Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation

Piratpartiets ungdomsförbund, Ung Pirat, anser att denna fråga är viktig och kommer därför verka för att piratpartiet ska anta denna som ett sakpolitiskt ställningstagande.

Staten lägger idag över 1 miljard på stöd till idrott och ännu mer i kulturstöd. Detta värde kan fler ta del av om framträdandet, oavsett om det är en curlingmatch eller en föreställning på Kungliga Dramatiska Teatern, genom att verket dokumenteras och läggas upp på internet.

Kvalitén på dokumentationen måste avspegla hur stort bidrag som aktuell föreställning får från staten. Ungdomslaget i den lilla idrottsföreningen, där ideella resurser är arbetskraften, ska inte få någon ökad arbetsbörda utan det är först när klubben väljer att ersätta minst en spelare ekonomiskt som kravet om att filma matcherna ska gälla. Samma krav ska tillämpas på kulturscenen där den lilla teatern, utan några anställda skådespelare, också ska slippa den ökade arbetsbördan.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Gustav Nipe

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Qer Yrkande B13-Y04 (Motyrkande) 18 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska tycka att om kultur- idrotts- och andra arrangemang bekostas med offentliga medel eller tar emot offentliga bidrag ska det vara tillåtet för allmänhet och bidragsgivare att spela in eller på annat sätt dokumentera arrangemanget och offentliggöra det med fria licenser, så att alla kan ta del av det, och förädla upplevelsen vidare.


Yrkanden

Av: Qer Yrkande B13-Y04 (Motyrkande) 18 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska tycka att om kultur- idrotts- och andra arrangemang bekostas med offentliga medel eller tar emot offentliga bidrag ska det vara tillåtet för allmänhet och bidragsgivare att spela in eller på annat sätt dokumentera arrangemanget och offentliggöra det med fria licenser, så att alla kan ta del av det, och förädla upplevelsen vidare.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B13-Y01 (Bortröstad)
Av: Gustav Nipe
Tillbakadraget yrkande B13-Y02 (Jämkad med yrkande B13-Y03)
Av: infallsvinkel
Tillbakadraget yrkande B13-Y03 (Bortröstad)
Av: Anton Nordenfur
Tillbakadraget yrkande B13-Y05 (Tillbakadraget)
Av: Henrik Brändén


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


infallsvinkels avatar
2012-04-02, 22:20 #2
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att piratpartiet ska driva ståndpunkten att när idrotts- och kulturbidrag delas ut av staten så ska mottagande organisation dokumentera de idrottsmatcher och föreställningar där minst en av utövarna lyfter lön av organisationen. Dokumentationens kvalité ska stå i proportion med evenemangets storlek och budget, och ska läggas upp på internet snarast efter evenemanget på så sätt att allmänheten kostnadsfritt kan ta del av resultatet.
Jag lade till ordet "kostnadsfritt".
IsakGersons avatar
2012-04-03, 08:37 #3
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Jag lade till ordet "kostnadsfritt".
Konstandsfritt är ett ganska snävt begrepp. Du skulle inte kunna yrka på något om fria licenser istället? Free as in free software (eller fri kultur) och inte free as in free beer tänker jag.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-03, 12:06 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska driva ståndpunkten att när idrotts- och kulturbidrag delas ut av staten så ska mottagande organisation dokumentera de idrottsmatcher och föreställningar där minst en av utövarna lyfter lön av organisationen. Dokumentationens kvalité ska stå i proportion med evenemangets storlek och budget, och ska läggas upp på internet snarast efter evenemanget under en öppen licens som möjliggör fri spridning.
Jag remixade yrkanden och förtydligade efter Isaks förslag.
IsakGersons avatar
2012-04-03, 13:21 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Gott! Kanske vore det enklare om det skedde lite jämkningar?
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-03, 13:41 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Jag hör gärna om Nipe eller Torbjörn har någon tanke om huruvida det senaste yrkandet går ifrån deras. Om de håller med skulle ett jämkande vara awesome.
infallsvinkels avatar
2012-04-03, 17:59 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Jag har jämkat mig med yrkande B13-Y03.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-04, 02:16 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Kan någon förklara för mig varför det finns ett krav på att minst en person ska lyfta lön för att vi ska kräva att det spelas in?
infallsvinkels avatar
2012-04-04, 08:23 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Kan någon förklara för mig varför det finns ett krav på att minst en person ska lyfta lön för att vi ska kräva att det spelas in?
Man kan ponera att små föreningar annars skulle åläggas en kostnad som överstiger det bidrag som de får.

Citat:
Ungdomslaget i den lilla idrottsföreningen, där ideella resurser är arbetskraften, ska inte få någon ökad arbetsbörda utan det är först när klubben väljer att ersätta minst en spelare ekonomiskt som kravet om att filma matcherna ska gälla. Samma krav ska tillämpas på kulturscenen där den lilla teatern, utan några anställda skådespelare, också ska slippa den ökade arbetsbördan.
Att ta gränsen på 1 anställd, är väl ett sätt att förvissa sig om att verksamheter med små marginaler inte drabbas på ett negativt sätt av detta förslag.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-04, 11:28 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
I kulturlivet är det ofta väldigt snårigt och svårt att hålla reda på vilken av de inblandade som i varje givet ögonblick har lön eller ersättning varifrån, då folk ofta hoppar fram och tillbaka mellan olika projektanställningar, uppdrag och ideella insatser, som utförs på minimala budgetar. Detta förslag riskerar därför att strypa kreativitet och mångfald i kulturen. Varför inte istället kräva att det ska vara tillåtet för bidragsgivaren och/eller andra intresserade att dokumentera och offentliggöra med fria licenser?
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-04, 15:15 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
I kulturlivet är det ofta väldigt snårigt och svårt att hålla reda på vilken av de inblandade som i varje givet ögonblick har lön eller ersättning varifrån, då folk ofta hoppar fram och tillbaka mellan olika projektanställningar, uppdrag och ideella insatser, som utförs på minimala budgetar. Detta förslag riskerar därför att strypa kreativitet och mångfald i kulturen. Varför inte istället kräva att det ska vara tillåtet för bidragsgivaren och/eller andra intresserade att dokumentera och offentliggöra med fria licenser?
Om jag förstår dig rätt skulle det göra att det aldrig fanns ett tvång på dokumentering, vilket gör att lägget är identiskt med hur det är idag.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-04, 15:19 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Om jag förstår dig rätt skulle det göra att det aldrig fanns ett tvång på dokumentering, vilket gör att lägget är identiskt med hur det är idag.
Nej, det är inte identiskt.

Men istället för att införa ett tvång för bidragstagaren att dokumentera så ges alla en rätt att dokumentera. Dvs nivån av tvång reduceras till att bidragstagaren tvingas tillåta dokumentering. Dvs tvingas till öppenhet. Inte tvingas till en viss handling

Mer fokusering på rättighet, mindre på tvång.

