mötet att välja till mötespresidiet innebär det att styrelsen kommer att få utse mötespresidium för kommande mötesperiod, i enlighet med stadgans paragraf 4.8.6:
Citat:
Partistyrelsen ansvarar för att fyllnadsvälja eventuella avhopp och vakanser, dessa rangordnas efter sist rangordnade mötesfunktionär och ska godkännas av det kommande medlemsmötet.

äldre text:

Mötespresidiet presenterar nu ett första utkast till ordning för omröstningarna och öppnar därmed upp för diskussion om förslaget till voteringsordning.

Voteringsordning är en lista över alla yrkanden som lagts på mötet och i vilken ordning mötet ska rösta om dem, så att yrkanden vars innebörd betyder att de inte kan genomföras samtidigt och därför behöver ställas mot varandra ställs mot varandra.

Se även mötesordlistan för ordförklaringar:
https://mote.piratpartiet.se/showthr...53&postcount=1

Du som medlem har nu möjlighet att påverka vårt förslag till hur mötet ska rösta genom att diskutera vårt utkast här i tråden. Senast onsdag 29 oktober klockan 23.59 kommer vi att publicera vårt slutgiltiga förslag.

Den som vill kan även lägga ett eget förslag till voteringsordning. Vill du lägga ett eget komplett förslag har du på dig till fredag den 31 oktober kl 18.00 att göra det. Mötesdeltagare har fram till fredag den 31 oktober kl 21.00 på sig att lyfta eventuellt tillbakadragna förslag på voteringsordning. Observera att ditt egna förslag måste vara komplett, då mötet enligt mötesordningen endast ska behöva ta ställning mellan kompletta förslag.

Omröstning
Omröstning om voteringsordningen sker därefter lördag 1 november kl 00.01 till söndag 2 november kl 13.00.


äldre text:

Ett utkast till i vilken ordning vi ska rösta om saker och ting (kallas även för voteringsordning/propositionsordning) kommer från mötespresidiet senast måndag 27 oktober och ett färdigt förslag senast onsdag 29 oktober.

Vill du därefter lägga ett eget komplett förslag har du på dig till fredag 31 oktober kl 18.00 att göra det. Omröstning om voteringsordning sker därefter lördag 1 november kl 00.01 till söndag 2 november kl 13.00.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Peter Löfgren

Senast redigerad av Mötespresidiet den 2014-11-01 klockan 00:07.
   
  (#2) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #293907
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2014-10-28, 04:42

Tankar bakom förslaget

Då presidiet utformat detta förslag till voteringsordning har vi bland annat tänkt såhär:

1. Du som medlem kan lyfta en fråga till medlemsmötet genom att skriva en motion om den. Om en annan medlem tycker annorlunda i samma fråga eller tycker om ditt förslag och vill göra det bättre, kan denne lägga så kallade motyrkanden eller tilläggsyrkanden. Sådana yrkanden måste ligga inom motionens område. Därför försöker mötespresidiet hitta alla de yrkanden som ligger utanför motionens område för att i sitt förslag till voteringsordning inte ta upp dem till votering.

2. De flesta motionsbehandlingar (utom de allra enklaste) avslutas med en omröstning där framvaskat förslag ställs mot avslag, med undantag av motioner och propositioner rörande sakpolitiska ställningstaganden (se punkt 3). Detta av två skäl. Det första är att omröstningar i komplicerade frågor med många olika yrkanden kan resultera i att många upplever den framvaskade kombinationen som så orimlig att det är bättre att vi inte tar något beslut i frågan, istället för att fastställa den orimliga kombinationen. Det andra skälet är att partiets stadgar tydligt säger att beslut måste fattas med en majoritet av avgivna röster, i en del frågor t o m med 75% av rösterna. Detta är inte alltid möjligt att uppnå i voteringar där många olika förslag står mot varandra.

3. Samtliga avslagsvoteringarna i de sakpolitiska motionerna samlas till det sista voteringspasset för respektive motion och proposition. På så sätt får den röstande en bra överblick över motionens innehåll. Däremot går det som deltagare inte att få en bra överblick över partiets kompletta politik inom området, vilket också är anledningen till att det framvaskade resultatet inte ställs mot avslag. (När det gäller att samla avslagsvoteringarna till sista passet för respektive ärende kan det vara ett fåtal motioner/propositioner där vi missat att göra detta. Påpeka då gärna det för oss här nedan så vi kan åtgärda det till vårt slutliga förslag.)
   
  (#3) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #293913
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2014-10-29, 00:25

Tack för ert fantastiska arbete.

Några tankar:

Motion B05 och B30:

Borde inte vinnande mellan B05-Y15 och B05-Y18 ställas mot B06? De avser ju alla tre olika förändringar av samma ställningstagande.

Motion B15
Jag är inte säker på att B15- är oförenligt med B15-Y05.

Motion B23
Jag är inte säker på att B23-Y18 ryms inom motionens område. Jag upplever det inte uppenbart att produktion av vegetabiliska produkter ska omfattas av djurskydd.

