Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar

Idag kan en enskild medlem samtidigt inneha ett förtroendeuppdrag i flera olika lokala styrelser. Detta anser vi olyckligt och vi kan inte se att det fyller någon vettig funktion. Det är betydligt bättre att den enskilde kan fokusera och lägga energin på sin förening med målet att komma in i fullmäktige.

Om en förening har svårt att hitta personer till sin styrelse så är det bättre att tvingas gå ut och rekrytera fler medlemmar än att tillsätta en medlem som inte ens kan bli invald och representera föreningen i fullmäktige.

När det gäller valbarhet till kommun- och landtingsfullmäktige så finns kravet att personen måste vara folkbokförd i den aktuella kommunen eller landstinget. Om valbarhet https://lagen.nu/1991:900#K4P5S1 och rösträtt https://lagen.nu/1991:900#K4P2S1 samt https://lagen.nu/1991:900#K4P3S1

Motionen är underskriven av:
Nils Agnesson
Mikael Holm
Henrik Brändén


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:agnesson

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länkYrkanden

Tillbakadraget yrkande A08-Y01 (Jämkad med yrkande A08-Y01)
Av: agnesson
Tillbakadraget yrkande A08-Y03 (Bortröstad)
Av: agnesson


Tilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande A08-Y02 (Tillbakadraget)
Av: agnesson
Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Emil Isbergs avatar
2012-04-03, 11:01 #2
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Det är tråkigt att motionärerna vill begränsa närliggande föreningar att hjälpa varandra.

Tyvärr missar motionärerna att man i en mindre förening kan önska att exempelvis sekreteraren är någon som inte direkt har önskan om att ställa upp i valet utan istället kan fokusera på just att stadgar och regler följs.

När jag har varit runt till olika lokala avdelningar har just sekreterarrollen (och i viss mån revisorsrollen) den som de känner störst svårigheter att tillsätta. Att begränsa föreningarna att samarbeta över "upptagningsområdsgränserna" är knappast konstruktivt.

Det är också oklart om motionärernas förslag faktiskt kan lösa något egentligt problem. Redan idag kan man rekrytera personer inom upptagningsområdet utan att man behöver ändra stadgan.

Avslutningsvis är det högst spekulativt om det ger större möjlighet för föreningen att ställa upp i lokala val om deras styrelse enbart består av lokala kandidater.
troeds avatar
2012-04-03, 12:02 #3
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Jag ser inget problem som behöver lösas med den här motionen så som den är skriven.

Exempel: Jag bor i Örebro och i Lund. Jag är iofs folkbokförd på ett av ställena, men jag spenderar för tillfället ungefär lika mycket tid på båda. Jag kommer att bo mer på det ena stället än på det andra ett tag, för att sedan ändra på det igen (och troligen ändra min folkbokföring då igen).

Piratpartiet gillar Internet, där fysiska platser är mindre relevanta. Vi har även gott om ungdomar som under tiden de studerar och sedan söker jobb flyttar omkring över hela landet. Det finns en klar risk att ovanstående motion hindrar någon från att ta ett uppdrag i partiet för att de vid något enstaka tillfälle riskerar att inte vara folkbokförd på "rätt" ställe.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-03, 17:11 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Jag förstår inte vad den nya lydelsen innebär? Måste man vara både boende och folkbokförd? För så som det är formulerat nu i förslaget skulle jag tolka det som att de som är valbara är de som är folkbokförda samt de som är medlemmar. Dvs att man måste vara folkbokförd eller medlem. Vilket är lite knasigt. För om man man kan tänka sig ett förtroendeuppdrag borde man kunna kosta på sig ett medlemskap.Vill ni att man ska behöva vara folkbokförd och medlem bör ni ändra ert yrkande till att föreslå följande.

Citat:
Valbar till förtroendeuppdrag inom föreningen är medlem i föreningen som är folkbokförd inom föreningens verksamhetsområde. Detta krav gäller inte för revisor eller dess ersättare. Uppdrag som valberedare, samt revisor i föreningen får inte kombineras med att vara styrelseledamot i föreningen.
En sådan modell skulle jag dock vilja argumentera emot. Den är helt frikopplad från dagens samhälle där folk rör sig och jobbar i många olika delar. Till exempel skulle den förhindra mig från att ha uppdrag i PP Malmö när den föreningen kommer igång. Vilket jag gärna skulle vilja ha.


Vill man förhindra personer från att sitta i styrelsen för många lokala föreningar är det väl bättre att skriva det rakt ut. dvs följande text:

Citat:
Valbar till förtroendeuppdrag inom föreningen är person som är medlem i föreningen som ej innehar förtroendeupprag i annan lokal förening inom piratpartiet. Dessa krav gäller inte för revisor eller dess ersättare. Uppdrag som revisor och valberedare i föreningen får inte kombineras med att vara styrelseledamot i föreningen.
infallsvinkels avatar
2012-04-03, 20:44 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Jag stödjer Mabs invändningar, och utgår från min egen situation.

Jag bor i Finspång, som är en liten ort utan någon piratverksamhet. Dock försöker jag vara så aktiv som möjligt i piratverksamheten i Norrköping (2,5 mil härifrån) och skulle synnerligen gärna vilja stödja bildandet av en lokalförening i Norrköpings kommun, och kan tänka mig att sitta i styrelsen om detta efterfrågas.

Om någon lägger ett ändringsförslag enligt mabs sista formulering, bör det kanske förtydligas att man kan sitta i styrelsen både för kommun- och landstingsförening samtidigt. Hur du det skulle formuleras? (Rent naturligt tror jag att landstingsföreningarnas styrelser kommer bestå av personer som även sitter i kommunföreningar.)
infallsvinkels avatar
2012-04-03, 20:46 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Hmmm... jag inser att det blev lite konstigt formulerat ovan. Mitt andra stycke behandlar en fråga, och mitt tredje stycke en annan fråga.
Emil Isbergs avatar
2012-04-04, 01:55 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Vad är det för problem som motionärerna försöker lösa?
Är det att en person försöker agera styrelseproffs (motsvarande LOs ordförande)? Eller är det att en person på grund av sin populäritet skulle kunna hindra en lokalt mer kompetent person att ta plats i styrelsen?

