Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Motion C03: Uppdrag till styrelsen om framtida medlemsmöten

De senaste två riksdagsvalet har piratpartiet fått ca 0,64% av rösterna. Väljarna har varit tydliga med att vi inte har deras förtroende. Att förbättra vårt rykte kan vara att bredda vår politik samt att ändra arbetsformerna.

Under alla de år som piratpartiet har existerat har vi haft våra årsmöten och medlemsmöten via forumet. En form av direktdemokrati äger rum.

De första åren gjordes medlemsmötena över en helg, men mötena har blivit allt längre och längre. Enligt dagens stadgar håller varje möte på i sex veckor.

En femtedel av året sitter piratpartiet i medlemsmöte (ett medlemsmöte på våren och ett på hösten).

Fysiska möten är roligare och effektivare. Det kan göras på några dagar. Tror att kvalitén på debatten blir bättre om diskussionen sker fysiskt. Textmediet är underlägset den fysiska kommunikationen. Känner ofta att i text sker det onödiga missförstånd. Exempelvis är ironi svårt att förmedla skrivet.

Mötespresidiet sliter hårt för att få dagens medlemsmöten att fungera, de gör ett bra jobb. Ingen skugga över dem.

Piratpartiet är inne i en breddningprocess och att genom att hålla fysiskt möte kan vi hjälpa till att ändra vår image till bli ett mer respektabelt parti.

Att materialisera partiet med fysiska möten tror jag kommer att förbättra bilden utåt av partiet.

En invändning mot ett fysiskt möte är att: "Det kostar pengar att arrangera ett fysiskt möte. Då partiet idag inte har råd kommer de personer som endast har råd att kunna ta sig dit." Det pratas om den teoretiska demokratiska möjligheten att alla medlemmar idag kan närvara på vårt möte.

Dagens möte exkluderar dock också massa människor. Folk som har läs- och skrivsvårigheter är i skarpt underläge. Om folk kan bli aktiva på mötet via videolänk tror jag vi är inne på något, men vi är inte där idag.

I många organisationer löser man det med att välja ombud som företräder dem på det fysiska mötet.

Innan internets intåg i vardagen gick det endast att hålla fysiska möten, då lyckades folk att arrangera möten utan att organisationen var rik.

Vi får helt enkelt göra ett nyttokalkyl. Vad väger tyngst, kvalitén på debatten och besluten, eller den (teoretiskt) demokratiska möjligheten att alla medlemmar kan närvara?


Signerad av:
Gustav Nipe
Isak Gerson
Jonathan Rieder Lundkvist


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Gustav Nipe

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länkYrkanden

Tillbakadraget yrkande C03-Y01 + C03-Y02 + C03-Y03 + C03-Y04 (Bortröstad)
Av: Gustav Nipe
Tillbakadraget yrkande C03-Y05 (Bortröstad)
Av: Christoffer Eldengrip
Tillbakadraget yrkande C03-Y06 (Tillbakadraget)
Av: JPAnderson
Tillbakadraget yrkande C03-Y08 (Bortröstad)
Av: infallsvinkel
Tilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande C03-Y07 (Bortröstad)
Av: Tommten


Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Christoffer Eldengrips avatar
2012-04-02, 21:18 #2
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att ett av piratpartiets två medlemsmöten ska vara fysiskt och kallas för kongress
Henry Rouhivuoris avatar
2012-04-02, 21:28 #3
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Uppdrag till styrelsen om framtida medlemsmöten -
Det finns inte resurser till detta och de föreslagna mötena är uteslutande för de flesta medlemmar. Avslag.
2012-04-02, 23:09 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Uppdrag till styrelsen om framtida medlemsmöten -
Avslag på fysiska medlemsmöten. Röstandet och mötet bör ske direktdemokratiskt över internet precis som idag.

Däremot skulle jag kunna tänka mig att de som har roller i partiet där muntliga framföranden är viktiga, eller de som vill ha en muntlig kongress eftersom inte kan med det skriftliga mötet, samlas och diskuterar mötets motioner och streamar det inför resten av medlemmarna.

Mötet pågår så länge att detta möte kan ske några dagar under mötets gång. Sedan kan medlemmarna gå in och rösta på mötet via internet precis som nu.