Motion B26
Här skulle man kunna tänka sig att i vp1 ställa Y01 mot avslag, och sedan endast om denna bifalls ställa Y02 under proposition i vp2. Jag tror personligen att saker blir genomskinligare för den vanlige mötesdeltagaren så.

Motion C02

Även om jag tror att risken för att yrkandena går genom är liten vill jag ändå resa frågan om Y02 och Y01 över huvud taget kan behandlas. Y02 förutsätter att vi kan förfoga över vår nuvarande PL som en slav som vi med 100% säkerhet vet kommer att leva minst fem år till. Y01 vore att fatta ett beslut som strider mot stadgarna genom att lägga en beslutsrätt i händerna på en medlemsomröstning, som enligt stadgarna tillfaller styrelsen.


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
  (#4) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #293914
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2014-10-29, 13:07

Motion A02

Där finns flera yrkanden som hänger ihop i ett större paket. Går det inte att lägga alla i ett paket när vi votererar?

Det skulle bli konstigt om något av yrkandena i "paketet" inte gick igenom. Sedan är jag osäker på om det är 50% eller 75% som krävs, om det är det senare så finns ännu större risk att det kan bli konstigt.


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
  (#5) Gammal
Mikael Holm Inte uppkopplad
 
Inlägg: 421
Reg.datum: Dec 2008

Länk: #293919
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2014-10-29, 21:58

Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Tack för ert fantastiska arbete.

Några tankar:

Motion B05 och B30:

Borde inte vinnande mellan B05-Y15 och B05-Y18 ställas mot B06? De avser ju alla tre olika förändringar av samma ställningstagande.

Motion B15
Jag är inte säker på att B15- är oförenligt med B15-Y05.

Motion B23
Jag är inte säker på att B23-Y18 ryms inom motionens område. Jag upplever det inte uppenbart att produktion av vegetabiliska produkter ska omfattas av djurskydd.

Motion B26
Här skulle man kunna tänka sig att i vp1 ställa Y01 mot avslag, och sedan endast om denna bifalls ställa Y02 under proposition i vp2. Jag tror personligen att saker blir genomskinligare för den vanlige mötesdeltagaren så.

Motion C02

Även om jag tror att risken för att yrkandena går genom är liten vill jag ändå resa frågan om Y02 och Y01 över huvud taget kan behandlas. Y02 förutsätter att vi kan förfoga över vår nuvarande PL som en slav som vi med 100% säkerhet vet kommer att leva minst fem år till. Y01 vore att fatta ett beslut som strider mot stadgarna genom att lägga en beslutsrätt i händerna på en medlemsomröstning, som enligt stadgarna tillfaller styrelsen.

Tack för din input.

Gällande B05.

B05-Y06 yrkar att ändra en text i partiprogrammet. De andra två yrkar på att ändra ställningstaganden. Därav tas de inte upp mot varandra.

Gällande B23.

Tolkningen vi gjorde var att hänvisningen till vegetabiliska produkter omfattar t ex mat som hänvisas i brödtexten "Djuren ha tillgång till mat och vatten under hela resan."

Gällande B26.

Det är absolut ett alternativ. Vår bedömning är dock att det här är tydligare för mötesdeltagare. Y02 kan inte stå för sig själv och detta gör det hela tydligare.

Gällande C02.

Påståendet gällande Y02 är felaktigt. Vi vet lika lite om de partistyrelseledamöter vi väljer på tre år, det hindrar oss inte från att välja dem. Gällande Y01 är det upp till partistyrelsen att välja hur man ska hantera ett sådant möjligt beslut. Det slutgiltiga beslutet ligger som du påpekar hos partistyrelsen.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén


Mikael Holm
--
   
  (#6) Gammal
Mikael Holm Inte uppkopplad
 
Inlägg: 421
Reg.datum: Dec 2008

Länk: #293922
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2014-10-29, 22:45

Utkastet till voteringsordning har blivit uppdaterat med:

Länken till B03 har korrigerats

Under B05: Hänvisades tidigare att motion A30 skulle behandlas här. det har nu korrigerats till B30.

Tack till Jörgen Lindell för påpekandet.


Mikael Holm
--
   
  (#7) Gammal
Mikael Holm Inte uppkopplad
 
Inlägg: 421
Reg.datum: Dec 2008

Länk: #293927
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2014-10-30, 10:17

Slutgiltiga förändringar på utkastet blev främst lite klargörande på de som kräver 75% likt det HR efterfrågade samt:

I A02:
Flyttat Vp2a och Vp2b till voteringspass 3.
Framvaskat mot avslag är tillagd i Vp4.

Ett par B-motioner har flyttats till senare voteringspass för att jämna ut antalet voteringar per voteringspass.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén, Henry Rouhivuori, JorgenL


Mikael Holm
--
   
  (#8) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #293946
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2014-11-02, 13:26

Finner att mötet valt att bifalla presidiets förslag till voteringsordning.

Första voteringspasset kommer starta efter midnatt ikväll.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén
   
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com