Motionärerna tar upp att fokus ska läggas på att ta sig till det val som lokalföreningen är skapat för. Det låter ju bra, men i praktiken innebär det att de i ledningen för partiet ska fokusera på internpolitik snarare än verksamheten. Åtminstone tolkar jag motionärernas formulering att den enskilde ska lägga energi på att komma in i fullmäktige och det kan ju riskera att begränsa viljan att lyfta varandra.

Nu vet jag visserligen att vi har många aktiva som gärna bygger verksamhet och organisation utan att för egen del sikta på att sitta i exempelvis kommunfullmäktige. Det ena utesluter inte det andra.

Så återigen, vad är det för problem som man försöker lösa med motionen? Vad är det för risk man ser skulle kunna hända?
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-04, 20:53 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Vi är ett politiskt parti med mål att ta mandat i beslutande församlingar. Lokala föreningar, och därmed dess styrelse, borde ha ett absolut fokus på att ta mandat och jag tror att en lokal styrelse är nyckeln. Det vore konstigt att ha "styrelseproffs" runtom i våra föreningar, när det endast är lokala medlemmar som kan ställa upp och bli invalda i fullmäktige.

Förslaget med lokala styrelser hindrar in närliggande föreningar att hjälpa varandra. Vad är det för dumt påstående?

Partiet har länge pratat om vikten att träffas afk. "Internet där fysiska platser är irrelevanta" är inte längre ett bra argument. Vi måste träffas lokalt för att bygga vidare.

Att ha en styrelse där alla kan ställa upp i kommunvalet och där man senare samlas i fullmäktigegrupperna är något bra. Det kanske inte ligger i vår tid där man jobbar på distans och flyttar med jämna mellanrum, men det är ett faktum att valbarheten till våra beslutande församlingar faktiskt beror på var man är folkbokförd.
troeds avatar
2012-04-05, 15:37 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
men det är ett faktum att valbarheten till våra beslutande församlingar faktiskt beror på var man är folkbokförd.
Ja, men du bemötte inte på något sätt det jag och Mab tagit upp.
2012-04-06, 12:16 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Utan att fokusera så mycket på vad de andra kommentatorerna skrivit så YRKAR jag avslag på denna motion p.g.a. att den vill försvåra startandet av lokal föreningar. saknar man en styrelse ledamot så anser jag att man ska kunna be en aktiv medlem ifrån en närliggande kommun att sitta med också kan man göra vice/versa i dennes lokal förening.

Anser att argumentationen till vallistorna kommun/landsting faller i sammanhanget där MÅSTE man vara skriven i det specifika området.

Det anser jag inte att samtliga måste vara i en lokalförening men att strax över hälften är det vore bra

Skulle hellre vilja lägga ett yrkande som säger att till lokalföreningar (kommun) ska 3 av fem ledamöter vara bosatta i kommunen de resterande kan komma ifrån grannkommunerna och vice versa.

Ordföranden bör vara bosatt i kommunen.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-06, 22:57 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Vi har en situation idag där PP Skåne och nybildade PP Stockholm har samma person som ordförande. Även om personen är verksam inom båda regioner så finns det en risk att den ena föreningen kommer att bli lidande på grund av personens engagemang i flera, helt olika, föreningar.

En annan lösning är som Mab skrev över att låsa valbarheten till endast ett uppdrag (i en kommunförening dvs), men det skapar en konstig situation där varje förening måste ha koll på vilka som är förtroendevalda i alla andra föreningar, och det blir svårt efter bara 10 föreningar tror jag. Det andra problemet med denna lösning är att när en medlem blir erbjuden en styrelseplats i en annan coolare förening så lämnar den kvar en vakant plats i den gamla föreningen.

Det är många som har pratat sig varma om att man vill engagera sig i en annan kommun än där man bor. Att ansvara för föreningen mellan medlemsmötet (att sitta i styrelsen dvs) och vara engagerad i föreningen är två olika saker. För det kommer väl att krävas fler aktiva i varje förening än de få som sitter i föreningens styrelse?!

Jag står fast vid att valbarheten ska baseras på var man är folkbokförd. Hittar man i den aktuella kommunen inte tillräckligt med folk som vill sitta i styrelsen, då hittar man inte heller tillräckligt med folk till valsedlarna.
JorgenLs avatar
2012-04-06, 23:59 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Själva vitsen med lokala föreningar är ju att få fler medlemmar aktiva och att skapa lokal aktivitet. Då ser jag inte direkt att det är nån vits med att samma människor bildar förening i flera kommuner. Då blir det i huvudsak bara fler föreningar, inte fler aktiva...

Vitsen med en lokal förening är ju att skapa en samlingspunkt lokalt i en kommun för, med och genom de lokala medlemmarna, och då är det inte någon direkt fördel att styrelsen besätts från utombys?

Om en kommun inte har tillräckligt med aktiva för att bilda förening så är det kanske inte så stor vits med att ha en förening där, då kanske det är bättre att den som vill hjälpa till i första hand satsar på att värva medlemmar och hjälper till att aktivera folk så att det finns underlag för en förening?
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-07, 11:01 #13
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Förbättrad lydelse av Y01, annars samma innebörd.
Vi behöver lokala föreningar som är lokalt förankrade. Att koppla ihop valbarheten med vilka som är valbara till fullmäktige är bra.
ändra § 2.4 i stadgebilaga 2, Stadgar för lokala föreningar, från
Valbar till förtroendeuppdrag inom föreningen är person som är medlem i föreningen. Detta krav gäller inte för revisor eller dess ersättare. Uppdrag som revisor och valberedare i föreningen får inte kombineras med att vara styrelseledamot i föreningen.

till
Valbar till förtroendeuppdrag inom föreningen är medlem i föreningen som är folkbokförd inom föreningens verksamhetsområde. Detta krav gäller inte för revisor eller dess ersättare. Uppdrag som valberedare, samt revisor i föreningen får inte kombineras med att vara styrelseledamot i föreningen.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-07, 11:02 #14
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att ändra § 2.4 i stadgebilaga 2, Stadgar för lokala föreningar, från
Valbar till förtroendeuppdrag inom föreningen är person som är medlem i föreningen. Detta krav gäller inte för revisor eller dess ersättare. Uppdrag som revisor och valberedare i föreningen får inte kombineras med att vara styrelseledamot i föreningen.

