Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion C02: Om upphävande av samtliga sakpolitiska ställningstaganden, samt frihet för partiets företrädare att göra politiska uttalanden utifrån principprogrammet

Som jag skrivit i min kandidatur till vice partiledare tror jag att det är extremt viktigt för partiet att vi fokuserar vår verksamhet kring vårt principprogram och säkerställer att vi åter blir relevanta inom det viktigaste politiska området för framtiden, informationspolitik.

Vi behöver analysera vad som gått rätt och fel i den breddning som partiet genomgått sedan grunden 2006 så att vi kan renodla de positiva vinsterna från breddningen från de negativa, samt formulera en plan för hur vi strukturerar upp arbetet framöver.

Tittar man på vår breddning kan man enkelt se tre faser. Den första fasen är 2006 till 2011. Under de åren var partiet formellt emot alla former av breddning och vågmästarstrategin var vår rättesnöre för hur vi skulle fungera i alla frågor utanför vårt fokus. Samtidigt skedde en hel del breddning ändå. Tolkningar av principprogrammet kring nya frågor, och insikter om kopplingen mellan partiets grundvärderingar och de mänskliga rättigheterna skedde trots, eller kanske på grund av, våra envisa hänvisningar till vårt på den tiden ganska tunna principprogram.

Den andra fasen inleddes på allvar efter riksdagsvalet 2010 och pågick fram till och med hösten 2013. Vi bestämde oss för att partiet behövde breddas, och vi arbetade fram en struktur för hur det skulle ske. Arbetet skedde uppifrån under överseende från ledning och styrelse, och det centrala i arbetet var framtagandet av ett nytt och i grunden reviderat principprogram (version 4.0) vilket antogs. Parallellt öppnade vi upp för sakpolitiska ställningstaganden utanför principprogrammet som styrelsen sedan fick i uppdrag att sammanfoga i sakpolitiska program och koppla till våra principer. Men medan principprogrammet arbetades fram centralt med enorma mängder input från medlemmarna och jämkningar kring formuleringar för att alla grupperingar inom partiet skulle känna sig inkluderade togs sakpolitiken fram både genom enskilda medlemmars motioner och genom motioner från styrelsen. Och diskussioner kring ställningstaganden uppstod inte sällan först på de möten där vi fattade beslut i frågan oaktat den breddningsblogg som vi försökte använda som ett nav i arbetet.

Den tredje fasen tog vid efter valen 2014 och är en fortsättning av det planlösa antagandet av nya frågor på medlemsmötena, men helt utan försök till central ledning och riktning.

Jag var själv en av de som satt i styrelsen under den andra fasen ovan och var med och arbetade fram processen för hur vi skulle bredda partiets politik, men jag är idag tveksam till om vi valde rätt metod. Med facit i hand tror jag det är ganska uppenbart för de flesta att det principprogram som arbetades fram är genuint förankrat i partiet, och tydligt visar den bredd partiet har, medan de sakpolitiska ställningstagandena spretar från högt till lågt och till mycket har blivit en julgran där alla fått häng upp just sin favoritfråga utan större tanke kring helheten. Samtidigt har sakfrågorna i våra interna diskussioner, och till viss del i extern kommunikation trängt undan våra principer, och det stenhårda fokus på digitala frågor som tjänade partiet så väl under våra första år är till stor del borta idag.

För att återföra fokuset till våra kärnfrågor tror jag den bästa vägen är att upphäva samtliga sakpolitiska ställningstaganden och ge styrelsen ett större mandat att härleda enskilda politiska utspel från de värderingar och den samhällsvision som vi gemensam fastslagit i vårt principprogram.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Mab

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Mab Yrkande C02-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 26 personer gillar    17 personer ogillar

att samtliga politiska ställningstaganden som partiet har antagit via medlemsmöten upphävs.
Av: Mab Yrkande C02-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 15 personer gillar    7 personer ogillar

att medlemsmötet uttalar som sin ståndpunkt att styrelsen och övriga företrädare för partiet ska vara fria att uttala sig om politiska frågor utanför vårt principprogram i de fall det går att härleda en ståndpunkt till principprogrammet.


Yrkanden

Av: Mab Yrkande C02-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 26 personer gillar    17 personer ogillar

att samtliga politiska ställningstaganden som partiet har antagit via medlemsmöten upphävs.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande C02-Y04 (Jämkad med yrkande C02-Y09)
Av: Johan mlg Karlsson
Tillbakadraget yrkande C02-Y06 (Tillbakadraget)
Av: CMagnusB
Tillbakadraget yrkande C02-Y07 (Bortröstad)
Av: CMagnusB
Tillbakadraget yrkande C02-Y09 (Bortröstad)
Av: willenfort


Av: Mab Yrkande C02-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 15 personer gillar    7 personer ogillar

att medlemsmötet uttalar som sin ståndpunkt att styrelsen och övriga företrädare för partiet ska vara fria att uttala sig om politiska frågor utanför vårt principprogram i de fall det går att härleda en ståndpunkt till principprogrammet.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande C02-Y05 (Bortröstad)
Av: vizay
Tillbakadraget yrkande C02-Y08 (Bortröstad)
Av: willenfort


Tilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande C02-Y03 (Tillbakadraget)
Av: Robert H
Lägg tilläggsyrkande

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
flintberg Inte uppkopplad
 
flintbergs avatar
 
Inlägg: 75
Reg.datum: Oct 2013

Länk: #296256
Standard Sv: Motion C02: Om upphävande av samtliga sakpolitiska ställningstaganden, samt frihet för partiets företrädare att göra politiska uttalanden utifrån principprogrammet - 2016-04-26, 18:25

Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag har, som många vet, varit skeptisk till denna motion. Jag anser att vår sakpolitik i grunden är sund, att huvuddelen av ställningstagandens är rimliga, och att det bara är en mindre andel av ställningstagandena, kanske 20-30%, som jag inte kan se någon poäng med. Bättre har jag därför tyckt, att ansa och rensa, än att kasta bort allt på en gång. Ta bort somligt, och formulera om annat.

Många kloka partivänner frågade då mig om jag var säker på att det skulle vara lättare att ansa och rensa, än att starta om. För att känna mig säker på mitt svar tog jag listan med ställningstaganden, och började gå genom dem ett efter ett. Inte med frågan omställningstagandena var OK innehållsmässigt, utan om de skulle vinna på att formuleras om. Och insåg efter ett tag med inte obetydlig förvåning, att det nog kommer att bli enklare att skapa en hanterbar och välformulerad sakpolitik genom ett radikalt omtag.

Jag delar till väldigt stor del Brändéns syn. När jag först hörde talas om förslaget var jag väldigt negativ. När jag läst sida upp och sida ner med hundratals sakpolitiska ställningstaganden som överlappar och som inte har haft en kongruens

Jag kan inte hålla med om att man alltid ska laga buggiga program. Vi har ett väldigt solitt operativsystem i principprogrammet. Men den här applikationen mår bättre av att helt byta arkitektur och skrivas om med en agil process snarare än att fortsätta med att patcha på patchar som patchats åt olika håll.

Det är inte heller sant, som antytts, att vi skulle vara utan sakpolitik - eller att styrelsen ensamt får besluta om politiken. Det är fritt fram att föreslå ny politik, men det kommer ske efter mognare överväganden - och det viktigaste har vi redan i principprogrammet.

Det finns ingenting som hindrar att vi blir bättre på att strukturera och föra fram politik. Men _ingen_ kommer orka sitta gå igenom alla sakpolitiska ställningstaganden. Om man ägnar bara 20 minuter åt varje fråga under de tillfällen man ses fysiskt och kan ha en rimlig chans att enas om skrivningar är det över 200 timmars arbete. Om varje styrelsemöte sätter åt sidan fem timmar av ett styrelsemöte BARA för detta är man klar om 40 fysiska styrelsemöten, dvs om tio år. Givet att ingen lägger ett enda nytt sakpolitiskt förslag under den tiden.

Det är inte hållbart. Det är snabbare att skriva om från början och se till att alla förslag är mer underbyggda och i linje med principprogrammet. Det viktigaste återvänder först (eller finns redan i principprogrammet).

Jag skulle vilja säga att det radikala förslaget att stryka allt är det enda rimliga när man börjar titta på det praktiska. Då kan både styrelse och medlemmar vara med och fylla på sakpolitiken i lämplig takt.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Andreas Bjärnemalm, Eloria, Henry Rouhivuori, Isaksson, JorgenL, Lornelin, Mab, Magnus Andersson, Patrik Lindberg, troed
  Skicka ett meddelande via Skype™ till flintberg  
Svara med citat
  (#3) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #296248
Standard Sv: Motion C02: Om upphävande av samtliga sakpolitiska ställningstaganden, samt frihet för partiets företrädare att göra politiska uttalanden utifrån principprogrammet - 2016-04-24, 19:29

Jag har, som många vet, varit skeptisk till denna motion. Jag anser att vår sakpolitik i grunden är sund, att huvuddelen av ställningstagandens är rimliga, och att det bara är en mindre andel av ställningstagandena, kanske 20-30%, som jag inte kan se någon poäng med. Bättre har jag därför tyckt, att ansa och rensa, än att kasta bort allt på en gång. Ta bort somligt, och formulera om annat.

Många kloka partivänner frågade då mig om jag var säker på att det skulle vara lättare att ansa och rensa, än att starta om. För att känna mig säker på mitt svar tog jag listan med ställningstaganden, och började gå genom dem ett efter ett. Inte med frågan omställningstagandena var OK innehållsmässigt, utan om de skulle vinna på att formuleras om. Och insåg efter ett tag med inte obetydlig förvåning, att det nog kommer att bli enklare att skapa en hanterbar och välformulerad sakpolitik genom ett radikalt omtag. Ifall vi som börjar bygga upp politiken på nytt efter omtaget tänker på ett par saker, som jag återkommer till.

Anledningarna är bland andra:

1. Sakpolitiken bör inte vara alltför detaljerad, och det är den på många ställen idag. Den ska slå fast vad man vill åstadkomma, inte i detalj hur det ska se ut och genomföras. Det kan exempelvis vara rimligt med ett ställningstagande om att man alltid ska kunna betala med kontanter. Men inte om exakt valör på sedlar och mynt, och om exakt teknik för att införa en sådan regel. Det är som om många av våra sakpolitik-motionärer trott att det är bättre med många utförliga att-satser i en motion, än en som slår fast en huvudprincipen. På många ställen kan vi därför vid ett omtag nöja oss med att anta ett enda nytt ställningstagande, medan vi under en upprensning område för område kanske skulle behöva upphäva fem ställningstaganden, och ändra tre andra.

2. På olyckligt många ställen har vi idag hamnat i sakpolitikens motsvarighet till patenttrasselsuddar, där vi har flera olika ställningstaganden som överlappar varandra och säger ungefär samma sak på lite olika sätt, vilket dels gör listan med ställningstaganden svamlig, dels gör det svårt att säkert uttolka exakt vad vi egentligen tycker. Det löses mycket enklare genom en omstart, där vi tar ett fåtal nya ställningstaganden i dessa områden, än genom en process där ett stort antal befintliga ställningstaganden upphävs och ansas.

3. Det är helt enkelt så många ställen där jag tror att vi antingen vill ta bort, eller skriva om, eller ansa i ställningstaganden, att det kommer att krävas mycket fler beslut om avskaffanden och förändringar och tillägg mot det vi redan har, än vi skulle behöva lägga till saker till en tom lista. Inte för att det är något fel i själva det politiska innehållet i de flesta nuvarande ställningstaganden. Utan för att de inte är optimalt utformade. Själva arbetsmängden blir därmed mindre om vi rensar bordet och börjar om, än om vi ansar en kvist i taget.

4. Därtill kommer en process där vi antar nya ställningstaganden från scratch att vara mycket enklare att överblicka för mötesdeltagaren. En lista med nya tänkbara ställningstaganden, där man kan välja vilka man gillar, är mycket tydligare än en lista med yrkanden där några handlar om vad som ska ändras, andra om vad som ska avslås, andra om vad som ska tillfogas, och man för att förstå hur helheten blir måste titta noga i listan med hur det redan ser ut.

5. Med en omstart kommer vi dessutom bara att behålla/återta en sakpolitik i de områden, där det idag finns en aktiv opinion i partiet för att vi ska ha en sakpolitik. Saker som kommit in för att det var angeläget för tre eller fyra år sedan kommer bara med om (a) det finns någon/några som är beredd att jobba och vaska fram ett bra kortare förslag ur den sakpolitik som funnits, och (b) en majoritet aktiva som stöder det.

6. Man kan naturligtvis tänka sig att ge styrelsen i uppdrag att göra en sådan radikal omarbetning, och uppdra åt styrelsen att lägga ett förslag om sådant till höstmötet. Jag fruktar dock att styrelsen i så fall inte får tid till allt annat viktigt styrelsen behöver göra. Det vore dessutom att gå ifrån den tradition vi haft i partiet där politiken byggs underifrån, av engagerade pirater och grupper av pirater som diskuterar och föreslår.

