Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion B04: Tillgång till vetenskaplig forskning i Sverige och EU

Detta är en sammanfattning av den rapport jag gjorde inför motionen. De viktigaste tankarna är här, men för den som vill fördjupa sig mer samt gå igenom källor et cetera rekommenderas denna läsning.
Bakgrund
I forskarvärlden har sedan länge demokrati och transparens varit återkommande teman. Det har länge varit viktigt att vem som helst ska kunna läsa vilken vetenskaplig artikel som helst, så länge den har släppts i en refereegranskad tidskrift. Detta ska göra det enkelt för vem som helst, forskare som student som privatperson, att dubbelkolla källor om påståenden som att aspirin fungerar, eller att leta rätt på originalrapporten för att kunna replikera en studie, en grundpelare i forskning.

Tyvärr råder detta bara i teorin. Visserligen är i princip alla tryckta artiklar tillgängliga för alla, men de kostar ofta hutlöst mycket, till den graden att de flesta privatpersoner låter bli att läsa ny forskning eftersom det inte är värt det. Enstaka artiklar hyrs ut online för över 200 kronor per styck, medan en prenumeration på en tidskrift kan kosta flera tusen kronor per år. Detta är ett problem både för arbetande forskare, studenter och privatpersoner. Exempelvis har tidskriftdatabasen JSTOR rapporterat att de årligen nekar tillträde för 150 miljoner försök att nå artiklar utan licens - intresset är där, men den stora kostnaden leder till kunskap som inte inlärs. Istället vänder sig många till sekundära källor, som nyhetssidor, dokumentärer eller böcker, inte för att de är bättre utan för att de är billigare.

För en arbetande forskare är ett par tusen per år en relativt låg siffra för att kunna bedriva sitt arbete, men vi måste också minnas att en forskare behöver hålla koll på inte bara en utan flera dussintal tidskrifter. Kostnaden börjar snabbt räknas i fem siffror.

Det är inte heller bara ett problem för privatpersoner och forskare - många universitet köper in både papperstidningen och onlinelicenser som kan nås av lokala studenter och forskare, och för de flesta universitet kostar detta årligen en väsentlig del av bibliotekens budget. 2012 budgeterade KTH 21.8 miljoner kronor till tidskrifter, varav merparten gick till e-licenser.

Framstegen hittills
Allt fler universitet har på senare tid börjat stödja open access, rörelsen för att släppa alla forskningsrapporter och alla paper fritt. Många svenska universitet uppmuntrar idag sina studenter och forskare att förutom vanliga tidskrifter också släppa sina arbeten i universitetens elektroniska verk, vilket gör arbeten tillgängliga åt alla som vill läsa dem utan kostnad. Målet för detta är just att göra det enklare för andra elever och forskare, oavsett läroverk, att läsa arbeten, replikera studier och arbeta vidare på det arbete som påbörjats. Förutom detta finns ytterligare demonstrerade fördelar med open access, som att dessa artiklar sprids mycket mer och mer forskning växer vidare på dem. De inlåsta artiklarna hämmar både forskningen och allmänbildningen, medan open access öppnar upp dem.

Under den senaste tiden har allt fler akademiker börjat protestera mot storproducenter av tidskrifter, speciellt Elsevier. Förutom att ta ut hutlösa priser har Elsevier dessutom stött SOPA, PIPA och RWA, lagar som går emot öppen forskning, för att kunna säkerställa kontrollen på sina artiklar.

Läget i Sverige
De som främst främjar open access i Sverige är OpenAccess.se, ett program som drivs av Kungliga biblioteket i samarbete med bland andra Vetenskapsrådet och Kungliga Vetenskapsakademien. Projektet uppmuntrar institutioner till att släppa verk under open access, samt driver en väl uppdaterad blogg med nyheter och tankar om open access i Sverige och internationellt. Enligt en studie OpenAccess.se genomförde i september 2011 hade hälften av lärosäten i Sverige en policy där de rekommenderade eller krävde att arbeten släpptes under open access. Det finns även en del forskningsfinansiärer som kräver att all forskning de sponsrar släpps under open access.

