Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B28: Sakpolitik: Stadsbyggnadspolitik

En modern stadsbyggnadspolitik

Bakgrund:


Det finns idag bland forskare, arkitekter, stadsplanerare och ekonomer en stor kunskap om hur man bygger en effektiv, miljövänlig och trevlig stad. Tyvärr så finns det dock i de flesta partier högljudda personer som även om de verkligen vill ha en tät och effektiv stad, så vill de inte just ha den vid sig (så kallade NIMBY - Not In My BackYard). Ett än värre problem är överlevande stadsbyggare ifrån 60-talet som tror den perfekta staden är villaområden och motorvägar. Städer som ser ut så nu har börjat avfolkas och tvingas ändra på sig, medan många vill till städer där mycket finns inom gångavstånd och bilar bara används som taxi eller transport av tunga varor.

Piratpartiet som framtidsparti och ett parti grundat på evidensbaserat beslutsfattande bör därför lägga till i Kommunalpolitisk sammanställning 2.0 så att det överensstämmer och ligger i framkanten av vad den urbana forskningen och diskussionforumen kommit fram till, och göra Piratpartiet till det självklara valet för dem som är intresserad av stadsbyggande för framtiden eller det perfekta partiet att samarbeta med och hämta argument ifrån för dem i de andra partierna som faktiskt vill lämna 60-talsdrömmen om den glesa dysfunktionella bilstaden bakom sig.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:heddahenrik

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: heddahenrik Yrkande B28-Y29 (Motyrkande) 16 personer gillar    0 personer ogillar

att anta ställningstagandet att ha och driva en politik för en modern miljövänlig stadsbyggnad.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B28-Y01 (Jämkad med yrkande B28-Y15)
Av: heddahenrik
Tillbakadraget yrkande B28-Y15 (Jämkad med yrkande B28-Y29)
Av: heddahenrik


Av: Henrik Brändén Yrkande B28-Y33 (Motyrkande) 6 personer gillar    1 personer ogillar

att anta ställningstagandet "Piratpartiet ska främja en modern blandad tät stad där gång, cykel och kollektivtrafik ska vara det naturliga och snabbaste sättet att ta sig fram på. Samtidigt ska biltrafik så lite som möjligt vara totalförbjudet så att varor, taxi för t ex handikappade och utryckningsfordon kan ta sig fram om än i långsam takt, men med mindre köproblem. "

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B28-Y02 (Jämkad med yrkande B28-Y16)
Av: heddahenrik
Tillbakadraget yrkande B28-Y16 (Bortröstad)
Av: heddahenrik


Av: heddahenrik Yrkande B28-Y17 (Motyrkande) 10 personer gillar    4 personer ogillar

att anta ställningstagandet "Med blandad stad menas att kontor, affärer och bostäder för olika inkomstgrupper ska ligga nära och helst ovanpå varandra. Detta skapar en mycket mer levande stad, människor kan bo närmare sina jobb och det blir möjligt att bygga bostäder vid bullriga genomfartsleder genom att placera dem högt upp, medan mer bullerokänsliga verksamheter ligger i gatuplanet."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B28-Y03 (Jämkad med yrkande B28-Y17)
Av: heddahenrik


Av: heddahenrik Yrkande B28-Y18 (Motyrkande) 8 personer gillar    3 personer ogillar

att anta ställningstagandet "Krav på parkeringsplatser för att få bygga lägenheter ska bort och ersättas med ett krav på motivering om varför så få parkeringsplatser behövs."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B28-Y04 (Jämkad med yrkande B28-Y18)
Av: heddahenrik


Av: heddahenrik Yrkande B28-Y19 (Motyrkande) 7 personer gillar    0 personer ogillar

att anta ställningstagandet "I möjligaste mån ska reglerna för att bygga förenklas och processen för överklaganden snabbas upp. Däremot ska regler för blandad bebyggelse och en kvot på andelen billiga lägenheter införas, men utan att det nämnvärt fördyrar byggnationerna. Kommunala bostadsbolag ska få direktiv om att vara ledande när det gäller att blanda upp bebyggelsen."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B28-Y05 (Jämkad med yrkande B28-Y19)
Av: heddahenrik


Av: heddahenrik Yrkande B28-Y20 (Motyrkande) 7 personer gillar    1 personer ogillar

att anta ställningstagandet "Tät kvartersstruktur, kombinerad med parker och skyskrapor om detta är ekonomiskt, tekniskt och estetiskt godtagbart, ska vara basritningen för staden, men överdäckningar, parkstäder och modernistiska stadsdelar ska inte på förhand förkastas utan kan vara en lösning just där."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B28-Y06 (Jämkad med yrkande B28-Y20)
Av: heddahenrik


Tillbakadraget yrkande B28-Y07 (Jämkad med yrkande B28-Y21)
Av: heddahenrik
Tillbakadraget yrkande B28-Y21 (Bortröstad)
Av: heddahenrik
Av: heddahenrik Yrkande B28-Y22 (Motyrkande) 7 personer gillar    1 personer ogillar

att anta ställningstagandet "Som led i arbetet för att sakta förbättra staden så ska partiet förorda utbyggnaden av tidigare ej tillåtna verksamheter i icke-blandade områden. T ex Skyskrapor med affärer och kontor, billiga lägenheter och lyxlägenheter i toppen placerade i villaområden, köpcentrum och kontorsområden."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B28-Y08 (Jämkad med yrkande B28-Y22)
Av: heddahenrik


Av: Anton Nordenfur Yrkande B28-Y30 (Motyrkande) 7 personer gillar    1 personer ogillar

att anta ställningstagandet "Fokuset för en utbyggnad av staden ska vara på miljötänk och ekonomiskt hållbara byggnader och vägar, och inte på skrytbyggen för att sätta staden på kartan, men samtidigt ska man inte stoppa privata intressen som vill bygga extremt och behövs verkligen utbyggnaden måste kommunen satsa."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B28-Y09 (Jämkad med yrkande B28-Y23)
Av: heddahenrik
Tillbakadraget yrkande B28-Y23 (Jämkad med yrkande B28-Y30)
Av: heddahenrik


Av: heddahenrik Yrkande B28-Y31 (Motyrkande) 6 personer gillar    1 personer ogillar

att anta ställningstagandet "Partiet ska ligga i framkant med att kräva bra kollektivtrafik när det gäller pris, tillgänglighet, mängd, snabbhet, miljö och komfort. Det viktigaste är att alla kan ha bra rörlighet, men att fordonen är tysta, bekväma och miljövänliga betyder också mycket."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B28-Y10 (Jämkad med yrkande B28-Y24)
Av: heddahenrik
Tillbakadraget yrkande B28-Y24 (Jämkad med yrkande B28-Y31)
Av: heddahenrik


Av: heddahenrik Yrkande B28-Y25 (Motyrkande) 7 personer gillar    0 personer ogillar

att anta ställningstagandet "Gatubilden ska som grund vara gågator där bil- och cykeltrafik är tillåten på gångtrafikanternas villkor. Detta ska kompletteras med rena cykelvägar samt vid behov även bilvägar eller cykelvägar med biltrafik tillåten."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B28-Y11 (Jämkad med yrkande B28-Y25)
Av: heddahenrik


Tillbakadraget yrkande B28-Y12 (Jämkad med yrkande B28-Y26)
Av: heddahenrik
Tillbakadraget yrkande B28-Y26 (Bortröstad)
Av: heddahenrik


Tillbakadraget yrkande B28-Y13 (Jämkad med yrkande B28-Y27)
Av: heddahenrik
Tillbakadraget yrkande B28-Y27 (Bortröstad)
Av: heddahenrik


Tillbakadraget yrkande B28-Y14 (Jämkad med yrkande B28-Y28)
Av: heddahenrik
Tillbakadraget yrkande B28-Y28 (Jämkad med yrkande B28-Y32)
Av: heddahenrik
Tillbakadraget yrkande B28-Y32 (Bortröstad)
Av: heddahenrik


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #293351
Standard Sv: Motion B28: Sakpolitik: Stadsbyggnadspolitik - 2014-10-10, 19:59

Många av yrkandena är alldeles för detaljerade för att kunna bifallas. Genom att skriva långa yrkanden som till synes också ordmärks under diskussionen, så förstör man en eventuellt bra idé som partiet skulle kunna driva.