Vad bör vi i så fall tänka på när vi börjar om?
a) Få koncisa ställningstaganden som slår fast vad vi vill uppnå. Inte långa rader av vindlande ställningstaganden som beskriver en detaljerad väg dit.
b) Vi börjar med de områden som har tydlig koppling till vår ideologiska kärna. Eftersom det finns några områden där olika pirater har olika åsikter om hur nära kärnan området ligger är det utmärkt att de som tycker att en fråga är angelägen kan gripa sig an arbetet att ansa sakpolitiken i just den.
c) Vi ska inte glömma att det redan finns en massa ställningstaganden vi kan utgå ifrån, och inte heller att tidigare styrelser lagt ner ett icke obetydligt arbete på att utifrån dessa skriva något mer enhetligt formulerade programtexter. Gör vi en omstart behöver vi inte förhålla oss till exakta formuleringar i tidigare ställningstaganden, utan kan låna och arbeta vidare fritt även från programtexter.

Så: Jag kommer att rösta ja till yrkande C02-Y01. Och sedan skriva motioner om "rebootad" sakpolitik i de områden där jag tycker det är viktigt att vi har mer att komma med än det som står i principprogrammet. Så snart mötet är över börjar jag posta idéer om sådana motioner i forumet!

Jag är överty


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Andreas Bjärnemalm, flintberg, JorgenL, Lornelin, Lukas Klingsbo, Mab, Magnus Andersson, Mikael Ståldal, troed


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Magnus Andersson Inte uppkopplad
 
Magnus Anderssons avatar
 
Inlägg: 153
Reg.datum: May 2014

Länk: #296242
Standard Sv: Motion C02: Om upphävande av samtliga sakpolitiska ställningstaganden, samt frihet för partiets företrädare att göra politiska uttalanden utifrån principprogrammet - 2016-04-22, 01:58

Jag anser att denna motion i grund och botten är sund i det att den tar ett tydligt helhetsgrepp. I början så reagerade jag också på det sätt som några har gjort - med förfäran över att riva upp alla beslut som vi tagit genom åren som många lagt ned tid och möda på för att få på plats.

Sedan tänkte jag att vi skulle kunna gå igenom den långa lista av 561 sakpolitiska ställningstaganden (det tog mig lite google-fu för att hitta den!) vi gjort för att plocka ur russinen ur kakan och bygga vidare på dem.

Att sammanställa, gruppera, putsa och paketera det hela till något säljbart.

Det låter vettigt, för att på så sätt "fila ned" de spretigaste ställningstagandena - att omformulera en del, kasta annat och spara de ställningstaganden som faktiskt är bra! För det är en hel del bra saker i den listan, det är det ingen tvekan om även om det är subjektivt vilka som är det. Det finns även saker som är beaktansvärda, men inte något som är vår sak att driva, då de saknar direkt förankring i vårt principprogram eller ens gör att vi står ut.

Så funderade jag på det praktiska, då jag är en ganska så praktiskt lagd människa - vem skulle göra allt detta? Det första vi behöver acceptera är att vi idag är på helt ideell basis. Vi gör det vi kan när vi har tid, orkar och vill, något som sällan sammanfaller. Det finns säkerligen några få som skulle vilja sätta sig ned och göra detta gedigna arbete, men jag tror att ingen skulle orka sig igenom allt, tyvärr. För det handlar inte bara om att gå igenom en lista på 561 ställningstaganden utan också läsa den tidigare debatten runt varje samt motivera varför det ska vara kvar, omformuleras eller tas bort.

Det startades ett tappert försök i och med Facebook gruppen Pragmatiska Pirater (där ingången var vår A-Ö lista) men så avstannade det hela och intresset ebbade ut då ingen drog i det längre, vilket är jättesynd för vi behöver vara självkritiska och rannsakande för vår politik måste förändras över tid då vår omvärld ändras hela tiden.
Det går givetvis att lösa detta genom att de personer som har intresse inom specifika områden bildar grupper som gör anspråk på det området och går igenom den. Men vi behöver i detta skede påminnas om att vi gör allt ideellt. Det är just nu 57 medlemmar i Facebook gruppen jag nämnde, och de tog sig inte igenom A-Ö listan som är på 92 punkter. Det är dock inget misslyckande i mina ögon, ansatsen var bra och viljan god.

Problemet var ambitionen.

Att skriva om vår politik genom att plocka upp varje ställningstagande, skärskåda det och placera det på rätt ställe i pusslet Piratpartiet alternativt kasta det är ingen enkel uppgift.

Sedan ska det igenom ett medlemsmöte, där varje nuvarande ställningstagande behöver tas bort och nya införas, där de nya behöver motiveras utifrån tidigare argumentation och möjligen även ny beroende på om det gjorts några förändringar. 561 stycken som ska diskuteras, som ska motiveras, som ska behandlas. Jag har svårt att tro att det blir något kort möte och jag har svårt att tro att det kommer utmynna i något kvalitativt resultat, utan antingen så kommer merparten rösta igenom det förslag som lagts eller så kommer slumpmässiga förslag komma igenom eller stoppas. Något som gör att vi kommer ha en fragmentarisk sakpolitik utifrån vilka medlemmar som orkade gå igenom hela listan av ställningstaganden och antingen rösta bifall eller avslag.

Att styrelsen sedan skulle mäkta med detta arbete är för mig helt världsfrånvänt. För vi behöver fokusera på att ha en organisation som fungerar och är i trim för att vara redo för valen 2018 och 2019. Något som effektivt blockeras om vi ska göra detta samtidigt. Styrelsen har varit ganska så osynlig under den tid som stadgereformen gjordes och det visade sig genom att aktiviteten sjönk drastiskt i partiet. Så att lägga detta på styrelsen ser inte jag som ett möjligt val, även om det är ett enkelt val för de som inte ska göra jobbet. För om vi inte tidigare har haft problem med att folk gått i väggen och lämnat styrelsen så kommer vi ha det då, vi har redan sett indikationer på att så kan komma att ske.

Så vad ska vi göra då? Rensa allt och vara klara med det? Ja, det är rimligt. Denna ambition ligger i alla fall inom vad vi mäktar med.

Ett tillägg till ombooten som verkar gå en del förbi är att de som vill leta guldkorn sätter igång med det och lägger in ett yrkande med en god motivation och hänvisning till principprogrammet till varför just det ställningstagandet ska undantas från ombooten. Har vi ork, tid och lust att göra det så kommer båda sidor få som de vill. Så som motionen är utformad tolkar jag det som fullt möjligt, rätta mig gärna om jag har fel.

Vi är partiet som utmanar status quo.
Vi är partiet som vågar rensa ut och starta om.
Vi är partiet som är modigt nog att göra det som behövs för att gå framåt.
Vi är partiet som omfamnar förändring och utveckling.

Sedan har vi ett år på oss att utforma den sakpolitik som vi vill driva i valet 2018 och 2019.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Andreas Bjärnemalm, Daniel Sundqvist, Henry Rouhivuori, Mab, Peter Löfgren, troed
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Magnus Andersson  
Svara med citat
  (#5) Gammal
Anton Nordenfur Inte uppkopplad
 
Anton Nordenfurs avatar
 
Inlägg: 1 600
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #296191
Standard Sv: Motion C02: Om upphävande av samtliga sakpolitiska ställningstaganden, samt frihet för partiets företrädare att göra politiska uttalanden utifrån principprogrammet - 2016-04-17, 15:42

Vi får inte kasta ut barnet med badvattnet. Jag ser helt klart behovet av en total revision av partiets politik, men anser att det är betydligt lättare att arbeta baklänges jämfört med att börja om på nytt. Jag anser därmed istället att styrelsen får i uppdrag att presentera en kraftig nedskärning av partiets politik.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
CMagnusB, daniel, Daniel Sundqvist, JPAnderson, Made in Norway, Peter Löfgren


aki

Partistyrelsen 2012-2017
Partiorganisatör 2014-2016
Partisekreterare 2016-2017
Revisor 2018-nutid

Ingenting jag skriver ska betraktas som ett formellt uttalande från mig som revisor, förutsatt att jag inte explicit skriver det. Fråga om du är osäker.

Bloggar på antonnordenfur.com och är krönikör på frihetssmedjan.se.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Anton Nordenfur  
Svara med citat
  (#6) Gammal
Peter Johansson Inte uppkopplad
 
Inlägg: 765
Reg.datum: Aug 2009

Länk: #296175
Standard Sv: Motion C02: Om upphävande av samtliga sakpolitiska ställningstaganden, samt frihet för partiets företrädare att göra politiska uttalanden utifrån principprogrammet - 2016-04-14, 18:46

Yrkar avslag på SAMTLIGA yrkanden MEN speciellt Mattias Bjärnemans yrkande: C02-Y01. Här vill mab upphäva samtliga tidigare bifallna motioner samt när han blir vald som vice partiledare skriva om parti programmet vinklat till sin egen synvinkel.

De bifallna motionerna de senaste 4 åren är tagna av medlemmarna och där har medlemmarna givit mycket tid och energi för att vaska fram yrkandena och detta måste respekteras.

Vill Mattias Bjärneman mab riva upp tidigare bifallna motioner så får han lägga varje som separat motion på ett medlemsmöte och argumentera för varför just den ska plockas bort. Samt hoppas att medlemmarna bifaller hans motion.

Här ska vi inte ha en gräddfil för Mattias Bjärneman, utan medlemmarnas tidigare beslut att bifalla yrkanden och motioner MÅSTE respekteras.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
CMagnusB, Jan-Erik, Megitt, pebo


Peter Johansson
http://Pejj31.blogspot.com
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Mårten Fjällström Inte uppkopplad
 
Mårten Fjällströms avatar
 
Inlägg: 2 622
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #296222
Standard Sv: Motion C02: Om upphävande av samtliga sakpolitiska ställningstaganden, samt frihet för partiets företrädare att göra politiska uttalanden utifrån principprogrammet - 2016-04-19, 15:01

Jag håller med om problemen, men inte lösningen.

Jag var med i fas 1 och i början av fas 2, och var aktiv i att formulera den process vi har idag: medlemsmöten tar sakpolitiska ställningstaganden, styrelsen gör det till någonting som man kan presentera för allmänheten och partiledningen för ut politiken.

Till viss del har det lyckats. De partiprogram vi hade 2014 var välfungerande för att stå på stan med (jag har varit i valstugor i alla Piratpartiets val). När väljare frågade vad vi tycker om "X", kunde man slå upp det och kolla. Sedan kunde man återgå till våra kärnfrågor. Eftersom det följer gängse modell för hur partier hanterar frågor de bryr sig mindre om, var det mindre distraherande än vår gamla linje med att vi inte tar ställning i andra frågor.

Problemen har framförallt varit medlemsmötena. Istället för att sikta på ståndpunkter som har så bred uppslutning som möjligt bland medlemmarna har ofta yrkanden siktat på att få in sin favoritåsikt i programmet i kontroversiella frågor. Det leder till att man tappar medlemmar och engagemang i kärnfrågorna. Breddningsbloggen var en bra idé, men det fungerande inte riktigt.

Men låt oss anta att Mabs ursprungsyrkanden går igenom. Vissa frågor kommer inte att skapa problem, men säg att det i andra frågor finns olika tolkningar utifrån principprogrammet. Vem avgör då vad som går att härleda från programmet? Styrelsens majoritet på styrelsemöten? Eller ska tex partiledare göra tolkningar och uttalanden först och sedan om det visar sig att det finns olika tolkningar styrelseledamöter gå ut och dementera?

För att vara generös, så antar jag den mer fungerande modellen med att styrelsens majoritet beslutar på styrelsemöten hur principprogrammet tolkas. Säg då att en grupp av medlemmarna tycker att det är viktigt att partiet har ställningstagande X i fråga Y. I dagsläget skriver de en motion, men om vi inte ska få en ny julgran så kommer de att få höra att det är styrelsen de ska övertyga. Sagt och gjort så tas ett medlemsinitiativ till en styrelsefråga och sedan inleds en övertalningskampanj mot styrelseledamöter. Jag tror det blir lika polariserande som idag, plus att det tar stor del av styrelsens tid.

Om styrelsen har tiden och kraften att gå igenom ståndpunkterna och göra en översyn så är det bra, och kan leda till mer konsensusinriktade ståndpunkter utanför våra kärnfrågor. Men om man inte har det i dagens modell för att man tex vill prioritera att föra ut politik, så tror jag man binder ris för egen rygg om man flyttar alla sakpolitiska beslut dit.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
CMagnusB, Jan-Erik


"Med bevis finns inga hinder att döma så kallade muslimer i svenska domstolar, det sker dagligen. Terroristlagstiftningen gäller bara så kallade muslimer som är oskyldiga i lagens mening." - Jan Guillou
_________________
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
morr Inte uppkopplad
 
morrs avatar
 
Inlägg: 1 057
Reg.datum: Mar 2009

Länk: #296317
Standard Sv: Motion C02: Om upphävande av samtliga sakpolitiska ställningstaganden, samt frihet för partiets företrädare att göra politiska uttalanden utifrån principprogrammet - 2016-05-06, 19:37

Jäklar vad det här var svårt. Ryggmärgsreflexen skriker att jag ska rösta nej till detta. Alla medlemsmöten med många fina förslag som röstats igenom av medlemmarna... inklusive några från mig.

Samtidigt som jag faktiskt ofta finner mig själv drömma tillbaka om hur mycket lättare det var förr. Man läste en intervju med Rick där han berättade om partiets ställning i någon fråga som man aldrig haft en tanke på. Men den var ju logiskt grundad i det ypperliga principprogrammet (även ifall det borde stå funktionsnedsättning istället för funktionshinder, jag hade för mig att vi ändrat på det). Och så fick man lägga det på minnet. I kombination med hur lätt trepiratsregeln var. Vi har tappat så mycket.