till
Valbar till förtroendeuppdrag inom föreningen är medlem i föreningen som är folkbokförd inom föreningens verksamhetsområde. Detta krav gäller inte för revisor eller dess ersättare. Uppdrag som valberedare, samt revisor i föreningen får inte kombineras med att vara styrelseledamot i föreningen.
Förbättrad lydelse av Y01, annars samma innebörd.
Vi behöver lokala föreningar som är lokalt förankrade. Att koppla ihop valbarheten med vilka som är valbara till fullmäktige är bra.
troeds avatar
2012-04-08, 11:58 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Jag står fast vid att valbarheten ska baseras på var man är folkbokförd.
Du har fortfarande inte bemött något av det jag och Mab tagit upp.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-08, 16:02 #16
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Själv anser jag att alla medlemmar i en föreningen skall ha rätt att sitta i föreningens styrelse, detta oavsett var de bor.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-04-08, 16:14 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Själv anser jag att alla medlemmar i en föreningen skall ha rätt att sitta i föreningens styrelse, detta oavsett var de bor.
De föreningar som bildas enligt stadgebilagan har som ett syfte att partiet skall gå till val i just de fullmäktige där föreningarna har sitt säte. Jag lutar åt det faktiskt är rimligt att begära att styrelserna består av valbara personer i respektive fullmäktige.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-08, 16:54 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
De föreningar som bildas enligt stadgebilagan har som ett syfte att partiet skall gå till val i just de fullmäktige där föreningarna har sitt säte. Jag lutar åt det faktiskt är rimligt att begära att styrelserna består av valbara personer i respektive fullmäktige.
Varför är kravet på att en medlem i en förening skall vara valbar till styrelsen orimligt ?

För det är egentligen det du säger.

Att föreningen finns för att ställa upp i ett val är helt skilt från vilka som bör vara valbara till styrelsen. Att sitta i styrelsen behöver inte betyda att man ställer upp i valet.

Tittar man på etablerade partierna så är det mycket vanligt att de som sitter i styrelsen är andra personer än de som ställer upp i valet.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-04-08, 17:14 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
@AndersLindbäck: Utomsoknes personer har inte automatiskt rätt att bli medlem utan det är den lokala styrelsen som beslutar om det. Efter det kan det då bli aktuellt att väljas in i styrelsen.

Jag får den uppfattningen att du inte har emot att så kallade styrelseproffs sitter i flera lokala styrelser som då har kört på bussfilen förbi det krav jag nämnde.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-04-08, 17:39 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Stryk det sista. Måste fundera mer på detta.
2012-04-08, 22:06 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Varför skulle det vara mer intressant att engagera sig i pirataktiviteter i en lokal förening än att engagera sig i pirataktiviteter som ordnas utan en lokal förening? Förutom engagemanget för de årsmöten och annat skit som kommer med en förening som de sitter i den lokala föreningen måste slösa tid på då... Det är möjligt att jag låter en aning negativ, men jag undrar bara.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-09, 09:59 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Jag får den uppfattningen att du inte har emot att så kallade styrelseproffs sitter i flera lokala styrelser som då har kört på bussfilen förbi det krav jag nämnde.

Motionen försöker lösa ett problem som inte finns. Det finns inga styrelseproffs som sitter i en stor mängd lokala styrelser. Så jag
ser inte varför man skall oroa sig för småsaker som denna då
lösningen innebär att man går in och bråkar i vilka som får sitta
i den lokala styrelsen.

Det borde vara de föreningens medlemmar som bestämmer vilka
som får sitta i styrelsen.
JPAndersons avatar
2012-04-09, 10:42 #23
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Jag förstår faktiskt vad man vill lösa här och andemeningen håller jag med om men rent praktiskt är det nog inte läge att genomföra detta nu, det kan däremot bli ett problem framöver men vi är inte riktigt där än.

Dock håller jag med om att har man inte nog aktiva lokalt, i framförallt en kommun, så bör man avstå att skapa en förening till dess att man rekryterat tillräckligt med nya medlemmar. Länsorganisationer lär dock vara enklare att få till av rent geografiska anledningar.

