Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Simon Strandman Inte uppkopplad
 
Simon Strandmans avatar
 
Inlägg: 1 277
Reg.datum: Mar 2006
Standard RE: Piratmanifest dåligt för öppen kod hävdar Stallman - 2009-07-26, 23:03

Det Stallman pratar om är egentligen inget problem. Upphovsrätten till FOSS-mjukvara tillhör de som bidragit med kod och det kan vara tusentals personer. Så efter 5 år skulle bara vissa bitar av koden bli public domain men saker som skrivits efter dess skulle fortfarande vara skyddade (eller de 5 år gamla versionerna förstås). Sedan så har ju BSD-folket inte direkt några problem med att folk använder deras kod till proprietär mjukvara.
  Skicka ett meddelande via MSN till Simon Strandman  
Svara med citat
  (#2) Gammal
tydal Inte uppkopplad
 
Inlägg: 247
Reg.datum: May 2006

Länk: #164298
Standard RE: Piratmanifest dåligt för öppen kod hävdar Stallman - 2009-07-26, 23:31

Citat:
nxsty (2009-Jul-27)Upphovsrätten till FOSS-mjukvara tillhör de som bidragit med kod och det kan vara tusentals personer.


Ja, men det spelar ju ingen roll när upphovsrätten har upphört efter fem år.

Citat:
nxsty (2009-Jul-27)Så efter 5 år skulle bara vissa bitar av koden bli public domain men saker som skrivits efter dess skulle fortfarande vara skyddade (eller de 5 år gamla versionerna förstås).


Varför krångla till det? Det är ju helt enkelt så att fem år efter en release så är det fritt fram att använda all GPL-kod i den i strid mot GPL.På vilket sätt menar du att det egentligen inte skulle vara ett problem?

Citat:
nxsty (2009-Jul-27)Sedan så har ju BSD-folket inte direkt några problem med att folk använder deras kod till proprietär mjukvara.


Men så är det inte så många som använder BSD heller. De flesta vill ha GPL.


http://www.tydal.nu/
  Skicka ett meddelande via ICQ till tydal  
Svara med citat
  (#3) Gammal
Peter Norgren Inte uppkopplad
 
Inlägg: 529
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #164307
Standard RE: Piratmanifest dåligt för öppen kod hävdar Stallman - 2009-07-27, 01:26

Okej, så problemet är att koden kan användas fritt efter fem* år i kommersiell programvara?

Isåfall är det en storm i vattenglas, på fem år är koden förmodligen så omodern att det är lättare att skriva om den helt från början.* Eller hur många år det nu blir i slutändan efter lite kompromissande.
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
tydal Inte uppkopplad
 
Inlägg: 247
Reg.datum: May 2006

Länk: #164314
Standard RE: Piratmanifest dåligt för öppen kod hävdar Stallman - 2009-07-27, 09:13

Citat:
Peter Norgren (2009-Jul-27)Okej, så problemet är att koden kan användas fritt efter fem* år i kommersiell programvara?


Nej, inte kommersiell programvara per se, utan att koden kan användas i kod som inte är öppen. Poängen med att välja GPL som väldigt många gör är ju att garantera att koden kommer att förbli öppen.GPL säger att koden är öppen och du får använda den hur du vill, men publicerar du program som innehåller GPL-kod så måste du släppa programmet under GPL och därmed blir ju även koden till ditt program öppen.GPL är en guldgruva man får ösa ur så länge man själv delar med sig av frukterna av det man hämtar därur. Man tar och ger. Det finns en balans.Men det ni vill införa innebär att efter fem år så upphör balansen. Då är det helt okej att bara ta och inte ge någonting.Citat:
Peter Norgren (2009-Jul-27)Isåfall är det en storm i vattenglas, på fem år är koden förmodligen så omodern att det är lättare att skriva om den helt från början.


En del kod blir omodern på fem år, men långtifrån all kod.För mig som upphovsman känns en kommersiell skyddstid kortare än min livstid väldigt konstig. Varför ska andra få ta mitt material och tjäna pengar på det? Att icke-kommersiell sprdning blir tillåten från dag ett, det köper jag, men varför är det så viktigt att sänka den kommersiella skyddstiden?


http://www.tydal.nu/
  Skicka ett meddelande via ICQ till tydal  
Svara med citat
  (#5) Gammal
Peter Norgren Inte uppkopplad
 
Inlägg: 529
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #164316
Standard RE: Piratmanifest dåligt för öppen kod hävdar Stallman - 2009-07-27, 09:58