Leve det!
Henrik Brändéns avatar
2012-04-04, 15:35 #13
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska tycka att om kultur- idrotts- och andra arrangemang bekostas med offentliga medel eller tar emot offentliga bidrag ska det vara tillåtet för allmänhet och bidragsgivare att spela in eller på annat sätt dokumentera arrangemanget och offentliggöra det med fria licenser, så att alla kan ta del av det, och förädla upplevelsen vidare.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-04, 15:39 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Nej, det är inte identiskt.

Men istället för att införa ett tvång för bidragstagaren att dokumentera så ges alla en rätt att dokumentera. Dvs nivån av tvång reduceras till att bidragstagaren tvingas tillåta dokumentering. Dvs tvingas till öppenhet. Inte tvingas till en viss handling

Mer fokusering på rättighet, mindre på tvång.

Leve det!
Ah, jag förstår vad du menar.

Medan det är ett bra första steg är jag dock osäker på om det går så långt som jag vill. Jag ser gärna att en stor del av statsfinansierad kultur görs tillgängligt för folket, vilket motionen skulle göra. Att uppmuntra går inte hela vägen.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-06, 12:55 #15
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B13-Y04:
att Piratpartiet ska tycka att om kultur- idrotts- och andra arrangemang bekostas med offentliga medel eller tar emot offentliga bidrag ska det vara tillåtet för allmänhet och bidragsgivare att spela in eller på annat sätt dokumentera arrangemanget och offentliggöra det med fria licenser, så att alla kan ta del av det, och förädla upplevelsen vidare.
Vi drev denna frågan som lokal valfråga under valet 2010 i valet till Västerås stad/Västmanlands län.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-06, 12:58 #16
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B13-Y03:
att Piratpartiet ska driva ståndpunkten att när idrotts- och kulturbidrag delas ut av staten så ska mottagande organisation dokumentera de idrottsmatcher och föreställningar där minst en av utövarna lyfter lön av organisationen. Dokumentationens kvalité ska stå i proportion med evenemangets storlek och budget, och ska läggas upp på internet snarast efter evenemanget under en öppen licens som möjliggör fri spridning.
Henriks variant att vem som helst får dokumentera det hela är bättre som jag ser det. Det ställer då inga krav på de som får pengar från offentliga medel att tvinga dem att själva dokumentera det hela.
2012-04-06, 16:25 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Ibland visas ju matcher på TV och visas på exempelvis SVT Play eller någon annan Playvisning som kostar pengar. Hur påverkas det med de här yrkandena, och ska det finnas någon regel som säger hur länge det dokumenterade materialet ska vara tillgängligt efter publicering?
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-07, 18:37 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Ibland visas ju matcher på TV och visas på exempelvis SVT Play eller någon annan Playvisning som kostar pengar. Hur påverkas det med de här yrkandena, och ska det finnas någon regel som säger hur länge det dokumenterade materialet ska vara tillgängligt efter publicering?
Sakupplysning: SVT Play är gratis.
2012-04-07, 18:47 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Jo det vet jag, jag menade..
SVT Play (som är gratis) eller någon annan Playvisning, som kostar pengar (istället för att vara gratis). Tex Viaplay.
Jag uttryckte mig lite otydligt där...
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-07, 19:04 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Ibland visas ju matcher på TV och visas på exempelvis SVT Play eller någon annan Playvisning som kostar pengar. Hur påverkas det med de här yrkandena, och ska det finnas någon regel som säger hur länge det dokumenterade materialet ska vara tillgängligt efter publicering?
Jag ser inte hur det påverkar motionen. En förening som får statligt stöd skulle behöva göra sitt verk fritt tillgängligt. De har all rätt att dessutom sälja det till en TV-kanal om de vill, så länge de dessutom släpper det fritt.
Paulsruds avatar
2012-04-10, 09:05 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Nej, det är inte identiskt.

Men istället för att införa ett tvång för bidragstagaren att dokumentera så ges alla en rätt att dokumentera. Dvs nivån av tvång reduceras till att bidragstagaren tvingas tillåta dokumentering. Dvs tvingas till öppenhet. Inte tvingas till en viss handling

Mer fokusering på rättighet, mindre på tvång.

Leve det!

Hurra. Tvinga till öppenhet. Det är jag för.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-10, 23:11 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Ah, jag förstår vad du menar.

Medan det är ett bra första steg är jag dock osäker på om det går så långt som jag vill. Jag ser gärna att en stor del av statsfinansierad kultur görs tillgängligt för folket, vilket motionen skulle göra. Att uppmuntra går inte hela vägen.
Men är det inte bakvänt att lägga ansvaret för inspelningen på den lilla kulturförening eller det nätverk av kulturföreningar som ordnar arrangemanget, utan att de får några ytterligare resurser för en sådan dokumentation? Vad får man då för garantier för rimlig kvalitet på dokumentationen? Är det inte bättre att det offentliga tar ansvaret för att inspelningar görs?
RikMattss avatar
2012-04-11, 12:06 #23
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Det är faktiskt ett reellt problem att det ofta råder inte bara fotoförbud utan också förbud mot att tala i telefon på vissa arenor. Detta formellt för att kunna hindra liverapportering till asiatiska bettingsyndikat. Yttrandefriheten är faktiskt också inskränkt.

Hade det inte redan funnits så många yrkanden redan i den här motionen hade jag nog yrkat på ett generellt telefontillstånd på arenor som villkor för bidrag eller offentligt stöd.

Om bara den övergripande motionen (B19) om att erkänna supporterkultur går igenom, tänkte jag till hösten bland annat lämna in en motion om satsning på fler ståplatser på arenor som villkor för offentligt stöd. Detta av folkhälsoskäl - varför skall det allmänna stödja ännu mera sittande?
IsakGersons avatar
2012-04-11, 13:07 #24
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Citat:
Ursprungligen postat av RikMatts Visa inlägg
Om bara den övergripande motionen (B19) om att erkänna supporterkultur går igenom, tänkte jag till hösten bland annat lämna in en motion om satsning på fler ståplatser på arenor som villkor för offentligt stöd. Detta av folkhälsoskäl - varför skall det allmänna stödja ännu mera sittande?
Ta bort busshållplatsbänkarna - av folkhälsoskäl?
RikMattss avatar
2012-04-11, 13:34 #25
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Ta bort busshållplatsbänkarna - av folkhälsoskäl?
Nja, nu misstolkar du. Trenden är definitivt mot färre sittmöjligheter i det offentliga rummet, men det beror på "säkerhetsskäl" och att man vill bli av med "oönskade" individer. Oönskad lika med "icke shoppande". Man tar bort sittmöjligheter därför att man vill att människor skall vara inne i affärer och göra av med (lånade) pengar, annars bör de gå hem och konsumera där istället. Gaturummet görs till all-shoppers.

Men trenden på arenorna är istället den omvända, fast av samma skäl: man vill göra människor till bokstavligen passiva konsumenter. Som sitter still. All-seaters.

