Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
SimonRosenqvist Inte uppkopplad
 
SimonRosenqvists avatar
 
Inlägg: 2 081
Reg.datum: Jan 2006
Standard 2010-11-01: Styrelsemöte - 2010-11-01, 21:10

Piratpartiets styrelsemöte, 1 november
--------------------------------
Möte per telefon kl. 20:00 - 22:00


1. Mötet öppnas
Sammankallande Rickard Olsson förklarar mötet öppnat.


2. Närvarande:
Rickard Olsson
Anna Troberg
Christoffer Willenfort (suppleant som får rösträtt på mötet)
Rick Falkvinge
Anders Nordin (suppleant som får rösträtt på mötet)
Simon Rosenqvist
Johanna Julén
Marit Deldén
Mårten Fjällström

Rene Malmgren (revisor)


3. Val av mötesfunktionärer
Styrelsen beslutar:
att välja Johanna Julén till mötesordförande,
att välja Simon Rosenqvist till mötessekreterare,
att välja Marit Deldén och Christoffer Willenfort till justerare.


4. Information och rapporter

4 a) Utvärderingsgrupp
Partiledaren föreslår, enligt uppdrag, en grupp att utvärdera valkampanjen och organisationens förmåga. (Se punkt 5. för beslut i frågan.)

4 b) Redogörelse för ekonomiska rutiner, beslutsfattande/mandat samt uppföljning
På grund av sjukdom så återkommer ledningen med information i forumet efter mötet och ev frågor tas löpande i styrelsechatten/forumet.

4 c) Redogörelse för rutiner att skicka ut medlemsmail i samband med medlemsmöten
Partiledaren har redogjort för detta inför styrelsen och även bett om ytterligare riktlinjer. Styrelsen tar till sig informationen och återkommer.

4 d) Genomgång av beslutade punkter (surdegen)
Styrelsen har gått igenom gamla beslut från 2006 och framåt för att hitta de som inte är avklarade ännu. Styrelsen kommer att diskutera listan under tiden fram till nästa möte för att gå igenom och hantera de utstående punkterna där.

4. e) Dreamhack
Rene Malmgren, ansvarig: Vi kommer ( troligen ) att ha monter där, där vi säljer slush har reprap, värvar medlemar osv. Vi har fått en förfrågan från DH om att hjälpa till att anordna en dabatt med anledning av TPB dommen som presenteras på fredagen den 26:e.


5. Val av utvärderingsgrupp
Styrelsen beslutar:
att utse Henrik Alexandersson och Mikke Svensson till utvärderingsgruppen,
att ge följande exempel på vad granskningen kan omfatta:
- medieströmningar och uppfattningen av Piratpartiets varumärke, både vad avser relevans och värde,
- intern organisation,
- korrelation mellan tillgänglig statistik (t.ex. medlemsstatistik, valresultat) - relativt kända händelser,
- kampanjmaterial,
- kampanjmetodik,
- eventuella geografiska och demografiska skillnader i resultat och metodik,
- styrelsens arbete,
- ledningens arbete,
- samarbetet mellan Piratpartiet och Ung Pirat,
- övrig intern metodik, statistik och skeenden,
att rekommendera gruppen att ta hjälp av, och involvera, revisorerna i sitt arbete,
att knyta andra personer till sig som de anser behövs för att utföra arbetet,
att gruppen skall komma med delrapporter inför varje styrelsemöte,
att styrelsens sammankallande är ansvarig att meddela gruppen om tider och datum för styrelsemöten,
att gruppens arbete ska vara avslutat före den 1 mars 2011.


6. Fyllnadsval av styrelsens sekreterare samt styrelsens sammankallande
Styrelsen beslutar:
att ge Rickard Olsson och Mikael Nilsson i uppdrag att beskriva sina respektive uppdrag som sammankallande och sekreterare i partistyrelsen över mejl till övriga ledamöter,
att dessa beskrivningar ska ha skickats till övriga ledamöter inom två veckor.


7. Förbättra informationsflödet mellan Piratpartiet och Ung Pirat
Styrelsen beslutar:
att föra vidare diskussioner i frågan inom styrelsen på forumet,
att Anna Troberg uppdras att diskutera med Stefan Flod om frågan.

Kommentar: Frågan gäller hur man kan förbättra informationsflödet mellan Ung Pirat och Piratpartiet. Ett förslag som diskuterades var att adjungera en av UP:s styrelse utsedd ledamot till våra möten och be att UP gör samma sak för oss.