Liksom när det gäller piratkopiering av musik, är det möjligt att gå över till open access på ett sätt där ingen behöver förlora. Bland andra Kungliga biblioteket har föreslagit att fritt tillgängliga böcker kan ge ökad försäljning, i stil med hur studier visat att illegal nedladdning av musik lett till att fler köper skivan. Övertalandet av de kommersiella institutionerna och producenterna är med andra ord mycket likt situationen med skivbolag, medan övertalandet av ideella organisationer snarare handlar om att få ut informationen, eftersom de ändå inte har någonting att vinna och är över lag positiva till open access.

I det politiska rummet tog Miljöpartiet i oktober 2011 fram en motion (2011/12:Ub359) i vilken de föreslår att all offentligt finansierad forskning ska släppas under open access. Motionen ska behandlas 19 april 2012.

Förtydligande för mina yrkanden

1. Att verket ska gå att nå gratis av vem som helst över internet är det allra viktigaste för ett open access-system. Vidare detaljer bör med fördel diskuteras inom partiet i ett senare skede efter att medlemsmötet godkänt denna utgångspunkt.

2. Det stora problemet i nuläget är att det är mer kostsamt för institutioner att publicera under open access, eftersom de större förlagen inom open access ofta kräver publiceringsavgifter på 25 000 - 30 000 kronor. Denna kostnad är till för att förlagen ska kunna bekosta sin verksamhet, vilket är svårt eftersom i princip alla open access-förlag är relativt nystartade. Summan är ofta för hög för en enskild forskargrupp, vilket försvårar open access-publicering. En statlig subventionering skulle kringgå detta tills förlagen kan bekosta det själva. Detta har gjorts lyckat förut, 1998-2002 då flera miljoner subventionerades i samband med övergången från tryckta till elektroniska tidskrifter.

3. Medan det vore odemokratiskt att kräva att all forskning släpps under open access, oavsett finansiär, är det viktigt att all forskning som bekostats helt eller delvis med skattepengar ska släppas under open access. Folket ska ha rätt att se vad deras skattepengar resulterade i, utan att behöva betala för det.

4-6. En grupp behöver analysera hur en open access-policy bäst ser ut och vad den skulle göra för infrastrukturen och läroverken. Ytterligare en grupp behöver gå in på djupet om hur open access-läget är i EU och inte bara i Sverige. Om detta ska vara en och samma grupp (alternativ 6) eller två olika (4 och 5) beslutar medlemsmötet.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Anton Nordenfur

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Anton Nordenfur Yrkande B04-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 16 personer gillar    1 personer ogillar

att Piratpartiet ska ta politisk ställning för införandet av en nationell policy om open access, i vilken Sveriges forskare och forskarinstitutioner rekommenderas gå över till att publicera samtliga vetenskapliga artiklar under en open access-licens som gör artikeln gratis tillgänglig över internet för alla som vill läsa den.
Av: Anton Nordenfur Yrkande B04-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 11 personer gillar    4 personer ogillar

att Piratpartiet ska ta politisk ställning för statlig subventionering av forskares publicering hos open access-förlag, för att minska kostnaderna för forskare och forskarinstitutioner under en övergångsfas.
Av: Anton Nordenfur Yrkande B04-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 18 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska ta politisk ställning för att alla vetenskapliga artiklar som är resultat av statligt finansierad forskning ska släppas under en open access-licens som gör artikeln gratis tillgänglig över internet för alla som vill läsa den.
Av: Henrik Brändén Yrkande B04-Y07 (Tilläggsyrkande på motionen) 14 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet kräver att resultatet av all forskning som helt eller delvis finansieras med offentliga medel ska publiceras med open access.