I bägge fallen handlar det om det offentliga rummet som maktutövning, men resultatet blir alltså det omvända.

Politiken kan genom att rikta sitt stöd påverka gaturummet att bli mera inkluderande genom större möjligheter till icke-konsumtion. Och påverka arenarummet att bli mindre passiviserande.

Men nu är vi utanför ämnet igen.
Nicholas Miless avatar
2012-04-11, 20:01 #26
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Jag tycker bäst om originalyrkandet från Ung Pirat. Det är helt rimligt att tvinga arrangörer att dokumentera sina evenemang. Offentligt finansierade verksamheter skall komma allmänheten till rätta.

Att kravet på något sätt skulle skada kvalitén är inget att oroa sig för, eftersom dokumentationen skall vara i paritet med evenemangets budget.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-12, 18:46 #27
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Men är det inte bakvänt att lägga ansvaret för inspelningen på den lilla kulturförening eller det nätverk av kulturföreningar som ordnar arrangemanget, utan att de får några ytterligare resurser för en sådan dokumentation? Vad får man då för garantier för rimlig kvalitet på dokumentationen? Är det inte bättre att det offentliga tar ansvaret för att inspelningar görs?
Fast de får redan resurser av staten, och själva dokumenteringen skulle knappt kosta någonting alls. I de enklaste fall med mindre föreningar med dålig budget skulle det räcka med någon som håller en mobilkamera eller en stående dator med webcam som bambusrar evenemanget. Självklart är det bättre med 1080p HD-kameror från alla vinklar och professionella kameramän, men det är omöjligt att kräva det. Jag ser inga andra lösningar som inte skulle sluta i enorma kostnader.
Johan mlg Karlssons avatar
2012-04-12, 23:08 #28
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Fast de får redan resurser av staten, och själva dokumenteringen skulle knappt kosta någonting alls. I de enklaste fall med mindre föreningar med dålig budget skulle det räcka med någon som håller en mobilkamera eller en stående dator med webcam som bambusrar evenemanget. Självklart är det bättre med 1080p HD-kameror från alla vinklar och professionella kameramän, men det är omöjligt att kräva det. Jag ser inga andra lösningar som inte skulle sluta i enorma kostnader.
Nu vet jag inte hur många kulturevenemang du har varit med och roddat på men.... verkligheten ser inte ut som du beskriver det.

På dom flesta medelstora evenemang jag har medverkat i har vi haft mer än lovligt fullt upp att bara rodda evenemanget. Ofta så försöker vi dokumentera för vår egen del, men mer än en gång har det hänt att vi har varit tvugna att ge upp dokumentationen för att något går åt helvete. Till exempel att elen slutar funka, en eller ett par lampor har brunnit upp, någon har snubblat över en kabel eller så. Ellerså händer något annat random, som till exempel att personen som ska ha hand om biljettkontrollen inte dyker upp, så den som borde bytt band och satt igång kameran är tvungen att stå utanför lokalen fram tills att halva föreställningen har gått.

Att faktiskt sätta ett KRAV på att shower måste dokumentera är helt orimligt. Man har tillräckligt fullt upp ändå med att få allt annat att fungera.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Göran Widham
RikMattss avatar
2012-04-13, 11:44 #29
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Håller helt med mlg.

Verksamheter skall optimeras till sitt innehåll. Inte till att uppfylla kontrollparametrarna.

Därför måste kontrollparametrar utformas med och av dem som skall utföra dem i verkligheten.

Annars får vi resurser som slösas bort på strunt, en allmän fuskkultur och ett urgröpt förtroende för överhetens rationalitet. Ännu mer än redan.
Nicholas Miless avatar
2012-04-13, 15:47 #30
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Kan vi snälla sluta vantolka motionen som att det ska finnas professionella kamerateam på korpfotbollsmatcher? Att ställa upp en digitalkamera på ett stativ och trycka på record samt publicera manuskript är inte jobbigt.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-13, 20:11 #31
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Nu vet jag inte hur många kulturevenemang du har varit med och roddat på men.... verkligheten ser inte ut som du beskriver det.

På dom flesta medelstora evenemang jag har medverkat i har vi haft mer än lovligt fullt upp att bara rodda evenemanget. Ofta så försöker vi dokumentera för vår egen del, men mer än en gång har det hänt att vi har varit tvugna att ge upp dokumentationen för att något går åt helvete. Till exempel att elen slutar funka, en eller ett par lampor har brunnit upp, någon har snubblat över en kabel eller så. Ellerså händer något annat random, som till exempel att personen som ska ha hand om biljettkontrollen inte dyker upp, så den som borde bytt band och satt igång kameran är tvungen att stå utanför lokalen fram tills att halva föreställningen har gått.

Att faktiskt sätta ett KRAV på att shower måste dokumentera är helt orimligt. Man har tillräckligt fullt upp ändå med att få allt annat att fungera.
Du valde att ta ett av mina förslag och tolka det som om det var den enda lösningen. Det var det inte. En förening kan välja att ställa en person att hålla en kamera / mobiltelefon under hela eventet, men jag gav också förslaget att ställa upp en laptop med webcam, vilket inte skulle kräva något arbete alls förutom fem minuter innan eventet att ställa upp den. Miles gav exemplet med en vanlig kamera på ett stativ. Det är kostnader som i värsta fall blir en tusenlapp i engångskostnad, och som är i princip noll i arbetskostnader.

Att vidare ta upp exempel som att strömmen går eller att någonting liknande går fel tar det hela till en absurd längd. Självklart ska inte farbror polis gå förbi och kräva enorma skadestånd om en match missas att spelar in för att strömmen går eller kameran blir stulen. Det kommer alltid att finnas undantag av rena olyckshändelser, det kan vi aldrig förhindra.