När jag läst Mabs svar och andras kommentarer nedan så har jag blivit lugnare.

- Om ett olämpligt uttalande görs så får i första hand styrelsen ta frågan och skulle det behövas så får ett medlemsmöte ta det.

- Ingenting vi beslutat kommer ju raderas från historien. Tagna punkter kan ju fortfarande fungera som guidning i vissa frågor.

Det enda som riktigt stör mig nu är att det varit så simpelt att trycka upp hemsidan i ansiktet på de som fortfarande mal om enfrågeparti eller undrat om vårt ställningstagande i en specifik fråga/område. Men vi klarade ju de första fyra-fem åren och vårt bästa val utan det så...

Men ja... jag röstar ja för detta. Tror inte vi har något att förlora på det i alla fall


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Isaksson


Tänk på hur du röstar: skyddat privatliv och delad kultur eller skyddad kultur och delat privatliv.

"Folk som säger att politik är tråkigt har aldrig engagerat sig i #piratpartiet - jag längtar efter tråkigt!" /Joshen
"JAG är piratpartiet och ryktet om min död är överdriven. Eller som vi säger på fackspråk: Go fuck yourself!" /KP
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
Sennah Inte uppkopplad
 
Inlägg: 46
Reg.datum: Nov 2011

Länk: #296318
Standard Sv: Motion C02: Om upphävande av samtliga sakpolitiska ställningstaganden, samt frihet för partiets företrädare att göra politiska uttalanden utifrån principprogrammet - 2016-05-07, 23:25

Jag har aldrig engagerat mig i breddningen, för att jag inte har trott på att vi den vägen skulle skapa inflytande i svensk politik. Min enda motivering var att den kanske var nödvändig för att hålla engagemanget uppe inom partiet. Det enorma jobb som lagts ner har dessvärre tagit fokus från det unika som skulle kunna skilja partiet från main stream. Jag blev därför glad när denna motion dök upp. Jag har själv drömt om ett fokuserat det parti, som verkligen tar tag i de problem som folk oroar sig för, som jag har exemplifierat i ett antal inlägg:
https://medlem.piratpartiet.se/forum...deologi#latest
https://medlem.piratpartiet.se/forum...ekonomi#latest
https://medlem.piratpartiet.se/forum...raterna#latest
Det är inom dessaa områden vi skall bli den mest insatta med tolkningsföreträde på samma sätt som vi hade det på hela internet under Falkvinges tid. Genom att ta bort alla detaljförslagen blir budskapet renodlat. Denna radikala motion öppnar för detta. De gamla ställningstagandena kan ligga kvar som en strukturerad exempelsamling om och när åsikter dessa frågor efterfrågas.
Jag tillstyrker motionen c02
   
Svara med citat
  (#10) Gammal
Jan-Erik Inte uppkopplad
 
Jan-Eriks avatar
 
Inlägg: 78
Reg.datum: Oct 2014

Länk: #296286
Standard Sv: Motion C02: Om upphävande av samtliga sakpolitiska ställningstaganden, samt frihet för partiets företrädare att göra politiska uttalanden utifrån principprogrammet - 2016-05-01, 10:41

Jag delar Mårten Fjällstöms upplevelse från valkampanjen och mötena vid valstugan: vi förväntas ha ett heltäckande program och ha en åsikt i alla stora frågor. Frågan är mer hur vi ska rätta buggarna som någon uttryckte det.

Utan att förklena arbetet som krävs, vore upphävandet av allt i klump odemokratiskt. Det hindrar oss också i kommande valkampanj om vi bara hunnit halvfärdigt i att bygga upp ett nytt, fungerande program då.

Det lär inte bli nödvändigt med ett yrkande och en omröstning för hundratals punkter; likväl behövs en viss grad av genomläsning, analys och kategorisering innan ett beslut. Att vi föreslår och diskuterar vilka förslag som är 1. onödiga eller olämpliga, sedan 2. vilka som väsentligen är upprepningar, därefter 3. vilka som b(eh)ö(ve)r formuleras om. Och åtgärda dem i denna ordning. Då har vi i varje tidpunkt ett accetabelt program till vår valrörelse.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Jan-Erik  
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Megitts avatar
2016-04-11, 22:01 #11
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C02-Y01:
att samtliga politiska ställningstaganden som partiet har antagit via medlemsmöten upphävs.
Jag var mycket besviken när forumet 'lades ned' och bloggar skulle användas istället. Det är inte ett format jag är bekväm med, utan jag gillar vårt forum.

Att saker av många diskuterades på mötena här på forummet och inte på breddningsbloggen är helt naturligt för mig och känns demokratiskt korrekt.

Vi medlemmar bestämmer på våra möten och så tycker jag det skall vara. Gräsrötter!

Nej, jag vill inte ta bort makten från medlemsmötena och ge den till dig!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
pebo, Sennah
2016-04-11, 22:08 #12
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande C02-Y03:
att att det ska stå att Piratpartiet ska stå upp för att allihopa har rätten att Beskriva sig som individ att man kan tillhöra även en annan ideologi i principprogrammet
viktigt för allihopa i piratpartiet, som har en tilläggsideologi i Piratrröelsen
2016-04-11, 22:10 #13
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande C02-Y03:
att det ska stå att Piratpartiet ska stå upp för att allihopa har rätten att Beskriva sig som individ att man kan tillhöra även en annan ideologi i principprogrammet
2016-04-11, 22:13 #14
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C02-Y01:
att samtliga politiska ställningstaganden som partiet har antagit via medlemsmöten upphävs.
Jag anser att sakpolitiken har skadat PP:s kraft framåt då den på ett väldigt tydligt sätt skapat stora splittringar inom partiet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Göran Axelsson, Isaksson, Sennah
anderserks avatar
2016-04-11, 22:15 #15
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C02-Y01:
att samtliga politiska ställningstaganden som partiet har antagit via medlemsmöten upphävs.
Hmm, antar att det betyder att hela partiprogammet utom kapitel 1 ska skrotas? Kapitel 1, som utgör det principprogram motionären vill ha kvar, är förvisso mycket bra, men jag har alltid tyckt att resten av programmet också är OK. Man vill ju veta några exempel på vad som är så dåligt att hela rasket ska skrotas därför. Man undrar hur många som på korrekt demokratisk väg jobbat för förslag som mejslats fram och beslutats skulle behöva känna sej blåsta på sin insats,knappast en samlande åtgärd. Argumentet att "för få" varit med och beslutat brukar bara användas om förslag man inte gillar själv. Jag finner många ställningstaganden som är uttryck för ett rimligt kompromissande kring välkända srtridsfrågor (energipolitiken t.ex.), och några ställningstaganden som lätt kan härledas till våra grunder och som ligger i den politiska framkant där vi säger att vi vill ligga (drogpolitiken och grundtryggheten via basinkomst). Allt detta sagt så ska ju iget vara gjutet i sten, det är ju bara att motionera om ändringar i det man vill ändra på. Eller visst kunde man ha en större revideringskonferens eller liknande forum, som fördjupar sej i grunderna och därur tar en titt på vad i partiprogammet som "sitter löst" och stryka eller omformulera detta via ett samlat förslag. Men stryk föralldel inte allting utan gemensam prövning. Eller det kanske inte är det som menas?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
narnigrin
anderserks avatar
2016-04-11, 22:33 #16
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C02-Y02:
att medlemsmötet uttalar som sin ståndpunkt att styrelsen och övriga företrädare för partiet ska vara fria att uttala sig om politiska frågor utanför vårt principprogram i de fall det går att härleda en ståndpunkt till principprogrammet.
Det verkar lite oklart vad som menas. Är det för det första ett tilläggsförslag, som förutsätter att motionen om skrotandet av partiprogrammet utom kap 1 (eller medlemsbesluten om det betyder nånting annat) går igenom? Det borde det väl vara? Om skrotningsmotionen inte går igenom så förefaller ju denna motion extra märklig. I sånt fall skulle man på egen hand få modifiera partiprogrammet "om det går att härleda en ståndpunkt till kapitel 1 (principprogammet)". En partiledning har ju alltid en viss frihet att formulera sej, men att skriva in att man på egen hand ska få hitta på annan politik är den som står i programmet (om det inte är avskaffat) är väl att gå lite långt för ett parti som vill gynna demokratin. (Skvallra inte för islandspiraterna bara )
vizays avatar
2016-04-11, 23:03 #17
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C02-Y01:
att samtliga politiska ställningstaganden som partiet har antagit via medlemsmöten upphävs.
Då vi är på väg mot ett helt nytt sätt att ta fram lederskapet inom partiet anser jag det viktigt att inte tvinga in de förtroendevalda i ett ramverk som är låst så som det varit innan.

Istället kan man förvänta sig att framtida kandidater till förtroendevalda poster går till val just på vilken typ av politik man vill lyfta och bedriva. Sedan blir det upp till övriga medlemmar vem man ställer sig bakom.

Makten försvinner således inte från kollektivet, så som lyfts fram som argument mot förslaget eftersom vi medlemmar har makten att välja förtroendevalda.

Slutligen känns det spontant troligare att sakfrågorna kommer drivas mer aktivt framåt om man utgår från en plattform där de förtroendevalda själva får möjligheten att rikta in sig mot vad man anser vara rätt väg framåt för partiet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Isaksson, Sennah
Johan mlg Karlssons avatar
2016-04-11, 23:10 #18
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C02-Y01:
att samtliga politiska ställningstaganden som partiet har antagit via medlemsmöten upphävs.
Det här är alldeles för brutalt! Det betyder i praktiken att vi inte har NÅGON politik. Hur ska vi kunna locka till oss aktivister eller väljare ifall vi inte har något bra att pusha med?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
CMagnusB, Megitt
vizays avatar
2016-04-11, 23:10 #19
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C02-Y02:
att medlemsmötet uttalar som sin ståndpunkt att styrelsen och övriga företrädare för partiet ska vara fria att uttala sig om politiska frågor utanför vårt principprogram i de fall det går att härleda en ståndpunkt till principprogrammet.
Det här yrkandet känns felformulerat.

Dels säger ett gillande egentligen ingenting mer än att mötet tycker så, men inget mandat delas ut som aktivt ger styrelse och övriga företrädare för partiet möjligheten att agera så som nog egentligen var tänkt.

Dels är det otydligt vad som menas med övriga företrädare, givet en kanske aningen långsökt definition skulle medlemmar i allmänhet kunna tolkas vara företrädare för partiet.

Dels verkar yrkandet innehålla ett rent logiskt fel (om jag inte tolkar helt tokigt) där man säger att det ska finnas en frihet att uttala sig om frågor _utanför_ principprogrammet, i de fall de går att härleda _till_ principprogrammet. Hur kan man härleda en fråga till principprogrammet om frågan inte finns i det?
Henry Rouhivuoris avatar
2016-04-11, 23:15 #20
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C02-Y01:
att samtliga politiska ställningstaganden som partiet har antagit via medlemsmöten upphävs.
Vi har en del politik som ställningstaganden, varav jag själv drivit igenom några.

Jag tänker nu idag att våra ställningstaganden inte har hjälpt oss i tidigare val. Vår politik ska istället vara där det framförs. När vi kan göra så, så bör vi få fler tillfällen i media när heta frågor står på agendan och vi (PL, Talespersoner etc) har möjligheten att vara med i dessa debatter.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Isaksson, Sennah
Johan mlg Karlssons avatar
2016-04-11, 23:18 #21
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande C02-Y04:
att styrelsen ska lägga fram ett förslag på ett kraftigt reducerat partiprogram baserat på dagens program
Jag oroar mig liksom motionären över resultatet av breddningen. Den blev på tok för spretig och partiprogrammet saknar riktning. Däremot så tror jag det är misstag att skrota rubbet. Mitt förslag är att styrelsen (eller en grupp styrelsen deligerar till) därför får fria tyglar att gå igenom, städa upp, jämna till och stryka de delarna som inte är relevant.
Henry Rouhivuoris avatar
2016-04-11, 23:20 #22
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C02-Y02:
att medlemsmötet uttalar som sin ståndpunkt att styrelsen och övriga företrädare för partiet ska vara fria att uttala sig om politiska frågor utanför vårt principprogram i de fall det går att härleda en ståndpunkt till principprogrammet.
Ja, vi bör ha målet att vara med i så många tillfällen i media som möjligt både nu och under valrörelsen 2018. Dessa tillfällen kommer inte av sig självt.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Isaksson, JPAnderson, Sennah
Johan mlg Karlssons avatar
2016-04-11, 23:23 #23
Inte uppkopplad
Sv: Motion C02: Om upphävande av samtliga sakpolitiska ställningstaganden, samt frihet för partiets företrädare att göra politiska uttalanden utifrån principprogrammet -
Citat:
Ursprungligen postat av vizay Visa inlägg
Dels verkar yrkandet innehålla ett rent logiskt fel (om jag inte tolkar helt tokigt) där man säger att det ska finnas en frihet att uttala sig om frågor _utanför_ principprogrammet, i de fall de går att härleda _till_ principprogrammet. Hur kan man härleda en fråga till principprogrammet om frågan inte finns i det?
Det finns massor av politikområden som inte finns med i principprogrammet. Säg till exempel att det blir extrem torka här i Sverige -- ska inte Piratpartiet få LOV att uttala sig om det då, utan att ändra principprogrammet?
vizays avatar
2016-04-11, 23:24 #24
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande C02-Y05:
att medlemsmötet ger styrelse och förtroendevalda mandat att fritt uttala sig om politiska frågor under förutsättning att dessa uttalanden går att härleda till partiets principprogram.
Detta förslag förutsätter att Yrkande C02-Y01 klubbas igenom.

