Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion A02: Stadgeändring gällande fyllnadsval (andraläsning av höstmötets motion A04)

I stadgan idag (§4.9) står det att eventuella fyllnadsval ska hållas vid både vår- och höstmöte, men den enda förtroendevalda där det finns regler kring fyllnadsval är styrelsens sammankallande. Detta har skapat problem till detta höstmöte då frågan har kommit upp om bland annat valberedningen ska fyllnadsväljas. Platser vars mandattid löper ut om någon månad bör rimligen inte fyllnadsväljas.

Vi har därför tagit fram ett förslag till en stadgeparagraf med regler för fyllnadsval av förtroendevalda. Reglerna är baserade på den reglering som idag finns i stadgan för styrelsens sammankallande.

Vi har i enlighet med stadgans upplägg valt att skapa en ny paragraf som reglerar alla fyllnadsval på en och samma plats, istället för att sprida ut kopior av samma formulering på flera ställen i stadgan. Därför innebär vårt förslag att sista meningen stryks i kapitel fem §5.4.3 ("Fyllnadsval kan endast ske på medlemsmöten som inletts tidigast åtta (8) veckor efter avhoppet."). Denna strukna mening kommer istället att ingå i en ny paragraf i kapitel tre som ska reglera fyllnadsval av förtroendevalda.

Ändringar i kapitel 3, där vi anser att de nya paragraferna hör hemma, kräver 75% majoritet på två på varandra följande medlemsmöten. Ändringar i kapitel 5 kräver däremot 75% majoritet på endast ett medlemsmöte för att gå igenom.

Signerat
Andreas Bjärnemalm
Nils Agnesson
Johan mlg Karlsson
Mikael Holm

Denna stadgeändring kräver beslut på två möten för att träda ikraft, detta är andra läsningen och förändring av detta yrkande är inte möjligt då mötet endast ska ta ställning till yrkandet i en andra läsning.


På höstmötet togs också beslut om nedanstående övergångsregel, som träder ikraft ifall stadgeändringen bifalls vid en andra läsning:


att samtidigt som den nya §3.4 godkänns i en andra läsning ska i kapitel 5, §5.4.3, följande mening strykas: "Fyllnadsval kan endast ske på medlemsmöten som inletts tidigast åtta (8) veckor efter avhoppet."


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Mötespresidiet

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Mötespresidiet Yrkande A02-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    0 personer ogillar

att till stadgan lägga följande paragrafer:

§3.4 Fyllnadsval
3.4.1 Om en, i stadgan beskriven, förtroendevald lämnat sin post ska fyllnadsval hållas, om inte annat föreskrivs i stadgan.
3.4.2 Fyllnadsval kan endast hållas på medlemsmöte, eller extra medlemsmöte, som inletts tidigast åtta (8) veckor efter avhoppet.
3.4.3 Fyllnadsval hålls inte på höstmötet det år mandatet upphör, med undantag av fyllnadsval av revisor och revisors ersättare.

7.2.7 Om en revisor lämnat sitt uppdrag tar den personliga ersättaren över. Vid fyllnadsval väljs ny personlig ersättare.


Yrkanden

Av: Mötespresidiet Yrkande A02-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    0 personer ogillar

att till stadgan lägga följande paragrafer:

§3.4 Fyllnadsval
3.4.1 Om en, i stadgan beskriven, förtroendevald lämnat sin post ska fyllnadsval hållas, om inte annat föreskrivs i stadgan.
3.4.2 Fyllnadsval kan endast hållas på medlemsmöte, eller extra medlemsmöte, som inletts tidigast åtta (8) veckor efter avhoppet.
3.4.3 Fyllnadsval hålls inte på höstmötet det år mandatet upphör, med undantag av fyllnadsval av revisor och revisors ersättare.

7.2.7 Om en revisor lämnat sitt uppdrag tar den personliga ersättaren över. Vid fyllnadsval väljs ny personlig ersättare.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Emil Isbergs avatar
2012-04-03, 23:36 #2
Inte uppkopplad
Sv: Motion A02: Stadgeändring gällande fyllnadsval (andraläsning av höstmötets motion A04) -
Jag anser det är en bra tanke att styra upp allmänt hur fyllnadsval ska hållas.

Den föreslagna ändringen är dock rätt långtgående i att jämställa fyllnadsval av styrelsens sammankallande (som idag är den enda posten som har krav på fyllnadsval på ett särskilt sätt) med fyllnadsval av valberedning där det ofta inte finns något direkt behov att fyllnadsvälja eftersom genomfört arbete fortfarande kan användas av de kvarvarande (särskilt om avhopp sker strax innan valberedningens uppgift fullföljs) samt mötespresidie där avhopp sällan sker.