Vidare har jag rätt stora erfarenheter av evenemangsordning, inte inom idrott men inom schack och scouting. Självklart blir det stressat, men att ställa upp en kamera fem minuter innan och sedan plocka ner den efter eventet tar inget arbete över huvud taget.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-14, 08:43 #32
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska driva ståndpunkten att när idrotts- och kulturbidrag delas ut av staten så ska mottagande organisation dokumentera de idrottsmatcher och föreställningar där minst en av utövarna lyfter lön av organisationen. En preciserad andel av bidraget ska då kunna täcka kostnaden för dokumentationen, som ska läggas upp på internet snarast efter evenemanget under en öppen licens som möjliggör fri spridning.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-14, 08:51 #33
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B13-Y05:
att Piratpartiet ska driva ståndpunkten att när idrotts- och kulturbidrag delas ut av staten så ska mottagande organisation dokumentera de idrottsmatcher och föreställningar där minst en av utövarna lyfter lön av organisationen. En preciserad andel av bidraget ska då kunna täcka kostnaden för dokumentationen, som ska läggas upp på internet snarast efter evenemanget under en öppen licens som möjliggör fri spridning.
Efter lätta påtryckningar från presidiet att jämka mig har jag lagt ett alternativt yrkande, där den arrangerande föreningen har dokumentationsansvaret, men där det bidrag som ges måste täcka kostnaden för dokumentationen (så ingen förening går minus på att få ett bidrag) och den som ger bidraget anger ambitionsnivå på dokumentationen genom att peka ut vilken del av bidraget som ska kunna täcka kostnaden för dokumentation, och vilken del som gäller resten av arrangemanget.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-14, 12:25 #34
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Jag har jämkat mig med Henrik Brändéns yrkande.
2012-04-14, 12:36 #35
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Då ställer det krav på tekniskt kunnande för att kunna få idrotts- och kulturbidrag? Och kunnande av licenciering. Blir det inte stora administrationskostnader för staten att hålla på att kontrollera att idrottsmatcher och föreställningar har dokumenterats korrekt? Ska det finnas något kvalitékrav på dokumentationen och hur avgörs det om den är tillräcklig? Ska de bli återbetalningsskyldig om dokumentationen inte anses fullgod, eller får de inte bidraget förrän i efterskott? Jag är inte övertygad om ett bifall än.
Nicholas Miless avatar
2012-04-14, 13:52 #36
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Alla dessa saker är detaljfrågor som kan göras upp om vid ett riksdagsinträde. Det finns ingen anledning att peta med dem i ett yrkande från medlemsmötet.
RikMattss avatar
2012-04-14, 16:30 #37
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
Alla dessa saker är detaljfrågor som kan göras upp om vid ett riksdagsinträde. Det finns ingen anledning att peta med dem i ett yrkande från medlemsmötet.
Yrkandet är så vittomfattande att det inkluderar alla detaljer.
- tar för givet att de kan lösas. Sen. Och av "nån annan".

Man skall inte fatta sådana här "ballistiska beslut", där detaljerna om hur man skall hantera vad som händer var och när granaten sedan faller ner får lösas där och då.
Johan mlg Karlssons avatar
2012-04-14, 17:57 #38
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Miles gav exemplet med en vanlig kamera på ett stativ. Det är kostnader som i värsta fall blir en tusenlapp i engångskostnad, och som är i princip noll i arbetskostnader.

Att vidare ta upp exempel som att strömmen går eller att någonting liknande går fel tar det hela till en absurd längd.
Jo, jag påstår just det; Att kräva det ÄR faktiskt något som ställer till ganska rejäla problem. För det första så är det verkligen så att kamerautrustning mer eller mindre ALLTID strular när man använder den under stressade situationer. För det andra så är det väldigt ofta det inte finns tillräckligt tekniskt kunnande för att kunna sätta upp en kamera eller live-sändning.

Och ja, det tar alltid mer än 5 minuter att skaffa fram utrustning, hitta ett bra ställe, få tekniken att fungera (drivare ska installeras, nätkoppel ska finnas, kameror ska konfigureras..).
Dom här "fem minutrarna" (halvtimmen) finns inte när annat strular. Man måste fokusera på det.
Johan mlg Karlssons avatar
2012-04-14, 18:01 #39
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B13-Y05:
att Piratpartiet ska driva ståndpunkten att när idrotts- och kulturbidrag delas ut av staten så ska mottagande organisation dokumentera de idrottsmatcher och föreställningar där minst en av utövarna lyfter lön av organisationen. En preciserad andel av bidraget ska då kunna täcka kostnaden för dokumentationen, som ska läggas upp på internet snarast efter evenemanget under en öppen licens som möjliggör fri spridning.
Hur ska detta fungera när en kulturförening till exempel får 10k i bidrag för sin verksamhet per år och föreningen själva bestämmer att dom ska sätta upp till exempel 5 föreställningar?

Eller vad händer ifall en kulturskola lånar ut en projektanställd (med lön...) till en grupp som vill göra en föreställning?
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-14, 22:46 #40
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
För det första så är det verkligen så att kamerautrustning mer eller mindre ALLTID strular när man använder den under stressade situationer. För det andra så är det väldigt ofta det inte finns tillräckligt tekniskt kunnande för att kunna sätta upp en kamera eller live-sändning.
Under alla gånger jag filmat evenemang jag anordnat (vilket jag gör nästan uteslutande har det aldrig slarvat för mig.

Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Och ja, det tar alltid mer än 5 minuter att skaffa fram utrustning, hitta ett bra ställe, få tekniken att fungera (drivare ska installeras, nätkoppel ska finnas, kameror ska konfigureras..).
Dom här "fem minutrarna" (halvtimmen) finns inte när annat strular. Man måste fokusera på det.
  1. Ställ kameran på en stol.
  2. Tryck "ON".
  3. Tryck "video".
  4. Tryck "spela in".
Färdig. Jag har aldrig behövt installera drivrutiner, koppla in nätverk, eller konfigurera kameran. Om du ska göra det live är det förstås lite krångligare (men de flesta har väl redan drivrutiner på sin dator?) men det säger aldrig heller motionen att det är ett krav.

Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-15, 10:47 #41
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Jo, jag påstår just det; Att kräva det ÄR faktiskt något som ställer till ganska rejäla problem. För det första så är det verkligen så att kamerautrustning mer eller mindre ALLTID strular när man använder den under stressade situationer. För det andra så är det väldigt ofta det inte finns tillräckligt tekniskt kunnande för att kunna sätta upp en kamera eller live-sändning.

Och ja, det tar alltid mer än 5 minuter att skaffa fram utrustning, hitta ett bra ställe, få tekniken att fungera (drivare ska installeras, nätkoppel ska finnas, kameror ska konfigureras..).
Dom här "fem minutrarna" (halvtimmen) finns inte när annat strular. Man måste fokusera på det.
Min erfarenhet från studentspexet håller med. Spexet kör alltid 10 föreställningar varav 3-4 brukar filmas (av tidsskäl) vilket sen klipps ner till en inspelning för att nånting alltid strular (teknik som jävlas, skådisar gör bort sig, etc etc etc) vilket leder till ett resultat som inte ter sig allt för hobbyartat och bitvis riktigt bra (men skulle inte hålla att tex sändas på TV). Spexet är en rätt stor apparat med mååååånga inblandade och videogruppen, som har lite blodad tand vad gäller att höja ribban hela tiden, finns som en ren spin-off för att det är kul att se sig själva efteråt.

Mindre spex (som jag vet om) anser att det här är alldeles för tidsödande och komplicerat för att hantera så flera har valt att inte ens försöka dokumentera för att under föreställning är det "Alle man på däck!" som gäller och de har helt enkelt varken resurser eller frivilliga att hantera det. De flesta har därför aktivt valt bort att göra en dålig produktion, visa av erfarenheten att resultatet blir så dåligt att ingen, inte ens de inblandade, orkar titta på skiten efteråt.