8. Dokumentstruktur beslutande dokument
Styrelsen beslutar:
att utse Mårten Fjällström och Simon Rosenqvist att se över strukturen inom partiet gällande alla beslutade dokument (för överskådlighet etc.).


9. Tankesmedja
Styrelsen beslutar:
att fortsätta diskutera frågan på forumet,
att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.


10. Principprogram 4.0
Styrelsen beslutar:
att bordlägga frågan till nästa F2F-möte.


11. Konflikthantering i partiet
Styrelsen beslutar:
att fortsätta diskutera frågan på forumet.


12. Sakpolitiskt dokument
Styrelsen beslutar:
att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.

Kommentar: Styrelsen diskuterar behovet av en sammanställning av tidigare sakpolitiska ställningstaganden.


13. Budgetöverspill
Styrelsen beslutar:
att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.


14. Budget 2011
Styrelsen beslutar:
att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.


15. Inför nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutar:
att anta följande mötestider:
2010-11-15 19:00-21:00 Telefon
2010-12-06 19:00-21:00 Telefon
2011-01-03 19:00-21:00 Telefon
2011-01-29 - 30 10:00-17:00 F2F
2011-03-07 19:00-21:00 Telefon
2011-04-04 19:00-21:00 Telefon
2011-05-02 19:00-21:00 Telefon
2011-06-04 - 05 10:00-17:00 F2F
2011-07-03 - 09 F2F - Almedalen

Kommentar: Mötet den 15 november har satts in med anledning av medlemsmötet.


16. Mötet avslutas
Mötesordförande Johanna Julén avslutar mötet.


Protokollsanteckning angående budget 2011
Marit Deldén
Citat:
Jag vill få det fört till protokollet att jag anser att styrelsen bör ha allt underlag som behövs inför arbetet med budgeten för 2011 till mötet 2010-12-06.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till SimonRosenqvist  
Svara med citat
  (#2) Gammal
willenfort Inte uppkopplad
 
willenforts avatar
 
Inlägg: 1 175
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #244780
Standard Sv: 2010-11-01: Styrelsemöte - 2010-11-01, 21:15

Justeras


--------------------------------
Christoffer Willenfort
Orggruppen
Energigruppen
0708-100 282
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Leffelini Inte uppkopplad
 
Leffelinis avatar
 
Inlägg: 511
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #244786
Standard Sv: 2010-11-01: Styrelsemöte - 2010-11-01, 21:21

Justerat


Marit Deldén - Vice Partiledare

Blogg: http://www.maritdelden.com/
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Leffelini  
Svara med citat
  (#4) Gammal
dansve Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 201
Reg.datum: Feb 2009

Länk: #244864
Standard Sv: 2010-11-01: Styrelsemöte - 2010-11-02, 11:52

Citat:
Ursprungligen postat av SimonRosenqvist Visa inlägg

4 d) Genomgång av beslutade punkter (surdegen)
Styrelsen har gått igenom gamla beslut från 2006 och framåt för att hitta de som inte är avklarade ännu. Styrelsen kommer att diskutera listan under tiden fram till nästa möte för att gå igenom och hantera de utstående punkterna där.
V.v. och presentera listan.

Citat:
Ursprungligen postat av SimonRosenqvist Visa inlägg

6. Fyllnadsval av styrelsens sekreterare samt styrelsens sammankallande
Styrelsen beslutar:
att ge Rickard Olsson och Mikael Nilsson i uppdrag att beskriva sina respektive uppdrag som sammankallande och sekreterare i partistyrelsen över mejl till övriga ledamöter,
att dessa beskrivningar ska ha skickats till övriga ledamöter inom två veckor.
Vore trevligt om dessa beskrivningar postades även på forum så att vi övriga dödliga får ta del av dem.

Citat:
Ursprungligen postat av SimonRosenqvist Visa inlägg
8. Dokumentstruktur beslutande dokument
Styrelsen beslutar:
att utse Mårten Fjällström och Simon Rosenqvist att se över strukturen inom partiet gällande alla beslutade dokument (för överskådlighet etc.).

Jag hoppas att detta omfattar oskicket att posta forumlänkar som enda referens till beslut i t.ex. protokoll från medlemsmöten. Forumlänkar är inte beständiga vilket kommer att göra det omöjligt att följa beslutsgångarna inom bara några år.