Jag anser även att det är olyckligt att man lokalt väljer tex. en ordförande som bor på andra sidan landet och inte i den region eller närområde man ämnar bedriva lokalföreningen i, men det får stå för dem.
2012-04-09, 11:21 #24
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Citat:
§ 2. Medlemskap, rösträtt, valbarhet, närvaro, jäv
2.1 Medlem av Piratpartiet som bor eller verkar inom föreningens område har rätt att erhålla medlemskap i föreningen. Medlem av Piratpartiet som inte har sådan koppling till föreningens verksamhetsområde kan beviljas rätt att erhålla medlemskap av föreningens styrelse.
Citat:
2.4 Valbar till förtroendeuppdrag inom föreningen är person som är medlem i föreningen. Detta krav gäller inte för revisor eller dess ersättare.
Kombinerar inte dessa varandra rätt bra som det ser ut idag? Man måste ju bo eller verka inom föreningens område. Men varför ska styrelsen kunna bevilja någon annan att vara medlem att vara i föreningen? Om styrelsen mister den möjligheten så blir det ju per automatik så att enbart den som bor eller verkar i föreningens område är valbar till förtroendeuppdrag.
JPAndersons avatar
2012-04-09, 11:24 #25
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Kombinerar inte dessa varandra rätt bra som det ser ut idag? Man måste ju bo eller verka inom föreningens område. Men varför ska styrelsen kunna bevilja någon annan att vara medlem att vara i föreningen? Om styrelsen mister den möjligheten så blir det ju per automatik så att enbart den som bor eller verkar i föreningens område är valbar till förtroendeuppdrag.
Jo, faktiskt
2012-04-09, 11:46 #26
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att ändra § 2.1 i stadgebilaga 2, Stadgar för lokala föreningar, från
2.1 Medlem av Piratpartiet som bor eller verkar inom föreningens område har rätt att erhålla medlemskap i föreningen. Medlem av Piratpartiet som inte har sådan koppling till föreningens verksamhetsområde kan beviljas rätt att erhålla medlemskap av föreningens styrelse.
till
2.1 Medlem av Piratpartiet som bor eller verkar inom föreningens område har rätt att erhålla medlemskap i föreningen.
Alternativ lösning som jag gillar bättre.
2012-04-09, 11:58 #27
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Exempel: Jag bor i Örebro och i Lund. Jag är iofs folkbokförd på ett av ställena, men jag spenderar för tillfället ungefär lika mycket tid på båda. Jag kommer att bo mer på det ena stället än på det andra ett tag, för att sedan ändra på det igen (och troligen ändra min folkbokföring då igen).
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Jag bor i Finspång, som är en liten ort utan någon piratverksamhet. Dock försöker jag vara så aktiv som möjligt i piratverksamheten i Norrköping (2,5 mil härifrån) och skulle synnerligen gärna vilja stödja bildandet av en lokalförening i Norrköpings kommun, och kan tänka mig att sitta i styrelsen om detta efterfrågas.
Jag tror att mitt yrkande löser erat problem. Det säkerställer att man måste bo eller vara verksam inom föreningens område för att bli medlem, vilket då också betyder att man också måste bo eller vara verksam inom föreningens område för att vara valbar, vilket enligt era utsagor är krav som ni borde kunna leva upp till.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-04-09, 12:09 #28
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande A08-Y04:
att ändra § 2.1 i stadgebilaga 2, Stadgar för lokala föreningar, från
2.1 Medlem av Piratpartiet som bor eller verkar inom föreningens område har rätt att erhålla medlemskap i föreningen. Medlem av Piratpartiet som inte har sådan koppling till föreningens verksamhetsområde kan beviljas rätt att erhålla medlemskap av föreningens styrelse.
till
2.1 Medlem av Piratpartiet som bor eller verkar inom föreningens område har rätt att erhålla medlemskap i föreningen.
Ja. Denna var bäst hittills. Observera att om man verkar inom föreningens område så får man vara med även om man inte bor där.
2012-04-09, 12:46 #29
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att lägga till en § 2.8 i stadgebilaga 2, Stadgar för lokala föreningar, med följande lydelse
Medlemskap i föreningen avslutas för den som inte längre bor eller verkar inom föreningens område.
En påbyggnad av samma resonemang som motionären för. Föreningen ska ju vara till för dem som bor eller är verksam inom föreningens område.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-04-09, 12:54 #30
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande A08-Y05:
att att lägga till en § 2.8 i stadgebilaga 2, Stadgar för lokala föreningar, med följande lydelse
Medlemskap i föreningen avslutas för den som inte längre bor eller verkar inom föreningens område.
Onödigt yrkande.
2012-04-09, 13:59 #31
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande A08-Y05:
att att lägga till en § 2.8 i stadgebilaga 2, Stadgar för lokala föreningar, med följande lydelse
Medlemskap i föreningen avslutas för den som inte längre bor eller verkar inom föreningens område.
Onödigt yrkande.
Tanken var att man inte ska få vara medlem längre om man har flyttat till tjotahejti.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-04-09, 14:12 #32
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Tanken var att man inte ska få vara medlem längre om man har flyttat till tjotahejti.
Jag tror det där sköts automatiskt; om någon flyttar bort från området så vill denna någon antagligen inte längre vara med i föreningen.
2012-04-09, 16:27 #33
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Jag tror det där sköts automatiskt; om någon flyttar bort från området så vill denna någon antagligen inte längre vara med i föreningen.
Vill och vill.. Man ska inte vara medlem även om man vill. Det är det som är andemeningen med motionen.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-09, 16:41 #34
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande A08-Y04:
att ändra § 2.1 i stadgebilaga 2, Stadgar för lokala föreningar, från
2.1 Medlem av Piratpartiet som bor eller verkar inom föreningens område har rätt att erhålla medlemskap i föreningen. Medlem av Piratpartiet som inte har sådan koppling till föreningens verksamhetsområde kan beviljas rätt att erhålla medlemskap av föreningens styrelse.
till
2.1 Medlem av Piratpartiet som bor eller verkar inom föreningens område har rätt att erhålla medlemskap i föreningen.
Är inte det här ett yrkande som går utanför motionens område och därmed inte bör tas upp för votering?

Om man kan ändra vilkoren för medlemskap i en motion som handlar om valbarhet till uppdrag så skulle vi framöver ha väldigt svårt att argumentera mot att man smyger in någon som helst form av stadgeändringsförslag i en motion som rör någon annan del av stadgan.
2012-04-09, 19:01 #35
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Vi har en situation idag där PP Skåne och nybildade PP Stockholm har samma person som ordförande. Även om personen är verksam inom båda regioner så finns det en risk att den ena föreningen kommer att bli lidande på grund av personens engagemang i flera, helt olika, föreningar.

En annan lösning är som Mab skrev över att låsa valbarheten till endast ett uppdrag (i en kommunförening dvs), men det skapar en konstig situation där varje förening måste ha koll på vilka som är förtroendevalda i alla andra föreningar, och det blir svårt efter bara 10 föreningar tror jag. Det andra problemet med denna lösning är att när en medlem blir erbjuden en styrelseplats i en annan coolare förening så lämnar den kvar en vakant plats i den gamla föreningen.

Det är många som har pratat sig varma om att man vill engagera sig i en annan kommun än där man bor. Att ansvara för föreningen mellan medlemsmötet (att sitta i styrelsen dvs) och vara engagerad i föreningen är två olika saker. För det kommer väl att krävas fler aktiva i varje förening än de få som sitter i föreningens styrelse?!

Jag står fast vid att valbarheten ska baseras på var man är folkbokförd. Hittar man i den aktuella kommunen inte tillräckligt med folk som vill sitta i styrelsen, då hittar man inte heller tillräckligt med folk till valsedlarna.
Efter att varit på lundafikan och frågat när det gäller en lokalförening som är ett helt län PP Stockholm/Skåne osv så håller jag med dig då bör man kunna hitta 5 personer. Men när det handlar om lokalföreningar på kommun nivå då anser jag att bara 3 av 5 bor i kommunen så är det fullt tillräckligt till de mindre by kommunerna behöver inte mer än 3 kandidater stå på kommunlistan.
Det behöver inte vara så att samtliga list kandidater även sitter med i styrelsen.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-11, 13:35 #36
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Du glömmer att vid uppstarten av en förening så finns det inga medlemskap i föreningen. Det är därmed betydligt bättre att sätta krav på valbarhet än medlemskap.

Situationen vi har idag, att en person känner sig verksam i både skåne och stockholm, och därmed är kan sitta/sitter i båda styrelserna, är problematisk och ditt yrkande löser sin problemet.