Att kräva en kamera på en stol är bara onödig byråkrati. Det har provats förr av spexet på den tiden som videokameror var få och dyra och det leder till totalt oanvändbart material. Det kommer leda till en inspelning som blir som den blir (dvs dålig utan möjlighet att se detaljer pga inga närbilder, totalt ohörbart ljud där man mest hör publiken och där repliker etc försvinner i sorlet) och som därmed blir totalt ointressant för alla. Även de inblandade själva.

Kravet på dokumentation riskerar att leda till att färre kulturevenemang ens försöker få bidrag vilket kommer leda till att evenemanget i sig antingen inte blir av alls eller blir sämre pga mindre budget. Den dokumentering som kommer ske kommer dessutom troligen i de flesta fall vara totalt ointressant pga undermålig teknik.

Kravet på att tillåta att publiken själv väljer att filma/fota gillar jag däremot, fotoförbud är ett jävla skit och jag blev tex rätt förbannad när jag inte fick fota på Titanicutställningen i Stockholm. Det hade ju knappast skadat nån om jag bränt av några bilder på utställningen utan hade tvärt om kunnat leda till mer uppmärksamhet och fler besökare.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Andreas Bjärnemalm, gymrat2k, Henrik Brändén
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-15, 10:50 #42
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B13-Y04:
att Piratpartiet ska tycka att om kultur- idrotts- och andra arrangemang bekostas med offentliga medel eller tar emot offentliga bidrag ska det vara tillåtet för allmänhet och bidragsgivare att spela in eller på annat sätt dokumentera arrangemanget och offentliggöra det med fria licenser, så att alla kan ta del av det, och förädla upplevelsen vidare.
Enda vettiga yrkandet.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-15, 15:05 #43
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B13-Y04:
att Piratpartiet ska tycka att om kultur- idrotts- och andra arrangemang bekostas med offentliga medel eller tar emot offentliga bidrag ska det vara tillåtet för allmänhet och bidragsgivare att spela in eller på annat sätt dokumentera arrangemanget och offentliggöra det med fria licenser, så att alla kan ta del av det, och förädla upplevelsen vidare.
Håller med! Ledsen om jag trasslat till för någon genom att lägga och dra tillbaka yrkanden.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-15, 15:12 #44
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B13-Y01:
att piratpartiet ska driva ståndpunkten att när idrotts- och kulturbidrag delas ut av staten så ska mottagande organisation dokumentera de idrottsmatcher och föreställningar där minst en av utövarna lyfter lön av organisationen. Dokumentationens kvalité ska stå i proportion med evenemangets storlek och budget, och ska läggas upp på internet snarast efter evenemanget på så sätt att allmänheten kan ta del av resultatet.
I kulturvärlden är bidragen små - ofta mycket mindre än kostnaden för sådana dokumentationer, arrangemang sker ofta i samarbete med många föreningar, och folk hoppar friskt mellan olika projektanställningar, A-kassa och frilansuppdrag. Kommer bli helt omöjligt att hålla reda på vilka som måste spela in, och helt omöjligt för många av dem som måste att göra det! Vill vi att det ska spelas in ska stat/kommun bekosta inspelningen!
Johan mlg Karlssons avatar
2012-04-15, 22:20 #45
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B13-Y04:
att Piratpartiet ska tycka att om kultur- idrotts- och andra arrangemang bekostas med offentliga medel eller tar emot offentliga bidrag ska det vara tillåtet för allmänhet och bidragsgivare att spela in eller på annat sätt dokumentera arrangemanget och offentliggöra det med fria licenser, så att alla kan ta del av det, och förädla upplevelsen vidare.
Håller med! Ledsen om jag trasslat till för någon genom att lägga och dra tillbaka yrkanden.
För att förtydliga så är det här yrkandet alltså skrivet av Henrik - att det numera står som mitt beror på att Henrik drog tillbaka det och jag lyfte det igen. Tack Henrik för ett bra yrkande!
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-15, 22:28 #46
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
För att förtydliga så är det här yrkandet alltså skrivet av Henrik - att det numera står som mitt beror på att Henrik drog tillbaka det och jag lyfte det igen. Tack Henrik för ett bra yrkande!
Bra av dig. Det är det enda yrkandet i den här motionen jag tycker är värt nåt så det var bra av dig att du räddade det.
Taz_1999s avatar
Gammal Taz_1999 Ola Andersson
2012-04-25, 17:37 #47
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Under alla gånger jag filmat evenemang jag anordnat (vilket jag gör nästan uteslutande har det aldrig slarvat för mig.


  1. Ställ kameran på en stol.
  2. Tryck "ON".
  3. Tryck "video".
  4. Tryck "spela in".
Färdig. Jag har aldrig behövt installera drivrutiner, koppla in nätverk, eller konfigurera kameran. Om du ska göra det live är det förstås lite krångligare (men de flesta har väl redan drivrutiner på sin dator?) men det säger aldrig heller motionen att det är ett krav.

Vad är det för magisk kamera utan inställningar och som ger klara skarpa färger, bra fokus, bra ljud, följer med motivet och producerar njutbar högkvalitativ video så man verkligen känner att man var där?
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-25, 21:57 #48
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Citat:
Ursprungligen postat av Taz_1999 Visa inlägg
Vad är det för magisk kamera utan inställningar och som ger klara skarpa färger, bra fokus, bra ljud, följer med motivet och producerar njutbar högkvalitativ video så man verkligen känner att man var där?
Den som också automatiskt skriver halmgubbar bara sådär.

Jag påstod aldrig någonting som du just skrev.
Taz_1999s avatar
Gammal Taz_1999 Ola Andersson
2012-04-26, 11:17 #49
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Då jag vet lite om filmande så vet jag att en kamera med den steg för steg beskrivningen producerar junk. Du har tidigare pratat om att det är en kamera som man kan hyra för en tusenlapp per dag eller webcamen i datorn, eller mobiltelefonens kamera. Du har också påstått att "det tar bara fem minuter att ställa upp" och på så vis dokumentera ett evenemang på det vis som denna motion talar om.

Ok, men du missar en del av ekvationen här. Kameran och arbetsmetoden du använder dig av med de förutsättningarna/metoderna/arbetstiden producerar dålig kvalitet på filmen. Jag har svårt att se vad nyttan skulle vara för att producera dålig film för att dokumentera ett event. Skall PP stå för att vi skall minsann se till att fylla youtube med mera crap än vad som redan finns där?

En annan nackel med den metoden är att om man ställer upp en kamera på det viset "få med allting" via tex webcam, kommer du att i princip ställa dit en övervakningskamera till, som eventuellt kräver tillstånd-väntetid-bifallen ansäkan. Vilket väl inte var din mening?

Nyligen var jag på en skola och filmade en kör med 3-4-5-klassare med min DSLR-kamera+en inhyrd DSLR-kamera (den kostade 650:-/dygn). Jag hade med mig utrustning för ungefär 100.000:-. Eleverna var jätteduktiga och det blev otroligt bra och de tyckte det var superkul. Det blev 76 Gb med data att gå igenom.