Den detaljnivån som hålls lämpar sig för de kommunala tjänstemän som planerar i sina tätorter, inte ens kommunala politiska beslut skall behöva tas så detaljerat.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
CMagnusB, jim.groth, Niklas starow, willenfort


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Mikael Ståldal Inte uppkopplad
 
Inlägg: 324
Reg.datum: Apr 2014

Länk: #293367
Standard Sv: Motion B28: Sakpolitik: Stadsbyggnadspolitik - 2014-10-10, 20:50

I sak håller jag med om det mesta som yrkas här.

Men jag tycker att mycket av detta är för detaljerat för att Piratpartiet bör anta ställningstaganden om detta på nationell nivå. Bättre att våra kommun- och länsföreningar tar de mer detaljerade ställningstagandena som är relevanta i respektive kommun och län.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
CMagnusB, willenfort
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
pelutt Inte uppkopplad
 
Inlägg: 32
Reg.datum: Apr 2012

Länk: #294276
Standard 2014-11-08, 18:24

Jag ogillar yrkande B28-Y32:
att partiet ska uppmuntra medlemmarna nationellt och lokalt att engagera sig i de partipolitiskt obundna YIMBY-forumen och andra organisationer där man kan få en bredare och mer blandad grupp att diskutera stadsbyggandet i.
Hahaha, ska partiet uppmana folk att engagera sig i en annan organisation? På medlemsmöte?! Men lägg ner
  Skicka ett meddelande via Skype™ till pelutt  
Svara med citat
  (#5) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #293850
Standard Sv: Motion B28: Sakpolitik: Stadsbyggnadspolitik - 2014-10-24, 13:56

efter att ha gnällt på lite detaljer jag inte håller med om inser jag att jag också redan från början borde ha sagt ett stort tack till Henrik Hedda Wallin, som tagit sig an dessa frågor (som jag är barnsligt förtjust i) och lagt ett så genomarbetat förslag till mötet. TUSEN TACK!


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
CMagnusB Inte uppkopplad
 
CMagnusBs avatar
 
Inlägg: 268
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #293837
Standard Re: Motion B28: Sakpolitik: Stadsbyggnadspolitik - 2014-10-24, 11:19

Jag kör dagligen färdtjänstkunder som har fått en stroke. Jag kör också dagligen på gågator eftersom det är där man hämtar upp mina kunder när de har varit på olika gallerior osv. Jag ser hur ambulanser måste kryssa på dessa gågator när de skall hämta akutpatienter och det är inte en trösterik syn vilken respekt som visas av fotgängare och cyklister.
Nu kan man inte motionera i partiprogrammet om att folk skall ändra sitt beteende, men däremot känns det fel att vi skall _öka_ lidandet, både i akuttillfället och även under den långa rehabiliteringstiden som det är efter en stroke. Som ni alla vet räknas varje sekund när det gäller en hjärnblödning/blodpropp i hjärnan.
Vi ser också en trend i många städer att citykärnorna blir tomma på vanliga affärer som flyttar ut till shoppingcentra som ligger en bit utanför centrum. Det är inte helt orimligt att inse att detta leder till ökade utsläpp.
Jag vill att vi skall tänka efter och kanske inse att yrkandena i denna motion är en variant på "inte på min bakgård" utan att se helheten.
Jag yrkar avslag på samtliga yrkanden och hoppas att vi kan genomföra en mer övergripande text i vårt principprogram som tar hänsyn till det som jag har räknat upp.


fd EU-kandidat 2009
fd Riksdagskandidat 2010, 2014

Min blogg: http://cmagnusb.wordpress.com/
Jag twittrar på: https://twitter.com/CMagnusB
Facebook: C Magnus Berglund http://www.facebook.com/cmagnusb
  Skicka ett meddelande via MSN till CMagnusB Skicka ett meddelande via Skype™ till CMagnusB  
Svara med citat
  (#7) Gammal
Flowerboy Inte uppkopplad
 
Inlägg: 132
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #293848
Standard Sv: Motion B28: Sakpolitik: Stadsbyggnadspolitik - 2014-10-24, 13:46

Det här är en mycket bra startmotion för att Piratpartiet ska få en stadsbyggnadspolitik. Just stadsbyggnadspolitik är en fråga där konflikten mellan totalitära/auktoritära samhällssystem och frihetliga samhällssystem är som mest konkret.

Och i Sverige har vi i 80 år följt en stadsplaneideologi som uttalat har sina rötter i en auktoritär samhällssyn och som syftar till att stärka och befästa det auktoritära samhällssystemet.

Piratpartiet bör därför ha en uttalad stadsbyggnadspolitik som syftar till att stödja ett frihetligt samhällssystem. Den här motionen ligger helt i linje med detta och det är bra att motionären lyfter frågan om kontakter med andra organisationer som Yimby där kunskaperna om stadsplanering finns och som dels delar Piratpartiets frihetliga värdegrund och dels kommit mycket längre i att bygga kunskap om hur en frihetlig stadsbyggnadsideologi ser ut i praktiken.

En sak vi kan lära av Yimby är att nyckeln till det frihetliga ligger i detaljerna för hur gator och planer utformas men också miljöregler kring t ex buller. Det gör att ett frihetligt stadsbyggnadsprogram måste vara detaljerat i viss mån på samma sätt som man måste vara detaljerad i ställningstaganden kring t ex nätneutralitet och upphovsrätt.

Flowerboy /Pirat som mest är aktiv inom just frågan om frihetligt stadsbyggande i Yimby.


----------------------------------------------------------------------------------------------
Kolla http://www.yimby.se/ för att lära mer om frihetlig stadsbyggnadspolitik.
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Henrik Brändéns avatar
2014-10-07, 11:23 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Sakpolitik: Stadsbyggnadspolitik -
Hej motionär,

Vi har missat att inför det här mötet påminna om hur vi tidigare (på höstmötet 2011) kommit överens om att det ska gå till att ta fram våra program: Principprogrammet (första kapitlet i partiprogrammet) antas ord för ord av medlemsmötet, men de sakpolitiska programmen (resten av partiprogrammet) tas fram och revideras i en process där medlemsmöte antar sakpolitiska ställningstaganden, som styrelsen sedan utgår från när den skriver och uppdaterar program. Inte så att styrelsen vare sig ska lägga till eller ändra, men däremot kunnat se till att de olika delarna av programmet håller ett någorlunda enhetligt språk, och att olika delars längd står i någorlunda proportion till varandra.

(Viktigt att minnas är att programmet är en utåtriktad text. Det vi anser är den fullständiga listan av antagna ställningstaganden. Det ser konstigt ut i ett program som används utåtriktat om somliga områden har jättemånga jättedetaljerade förslag, medan andra lika viktiga områden bara har några korta allmänna punkter. Med detta system kan styrelsen koncentrera texten på ställen där vi har många åsikter och fluffa ut den där vi nöjer oss med att slå fast några viktiga princper.)

Därför vore det bra om yrkanden om politik föreslår medlemsmötet

Citat:
att anta ställningstagandet "Xxx xxx xxx".
eller

Citat:
att riva upp ställningstaganden "Zzz zzz zzz."
eller

Citat:
att ändra ställningstagandet "Qqq qqq qqq" till "Yyy yyy yyy"
Vill ni ha hjälp att formulera sådana yrkanden, och att leta efter tidigare ställningstaganden som går på tvärs med vad ni vill och som bör rivas upp om ert förslag går genom, så ställer jag gärna upp.
heddahenriks avatar
2014-10-07, 16:43 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Sakpolitik: Stadsbyggnadspolitik -
Hm... De flesta punkterna går utan problem att skriva som "att anta ställningstagandet", så jag antar att jag kan jämka mig åt det hållet och ändra på denna motion? Bara jag klurar ut hur jag gör rent tekniskt.
Henrik Brändéns avatar
2014-10-07, 17:41 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Sakpolitik: Stadsbyggnadspolitik -
I det här fallet är det enkelt, eftersom du skrivit åsiktstexterna i precis rätt form. Byt bara ut början av varje attsats, före citattecknet, till "att anta ställningstagandet:" Så det första blir:
Citat:
att anta ställningstagandet: "Piratpartiet ska främja en modern blandad tät stad där gång, cykel och kollektivtrafik, helst gratis sådan, ska vara det naturliga och snabbaste sättet att ta sig fram på. Samtidigt ska biltrafik så lite som möjligt vara totalförbjudet så att varor, taxi för t ex handikappade och utryckningsfordon kan ta sig fram om än i långsam takt, men med mindre köproblem. "
heddahenriks avatar
2014-10-07, 18:49 #11
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B28-Y15:
att att anta ställningstagandet att ha och driva en politik för en modern miljövänlig stadsbyggnad.
Bättre att det står som ett ställningstagande än som exakt text i ett dokument.
heddahenriks avatar
2014-10-07, 18:49 #12
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B28-Y01 till fördel för B28-Y15.