Tanken är att framför allt styrelse och förtroendevalda skall ha en större frihet att driva de frågor man dels brinner för, och dels anser vara rätt för partiet just för tillfället.

Genom att ta bort ett system som effektivt låser in styrelse och förtroendevalda att enbart driva de frågor som tagits fram i det sakpolitiska programmet får man möjligheten att snabbare kunna anpassa sig efter den verklighet som råder just nu, och samtidigt ett större utrymme för ovan nämnda personer att driva de frågor och områden man gått till val på.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Isaksson
Senast redigerad av vizay den 2016-04-12 klockan 01:06.
vizays avatar
2016-04-11, 23:26 #25
Inte uppkopplad
Sv: Motion C02: Om upphävande av samtliga sakpolitiska ställningstaganden, samt frihet för partiets företrädare att göra politiska uttalanden utifrån principprogrammet -
Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Det finns massor av politikområden som inte finns med i principprogrammet. Säg till exempel att det blir extrem torka här i Sverige -- ska inte Piratpartiet få LOV att uttala sig om det då, utan att ändra principprogrammet?
Det tycker jag absolut är rimligt, yrkandet säger dock att man måste kunna härleda det till principprogrammet för att ta upp en sådan fråga. Verkar som jag nämnde vara ett logiskt fel om jag inte tolkat det helt knasigt
Mabs avatar
Gammal Mab
2016-04-12, 13:38 #26
Inte uppkopplad
Sv: Motion C02: Om upphävande av samtliga sakpolitiska ställningstaganden, samt frihet för partiets företrädare att göra politiska uttalanden utifrån principprogrammet -
Citat:
Ursprungligen postat av vizay Visa inlägg
Det tycker jag absolut är rimligt, yrkandet säger dock att man måste kunna härleda det till principprogrammet för att ta upp en sådan fråga. Verkar som jag nämnde vara ett logiskt fel om jag inte tolkat det helt knasigt
Jag tror vi använder ordet härleda annorlunda. Min avsikt var att förtydliga att ett sakpolitiskt ställningstagande måste kunna kopplas till värderingar som finns uttryckta i principprogrammet.

Har du en bättre formulering för att uppnå det är jag mer än villig att jämka mig.
Henrik Brändéns avatar
2016-04-12, 15:10 #27
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C02-Y01:
att samtliga politiska ställningstaganden som partiet har antagit via medlemsmöten upphävs.
Vore att kasta ut barnet med badvattnet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
CMagnusB, Megitt
Mabs avatar
Gammal Mab
2016-04-12, 15:12 #28
Inte uppkopplad
Sv: Motion C02: Om upphävande av samtliga sakpolitiska ställningstaganden, samt frihet för partiets företrädare att göra politiska uttalanden utifrån principprogrammet -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Vore att kasta ut barnet med badvattnet.
Jag håller inte med. Jag skulle vilja hävda att barnet i det här fallet är vårt principprogram. Vilket är ett friskt och välskapt barn, väl värt att värna om och fokusera på.
2016-04-12, 16:19 #29
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C02-Y01:
att samtliga politiska ställningstaganden som partiet har antagit via medlemsmöten upphävs.
Det låter vettigt. Jag har själv svårt att få en överblick över vad Piratpartiet står för och jag tror att det vore väldigt värdefullt att se över att allt vi står för är tydligt förankrat i våra principer.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Isaksson, joe2me, Mab, Sennah
Henrik Brändéns avatar
2016-04-12, 17:06 #30
Inte uppkopplad
Sv: Motion C02: Om upphävande av samtliga sakpolitiska ställningstaganden, samt frihet för partiets företrädare att göra politiska uttalanden utifrån principprogrammet -
Citat:
Ursprungligen postat av vizay Visa inlägg
Genom att ta bort ett system som effektivt låser in styrelse och förtroendevalda att enbart driva de frågor som tagits fram i det sakpolitiska programmet får man möjligheten att snabbare kunna anpassa sig efter den verklighet som råder just nu, och samtidigt ett större utrymme för ovan nämnda personer att driva de frågor och områden man gått till val på.
Styrelsen, och när vi hade sådan ledningen, har aldrig varit förhindrad att göra utspel och anta ställningstaganden i konkreta frågor medlemsmötet inte spikat fast politiken i, så länge de tar sin utgångspunkt i principprogrammet. Det skedde en handfull gånger under min tid i styrelse och ledning, framför allt kring valrörelserrna 2014.

Den ledning jag var en del av använde dock den möjligheten mycket försiktigt. Vi hade uppståndelsen kring barnporrfrågan i rätt tydligt minne.

Att nu ta en att-sats som tydligt slår fast den ordningen kan säkert vara på sin plats. Det är viktigt att styrelsen och ledande personer kan känna att den har ett tydligt mandat att ta vara på depolitiska tillfällen som dyker upp.

Alldeles oavsett hur många eller få sakpolitiska ställningstaganden som återstår efter mötet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Isaksson, Mab, narnigrin, Sennah
Mabs avatar
Gammal Mab
2016-04-12, 17:47 #31
Inte uppkopplad
Sv: Motion C02: Om upphävande av samtliga sakpolitiska ställningstaganden, samt frihet för partiets företrädare att göra politiska uttalanden utifrån principprogrammet -
Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Det här är alldeles för brutalt! Det betyder i praktiken att vi inte har NÅGON politik.
Det där är ett direkt felaktigt påstående (eller en illa formulerad åsikt).

Om C02-Y01 går igenom har vi följande politik:

Citat:
1. Världsbild och principer

1.1 Modern informationsteknik öppnar fantastiska möjligheter

Vi lever i en tid som är unik i mänsklighetens historia. Aldrig tidigare har så många haft möjlighet att kommunicera så lätt med varandra. Aldrig tidigare har så många haft tillgång till så mycket kunskap. Aldrig tidigare har spridande av information bidragit till så många så snabba tekniska, kulturella och ekonomiska framsteg, och dessutom öppnat nya förutsättningar och möjligheter för delaktighet och demokrati.
Detta är resultatet av en teknisk utveckling som sätter mänskliga relationer i centrum. Medan tidigare tekniska landvinningar krympt de fysiska avstånden mellan människor har den moderna informationstekniken stärkt de sociala och emotionella banden människor emellan över såväl geografiska som sociala avstånd och gränser.
Piratpartiet verkar för att denna utveckling ska bli en språngbräda för en rad positiva förändringar i både Sverige, Europa och resten av världen.

1.1.1 Människors möjlighet att kommunicera fritt med varandra stärker frihet, delaktighet och demokrati.


Tack vare den moderna informationstekniken behöver människor inte längre förlita sig på officiella kommunikéer och traditionell nyhetsrapportering. Man kan följa händelseutvecklingen i realtid genom folkets egna ögon. Det innebär att färre övergrepp kan ske utan att uppmärksammas och att olika former av humanitär hjälp kan skickas tidigare. Tack vare nya möjligheter att kommunicera snabbt och lätt med varandra kan människor organisera sig på nya sätt mot diktatur och förtryck. Vi har redan sett hur detta lett till att somliga regimer fallit och andra anpassat sig.
Även i Sverige gynnar den allt friare kommunikationen demokratin. Nya möjligheter öppnas för människor att vara en del av det politiska samtalet. Förr hänvisades de flesta vänligt men bestämt till insändarsidornas dunkel. I dag har nästan alla möjlighet att på många olika sätt delta i samhällsdebatten. Rätten och möjligheten att vara anonym gör att ingen behöver frukta repressalier, vilket är viktigt, ty varje gång människor av olika skäl lämnas utanför det demokratiska samtalet undermineras det. Ett aktivt arbete för delaktighet gör istället demokratin starkare.
Fri kommunikation ökar också kraven på makthavare. Information om maktmissbruk och övertramp, som tidigare kunde döljas, kan idag spridas snabbt mellan människor. Detta kommer på sikt att driva fram mer transparens och öppenhet från makthavarnas sida, och kan samtidigt motverka en utveckling i en totalitär riktning.
Piratpartiet anser att den fria kommunikationen ska fredas och att meddelarskyddet ska stärkas, gälla alla medier och gälla oavsett arbetsgivare. Möjligheten att vara anonym i det offentliga samtalet ska bevaras. Detta är viktigt eftersom samhällsdebatten måste vara inkluderande om demokratin ska vara på riktigt.

1.1.2 Fri tillgång till kunskap förbättrar människors möjlighet att bygga ett gott liv.


När kunskap och information kan spridas och bytas fritt blir det allt lättare för allt fler att göra nya innovationer, och att anpassa gamla efter annorlunda förhållanden. Detta har varit en viktig bakomliggande orsak till de senaste årtiondenas snabba ekonomiska utveckling, och till att en stor andel av världens befolkning på senare tid kunnat ta klivet från fattigdom till relativt välmående. I vårt land spelar lösningar med öppen källkod en viktig roll för många framgångsrika IT-företag och ett växande antal företag i andra branscher avstår medvetet från att ta patent. Fri användning av information kan alltså ingå i livskraftiga affärsmodeller och ökar möjligheterna för utvecklingens frukter att komma även fattiga nationer och individer till del.
Den tekniska utvecklingen har också lett till en utjämning av tillgången till kunskap. Tidigare var kunskap något som bara var tillgängligt för ett fåtal. I dag har en uppkopplad tioåring i Asien, Afrika eller Sydamerika samma tillgång till kunskap som en tioåring i Svedala eller Umeå. Miljoner barn och ungdomar, som tidigare inte hade möjlighet att få utbildning, har nu tillgång till hela mänsklighetens samlade kunskap. Om ingen annan utbildning finns tillgänglig har de möjlighet att utbilda sig själva. Den informationstekniska revolutionen och den fria tillgången till kunskap och kultur ger därigenom många människor nya möjligheter att själv ta kontrollen över sina liv.
Människor med specialintressen kan genom den moderna informationstekniken på ett helt annat sätt än tidigare finna varandra, och dela med sig av kunskap, idéer och erfarenheter. Genom människors ideella aktiviteter samlas därmed kunskap och kompetenser, som tidigare krävt stora professionella organisationer för att åstadkomma och upprätthålla. Många människor kan därmed uppleva en ännu större mening än tidigare i sitt ideella arbete. Ännu viktigare är att sådant oavlönat samarbete skapar stora värden, som i slutänden kan komma hela samhället till del. Samhällets strukturer måste därför förhålla sig till att en växande del av värdet i samhället skapas genom oavlönat arbete i allt från traditionella folkrörelser till nätbaserat svärmande.

1.1.3 Fri kommunikation stärker kulturen och sprider både utövande och upplevande till allt fler människor.


Människor har ett naturligt behov av att ge tillvaron djup och mening. Genom kulturen har människan sedan urminnes tider tolkat sin samtid och omgivning för att bättre förstå sin egen tillvaro och roll i samhället.
Dessvärre har mycket av kulturen, precis som kunskapen, under större delen av historien varit ett privilegium för ett fåtal. De senaste årens tekniska utveckling skapar emellertid stora möjligheter för allt fler att både uppleva, utöva och försörja sig på kultur.
I dag kan många olika former av kultur kopieras och spridas fritt och på så sätt nå människor som annars aldrig skulle kunna ta del av den. Aldrig tidigare har unga svenskar haft så många olika musikstilar i sina samlingar. Aldrig har det varit så lätt att få tag på udda filmtitlar. Aldrig har så många människor i tredje världen haft tillgång till ett så stort och varierat kulturutbud.
Människans kultur har alltid utvecklats genom att kulturskapare lånat av varandra, remixat och utvecklat varandras idéer. De nya teknikerna har gjort detta lättare än någonsin, och under de senaste femton åren har vi sett en explosion av mångfald och kreativitet i kulturlivet.
Det har också blivit lättare för fler kulturproducenter att skapa egna alster och bearbeta andras. Den nya tekniken har gjort det lättare för kulturskapare att hitta en publik för sin egen stil, att hålla kontakt med sin publik och att få respons från den. Därmed har det också blivit lättare för många kulturskapare att ta klivet från hobbyskapande till professionellt arbete. Det ökande antalet kulturskapare leder till ett bredare kulturutbud och ett rikare kulturlandskap.
Piratpartiet anser därför att samhällets kulturpolitik ska bygga på en realistisk uppfattning om hur kulturskapare bygger vidare på varandras framsteg (istället för på en romantisk myt om en ensam, genial upphovsman). Kulturell bredd och fri spridning av kultur för privat bruk ska uppmuntras. Kulturskapare ska få stöd att utforska den nya teknikens möjligheter.

1.2 Starka krafter vill lägga hinder för utvecklingen


Människors fria kommunikation och utbyte av idéer, kunskap och kultur ses som ett hot av många politiska och ekonomiska makthavare. Genom begränsningar av den fria kommunikationen, övervakning och repressalier vill de av olika anledningar och med olika motiveringar begränsa det utbyte av tankar, idéer, kunskap och uttryck, som genom hela historien varit grunden för mänsklighetens utveckling.