Men här är mina poänger, när man skall filma så måste du/bör du ha tillstånd av de framför kameran eller deras föräldrar, speciellt om det är barn. Det finns nämligen människor som inte vill vara med på film och det måste vara upp till dem. (I analogi med rökning och övervakningskameror som man bör kunna slippa).

Det finns även människor med skyddad identitet där det är väldigt olämpligt att kunna hitta dem på ett evenemang.

En tredje sak du inte tänker på är redigering och efterarbete vilket kräver en dator för ett visst antal tusenlappar och kunskaper, för att tex hantera 76Gb med producerade data. Visst kan man smacka dit en webcam trycka på "record", ladda upp filmen på nätet efteråt och göra alla som tittar på det ledsna för att det blev så dålig film.

Men för en förening exempelvis betyder det att man behöver ha en sådan dator och kunskaperna för att kunna redigera. Har man några som helst ambitioner och hyr en kamera och ställer den på ett stativ, kanske några lampor också, eller varför inte två eller tre kameror, tja, kostnaderna, arbetstiden, förkunskaperna och datormiljön, det rusar iväg rätt fort. Detta krav är alltså ännu ett om-det-genomförs-dödar-vi-kultur-budgeten-rätt-fort i på samma vis som P01-Y06. Den tid man ålägger varje arrangör på att för att uppfylla kravet är inte de fem minuter du påstår att det tar att ställa upp en kamera. Den tidsuppskattningen är rent ut sagt nonsens.

Väger man in dessa saker i ekvationen så finner jag för min del att det är en rätt dålig ide att kräva att arrangörerna skall dokumentera med kamera på detta vis. Att det dock skall vara tillåtet och frivilligt, det är en bra sak och löser hela problematiken som jag presenterat ovan.

Min fråga kvarstår förresten: Vad är det för kamera du använder dig av för att filma?
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-26, 11:56 #50
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Jag tror vi har grundläggande skiljda meningar om hela saken. I min mening är det bättre att dokumentera ens en lågkvalitativ film än att inte dokumentera alls, och jag anser att det är olämpligt att kräva mer än så av redan fattiga föreningar. Självklart är det bättre ju bättre film det är, men det du producerar tycks vara en falsk dikotomi där vi antingen måste ha en superb HD-film eller ingenting alls. Jag menar att det finns ett mellanting, men där kommer vi in på rena personliga preferenser. Jag står ut med dålig inspelning, jag vet många som aldrig skulle orka titta på det. Att du är en professionell filmare spelar väl in i det ena, jag kan väldigt lite om filmning och gör bara absolut minimum för att jag tycker det är kul att dokumentera evenemang när de sker.

Citat:
Ursprungligen postat av Taz_1999 Visa inlägg
Du har tidigare pratat om att det är en kamera som man kan hyra för en tusenlapp per dag
Det sade jag väl aldrig?
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-26, 22:12 #51
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Jag tror vi har grundläggande skiljda meningar om hela saken. I min mening är det bättre att dokumentera ens en lågkvalitativ film än att inte dokumentera alls, och jag anser att det är olämpligt att kräva mer än så av redan fattiga föreningar.
Vilket är därför jag tex yrkar avslag på dokumentationskravet. Resultatet kommer i de absolut flesta fallen bli som när folk filmar med mobiltelefon på konserter; dvs suddigt, svårt att se vad som händer, omöjligt att höra vad som sägs/spelas över publikljudet och bara i undantagsfall så pass bra att det kan anses vara en dokumentation värd namnet.

Finns gott om empiriska exempel på YouTube hur det blir när nån bara filmar rakt upp och ner utan rätt utrustning eller rätt för-/efterarbete. Det blir bara slöseri med lagringsplats...
Taz_1999s avatar
Gammal Taz_1999 Ola Andersson
2012-04-26, 23:07 #52
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Det är kostnader som i värsta fall blir en tusenlapp i engångskostnad, och som är i princip noll i arbetskostnader.
Det var detta som jag uppfattade som att det skulle kosta en tusenlapp att dokumenterea att evenemang. Och då kamerahyra är ungefär en tusenlapp per dygn eller mindre, så antog jag att det var det du pratade om.

Kravet på dokumentation är dock fortfarande illa genomtänkt, resten är dock bra.
2012-04-27, 14:41 #53
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
I min mening är det bättre att dokumentera ens en lågkvalitativ film än att inte dokumentera alls, och jag anser att det är olämpligt att kräva mer än så av redan fattiga föreningar.
Jag håller med dig i grunden om att det är bra att statsfinansierad kultur görs tillgänglig för hela folket, men jag tycker tycker yrkandet presenterar en dålig och bristfällig lösning eftersom det ger så många uppenbart negativa effekter som redan påpekats, och dessutom lämnar efter sig jättemånga frågetecken.

Jag ser hellre någon variant att Public Service radio och TV får i uppdrag att försöka dokumentera all vår kultur som är finansierad med offentliga medel, och lägga upp på det på exempelvis SVT Play och SR (eller någon annan sida), för all framtid. Kom tillbaks nästa medlemsmöte med en sådan motion istället! Det skulle jag rösta bifall på!
Taz_1999s avatar
Gammal Taz_1999 Ola Andersson
2012-04-27, 15:28 #54
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Kanske nästa motion kan innehålla en liten kalkyl över hur många evenemang det kan röra sig om i Sverige? Jag kan hjälpa till med en liten överslagsberäkning utifrån tommtens förslag:

Det finns 290 kommuner i landet, och det finns 214-239 arbetsdagar på ett år. Antar vi att det pågår endast en skattefinansierad verksamhet per dag och per kommun, vilket förstås nästan motion får räkna på noggrannare, så får vi att det i Sverige pågår 62060 evenemang per år.

Om man skickar två gubbar på varje och räknar på snittarbetstid som kan bestå av resa en halv dag före, filma på dagen eller kvällen och efterberbeta på kontoret en halv dag efteråt (ladda upp på nätet och beskriva). Så blir det:

Resa (halv dag): 31.030 x 2 personer = 62.060 mandagar
Dokumentera och filma (en dag/kväll): 31030 x 2 = 124.120 mandagar
Efterbearbetning (halv dag): 31.030 x 2 personer = 62.060 mandagar

Det blir 248.240 mandagar och det produceras 62.060 timmar med evenemangsfilm per år. Full HD producerar 300 Mb/minut och om jag räknar rätt blir det: 1.116 TB med data per år.

Man behöver anställa inte bara två personer per kommun, man behöver anställa fyra personer per kommun. Just för att med en halv dags restid och en halv dags efterbearbetning, så missar två gubbar hälften av evemenangen.

Det här förslaget kostar i skattepengar

* Löner till 1160 personer, som kanske kostar 300.000:- per år (inkl arbetsgivaravgifter), runt 348 miljoner kronor per år.
* Plus kameragrejer, redigeringsdatorer, lagringsutrymme för 1.116 TB med data (per år), datorprogram, webbserver osv osv, säg 200.000 per lag om två personer. Det blir 116 miljoner kronor till.