Tack, nu förstår jag kritiken vad det gäller öppen kod även om jag inte själv tycker det är ett problem.Vad det gäller hur upphovsrätten skall se ut är väl det lite off topic, men jag har väldigt svårt att förstå varför vissa yrken skall få betalt flera gånger för redan utfört och betalt arbete om och om igen under hela sin livstid. Även om det kan tyckas bekvämt så stagnerar snabbt utvecklingen och med den välfärden om man kan leva på gammalt utfört arbete.Upphovsrätten är en inskränkning i äganderätten och då är naturligt att man som upphovsman ger något tillbaka till samhället för att man under en tidsbegränsat period får ett sorts monopol på hur ens verk används, annars handlar det verkligen om obalans där upphovsmännen bara tar och inget ger tillbaka, där kulturen blir inlåst istället för att blomstra.


   
Svara med citat
  (#6) Gammal
tydal Inte uppkopplad
 
Inlägg: 247
Reg.datum: May 2006

Länk: #164318
Standard RE: Piratmanifest dåligt för öppen kod hävdar Stallman - 2009-07-27, 10:27

Citat:
Peter Norgren (2009-Jul-27)men jag har väldigt svårt att förstå varför vissa yrken skall få betalt flera gånger för redan utfört och betalt arbete om och om igen under hela sin livstid.


Är det avundsjuka det handlar om?Det är ju väldigt få som får mycket pengar år efter år, endast de verkligt populära.

Citat:
Peter Norgren (2009-Jul-27)Även om det kan tyckas bekvämt så stagnerar snabbt utvecklingen och med den välfärden om man kan leva på gammalt utfört arbete.


Jaså, det har jag inte märkt de senaste hundra åren då vi haft upphovsrätt?

Citat:
Peter Norgren (2009-Jul-27)Upphovsrätten är en inskränkning i äganderätten och då är naturligt att man som upphovsman ger något tillbaka till samhället


Det man har gett är ju att man har offentliggjort sitt verk. Med tanke på hur populära böcker, filmer, musik och datorprogram blivit och hur mycket de har betytt för människor, så nog 17 har upphovsmännen gett något till samhället.Visst finns det problem med upphovsrätten, men de problem du räknade upp är inte de problem jag märkt.


http://www.tydal.nu/
  Skicka ett meddelande via ICQ till tydal  
Svara med citat
  (#7) Gammal
ErSi Inte uppkopplad
 
Inlägg: 49
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #164342
Standard RE: Piratmanifest dåligt för öppen kod hävdar Stallman - 2009-07-27, 12:38

Eftersom jag inte sett någon referera orginalmaterialet/uttalandet av Richard Stallman, till skillnad från IDGs "artikel" så kommer det här nedan:http://www.gnu.org/philosophy/pirate-party.html
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
Mårten Fjällström Inte uppkopplad
 
Mårten Fjällströms avatar
 
Inlägg: 2 622
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #164344
Standard RE: Piratmanifest dåligt för öppen kod hävdar Stallman - 2009-07-27, 13:06

Stallman missar några väsentliga delar i principprogrammet.Det är den här biten han kritiserar:Citat:
Den kommersiella delen av upphovsrätten skall finnas kvar som sådan, men även den behöver reformeras grundligt. Tanken bakom upphovsrätten har alltid varit att finna en balans mellan olika motstridiga intressen på den kommersiella arenan. Idag har den balansen gått fullständigt förlorad, och behöver återställas.Vi vill att skyddstiden, alltså ensamrätten att framställa kopior av verket för kommersiellt bruk, reduceras avsevärt till att gälla under exempelvis fem år från verkets publicering. Det kommersiella skyddsomfånget ska regleras så att det som grundregel skall vara fritt att skapa nya verk som bygger på andra, så kallade bearbetningar. I den mån det kan vara motiverat att göra undantag från denna grundregel, som till exempel för direkta översättningar av böcker eller användandet av ny musik i kommersiella filmer, skall dessa undantag vara uttryckligen uppräknade i lagen.Vi vill skapa en rimlig och balanserad upphovsrätt.


Med argument som (från IDG):

Citat:
Stallman hävdar att proprietära program kan "tidsbombas" så att de slutar fungera efter fem år, vilket gör programen värdelösa i vilket fall.


Men missar att vi i stycket efter skriver att:

Citat:
Allt icke-kommersiellt inhämtande, nyttjande, förädlande och spridning av kultur skall uttryckligen uppmuntras. Tekniker som har till syfte att begränsa konsumentens lagliga rätt att fritt kopiera och använda information och kultur, så kallade DRM-tekniker, bör förbjudas. I fall där detta inte är praktiskt möjligt, eller ett förbud skulle innebära stora olägenheter för konsumenten, skall produkter som innehåller DRMteknik i vart fall förses med tydliga varningstexter.


