Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion C04: Piratpartiet ska utforma en skuggbudget

I dagsläget är en av anledningarna till varför vi hamnat i skuggan av de större partierna, den att vi saknar en skuggbudget.

Vad är en skuggbudget?
Jo, en skuggbudget är ett förslag till hur regeringens budget hade sett ut, enligt Piratpartiet (PP) ifall vi hade suttit i regeringen. Alltså, hur skulle vi ha fördelat statskassan i jämförelse till de andra partierna?

Varför skall vi ha en sådan?
Vi bör ha en sådan därför att vi då lättare kan visa våra väljare vad för satsningar vi hade tänkt att göra, samtidigt som vi kan tänka efter och räkna vart finansieringen till olika förslag och tilltänkta projekt skall hittas samt hur den bör fördelas. I såväl politiska debatter som valstuggor måste vi ha belägg att komma med, inte minst när väljarna skall fråga oss om vår politik, och även annan politik som vi kanske inte för, men som ett parti som skall sitta i riksdagen ändå kommer att vara med och bestämma om.
En skuggbudget hjälper även till att lättare breda ut vårt politiska program, då man får en ännu mer heltäckande bild över vad Sverige är i behov av och vad man faktiskt kan tillfredsställa till valet 2014. Alltså löften som kan konkretiseras istället för löften som kanske kan komma att falla bort.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Aleexii

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Mab Yrkande C04-Y02 (Motyrkande) 7 personer gillar    2 personer ogillar

att Piratpartiet ska ha som målsättning att presentera en skuggbudget inför valet 2018 där samtliga nationella förslag som finns i valmanifest eller motsvarande till det årets riksdagsval är inkluderade.


Yrkanden

Av: Mab Yrkande C04-Y02 (Motyrkande) 7 personer gillar    2 personer ogillar

att Piratpartiet ska ha som målsättning att presentera en skuggbudget inför valet 2018 där samtliga nationella förslag som finns i valmanifest eller motsvarande till det årets riksdagsval är inkluderade.

Gilla yrkandeOgilla yrkande

Tillbakadraget yrkande C04-Y01 (Tillbakadraget)
Av: Aleexii


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


infallsvinkels avatar
2012-04-02, 21:01 #2
Inte uppkopplad
Sv: Motion C04: Piratpartiet ska utforma en skuggbudget -
Jag tror att detta tids nog är helt rätt väg att gå för Piratpartiet. Troligen inför valet 2018.

Dock tror jag att det i dagsläget är för tidigt för partiet att göra detta, och att det snarast skulle få negativa konsekvenser.

Vi är mitt uppe i en process med kraftig breddning av vår politik. Att samtidigt påbörja ett arbete med att passa in alla förslag i en seriös skuggbudget, skulle riskera att skapa onödiga konflikter och i värsta fall hålla tillbaka det nödvändiga breddningsarbetet.

Det är värt att notera att Sverigedemokraterna presenterade sin första skuggbudget inför valet 2010, i ett läge då de vunnit ett avsevärt starkare väljarstöd än oss och dessutom fått 2,9 % av rösterna i valet 2006. Det krävdes politiska förslag, men ingen skuggbudget, för deras val 2006, vilket i bästa fall är det läge vi befinner oss i idag.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
klara
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-03, 00:02 #3
Inte uppkopplad
Sv: Motion C04: Piratpartiet ska utforma en skuggbudget -
Jag håller med infallsvinkel. Jag känner dessutom att arbetet bakom detta är alldeles för stort för våra medlemmar att ta i nuläget. Om det går bra för oss 2014 är det något att satsa på till 2018.
Anna Trobergs avatar
2012-04-03, 09:27 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion C04: Piratpartiet ska utforma en skuggbudget -
Jag är helt enig med Infallsvinkel och Aki. Jag tycker att partiet ska göra en skuggbudget, men inte förrän vi har kapacitet att göra det ordentligt. Och precis som föregående talare tror jag att det är rimligt att sikta på 2018 för det.