Mitt bortjämkade B28-Y01:
framför avsnittet om "Bostäder" ha en avsnitt om "Modern miljövänlig stadsbyggnad".

B28-Y15, som jag tycker bättre om:
att anta ställningstagandet att ha och driva en politik för en modern miljövänlig stadsbyggnad.
heddahenriks avatar
2014-10-07, 18:54 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Sakpolitik: Stadsbyggnadspolitik -
Hm... Teknisk fråga: Så jag måste alltså lägga ett motyrkande emot mitt eget yrkande och sedan jämka mig med det?

Annars är det väl ganska klart vad som menas nu när jag ändrat första yrkandet, men det kanske är bättre om det blir glasklart.
Anton Nordenfurs avatar
2014-10-07, 19:08 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Sakpolitik: Stadsbyggnadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av heddahenrik Visa inlägg
Hm... Teknisk fråga: Så jag måste alltså lägga ett motyrkande emot mitt eget yrkande och sedan jämka mig med det?

Annars är det väl ganska klart vad som menas nu när jag ändrat första yrkandet, men det kanske är bättre om det blir glasklart.
Precis, du gjorde rätt i din första ändring. Förutom att du skrev "att" en gång för mycket.
heddahenriks avatar
2014-10-07, 19:37 #15
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B28-Y16:
att anta ställningstagandet "Piratpartiet ska främja en modern blandad tät stad där gång, cykel och kollektivtrafik, helst gratis sådan, ska vara det naturliga och snabbaste sättet att ta sig fram på. Samtidigt ska biltrafik så lite som möjligt vara totalförbjudet så att varor, taxi för t ex handikappade och utryckningsfordon kan ta sig fram om än i långsam takt, men med mindre köproblem. "
heddahenriks avatar
2014-10-07, 19:38 #16
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B28-Y02 till fördel för B28-Y16.

Mitt bortjämkade B28-Y02:
denna ska ha en punkt med "Piratpartiet ska främja en modern blandad tät stad där gång, cykel och kollektivtrafik, helst gratis sådan, ska vara det naturliga och snabbaste sättet att ta sig fram på. Samtidigt ska biltrafik så lite som möjligt vara totalförbjudet så att varor, taxi för t ex handikappade och utryckningsfordon kan ta sig fram om än i långsam takt, men med mindre köproblem. "

B28-Y16, som jag tycker bättre om:
anta ställningstagandet "Piratpartiet ska främja en modern blandad tät stad där gång, cykel och kollektivtrafik, helst gratis sådan, ska vara det naturliga och snabbaste sättet att ta sig fram på. Samtidigt ska biltrafik så lite som möjligt vara totalförbjudet så att varor, taxi för t ex handikappade och utryckningsfordon kan ta sig fram om än i långsam takt, men med mindre köproblem. "
heddahenriks avatar
2014-10-07, 19:38 #17
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B28-Y17:
att anta ställningstagandet "Med blandad stad menas att kontor, affärer och bostäder för olika inkomstgrupper ska ligga nära och helst ovanpå varandra. Detta skapar en mycket mer levande stad, människor kan bo närmare sina jobb och det blir möjligt att bygga bostäder vid bullriga genomfartsleder genom att placera dem högt upp, medan mer bullerokänsliga verksamheter ligger i gatuplanet."
heddahenriks avatar
2014-10-07, 19:39 #18
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B28-Y03 till fördel för B28-Y17.

Mitt bortjämkade B28-Y03:
denna ska ha en punkt med "Med blandad stad menas att kontor, affärer och bostäder för olika inkomstgrupper ska ligga nära och helst ovanpå varandra. Detta skapar en mycket mer levande stad, människor kan bo närmare sina jobb och det blir möjligt att bygga bostäder vid bullriga genomfartsleder genom att placera dem högt upp, medan mer bullerokänsliga verksamheter ligger i gatuplanet."

B28-Y17, som jag tycker bättre om:
anta ställningstagandet "Med blandad stad menas att kontor, affärer och bostäder för olika inkomstgrupper ska ligga nära och helst ovanpå varandra. Detta skapar en mycket mer levande stad, människor kan bo närmare sina jobb och det blir möjligt att bygga bostäder vid bullriga genomfartsleder genom att placera dem högt upp, medan mer bullerokänsliga verksamheter ligger i gatuplanet."
heddahenriks avatar
2014-10-07, 19:40 #19
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B28-Y18:
att anta ställningstagandet "Krav på parkeringsplatser för att få bygga lägenheter ska bort och ersättas med ett krav på motivering om varför så få parkeringsplatser behövs."
heddahenriks avatar
2014-10-07, 19:41 #20
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B28-Y04 till fördel för B28-Y18.

Mitt bortjämkade B28-Y04:
denna ska ha en punkt med "Krav på parkeringsplatser för att få bygga lägenheter ska bort och ersättas med ett krav på motivering om varför så få parkeringsplatser behövs."

B28-Y18, som jag tycker bättre om:
anta ställningstagandet "Krav på parkeringsplatser för att få bygga lägenheter ska bort och ersättas med ett krav på motivering om varför så få parkeringsplatser behövs."
heddahenriks avatar
2014-10-07, 19:41 #21
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B28-Y19:
att anta ställningstagandet "I möjligaste mån ska reglerna för att bygga förenklas och processen för överklaganden snabbas upp. Däremot ska regler för blandad bebyggelse och en kvot på andelen billiga lägenheter införas, men utan att det nämnvärt fördyrar byggnationerna. Kommunala bostadsbolag ska få direktiv om att vara ledande när det gäller att blanda upp bebyggelsen."
heddahenriks avatar
2014-10-07, 19:42 #22
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B28-Y05 till fördel för B28-Y19.

Mitt bortjämkade B28-Y05:
denna ska ha en punkt med "I möjligaste mån ska reglerna för att bygga förenklas och processen för överklaganden snabbas upp. Däremot ska regler för blandad bebyggelse och en kvot på andelen billiga lägenheter införas, men utan att det nämnvärt fördyrar byggnationerna. Kommunala bostadsbolag ska få direktiv om att vara ledande när det gäller att blanda upp bebyggelsen."

B28-Y19, som jag tycker bättre om:
anta ställningstagandet "I möjligaste mån ska reglerna för att bygga förenklas och processen för överklaganden snabbas upp. Däremot ska regler för blandad bebyggelse och en kvot på andelen billiga lägenheter införas, men utan att det nämnvärt fördyrar byggnationerna. Kommunala bostadsbolag ska få direktiv om att vara ledande när det gäller att blanda upp bebyggelsen."
heddahenriks avatar
2014-10-07, 19:42 #23
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B28-Y20:
att anta ställningstagandet "Tät kvartersstruktur, kombinerad med parker och skyskrapor om detta är ekonomiskt, tekniskt och estetiskt godtagbart, ska vara basritningen för staden, men överdäckningar, parkstäder och modernistiska stadsdelar ska inte på förhand förkastas utan kan vara en lösning just där."
heddahenriks avatar
2014-10-07, 19:43 #24
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B28-Y06 till fördel för B28-Y20.

Mitt bortjämkade B28-Y06:
denna ska ha en punkt med "Tät kvartersstruktur, kombinerad med parker och skyskrapor om detta är ekonomiskt, tekniskt och estetiskt godtagbart, ska vara basritningen för staden, men överdäckningar, parkstäder och modernistiska stadsdelar ska inte på förhand förkastas utan kan vara en lösning just där."