Yrkanden

Av: Anton Nordenfur Yrkande B04-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 16 personer gillar    1 personer ogillar

att Piratpartiet ska ta politisk ställning för införandet av en nationell policy om open access, i vilken Sveriges forskare och forskarinstitutioner rekommenderas gå över till att publicera samtliga vetenskapliga artiklar under en open access-licens som gör artikeln gratis tillgänglig över internet för alla som vill läsa den.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Anton Nordenfur Yrkande B04-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 11 personer gillar    4 personer ogillar

att Piratpartiet ska ta politisk ställning för statlig subventionering av forskares publicering hos open access-förlag, för att minska kostnaderna för forskare och forskarinstitutioner under en övergångsfas.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Anton Nordenfur Yrkande B04-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 18 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska ta politisk ställning för att alla vetenskapliga artiklar som är resultat av statligt finansierad forskning ska släppas under en open access-licens som gör artikeln gratis tillgänglig över internet för alla som vill läsa den.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande B04-Y04 (Tillbakadraget)
Av: Anton Nordenfur


Tillbakadraget yrkande B04-Y05 (Tillbakadraget)
Av: Anton Nordenfur


Tillbakadraget yrkande B04-Y06 (Tillbakadraget)
Av: Anton Nordenfur


Tilläggsyrkanden

Av: Henrik Brändén Yrkande B04-Y07 (Tilläggsyrkande på motionen) 14 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet kräver att resultatet av all forskning som helt eller delvis finansieras med offentliga medel ska publiceras med open access.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande B04-Y08 (Bortröstad)
Av: redhog


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Henrik Brändéns avatar
2012-04-02, 21:29 #2
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att Piratpartiet kräver att resultatet av all forskning som helt eller delvis finansieras med offentliga medel ska publiceras med open access.
Vi behöver inte tala om exakt hur ett krav ska genomföras rent tekniskt, vi behöver bara formulera hur vi vill att saker ska vara! Denna att-sats täcker nästan allt som ryms i motionens olika att-satser!
Henrik Brändéns avatar
2012-04-02, 21:33 #3
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B04-Y06:
att Piratpartiet ska bilda en arbetsgrupp med uppdrag att
* förtydliga hur en nationell policy om open access i Sverige skulle se ut, hur den skulle appliceras, och vad det skulle kräva för förändringar,
* analysera open access-läget i EU, och vad Piratpartiets EU-parlamentariker kan göra för att förbättra det.
Vi har inte resurser att göra noggranna utredningar om exakt hur man rent tekniskt ska kunna genomföra alla de olika politiska förslag vi har. Det är sådant man får hjälp med när man kommit in i riksdagen, av utskottens tjänstemän, riksdagens utredningstjänst mm. Det viktiga här och nu är att slå fast att vi kräver att den forskning som får offentligt stöd ska publiceras open access!
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-02, 22:02 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Tillgång till vetenskaplig forskning i Sverige och EU -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B04-Y06:
att Piratpartiet ska bilda en arbetsgrupp med uppdrag att
* förtydliga hur en nationell policy om open access i Sverige skulle se ut, hur den skulle appliceras, och vad det skulle kräva för förändringar,
* analysera open access-läget i EU, och vad Piratpartiets EU-parlamentariker kan göra för att förbättra det.
Vi har inte resurser att göra noggranna utredningar om exakt hur man rent tekniskt ska kunna genomföra alla de olika politiska förslag vi har. Det är sådant man får hjälp med när man kommit in i riksdagen, av utskottens tjänstemän, riksdagens utredningstjänst mm. Det viktiga här och nu är att slå fast att vi kräver att den forskning som får offentligt stöd ska publiceras open access!
Jag kan upprepa det jag skrev på min blogg om det:

Citat:
Du kan mycket väl ha rätt, jag vet inte i nuläget. Jag stödjer inte nödvändigtvis punkterna 4-6, utan min röst hamnar på vad jag anser är bäst efter en debatt i medlemsmötet. Jag ville ändå ha med punkterna så att medlemsmötet uppmuntrades diskutera vad som skulle vara bäst.
I nuläget blir det allt tydligare att du har rätt.
IsakGersons avatar
2012-04-03, 08:32 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Tillgång till vetenskaplig forskning i Sverige och EU -
Konstigt att den här frågan inte är antagen sedan tidigare. Detta har varit Piratstudenternas viktigaste fråga så länge jag kan minnas (kanske sedan starten?). Jag tackar och bockar djupt för att du lagt den här motionen. Respekt!
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-03, 12:00 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Tillgång till vetenskaplig forskning i Sverige och EU -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Konstigt att den här frågan inte är antagen sedan tidigare. Detta har varit Piratstudenternas viktigaste fråga så länge jag kan minnas (kanske sedan starten?). Jag tackar och bockar djupt för att du lagt den här motionen. Respekt!
Den har diskuterats lite löst som jag sett det, men inte diskuterats i en motion vad jag sett. Tack.
2012-04-03, 13:10 #7
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B04-Y01:
att Piratpartiet ska ta politisk ställning för införandet av en nationell policy om open access, i vilken Sveriges forskare och forskarinstitutioner rekommenderas gå över till att publicera samtliga vetenskapliga artiklar under en open access-licens som gör artikeln gratis tillgänglig över internet för alla som vill läsa den.
Desto mer kunskap som finns allmänt tillgänglig desto bättre för oss alla. Det är så utvecklingen går frammåt. Delande av kunskap.
2012-04-03, 20:52 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Tillgång till vetenskaplig forskning i Sverige och EU -
Här är en länk till Motion 2011/12:Ub359 som det hänvisas till i motionen.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-03, 22:07 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Tillgång till vetenskaplig forskning i Sverige och EU -
Jag skriver det nog på många ställen här på mötet: När vi mejslar ut sakpolitiska åsikter räcker det med att vi slår fast hur vi vill att saker ska vara, och sätter upp mål. Som kan vara både ambitiösa, och i somligas ögon utopiska. Det är så miljöpartiet och miljörörelsen drivit olika miljöfrågor framåt - genom att driva opinion får tydliga mål. Sedan, på plats i parlament och kommunfullmäktige kommer tjänstemän att kunna hjälpa oss med att göra detaljerade inventeringar och konsekvensanalyser av olika tekniska konstruktioner för att uppnå det vi vill!

Och vi ska akta oss för att tro att för att vi ska våga driva ett krav så måste det finnas en arbetsgrupp i partiet, som gör en stor utredning av frågan. De som vill bilda arbetsgrupper för att utveckla vår politik och undersöka hur den konkret kan genomföras ska naturligtvis göra det. Men vi kan inte utse en ny arbetsgrupp för varje konkret krav vi bestämmer oss för att börja driva!!!
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-04, 00:03 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Tillgång till vetenskaplig forskning i Sverige och EU -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag skriver det nog på många ställen här på mötet: När vi mejslar ut sakpolitiska åsikter räcker det med att vi slår fast hur vi vill att saker ska vara, och sätter upp mål. Som kan vara både ambitiösa, och i somligas ögon utopiska. Det är så miljöpartiet och miljörörelsen drivit olika miljöfrågor framåt - genom att driva opinion får tydliga mål. Sedan, på plats i parlament och kommunfullmäktige kommer tjänstemän att kunna hjälpa oss med att göra detaljerade inventeringar och konsekvensanalyser av olika tekniska konstruktioner för att uppnå det vi vill!

