Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion C07: Erbjuda personer i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas sysselsättning inom partiorganisationen.

Från AMS faktablad till arbetsgivare gällandes jobb- och utvecklingsgarantin tredje fasen: http://www.arbetsformedlingen.se/dow...ob_fas3_ag.pdf


"Syftet med jobb- och utvecklingsgarantin är att erbjuda personer, som varit utan arbete en längre tid, aktiviteter för att de så snabbt som möjligt ska hitta ett arbete.


I jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas ska en arbetssökande erbjudas arbetsuppgifter hos en anordnare (arbetsgivare).
Arbetsuppgifterna får anordnas av dig som är privat eller offentlig arbetsgivare, sociala företag eller ideella organisationer. Du som anordnare betalar inga löner, arbetsgivaravgifter eller försäkringar. Du får 225 kronor per person och anvisningsdag för att täcka handledarkostnader med mera.


Genom sysselsättningen får den arbetssökande en möjlighet att skaffa sig erfarenheter, meriter och färska referenser. Varje sysselsättningsperiod får pågå i högst två år och den arbetssökande ska under denna tid fortsätta att söka arbete med stöd av oss på Arbetsförmedlingen."Partiet lider idag av ett underskott på arbetskraft då de aktiva medlemmarna och partifuntionärerna (utöver PL) engarerar sig på ideell basis. Således skulle en sysselsättning av arbetssökande genom jobb- och utvecklingsgarantin vara till fördel för såväl partiet som de arbetssökande.


Motionärer:
JP Anderson
Sammy Nordström
Mattias Stahre
Simeon Jonasson


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:JPAnderson

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: infallsvinkel Yrkande C07-Y04 (Motyrkande) 3 personer gillar    1 personer ogillar

att partistyrelsen får i uppdrag att undersöka förutsättningar och eventuella former för att erbjuda personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder sysselsättning inom partiet.


Yrkanden

Av: infallsvinkel Yrkande C07-Y04 (Motyrkande) 3 personer gillar    1 personer ogillar

att partistyrelsen får i uppdrag att undersöka förutsättningar och eventuella former för att erbjuda personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder sysselsättning inom partiet.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande C07-Y01 (Bortröstad)
Av: JPAnderson
Tillbakadraget yrkande C07-Y03 (Bortröstad)
Av: Henrik Brändén
Tillbakadraget yrkande C07-Y05 (Bortröstad)
Av: JPAnderson


Tillbakadraget yrkande C07-Y02 (Tillbakadraget)
Av: JPAnderson
Tillbakadraget yrkande C07-Y06 (Bortröstad)
Av: JPAnderson