Jag yrkar därför avslag.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-03, 16:59 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att Piratpartiet ska ha som målsättning att presentera en skuggbudget inför valet 2018 där samtliga nationella förslag som finns i valmanifest eller motsvarande till det årets riksdagsval är inkluderade.
Om vi inte tror att vi är redo för en skuggbudget före 2018, men att det är rätt väg att gå, så tycker jag inte att avslag är rätt beslut. Då bör vi istället bestämma att vi ska ha en skuggbudget till 2018. Framförhållning är alltid bra.
2012-04-03, 18:19 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion C04: Piratpartiet ska utforma en skuggbudget -
Jag har inte bättre kännedom och resursen och tillgången i partiet mer än ni har, så vi får gå på Mabs yrkande (och andras inställning som hittills är densamma som hand)
2012-04-03, 18:20 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion C04: Piratpartiet ska utforma en skuggbudget -
*om* skall det stå, istället för *och* ...
willenforts avatar
2012-04-03, 20:45 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion C04: Piratpartiet ska utforma en skuggbudget -
Jag skulle föreslå en kommpromiss här. Låt breddningen gå hand i hand men skugbudgeten.

Låst oss varje gång vi tar ett sakpolitiskt ställningstagande samtidigt utreda om det blir pluss elelr minus i budgeten pga det ställningstagandet. och skappa en "diff budget" mot den som regeringen lägger.
(tex. vi vill avskaffa FRA lagen (och stora delarav FRA, resten skall införlivad i den vanliga underrättelsetjänsten.) då kan vi ta bort ca 75% av FRA's nuvarande budget och sätta den på plusskontot.)


Genom att göra detta bit för bit så får vi en naturligt känsla för hur vår budget komemr att skilja sig från den liggande.

/C
infallsvinkels avatar
2012-04-03, 23:18 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion C04: Piratpartiet ska utforma en skuggbudget -
Citat:
Ursprungligen postat av willenfort Visa inlägg
Jag skulle föreslå en kommpromiss här. Låt breddningen gå hand i hand men skugbudgeten.

Låst oss varje gång vi tar ett sakpolitiskt ställningstagande samtidigt utreda om det blir pluss elelr minus i budgeten pga det ställningstagandet. och skappa en "diff budget" mot den som regeringen lägger.
(tex. vi vill avskaffa FRA lagen (och stora delarav FRA, resten skall införlivad i den vanliga underrättelsetjänsten.) då kan vi ta bort ca 75% av FRA's nuvarande budget och sätta den på plusskontot.)

Genom att göra detta bit för bit så får vi en naturligt känsla för hur vår budget komemr att skilja sig från den liggande.

/C
Jag tror inte alls att detta skulle vara smidigt eller bra för partiet i dagsläget.

Det skulle leda till en massa diskussioner, som vi inte behöver alldeles just nu i det mest intensiva breddningsskedet, kring vad saker och ting kostar.

Varför ta bort 75 % av FRA's nuvarande budget? Jag tror att 65 % vore mer realistiskt!
Henrik Brändéns avatar
2012-04-03, 23:27 #10
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande C04-Y02:
att att Piratpartiet ska ha som målsättning att presentera en skuggbudget inför valet 2018 där samtliga nationella förslag som finns i valmanifest eller motsvarande till det årets riksdagsval är inkluderade.
Om vi - vilket jag tycker att vi ska utgå ifrån - kommer in i riksdagen 2014 kommer vi att lägga egna budgetförslag långt innan 2018. Om det går så illa att vi får genomleva även nästa valperiod med samma ekonomiska förutsättningar som idag finns inte skuggan av en chans att upprätta en regelrätt, seriös skuggbudget. Det behövs en stab på flera personer som ägnar halvår eller år åt den uppgiften! (Inte ens socialdemokraternas enorma riksdagskansli klarade ju av den saken i höstas ...)