Jag ser ingen bra anledning att ta bort själva medlemsmötet från internet.
2012-04-02, 23:13 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Uppdrag till styrelsen om framtida medlemsmöten -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Mötet pågår så länge att detta möte kan ske några dagar under mötets gång. Sedan kan medlemmarna gå in och rösta på mötet via internet precis som nu.
Förtydling: Medlemsmötet pågår så länge att det muntliga mötet kan ske under medlemmötets gång, utan att voteringarna på internet hinner dra igång. Detta muntliga möte skulle då de som trivs bra med att lyssna på argument istället för att läsa argument kunna använda som beslutsunderlag om de vill...
JPAndersons avatar
2012-04-02, 23:47 #6
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att piratpartiets två medlemsmöten ska slås ihop till ett möte och att det ska kallas för årsmöte.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-04-02, 23:56 #7
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande C03-Y06:
att piratpartiets två medlemsmöten ska slås ihop till ett möte och att det ska kallas för årsmöte.
Det hade vi tidigare så vi bytte till två möten som bättre stämmer överens vad och när vad händer under verksamhetsåret. Två möten om året på internet betyder bättre förutsättningar att lägga motioner.

If aint broken -- don't fix
JPAndersons avatar
2012-04-03, 00:34 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Uppdrag till styrelsen om framtida medlemsmöten -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande C03-Y06:
att piratpartiets två medlemsmöten ska slås ihop till ett möte och att det ska kallas för årsmöte.
Det hade vi tidigare så vi bytte till två möten som bättre stämmer överens vad och när vad händer under verksamhetsåret. Två möten om året på internet betyder bättre förutsättningar att lägga motioner.

If aint broken -- don't fix

But if it is broken, fix it

Ja, vi har tidigare haft det så men det börjar bli mer och mer uppenbart att spendera 12 veckor om året på två medlemsmöten online inte är det mest optimala i frågan om utveckling av partiets politik. Detta då jag erfar att diskussionerna i större utsträckning förs på annat håll än just forumen, tex. AFK, och nu har vi dessutom förslag på att inskränka motionsrätten i sig.

Jag är dock inte helt övertygad om att göra detta årsmöte till en fysisk sådan är praktiskt möjligt i dagsläget men vad partiet däremot kan uppmuntra till eller t.o.m. anordna är fler regionala/nationella fysiska möten (som dessutom bör streamas) inför årsmötet för att föra diskussioner och arbeta fram konkreta förslag att lägga som motioner till online mötet.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-03, 04:14 #9
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande C03-Y01:
att piratpartiets två medlemsmöten ska slås ihop till ett möte och att det ska kallas för kongress.
Att vi idag har två årsmötet blir en väldigt massa byrokrati och tar mycket kraft från annat arbete.
IsakGersons avatar
2012-04-03, 09:21 #10
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande C03-Y06:
att piratpartiets två medlemsmöten ska slås ihop till ett möte och att det ska kallas för årsmöte.
Jag gillar inte begreppet årsmöte. Begreppet årsmöte skapar stora semantiska problem. I begreppet "årsmöte" ingår ju rimligtvis att det är något som händer en gång om året. Vad händer då när du har ett extra årsmöte? Just det! Avslag.
2012-04-03, 11:35 #11
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att styrelsen får i uppdrag att se över om det är möjligt och lämpligt att det i samband med nästa medlemsmöte också ordnas ett muntligt möte där de medlemmar som vill yttra sig och debattera medlemsmötets frågor muntligt, i största möjliga mån får hjälp med att deltaga på det muntliga mötet. Om styrelsen anser att det muntliga mötet bör ske så skall det muntliga mötet filmas och erbjudas som ett beslutsunderlag för alla medlemmar på medlemsmötet, och det muntliga mötet ska avslutas innan medlemsmötets voteringar på motioner och propositioner startar.
Medlemsmötet och voteringar ska ske direktdemokratiskt över internet, men det hindrar ju inte att ett muntligt möte om mötets frågor också sker om det är praktiskt möjligt.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-03, 23:32 #12
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande C03-Y02:
att piratpartiets kongress ska ske fysiskt.
Vore utmärkt ifall vi hade pengar till det. Men så är tyvärr inte fallet!
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-04, 03:08 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Uppdrag till styrelsen om framtida medlemsmöten -
Varför inte tänka utanför boxen?