B28-Y20, som jag tycker bättre om:
anta ställningstagandet "Tät kvartersstruktur, kombinerad med parker och skyskrapor om detta är ekonomiskt, tekniskt och estetiskt godtagbart, ska vara basritningen för staden, men överdäckningar, parkstäder och modernistiska stadsdelar ska inte på förhand förkastas utan kan vara en lösning just där."
heddahenriks avatar
2014-10-07, 19:43 #25
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B28-Y21:
att anta ställningstagandet "Omsorg om skylinen ska aldrig någonstans accepteras som ett argument emot höga byggnader, men däremot ska skuggor och andra faktiska olägenheter beaktas."
heddahenriks avatar
2014-10-07, 19:44 #26
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B28-Y07 till fördel för B28-Y21.

Mitt bortjämkade B28-Y07:
denna ska ha en punkt med "Omsorg om skylinen ska aldrig någonstans accepteras som ett argument emot höga byggnader, men däremot ska skuggor och andra faktiska olägenheter beaktas."

B28-Y21, som jag tycker bättre om:
anta ställningstagandet "Omsorg om skylinen ska aldrig någonstans accepteras som ett argument emot höga byggnader, men däremot ska skuggor och andra faktiska olägenheter beaktas."
heddahenriks avatar
2014-10-07, 19:44 #27
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B28-Y22:
att anta ställningstagandet "Som led i arbetet för att sakta förbättra staden så ska partiet förorda utbyggnaden av tidigare ej tillåtna verksamheter i icke-blandade områden. T ex Skyskrapor med affärer och kontor, billiga lägenheter och lyxlägenheter i toppen placerade i villaområden, köpcentrum och kontorsområden."
heddahenriks avatar
2014-10-07, 19:45 #28
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B28-Y08 till fördel för B28-Y22.

Mitt bortjämkade B28-Y08:
denna ska ha en punkt med "Som led i arbetet för att sakta förbättra staden så ska partiet förorda utbyggnaden av tidigare ej tillåtna verksamheter i icke-blandade områden. T ex Skyskrapor med affärer och kontor, billiga lägenheter och lyxlägenheter i toppen placerade i villaområden, köpcentrum och kontorsområden."

B28-Y22, som jag tycker bättre om:
anta ställningstagandet "Som led i arbetet för att sakta förbättra staden så ska partiet förorda utbyggnaden av tidigare ej tillåtna verksamheter i icke-blandade områden. T ex Skyskrapor med affärer och kontor, billiga lägenheter och lyxlägenheter i toppen placerade i villaområden, köpcentrum och kontorsområden."
heddahenriks avatar
2014-10-07, 19:45 #29
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B28-Y23:
att anta ställningstagandet "Fokuset för en utbyggnad av staden ska vara på ekonomiskt hållbara byggnader och vägar, och inte på skrytbyggen för att sätta staden på kartan, men samtidigt ska man inte stoppa privata intressen som vill bygga extremt och behövs verkligen utbyggnaden måste kommunen satsa."
heddahenriks avatar
2014-10-07, 19:46 #30
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B28-Y09 till fördel för B28-Y23.

Mitt bortjämkade B28-Y09:
denna ska ha en punkt med "Fokuset för en utbyggnad av staden ska vara på ekonomiskt hållbara byggnader och vägar, och inte på skrytbyggen för att sätta staden på kartan, men samtidigt ska man inte stoppa privata intressen som vill bygga extremt och behövs verkligen utbyggnaden måste kommunen satsa."

B28-Y23, som jag tycker bättre om:
anta ställningstagandet "Fokuset för en utbyggnad av staden ska vara på ekonomiskt hållbara byggnader och vägar, och inte på skrytbyggen för att sätta staden på kartan, men samtidigt ska man inte stoppa privata intressen som vill bygga extremt och behövs verkligen utbyggnaden måste kommunen satsa."
heddahenriks avatar
2014-10-07, 19:46 #31
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B28-Y24:
att anta ställningstagandet "Partiet ska ligga i framkant med att kräva bra kollektivtrafik när det gäller pris, tillgänglighet, mängd, snabbhet och komfort. Det viktigaste är att alla kan ha bra rörlighet, men att bussarna är tysta, bekväma och trevliga betyder också mycket."
heddahenriks avatar
2014-10-07, 19:47 #32
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B28-Y10 till fördel för B28-Y24.

Mitt bortjämkade B28-Y10:
denna ska ha en punkt med "Partiet ska ligga i framkant med att kräva bra kollektivtrafik när det gäller pris, tillgänglighet, mängd, snabbhet och komfort. Det viktigaste är att alla kan ha bra rörlighet, men att bussarna är tysta, bekväma och trevliga betyder också mycket."

B28-Y24, som jag tycker bättre om:
anta ställningstagandet "Partiet ska ligga i framkant med att kräva bra kollektivtrafik när det gäller pris, tillgänglighet, mängd, snabbhet och komfort. Det viktigaste är att alla kan ha bra rörlighet, men att bussarna är tysta, bekväma och trevliga betyder också mycket."
heddahenriks avatar
2014-10-07, 19:47 #33
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B28-Y25:
att anta ställningstagandet "Gatubilden ska som grund vara gågator där bil- och cykeltrafik är tillåten på gångtrafikanternas villkor. Detta ska kompletteras med rena cykelvägar samt vid behov även bilvägar eller cykelvägar med biltrafik tillåten."
heddahenriks avatar
2014-10-07, 19:48 #34
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B28-Y11 till fördel för B28-Y25.

Mitt bortjämkade B28-Y11:
denna ska ha en punkt med "Gatubilden ska som grund vara gågator där bil- och cykeltrafik är tillåten på gångtrafikanternas villkor. Detta ska kompletteras med rena cykelvägar samt vid behov även bilvägar eller cykelvägar med biltrafik tillåten."

B28-Y25, som jag tycker bättre om:
anta ställningstagandet "Gatubilden ska som grund vara gågator där bil- och cykeltrafik är tillåten på gångtrafikanternas villkor. Detta ska kompletteras med rena cykelvägar samt vid behov även bilvägar eller cykelvägar med biltrafik tillåten."
heddahenriks avatar
2014-10-07, 19:48 #35
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B28-Y26:
att anta ställningstagandet "Gatorna ska vara släta och fina. Så långt som möjligt ska det inte finnas kanter eller ojämna gatstenar, utan eventuella uppdelningar av gatan mellan trafikslag ska göras med olika färger och/eller material som alla är släta. Detta gör staden mycket mer tillgänglig för gångtrafikanter med hjul eller problem att gå, och cyklister slipper att t ex barnvagnar går på cykelvägen för att den är jämnare"
heddahenriks avatar
2014-10-07, 19:49 #36
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B28-Y12 till fördel för B28-Y26.

Mitt bortjämkade B28-Y12:
denna ska ha en punkt med "Gatorna ska vara släta och fina. Så långt som möjligt ska det inte finnas kanter eller ojämna gatstenar, utan eventuella uppdelningar av gatan mellan trafikslag ska göras med olika färger och/eller material som alla är släta. Detta gör staden mycket mer tillgänglig för gångtrafikanter med hjul eller problem att gå, och cyklister slipper att t ex barnvagnar går på cykelvägen för att den är jämnare"

B28-Y26, som jag tycker bättre om:
anta ställningstagandet "Gatorna ska vara släta och fina. Så långt som möjligt ska det inte finnas kanter eller ojämna gatstenar, utan eventuella uppdelningar av gatan mellan trafikslag ska göras med olika färger och/eller material som alla är släta. Detta gör staden mycket mer tillgänglig för gångtrafikanter med hjul eller problem att gå, och cyklister slipper att t ex barnvagnar går på cykelvägen för att den är jämnare"
heddahenriks avatar
2014-10-07, 19:50 #37
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B28-Y27:
att anta ställningstagandet "Bil- och cykel-gatorna och -vägarna ska vara utformade med moderna erfarenheter i åtanke. Det innebär rondeller om möjligt, och korsningar utan rödlysen och i stället låg tillåten fart vilket ökar genomströmningen och minskar den olycksorsakande falska säkerheten. Mer helt enkelriktad biltrafik bör också övervägas."
heddahenriks avatar
2014-10-07, 19:50 #38
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B28-Y13 till fördel för B28-Y27.