Citat:
Ursprungligen postat av SimonRosenqvist Visa inlägg

14. Budget 2011
Styrelsen beslutar:
att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.
Stämmer detta verkligen eller menar ni till mötet 6/12? I kommentaren nedan står det att nästa möte satts in "med anledning av medlemsmötet". Även Marits protokollanteckning (sist i protokollet) pekar mot 6/12.

Citat:
Ursprungligen postat av SimonRosenqvist Visa inlägg
15. Inför nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutar:
att anta följande mötestider:
2010-11-15 19:00-21:00 Telefon
2010-12-06 19:00-21:00 Telefon
2011-01-03 19:00-21:00 Telefon
2011-01-29 - 30 10:00-17:00 F2F
2011-03-07 19:00-21:00 Telefon
2011-04-04 19:00-21:00 Telefon
2011-05-02 19:00-21:00 Telefon
2011-06-04 - 05 10:00-17:00 F2F
2011-07-03 - 09 F2F - Almedalen

Kommentar: Mötet den 15 november har satts in med anledning av medlemsmötet.


16. Mötet avslutas
Mötesordförande Johanna Julén avslutar mötet.


Protokollsanteckning angående budget 2011
Marit Deldén
Citat:
Jag vill få det fört till protokollet att jag anser att styrelsen bör ha allt underlag som behövs inför arbetet med budgeten för 2011 till mötet 2010-12-06.
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
Leffelini Inte uppkopplad
 
Leffelinis avatar
 
Inlägg: 511
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #244866
Standard Sv: 2010-11-01: Styrelsemöte - 2010-11-02, 12:07

Angående listan så presenterades den inte i sin helhet på mötet, därför finns den inte med i protokollet. Anledningen till det är att alla inte hade fått information om att de var tvungen att få tillgång på ett speciellt sätt till det vi kallar för surdegen. Så när alla i styrelsen har tillgång till surdegen och kan ta upp frågan igen så kommer vi (antar jag) att kunna presentera en utförligare lista plus beslut för uppföljning och inte bara en infopunkt.

Beskrivningarna för vad de ska göra finns redan här. Detta syftar (lite otydligt formulerat i beslutet) till att de ska skriva ner mer personligt vad de anser att de lägger ner på arbetet, både tidsmässigt och kanske personliga reflektioner. Om de vill dela med sig av dessa till alla låter jag vara upp till dem.

Citat:
Jag hoppas att detta omfattar oskicket att posta forumlänkar som enda referens till beslut i t.ex. protokoll från medlemsmöten. Forumlänkar är inte beständiga vilket kommer att göra det omöjligt att följa beslutsgångarna inom bara några år.
Just nu arbetar vi med hur det skulle se ut och vad det skulle betyda. En sådan här sak är något vi absolut behöver tänka på. Bra att du tog upp det

Ja vi menar mötet 6/12 för att besluta om budget. Och just för att det är det sista mötet innan nyår (om det inte dyker upp ett extrainsatt möte efter det) så lade jag in min kommentar just för att det är viktigt att då ha all info så att vi kan ta ett informerat beslut utan att behöva sitta på mötet och förstå allt. Anledningen till att de tre sista punkterna bordlades var att vi redan dragit ut på tiden och helt enkelt inte hann med. Just därför valde vi också att lägga extrainsatt möte den 15/11 för att diskutera medlemsmötet och punkterna som dykt upp pga det.


Marit Deldén - Vice Partiledare

Blogg: http://www.maritdelden.com/
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Leffelini  
Svara med citat
  (#6) Gammal
agnesson Inte uppkopplad
Ansvarig forumgruppen
 
agnessons avatar
 
Inlägg: 2 856
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #244884
Standard Sv: 2010-11-01: Styrelsemöte - 2010-11-02, 15:15

Ett dokumentarkiv i PW vore bra. Samtidigt som ett nytt dokument skapas så kopieras texten till forumet där det går att diskutera. Justering sker då rimligtvis i PW. *önskar*

Angående 7. Förbättra informationsflödet mellan Piratpartiet och Ung Pirat så ska vi ta upp detta i förbundsstyrelsen. Det är värt att notera att vi redan har en plats i partiledningen...