Bor man i en mindre ort och det är svårt att hitta tillräckligt med folk till sin kommunförening, starta upp landstingsföreningen istället. Visst, det är inte samma politik som förs där, men hittar man inte folk till sin lokalstyrelse i kommunen, då kommer man inte hitta folk till kommunlistorna.
Nicholas Miless avatar
2012-04-11, 20:39 #37
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Om folk har så jävla lätt att flytta runt hela borde det vara en smal sak för dem att bosätta sig i den kommun de vill aktivera sig i. Bifall till motionärens yrkanden.
Mötespresidiets avatar
2012-04-11, 21:04 #38
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Motion A08 handlar om valbarhet till uppdrag. Ingen har anledning att förvänta sig beslut som innebär ändring av villkoren för medlemskap under denna motion. Därför kommer mötespresidiet inte att ta med yrkandena A08-Y04 och A08-Y05 i sitt förslag till voteringsordning.

Mötespresidiet kommer att presentera ett första utkast till voteringsordning under den senare delen av vecka 16. Se mer under dagordningspunkten 05. Godkännande av voteringsordning.
Om någon vill ha med ett yrkande i voteringsordningen behöver den då lägga ett helt nytt förslag till voteringsordning, där det yrkandet som vi anser ligger utanför motionens område är med. Då kan man utgå från vårt förslag till voteringsordning.


Läs gärna även inlägg 13 och 14 i denna tråd där det förklaras hur yrkanden utanför en motions områden hanteras och varför.
https://forum.piratpartiet.se/showth...9&postcount=13
2012-04-13, 20:52 #39
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Att vid upp start av lokalförening (kommun) ska minst 3 av 5 ledamöter i styrelsen vara folkbokförda i kommunen, 2 av 5 ledamöter får komma som aktiva ifrån grannkommunerna.
Anser att det yrkande som ligger är för hård. I flera små kommuner behöver man inte vara mer än minst tre personer på en vallista.
Nicholas Miless avatar
2012-04-13, 20:57 #40
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Jag håller inte alls med. Det kan räcka att man är tre aktiva, men kan man inte ens hitta två personer som utfyllnadsnamn har man nog inga större chanser i kommunvalet i alla fall.
2012-04-13, 21:06 #41
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Är inte det här ett yrkande som går utanför motionens område och därmed inte bör tas upp för votering?
Citat:
Ursprungligen postat av Mötespresidiet Visa inlägg
Motion A08 handlar om valbarhet till uppdrag. Ingen har anledning att förvänta sig beslut som innebär ändring av villkoren för medlemskap under denna motion.
Jag hade en alternativ lösning för att ändra valbarheten till uppdrag i lokala föreningar. Det är ju det som är konsekvensen av mitt yrkande så jag tycker att mitt yrkande håller sig till problemet som ska lösas.
2012-04-13, 21:24 #42
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Det är visserligen inte den enda konsekvensen...
2012-04-18, 13:01 #43
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
Jag håller inte alls med. Det kan räcka att man är tre aktiva, men kan man inte ens hitta två personer som utfyllnadsnamn har man nog inga större chanser i kommunvalet i alla fall.
Jag håller inte med alla som ställer upp till styrelsen i en lokalförening behöver inte vara intresserad av att stå med på en kommunlista (även om det är bra att några ur styrelsen är med där) Kandidater till kommunlistan behöver inte vara intresserade av att sitta med i lokalföreningen. Det är bra om det är någon sorts överlappning som att ordföranden i lokalföreningen även står högst upp på kommunlistan. Men det ena behöver inte vara synonymt med det andra.
Nicholas Miless avatar
2012-04-18, 14:45 #44
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Lokalföreningarnas syfta är att organisera den lokala politiken för ett fullmäktigeinträde. Att ha en förening som främst består av människor som inte ens får ställa upp i valet verkar ganska meningslöst.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
agnesson, Henry Rouhivuori, Mikael Holm
Emil Isbergs avatar
2012-04-20, 15:56 #45
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
Lokalföreningarnas syfta är att organisera den lokala politiken för ett fullmäktigeinträde. Att ha en förening som främst består av människor som inte ens får ställa upp i valet verkar ganska meningslöst.
Jag håller med om att det vore rätt knasigt att ha en förening som främst består av personer som inte får ställa upp i valet, men det innebär inte att man ska förbjuda sådana personer att överhuvudtaget vara med i föreningen.
Andreas Bjärnemalms avatar
2012-04-20, 17:44 #46
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Emil Isberg Visa inlägg
Jag håller med om att det vore rätt knasigt att ha en förening som främst består av personer som inte får ställa upp i valet, men det innebär inte att man ska förbjuda sådana personer att överhuvudtaget vara med i föreningen.
Vilket inte heller motionen gör. Läser man motionen så framgår klart och tydligt att den inte vill förändra vad som gäller för medlemsskap i den lokala föreningen, utan endast vad som gäller för valbarhet till uppdrag inom den lokala föreningen.
Emil Isbergs avatar
2012-04-20, 18:37 #47
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Andreas Bjärnemalm Visa inlägg
Vilket inte heller motionen gör. Läser man motionen så framgår klart och tydligt att den inte vill förändra vad som gäller för medlemsskap i den lokala föreningen, utan endast vad som gäller för valbarhet till uppdrag inom den lokala föreningen.
Det här var väl knappast relaterat till mitt meddelande? Jag kommenterade ju på en inlägg som nämnde föreningen och det är naturligtvis därför jag skrev föreningen och inte förtroendevalda.

Jag vet att motionen enbart gäller förtroendevalda.
Emil Isbergs avatar
2012-04-20, 18:46 #48
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
En styrelse ska generellt bestå av kompetenta personer som vill arbeta för föreningens syfte. Att ytterligare begränsa att de som sitter i styrelsen ska ingå i det syftet är både onödigt och respektlöst mot medlemmarna som väljer styrelse.

Det är dessutom oklart hur föreningens syfte uppnås lättare med en sådan begränsning. Vad är det för problem som behöver åtgärdas?

Om någon har något emot att Rene sitter i två lokala föreningars styrelse, säg det isf så får respektive föreningar överväga om Rene gör nytta i båda föreningarna eller om någon annan lämplig person bör ersätta Rene.