Mitt bortjämkade B28-Y13:
denna ska ha en punkt med "Bil- och cykel-gatorna och -vägarna ska vara utformade med moderna erfarenheter i åtanke. Det innebär rondeller om möjligt, och korsningar utan rödlysen och i stället låg tillåten fart vilket ökar genomströmningen och minskar den olycksorsakande falska säkerheten. Mer helt enkelriktad biltrafik bör också övervägas."

B28-Y27, som jag tycker bättre om:
anta ställningstagandet "Bil- och cykel-gatorna och -vägarna ska vara utformade med moderna erfarenheter i åtanke. Det innebär rondeller om möjligt, och korsningar utan rödlysen och i stället låg tillåten fart vilket ökar genomströmningen och minskar den olycksorsakande falska säkerheten. Mer helt enkelriktad biltrafik bör också övervägas."
heddahenriks avatar
2014-10-07, 19:51 #39
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B28-Y28:
att anta ställningstagandet att partiet ska uppmuntra medlemmarna nationellt och lokalt att engagera sig i de partipolitiskt obundna YIMBY-forumen och andra organisationer där man kan få en bredare och mer blandad grupp att diskutera stadsbyggandet i.
heddahenriks avatar
2014-10-07, 19:51 #40
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B28-Y14 till fördel för B28-Y28.

Mitt bortjämkade B28-Y14:
partiet ska uppmuntra medlemmarna nationellt och lokalt att engagera sig i de partipolitiskt obundna YIMBY-forumen och andra organisationer där man kan få en bredare och mer blandad grupp att diskutera stadsbyggandet i.

B28-Y28, som jag tycker bättre om:
anta ställningstagandet att partiet ska uppmuntra medlemmarna nationellt och lokalt att engagera sig i de partipolitiskt obundna YIMBY-forumen och andra organisationer där man kan få en bredare och mer blandad grupp att diskutera stadsbyggandet i.
heddahenriks avatar
2014-10-07, 19:52 #41
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Sakpolitik: Stadsbyggnadspolitik -
Det var den jobbigaste search and replace jag gjort...
heddahenriks avatar
2014-10-07, 19:52 #42
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B28-Y29:
att anta ställningstagandet att ha och driva en politik för en modern miljövänlig stadsbyggnad.
heddahenriks avatar
2014-10-07, 19:53 #43
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B28-Y15 till fördel för B28-Y29.

Mitt bortjämkade B28-Y15:
att anta ställningstagandet att ha och driva en politik för en modern miljövänlig stadsbyggnad.

B28-Y29, som jag tycker bättre om:
anta ställningstagandet att ha och driva en politik för en modern miljövänlig stadsbyggnad.
heddahenriks avatar
2014-10-07, 19:55 #44
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Sakpolitik: Stadsbyggnadspolitik -
Synd bara att alla som röster för mina numera smått ändrade yrkanden inte följde med när jag jämkade dem.

Men det var jobbigt att ändra, så det ska väl vara jobbigt att rösta.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, Henrik Brändén, JorgenL
2014-10-08, 16:24 #45
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B28-Y23:
att anta ställningstagandet "Fokuset för en utbyggnad av staden ska vara på ekonomiskt hållbara byggnader och vägar, och inte på skrytbyggen för att sätta staden på kartan, men samtidigt ska man inte stoppa privata intressen som vill bygga extremt och behövs verkligen utbyggnaden måste kommunen satsa."
Jag vill inte att man glömmer bort miljön när man bygger nytt för framtiden så jag skulle personligen vilja se en omformulering i stil med "ekonomiskt hållbara och miljöriktiga..." eller något liknande.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
heddahenrik
Mabs avatar
Gammal Mab
2014-10-08, 16:39 #46
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Sakpolitik: Stadsbyggnadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av heddahenrik Visa inlägg
Jag Jämkar bort mitt yrkande B28-Y14 till fördel för B28-Y28.

Mitt bortjämkade B28-Y14:
partiet ska uppmuntra medlemmarna nationellt och lokalt att engagera sig i de partipolitiskt obundna YIMBY-forumen och andra organisationer där man kan få en bredare och mer blandad grupp att diskutera stadsbyggandet i.

B28-Y28, som jag tycker bättre om:
anta ställningstagandet att partiet ska uppmuntra medlemmarna nationellt och lokalt att engagera sig i de partipolitiskt obundna YIMBY-forumen och andra organisationer där man kan få en bredare och mer blandad grupp att diskutera stadsbyggandet i.
Här gick det nog för hastigt. Våra sakpolitiska ställningstaganden handlar om vad vi tycker politiskt. Att ha en åsikt om hur våra medlemmar ska agera bör inte ligga som ett sakpolitiskt ställningstagande utan antingen som det var formulerat innan eller som en rad i verksamhetsplan eller dylikt.
Mikkes avatar
2014-10-09, 12:55 #47
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B28-Y17:
att anta ställningstagandet "Med blandad stad menas att kontor, affärer och bostäder för olika inkomstgrupper ska ligga nära och helst ovanpå varandra. Detta skapar en mycket mer levande stad, människor kan bo närmare sina jobb och det blir möjligt att bygga bostäder vid bullriga genomfartsleder genom att placera dem högt upp, medan mer bullerokänsliga verksamheter ligger i gatuplanet."
Jag ogillar yrkandet pga av estetiska orsaker. Höghus är helt enkelt fult.
Mikkes avatar
2014-10-09, 13:01 #48
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B28-Y24:
att anta ställningstagandet "Partiet ska ligga i framkant med att kräva bra kollektivtrafik när det gäller pris, tillgänglighet, mängd, snabbhet och komfort. Det viktigaste är att alla kan ha bra rörlighet, men att bussarna är tysta, bekväma och trevliga betyder också mycket."
saknar att den skall vara miljövänlig.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
heddahenrik, John_pirat
Niklas starows avatar
2014-10-10, 06:50 #49
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B28-Y17:
att anta ställningstagandet "Med blandad stad menas att kontor, affärer och bostäder för olika inkomstgrupper ska ligga nära och helst ovanpå varandra. Detta skapar en mycket mer levande stad, människor kan bo närmare sina jobb och det blir möjligt att bygga bostäder vid bullriga genomfartsleder genom att placera dem högt upp, medan mer bullerokänsliga verksamheter ligger i gatuplanet."
Detta yrkande anser jag vara lite väl mycket detaljstyrning.
Niklas starows avatar
2014-10-10, 06:52 #50
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B28-Y26:
att anta ställningstagandet "Gatorna ska vara släta och fina. Så långt som möjligt ska det inte finnas kanter eller ojämna gatstenar, utan eventuella uppdelningar av gatan mellan trafikslag ska göras med olika färger och/eller material som alla är släta. Detta gör staden mycket mer tillgänglig för gångtrafikanter med hjul eller problem att gå, och cyklister slipper att t ex barnvagnar går på cykelvägen för att den är jämnare"
Anser yrkandet vara väl mycket detaljstyrning.
Anton Nordenfurs avatar
2014-10-10, 10:45 #51
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B28-Y30:
att anta ställningstagandet "Fokuset för en utbyggnad av staden ska vara på miljötänk och ekonomiskt hållbara byggnader och vägar, och inte på skrytbyggen för att sätta staden på kartan, men samtidigt ska man inte stoppa privata intressen som vill bygga extremt och behövs verkligen utbyggnaden måste kommunen satsa."
Tillvaratar på kommentaren om att även ha fokus på miljön.
Anton Nordenfurs avatar
2014-10-10, 10:50 #52
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B28-Y28:
att anta ställningstagandet att partiet ska uppmuntra medlemmarna nationellt och lokalt att engagera sig i de partipolitiskt obundna YIMBY-forumen och andra organisationer där man kan få en bredare och mer blandad grupp att diskutera stadsbyggandet i.
Jag gillar motionen i övrigt, men det här yrkandet sticker ut - jag tycker inte att partiet specifikt ska uppmuntra sina medlemmar att delta i vissa fora. Jag tror inte heller att ett ställningstagande här skulle påverka det.
heddahenriks avatar
2014-10-10, 19:49 #53
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B28-Y23 till fördel för B28-Y30.