Stallman skriver

Citat:
Proprietary software is restricted by EULAs, not just by copyright, and the users don't have the source code. Even if copyright permits noncommercial sharing, the EULA may forbid it.


Men missar att vi också anser att:

Citat:
Avtalsklausuler som avser att hindra en sådan tillåten spridning av information skall förklaras ogiltiga och utan rättsverkan. Icke-kommersiell spridning av publicerad kultur, information eller kunskap — med undantag för privat information — får inte begränsas eller bestraffas. Som en logisk följd vill vi avskaffa privatkopieringsersättningen.


Partiet anser vidare att:

Citat:
Den offentliga sektorn ska arkivera och göra dokument tillgängliga i öppna format. Det ska gå att kommunicera med myndigheter utan att vara bunden till en viss leverantör av programvara. Användningen av öppen källkod i den offentliga sektorn, inklusive skolor, ska stimuleras.Öppna format och öppen källkod ska uppmuntras.


Kritiken är inriktad på vad som händer om skyddstiden sänks, men våra andra förslag inte genomförs. Jag ser det scenariot som orealistiskt, att sänka skyddstiden ligger i praktiken på EU-nivå, de andra sakerna kan vi genomföra på svensk nivå.


"Med bevis finns inga hinder att döma så kallade muslimer i svenska domstolar, det sker dagligen. Terroristlagstiftningen gäller bara så kallade muslimer som är oskyldiga i lagens mening." - Jan Guillou
_________________
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
Simon Strandman Inte uppkopplad
 
Simon Strandmans avatar
 
Inlägg: 1 277
Reg.datum: Mar 2006

Länk: #164353
Standard RE: Piratmanifest dåligt för öppen kod hävdar Stallman - 2009-07-27, 15:06

Citat:
tydal (2009-Jul-27)
Citat:
nxsty (2009-Jul-27)Upphovsrätten till FOSS-mjukvara tillhör de som bidragit med kod och det kan vara tusentals personer.


Ja, men det spelar ju ingen roll när upphovsrätten har upphört efter fem år.Citat:
nxsty (2009-Jul-27)Så efter 5 år skulle bara vissa bitar av koden bli public domain men saker som skrivits efter dess skulle fortfarande vara skyddade (eller de 5 år gamla versionerna förstås).


Varför krångla till det? Det är ju helt enkelt så att fem år efter en release så är det fritt fram att använda all GPL-kod i den i strid mot GPL.På vilket sätt menar du att det egentligen inte skulle vara ett problem?Citat:
nxsty (2009-Jul-27)Sedan så har ju BSD-folket inte direkt några problem med att folk använder deras kod till proprietär mjukvara.


Men så är det inte så många som använder BSD heller. De flesta vill ha GPL.


5 år är en lång tid i datorvärlden. Men visst, företag skulle kunna ta 5 år gammal GPL-kod och återpacketera den som proprietär programvara. Frågan är bara om någon skulle använda den.
  Skicka ett meddelande via MSN till Simon Strandman  
Svara med citat
  (#10) Gammal
tydal Inte uppkopplad
 
Inlägg: 247
Reg.datum: May 2006

Länk: #164354
Standard RE: Piratmanifest dåligt för öppen kod hävdar Stallman - 2009-07-27, 15:19

Citat:
Mårten Fjällström (2009-Jul-27)Kritiken är inriktad på vad som händer om skyddstiden sänks, men våra andra förslag inte genomförs.


Nej, kritiken är inriktad på vad som händer om alla era förslag genomförs. Då blir GPL-kod tillgänglig att användas i sluten kod efter fem år, men sluten kod blir inte tillgänglig att användas efter fem år. Dvs, balansen som är i dag försvinner.


http://www.tydal.nu/
  Skicka ett meddelande via ICQ till tydal  
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Fildelare hävdar oförstånd - får sänkt straff Staffan Lindberg PP i media 0 2008-08-14 11:51
Richard Stallman's interview Christian Engström PP i media 86 2008-01-26 01:41
Stallman och mjukvara kastberg Tips som kommit över mail 50 2007-04-12 22:43
Interview: Richard Stallman John Nilsson PP i media 0 2007-02-06 17:42
Metro hävdar att Piratpartiet ligger bakom Relakks.com Fluf Relakks 7 2006-09-09 13:14Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com