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Henrik Brändéns avatar
2012-04-03, 22:25 #2
Inte uppkopplad
Sv: Motion C07: Erbjuda personer i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas sysselsättning inom partiorganisationen. -
Motionärerna utgår från en mycket sympatisk positiv människosyn, där alla medlemmar och sympatisörer som är på väg in i sysselsättningsgarantins fas tre med hjälp av en måttlig arbetsinsats från partistyrelsens sida kan ges både arbetsuppgifter anpassade efter deras kapacitet och kontinuerlig handledning. Det återstår för er att övertyga mig om realismen i förslaget. För att vara konkret: Alla som hållit på att ramla ur arbetslivet är inte lika lämpade för den typ av arbetsuppgifter som partiet skulle behöva få utförda som den person som tjänat UP mycket väl på detta sätt.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-04, 04:10 #3
Inte uppkopplad
Sv: Motion C07: Erbjuda personer i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas sysselsättning inom partiorganisationen. -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Alla som hållit på att ramla ur arbetslivet är inte lika lämpade för den typ av arbetsuppgifter som partiet skulle behöva få utförda som den person som tjänat UP mycket väl på detta sätt.
Det är väl inte heller ett problem så länge vi inte antar ett ramverk som säger att alla personer som är i eller på väg mot fas 3 ska beredas sysselsättning i partiet. Givetvis kommer det krävas sållning, men det motstrider ju inte motionen på något sätt.
infinite_emmas avatar
2012-04-04, 08:06 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion C07: Erbjuda personer i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas sysselsättning inom partiorganisationen. -
Betyder införandet av detta i organisationen att vi underförstått inkluderar Fas 3 som en lämplig arbetsmarknadsåtgärd, sakpolitiskt? Jag kan inte hitta några diskussioner om hur vi ställer oss i den frågan generellt sett, och skulle vilja få en känsla för hur medlemmarna ställer sig till just Fas 3 på ett principiellt plan.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-04, 09:55 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion C07: Erbjuda personer i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas sysselsättning inom partiorganisationen. -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Det är väl inte heller ett problem så länge vi inte antar ett ramverk som säger att alla personer som är i eller på väg mot fas 3 ska beredas sysselsättning i partiet. Givetvis kommer det krävas sållning, men det motstrider ju inte motionen på något sätt.
Det beror på hur du läser motionens andra att-sats. I mina ögon är det creepy att uppmana alla medlemmar och sympatisörer som kan vara på väg in i systemet att ställa sig till vårt förfogande, för att sedan ska säga "Nej tack, dig vill vi inte ha" till en del av dem.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-04, 09:59 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion C07: Erbjuda personer i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas sysselsättning inom partiorganisationen. -
Däremot skulle jag inte ha något emot ett uppdrag till styrelsen att förutsättningslöst utreda förutsättningar och eventuella former för att utnyttja fas 3. Något som inte skrämmer mig lika mycket som andra förslag till utredningsuppdrag då jag från listan av undertecknare kan dra slutsatsen att det finns styrelseledamöter som är engagerade och brinner för att ge sig i kast med en sådan utredning!
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-04, 14:07 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion C07: Erbjuda personer i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas sysselsättning inom partiorganisationen. -
Citat:
Ursprungligen postat av infinite_emma Visa inlägg
Betyder införandet av detta i organisationen att vi underförstått inkluderar Fas 3 som en lämplig arbetsmarknadsåtgärd, sakpolitiskt? Jag kan inte hitta några diskussioner om hur vi ställer oss i den frågan generellt sett, och skulle vilja få en känsla för hur medlemmarna ställer sig till just Fas 3 på ett principiellt plan.
Det upplever inte jag att det gör. Inte i någon högre utsträckning än vårt användande av de skyhöga pengasäckarna i EU är ett ställningstagande för att politiker ska få mängder av statliga medel att spendera hur de vill. Systemet finns där och som krassa materialister med bristande resurser utnyttjar vi det så länge som det finns.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-04, 16:06 #8
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att partistyrelsen får i uppdrag att undersöka förutsättningar och eventuella former för att utnyttja jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 inom partiet
infallsvinkels avatar
2012-04-04, 19:26 #9
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att partistyrelsen får i uppdrag att undersöka förutsättningar och eventuella former för att erbjuda personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder sysselsättning inom partiet.
Vad jag förstår så kommer fas 3 att avvecklas (åtminstone formellt) eftersom regeringen förlorat striden om detta i riksdagen.
infallsvinkels avatar
2012-04-04, 19:29 #10
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande C06-Y02:
att partiet uppmuntrar medlemmar och sympatisörer aktiva i, eller på väg in i, jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas till sysselsättning i organisationen.
Jag kan inte se att detta yrkande tillför något.

Om originalyrkandet bifalls och utredningen kommer fram till att det vore gynnsamt för partiet och att förutsättningar finns, så är det självklart att medlemmar och sympatisörer kommer att uppmuntras ta del av den möjlighet som bereds.

Det är lite svajigt att medlemsmötet ska skicka en signal till medlemmar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Hur ska detta gå till? (Förutom att rösta om saken på medlemsmötet.)

Dessutom är "fas 3" väl på väg att läggas ner (åtminstone formellt) eftersom regeringen förlorade omröstningen om detta i riksdagen?
JPAndersons avatar
2012-04-04, 19:32 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion C07: Erbjuda personer i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas sysselsättning inom partiorganisationen. -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att att partistyrelsen får i uppdrag att undersöka förutsättningar och eventuella former för att erbjuda personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder sysselsättning inom partiet.
Vad jag förstår så kommer fas 3 att avvecklas (åtminstone formellt) eftersom regeringen förlorat striden om detta i riksdagen.

Vad jag erfar så kommer denna avveckling att dröja till tidigast 2014 eftersom regeringen satt så låg prioritet på den och har inget reelt att ersätta det med.