Att gå till stadgan för att fixa något som inte säkert är ett problem löser sällan något och orsakar ofta andra problem.
2012-04-21, 10:55 #49
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
Jag håller inte alls med. Det kan räcka att man är tre aktiva, men kan man inte ens hitta två personer som utfyllnadsnamn har man nog inga större chanser i kommunvalet i alla fall.
Tycka är naturligtvis lätt. Men fakta pekar på något annat. I Tommelilla kom SD in utan ens ha ställt upp i kommunvalet. PP Berlin har idag stora problem med att de har tomma stolar, eftersom aktiva sögs upp i delstatsparlamentet. I Sundbyberg, kommunen där jag spenderar det mesta av min tid har vi idag två aktiva pirater ( exklusive mig ). De var snubblande nära att komma in i den kommunen, och arbetade hårt för att lyckas med et. Jag är säker på att de kommer att lyckas nästa gång.
Andreas Bjärnemalms avatar
2012-04-21, 12:17 #50
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Emil Isberg Visa inlägg
Det här var väl knappast relaterat till mitt meddelande? Jag kommenterade ju på en inlägg som nämnde föreningen och det är naturligtvis därför jag skrev föreningen och inte förtroendevalda.
Du har helt rätt. Jag ber om ursäkt, jag var inte tillräckligt uppmärksam och trodde du pratade om motionens innebörd.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-21, 12:21 #51
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av duke_h3 Visa inlägg
Tommelilla kom SD in utan ens ha ställt upp i kommunvalet.
Ja, de fick valsedlar utdelade av staten. Därför uppstod denna situation på många håll i landet för SD.

Citat:
Ursprungligen postat av duke_h3 Visa inlägg
PP Berlin har idag stora problem med att de har tomma stolar, eftersom aktiva sögs upp i delstatsparlamentet.
Vi ska inte underskatta att en liknande situation kan hända i Sverige, om vi kommer in i riksdagen. Men är inte detta ett bra skäl till varför vi föredrar lokala personer i lokala föreningar?

Dubbla uppdrag, kanske trippla uppdrag inom organisationen kommer att göra att personen tvingas att prioritera, och någon eller flera delar av organisationen kommer att bli lidande.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-21, 12:47 #52
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av duke_h3 Visa inlägg
Tycka är naturligtvis lätt. Men fakta pekar på något annat. I Tommelilla kom SD in utan ens ha ställt upp i kommunvalet.
Det stämmer inte. SD bad staten att få tomma partivalsedlar utan namn till valet i Tommelilla. Så SD ställde upp i valet till Tommelilla utan att ha kandidater. Målet för SD var att få partistöd och sända det direkt till till centrala organisationen.

Så gjorde SD överallt. Har de tur så kommer de in och får partistöd utan att ens sitta på en stol i kommunfullmäktige.
2012-04-21, 12:55 #53
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Citat:
Om någon har något emot att Rene sitter i två lokala föreningars styrelse, säg det isf så får respektive föreningar överväga om Rene gör nytta i båda föreningarna eller om någon annan lämplig person bör ersätta Rene.
Att man har samma ORDFÖRANDE i Skåne och Stockholm hoppas jag är ett tillfälligt undantag. Det koncentrerar för mycket makt till en person, och det ser helt enkelt konstigt ut. (Även om Rene nu har anknytning till båda orterna på ett bra sätt)

Citat:
Om en förening har svårt att hitta personer till sin styrelse så är det bättre att tvingas gå ut och rekrytera fler medlemmar än att tillsätta en medlem som inte ens kan bli invald och representera föreningen i fullmäktige.
Instämmer.

Citat:
Idag kan en enskild medlem samtidigt inneha ett förtroendeuppdrag i flera olika lokala styrelser. Detta anser vi olyckligt och vi kan inte se att det fyller någon vettig funktion.
Lokala föreningar kan behöva komplettera med "externa" styrelseproffs som har kunskaper eller nätverk som saknas lokalt.

Just nu anser jag att fördelarna överväger med externa styrelsemedlemmar, men samtidigt behöver föreningarna jobba aktivt med medlemsrekrytering. Sånt är svårt. Mycket svårt.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson, troed
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-21, 22:38 #54
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande A08-Y03:
att ändra § 2.4 i stadgebilaga 2, Stadgar för lokala föreningar, från
Valbar till förtroendeuppdrag inom föreningen är person som är medlem i föreningen. Detta krav gäller inte för revisor eller dess ersättare. Uppdrag som revisor och valberedare i föreningen får inte kombineras med att vara styrelseledamot i föreningen.

till
Valbar till förtroendeuppdrag inom föreningen är medlem i föreningen som är folkbokförd inom föreningens verksamhetsområde. Detta krav gäller inte för revisor eller dess ersättare. Uppdrag som valberedare, samt revisor i föreningen får inte kombineras med att vara styrelseledamot i föreningen.
Lokala föreningar är till för lokala medlemmar. En utomsocknes styrelse som styr över den lokala politiken och vallistor rimmar illa.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henry Rouhivuori
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-21, 23:44 #55
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Lokala föreningar är till för lokala medlemmar. En utomsocknes styrelse som styr över den lokala politiken och vallistor rimmar illa.
Skulle inte risken för utsocknes styrelser gå att lösa genom en formulering om att majoritet ska bo i kommunen?

Att säga att ingen får bo utanför kommunen för att förhindra att hela styrelsen gör det låter väldigt drastiskt.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-22, 01:24 #56
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Skulle inte risken för utsocknes styrelser gå att lösa genom en formulering om att majoritet ska bo i kommunen?
Jo, till viss del. En post som ordförande bör dock fortfarande vara en lokal person, som kan ställa upp i det lokala valet.

Det finns också en risk att man väljer in lokala personer, men endast på pappret. De nästan kvoteras in, för att stadgan säger det. Vad har vi då vunnit?
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-22, 01:53 #57
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Jo, till viss del. En post som ordförande bör dock fortfarande vara en lokal person, som kan ställa upp i det lokala valet.
Fast man kan ställa upp i det lokala valet utan att vara folkbokförd eller bo där. Man behöver bara vara skriven i kommunen när man blir vald. Jag planerar till exempel att kandidera i kommunvalet i Malmö 2014 (samt regionvalet i Skåne, riksdagsvalet i Sverige och EU-valet tidigare samma år). Lagom till valet kan jag sedan skriva mig i Malmö. Lämpligen någon gång under sommaren eftersom mitt jobb i Bryssel slutar i juli 2014.