1.2.1 Övervakning kränker integriteten och hotar både demokratin och den fria informationsspridningen


Demokrati är inte bara rätten att rösta. För att kunna göra ett välinformerat val måste man fritt kunna inhämta och sprida information och tala öppet eller anonymt om samhällsutvecklingen, utan att riskera repressalier. Det är därför ett direkt hot mot demokratin att makthavare på olika sätt försöker övervaka och begränsa människors kommunikation. Allmän och slentrianmässig övervakning och begränsningar gör inte skillnad mellan dem som faktiskt begått brott och oskyldiga människor. Det som motiveras som ett skydd mot terrorister eller brottslingar blir därför ofta i själva verket ett hot mot den egna integriteten och det öppna samhället.
I Sverige övervakas medborgarna allt mer. All digital information och kommunikation som passerar Sveriges geografiska gränser filtreras och kan plockas ut för noggrannare granskning. Då både internet och telefoni mellan två punkter i Sverige ofta tar omvägen via utlandet innebär det att i stort sett all telefoni och internetanvändning idag kan vara övervakad. Eftersom allt fler människor idag använder digital kommunikation till sådant som tidigare skedde via brev, på telefon och i samtal över cafébord innebär detta en övervakning av samma slag som om alla telefoner ständigt avlyssnades, alla brev när som helst kunde ångas upp och läsas och det dessutom satt mikrofoner under borden på alla caféer och restauranger.
Övervakningstrenden drivs dessutom vidare, inte minst på EU-nivå. Fler och fler inskränkningar i den personliga integriteten föreslås och röstas igenom. Vår privata kommunikation övervakas, inte ens information om var vi befinner oss, vilka tidningsartiklar vi läser, vilka resor vi bokar eller vem man dejtar är längre heligt.
Sådana åtgärder innebär inte bara grova ingrepp i enskilda människors integritet. De hämmar också den fria spridningen av information. Exempelvis leder de till att journalister får svårt att garantera anonymitet åt sina källor, vilket begränsar deras förmåga att granska makthavare. Även möjligheten för privatpersoner att förbli anonyma när de diskuterar på internet skadas. Det innebär att många människor som på olika sätt sätt inte följer normen kan skrämmas till tystnad. Många viktiga röster riskerar därmed att aldrig bli hörda.
Slentrianövervakning erbjuds allt oftare som ett sätt att behandla symptomen på samhällets problem istället för att man tar sig an de underliggande problemen. Vi erbjuds kameraövervakade gator och torg, istället för traditionellt polisarbete som är långt mer effektivt. Äldre människor erbjuds kameraövervakade sovrum som en ersättning för mänsklig hjälp och kontakt.
Piratpartiet anser att fri kommunikation och rätten till privatliv är viktiga grundpelare för demokratin och att varje människas integritet och privatliv måste värnas. Övervakning och andra intrång på den personliga integriteten ska bara få ske vid grundad misstanke om grova brott, och efter individuell prövning. System som människor använder i sin vardag (för exempelvis betalning och passering) ska utformas så att man undviker eller minimerar mängden bevarade elektroniska fotavtryck. Mänsklig social närvaro i samhällsservice ska inte ersättas med elektronisk övervakning.

1.2.2 Patent och andra idémonopol hämmar innovationer och utveckling


Starka ekonomiska aktörer lägger idag hinder för en fri användning av kunskap, idéer och information. Patent, växtsortsskydd, designskydd, varumärkesskydd och annan immaterialrätt sägs ha skapats för att stimulera och underlätta innovationer och utveckling. I själva verket är de ofta reliker från en tid med en starkt reglerad och styrd ekonomi, som försvårar innovation och utveckling och skapar onödiga globala orättvisor.
I dag köper och söker företag patent och andra idémonopol bara för att hindra konkurrenter från att utnyttja dem. Många företag söker aggressivt patentmonopol på en rad närmast självklara principer för att kunna skrämma bort konkurrenter med hot om stämningar. När olika aktörer hävdar delvis överlappande patent i olika kombinationer blir det riskabelt för entreprenörer och företag att utnyttja många spännande innovationer. I kunskapsintensiva branscher måste därför många företag ägna lika stora resurser åt immaterialrättslig juridik som åt forskning och utveckling. Det är slöseri med resurser. Det hämmar innovationer. Det gynnar stora etablerade aktörer, och skapar en besvärlig situation för de små och medelstora företag, där många verkligt intressanta innovationer sker.
Idémonopol är också problematiska ur ett rent humanitärt perspektiv. När idémonopolister tar ut höga priser för att täcka kostnaden för utveckling av exempelvis nya läkemedel eller grödor är priset ofta satt efter betalningförmågan i de rika länderna. Detta innebär att människor i fattigare delar av världen utestängs från många av utvecklingens frukter: De bästa medicinerna och härdigaste eller nyttigaste grödorna blir ett privilegium för människorna i den rika delen av världen. Friare kunskap och utnyttjande av innovationer bidrar därför till att minska ekonomiska klyftor både inom och mellan länder.
Piratpartiet anser att immaterialrätt och andra inskränkningar i principen om fritt utnyttjande av information bara ska göras om det finns väldokumenterade positiva effekter som motiverar sådana inskränkningar.

1.2.3 Föråldrade kopieringsmonopol hindrar fritt spridande, delande och remixande av kultur


Övervakningen och begränsningarna av människors fria kommunikation drivs ofta fram av privata företag som i stället för att utnyttja samtidens alla nya möjligheter och anpassa sig efter kundernas önskemål försöker hålla tillbaka utvecklingen genom att kräva en restriktiv lagstiftning som cementerar deras oligopol. Upphovsrättsindustrin är ett tidigt exempel på detta.
Upphovsrättsindustrin motarbetar systematiskt alla försök att trampa upp nya stigar i kulturlandskapet. Man myglar fram lagar genom lobbyism, som inte tar hänsyn till de behov som samhället i stort har. Man åsidosätter personlig integritet, yttrandefrihet och meddelarskydd för sin egen vinnings skull. Fildelningssajter jagas utan pardon och skräms att stänga ner verksamheten. Oönskade sajter anmäls för upphovsrättsintrång och plockas bort, även när inga intrång gjorts.
Kultur och kunskap färdas ofta samma vägar på internet. Det betyder att upphovsrättsindustrins aggressiva arbete mot kulturspridning på nätet även hämmar den fria kunskapsspridningen. Deras aggressiva retorik och agerande skapar till exempel problem för arkiv, museer och bibliotek, som vill digitalisera och öppna upp sina samlingar för medborgarna.
Dessa kraftfulla åtgärder utförs i kulturskaparnas namn, men skadar i själva verket spridningen av kultur och kunskap. De gör det också svårare för kulturskapare att välja och utveckla nya sätt att sprida och tjäna pengar på sitt arbete. De gamla ersättningsstrukturerna krockar inte sällan med de nya och skapar problem för kulturskapare som vill möta sin publik på ett modernt sätt. Det kan till exempel vara svårt för enskilda kulturskapare att producera och distribuera sina analoga verk utan att underkasta sig upphovsrättsindustrins monopol.
Samtidigt riskerar miljoner kulturkonsumenter att dömas för privat kulturdelning, trots att man vet att kulturdelning är bra reklam som leder till kulturköp. Det betyder i praktiken också att många ungdomar kommer att gå in i vuxenlivet stämplade som brottslingar, och med en rejäl knäck i förtroendet för vårt rättssystem, trots att de bara gjort något som gynnar kulturen och samhället. Allt på grund av en industris ovilja att inse att tiderna har förändrats och politikernas flathet gentemot den.
Piratpartiet anser att att samhällsnyttan ska sättas före enskilda särintressen även i frågan om ekonomisk upphovsrätt, att kulturdelning i ickekommersiellt syfte ska avkriminaliseras och remixkulturen uppmuntras. Kulturskapare ska uppmuntras och att finna och använda sig av den nya teknikens möjligheter.

1.3 Piratpartiets uppgift och grundsatser


Piratpartiet vill slå vakt om de fantastiska möjligheter som modern informationsteknik öppnar för människor att förbättra sina liv, och kämpa mot alla förslag som hotar frihet och integriteten i både den elektroniska och fysiska världen. I det arbetet vägleds partiet av följande grundläggande principer:

1.3.1 Alla människor har samma rättigheter


Piratpartiet tror på alla människors lika värde och att alla människor därför ska ha samma rättigheter. Det betyder att vi inte villkorar friheter, rättigheter och möjligheter utifrån exempelvis etnicitet, funktionshinder, härkomst, kön, religion, politisk åskådning eller sexuell läggning. Alla individer ska behandlas lika, åtnjuta likhet inför lagen och ha samma rätt att påverka samhällsutvecklingen. Samhället ska sträva efter att ge alla människor samma möjligheter att göra sin röst hörd och delta i samhällslivet. Ju fler som deltar, desto starkare blir demokratin.
Piratpartiet tror på mångfald och inkludering. Alla vi människor mår bra av att så många människor som möjligt, med olika erfarenheter och tankar, är med och bygger det samhälle vi lever i.

1.3.2 Demokrati förutsätter fri, oövervakad kommunikation


Alla människor ska ha samma rätt att påverka samhället. Piratpartiet vill värna och stärka demokratins fundament: likhet inför lagen, åsiktsfrihet, yttrandefrihet, pressfrihet, rätten att uttrycka sin åsikt anonymt och fria allmänna val med valhemlighet till samhällets beslutande organ.
Politiska beslut måste fattas på den nivå de hör hemma, så att besluten fattas så nära de människor som berörs som möjligt. Makten ska ligga hos de valda politikerna, inte hos tjänstemän. Beslutsfattande måste präglas av tillgänglighet, öppenhet och transparens och vara möjligt att granska utifrån. Alla måste ha rätt att slå larm om missförhållanden utan att riskera repressalier. Dessa principer måste bevakas på alla nivåer (kommun, landsting, stat, samt mellan- och överstatliga samarbeten) och innebär särskilda utmaningar för politiken på EU-nivå.
Alla måste ha möjlighet att fritt skaffa information i samhällsfrågor, och att göra sin röst hörd i samhällsdebatten. Yttrandefriheten är därför en omistlig del av demokratin, liksom att människors kommunikation med andra människor är fri och utan övervakning.
Till yttrandefriheten hör självklart rätten att uttrycka sig anonymt. Ingen ska exkluderas ur det demokratiska samtalet för att han eller hon är rädd för olika former av repressalier. För att bygga ett gott samhälle behöver vi inte bara höra väletablerade normsvenskars åsikter. En 15-årig bög från Sveg, en gömd papperslös flykting, en 50-årig gruvarbetare i Kiruna, en lattemamma på Söder, en student i Lund eller en pensionär i Göteborg har allra minst en sak gemensamt. Samhället behöver just deras tankar och åsikter för att utvecklas och förbättras.

1.3.3 Alla människor har rätt till personlig integritet och privatliv


Alla människor har en grundläggande rätt att själva bestämma vilka delar av sina privatliv de vill lämna ut till andra, och vilka de vill hålla för sig själva. Respekt för alla människors personliga integritet är nödvändig för att människor ska vara trygga, våga ta initiativ och säga vad de tycker. Intrång i privatlivet och övervakning ska därför bara få förekomma efter individuell prövning vid misstanke om grova brott.
Människor lever sina liv i olika miljöer, men alla har samma rätt att slippa övervakning oavsett om man skickar ett brev via posten eller som ett mejl, om man skvallrar över ett cafébord eller på en chattsajt, om man talar i fast telefon eller i mobiltelefon. Ingen åtskillnad ska därför göras mellan övervakning av elektronisk och annan kommunikation.
Den personliga integriteten och privatlivet måste värnas genom livets alla skeenden, från barndomsårens dagis och skola över vuxenliv med arbete och kärlek, till seniortillvarons ökade behov av vård och omsorg.

1.3.4 Kunskap tillhör oss alla


Den kunskap vi har idag har uppkommit genom en lång rad insikter, erfarenheter, upptäckter och experiment, gjorda under hela mänsklighetens historia av ett oräkneligt antal människor. Kunskap är därför inget som kan ägas av en person eller en grupp. Kunskap är mänsklighetens gemensamma källa, och borde därför vara fri och tillgänglig för alla att att ösa ur.
Immaterialrätt strider mot principen om informationens och kunskapens frihet, och kan bara accepteras i de enskilda fall där den har väldokumenterade positiva effekter. Stater och offentliga organ måste se till att den kunskap de besitter och utvecklar görs så tillgänglig som möjligt, exempelvis genom att museers, arkivs och biblioteks samlingar digitaliseras och öppnas, och insamlad statistik enkelt kan laddas ner och bearbetas vidare. Resultat från forskning och verk som helt eller delvis finansierats av allmänna medel ska vara fritt tillgängliga via nätet och andra tillämpliga forum.
Fri och tillgänglig kunskap öppnar nya möjligheter för skola och utbildning. Piratpartiet anser att all utbildning måste förbereda barn, ungdomar och vuxna för att möta och utnyttja den informationsväv som idag genomsyrar samhället även utanför skolan. Undervisningen måste präglas av mångfald och upptäckarlust. En människa som lär sig att söka och tycka om kunskap kommer alltid att fortsätta att leta kunskap och på så sätt göra sitt eget och andras liv rikare.