Denna motion, skulle den gå igenom, öppnar också upp för styrelsen att se på övriga jobb- och utvecklingsgarantins möjligheter till sysselsättning.
Vi har dock valt att rikta in oss på just Fas-3 i denna motion då det var där vi såg störst potential för partiet och arbetstagare i nuläget.
infallsvinkels avatar
2012-04-04, 19:35 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion C07: Erbjuda personer i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas sysselsättning inom partiorganisationen. -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Vad jag erfar så kommer denna avveckling att dröja till tidigast 2014 eftersom regeringen satt så låg prioritet på den och har inget reelt att ersätta det med.
Må så vara. Jag kan dock inte se något skäl till att specificera en viss av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, i själva yrkandet. Om fas 3 är mest praktiskt, kommer partistyrelsen utredningen säkerligen i första hand att handla om den.
infallsvinkels avatar
2012-04-04, 19:36 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion C07: Erbjuda personer i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas sysselsättning inom partiorganisationen. -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Må så vara. Jag kan dock inte se något skäl till att specificera en viss av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna i själva yrkandet. Om fas 3 är mest praktiskt kommer partistyrelsens utredning säkerligen i första hand att handla om den.
Rättade mina irriterande stavfel.
JPAndersons avatar
2012-04-04, 19:46 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion C07: Erbjuda personer i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas sysselsättning inom partiorganisationen. -
*arbetssökande skulle de såklart stå ovan

Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Motionärerna utgår från en mycket sympatisk positiv människosyn, där alla medlemmar och sympatisörer som är på väg in i sysselsättningsgarantins fas tre med hjälp av en måttlig arbetsinsats från partistyrelsens sida kan ges både arbetsuppgifter anpassade efter deras kapacitet och kontinuerlig handledning. Det återstår för er att övertyga mig om realismen i förslaget. För att vara konkret: Alla som hållit på att ramla ur arbetslivet är inte lika lämpade för den typ av arbetsuppgifter som partiet skulle behöva få utförda som den person som tjänat UP mycket väl på detta sätt.
Därför tar man fram ett ramverk kring sysselsättningen av dessa arbetssökande
Varken företag, offentlig sektor eller andra ideella organisationer tar emot alla arbetssökande i FAS-3 ovillkorligt.
Man erbjuder såklart till dem som har ett intresse för sysselsättningen, som vill ha nya erfarenheter, är lämpade för just de uppgifter vi har att erbjuda etc.
Vi har som tur är också redan sett ett förverkligande av detta i Ung Pirat, och de verkar ha lyckats få det att fungera mycket väl.

I övrigt så är det precis som Mab säger. Systemet finns där och har vi möjlighet att använda oss av detta för att stärka upp arbete som behövs göras inom orgen och samtidigt ge några personer en meningsfullare tillvaro än att rulla på tummarna så anser jag att vi bör göra så.

Det finns vad jag kan se bara vinning i detta för alla berörda
infallsvinkels avatar
2012-04-04, 19:49 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion C07: Erbjuda personer i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas sysselsättning inom partiorganisationen. -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Vi har som tur är också redan sett ett förverkligande av detta i Ung Pirat, och de verkar ha lyckats få det att fungera mycket väl.
Intressant!

Det kände jag inte till.
Anna Trobergs avatar
2012-04-05, 08:15 #16
Inte uppkopplad
Sv: Motion C07: Erbjuda personer i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas sysselsättning inom partiorganisationen. -
Jag gillar alla idéer som ger oss mer arbetskraft, men det är inte alltid de kortaste vägarna som är de bästa.

För att Fas3-are överhuvudtaget ska komma på tal, så måste vi ha en lokal. Det har vi inte.

Vi behöver dessutom någon som kan arbetsleda Fas3-arna. Det har vi inte heller.

Att ta sig an Fas3-are handlar inte bara om att "Yeah, vi får arbetskraft och pengar!". Det är ett ansvar som kostar både arbetskraft och pengar också.

Ledningen letar hela tiden efter sätt att få in mer arbetskraft och Fas3 finns naturligtvis där som ett alternativ, men det är ur ett mer långsiktigt perspektiv. De är inte en quickfix till vårt underbemanningsproblem.