Faktum är att det är satt uppstartsdatum för Piratpartiet Malmö till den 3 maj (mail gick ut till medlemmar för flera veckor sedan och vi har fått tre nya aktiva som vill engagera sig lokalt). Med stor sannolikhet kommer det mötet välja in mig i styrelsen eftersom det inte finns så fasligt många andra i området med min erfarenhet och hela projektet med att dra igång en lokal förening är min idé.

Med andra ord så försöker jag starta upp en lokal förening för att få igång lokal verksamhet, jag planerar att kandidera lokalt för att se till att partiet ska komma in i kommunfullmäktige och jag engagerar andra att bli lokalt aktiva.

Och detta vill du förhindra för att risken är stor att de stackars Malmöpiraterna ska bli styrda mot sin vilja av en utsocknes?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
troed
2012-04-22, 13:55 #58
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Mab skrev:
Skulle inte risken för utsocknes styrelser gå att lösa genom en formulering om att majoritet ska bo i kommunen?
Att säga att ingen får bo utanför kommunen för att förhindra att hela styrelsen gör det låter väldigt drastisktPeter svarar : Håller helt med har till och med lagt ett yrkande som säger just detta när det handlar om kommunen. Angående region / landstingsföreningen håller jag med Agnesson att där måste man i alla fall under valåret ha en styrelse folkbokförd i länet.


Agnesson Skrev:
Jo, till viss del. En post som ordförande bör dock fortfarande vara en lokal person, som kan ställa upp i det lokala valet.
Det finns också en risk att man väljer in lokala personer, men endast på pappret. De nästan kvoteras in, för att stadgan säger det. Vad har vi då vunnit?Peter svarar: Bör ställa upp och gärna högt upp på listan. Du har vunnit det att där finns en lokal organisation som gör reklam för de tre andra valen om de inte ställer upp i kommunvalet.


Mab Skrev:
Fast man kan ställa upp i det lokala valet utan att vara folkbokförd eller bo där. Man behöver bara vara skriven i kommunen när man blir vald. Jag planerar till exempel att kandidera i kommunvalet i Malmö 2014 (samt regionvalet i Skåne, riksdagsvalet i Sverige och EU-valet tidigare samma år). Lagom till valet kan jag sedan skriva mig i Malmö. Lämpligen någon gång under sommaren eftersom mitt jobb i Bryssel slutar i juli 2014.

Faktum är att det är satt uppstartsdatum för Piratpartiet Malmö till den 3 maj (mail gick ut till medlemmar för flera veckor sedan och vi har fått tre nya aktiva som vill engagera sig lokalt). Med stor sannolikhet kommer det mötet välja in mig i styrelsen eftersom det inte finns så fasligt många andra i området med min erfarenhet och hela projektet med att dra igång en lokal förening är min idé.


Med andra ord så försöker jag starta upp en lokal förening för att få igång lokal verksamhet, jag planerar att kandidera lokalt för att se till att partiet ska komma in i kommunfullmäktige och jag engagerar andra att bli lokalt aktiva.


Och detta vill du förhindra för att risken är stor att de stackars Malmöpiraterna ska bli styrda mot sin vilja av en utsocknes?Peter Svarar: Ja varför inte då finns där mer styrt engagemang runt valet än där var tidigare. Man bör också befinna sig fysiskt i den kommun man är skriven och kandiderar i under valet.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-04-22, 14:16 #59
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
@Mab: Jag ser inga problem i stadgan att ställa upp i kommunvalet om man inte sitter i styrelsen eller ens är medlem i lokalföreningen.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-22, 15:14 #60
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Man behöver bara vara skriven i kommunen när man blir vald.
Visst stämmer det, men det förändrar inte min ståndpunkt.

Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Jag planerar till exempel att kandidera i kommunvalet i Malmö 2014 (samt regionvalet i Skåne, riksdagsvalet i Sverige och EU-valet tidigare samma år). Lagom till valet kan jag sedan skriva mig i Malmö. Lämpligen någon gång under sommaren eftersom mitt jobb i Bryssel slutar i juli 2014.
Perfekt, du kommer då att vara valbar, givetvis beroende på vad föreningen bestämmer för övriga kriterier.

Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Faktum är att det är satt uppstartsdatum för Piratpartiet Malmö till den 3 maj (mail gick ut till medlemmar för flera veckor sedan och vi har fått tre nya aktiva som vill engagera sig lokalt). Med stor sannolikhet kommer det mötet välja in mig i styrelsen eftersom det inte finns så fasligt många andra i området med min erfarenhet och hela projektet med att dra igång en lokal förening är min idé.

Med andra ord så försöker jag starta upp en lokal förening för att få igång lokal verksamhet, jag planerar att kandidera lokalt för att se till att partiet ska komma in i kommunfullmäktige och jag engagerar andra att bli lokalt aktiva.
Är en styrelseplats för dig ett krav för att du ska hjälpa till att starta föreningen? Jag kan förstå att du vill sitta i styrelsen för den förening som du senare vill ställa upp i val med, men jag tycker att det är en tillräckligt bra avvägning att knyta valbarheten till var man bor. Som medlem i föreningen så kommer du kunna styra över föreningens politik och hur listor tas fram.

Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Och detta vill du förhindra för att risken är stor att de stackars Malmöpiraterna ska bli styrda mot sin vilja av en utsocknes?
Nej det har jag inte sagt. Hjälp föreningen att starta upp och skriv dig i malmö lagom till valet. Du kommer nog bli en utmärkt baksätesförare i föreningen
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-22, 17:00 #61
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg

Är en styrelseplats för dig ett krav för att du ska hjälpa till att starta föreningen?
Nej, men jag är ganska övertygad om att det är något jag kommer bli tvungen till om jag ska kunna övertyga någon att starta upp föreningen.

Min erfarenhet hittills är att det verkar råda en extrem brist på personer som kan tänka sig att ta på sig ordförandeskapet för lokala föreningar.

PP Uppsala har misslyckats med att starta upp eftersom de har en full styrelse minus ordförandekandidat. PP Skåne och PP Stockholm har endast lyckats starta genom att välja samma ordförande.

Kort sagt, tills vi får fler personer som är beredda att kliva fram och axla ansvar kommer vi knappast se särskilt många lokala föreningar starta upp om vi försvårar styrelsebildningen ytterliggare.


Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Jag kan förstå att du vill sitta i styrelsen för den förening som du senare vill ställa upp i val med, men jag tycker att det är en tillräckligt bra avvägning att knyta valbarheten till var man bor. Som medlem i föreningen så kommer du kunna styra över föreningens politik och hur listor tas fram.

Nej det har jag inte sagt. Hjälp föreningen att starta upp och skriv dig i malmö lagom till valet. Du kommer nog bli en utmärkt baksätesförare i föreningen
Ja, det kommer jag säkerligen vara. Jag kan vara en grå eminens med all makt och inget ansvar. Eller så kan välja in mig i styrelsen så jag kan utkrävas ansvar för vad jag gör.

För mig verkar det senare alternativet vara bäst för partiet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
duke_h3, JPAnderson
Mötespresidiets avatar
2012-04-22, 17:33 #62
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Motion A08 handlar om göra en ändring i stadgebilagan 'Stadgar för lokala föreningar' gällande valbarhet till uppdrag inom den lokala föreningen. Yrkande Y06 innehåller förvisso ett tyckande om vilka som kan väljas just vid uppstarten av en lokal förening, men handlar inte om kontinuerlig valbarhet. Yrkandet i den form det är lagt talar inte heller om vad som egentligen ska ändras eller var den förslagna texten ska föras in. I en motion som avser ändring av en text så är ett minimikrav för ett yrkande att det talar om antingen vilken text som ska ändras, eller på annat sätt beskriver hur texten ska införas i den text som behandlas, annars kan det inte anses behandla motionens område. Presidiet kommer därmed inte att inkludera yrkandet i sitt förslag till voteringsordning.

Mötespresidiet kommer att presentera ett första utkast till voteringsordning senast måndagen den 23 april. Se mer under dagordningspunkten 05. Godkännande av voteringsordning.
Om någon vill ha med ett yrkande i voteringsordningen behöver den då lägga ett helt nytt förslag till voteringsordning, där det yrkandet som vi anser ligger utanför motionens område är med. Då kan man utgå från vårt förslag till voteringsordning.
2012-04-24, 12:07 #63
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Ja, de fick valsedlar utdelade av staten. Därför uppstod denna situation på många håll i landet för SD.

Vi ska inte underskatta att en liknande situation kan hända i Sverige, om vi kommer in i riksdagen. Men är inte detta ett bra skäl till varför vi föredrar lokala personer i lokala föreningar?

Dubbla uppdrag, kanske trippla uppdrag inom organisationen kommer att göra att personen tvingas att prioritera, och någon eller flera delar av organisationen kommer att bli lidande.
Jag är en av dem som argumenterat hårdast för att man skall ha en lokal förankring och lokalt engegemang. Det betyder inte att jag upplever att detta är en bra motion.

Gudarna skall veta att det händer inte ofta, men jag upplever att Mab har väldigt bra dragit fram de flesta argumenten.

Den här motionen må vara välmenande men den är extremt farlig eftersom den riskerar att höja ribban för den kritiska uppstarten fullt tillräckligt för att det inte skall fungera, vilket MAB redan har visat gott om exempel för.

Dessutom så flyttar den beslut till ställen där de absolut inte hör hemma, dvs bort från medlemmar och till stadgar
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-24, 16:09 #64
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
PP Uppsala har misslyckats med att starta upp eftersom de har en full styrelse minus ordförandekandidat. PP Skåne och PP Stockholm har endast lyckats starta genom att välja samma ordförande.
Eller så hade den grupp som samlades i Uppsala för att "valbereda" för stora krav på ordförandeposten. Om en grupp medlemmar verkligen vill starta upp en förening så kommer gruppen inom sig att hitta en ordförande, även om det är inte är "drömordföranden".

Jag tycker inte att PP Skåne och PP Stockholm ska användas som exempel på hur bra det fungerar idag, då man kan vara utomsocknes och vara valbar till styrelsen. Vad jag vet så har de inte ens lyckats med att skicka in sitt uppstartsprotokoll till partistyrelsen.

Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Kort sagt, tills vi får fler personer som är beredda att kliva fram och axla ansvar kommer vi knappast se särskilt många lokala föreningar starta upp om vi försvårar styrelsebildningen ytterliggare.
Nja, vi kan väl först låta partiledningen stödja sina fokuskommuner så att dessa startas upp och sen försöka dra någon slutsats av det?

Ja, det blir lite svårare att starta upp en förening. Men jag tror att resultatet av lokala föreningar inom partiet kommer att bli bättre om endast de som bor på orten kan sitta i styrelsen.

Citat:
Ursprungligen postat av duke_h3 Visa inlägg
Dessutom så flyttar den beslut till ställen där de absolut inte hör hemma dvs bort från medlemmar och till stadgar
Det här medlemsmötets legitimitet slår väl ändå högre än det uppstartsmöte som ägde rum för PP Skåne, vars kallelse skickades ut två dagar innan mötet ägde rum.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-24, 17:32 #65
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Eller så hade den grupp som samlades i Uppsala för att "valbereda" för stora krav på ordförandeposten. Om en grupp medlemmar verkligen vill starta upp en förening så kommer gruppen inom sig att hitta en ordförande, även om det är inte är "drömordföranden".
Det tror jag knappast var fallet. Att det över huvud taget skapades en grupp för att rekrytera en ordförande var ju en direkt konsekvens av att ingen klev fram och anmälde intresse för posten när det efterfrågades.

Ditt påstående att om en grupp "verkligen vill" är visserligen korrekt. Men det du missar att nämna är att ditt förslag handlar om att höja graden för hur pass "verkligen" man verkligen måste vilja för att kunna starta upp en förening.

Som argument är det ganska ihåligt eftersom det mer eller mindre alltid är sant. Om vi satte kravet att det skulle krävas att 100% av medlemmarna på en ort dök upp på ett möte och betalade 100 000 kr för att de skulle få starta upp en lokal förening så skulle påståendet att de kommer leva upp till kravet om de "verkligen vill starta upp en förening" fortfarande vara giltigt.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-25, 20:44 #66
Inte uppkopplad
Sv: Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar -
Nu när du, Nils, inte längre tyngs av förbundssekreterarposten i UP kanske du skulle ha lust att ta på dig uppdraget som ordförande i Uppsala? Vi är många som är beredda att sitta i styrelsen och jobba, men alla tycks vi ha olika skäl att inte vilja ta ansvar för ordförandeposten!
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com