Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Kyano Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1
Reg.datum: Jul 2008
Standard PP och okunnighet om läkemedelspatent - 2008-07-31, 19:22

I sökandet efter svensk liberal politik landade jag på denna sida, och identifierade medicinpatent-frågan som den svagaste punkten i Piratpartiets politik. Denna tråd är såväl en förhoppning om lite bättre argument från partiets sida, som att för mindre insatta belysa de rena felaktigheter som presenteras på sidan. (Jag utgår nu ifrån den här sidan: http://www2.piratpartiet.se/politik/medicinpatent)Citat:
Staten betalar forskningen idagRedan idag är det det offentliga (nedan kallat "staten") som står för huvuddelen av läkemedelsnotan i alla Europas länder, tack vare olika system för allmän sjukförsäkring. (Se till exempel sid 37 i den här rapporten från EFPIA, The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations.) Det är alltså staten som finansierar läkemedelsforskningen redan idag, genom att betala höga priser till läkemedelsbolagen för patenterade mediciner.


Det finns så många problem här att det är svårt att peka ut alla. Först och främst har författaren blandat ihop produktintäkter och total intäkt. Förtjänst från försäljning av läkemedel är inte läkemedelsbolagens enda källa till inkomst. Det som länken avser är hur mycket europeiska stater i snitt bekostar av priset på läkemedel. Det är inte likställt med att staten står för 85% av företagens inkomster. Företaget får också inkomster bland annat från licenser och icke-medicinska produkter som säljs till andra företag för deras forskning. Tar man bort patenten försvinner även dessa inkomstkällor nästan helt. (Visserligen så minskar naturligtvis utgifterna för lincenser till andra företag, men den stora förloraren är den som utvecklat mest - och i förlängningen leder det till precis det vi inte vill : ingen utvecklar något).ÄVEN om vi går med på att läkemedelsbolagens enda källa till inkomst är deras läkemedelsprodukter (som Europeiska stater subventionerar), baseras det här argumentet på att företag redan har flera produkter på marknaden, s.k "big pharma". Det är i princip endast dessa som går runt av sig själva. Endast dessa får indirekt sin verksamhet beskostad av staten. De riktiga innovationerna kommer från små bolag som helt förlitar sig på privata investorer, som aldrig skulle investera om det inte fanns ett patent i sikte. Om tanken är att staten ska få balansräkningen att gå ihop för alla läkemedelsbolag i Europa, pratar vi skyhöga kostnader. Ett litet läkemedelsbolag som inte ännu påbörjat sina kliniska studier kostar ungefär 100 miljoner kronor om året. Och det är bara ett. Som jag förstår det vill piratpartiet gynna små läkemedelsföretag (och det är ju en förträfflig inställning); men att avskaffa medicinpatenten skulle antingen resultera i motsatsen, eller resultera i ofantliga utgifter för staten. Till detta ska vi också komma ihåg att när priserna på läkemedel sjunker (i det hypotetiska scenariot att patenten släpps) får företagen mindre för sina produkter (oavsätt vem som betalar) och måste få pengar någon annan stans ifrån. Privata intressenter kommer inte vilja investera eftersom branchen inte längre är lönsam (som ni själva skriver är läkemedel osedvanligt dyrt att ta fram) och statens redan nyfunna enorma utgift späs på ytterligare. För att använda era egna siffror, om läkemedelspriset i snitt sjunker med 70% när patenten släpps måste staten gå in med dessa 70% direkt till företagen.Vi går vidare.Citat:
Men med tanke på att det redan är "staten" som står för huvuddelen av läkemedelsbolagens inkomster, är det ett rimligt första steg att ta reda på hur stor del av pengarna som verkligen går till just forskning.Det är det dessbättre mycket enkelt att göra, eftersom alla de stora läkemedelsbolagen har sina årsredovisningar utlagda på nätet. Som exempel kan vi titta på siffrorna för Novartis (sid 143), Pfizer eller AstraZeneca.De lägger alla runt 15% av sina intäkter på forskning. De andra 85 procenten går till annat, enligt deras egna siffror. Siffran är typisk för branschen.Så frågan är alltså: ger patentsystemet verkligen oss, skattebetalarna, mesta möjliga forskning för de pengar som vi årligen ger till läkemedelsindustrin? Eller finns det utrymme för förbättringar, när till och med läkemedelsbolagen själva erkänner att de använder 85% av pengarna till andra ändamål?Om staten istället anslog 20% av dagens läkemedelsnota direkt till forskningen, skulle läkemedelsforskningen få mer pengar än idag. Görs resultaten fritt tillgängliga öppnas möjligheten för läkemedelsbolagen att börja producera moderna läkemedel utan att behöva investera i forskning själva. Då behövs inga patent på läkemedel. Det enda som återstår ur statens synvinkel är att betala för själva preparaten.