Fas3-are är inte ett realistiskt alternativ förrän vi har minst en person till i ledningen som kan ägna sig åt partijobb på heltid. Det vore direkt oansvarigt att ta in en eller flera Fas3-are när vi vet att det inte finns någon som har tid att arbetsleda dem på ett meningsfullt sätt.
Christoffer Eldengrips avatar
2012-04-05, 11:06 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion C07: Erbjuda personer i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas sysselsättning inom partiorganisationen. -
Låter som en utmärkt ide Problem att ordna ev lokal går relativt snabbt och billigt att lösa. Och jag är övertygad om att det i arbetsmarknadspolitiska åtgärdsprogram finns gott om kompetenta människor som kan föra vår rörelse framåt. Men ifall partiet inte är intresserade av det hela så är jag relativt säker på att up kommer fånga upp samma människor
Anna Trobergs avatar
2012-04-05, 12:07 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion C07: Erbjuda personer i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas sysselsättning inom partiorganisationen. -
Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
Låter som en utmärkt ide Problem att ordna ev lokal går relativt snabbt och billigt att lösa. Och jag är övertygad om att det i arbetsmarknadspolitiska åtgärdsprogram finns gott om kompetenta människor som kan föra vår rörelse framåt. Men ifall partiet inte är intresserade av det hela så är jag relativt säker på att up kommer fånga upp samma människor
Jag vill poängtera att det inte handlar om att vi inte är intresserade, utan om att det inte är realistiskt just nu för PPs del. Våra förutsättningar skiljer sig radikalt från UPs.

UP har lokal och två personer som jobbar heltid. PP har i nuläget ingen lokal och bara en person som jobbar heltid. Det betyder att det varken finns en fysisk plats för Fas3-are eller någon som kan ta hand om dem och handleda dem. Tanken med Fas3 är också att det ska finnas en chans att få ett riktigt jobb till slut och den chansen kan vi tyvärr inte erbjuda just nu.

När förutsättningarna är annorlunda är det en helt annan sak, men det gäller att börja i rätt ände. Just nu undersöker jag lokalfrågan, eftersom jag tror att det vore bra för partiet att ha ett fysiskt huvudkontor till valen 2014. Det är dock inte en billig och snabb historia i Stockholmsområdet. Sedan måste vi försöka få någon mer som kan jobba heltid för partiet i Sverige. Först därefter kan vi erbjuda en meningsfull Fas3-plats.

Ordet "meningsfull" är centralt för mig i sammanhanget. En Fas3-plats ska vara meningsfull både för Fas3-aren och för partiet. Det ska inte bara vara en avstjälpningsplats.
2012-04-09, 18:39 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion C07: Erbjuda personer i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas sysselsättning inom partiorganisationen. -
Efter valet 2010 när SD blev vågmästare så röstade opositionen i samarbete med SD ner kravet på att fas 3:are ska tvingas ut på praktik platser där den mottagande parten av praktikanten får 5000kr av staten.

Så idag är det inget krav utan händer bara vid önskemål ifrån fas 3aren själv.

Instämmer i det Anna skriver behövs lokal och en ständigt på plats arbetsledare.

Yrkar Avslag
2012-04-09, 19:51 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion C07: Erbjuda personer i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas sysselsättning inom partiorganisationen. -
Infallsvinkels yrkande är så pass generellt och icke tidsbegränsat att det skulle gå att yrka bifall på det även om möjligheterna idag inte finns att erbjuda personer sysselsättning. Det Anna säger är dock viktigt. Personen måste tycka att det är meningsfullt. Så om det kommer ett remixat förslag som säger att personen dessutom måste se det som meningsfullt så kanske jag röstar bifall.
Andreas Bjärnemalms avatar
2012-04-10, 01:13 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion C07: Erbjuda personer i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas sysselsättning inom partiorganisationen. -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
Efter valet 2010 när SD blev vågmästare så röstade opositionen i samarbete med SD ner kravet på att fas 3:are ska tvingas ut på praktik platser där den mottagande parten av praktikanten får 5000kr av staten.

Så idag är det inget krav utan händer bara vid önskemål ifrån fas 3aren själv.
Mig veterligen är detta inte korrekt, då jag känner till fall där långtidsarbetslös gått in i Fas3 under 2011 och varit tvungen att aktiveras i sysselsättning.

Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
Instämmer i det Anna skriver behövs lokal och en ständigt på plats arbetsledare.
Detta är halvt korrekt. Det är korrekt att det behövs en fysisk plats där Fas3-aren ska arbeta, men det krävs inte ständigt närvarande arbetsledare.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-10, 06:54 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion C07: Erbjuda personer i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas sysselsättning inom partiorganisationen. -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Därför tar man fram ett ramverk kring sysselsättningen av dessa arbetssökande
Varken företag, offentlig sektor eller andra ideella organisationer tar emot alla arbetssökande i FAS-3 ovillkorligt.
Man erbjuder såklart till dem som har ett intresse för sysselsättningen, som vill ha nya erfarenheter, är lämpade för just de uppgifter vi har att erbjuda etc.
Men varför i fridens namn yrkar du då villkorslöst

Citat:
att partiet uppmuntrar medlemmar och sympatisörer aktiva i, eller på väg in i, jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas till sysselsättning i organisationen.
Jag tycker inte det blir ett juste sätt att behandla människor, att först leta upp alla som är på väg in i fas 3, och säga: "Sök dig till oss!" För att sedan säga: "Nej, dig vill vi inte ha" till en del av dem!
JPAndersons avatar
2012-04-15, 14:11 #23
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att partistyrelsen får i uppdrag att undersöka förutsättningar och eventuella former för att erbjuda personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, som tex. FAS-3, sysselsättning inom partiet.
Med tanke på de synpunkter som inkommit i tråden så har jag omformulerat yrkandet något. Anser fortfarande att detta är en bra idé som skulle gagna partiet såväl som arbetssökande.
JPAndersons avatar
2012-04-15, 14:15 #24
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att partiet uppmuntrar medlemmar och sympatisörer aktiva i, eller på väg in i, jobb- och utvecklingsgarantin till sysselsättning i organisationen. Under förutsättning att personen anser att det är en meningsfull sysselsättning.
Med tanke på de synpunkter som inkommit i tråden så har jag omformulerat yrkandet något. Anser fortfarande att detta är en bra idé som skulle gagna partiet såväl som arbetssökande.
Christoffer Eldengrips avatar
2012-04-15, 23:42 #25
Inte uppkopplad
Sv: Motion C07: Erbjuda personer i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas sysselsättning inom partiorganisationen. -
Citat:
Ursprungligen postat av Anna Troberg Visa inlägg

UP har lokal och två personer som jobbar heltid.

Det är dock inte en billig och snabb historia i Stockholmsområdet. Sedan måste vi försöka få någon mer som kan jobba heltid för partiet i Sverige. Först därefter kan vi erbjuda en meningsfull Fas3-plats.
Det är generellt oftast billigare att hyra lokaler utanför Stockholm. Och ifall vi ev ska engagera personer från fas 3 och liknande så bör det ju fokuseras på att finna lokaler efter de lokala förutsättningarna. Först hittar man en lämplig kandidat sen ordnar man lokalen inte tvärt om. I nuläget finns där väll redan någon inom partiet som jobbar heltid ev fas tre kan då vara som dennes assistent.
Taz_1999s avatar
Gammal Taz_1999 Ola Andersson
2012-04-28, 13:13 #26
Inte uppkopplad
Sv: Motion C07: Erbjuda personer i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas sysselsättning inom partiorganisationen. -
Om nu vill se hur Arbetsförmedlingen informerar arbetsgivare om anställningsstöd, så kan jag länka till en broshyr jag fick i mailen från arbetsförmedlingen häromdagen:

Jobbnytt: Anställningsstöd är bra för alla (pdf)
http://www.arbetsformedlingen.se/dow...lt+orginal.pdf

Lite fattig på information, men här finns mera:

Insatser och program

Det finns stöd till Nyarbetslösa, Ungdomar, Långtidsarbetslösa (däribland Fas1-3) som heter Jobb och utvecklingsgarantin, Utländsk bakgrund, Funktionsnedsättning och Allmän information.

Det finns alltså ett gäng olika stödformer för arbetsgivare från hjälp med rekrytering, träffa arbetstagare i arbetsförmedlingens lokaler för intervjuver till nedsättningar av delar av arbetsgivaravgifter till att AF/staten betalar hela lönen + ger pengar till arbetsgivaren för att ta emot personer. Det sista är FAS3.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com