1.3.5 Kulturen berikar våra liv och ska vara så tillgänglig som möjligt.


Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.
Människor har alltid skapat och delat kultur mellan sig. Genom den nya teknikens fantastiska möjligheter kan vi i dag kopiera och dela mer kultur med varandra än någonsin tidigare. Samhället tjänar på att inte låta ungdomar gå ut i vuxenlivet med stora skulder. Piratpartiet anser att all kulturdelning för privat bruk och i ickekommersiellt syfte alltid ska vara laglig.
Kulturdelning stimulerar både produktion och försäljning av kultur. Därför finns ingen anledning att genom lag eller tekniska medel begränsa människors möjlighet att dela kultur mellan sig. Piratpartiet vill reformera upphovsrätten så att den bättre tjänar både kulturskapare och kulturkonsumenter i den nya tidens kulturlandskap.
Piratpartiet tror att ett samhälle där kultur fritt får delas mellan människor i ickekommersiellt syfte gynnar hela samhället. Vi anser att det är bättre att uppmuntra kulturskapare att använda sig av de nya möjligheterna, än att gå upphovsrättsindustrin till mötes och tvinga kvar dem i ett föråldrat system. Det skulle inte bara gynna kulturskaparna, utan även kulturkonsumenterna som skulle få tillgång till ett betydligt bredare kulturellt utbud.
Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Hur ska vi kunna locka till oss aktivister eller väljare ifall vi inte har något bra att pusha med?
Vi lyckades bygga upp piratpartiet 2006 och locka till oss hundratals aktiva medlemmar med betydligt mindre politik än det du hittar ovan, och vi lyckades få drygt 7% i EU-valet 2009 med betydligt mindre politik än ovan.

Jag skulle vilja hävda att vårt principprogram inte bara är bra, det är rent ut sagt utmärkt! Och om någon inte kan använda texten ovan för att göra folk intresserade av våra frågor så är min gissning att det inte är mer text som är lösningen.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henry Rouhivuori, Isaksson
CMagnusBs avatar
2016-04-12, 19:48 #32
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande C02-Y06:
att att styrelsen under de två närmaste skall lyfta de sakpolitiska frågorna till diskussion och se hur man kan göra frågor som skall inkluderas i vårt principprogram.
Det finns många guldkorn i det sakpolitiska programmet. Vissa av dessa är värda att lyfta till principprogrammet. Samtidigt kan vi naturligtvis se över om vi vill rensa bland dessa sakpolitiska frågor, men det är inte givet att allt som inte bli principprogram kommer att fasas ut. Vilket kan enkelt leda till att vi 2018 lyfter mabs variant på allt skall bort till förnya prövning.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Jan-Erik, narnigrin
CMagnusBs avatar
2016-04-12, 19:50 #33
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande C02-Y06:
att styrelsen under de två närmaste skall lyfta de sakpolitiska frågorna till diskussion och se hur man kan göra frågor som skall inkluderas i vårt principprogram.
CMagnusBs avatar
2016-04-12, 19:51 #34
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande C02-Y07:
att styrelsen under de två närmaste åren skall lyfta de sakpolitiska frågorna till diskussion och se hur man kan göra frågor som skall inkluderas i vårt principprogram.
Det finns många guldkorn i det sakpolitiska programmet. Vissa av dessa är värda att lyfta till principprogrammet. Samtidigt kan vi naturligtvis se över om vi vill rensa bland dessa sakpolitiska frågor, men det är inte givet att allt som inte bli principprogram kommer att fasas ut. Vilket kan enkelt leda till att vi 2018 lyfter mabs variant på allt skall bort till förnya prövning.
CMagnusBs avatar
2016-04-12, 20:07 #35
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion C02: Om upphävande av samtliga sakpolitiska ställningstaganden, samt frihet för partiets företrädare att göra politiska uttalanden utifrån principprogrammet -
Vi får inte glömma att vi har provat mabs variant tidigare. När vi la upp valstrategin så bestämde vi, ivrigt påhejad av mab att de enda frågor vi kunde lyfta var våra kärnfrågor. Nu fick vi bara 2.2% och trillade ut ur EU-parlamentet.

Det är nog bara att konstatera att vi har ett stöd runt högst 1-2% på kärnfrågorna. Vi är inmålade in i ett hörn och ingen journalist har något att tjäna på att lyfta våra frågor. Jag förstår förtjusningen med att kunna slå sig för bröstet och säga att "vi är renläriga". Jag ser jag detta som piratfundamentalism.

Jag är dock för en evolutionär syn på vår sakpolitik. Vi kan införa en process i styrelsen där vi hissar och dissar redan tagna sakpolitiska frågor och sen lägger fram dessa för en förnya prövning hos medlemmarna. Om en frågan som har föranlett en motion som i sin tur ledde till att ett medlemsmöte har tagit detta till sig och har gett denna fråga sitt godkännande, och vi i en fortsatt process kommer fram till att detta är en del av vårt framtida principprogram, så håller den gott och väl för att presenteras för väljarna.

Och så får man inse att medlemmarna kommer att i nästa år köra över mabs helt och hållet genom att lägga nya motioner. Eller tycker mab att vi skall ta bort denne del av vår interndemokrati genom nya stadgeändringar?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Megitt, narnigrin
Mabs avatar
Gammal Mab
2016-04-12, 20:16 #36
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion C02: Om upphävande av samtliga sakpolitiska ställningstaganden, samt frihet för partiets företrädare att göra politiska uttalanden utifrån principprogrammet -
Citat:
Ursprungligen postat av CMagnusB Visa inlägg
Vi får inte glömma att vi har provat mabs variant tidigare. När vi la upp valstrategin så bestämde vi, ivrigt påhejad av mab att de enda frågor vi kunde lyfta var våra kärnfrågor. Nu fick vi bara 2.2% och trillade ut ur EU-parlamentet.
Ja, det var vår strategi. Men dessvärre så följde vi inte den strategin under själva valkampanjen. Istället hade vi tre olika strategier från våra tre olika toppkandidater.

Trots det fick vi 2,2% i valet. Inte fy skam! Vår näst bästa val någonsin.


Citat:
Ursprungligen postat av CMagnusB Visa inlägg
Det är nog bara att konstatera att vi har ett stöd runt högst 1-2% på kärnfrågorna.
Det där är inte ett konstaterande, det är en gissning. Men även om du har rätt har vi gott om tid att jobba för att öka den gruppen fram till nästa val.

Citat:
Ursprungligen postat av CMagnusB Visa inlägg
Vi är inmålade in i ett hörn och ingen journalist har något att tjäna på att lyfta våra frågor. Jag förstår förtjusningen med att kunna slå sig för bröstet och säga att "vi är renläriga". Jag ser jag detta som piratfundamentalism.
Det är ingen som har föreslagit den strategin, men ja, jag håller med om att det låter som en töntig strategi.

Citat:
Ursprungligen postat av CMagnusB Visa inlägg
Och så får man inse att medlemmarna kommer att i nästa år köra över mabs helt och hållet genom att lägga nya motioner. Eller tycker mab att vi skall ta bort denne del av vår interndemokrati genom nya stadgeändringar?
Jag är övertygad om att det går att förklara för väljarna varför vi behöver bättre struktur för hur vår sakpolitik tas fram i framtiden. Har jag fel så är det inget problem eftersom det i så fall troligen kommer vara som så att den här motionen röstas ned.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Isaksson
Kristofer Petterssons avatar
2016-04-12, 22:30 #37
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C02-Y02:
att medlemsmötet uttalar som sin ståndpunkt att styrelsen och övriga företrädare för partiet ska vara fria att uttala sig om politiska frågor utanför vårt principprogram i de fall det går att härleda en ståndpunkt till principprogrammet.
Jag tror att nuvarande styrelse är tuff nog att ta konsekvensen av deras egna tolkningar till och med om de skulle råka ut för plötslig och storslagen framgång.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Isaksson
Kristofer Petterssons avatar
2016-04-12, 22:31 #38
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C02-Y04:
att styrelsen ska lägga fram ett förslag på ett kraftigt reducerat partiprogram baserat på dagens program
Det är sällan bra att skriva ett helt nytt program istället för att fixa buggarna. Alla program har buggar. De ihärdiga segrar.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Jan-Erik
joe2mes avatar
2016-04-13, 05:44 #39
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C02-Y04:
att styrelsen ska lägga fram ett förslag på ett kraftigt reducerat partiprogram baserat på dagens program
Detta skjuter över problemet på styrelsen som redan är kraftigt överbemannad.

Går detta igenom kommer jag fundera på om jag vill fortsätta i styrelsen eftersom detta kommer behöva ta upp största delen av vår tid där...
joe2mes avatar
2016-04-13, 05:46 #40
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C02-Y07:
att styrelsen under de två närmaste åren ska lyfta de sakpolitiska frågorna till diskussion och se hur man kan göra frågor som ska inkluderas i vårt principprogram.
väldigt ospecifikt och om 2 år (2018) har vi val... Bör inte vara en process som förändrar valpolitiken fram till valdagen.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
Isakssons avatar
2016-04-13, 18:40 #41
Inte uppkopplad
Om upphävande av samtliga sakpolitiska ställningstaganden, samt frihet för partiets företrädare att göra politiska uttalanden utifrån principprogrammet -
Jag gillar verkligen tanken med att vi skall gå tillbaka och härleda frågor direkt från Principprogrammet.

Det var en lyckad strategi som aktiverade väldigt många till samarbete i partiet, allt från aktivister, kommunledare och toppkandidater. Att fler funktionärer kommer att kunna uttala sig i frågor som är dagsaktuella är mycket bra, och man såg ofta hur aktivister och personer med spjutspetsengagemang fungerade bra ihop i paddor och via Skype.

Vi använde Trepiratsregeln mycket flitigt när nya ämnen dök upp vilket engagerade fler till att bli medlemmar, så tillvida man kunde argumentera för eller emot sagda ämnen beroende på vad vårt principprogram sade.

Det är en styrka som just nu hamnat i viloläge tack vare en, vad jag upplever, spretig sakpolitik. Fokus är förlorat och jag misstänker att om vi i partiet känner att vår politik är spretig och diffus, så märks det också i hur vi argumenterar och framför sagda politik.

Vänligen,
Isaksson

Talesperson Piratpartiet, Karlskrona.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henry Rouhivuori, Mab, morr, Sennah
2016-04-14, 22:18 #42
Inte uppkopplad
Sv: Motion C02: Om upphävande av samtliga sakpolitiska ställningstaganden, samt frihet för partiets företrädare att göra politiska uttalanden utifrån principprogrammet -
Citat:
Ursprungligen postat av CMagnusB Visa inlägg
Jag har lagt yrkande C02-Y07:
att styrelsen under de två närmaste åren skall lyfta de sakpolitiska frågorna till diskussion och se hur man kan göra frågor som skall inkluderas i vårt principprogram.
Det finns många guldkorn i det sakpolitiska programmet. Vissa av dessa är värda att lyfta till principprogrammet. Samtidigt kan vi naturligtvis se över om vi vill rensa bland dessa sakpolitiska frågor, men det är inte givet att allt som inte bli principprogram kommer att fasas ut. Vilket kan enkelt leda till att vi 2018 lyfter mabs variant på allt skall bort till förnya prövning.
Jag tycker att vi bör vända på steken. Upphäv alla sakpolitiska ställningstaganden nu, som Mab yrkar. Sen så kan vi på framtida medlemsmöten välja att ta tillbaka delar av denna politik igen.

Att bifalla Mab:s yrkanden innebär inte att alla nuvarande ställningstaganden raderas ut ur historien, det kommer vara möjligt att spara undan texten och använda den framöver ändå för den som så önskar.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Andreas Bjärnemalm, Isaksson
Isakssons avatar
2016-04-15, 16:43 #43
Inte uppkopplad
Sv: Motion C02: Om upphävande av samtliga sakpolitiska ställningstaganden, samt frihet för partiets företrädare att göra politiska uttalanden utifrån principprogrammet -
Citat:
Ursprungligen postat av Mikael Ståldal Visa inlägg
Jag tycker att vi bör vända på steken. Upphäv alla sakpolitiska ställningstaganden nu, som Mab yrkar. Sen så kan vi på framtida medlemsmöten välja att ta tillbaka delar av denna politik igen.

Att bifalla Mab:s yrkanden innebär inte att alla nuvarande ställningstaganden raderas ut ur historien, det kommer vara möjligt att spara undan texten och använda den framöver ändå för den som så önskar.
Jag håller med Ståldal.

Innan vi anammade "breddningen" av partiet så härledde vi sakfrågor ur principprogrammet som vi redan vet.

Jag förespråkade en fördjupning av partiets politik i stället för en breddning. Det finns trotts all oerhört många sakfrågor som redan kan härledas till principprogrammet som inte ens nu behandlas i partiet.

Rätten till kommunikation och integritet kan man lätt hitta sakfrågor i kring äldrevård, barnomsorg och arbetslivspolitik.

Inom äldrevården kan man argumentera för att grundläggande internet alltid skall vara tillgängligt inom äldrevården för pensionärer då allt fler myndigheter flyttar ut på internet och överger den traditionella "kontors verksamheten". Lika så kan man uppmuntra till att personal skall hjälpa till att kunna skicka foton och brev elektroniskt med mera. I dagsläget kan inte alla pensionärer detta och kan behöva hjälp. Om inte denna hjälpen finns kan man argumentera att de inte i detta nu faktiskt har lika står möjlighet att kommunicera fritt som den yngre generationen.