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
klara
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-04, 21:04 #11
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande C04-Y02:
att att Piratpartiet ska ha som målsättning att presentera en skuggbudget inför valet 2018 där samtliga nationella förslag som finns i valmanifest eller motsvarande till det årets riksdagsval är inkluderade.
En utmärkt målsättning!
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-05, 00:17 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion C04: Piratpartiet ska utforma en skuggbudget -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Om vi - vilket jag tycker att vi ska utgå ifrån - kommer in i riksdagen 2014 kommer vi att lägga egna budgetförslag långt innan 2018.
Det låter helt ok. Och står väl inte det minsta i konflikt med att ha en målsättning att ha en skuggbudget inför valet 2018? Den målsättningen förbjuder ju inte budgetförslag före dess.

Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Om det går så illa att vi får genomleva även nästa valperiod med samma ekonomiska förutsättningar som idag finns inte skuggan av en chans att upprätta en regelrätt, seriös skuggbudget. Det behövs en stab på flera personer som ägnar halvår eller år åt den uppgiften! (Inte ens socialdemokraternas enorma riksdagskansli klarade ju av den saken i höstas ...)
Det innebär alltså att om vi har som målsättning att ha en skuggbudget till 2018 blir en konsekvens att vi måste sträva mot att komma in i riksdagen 2014, alternativt hitta andra finansieringsformer om det misslyckas.

Det tycker jag låter som en strålande konsekvens! :-)
Henrik Brändéns avatar
2012-04-05, 12:51 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion C04: Piratpartiet ska utforma en skuggbudget -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Det låter helt ok. Och står väl inte det minsta i konflikt med att ha en målsättning att ha en skuggbudget inför valet 2018? Den målsättningen förbjuder ju inte budgetförslag före dess.Det innebär alltså att om vi har som målsättning att ha en skuggbudget till 2018 blir en konsekvens att vi måste sträva mot att komma in i riksdagen 2014, alternativt hitta andra finansieringsformer om det misslyckas.

Det tycker jag låter som en strålande konsekvens! :-)
Jag har svårt att förstå varför du måste ta omvägen över en skuggbudget 2018 för att sätta upp som mål att komma in i riskdagen 2014.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-06, 02:19 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion C04: Piratpartiet ska utforma en skuggbudget -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag har svårt att förstå varför du måste ta omvägen över en skuggbudget 2018 för att sätta upp som mål att komma in i riskdagen 2014.
Jag kan leva med att du har svårt att förstå mina motiv så länge det innebär att du stödjer mitt förslag :-)
willenforts avatar
2012-04-06, 16:44 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion C04: Piratpartiet ska utforma en skuggbudget -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Jag tror inte alls att detta skulle vara smidigt eller bra för partiet i dagsläget.

Det skulle leda till en massa diskussioner, som vi inte behöver alldeles just nu i det mest intensiva breddningsskedet, kring vad saker och ting kostar.

Varför ta bort 75 % av FRA's nuvarande budget? Jag tror att 65 % vore mer realistiskt!
Jag tror att det är dags att börja diskutiera vad saker kostar. det måste till för att vår a förslag skall vara realistiska. Annars kan vi lika gärna lägga förslag att alal skall ha 200K SEK i statlig ersättning om dagen så alla slipper arbeta (JA, det är en medveten pik mot medborgarlöns gänget)

Sen ang 75% av FRA budgeten så var det ett exempel taget ur tomma luften för att exemplifiera principen inte ngt som jag studerat nogrant och har fasta siffror på.
2012-04-09, 18:14 #16
Inte uppkopplad
Sv: Motion C04: Piratpartiet ska utforma en skuggbudget -
Det förutsätter att det går bra för oss i valet 2014 och det då finns budget till detta. Men bifall på yrkande C04-Y02:
Henrik Brändéns avatar
2012-04-10, 06:47 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion C04: Piratpartiet ska utforma en skuggbudget -
Citat:
Ursprungligen postat av willenfort Visa inlägg
Jag skulle föreslå en kommpromiss här. Låt breddningen gå hand i hand men skugbudgeten.