Här framkommer ytterligare än missuppfattning där författaren uppenbarligen inte ens bemödat sig ta reda på var de övriga 85% går, utan livnärt argumentationen på sin felaktiga uppfattning om vad "Research and Development" (R&D) innebär. Forskning är billigt! När det kommer till läkemedelsutveckling innebär R&D att ta fram en Candidate Drug (CD). Vad som kommer sen är det som kostar pengar: prekliniska tester, kliniska prövningar, produktlansering, och administra utgifter för att bli godkänd på diverse läkemedelsverk. Läkemedelsbranchen är den hårdast reglerade industrin i världen och kraven på företagen är enorma. Det är det som kostar pengar, inte patentutgifter. Om läkemedelsbolagen skulle överleva på 20% av det de får idag skulle de helt behöva överge att kolla hur produkten fungerar i människor, ett rätt orealistiskt förslag.(Hur går det här ihop kanske någon tänker, alldeles nyss sa jag ju att ett litet läkemedelsbolag som inte påbörjat kliniska studier kostar ca. 100 miljoner om året, och nu säger jag att det är billigt. Ja, det är billigt i relation till vad det är att få ut kandidaten på marknaden. Som piratpartiet korrekt listar på sin sida är snitt kostnaden för ETT läkemedel ca 1 miljard dollar. Och snittiden det tar är 10-12 år. Alltså strax under 1 miljard kronor om året. Det är i början det är billigt med bara 100 miljoner. )Det enda positiva jag kan se är att ni inte ämnar driva den här frågan i Sverige, utan i Europa. Det resulterar ju inte i så mycket mer än att andra länder kanske undrar vad vi håller på med här uppe. För mig själv och eventuellt andra skeptiska röstare där ute, kanske just denna löjliga politik inte behöver trumfa de inhemska integritetsfrågorna och därmed ändå motivera en röst i valet 2010.
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Gustav Nipe Inte uppkopplad
 
Gustav Nipes avatar
 
Inlägg: 509
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #112393
Standard RE: PP och okunnighet om läkemedelspatent - 2008-07-31, 20:22

Jag håller med, jag är väldigt skeptiskt till medicinpatentförslaget. Tycker det hela är en vänster grej. Ner med medicinpatentförslaget!


Gustav Nipe| gustav ((punkt)) nipe ((snabel-a)) piratpartiet .se |
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Stefan Flod Inte uppkopplad
Förbundsordförande UP
 
Stefan Flods avatar
 
Inlägg: 2 340
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #112394
Standard RE: PP och okunnighet om läkemedelspatent - 2008-07-31, 20:39

Mycket intressant läsning Kyano. Å välkommen till forumet.Medecinpatentfrågan ligger mig själv nära till hjärtat dock saknar jag och säkerligen många andra här den spetskompetens som behövs för att formulera framtidens politik på området. Bättre kan vi!Skulle du vilja tillföra något? Hur skulle du vilja se medicinpatent i framtiden? Vad skulle du vilja ändra i http://www2.piratpartiet.se/politik/medicinpatent ?Piratpartiet strävar alltid efter att utveckla våra principer.


________________________

tel:0760-18 89 18
http://stefanflod.com/
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Stefan Flod  
Svara med citat
  (#4) Gammal
Gustav Nipe Inte uppkopplad
 
Gustav Nipes avatar
 
Inlägg: 509
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #112395
Standard RE: PP och okunnighet om läkemedelspatent - 2008-07-31, 21:03

Citat:
Stefan Flod (2008-Jul-31)Skulle du vilja tillföra något? Hur skulle du vilja se medicinpatent i framtiden? Vad skulle du vilja ändra i http://www2.piratpartiet.se/politik/medicinpatent ?Piratpartiet strävar alltid efter att utveckla våra principer.


Tycker det är lite viktigt att påpeka för alla att medicinpatentsförslaget inte är en del av piratpartiets principprogram. Medicinpatentförslaget är inte något som partiet officiellt står bakom. Egentligen borde inte debatten här handla om ifall medcinpatentsförslaget är realpolitiskt bra, utifrån vad som är "bäst för samhället". Förslaget är enligt min meningen inne och naffsar på fördelningsfrågor, vilket vi i partiet har strävat efter att undvika. Därför borde inte förslaget tas i i vårt principprogam.