Jag gillar kongresser. Fysiska möten är ashäftiga och ger supermycket energi till de inblandade (och drar en del energi från arrangörerna, men alla kan ju inte vara vinnare..). Ung Pirats förbundskongresser är så häftiga att halva partistyrelsen skaffar sig ursäkter för att få vara där så att de får en chans att inandas upplevelsen.

Men varje år? Varför då?

Uppenbarligen funkar onlinemötena för att hålla partiet flytande.

Det som däremot inte funkat tidigare är att ordna bra valmanifest. Det misslyckades vi med inför valet 2014.

Två flugor i en smäll?

Låt partiet hålla kongress var vår då det är riksdagsval och låt syftet med kongressen vara att anta ett valmanifest! Det är ju dessutom precis då som vi behöver träffas och peppa varandra från olika delar av landet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Daniel Flöijer, JPAnderson, Nicholas Miles, Qer
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-04, 20:59 #14
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande C03-Y01:
att piratpartiets två medlemsmöten ska slås ihop till ett möte och att det ska kallas för kongress.
Bryter inte detta yrkandet mot stadgan?
JPAndersons avatar
2012-04-04, 21:04 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Uppdrag till styrelsen om framtida medlemsmöten -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Varför inte tänka utanför boxen?

Jag gillar kongresser. Fysiska möten är ashäftiga och ger supermycket energi till de inblandade (och drar en del energi från arrangörerna, men alla kan ju inte vara vinnare..). Ung Pirats förbundskongresser är så häftiga att halva partistyrelsen skaffar sig ursäkter för att få vara där så att de får en chans att inandas upplevelsen.

Men varje år? Varför då?

Uppenbarligen funkar onlinemötena för att hålla partiet flytande.

Det som däremot inte funkat tidigare är att ordna bra valmanifest. Det misslyckades vi med inför valet 2014.

Två flugor i en smäll?

Låt partiet hålla kongress var vår då det är riksdagsval och låt syftet med kongressen vara att anta ett valmanifest! Det är ju dessutom precis då som vi behöver träffas och peppa varandra från olika delar av landet.
Leve det!
infallsvinkels avatar
2012-04-04, 22:13 #16
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Uppdrag till styrelsen om framtida medlemsmöten -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande C03-Y01:
att piratpartiets två medlemsmöten ska slås ihop till ett möte och att det ska kallas för kongress.
Bryter inte detta yrkandet mot stadgan?
Det är helt klart lite vanskligt att yrka på det viset.

Jag förmodar att partistyrelsen skulle tvingas att göra en tolkning av detta medlemsmötesbeslut (om det går igenom) och jag skulle nog personligen tolka det som en viljeyttring från medlemsmötet, som bör resultera i en proposition från styrelsen kring hur stadgan kan ändras för att uppfylla denna viljeyttring.
infallsvinkels avatar
2012-04-04, 22:15 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Uppdrag till styrelsen om framtida medlemsmöten -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Det är helt klart lite vanskligt att yrka på det viset.

Jag förmodar att partistyrelsen skulle tvingas att göra en tolkning av detta medlemsmötesbeslut (om det går igenom) och jag skulle nog personligen tolka det som en viljeyttring från medlemsmötet, som bör resultera i en proposition från styrelsen kring hur stadgan kan ändras för att uppfylla denna viljeyttring.
Alternativt att denna tolkning av medlemsmötesbeslutet kring hur mötet ska genomföras, bör göras av mötespresidiet?

Men där får någon stadgenörd hjälpa mig med vad detta isåfall skulle innebära...
Taz_1999s avatar
Gammal Taz_1999 Ola Andersson
2012-04-09, 16:44
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Uppdrag till styrelsen om framtida medlemsmöten -
Raderat inlägg (dolt)
Taz_1999s avatar
Gammal Taz_1999 Ola Andersson
2012-04-09, 16:45 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Uppdrag till styrelsen om framtida medlemsmöten -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande C03-Y01:
att piratpartiets två medlemsmöten ska slås ihop till ett möte och att det ska kallas för kongress.
Bryter inte detta yrkandet mot stadgan?
Jag skulle tro att yrkanden som bryter mot partiets stadgar inte kommer att tas med i förslaget till voteringsordning, dvs sådana yrkanden tas inte upp till omröstning. Det vore mycket konstigt och odemokratiskt om ett sådant yrkande kunde så att säga smygas in i en motion eller proposition om något annat.