Mitt bortjämkade B28-Y23:
anta ställningstagandet "Fokuset för en utbyggnad av staden ska vara på ekonomiskt hållbara byggnader och vägar, och inte på skrytbyggen för att sätta staden på kartan, men samtidigt ska man inte stoppa privata intressen som vill bygga extremt och behövs verkligen utbyggnaden måste kommunen satsa."

B28-Y30, som jag tycker bättre om:
anta ställningstagandet "Fokuset för en utbyggnad av staden ska vara på miljötänk och ekonomiskt hållbara byggnader och vägar, och inte på skrytbyggen för att sätta staden på kartan, men samtidigt ska man inte stoppa privata intressen som vill bygga extremt och behövs verkligen utbyggnaden måste kommunen satsa."


"miljötänk" är ett dåligt ord, men detta är bättre än mitt förslag
Henry Rouhivuoris avatar
2014-10-10, 19:52 #54
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B28-Y26:
att anta ställningstagandet "Gatorna ska vara släta och fina. Så långt som möjligt ska det inte finnas kanter eller ojämna gatstenar, utan eventuella uppdelningar av gatan mellan trafikslag ska göras med olika färger och/eller material som alla är släta. Detta gör staden mycket mer tillgänglig för gångtrafikanter med hjul eller problem att gå, och cyklister slipper att t ex barnvagnar går på cykelvägen för att den är jämnare"
Jösses. Detta ligger knappast på riksdagens bord.
heddahenriks avatar
2014-10-10, 19:52 #55
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B28-Y31:
att anta ställningstagandet "Partiet ska ligga i framkant med att kräva bra kollektivtrafik när det gäller pris, tillgänglighet, mängd, snabbhet, miljö och komfort. Det viktigaste är att alla kan ha bra rörlighet, men att fordonen är tysta, bekväma och miljövänliga betyder också mycket."
Bra påpekande att få in miljön där också!
heddahenriks avatar
2014-10-10, 19:53 #56
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B28-Y24 till fördel för B28-Y31.

Mitt bortjämkade B28-Y24:
anta ställningstagandet "Partiet ska ligga i framkant med att kräva bra kollektivtrafik när det gäller pris, tillgänglighet, mängd, snabbhet och komfort. Det viktigaste är att alla kan ha bra rörlighet, men att bussarna är tysta, bekväma och trevliga betyder också mycket."

B28-Y31, som jag tycker bättre om:
anta ställningstagandet "Partiet ska ligga i framkant med att kräva bra kollektivtrafik när det gäller pris, tillgänglighet, mängd, snabbhet, miljö och komfort. Det viktigaste är att alla kan ha bra rörlighet, men att fordonen är tysta, bekväma och miljövänliga betyder också mycket."
heddahenriks avatar
2014-10-10, 19:55 #57
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Sakpolitik: Stadsbyggnadspolitik -
Ja, bra tänkt. Nu har jag lagt till ett nytt yrkande och jämkat mig med det.
heddahenriks avatar
2014-10-10, 19:56 #58
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Sakpolitik: Stadsbyggnadspolitik -
Det mesta i den här motionen behandlar kommunalpolitik.
heddahenriks avatar
2014-10-10, 20:01 #59
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Sakpolitik: Stadsbyggnadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av heddahenrik Visa inlägg
Ja, bra tänkt. Nu har jag lagt till ett nytt yrkande och jämkat mig med det.
*mutter* Forumet förvirrar mig. Det där handlade alltså om att det ska vara bra miljö även här som Mikke påpekade: "Partiet ska ligga i framkant med att kräva bra kollektivtrafik när det gäller pris, tillgänglighet, mängd, snabbhet, miljö och komfort. Det viktigaste är att alla kan ha bra rörlighet, men att fordonen är tysta, bekväma och miljövänliga betyder också mycket."
heddahenriks avatar
2014-10-10, 20:09 #60
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Sakpolitik: Stadsbyggnadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Niklas starow Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B28-Y26:
att anta ställningstagandet "Gatorna ska vara släta och fina. Så långt som möjligt ska det inte finnas kanter eller ojämna gatstenar, utan eventuella uppdelningar av gatan mellan trafikslag ska göras med olika färger och/eller material som alla är släta. Detta gör staden mycket mer tillgänglig för gångtrafikanter med hjul eller problem att gå, och cyklister slipper att t ex barnvagnar går på cykelvägen för att den är jämnare"
Anser yrkandet vara väl mycket detaljstyrning.
Det här är verkligen inte detaljstyrning. Det är kommunens ansvar att tillhandahålla en offentlig miljö där alla så lätt som möjligt kan röra sig, och då duger det inte att låta kommunens vägbyggare bygga direkt människofientligt. Att driva på för tydligare regler och att man tänker på dem som har avvikande behov är absolut nödvändigt i vissa kommuner (läs: Linköping, men även i delar av andra städer) där det verkar finnas starka krafter för att göra torgen svårtillgängliga för vissa.
2014-10-10, 20:09 #61
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Sakpolitik: Stadsbyggnadspolitik -
Vad innebär "Omsorg om skylinen" i yrkande B28-Y21? Jag förstår inte vad det betyder.
Anton Nordenfurs avatar
2014-10-10, 20:21 #62
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Sakpolitik: Stadsbyggnadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B28-Y26:
att anta ställningstagandet "Gatorna ska vara släta och fina. Så långt som möjligt ska det inte finnas kanter eller ojämna gatstenar, utan eventuella uppdelningar av gatan mellan trafikslag ska göras med olika färger och/eller material som alla är släta. Detta gör staden mycket mer tillgänglig för gångtrafikanter med hjul eller problem att gå, och cyklister slipper att t ex barnvagnar går på cykelvägen för att den är jämnare"
Jösses. Detta ligger knappast på riksdagens bord.
Det säger inte yrkandet heller. Mycket här handlar om vår politik i kommuner.
Mabs avatar
Gammal Mab
2014-10-13, 04:08 #63
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B28-Y28:
att anta ställningstagandet att partiet ska uppmuntra medlemmarna nationellt och lokalt att engagera sig i de partipolitiskt obundna YIMBY-forumen och andra organisationer där man kan få en bredare och mer blandad grupp att diskutera stadsbyggandet i.
Det här är inte ett sakpolitiskt ställningstagande utan ett yrkande om partiets verksamhet. Eller det borde vara ett sådant i alla fall. Våra sakpolitiska ställningstaganden handlar om vilket samhälle vi vill ha, inte vad vi vill att våra medlemmar ska syssla med.
heddahenriks avatar
2014-10-17, 19:24 #64
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Sakpolitik: Stadsbyggnadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B28-Y28:
att anta ställningstagandet att partiet ska uppmuntra medlemmarna nationellt och lokalt att engagera sig i de partipolitiskt obundna YIMBY-forumen och andra organisationer där man kan få en bredare och mer blandad grupp att diskutera stadsbyggandet i.
Det här är inte ett sakpolitiskt ställningstagande utan ett yrkande om partiets verksamhet. Eller det borde vara ett sådant i alla fall. Våra sakpolitiska ställningstaganden handlar om vilket samhälle vi vill ha, inte vad vi vill att våra medlemmar ska syssla med.
Hur borde detta skrivas då? Jag kan mycket väl tänka mig att plocka bort det härifrån där det inte riktigt hör hemma och samla förslag på organisationer som Pirater borde engagera sig i för att göra att fler känner till partiet, ge insikter till vår politik och förstås driva dessa organisationer i rätt riktning.
Anton Nordenfurs avatar
2014-10-17, 20:26 #65
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Sakpolitik: Stadsbyggnadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av heddahenrik Visa inlägg
Hur borde detta skrivas då? Jag kan mycket väl tänka mig att plocka bort det härifrån där det inte riktigt hör hemma och samla förslag på organisationer som Pirater borde engagera sig i för att göra att fler känner till partiet, ge insikter till vår politik och förstås driva dessa organisationer i rätt riktning.
Yrka att "partiet ska uppmuntra medlemmarna nationellt och lokalt att engagera sig i de partipolitiskt obundna YIMBY-forumen och andra organisationer där man kan få en bredare och mer blandad grupp att diskutera stadsbyggandet i."
heddahenriks avatar
2014-10-18, 10:54 #66
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B28-Y32:
att partiet ska uppmuntra medlemmarna nationellt och lokalt att engagera sig i de partipolitiskt obundna YIMBY-forumen och andra organisationer där man kan få en bredare och mer blandad grupp att diskutera stadsbyggandet i.
Jaha, är det skrivet på rätt form nu då?
heddahenriks avatar
2014-10-18, 10:54 #67
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B28-Y28 till fördel för B28-Y32.