Och vi ska akta oss för att tro att för att vi ska våga driva ett krav så måste det finnas en arbetsgrupp i partiet, som gör en stor utredning av frågan. De som vill bilda arbetsgrupper för att utveckla vår politik och undersöka hur den konkret kan genomföras ska naturligtvis göra det. Men vi kan inte utse en ny arbetsgrupp för varje konkret krav vi bestämmer oss för att börja driva!!!
Well said. Jag har dragit tillbaka mina arbetsgruppsyrkanden.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-04, 01:52 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Tillgång till vetenskaplig forskning i Sverige och EU -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Konstigt att den här frågan inte är antagen sedan tidigare. Detta har varit Piratstudenternas viktigaste fråga så länge jag kan minnas (kanske sedan starten?). Jag tackar och bockar djupt för att du lagt den här motionen. Respekt!
Det blev en fråga för piratstudenterna ungefär när jag blev invald som vice kårordförande i Uppsala studentkår och vi insåg att vi faktiskt kunde påverka :-)

Före dess hade vi ingen direkt politik att tala om utan körde på med sloganen "rösta eller dö!"
RikMattss avatar
2012-04-04, 02:07 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Tillgång till vetenskaplig forskning i Sverige och EU -
Vill bara säga att jag tycker det här är den viktigaste motionen på hela mötet.

Och så respekt till motionären som backar på yrkandena 4 till 6.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-04, 15:05 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Tillgång till vetenskaplig forskning i Sverige och EU -
Citat:
Ursprungligen postat av RikMatts Visa inlägg
Vill bara säga att jag tycker det här är den viktigaste motionen på hela mötet.

Och så respekt till motionären som backar på yrkandena 4 till 6.
Tack. Jag ville som sagt först se med medlemsmötet vad andra tyckte om dessa förslag, eftersom jag själv är dåligt insatt i den inre byråkratin och vad som är möjligt och nödvändigt.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-04, 15:42 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Tillgång till vetenskaplig forskning i Sverige och EU -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Well said. Jag har dragit tillbaka mina arbetsgruppsyrkanden.
Underbart!
erik78ses avatar
2012-04-05, 21:23 #15
Inte uppkopplad
Re: Motion B04: Tillgång till vetenskaplig forskning i Sverige och EU -
Jag kommer självklart rösta för den här motionen!

Otroligt bra initiativ. Jag blir glad i hela kroppen. Open Access is king.
TeirdeZs avatar
2012-04-05, 22:45 #16
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Tillgång till vetenskaplig forskning i Sverige och EU -
Jag tycker nog att yrkandet om finansieringen av övergången (statlig subvention) också kan vara värd att vitsorda. Visst kan man kalla det en detaljlösning, men det är också ett ställningstagande för att vi inte oroar oss för att allokera pengar för att uppnå en högre informationsspridning och informationsautonomi (tycker jag).

Det finns redan en uppsjö forskningsmaterial och utredningar om hur man kan införa open access, ur kostnadsperspektiv, och de vanligaste lösningar jag har sett är att övergången sker i verksamheter som redan är helt eller delvis statligt finansierade, eller på andra sidan Atlanten, oftast med hjälp av stiftelser (någon form av välgörenhet, alltså).

EU-kommissionen håller på att titta på olika sätt man kan uppmuntra open access. De har bland annat föreslagit subventioner från EU-håll för att täcka övergångskostnader från sluten publikation till öppen.
IsakGersons avatar
2012-04-06, 04:46 #17
Inte uppkopplad
Sv: Re: Motion B04: Tillgång till vetenskaplig forskning i Sverige och EU -
Citat:
Ursprungligen postat av erik78se Visa inlägg
Jag kommer självklart rösta för den här motionen!

Otroligt bra initiativ. Jag blir glad i hela kroppen. Open Access is king.
Så känner jag också. Dock no royal.
2012-04-06, 12:47 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Tillgång till vetenskaplig forskning i Sverige och EU -
Detta ser jag som något som ligger inom ramen för våra nuvarande ståndpunkter och valfrågor.