Men att lägga ett tilläggsyrkande samtidigt om vilken ändring man i så fall behöver göra i stadgarna bör dock vara i sin ordning. Andra i mötespresidiet kan ha annan uppfattning än mig.
2012-04-09, 18:09 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Uppdrag till styrelsen om framtida medlemsmöten -
Kan nog hålla med att det är ont om pengar till fysiska möten.
Jag uppskattade UP:s kongress i november.
Men jag tror att fler kan vara med över nätet och det är det bästa för direkt demokratin i nuläget.
JPAndersons avatar
2012-04-10, 00:02 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Uppdrag till styrelsen om framtida medlemsmöten -
Citat:
Ursprungligen postat av Taz_1999 Visa inlägg
Jag skulle tro att yrkanden som bryter mot partiets stadgar inte kommer att tas med i förslaget till voteringsordning, dvs sådana yrkanden tas inte upp till omröstning. Det vore mycket konstigt och odemokratiskt om ett sådant yrkande kunde så att säga smygas in i en motion eller proposition om något annat.

Men att lägga ett tilläggsyrkande samtidigt om vilken ändring man i så fall behöver göra i stadgarna bör dock vara i sin ordning. Andra i mötespresidiet kan ha annan uppfattning än mig.
Eller också har den som lade yrkandet insett detta och dragit tillbaka sagda yrkande redan
Taz_1999s avatar
Gammal Taz_1999 Ola Andersson
2012-04-10, 01:20 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Uppdrag till styrelsen om framtida medlemsmöten -
Citat:
Ursprungligen postat av Taz_1999 Visa inlägg
Jag skulle tro att yrkanden som bryter mot partiets stadgar inte kommer att tas med i förslaget till voteringsordning, dvs sådana yrkanden tas inte upp till omröstning. Det vore mycket konstigt och odemokratiskt om ett sådant yrkande kunde så att säga smygas in i en motion eller proposition om något annat.

Men att lägga ett tilläggsyrkande samtidigt om vilken ändring man i så fall behöver göra i stadgarna bör dock vara i sin ordning. Andra i mötespresidiet kan ha annan uppfattning än mig.
1. Jag har ändrat mig - att yrka på stadgeändringar i tilläggsyrkanden är inte inom motionens område och därmed skall sådana inte tas upp till votering.

2. Jag har även skapat en ordningsfråga gällande denna motions två ursprungliga yrkanden, diskutera gärna huruvida yrkanden i strid med stadgar skall tas upp till votering av mötet eller om de inte skall tas upp. Vilken regel föredrar du?