Inom arbetslivet så övervakas fler och fler med kameror och även ljudupptagning. Detta behövs lyftas att många företag till och med sätter upp kameror för att övervaka de anställdas stämpelklockor och fikarum. De kringgår alltså de regler för övervakning som finns. Facket behöver politiskt stöd och incitament att driva dessa frågor. Om PP tar tag i detta kan ett rent arbetsmarknadspolitiskt samarbete uppstå.

Lika så övervakas barn och ungdom redan i ung ålder och skickar således signalen att övervakning minsann inte är så farligt. De vänjer sig vid taggar som loggar när du äter och var i skolan du är osv. Detta underminerar den integritet vi främjar på ett indoktrinerande sätt som sedan kommer följa med upp i vuxenlivet.

Nu sparar inte alla skolor dessa loggar, men det finns dåligt utformade system, samt att slarv kan leda till mycket komplicerade situationer där information läcker.

Detta är inte specifika sakfrågor som behöver vara sakpolitik i sig, utan är exempel på vad man enligt principprogrammet kunde behandlas av representanter redan innan sagda "breddning". Efter breddningen föll dock det fördjupande arbetet i glömska.

Vissa sakfrågor kan däremot direkt härledas till principprogrammet och går således alltså inte förlorade över huvudet taget. Andra kanske indirekt faktiskt går att härleda till vårt politiska fokus då det kan vara en förutsättning för att en mer direkt sakpolitisk fråga skall kunna drivas, och då borde det inte vara något som hindrar att sakfrågan lyfts.

Och som nämnts tidigare, om en fråga är tillräckligt relevant för vårt parti, så kan den alltid föras in i principprogrammet via omröstning på medlemsmöte och öppnar således upp för en ny fördjupningsprocess.

Personligen tycker jag att vårt principprogram är mycket djuplodande och framförallt förankrat kring ämnen i var redan etablerad politik brister.

Vänligen,
Isaksson

Talesperson Piratpartiet, Karlskrona.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Andreas Bjärnemalm, Mab
Henry Rouhivuoris avatar
2016-04-17, 19:22 #44
Inte uppkopplad
Sv: Motion C02: Om upphävande av samtliga sakpolitiska ställningstaganden, samt frihet för partiets företrädare att göra politiska uttalanden utifrån principprogrammet -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
<klipp>
Var inte så sur Peter. De flesta vill se vinnare, inte tvärtom.
Mabs avatar
Gammal Mab
2016-04-18, 10:57 #45
Inte uppkopplad
Sv: Motion C02: Om upphävande av samtliga sakpolitiska ställningstaganden, samt frihet för partiets företrädare att göra politiska uttalanden utifrån principprogrammet -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
Yrkar avslag på SAMTLIGA yrkanden MEN speciellt Mattias Bjärnemans yrkande: C02-Y01. Här vill mab upphäva samtliga tidigare bifallna motioner samt när han blir vald som vice partiledare skriva om parti programmet vinklat till sin egen synvinkel.
Det här är en direkt felaktighet och på gränsen till personligt påhopp. Jag är inte säker på vad det är som Peter är upprörd över, men låt oss gå igenom hans påståenden.

1) nej, jag vill inte personligen upphäva samtliga tidigare bifallna motioner. Jag vill att medlemsmötet, om medlemmarna tycker att det är rätt väg att gå, ska upphäva de sakpolitiska ställningstaganden som beslutats om på tidigare möten. Alla andra motioner ligger helt utanför den här motionens område.

Vidare så vill jag inte skriva om partiprogrammet utifrån min privata synvinkel. Jag vill reducera vårt partiprogram till att enbart omfatta det principprogram som arbetats fram av partiet och antogs av medlemmarna på vårmötet 2012. Det antogs med 97,5% stöd av de avlagda rösterna, så det kan knappast beskrivas som "[Mabs] egen synvinkel". Vårt nuvarande principprogam är utan tvekan det politiska dokument med absolut bredast stöd inom partiet.

Slutligen så är den här motionen självständig från min kandidatur som vice partiledare. Jag anser att det här är rätt väg framåt för partiet alldeles oavsett vem medlemmarna väljer att företräda oss.

Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
De bifallna motionerna de senaste 4 åren är tagna av medlemmarna och där har medlemmarna givit mycket tid och energi för att vaska fram yrkandena och detta måste respekteras.
Det finns inget i den här motionen som inte respekterar det arbete som medlemmarna har lagt ner. Jag själv har lagt otaliga timmar på att jobba med sakpolitiska ställningstaganden under min tid i styrelsen. Men vi kan inte bli så konservativa att vi vägra reflektera över om tidigare beslut varit (och fortfarande är) det bästa för partiet. Det är absolut inte respektlöst mot medlemmarna, det är tvärtom raka motsatsen.

Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
Vill Mattias Bjärneman mab riva upp tidigare bifallna motioner så får han lägga varje som separat motion på ett medlemsmöte och argumentera för varför just den ska plockas bort. Samt hoppas att medlemmarna bifaller hans motion.
Jag funderade faktiskt på att lägga 800 olika yrkanden där yrkade för att upphäva alla sakpolitiska beslut var för sig. Jag kom fram till att jag skulle spara mötet betydligt med tid och energi genom att föreslå en upphävning i klump. Anser du att det är fel väg att gå är du mer än välkommen att lägga ett ändringsyrkande där du föreslår separata upphävningar.

Det du däremot inte har någon rättighet att göra är att diktera för mig hur jag ska skriva mina motioner.

Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
Här ska vi inte ha en gräddfil för Mattias Bjärneman, utan medlemmarnas tidigare beslut att bifalla yrkanden och motioner MÅSTE respekteras.
Jag har inte föreslagit någon gräddfil. Jag har använt min rättighet som medlem att lägga en motion för mötet att ta ställning till. Om den bifalls så är det för att den funnit medlemmarnas stöd, inte för att jag har särbehandlats på något sätt. Och den bör bemötas med samma respekt som alla andra motioner som sänds in till medlemsmötena.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Isaksson, morr
willenforts avatar
2016-04-18, 14:52 #46
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande C02-Y08:
att medlemsmötet uttalar som sin ståndpunkt att styrelsen och övriga företrädare för partiet ska vara fria att uttala sig om politiska frågor utanför vårt principprogram och de sakpolitiska ställningstagandena i de fall det går att härleda en ståndpunkt till principprogrammet eller de sakpolitiska stälningstagandena.
Fram tills dess att vi har ändrat/tagit bort / uppdaterat de sakpolitiska stälningstagandena så är de vår politik. Styrelsen skall inte kunna gå emot dessa stälningstaganden.
willenforts avatar
2016-04-18, 15:12 #47
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande C02-Y09:
att Styrelsen skall åläggas att strukturera upp De nuvarande sakpolitiska ställningstagandena och antingen av dem skapa samanhängande politiska program med förankring i våra principer (som skall läggas som motioner för medlemsmöte) eller rekomendation (och mottion) att stälningstagande skall tas bort.
Vi har mycket gott arbete ibland de sakpolitiska ställningstagandena, låst oss istället för att slänga ut det förädla det till ngt bättre.
Mårten Fjällströms avatar
2016-04-19, 15:03 #48
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C02-Y02:
att medlemsmötet uttalar som sin ståndpunkt att styrelsen och övriga företrädare för partiet ska vara fria att uttala sig om politiska frågor utanför vårt principprogram i de fall det går att härleda en ståndpunkt till principprogrammet.
Alldeles för luddig beslutsordning. Vad händer den dag styrelsen och övriga företrädare för partiet är oense om vad som går att härleda?
Mabs avatar
Gammal Mab
2016-04-19, 15:29 #49
Inte uppkopplad
Sv: Motion C02: Om upphävande av samtliga sakpolitiska ställningstaganden, samt frihet för partiets företrädare att göra politiska uttalanden utifrån principprogrammet -
Citat:
Ursprungligen postat av Mårten Fjällström Visa inlägg
Alldeles för luddig beslutsordning. Vad händer den dag styrelsen och övriga företrädare för partiet är oense om vad som går att härleda?
Då lutar man sig mot paragraf 5.1.1 i stadgan som säger:

Citat:
5.1.1 Partistyrelsen är partiets högsta beslutande organ näst efter medlemsmötet.
Och vill man vara extra noggrann så tar man upp det på nästa medlemsmöte.

Det här är ju knappast en ny situation, vi hade en liknande 2010 då vår partiledare och styrelse inte var överens om hur våra politiska ställningstaganden skulle tolkas.
2016-04-19, 20:53 #50
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C02-Y01:
att samtliga politiska ställningstaganden som partiet har antagit via medlemsmöten upphävs.
Demokratiskt antagna motioner och propositioner bör inte rivas upp en masse.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
pebo
Johan mlg Karlssons avatar
2016-04-19, 21:14 #51
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande C02-Y04 till fördel för C02-Y09.

Mitt bortjämkade C02-Y04:
styrelsen ska lägga fram ett förslag på ett kraftigt reducerat partiprogram baserat på dagens program

C02-Y09, som jag tycker bättre om:
styrelsen ska åläggas att strukturera upp de nuvarande sakpolitiska ställningstagandena och antingen av dem skapa sammanhängande politiska program med förankring i våra principer (som ska läggas som motioner för medlemsmöte) eller rekommendation (och motion) att ställningstagande ska tas bort.


Det här yrkandet beskriver bättre vad det är jag vill få fram!
Mabs avatar
Gammal Mab
2016-04-20, 04:00 #52
Inte uppkopplad
Sv: Motion C02: Om upphävande av samtliga sakpolitiska ställningstaganden, samt frihet för partiets företrädare att göra politiska uttalanden utifrån principprogrammet -
Citat:
Ursprungligen postat av daniel Visa inlägg
Demokratiskt antagna motioner och propositioner bör inte rivas upp en masse.
Varför inte? Om det sker på samma demokratiska sätt som när det antogs, vad är problemet med att de upphävs en masse? Hade det varit bättre om jag lagt fram 800 olika yrkanden för mötet att ta ställning till?
2016-04-23, 09:11 #53
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C02-Y01:
att samtliga politiska ställningstaganden som partiet har antagit via medlemsmöten upphävs.
Demokratins grundprinciper och de mänskliga rättigheterna står i grunden för vår politik. Ska vi vara ett frihetligt, medmänskligt parti på allvar måste vi ta ställning för dessa principer och rättigheter i hela samhället - inte bara på Internet. Utöver denna ideologiska anledning att bevara vår politik, finns även pragmatiska fördelar med det. Vi har fått mycket aktivister, erkännande och uppmärksamhet tack vare vår breddade politik - t.ex. har RFSL utsett vär HBTQ-politik till Sveriges bästa. Av såväl ideologiska som pragmatiska skäl bör vi därför avslå detta yrkande.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Jan-Erik, Megitt, pebo
Isakssons avatar
2016-04-23, 15:23 #54
Inte uppkopplad
Sv: Motion C02: Om upphävande av samtliga sakpolitiska ställningstaganden, samt frihet för partiets företrädare att göra politiska uttalanden utifrån principprogrammet -
Hej Calandrella!

Jag vill bestämt minnas att vi drev dessa frågor redan innan vi "breddade" partiets politik. Det går mycket enkelt att härleda HBTQ frågor direkt till principprogrammet, vilket även gjordes.

Rätten att få vara den man är går att härleda till dels 1.3.1 Alla människor har samma rättigheter men även 1.3.3 Alla människor har rätt till personlig integritet och privatliv.

Man kan även indirekt härleda den "subkultuella" delen av vissa gruppers sociala och kulturella verksamheter till 1.3.5 Kulturen berikar våra liv och ska vara så tillgänglig som möjligt.

Den till största delen av framgångar som vi haft skulle jag personligen tillskriva alla de medlemmar och funktionärer som aktivt arbetade med detta, inte till att partiet breddades.

Jag arbetade mycket gränsöverskridande med detta när jag satt som kommunledare i Källby, och vi (kommunledare, aktivister och medlemmar) drog ihop möten mellan angränsande kommuner för att föröka fördjupa de politiska frågorna som kunde härledas till Principprogrammet. I och med breddningen, som jag redan då skulle få oss att tappa fokus på en fördjupning av vår politik, så avstannade det arbetet rätt abrupt.

Slutligen, jag anser att vi var ett frihetligt parti, och även mycket medmänskligt, redan innan vi "breddade" oss, och varför vi skulle bli mindre så om vi återtar fokus där det bör ligga förstår jag inte riktigt. Vårt kärnfokus och stora delar av vårt principprogram härstammar ju trotts allt från de mänskliga rättigheterna.

Vänligen,
Isaksson

Talesperson Piratpartiet, Karlskrona.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Mab
Henry Rouhivuoris avatar
2016-04-23, 23:42 #55
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C02-Y08:
att medlemsmötet uttalar som sin ståndpunkt att styrelsen och övriga företrädare för partiet ska vara fria att uttala sig om politiska frågor utanför vårt principprogram och de sakpolitiska ställningstagandena i de fall det går att härleda en ståndpunkt till principprogrammet eller de sakpolitiska stälningstagandena.
Yrkandet gör en cirkelargumentering vilket blir svårtolkat vad som menas.
Henrik Brändéns avatar
2016-04-24, 19:33 #56
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C02-Y01:
att samtliga politiska ställningstaganden som partiet har antagit via medlemsmöten upphävs.
efter mycket tänkande blivit övertygad om att detta erbjuder bästa vägen till en sakpolitik någon annan än jag kan överblicka.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henry Rouhivuori, Isaksson
Isakssons avatar
2016-04-28, 08:28 #57
Inte uppkopplad
Sv: Motion C02: Om upphävande av samtliga sakpolitiska ställningstaganden -
Jag har funderat kring Yrkande C02-Y02 och
Yrkande C02-Y05 och kommit fram till att jag är för
Yrkande C02-Y05.