Gustav Nipe| gustav ((punkt)) nipe ((snabel-a)) piratpartiet .se |
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
Stefan Flod Inte uppkopplad
Förbundsordförande UP
 
Stefan Flods avatar
 
Inlägg: 2 340
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #112396
Standard RE: PP och okunnighet om läkemedelspatent - 2008-07-31, 21:28

Saxar ur Principprogram version 3.1: http://www.piratpartiet.se/principerCitat:
Patent och privata monopol skadar samhället

Patent har många samhällsskadliga effekter. Medicinpatent bär skulden för att människor dör i sjukdomar som de skulle haft råd att behandla med läkemedel om inte patenten funnits, till att forskningsprioriteringarna snedvrids, och till en onödigt hög och växande läkemedelsnota i den rika världen.Patent på gener och liv, såsom exempelvis patenterade utsäden, leder till orimliga och skadliga konsekvenser. Mjukvarupatent hämmar den tekniska utvecklingen inom IT-området, och utgör ett allvarligt hot mot Sveriges och Europas små och medelstora IT-företag.Patent påstås uppmuntra till innovation genom att skydda dem som uppfinner och investerar i nya uppfinningar och tillverkningsmetoder. Allt oftare används dock patenten främst av storföretag för att hindra mindre konkurrenter från att konkurrera på jämlika villkor. I stället för att patenten uppmuntrar till innovation, använder nu företag sina "patentmattor" i krigföring mot andra aktörer för att slippa konkurrens, ofta patent som innehavaren inte har någon avsikt att själv vidareutveckla.Vi anser att patenten har spelat ut sin roll och att de idag aktivt hindrar innovation och tillkomsten av ny kunskap. Dessutom ser man på alla produktområden och innovationer som inte kan patenteras att patenten egentligen inte alls behövs — drivkrafterna från att vara först på en marknad är fullt tillräckliga för att skapa innovation. Uppfinnare skall konkurrera med innovation, kundnytta, pris och kvalitet istället för att få förlänat ett statsunderstött monopol på kunskap. Att slippa avlöna arméer av patentadvokater frigör resurser som istället kan användas för att skapa verklig innovation och förbättra produkterna i en snabbare takt, vilket i slutändan kommer alla tillgodo.Vi vill successivt avskaffa patentsystemet.Förutom genom patenträtten försöker stora företag skaffa sig monopolsituationer även på andra sätt. Genom att hemlighålla datalagringsformat och på andra sätt försvåra eller omöjliggöra interoperabilitet skapar de en inlåsningseffekt, som begränsar konkurrenternas möjligheter och motverkar en fri och rättvist fungerande marknad. Detta leder till högre priser och lägre innovationstakt. När den offentliga sektorn gör upphandlingar eller producerar information måste detta ske på ett sätt som aktivt motarbetar bibehållandet eller uppkomsten av privata monopol på information, kunskap, idéer eller koncept. Initiativ som Open Access, som syftar till att göra forskningsresultat fritt tillgängliga, ska uppmuntras och stödjas.Privata monopol ska bekämpas.Den offentliga sektorn ska arkivera och göra dokument tillgängliga i öppna format. Det ska gå att kommunicera med myndigheter utan att vara bunden till en viss leverantör av programvara. Användningen av öppen källkod i den offentliga sektorn, inklusive skolor, ska stimuleras.Öppna format och öppen källkod ska uppmuntras.


________________________

tel:0760-18 89 18
http://stefanflod.com/
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Stefan Flod  
Svara med citat
  (#6) Gammal
Henrik Rydberg Inte uppkopplad
 
Inlägg: 631
Reg.datum: Mar 2006

Länk: #112478
Standard RE: PP och okunnighet om läkemedelspatent - 2008-08-01, 18:06

Citat:
Det finns så många problem här att det är svårt att peka ut alla. Först och främst har författaren blandat ihop produktintäkter och total intäkt. Förtjänst från försäljning av läkemedel är inte läkemedelsbolagens enda källa till inkomst. Det som länken avser är hur mycket europeiska stater i snitt bekostar av priset på läkemedel. Det är inte likställt med att staten står för 85% av företagens inkomster. Företaget får också inkomster bland annat från licenser och icke-medicinska produkter som säljs till andra företag för deras forskning. Tar man bort patenten försvinner även dessa inkomstkällor nästan helt. (Visserligen så minskar naturligtvis utgifterna för lincenser till andra företag, men den stora förloraren är den som utvecklat mest - och i förlängningen leder det till precis det vi inte vill : ingen utvecklar något).


Patent och det monopol det ger upphov till är det som är relevant i sammanhanget. Det överpris som kunden får betala för monopålet är det som betalar hela patentmaskineriet. Säljande av licenser till bolag som specialliserar sig på att tillverka preparat billigt kommer ändå resultera i att kunden får betala för monopolet då lisenspengarna måste betalas.Tillämpningsvinsten av nya upptäckter försenas då man måste söka tillstånd för att få tillämpa nya kunskaper. Här ligger skillnaden i synsätt. Att vi inte eftersträvar mest pengar till forskning utan att vi eftersträvar maximal vinst från forskning.