Yrkande B04-Y01 och Yrkande B04-Y02 samt Yrkande B04-Y03

Yrkar Bifall på alla tre.
2012-04-09, 08:31 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Tillgång till vetenskaplig forskning i Sverige och EU -
I och med att de blir lättare tillgängliga för alla som vill läsa dem, kan det lösa ett problem som förekommer i följande artikel:

http://www.skolvarlden.se/artiklar/d...skningsfiaskot

Citat:

Ett annat problem är enligt Knut Sundell att 80 procent av alla avhandlingar inom pedagogik är skriva på svenska, vilket gör att de inte kunnat granskas av kolleger internationellt.
– Bästa sättet att kvalitetssäkra forskning är genom kollegial granskning. Det vanliga sättet att göra det är genom att publicera sin forskning i internationella vetenskapliga tidskrifter. Men docenter och professorer i pedagogik hade i snitt endast fått in tre artiklar i sådana publikationer under en tioårsperiod, säger Knut Sundell.
Alla övriga discipliner hade ett högre snitt med omvårdnad i topp på 28 artiklar. Citeras inte internationellt

– Ännu tydligare blir skillnaderna när man tittar på hur få som citeras internationellt. Inom pedagogik är det två av tre som inte har citerats en enda gång på tio år, säger han.
I brist på svensk forskning som ger lärarna vägledning kan det vara värt att uppmärksamma vad den internationella forskningen säger.
En open access förlag skulle också kunna hjälpa till med översättningar, eller så skulle forskaren själv stimuleras till det.

Att få svenska forskare bli mer citerade internationellt är en praktiskt lösning på ett utbredd problem som kan även påverka undervisningen. Man får i dagsläget inte mycket internationellt feedback.
redhogs avatar
2012-04-09, 15:39 #20
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Att Piratpartiet anser att forskningsresultat från forskning som helt eller delvis finansierats med offentliga medel inte får patenteras.
Idag uppmuntras forskare patentera sina resultat och starta "avknoppningsföretag" runt universiteten för att kommercialisera sina idéer. Resultatet blir att staten subventionerar privata vinster i stället för att skapa kunskap åt alla.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-09, 18:59 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Tillgång till vetenskaplig forskning i Sverige och EU -
Citat:
Ursprungligen postat av redhog Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att Att Piratpartiet anser att forskningsresultat från forskning som helt eller delvis finansierats med offentliga medel inte får patenteras.
Idag uppmuntras forskare patentera sina resultat och starta "avknoppningsföretag" runt universiteten för att kommercialisera sina idéer. Resultatet blir att staten subventionerar privata vinster i stället för att skapa kunskap åt alla.
Jag ser inte hur detta är kopplat till grundmotionen och föreslår att du tar upp det som en separat motion till nästa möte istället för att peta in det i en ickerelaterad motion.
IsakGersons avatar
2012-04-09, 22:00 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Tillgång till vetenskaplig forskning i Sverige och EU -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Jag ser inte hur detta är kopplat till grundmotionen och föreslår att du tar upp det som en separat motion till nästa möte istället för att peta in det i en ickerelaterad motion.
När vi diskuterar det inom Piratstudenterna brukar vi ofta klumpa ihop frågorna. Annat är oftast opraktiskt.
RikMattss avatar
2012-04-09, 23:01 #23
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Tillgång till vetenskaplig forskning i Sverige och EU -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
När vi diskuterar det inom Piratstudenterna brukar vi ofta klumpa ihop frågorna. Annat är oftast opraktiskt.
Motionen handlar om mera och öppnare information. Att ra bort patentering av offentligt finasierade uppfinningar är en anna fråga, som faktiskt har som konsekvens mindre och mera sluten information.

Om frågorna alls skall hänga ihop ser jag det som ett motyrkande.
Emil Isbergs avatar
2012-04-10, 01:41 #24
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Tillgång till vetenskaplig forskning i Sverige och EU -
Citat:
Ursprungligen postat av redhog Visa inlägg
Idag uppmuntras forskare patentera sina resultat och starta "avknoppningsföretag" runt universiteten för att kommercialisera sina idéer. Resultatet blir att staten subventionerar privata vinster i stället för att skapa kunskap åt alla.
Det stämmer. DTM forskades fram vid KTH, för att sedan patenteras i två separata bolag som utvecklade applikationer baserade på den tekniken. Jag var inblandad i ett av bolagen för ett kort tag.