Man kan tycka att dessa yrkanden egentligen inte borde ställas emot varandra. Kan en fråga härledas till principprogrammet så kan den och behöver således inte betraktas som "utanför" principprogrammet.

Ta basinkomst som ett exempel. Vi skulle ha svårt att motivera en rent ekonomisk politisk fråga, exempelvis att höja eller sänka en skattesats, men i detta fall kan frågan om basinkomst härledas till flera punkter i Principprogrammet.

Utan försörjningsstöd blir det svårt att delta i och att konsumera kultur i olika former. Förmågan att fritt kommunicera hindras om man inte kan betala räkningar samt att man inte kan delta i samhället på lika villkor som de med "fast" inkomst då fler och fler myndigheter flyttar ut i den digitala världen. Faller man utanför systemet och hamnar på gatan så kan man inte säga sig ha speciellt mycket chans för ett bra privatliv, för att nämna några aspekter.

Basinkomst kan därför ses som en förbättring till nuvarande sociala trygghetssystem vilket främjar ovanstående aspekter på ett mer konkret sätt än dagens system. Kort sagt, frågan ligger inom vår politiska ram och vårt principprogram.


Yrkande C02-Y05 är därmed enligt mig mer konkret formulerat, med ett undantag.

Jag skulle vilja se att den skrevs om från

"att medlemsmötet ger styrelse och förtroendevalda mandat att fritt uttala sig om politiska frågor under förutsättning att dessa uttalanden går att härleda till partiets principprogram. "

Till

"att medlemsmötet ger styrelse och förtroendevalda mandat att fritt uttala sig om politiska frågor under förutsättning att dessa politiska frågor går att härleda till partiets principprogram."


Om frågor som inte kan härledas till principprogrammet skall diskuteras och tas ställning till anser jag att det bör ske via ett väl utarbetat förslag till medlemsmötet att ta ställning till om det bör ligga som en politisk fråga inom partiet. (och eventuellt läggas till principprogrammet)


Vänligen,
Isaksson

Talesperson Piratpartiet, Karlskrona.
Mabs avatar
Gammal Mab
2016-04-28, 15:08 #58
Inte uppkopplad
Sv: Motion C02: Om upphävande av samtliga sakpolitiska ställningstaganden, samt frihet för partiets företrädare att göra politiska uttalanden utifrån principprogrammet -
Citat:
Ursprungligen postat av Calandrella Visa inlägg
Demokratins grundprinciper och de mänskliga rättigheterna står i grunden för vår politik. Ska vi vara ett frihetligt, medmänskligt parti på allvar måste vi ta ställning för dessa principer och rättigheter i hela samhället - inte bara på Internet.
Jag tycker du bör läsa vårt principprogram innan du förkastar det som enbart rörandes "på internet". I vårt principprogram förkunnas tydligt:

Citat:
1.3.1 Alla människor har samma rättigheter

Piratpartiet tror på alla människors lika värde och att alla människor därför ska ha samma rättigheter. Det betyder att vi inte villkorar friheter, rättigheter och möjligheter utifrån exempelvis etnicitet, funktionshinder, härkomst, kön, religion, politisk åskådning eller sexuell läggning. Alla individer ska behandlas lika, åtnjuta likhet inför lagen och ha samma rätt att påverka samhällsutvecklingen. Samhället ska sträva efter att ge alla människor samma möjligheter att göra sin röst hörd och delta i samhällslivet. Ju fler som deltar, desto starkare blir demokratin.
Piratpartiet tror på mångfald och inkludering. Alla vi människor mår bra av att så många människor som möjligt, med olika erfarenheter och tankar, är med och bygger det samhälle vi lever i.
Det ställningstagande du eftersträvar finns alltså redan i vårt principprogram. Det är inte något som ligger löst och skvalpar i ett sakpolitiskt beslut.

Citat:
Ursprungligen postat av Calandrella Visa inlägg
Utöver denna ideologiska anledning att bevara vår politik, finns även pragmatiska fördelar med det. Vi har fått mycket aktivister, erkännande och uppmärksamhet tack vare vår breddade politik - t.ex. har RFSL utsett vär HBTQ-politik till Sveriges bästa.
Ja, och den breddningen återspeglas i principprogrammet. Den är inte avhängig de enskilda sakpolitiska ställningstagandena. När det gäller RFSL så var det inte så att de läste våra sakpolitiska ställningstaganden när de utsåg vår politik till den bästa, utan de frågade oss vad vi anser i en rad för dem relevanta frågor. Och tack vare yrkande C02-Y02 (elller C02-Y05 om det röstas igenom) kan styrelsen ge samma svar nästa gång vi tillfrågas. HBTQ-politiken är ett av de områden där kopplingen till våra principer är uppenbar och tydlig, och styrelsen eller andra företrädare kommer därför inte ha några som helst svårigheter att svara på frågor på det området även om de sakpolitiska ställningstaganden som finns där idag rivs upp.

Citat:
Ursprungligen postat av Calandrella Visa inlägg
Av såväl ideologiska som pragmatiska skäl bör vi därför avslå detta yrkande.
Nej, jag hoppats att jag lyckats förklara ovan varför det varken är pragmatiskt eller ideologiskt nödvändigt att avslå den här motionen.
Mårten Fjällströms avatar
2016-04-29, 17:34 #59
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C02-Y01:
att samtliga politiska ställningstaganden som partiet har antagit via medlemsmöten upphävs.
Den tidigare avsaknaden på politik var svårare att förklara för väljarna än dagens julgran av småfrågor.
anderserks avatar
2016-04-29, 21:29 #60
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C02-Y07:
att styrelsen under de två närmaste åren ska lyfta de sakpolitiska frågorna till diskussion och se hur man kan göra frågor som ska inkluderas i vårt principprogram.
Deet som är bra att detta inte handlar om att skrota politik i klump, som skulle skapa en massa besvikna personer. Detta handlar om att lyfta det bästa ur sakpolitiken och inkludera i principprogrammet (kap 1 i politiiska programmet), som kan distribueras separat också. Resten som någon vill slakta får hanteras i vanlig ordning.
2016-04-30, 15:30 #61
Inte uppkopplad
Sv: Motion C02: Om upphävande av samtliga sakpolitiska ställningstaganden, samt frihet för partiets företrädare att göra politiska uttalanden utifrån principprogrammet -
Citat:
Ursprungligen postat av anderserk Visa inlägg
Jag gillar yrkande C02-Y07:
att styrelsen under de två närmaste åren ska lyfta de sakpolitiska frågorna till diskussion och se hur man kan göra frågor som ska inkluderas i vårt principprogram.
Deet som är bra att detta inte handlar om att skrota politik i klump, som skulle skapa en massa besvikna personer. Detta handlar om att lyfta det bästa ur sakpolitiken och inkludera i principprogrammet (kap 1 i politiiska programmet), som kan distribueras separat också. Resten som någon vill slakta får hanteras i vanlig ordning.
Jag tror inte att vi vore betjänta av ett större principprogram än vad vi har idag.
Isakssons avatar
2016-05-01, 22:33 #62
Inte uppkopplad
Sv: Motion C02: Om upphävande av samtliga sakpolitiska ställningstaganden, samt frihet för partiets företrädare att göra politiska uttalanden utifrån principprogrammet -
Citat:
Ursprungligen postat av Mårten Fjällström Visa inlägg
Jag ogillar yrkande C02-Y01:
att samtliga politiska ställningstaganden som partiet har antagit via medlemsmöten upphävs.
Den tidigare avsaknaden på politik var svårare att förklara för väljarna än dagens julgran av småfrågor.
Jag håller inte med. Vi har aldrig haft någon avsaknad av politik. Arbetet med att fördjupa våra frågor och påvisa att de faktiskt genomsyrar allt från äldrevård, barnomsorg, skola och arbetslivspolitik avstannade när "folk började vattna" denna "spretiga julgran".

Vårt principprogram är mer djuplodat än vad många antingen vill se, eller vill ge sken av.

Personligen hoppas jag nu att en grundlig fördjupning av vår politik kan komma att vara nära förestående.

Vänligen,
Isaksson

Talesperson Piratpartiet, Karlskrona.
2016-05-02, 09:24 #63
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C02-Y01:
att samtliga politiska ställningstaganden som partiet har antagit via medlemsmöten upphävs.
Anledningen är motiveringen som Henrik Brändén lade fram, och delvis även Magnus Anderssons motivering. Det är lättare att rösta fram ett tjugotal nya viktiga övergripande principer för Piratpartiet än att revidera 561 gamla punkter. Jag som ny medlem får dessutom möjligheten att tycka till på varje punkt vilket kommer motivera mig ytterliggare.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Andreas Bjärnemalm, Eloria, Henry Rouhivuori, Isaksson, Magnus Andersson, Sennah
Richies avatar
2016-05-03, 21:34 #64
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C02-Y01:
att samtliga politiska ställningstaganden som partiet har antagit via medlemsmöten upphävs.
En del saker var bättre förr. ;-)
joe2mes avatar
2016-05-04, 00:31 #65
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C02-Y09:
att styrelsen ska åläggas att strukturera upp de nuvarande sakpolitiska ställningstagandena och antingen av dem skapa sammanhängande politiska program med förankring i våra principer (som ska läggas som motioner för medlemsmöte) eller rekommendation (och motion) att ställningstagande ska tas bort.
Detta är att skjuta över problemet på styrelsen för den spretiga politik som medlemmarna har valt. Om detta alternativ går igenom måste en stor del av styrelsens tid gå till att behandla detta snarare än att driva partiet framåt.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Isaksson
2016-05-08, 23:12 #66
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C02-Y01:
att samtliga politiska ställningstaganden som partiet har antagit via medlemsmöten upphävs.
Jag är kluven, men jag har kommit fram till att jag ogillar yrkandet av följande skäl:

1. Jag tror att de som gillar yrkandet underskattar den psykologiska påverkan detta kommer ha på de som "förlorar" ställningstaganden som de kämpat för.

2. Jag tror att de som gillar yrkandet underskattar det arbete som krävs för att ta fram lika många bra ställningstaganden som finns idag, jag tror vi kommer förlora en massa tid på att uppfinna hjulet på nytt.

3. Även om jag hade landat i att jag hade tyckt att det var ett övervägande positivt förslag så tycker jag formen att riva upp är helt fel. Att genomföra något så drastiskt enbart efter en enstaka votering med enkel majoritet är odemokratiskt.

Jag hade gärna sett att man krävt en kvalificerad majoritet för att kunna godkänna detta.
Mabs avatar
Gammal Mab
2016-05-10, 14:53 #67
Inte uppkopplad
Sv: Motion C02: Om upphävande av samtliga sakpolitiska ställningstaganden, samt frihet för partiets företrädare att göra politiska uttalanden utifrån principprogrammet -
Citat:
Ursprungligen postat av Krister Renaud Visa inlägg

1. Jag tror att de som gillar yrkandet underskattar den psykologiska påverkan detta kommer ha på de som "förlorar" ställningstaganden som de kämpat för.
Jag kan inte svara för alla, men för min del, som jobbat mycket med breddningen och kämpat för (och emot) olika sakpolitiska ställningstaganden kan jag säga att jag är mycket medveten om den psykologiska påverkan beslutet kommer ha på mig.

Citat:
Ursprungligen postat av Krister Renaud Visa inlägg
2. Jag tror att de som gillar yrkandet underskattar det arbete som krävs för att ta fram lika många bra ställningstaganden som finns idag, jag tror vi kommer förlora en massa tid på att uppfinna hjulet på nytt.
Jag tycker att diskussionen här har visat att det kommer krävas arbete med att gå över våra ställningstaganden oavsett om vi river upp alla och gör en nystart, eller om vi enbart gör en översyn av de ställningstaganden vi redan har.

Citat:
Ursprungligen postat av Krister Renaud Visa inlägg
3. Även om jag hade landat i att jag hade tyckt att det var ett övervägande positivt förslag så tycker jag formen att riva upp är helt fel. Att genomföra något så drastiskt enbart efter en enstaka votering med enkel majoritet är odemokratiskt.
På vilket sätt är det odemokratiskt? Våra demokratiskt antagna stadgar säger:

"1.3.4 Redan antagna politiska ställningstaganden kräver endast enkel majoritet på medlemsmöte för att upphävas. Partiets principprogram kan ej upphävas. "

Det är alltså skillnaden mellan principer och sakpolitik som medlemmarna beslutat om på demokratisk väg. Så att det är enkel majoritet kan inte vara problemet. Är det då att beslutet tas i klump? Det kan jag svårligen föreställa mig då jag inte ser hur det skulle vara mer demokratiskt att begära att folk klickar 1000 klick på forumet istället för ca 5 klick.

Citat:
Ursprungligen postat av Krister Renaud Visa inlägg
Jag hade gärna sett att man krävt en kvalificerad majoritet för att kunna godkänna detta.
Stadgan om hur sakpolitik skulle kunna upphävas beslöts genom andraläsning på det extra medlemsmötet tidigare i år. Där röstades den igenom med 95% stöd.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com