Jag skulle snarare föreslå att man har en dialog med styrelse, orggrupp, mötespresidie samt andra intresserade förtroendevalda och att man lägger ett mer genomtänkt förslag därigenom. Yrkandet förbättrades under höstmötet, men den dialog jag efterfrågat har helt saknats mellan höstmötet och nu.
Andreas Bjärnemalms avatar
2012-04-04, 00:11 #3
Inte uppkopplad
Sv: Motion A02: Stadgeändring gällande fyllnadsval (andraläsning av höstmötets motion A04) -
Citat:
Ursprungligen postat av Emil Isberg Visa inlägg
Den föreslagna ändringen är dock rätt långtgående i att jämställa fyllnadsval av styrelsens sammankallande (som idag är den enda posten som har krav på fyllnadsval på ett särskilt sätt) med fyllnadsval av valberedning där det ofta inte finns något direkt behov att fyllnadsvälja eftersom genomfört arbete fortfarande kan användas av de kvarvarande (särskilt om avhopp sker strax innan valberedningens uppgift fullföljs) samt mötespresidie där avhopp sällan sker.
Som sakupplysning kan jag då nämna att den föreslagna stadgeändringen om fyllnadsval inte påverkar eventuella fyllnadsval till mötespresidiet. Den föreslagna ändringen (§3.4.1) säger klart och tydligt att den endast gäller där annat inte redan finns reglerat i stadgan, och när det gäller fyllnadsval till mötespresidiet finns det redan reglerat i stadgans §4.8.6.
Citat:
Ursprungligen postat av Mötespresidiet Visa inlägg
4.8.6 Partistyrelsen ansvarar för att fyllnadsvälja eventuella avhopp och vakanser, dessa rangordnas efter sist rangordnade mötesfunktionär och ska godkännas av det kommande medlemsmötet.
När det gäller övriga fyllnadsval så saknas det idag reglering kring detta i stadgan, och det har skapat mycket huvudbry för mötespresidiet vid de senaste årens möten. Med anledning av det så skrevs denna motionen till mötet i höstas, för att lösa de problem de ständiga avhoppen i partiet skapar för mötets hanterande genom att införa tydliga regler för hur fyllnadsvalen ska hanteras.
Emil Isbergs avatar
2012-04-04, 02:19 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion A02: Stadgeändring gällande fyllnadsval (andraläsning av höstmötets motion A04) -
Citat:
Ursprungligen postat av Andreas Bjärnemalm Visa inlägg
Som sakupplysning kan jag då nämna att den föreslagna stadgeändringen om fyllnadsval inte påverkar eventuella fyllnadsval till mötespresidiet. Den föreslagna ändringen (§3.4.1) säger klart och tydligt att den endast gäller där annat inte redan finns reglerat i stadgan, och när det gäller fyllnadsval till mötespresidiet finns det redan reglerat i stadgans §4.8.6.
Ahh just ja, hade för mig det var något sådant men hittade inte något om det i motionstexten. Det är styrelsen som fyllnadsväljer mötespresidiet såklart.
2012-04-06, 10:54 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion A02: Stadgeändring gällande fyllnadsval (andraläsning av höstmötets motion A04) -
Är Positivt inställd till detta förslag men har ändå lite huvudbry med följande formulering.


3.4.2 Fyllnadsval kan endast hållas på medlemsmöte, eller extra medlemsmöte, som inletts tidigast åtta (8) veckor efter avhoppet.


Vad krävs egentligen för man ska sätta in ett extra medlemsmöte?
Räcker det med en eller flera platser i styrelsen blir vakanta?
Själv tycker jag att två medlemsmöten per år är fullt tillräckligt och mer än vad många andra partier har.
Andreas Bjärnemalms avatar
2012-04-06, 11:46 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion A02: Stadgeändring gällande fyllnadsval (andraläsning av höstmötets motion A04) -
Det här är stadgans reglering kring extra medlemsmöte:

Citat:
§ 4.10 Extra medlemsmöte

4.10.1 Partistyrelsen, revisorerna var för sig, eller minst en tjugondel (1/20) av medlemmarna kan hos mötespresidiet begära ett extra medlemsmöte.
4.10.2 Mötespresidiet ansvarar för att kalla till mötet senast en (1) vecka efter att begäran framställts.
4.10.3 Extra medlemsmöte ska inledas senast fyra (4) veckor från att kallelse utgår.
4.10.4 Kallelse med möteshandlingar ska skriftligen postas, via partiets hemsida samt via e-post till de medlemmar som har gett partiet sin adress, senast två (2) veckor innan mötets början för att mötet ska vara behörigt.
4.10.5 Extra medlemsmöte får endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen.
4.10.6 Extra medlemsmöte sträcker sig över två (2) veckor.
4.10.7 Extra medlemsmöte får inte påbörjas eller avslutas inom två (2) veckor från ordinarie medlemsmöte.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com