Sitter i partiledningen med ansvar för lokala föreningar

Arbetar som lokal assistent åt Amelia Andersdotter i Sverige
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
dansve Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 201
Reg.datum: Feb 2009

Länk: #245056
Standard Sv: 2010-11-01: Styrelsemöte - 2010-11-03, 16:44

Citat:
Ursprungligen postat av Leffelini Visa inlägg
Angående listan så presenterades den inte i sin helhet på mötet, därför finns den inte med i protokollet. Anledningen till det är att alla inte hade fått information om att de var tvungen att få tillgång på ett speciellt sätt till det vi kallar för surdegen. Så när alla i styrelsen har tillgång till surdegen och kan ta upp frågan igen så kommer vi (antar jag) att kunna presentera en utförligare lista plus beslut för uppföljning och inte bara en infopunkt.
Protokollet säger att "styrelsen har gått igenom" vilket torde innebära att det finns en lista. Gör det inte svårare än det behöver vara utan publicera den så att vi alla vet vad det handlar om.

Citat:
Ursprungligen postat av Leffelini Visa inlägg
Beskrivningarna för vad de ska göra finns redan här. Detta syftar (lite otydligt formulerat i beslutet) till att de ska skriva ner mer personligt vad de anser att de lägger ner på arbetet, både tidsmässigt och kanske personliga reflektioner. Om de vill dela med sig av dessa till alla låter jag vara upp till dem.
Jag anser att det är högst relevant för partiet att hela organisationen kan få ta del av detta eftersom det handlar om utvärdering av två roller som tidigare hanterats på annat sätt.


Citat:
Ursprungligen postat av Leffelini Visa inlägg
Ja vi menar mötet 6/12 för att besluta om budget.
Då bör protokollet rättas så att motsägelserna försvinner.
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
dansve Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 201
Reg.datum: Feb 2009

Länk: #245124
Standard Sv: 2010-11-01: Styrelsemöte - 2010-11-04, 11:28

Det har nu kommit till min kännedom att Styrelsen före eller under detta möte fått information om att Klara Tovhult lämnat sitt uppdrag. Avhoppet har meddelats via e-post till styrelsen samt via twitter.
Citat:
Ursprungligen postat av Klara Tovhult
Nu är det gjort. Jag har hoppat av styrelsen för #piratpartiet #katharsis #fb
Att denna information inte protokollförts under pågående möte är anmärkningsvärt. Att två justerare missar att påpeka felet gör saken ännu värre. Att ingen annan ur styrelsen har kommenterat avhoppet varken i denna tråd eller (så vitt jag vet) på annat offentlig plats gör att jag blir riktigt upprörd.

När ett avhopp sker ska organisationen informeras omgående.
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #245130
Standard Sv: 2010-11-01: Styrelsemöte - 2010-11-04, 12:12

Hej Daniel,

jag håller med om att det borde protokollförts. Vi konstaterade det först efter styrelsemötet (avgången skedde bara några timmar före mötet den 1 november).

Avgången kommer att protokollföras på nästkommande styrelsemöte.
   
Svara med citat
  (#10) Gammal
Mikael Nilsson Inte uppkopplad
 
Mikael Nilssons avatar
 
Inlägg: 897
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #245132
Standard Sv: 2010-11-01: Styrelsemöte - 2010-11-04, 12:25

Citat:
Ursprungligen postat av Daniel Svensson Visa inlägg
Det har nu kommit till min kännedom att Styrelsen före eller under detta möte fått information om att Klara Tovhult lämnat sitt uppdrag. Avhoppet har meddelats via e-post till styrelsen samt via twitter.


Att denna information inte protokollförts under pågående möte är anmärkningsvärt. Att två justerare missar att påpeka felet gör saken ännu värre. Att ingen annan ur styrelsen har kommenterat avhoppet varken i denna tråd eller (så vitt jag vet) på annat offentlig plats gör att jag blir riktigt upprörd.

När ett avhopp sker ska organisationen informeras omgående.
Att styrelsen inte protokollför en avgörande händelse som sker 45 minuter före ett möte är faktiskt inte ett dugg konstigt. Givetvis vill man försäkra sig om att det inte är rent fel (baggypantad?) eller ett misstag (nyck som personen ångrar) eller liknande, innan man går ut med det vitt och brett.

Att förvänta sig att styrelsen ska agera på en tidskala motsvarande akutmottagning är inte rimligt, och heller inte önskvärt. Skälet är förstås att det tar lång tid för styrelsen att rätta till ett sådant misstag sedan.

Om man ska agera inom så korta tidsramar, så ska man vara beredd att agera så snabbt kontinuerligt. Så jobbar inte styrelsen, utan vi jobbar mer på vecko- och månadsbasis, till skillnad från den operativa ledningen.
   
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com