https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=274659
Andreas Bjärnemalms avatar
2012-04-10, 01:26 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Uppdrag till styrelsen om framtida medlemsmöten -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
Kan nog hålla med att det är ont om pengar till fysiska möten.
Jag uppskattade UP:s kongress i november.
Men jag tror att fler kan vara med över nätet och det är det bästa för direkt demokratin i nuläget.
Ung Pirat hade inte någon kongress i november förra året, däremot hade de en politiskt konferens. Det är inte samma sak, då konferensen inte var någon form av medlems-/årsmöte och därmed inte heller fattade några beslut.
Ung Pirats kongress är på våren (senast 31 mars enligt deras stadga) och det är alltså den som är att likna vid våra medlemsmöten, fast i fysisk form.
Mötespresidiets avatar
2012-04-11, 21:23 #23
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Uppdrag till styrelsen om framtida medlemsmöten -
Presidiet anser inte att C03-Y07 är i motsats till C03-Y02, enligt vår bedömning kan bägge genomföras utan att vara i konflikt med varandra. Vi flyttar därför C03-Y07 till att vara ett tilläggsyrkande.
Den som önskar avslag på C03-Y02 kan i vilket fall rösta avslag på detta, så det innebär inte att mötet förhindras ta beslutet att godkänna Y07 och avslå Y02 eller tvärt om.
infallsvinkels avatar
2012-04-12, 08:05 #24
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att medlemsmötet uttalar som sin åsikt att Piratpartiets två medlemsmöten ska slås ihop till ett möte och att det ska kallas för kongress, samt att styrelsen anmodas att till höstmötet 2012 inkomma med en proposition med de nödvändiga stadgeändringarna.
I mitt tycke hursomhelst den enda rimliga tolkningen av ursprungsyrkandet.
infallsvinkels avatar
2012-04-12, 08:14 #25
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande C03-Y07:
att styrelsen får i uppdrag att se över om det är möjligt och lämpligt att det i samband med nästa medlemsmöte också ordnas ett muntligt möte där de medlemmar som vill yttra sig och debattera medlemsmötets frågor muntligt, i största möjliga mån får hjälp med att deltaga på det muntliga mötet. Om styrelsen anser att det muntliga mötet bör ske så skall det muntliga mötet filmas och erbjudas som ett beslutsunderlag för alla medlemmar på medlemsmötet, och det muntliga mötet ska avslutas innan medlemsmötets voteringar på motioner och propositioner startar.
Utmärkt idé, även om detta kommer att kräva deltagaravgift.
Johan mlg Karlssons avatar
2012-04-12, 09:23 #26
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande C03-Y01:
att piratpartiets två medlemsmöten ska slås ihop till ett möte och att det ska kallas för kongress.
Skulle vi ha två möten skulle det bli för mycket att göra på varje möte. Redan nu har vi 50 motioner, vilket är ungefär smärtgränsen för ett möte. Skulle vi dubbla det så blir det kaos.
Vidare så är det bra ifall vi kan ta viktiga beslut, fyllnadsvälja styrelseposter, valberedningsposter mm mer än en gång per år.
Johan mlg Karlssons avatar
2012-04-12, 09:24 #27
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande C03-Y02:
att piratpartiets kongress ska ske fysiskt.
Det finns varken pengar eller tid för att arrangera något sådant här!
Henrik Brändéns avatar
2012-04-12, 09:59 #28
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Uppdrag till styrelsen om framtida medlemsmöten -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Varför inte tänka utanför boxen?

Jag gillar kongresser. Fysiska möten är ashäftiga och ger supermycket energi till de inblandade (och drar en del energi från arrangörerna, men alla kan ju inte vara vinnare..). Ung Pirats förbundskongresser är så häftiga att halva partistyrelsen skaffar sig ursäkter för att få vara där så att de får en chans att inandas upplevelsen.

Men varje år? Varför då?

Uppenbarligen funkar onlinemötena för att hålla partiet flytande.

Det som däremot inte funkat tidigare är att ordna bra valmanifest. Det misslyckades vi med inför valet 2014.

Två flugor i en smäll?