Så 464 miljoner kronor för att SVT skall dokumentera alla kulturevenemang. Låter rimligt. Skattepengar finns det oändligt av.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-27, 16:34 #55
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Jagt tycker att ni fundera för konkret på detta.

Motionens yrkande säger följande
:när idrotts- och kulturbidrag delas ut av staten
När staten betalar ut bidrag så ställer vi ett nytt motkrav
ska mottagande organisation dokumentera de idrottsmatcher och föreställningar
dokumentera kulturevenemanget (exakt hur sägs inte)
där minst en av utövarna lyfter lön av organisationen.
Men bara om någon tjänar pengar på evenemanget
Dokumentationens kvalité ska stå i proportion med evenemangets storlek och budget,
till en ändå rimlig kvalité
ska läggas upp på internet snarast efter evenemanget på så sätt att allmänheten kan ta del av resultatet.
och vara tillgänglig för allmänheten.

Varför pratar ni om kvalité på kameror, löner och SVT play?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
Taz_1999s avatar
Gammal Taz_1999 Ola Andersson
2012-04-27, 17:15 #56
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Så vi vill helst använda det inom byggbranchen vanliga uttrycket LPP som man skriver på ritningar "Löses på plats" och låta alla former av konkreta konsekvenser av detta yrkande upptäckas senare, tex i valstugorna av de som är insatta i frågan kommer fram och skäller på oss för att vi har knasiga ogenomförbara krav i programmet? Eller efter att det är på förslag i riksdagen?

Jag för min del tycker att vi skall fundera igenom vad yrkandet kan betyda i konkreta termer redan nu (det är väl därför varje motion har en diskussionstråd...), så att vi faktiskt har en aning om vad vi talar om och hur det kan implementeras?

Eller menar du att det är bättre att frikoppla yrkandet från verkligheten "de ä ba å yrka på!" och mötesdeltagarna skall hålla med om allting som det är skrivet och inte liksom förstöra det med fakta, konkretiseringar osv?

Det är för att en del av oss inser konsekvenserna av yrkandet och andra förslag i tråden, som diskussioner om kvalitet på dokumentation, med vad, vad det skulle kunna kosta en förening, vad det kräver av en förening i kunskaper osv dykt upp här.

Uppfyller man kravet på dokumentation om man ritar av en teaterpjäs med streckgubbar? Kan man dokumentera en konsert med en stillbildskamera? Övriga ensemblen på scenen i en pjäs, varav endast EN får lön, skall de behöva finna sig i att bli filmade och utlagda på internet, bara för att han är där? Är det då inte lättare att avskeda den killen så slipper man det? Osv osv.

Det är inte genomtänkt och man måste tänka igenom konsekvenserna i konkreta termer med de flesta yrkanden vi lägger och går till val på senare om de bifalls.
Taz_1999s avatar
Gammal Taz_1999 Ola Andersson
2012-04-27, 17:30 #57
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
En sak till, om man filmar någonting där det förekommer musik, måste den musiken köpas in för att placeras i denna dokumentation om den är i form av film på nätet. Är det inspelad musik i en teaterpjäs, så skall den köpas. Om det är live musik i form av en grupp, så är det ett gäng människor (kompositör, bandmedlemmar) som skall ha betalt för att deras framförande skall finnas på nätet.

Detsamma gäller teaterpjäser som filmas, den som skrivit den skall också enligt nuvarande lagstifning ha betalt om en film baserad på hans skrivande hamnar på nätet. (Är ganska säker på det).

Konsekvens: Dyrt, så dyrt att föreningar inte har råd med kravet.

Dessa inköp av rättigheter är komplicerade, omständliga, dyra och krångliga och åläggs då på föreningar som består av glada amatörer.

Lättast är att döda ljudet eller bara filma public domain pjäser och public domain musikframträdanden, vilket då, om dokumentationskravs-lagen är dumt skriven, innebär att man inte uppfyllt kravet på dokumentation (man hör ju inget!) osv osv. Konsekvens: man dödar all ny kultur eller producerar stumfilm.

Eftersom yrkandet saknar formuleringar om motsvarande ändringar i lagstiftning gällande tex upphovsrätt vilket är ännu en konkret konsekvens om detta yrkande bifalls, så finner jag att detta yrkande om krav på dokumentation fortfarande är en riktigt dålig ide.
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-28, 01:09 #58
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Varför pratar ni om kvalité på kameror, löner och SVT play?
Jag har ett långt förflutet inom spexet. Spexet har under ganska många år haft som mål att dokumentera det de gör för internt bruk för att det är kul att kunna glo på sina alster i efterhand. Trots höga ambitioner och ca 5 pers inblandade (fler förr, tekniken är enklare nuförtiden) så blir det ändå bara klar hobbykvalitet på det. Det är njutbart som närmast sörjande eller om man är riktigt galen i spex, men det håller definitivt inte broadcastkvalitet ens på ZTV.

Många typer av kulturevenemang måste i princip spelas in för att kunna erbjudas till allmänheten, därför kommer inspelningsaspekten in. Det är inte så skitenkelt som en del verkar tro utan ställer rätt höga krav på framför allt handhavandet, annars blir resultatet rätt ointressant om man inte är väldigt, väldigt motiverad att ta del av det. Att ställa dokumentationskrav när resultatet bara kommer intressera en liten minoritet (förmodligen bara de som själva deltog) är bara onödigt byråkratiskt och meningslöst.
2012-04-28, 11:18 #59
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Citat:
Ursprungligen postat av Taz_1999 Visa inlägg
Så 464 miljoner kronor för att SVT skall dokumentera alla kulturevenemang. Låter rimligt. Skattepengar finns det oändligt av.
Jag vet inte om den där uträkningen stämmer, det kanske den gör. Det finns ju mycket fördelar, tex att småband får spridning av sina spelningar och sånt. Att precis allt ska dokumenteras är kanske inte rimligt heller. Hur många tusen versioner av "räven raskar över isen" ska spelas in varje vinter tex? Det är inte ens en motion än så det finns ju tid att komma med någon vettig avvägning.
Nicholas Miless avatar
2012-04-28, 23:48 #60
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Om det innebär oproportionerligt mycket arbete eller för stora resurser för att filma ett evenemang, så är står filminspelning inte i proportion till evenemangets storlek och budget. Det är så uppenbart att det nästan är tautologiskt. Kan man inte filma en teaterföreställning får man väl lägga upp manuskriptet på nätet och författa ett kort referat. Att prata om inspelningskrav är att bränna en mycket stor halmdocka.
Taz_1999s avatar
Gammal Taz_1999 Ola Andersson
2012-04-29, 13:10 #61
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Nicholas: Du missar poängen i kritiken som dessa yrkanden har fått. Poängen är: Vid en viss punkt så är "dokumentation" meningslös om den är så dålig att ingen är intresserad av att ta del av den. Det är det du missar när du använder skojiga ord som tautologi (istället för det man förstår: tårta-på-tårta).