Låst oss varje gång vi tar ett sakpolitiskt ställningstagande samtidigt utreda om det blir pluss elelr minus i budgeten pga det ställningstagandet. och skappa en "diff budget" mot den som regeringen lägger.
(tex. vi vill avskaffa FRA lagen (och stora delarav FRA, resten skall införlivad i den vanliga underrättelsetjänsten.) då kan vi ta bort ca 75% av FRA's nuvarande budget och sätta den på plusskontot.)
/C
Vem ska avlöna dem som gör det? Eller ska det arbetet utföras av envar som önskar delta i breddandet av politiken, så vi ska ena oss om att här och nu bara bifalla attsatser, som åtföljs av en kvalitetssäkrad ekonomikonsekvensutredning?

Skuggbudget när vi har ekonomiska resurser för att göra det ordentligt. Att sätta oerhört ambitiösa operativa mål sex år framåt i tiden, när vi inte har en susning om vilka ekonomiska resurser vi då kommer att ha är bara slöseri med tiden. Vår tid nu. Och revisorernas år 2019, som somiga här uppenbarligen förutsätter ska läsa genom alla medlemsmötesbeslut sex år bakåt i tiden för att leta efter målsättningar man måste undersöka om styrelsen uppfyllt eller ej.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
klara
willenforts avatar
2012-04-10, 08:50 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion C04: Piratpartiet ska utforma en skuggbudget -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Vem ska avlöna dem som gör det? Eller ska det arbetet utföras av envar som önskar delta i breddandet av politiken, så vi ska ena oss om att här och nu bara bifalla attsatser, som åtföljs av en kvalitetssäkrad ekonomikonsekvensutredning?

Skuggbudget när vi har ekonomiska resurser för att göra det ordentligt. Att sätta oerhört ambitiösa operativa mål sex år framåt i tiden, när vi inte har en susning om vilka ekonomiska resurser vi då kommer att ha är bara slöseri med tiden. Vår tid nu. Och revisorernas år 2019, som somiga här uppenbarligen förutsätter ska läsa genom alla medlemsmötesbeslut sex år bakåt i tiden för att leta efter målsättningar man måste undersöka om styrelsen uppfyllt eller ej.
Jag skulle vilja påstå att de personer som lägger förslag till sakpolitiska beslut + de som delar intresset och deltar i diskutionen i dealldra flesta fall har kunskaper som gör att man åtminstone grovt kan bdömma förändringens kostnad. Så bara genom att ha med i riktlinjerna att vi bör fundera på hur ett fröslag kommer att slå ekonomiskt så komme stora delar av arbetet göras på frivillig basis. vist et komemr nte vara lika bra som då S sätter 30 ekonomer på att jobba heltid med saker och ting. men det kommer vara en bra start som vi kan jobba vidare pådå vi får mera resurser.
Dessutom så kommer vårt sakpolitiska programm se mer trovärdigt utom vi faktiskt kan peka på ekonomiska konsekvenser av våra ställningstaganden.


JAg funderar på ett mot yrkande i stil med:
Citat:
att i riktlinjerna för framtagande av sakpolitiskt programm införa en önskan at de som lägger förslag bedömmer förslagens eventuella kostnader.
Henrik och MAB även om ni inte håller med mig så gör mig en tjänst och hjälp mig med formuleringen så den blir bra.

mvh
/Christoffer
Nicholas Miless avatar
2012-04-11, 20:16 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion C04: Piratpartiet ska utforma en skuggbudget -
Orkar man ta sig tid att göra lite överslagsräkningar på vad PPs politiska program kommer att kosta får man gärna göra det. Att däremot uppmana alla att göra ekonomiska kalkyler för sina breddnignsförslag tror jag inte kommer leda någon vart. Troligt är att man hittar någon stor och otymplig budgetpost som ingen av våra potentiella väljare tycker om och använder den som skattkista. Nu är jag visserligen mycket positiv till att använda EUs jordbrukssubventioner som skattkista för andra verksamheter, men jag ser inte att en uppmaning från medlemsmötet till motionärerna skulle ge så mycket.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
klara
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com