Mitt bortjämkade B28-Y28:
anta ställningstagandet att partiet ska uppmuntra medlemmarna nationellt och lokalt att engagera sig i de partipolitiskt obundna YIMBY-forumen och andra organisationer där man kan få en bredare och mer blandad grupp att diskutera stadsbyggandet i.

B28-Y32, som jag tycker bättre om:
partiet ska uppmuntra medlemmarna nationellt och lokalt att engagera sig i de partipolitiskt obundna YIMBY-forumen och andra organisationer där man kan få en bredare och mer blandad grupp att diskutera stadsbyggandet i.
heddahenriks avatar
2014-10-18, 11:01 #68
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Sakpolitik: Stadsbyggnadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Vad innebär "Omsorg om skylinen" i yrkande B28-Y21? Jag förstår inte vad det betyder.
Har du inte hört alla höghushatare som talar att deras stad har en så himla unik och fin skyline (horizont över staden) för att inget sticker upp där? Det är varje bakåtsträvares älsklingsargument sedan de motsatte sig Eifeltornet.
heddahenriks avatar
2014-10-18, 11:17 #69
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Sakpolitik: Stadsbyggnadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Mikael Ståldal Visa inlägg
I sak håller jag med om det mesta som yrkas här.

Men jag tycker att mycket av detta är för detaljerat för att Piratpartiet bör anta ställningstaganden om detta på nationell nivå. Bättre att våra kommun- och länsföreningar tar de mer detaljerade ställningstagandena som är relevanta i respektive kommun och län.
Meningen med den här motionen är att ge de kommunala Piratpartierna en utgångspunkt för att utforma sin politik. Det som PP centralt beslutar om i kommunalpolitik gäller bara där det kommunala PP inte har någon definierad politik.

Det är däremot väldigt fördelaktigt att ha en central politik då det underlättar både marknadsföring och förbättrar diskussionen inom och utom partiet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Flowerboy
2014-10-18, 12:09 #70
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Sakpolitik: Stadsbyggnadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av heddahenrik Visa inlägg
Har du inte hört alla höghushatare som talar att deras stad har en så himla unik och fin skyline (horizont över staden) för att inget sticker upp där? Det är varje bakåtsträvares älsklingsargument sedan de motsatte sig Eifeltornet.
Nej, jag hade aldrig hört det uttrycket innan jag såg det i den här tråden. Jag skulle gärna se ett yrkande som med en tydligare svensk beskrivning förklarar vad som menas för de som inte begriper sig på "skyline" snacket.
Anton Nordenfurs avatar
2014-10-18, 12:16 #71
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Sakpolitik: Stadsbyggnadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Nej, jag hade aldrig hört det uttrycket innan jag såg det i den här tråden. Jag skulle gärna se ett yrkande som med en tydligare svensk beskrivning förklarar vad som menas för de som inte begriper sig på "skyline" snacket.
Tänk på att yrkandets enda syfte är att medlemsmötet ska veta vad de antar. Om vi upptäcker att terminologin inte fungerar utåt använder vi annan terminologi när vi beskriver ställningstagandet i partiprogrammet.
2014-10-19, 12:54 #72
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B28-Y21:
att anta ställningstagandet "Omsorg om skylinen ska aldrig någonstans accepteras som ett argument emot höga byggnader, men däremot ska skuggor och andra faktiska olägenheter beaktas."
Det finns få ställen i Sverige där detta tas upp och är ett problem för stadsutvecklingen och jag tycker inte att det finns tillräckligt god grund att förbjuda silhuettsargumentet. Det finns platser där invånare värderar sin platssilhuett och där den har ett högt kulturellt och marknadsföringsmässigt värde.
Henrik Brändéns avatar
2014-10-19, 13:23 #73
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B28-Y33:
att anta ställningstagandet "Piratpartiet ska främja en modern blandad tät stad där gång, cykel och kollektivtrafik ska vara det naturliga och snabbaste sättet att ta sig fram på. Samtidigt ska biltrafik så lite som möjligt vara totalförbjudet så att varor, taxi för t ex handikappade och utryckningsfordon kan ta sig fram om än i långsam takt, men med mindre köproblem. "
Jag är personligen för gratis kollektivtrafik, men frågan splittrar partiet och vi har tidigare bestämt att det får vara upp till varje lokal förening att bestämma vad de vill tycka i sin kommun/sitt län. Jag tror därför det är klokt med en skrivning som inte uttrycker en åsikt om den saken.
Henrik Brändéns avatar
2014-10-19, 13:27 #74
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B28-Y21:
att anta ställningstagandet "Omsorg om skylinen ska aldrig någonstans accepteras som ett argument emot höga byggnader, men däremot ska skuggor och andra faktiska olägenheter beaktas."
Det ska vara möjligt att argumentera för att en jättekoloss till sopförbränningsstation ska placeras på ett ställe där den inte stör utsikten mot kyrktornet.
Henrik Brändéns avatar
2014-10-19, 13:32 #75
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B28-Y30:
att anta ställningstagandet "Fokuset för en utbyggnad av staden ska vara på miljötänk och ekonomiskt hållbara byggnader och vägar, och inte på skrytbyggen för att sätta staden på kartan, men samtidigt ska man inte stoppa privata intressen som vill bygga extremt och behövs verkligen utbyggnaden måste kommunen satsa."
Jag förstår uppriktigt sagt inte vad detta förslag till ställningstagande betyder.
Henrik Brändéns avatar
2014-10-19, 13:38 #76
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B28-Y31:
att anta ställningstagandet "Partiet ska ligga i framkant med att kräva bra kollektivtrafik när det gäller pris, tillgänglighet, mängd, snabbhet, miljö och komfort. Det viktigaste är att alla kan ha bra rörlighet, men att fordonen är tysta, bekväma och miljövänliga betyder också mycket."
1) Tillför detta något till vad vi redan tycker? 2) Vad betyder att "alla kan ha bra rörlighet". 3) Jag tycker att det blir oklart vilken prioritering som ges alla de vackra orden. Av ordningsföljden i den första uppräkningen att döma ska vi tycka att priset ska vara allra viktigast. Men i den sista meningen pekas "alla ska ha bra rörlighet" ut som högsta prio, och priset nämns inte ens i den kommande uppräkningen av det som antagligen ska ha andra prio.

Ledsen att jag kommer med sådant petande när bara timmar återstår .


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
willenfort
Henrik Brändéns avatar
2014-10-19, 13:40 #77
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B28-Y26:
att anta ställningstagandet "Gatorna ska vara släta och fina. Så långt som möjligt ska det inte finnas kanter eller ojämna gatstenar, utan eventuella uppdelningar av gatan mellan trafikslag ska göras med olika färger och/eller material som alla är släta. Detta gör staden mycket mer tillgänglig för gångtrafikanter med hjul eller problem att gå, och cyklister slipper att t ex barnvagnar går på cykelvägen för att den är jämnare"
Det där håller man på med i Uppsala, och resultatet är att min synskadade mamma inte har en aning om ifall hon är på trottoar eller ute i bilarnas del av gatan.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
CMagnusB, willenfort
Henrik Brändéns avatar
2014-10-19, 13:45 #78
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B28-Y27:
att anta ställningstagandet "Bil- och cykel-gatorna och -vägarna ska vara utformade med moderna erfarenheter i åtanke. Det innebär rondeller om möjligt, och korsningar utan rödlysen och i stället låg tillåten fart vilket ökar genomströmningen och minskar den olycksorsakande falska säkerheten. Mer helt enkelriktad biltrafik bör också övervägas."
Detaljer på den nivån tycker jag vi lämnar till experterna. Om fem år kanske nya erfarenheter har lett dem att utveckla och modifiera de råden.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
CMagnusB, willenfort
2014-10-19, 16:17 #79
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Sakpolitik: Stadsbyggnadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av heddahenrik Visa inlägg
Meningen med den här motionen är att ge de kommunala Piratpartierna en utgångspunkt för att utforma sin politik. Det som PP centralt beslutar om i kommunalpolitik gäller bara där det kommunala PP inte har någon definierad politik.