Exempel på meningslös dokumentation: om en organisation får 1000:- i arrangemangsbidrag till en fotbollsmatch och man tycker att 100:- är rimligt att lägga på dokumentation, så menar man att det räcker till färgkritor och ett spiralblock och en påse godis till någon 13-åring som får rita av vad han han ser och så kan man lägga upp det på internet sen så att de som inte var där kan "ta del av resultatet" som det står i ena yrkandet.

Eftersom yrkandet formulerar sig i termer av att dokumentation ofrånkomligen skall göras men i proportion till intäkterna/stödet, så betyder det att ett evenemang med små intäkter FORTFARANDE skall dokumenteras med en allt mindre summa i pengar.

Men en annan poäng är hur allmänheten (väljare mfl) i vardagligt tal tolkar ordet dokumentation som yrkandet använder. Då båda yrkanden talar om att allmänheten skall kunna ta del av dokumentationen så leder den formuleringen snarare till dessa normala tolkningar av ordet dokumentation av olika evenemangstyper och rimlig dokumentationsmetod:

Konsert – ljud (eller filminspelning)
Fotbollsmatch – ljud (eller filminspelning)
Teaterföreställning – filminspelning

och inte dessa

Konsert – noterna och en lista på instrumenten
Fotbollsmatch – färgkritor och spiralblock eller resultatet av matchen
Teaterförställning – manuset + lista på skådespelare

Notera att både noterna och manuset är skyddade av copyright och får INTE läggas upp på internet, om man inte betalar för den publiceringen. Något som yrkandet inte tar någon hänsyn till.

Vi har också att utröna vad kvalitet i dokumentationen betyder, dvs den faktor som skall stå i proportion mot intäkterna. Menar man att olika metoder har olika kvalitet (skriva, teckna, spela in ljud, filma har olika kvalitet gentemot vad de används på) eller referrar ordet kvalitet till något annat? Otroligt bra foton av en dansföreställning är dålig kvalitet på upplevelsen för allmänheten som skall ta del av dokumentationen i relation till upplevelsen. Men video hade varit hög kvalitet för dansföreställning.

Man skulle kunna mena kvalitet i mera teknisk mening - tex kvalitet på ljudinspelning (mobiltelefon vs ljudinspelare vs kamera). Eller menar man kvalitet i monetär mening, ju mer det kostar desto högre är kvaliteten?

Poäng: Menar man något av de andra sakerna BORDE man förstås använt ord som betyder det istället för luddiga ord som kan tolkas på olika sätt. Yrkandena är dåliga.

Inte bara det är dumt i formuleringen av yrkandet: "skall stå i proportion mot" står det, vad menas med det? Är det något matematiskt förhållande, 10% av intäkterna skall användas till dokumentation? Eller är det minst 2 max 10% som skall användas? Eller är det om bidraget utgör mindre än 50% av budgeten för evenemanget, skall dokumentation göras i form av text, i annat fall video eller ljudinspelning. Eller menar man att om bidraget är 51% skall 10% användas till dokumentation?

Bättre formuleringar vore "dokumentationens kostnad skall vara max 5% av evenemangets budget" eller "dokumentationens skall göras med ljud eller video inspelning för evenemang där bidraget utgör 51% eller mera av budgeten och med textreferat där det är mindre"

Ok, men säg att Nicholas, Aki, Gustav mfl har rätt då, dokumentationen kan göras så billig att den kan läggas upp på nätet och vi struntar i huruvida någon som "tar del av den med fria lincenser" får ut något av det. Vi struntar alltså i IDEN bakom yrkandet att offentlig finansierad kultur och idrottsverksamhet skall man kunna ta del av på nätet. (Det i sig är ännu ett bra skäl till att yrkandet är dåligt. Om man behöver argumentera för ett yrkade på så vis att det nog går att genomföra i alla fall, bara man struntar i iden bakom yrkandet.)

En kort textreferat av vad som skett "I fotbollsmatchen mellan "Tautologerna med noll koll" och "Praktiskt verklighetsförankrade Piratpartister" så förlorade tautlogerna med 480 mot noll. Vilket var väntat då tautlogerna var kvar i omklädningsrummet och diskuterade den semantiska betydelsen av de enskilda orden i offsideregeln", skulle kunna fungera som dokumentation. Men vad är nyttan med det? Alltså verkligen, vad är nyttan med det kravet? Vinner vi röster på det? Idrottsrörelsen+kulturen är rätt stora och här kommer PP med kravet på ytterligare administration, arbete och om inte det var dumt nog - omfördelning av pengar från kultur till dokumentation av kultur som skall ha så dålig kvalitet så den är meningslös, men den skall göras i alla fall. Verkar det verkligen fullt så klokt i era ögon: Gustav och Aki (och andra som håller med?). Tror ni verkligen vi vinner röster på detta?

Jag tycker inte att yrkande B13-01 och B13-02 är bra.

(Jag vill också passa på att tacka Gustav och Aki för att ni står fast vid er uppfattning och inte jämkar er, så att mötet har två nästintill identiska och därmed exakt lika dåliga yrkanden att ta ställning till och lägga tid på.).
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-29, 14:26 #62
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Citat:
Ursprungligen postat av Taz_1999 Visa inlägg
(Jag vill också passa på att tacka Gustav och Aki för att ni står fast vid er uppfattning och inte jämkar er, så att mötet har två nästintill identiska och därmed exakt lika dåliga yrkanden att ta ställning till och lägga tid på.).
Du behöver inte göra narr av andra medlemmar på mötet, det är bara dålig stil.

Jag vet inte varför Gustav Nipe inte kommenterat på mitt förslag eller jämkat sig med det, och jag ser inte hur du kan tycka att det är mitt fel. Jag jämkar mig inte med hans eftersom jag anser att mitt yrkande leder till en bättre lösning.
Taz_1999s avatar
Gammal Taz_1999 Ola Andersson
2012-04-29, 14:55 #63
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Vad som är dålig stil är att skapa massiva mängder med yrkanden som gör att mötet blir långt och trist och omständligt och kräver massiva mängder med tid för att sätta sig in i alla yrkanden. På det viset får vi en väldigt liten andel medlemmar som deltagare i det. DET är dålig stil.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-29, 15:26 #64
Inte uppkopplad
Sv: Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation -
Citat:
Ursprungligen postat av Taz_1999 Visa inlägg
Vad som är dålig stil är att skapa massiva mängder med yrkanden som gör att mötet blir långt och trist och omständligt och kräver massiva mängder med tid för att sätta sig in i alla yrkanden. På det viset får vi en väldigt liten andel medlemmar som deltagare i det. DET är dålig stil.
Jag tycker det är bättre att folk står upp för de tror på än böjer för grupptryck. Men vi får helt enkelt agree to disagree.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com