Låt partiet hålla kongress var vår då det är riksdagsval och låt syftet med kongressen vara att anta ett valmanifest! Det är ju dessutom precis då som vi behöver träffas och peppa varandra från olika delar av landet.
Mycket bra idé, men en hel del praktiska frågor som behöver redas ut rätt snart, innan man kan bestämma sig säkert:
  • Behövs stadgeändringar, eller kan man göra ett gentlemens agreement där i vart fall den första sådana kongressen formellt blir rådgivande, men styrelsen lovar att formellt anta det program kongressen rekommenderar styrelsen att anta?
  • Alla medlemmar ska rimligen ha rätt att komma, göra inlägg och rösta på kongressen. Är det då möjligt för partiet att betala resa och boende för alla som vill komma? Om inte får vi ett demokratiproblem i att de som bor nära får mycket större praktiska möjligheter att göra sin röst hörd. Kan man tänka sig en ordning där alla på längre avstånd än xx mil får sin resa betald, och man sedan hyr en gymnastiksal för inkvartering i sovsäck? Hur mycket pengar skulle det i så fall dra? Kommer vi att ha de pengarna?
  • Eller ska vi ta efter UP med en ordning där man har val av ombud, exempelvis distriktsvis? I så fall sjösätter vi en helt ny princip för beslutsfattande i partiet, som rimligen måste föregås av en ordentlig debatt.
  • Andra partier antar sina valmanifest betydligt senare än Mabs föreslagna kongress, närmare inpå valet, när det tydligare utkristalliserat sig vilka frågor som valrörelsen kommer att handla om, och man kan göra bättre gissningar om vilka frågor man kan vinna på att positionera sig i. Mabs förslag ger bättre demokratisk legitimitet till det dokument som kommer att kallas valmanifest, men om saker händer senare under våren och under sommaren riskerar man antingen att vara bunden av något som inte längre är riktigt aktuellt, eller att den valrörelse som faktiskt drivs inte kommer att ta lika mycket avstamp i valmanifestdokumentet som annars. Kan vara bra att vi reflekterar över detta. Ett valmanifest i april hindrar ju inte styrelsen från att ta ytterligare initiativ i augusti, men det vore inte bra om man i retorik och kampanj springer för långt bort från ett demokratiskt antaget valmanifest.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-12, 11:18 #29
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Uppdrag till styrelsen om framtida medlemsmöten -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Behövs stadgeändringar, eller kan man göra ett gentlemens agreement där i vart fall den första sådana kongressen formellt blir rådgivande, men styrelsen lovar att formellt anta det program kongressen rekommenderar styrelsen att anta?
Det behövs inga stadgeändringar. Vårt valmanifest är inte reglerat i stadgan. Om man på ett medlemsmöte beslutar att delegera rätten att fatta beslut om ett valmanifest till en kongress samt att alla närvarande medlemmar har rösträtt på den kongressen behövs inte heller något gentlemans agreement.

Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Alla medlemmar ska rimligen ha rätt att komma, göra inlägg och rösta på kongressen. Är det då möjligt för partiet att betala resa och boende för alla som vill komma?
Det är givetvis ett problem. Men kan enkelt lösas praktiskt. Jag rekomenderar samma omfördelningsprincip som LSU använder. Dvs deltagaravgift för alla som deltar, samt ett reserersättningsssystem som ersätter resekostnaden över ett visst belopp (LSU kör 500 kr) upp till ett maxtak (kommer inte ihåg exakt vad LSU kör men har för mig att det är 1500 kr). Kostnaden för de som har dyra resor bekostas sålunda solidariskt av alla deltagande.

Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Om inte får vi ett demokratiproblem i att de som bor nära får mycket större praktiska möjligheter att göra sin röst hörd.
Alla möten dras med demokratiproblem. Betydligt större än kostnaden är tidsproblematiken. Det kostar helt enkelt mycket mer tid för personer långt bort att ta sig till ett fysiskt möte. Det gör oftast större åverkan än själva resekostnaden. Om vi beslutar att ha en kongress så måste det vara för att vi upplever att fördelarna överväger nackdelarna. Vi kan inte tro att det inte finns några nackdelar. Men det generella demokratiproblemet med att ett medlemsmöte delegerar till de som har råd att lägga tid och pengar på att åka på en kongress är faktiskt inte mycket större än demokratiproblemet med att ett medlemsmöte delegerar till de som upplever att de har tiden att sitta i styrelsen. Även om man kan argumentera att den gruppen har en legitimitet genom att ha blivit vald så är det trots allt en betydligt mindre subgrupp än de som kommer finnas på kongressen.

Har man elektronisk votering på kongressen kan man säkerligen även bygga in ett system för distansröstning för de medlemmar som inte finns på plats.

Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Kan man tänka sig en ordning där alla på längre avstånd än xx mil får sin resa betald, och man sedan hyr en gymnastiksal för inkvartering i sovsäck?
Ja, det är en möjlig lösning.

Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Hur mycket pengar skulle det i så fall dra? Kommer vi att ha de pengarna?
Det kan man säkert göra en kalkyl på. Om vi beslutar att lägga pengar på en kongress kommer vi ha pengar. Annars kan man bekosta det mesta med anmälningsavgifter om man vill minimera kostnaden för partiet. Det är en avvägningsfråga.


Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Eller ska vi ta efter UP med en ordning där man har val av ombud, exempelvis distriktsvis? I så fall sjösätter vi en helt ny princip för beslutsfattande i partiet, som rimligen måste föregås av en ordentlig debatt.
Det är en möjlig lösning, men inget jag skulle rekomendera.

Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Andra partier antar sina valmanifest betydligt senare än Mabs föreslagna kongress, närmare inpå valet, när det tydligare utkristalliserat sig vilka frågor som valrörelsen kommer att handla om, och man kan göra bättre gissningar om vilka frågor man kan vinna på att positionera sig i. Mabs förslag ger bättre demokratisk legitimitet till det dokument som kommer att kallas valmanifest, men om saker händer senare under våren och under sommaren riskerar man antingen att vara bunden av något som inte längre är riktigt aktuellt, eller att den valrörelse som faktiskt drivs inte kommer att ta lika mycket avstamp i valmanifestdokumentet som annars. Kan vara bra att vi reflekterar över detta. Ett valmanifest i april hindrar ju inte styrelsen från att ta ytterligare initiativ i augusti, men det vore inte bra om man i retorik och kampanj springer för långt bort från ett demokratiskt antaget valmanifest.
Då kanske augusti/september är ett bättre tillfälle att hålla kongressen än under våren.
IsakGersons avatar
2012-04-12, 11:44 #30
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Uppdrag till styrelsen om framtida medlemsmöten -
Tills partiet är uppbyggt kring partidistrikt ser jag inte mycket skäl att använda distriktsrepresentation. Vi representerar ju då grupper som inte finns. UP har ombud, men inte distriktsombud. Varje medlem röstar på vilken ombudskandidat som helst. Man representeras av de man känner representerar en, oavsett plats i landet.
Nicholas Miless avatar
2012-04-13, 22:01 #31
Inte uppkopplad
Sv: Motion C03: Uppdrag till styrelsen om framtida medlemsmöten -
Jag gillar Mabs förslag. Skulle innebära att man behöver ändringsyrka i verksamhetsplanen de år det blir aktuellt, eller är det något som bör skötas med motion?
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-05-06, 11:19 #32
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande C03-Y01 + C03-Y02 + C03-Y03 + C03-Y04:
att piratpartiets två medlemsmöten ska slås ihop till ett möte och att det ska kallas för kongress.

att piratpartiets kongress ska ske fysiskt.

att piratpartiets styrelse ges i uppdrag att utse en arbetsgrupp, till exempel organisationsutvecklingsgruppen, att inkomma till styrelsen med utkast till stadgeförslag om att slå ihop medlemsmötena till en kongress, som styrelsen ska framlägga som proposition till piratpartiets höstmöte 2012.

att styrelsen till piratpartiets vårmöte 2013 åläggs att inkomma med ett färdigt förslag på stadgeändring gällande att övergå till kongress.
För att ett fysiskt möte ska vara demokratiskt så kan man inte tvinga deltagarna att själva bekosta resa, mat och logi. Om vi antar att partiet kommer ha ungefär lika många ombud som Ung Pirat har så kommer kongressen kosta som minst 150 000 kronor, när partiet har en budget på 700 000 kronor. Det är inte ekonomiskt hållbart.
2012-05-06, 15:58 #33
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande C03-Y01 + C03-Y02 + C03-Y03 + C03-Y04:
att piratpartiets två medlemsmöten ska slås ihop till ett möte och att det ska kallas för kongress.

att piratpartiets kongress ska ske fysiskt.

att piratpartiets styrelse ges i uppdrag att utse en arbetsgrupp, till exempel organisationsutvecklingsgruppen, att inkomma till styrelsen med utkast till stadgeförslag om att slå ihop medlemsmötena till en kongress, som styrelsen ska framlägga som proposition till piratpartiets höstmöte 2012.

att styrelsen till piratpartiets vårmöte 2013 åläggs att inkomma med ett färdigt förslag på stadgeändring gällande att övergå till kongress.
Jag ogillar detta då jag tycker att man kan ha både och. Varför tvinga människor åka långt och lägga ut pengar. Kan vi inte ha ett fysiskt möte och 1 digitalt. Alternativt skulle man kunna ha lokala regioner och de i enskilda ledningen har digital kontakt mellan regionerna...
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com