Därmed sagt anser jag inte att man i en motion om frivillig kunskapsdelning bör yrka om begränsade möjligheter att patentera och/eller kommersialisera framforskad kunskap. Jag hjälper gärna till att skriva en motion till höstmötet med underlag gällande det dock.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-15, 14:34 #25
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B04-Y08:
att Att Piratpartiet anser att forskningsresultat från forskning som helt eller delvis finansierats med offentliga medel inte får patenteras.
Jag håller med i sak, men tror att det är bra om så mycket som möjligt av politiken om patent diskuteras och beslutas i ett sammanhang på höstmötet!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
infallsvinkel, Plux
Taz_1999s avatar
Gammal Taz_1999 Ola Andersson
2012-04-23, 21:52 #26
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Tillgång till vetenskaplig forskning i Sverige och EU -
Jag hittade just denna artikel angående tillgång till forskning på den berömda siten Boing Boing:

Absurd "academic publishing racket" is past its sell-by date
http://boingboing.net/2012/04/22/abs...lishing-r.html

I artikeln pratas om det absurda i att forskning som subventioneras av skattepengar och kvalitetsgranskas av skattepengar och beskrivs av forskare i forskningsrapporter publiceras av multinationella förlag genom att samma forskare överlåter sin copyright till rapporter och artiklar till förlagen. Förlagen betalar alltså noll för texterna de publicerar. Men sedan tar samma förlag och debiterar samma skattefinaniserade universitet enorma prenumarationsavgifter igen för att erbjuda tillgång de rapporter och artiklar universiteten betalat för att ta fram och som de överlåtit gratis till förlagen.
Taz_1999s avatar
Gammal Taz_1999 Ola Andersson
2012-04-23, 23:53 #27
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Tillgång till vetenskaplig forskning i Sverige och EU -
Harvard har nu tröttnat på förlagens dyra avgifter för att få tillgång till akademisk information, rekommenderar alla publicera endast i Open Access-publikationer:

http://isites.harvard.edu/icb/icb.do...tabgroup143448

(De betalar 3.75 Miljoner dollar per år tydligen. Oj).

Inte riktigt relevant för denna diskussion kanske, men ett exempel på att det som talas om i motionens brödtext händer.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-24, 10:13 #28
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Tillgång till vetenskaplig forskning i Sverige och EU -
Den som är intresserad kan också läsa det jag bloggat om frågan. 1, 2, 3.
Taz_1999s avatar
Gammal Taz_1999 Ola Andersson
2012-04-24, 14:21 #29
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Tillgång till vetenskaplig forskning i Sverige och EU -
Citat:
Ursprungligen postat av Taz_1999 Visa inlägg
Harvard har nu tröttnat på förlagens dyra avgifter för att få tillgång till akademisk information, rekommenderar alla publicera endast i Open Access-publikationer:

http://isites.harvard.edu/icb/icb.do...tabgroup143448

(De betalar 3.75 Miljoner dollar per år tydligen. Oj).

Inte riktigt relevant för denna diskussion kanske, men ett exempel på att det som talas om i motionens brödtext händer.
Boingboing skriver om detta idag och kommentarsfältet är som vanligt intressant att läsa. Det är tex inte pengabrist, men det är det ändå...

Harvard Library to faculty: we're going broke unless you go open access
http://boingboing.net/2012/04/23/har...aculty-we.html
Taz_1999s avatar
Gammal Taz_1999 Ola Andersson
2012-04-24, 15:34 #30
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Tillgång till vetenskaplig forskning i Sverige och EU -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Den som är intresserad kan också läsa det jag bloggat om frågan. 1, 2, 3.
Bra skrivet.

Gillar denna motion.
Dennis Nilssons avatar
2012-05-08, 21:31 #31
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B04-Y07:
att Piratpartiet kräver att resultatet av all forskning som helt eller delvis finansieras med offentliga medel ska publiceras med open access.
Vi vinner på att dela med oss av kunskaperna, för att då kan kunskaperna utvecklas vidare.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com