Det är däremot väldigt fördelaktigt att ha en central politik då det underlättar både marknadsföring och förbättrar diskussionen inom och utom partiet.
Jag tror att de kommunala Piratpartisterna klara detta alldeles utmärkt utan denna hjälp.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
CMagnusB
jim.groths avatar
2014-10-19, 21:34 #80
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B28-Y17:
att anta ställningstagandet "Med blandad stad menas att kontor, affärer och bostäder för olika inkomstgrupper ska ligga nära och helst ovanpå varandra. Detta skapar en mycket mer levande stad, människor kan bo närmare sina jobb och det blir möjligt att bygga bostäder vid bullriga genomfartsleder genom att placera dem högt upp, medan mer bullerokänsliga verksamheter ligger i gatuplanet."
Idag gör lagar och förordningar det krångligt att få till den typen av byggen, även då dom anses önskvärda.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén
heddahenriks avatar
2014-10-22, 14:48 #81
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Sakpolitik: Stadsbyggnadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B28-Y27:
att anta ställningstagandet "Bil- och cykel-gatorna och -vägarna ska vara utformade med moderna erfarenheter i åtanke. Det innebär rondeller om möjligt, och korsningar utan rödlysen och i stället låg tillåten fart vilket ökar genomströmningen och minskar den olycksorsakande falska säkerheten. Mer helt enkelriktad biltrafik bör också övervägas."
Detaljer på den nivån tycker jag vi lämnar till experterna. Om fem år kanske nya erfarenheter har lett dem att utveckla och modifiera de råden.
Om omvärlden förändras så uppdaterar vi såklart politiken.

De som måste vara "experter" i denna fråga är de lokalpolitiker som sitter i nämnderna. Om det inte står något i de politiska programmen så kommer de att lyssna på vägplanerarna som oftast bara vill jobba på "som de alltid gjort" och så får vi städer som man inte kan ta sig runt i och onödigt många olyckor.

Visst kan vi också driva att expertgrupper faktiskt ska formas, men tills dess så är det bara som politiskt vald nämndeman att plugga på och då hjälper det om man tillhör ett parti med en bra vision om den framtida tätorten.

Jag vet att många vill vifta bort den här motionen för att ni inte vill syssla med sådana här detaljer, men låt oss som verkligen är intresserade av detta utforma en "jävligt bra politik" med målet om att få respekt och möjlighet att ta oss in i dessa nämnder! Och så kan ni koncentrera er på era favoritfrågor.
heddahenriks avatar
2014-10-22, 14:52 #82
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B28-Y33:
att anta ställningstagandet "Piratpartiet ska främja en modern blandad tät stad där gång, cykel och kollektivtrafik ska vara det naturliga och snabbaste sättet att ta sig fram på. Samtidigt ska biltrafik så lite som möjligt vara totalförbjudet så att varor, taxi för t ex handikappade och utryckningsfordon kan ta sig fram om än i långsam takt, men med mindre köproblem. "
Jag ställer mig helt bakom att Piratpartiet lokalt har olika ställningstaganden till gratis kollektivtrafik, men jag tycker det är himla trevligt med en allmän inriktning för partiet och sedan kan de lokala avdelningarna tala om hur de skiljer sig ifrån den.
heddahenriks avatar
2014-10-22, 14:58 #83
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B28-Y21:
att anta ställningstagandet "Omsorg om skylinen ska aldrig någonstans accepteras som ett argument emot höga byggnader, men däremot ska skuggor och andra faktiska olägenheter beaktas."
Det är för mycket gnäll vid nybyggen. Kanske låter det här lite väl tufft, men gnällspikarna måste hållas korta (till skillnad ifrån husen ).
2014-10-23, 20:27 #84
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Sakpolitik: Stadsbyggnadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av heddahenrik Visa inlägg
Jag ställer mig helt bakom att Piratpartiet lokalt har olika ställningstaganden till gratis kollektivtrafik, men jag tycker det är himla trevligt med en allmän inriktning för partiet och sedan kan de lokala avdelningarna tala om hur de skiljer sig ifrån den.
Jag tycker inte att partiet centralt ska skriva lokalföreningarna på näsan var de borde tycka i lokala frågor.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
CMagnusB
2014-10-24, 13:12 #85
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B28-Y27:
att anta ställningstagandet "Bil- och cykel-gatorna och -vägarna ska vara utformade med moderna erfarenheter i åtanke. Det innebär rondeller om möjligt, och korsningar utan rödlysen och i stället låg tillåten fart vilket ökar genomströmningen och minskar den olycksorsakande falska säkerheten. Mer helt enkelriktad biltrafik bör också övervägas."
Den här punkten är inte tillräckligt genomtänkt och kommer i konflikt med andra punkter eftersom rondeller generellt sett gör att cyklister och gångtrafikanter får ta omvägar. Det finns numera andra bättre lösningar på att få bilar att sänka farten i korsningar.
2014-10-24, 13:23 #86
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Sakpolitik: Stadsbyggnadspolitik -
Man kan byta ordet skyline mot stadens siluett.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
heddahenrik
vizays avatar
2014-10-29, 22:29 #87
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B28-Y17:
att anta ställningstagandet "Med blandad stad menas att kontor, affärer och bostäder för olika inkomstgrupper ska ligga nära och helst ovanpå varandra. Detta skapar en mycket mer levande stad, människor kan bo närmare sina jobb och det blir möjligt att bygga bostäder vid bullriga genomfartsleder genom att placera dem högt upp, medan mer bullerokänsliga verksamheter ligger i gatuplanet."
Den här typen av detaljstyrning som går in på HUR saker skall göras bör inte stipuleras på politisk nivå utan istället överlåtas till experter med betydande kunskap inom området.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
willenfort
Henrik Brändéns avatar
2014-11-03, 00:32 #88
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B28-Y33:
att anta ställningstagandet "Piratpartiet ska främja en modern blandad tät stad där gång, cykel och kollektivtrafik ska vara det naturliga och snabbaste sättet att ta sig fram på. Samtidigt ska biltrafik så lite som möjligt vara totalförbjudet så att varor, taxi för t ex handikappade och utryckningsfordon kan ta sig fram om än i långsam takt, men med mindre köproblem. "
Pirater i var kommun bör själva få besluta vad de tycker om nolltaxa.
Henrik Brändéns avatar
2014-11-03, 00:33 #89
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B28-Y16:
att anta ställningstagandet "Piratpartiet ska främja en modern blandad tät stad där gång, cykel och kollektivtrafik, helst gratis sådan, ska vara det naturliga och snabbaste sättet att ta sig fram på. Samtidigt ska biltrafik så lite som möjligt vara totalförbjudet så att varor, taxi för t ex handikappade och utryckningsfordon kan ta sig fram om än i långsam takt, men med mindre köproblem. "
Pirater i var kommun bör själva få besluta vad de tycker om nolltaxa.
Christoffer Eldengrips avatar
2014-11-06, 09:30 #90
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B28-Y26:
att anta ställningstagandet "Gatorna ska vara släta och fina. Så långt som möjligt ska det inte finnas kanter eller ojämna gatstenar, utan eventuella uppdelningar av gatan mellan trafikslag ska göras med olika färger och/eller material som alla är släta. Detta gör staden mycket mer tillgänglig för gångtrafikanter med hjul eller problem att gå, och cyklister slipper att t ex barnvagnar går på cykelvägen för att den är jämnare"
Dåligt avikande höjd på de olika stråken. Är en av de största trafiksäkerhetsaspekterna som efterfrågas av dem som ska nyttja dem. Tar man bort höjdskillnaderna ökar förvisso framkomligheten men ofta på bekostnad av att det blir störst först som gäller.
2014-11-06, 13:02 #91
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B28-Y17:
att anta ställningstagandet "Med blandad stad menas att kontor, affärer och bostäder för olika inkomstgrupper ska ligga nära och helst ovanpå varandra. Detta skapar en mycket mer levande stad, människor kan bo närmare sina jobb och det blir möjligt att bygga bostäder vid bullriga genomfartsleder genom att placera dem högt upp, medan mer bullerokänsliga verksamheter ligger i gatuplanet."
Onödigt detaljstyre på fel nivå
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com