Den som inte har något att dölja har ingenting att frukta...

och regeringen vidtar extraordinära säkerhetsåtgärder.
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Winston Smith Inte uppkopplad
 
Winston Smiths avatar
 
Inlägg: 8 438
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #112501
Standard RE: PP och okunnighet om läkemedelspatent - 2008-08-02, 06:20

Citat:
Kyano (2008-Jul-31)lite bättre argument från partiets sida
Kom gärna med nya idéer kring detta område! Vi är nog ganska många som tycker att patentsystemet borde bort men hyser en viss oro för hur detta kommer att drabba läkemedelsutvecklingen.
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
RikMatts Inte uppkopplad
 
RikMattss avatar
 
Inlägg: 1 776
Reg.datum: Sep 2006

Länk: #112506
Standard RE: PP och okunnighet om läkemedelspatent - 2008-08-02, 09:28

Problemet med patent är att både kritiker och tillskyndare helt fokuserar på uppfinnares och konsumenters möjligheter och hinder.Jag tycker personligen inte att det är så relevant. Det väsentliga är att tekniken publiceras och det i en klassificerad, sökbar form. Patent är inte i första hand en marknads/monopol-fråga, utan en folkbildningsfråga. Men jag verkar vara ganska ensam om den inställningen.Problemet speciellt med läkemedelspatent (medicinpatent är inget bra ord för det blandar ihop läkemedel med medicinsk teknik, typ respiratorer) är att de som är djupt insatta i frågan (och de är ganska få i Sverige) också är djupt involverade i något särintresse - inom industrin, patentbranschen eller på patentverket. Och man biter inte den hand som föder en.Jag är alltså inte helt enig med Piratpartiets linje i patentfrågan. Däremot står jag bakom manifestet som flera piratpartier kom fram till gemensamt inför EU-valet vid mötet i Uppsala, med tillägget att också affärsmetodpatent är av ondo. CiterarCitat:
Pharmaceutical patents raise many ethical concerns, not least in relation to people in developing countries. They are also a driving force behind increasing costs for publicly funded health care systems in the member states.We demand an initiative for a European study on the economic impact of

pharmaceutical patents, compared to other possible systems for financing drug research, and on alternatives to the current system.Patents on life (including patents on seeds and on genes) and software patents should not be allowed.


----------------------------------------------------------------
Jag blev och är Bengt Jonsson.

blogg: http://viktualiebrodern.wordpress.com
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
Christian Engström Inte uppkopplad
 
Christian Engströms avatar
 
Inlägg: 3 206
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #112723
Standard RE: PP och okunnighet om läkemedelspatent - 2008-08-05, 10:57

Citat:
Kyano (2008-Jul-31)
Citat:
Staten betalar forskningen idag
Det finns så många problem här att det är svårt att peka ut alla.
Möjligtvis är det så, men jag kan inte se att du lyckas inte identifiera något enda fundamentalt problem i ditt inlägg. Det är väldigt bra att du har letat efter svagheter, för alla förslag blir ju bättre ju mer de granskas ur olika vinklar. Men jag kan inte se att du har hittat något enda fel i det vi skriver, eller någon svaghet i vårt förslag.Hela vårt förslag bygger på siffror, som i de flesta fall är hämtade direkt från läkemedlesföretagen själva. I ditt inlägg presenterar du inga andra siffror som motsäger dem vi har, utan mest en massa adjektiv. Det tillför inte lika mycket som om du kan skaka fram referenser med siffror i. Kan du det är det väldigt välkommet, för i så fall kan vi eventuellt förfina de överslagsmässiga beräkningar som förslaget bygger på. Men tills dess tycker jag att det vi skriver verkar hålla fullt ut.

Citat:
Först och främst har författaren blandat ihop produktintäkter och total intäkt. Förtjänst från försäljning av läkemedel är inte läkemedelsbolagens enda källa till inkomst. Det som länken avser är hur mycket europeiska stater i snitt bekostar av priset på läkemedel. Det är inte likställt med att staten står för 85% av företagens inkomster.
Den absoluta huvuddelen av läkemedelsbranschens inkomster kommer från försäljning av läkemedel. Har du några siffror som säger något annat?Hur stor del av företagens inkomster menar du att staten står för, om det inte är runt 85% ?Citat:
Företaget får också inkomster bland annat från licenser och icke-medicinska produkter som säljs till andra företag för deras forskning. Tar man bort patenten försvinner även dessa inkomstkällor nästan helt. (Visserligen så minskar naturligtvis utgifterna för lincenser till andra företag
När man tittar på läkemedelsbranschen som helhet kan man bortse från rundgången av licenspengar mellan företagen, precis som du själv påpekar sist i stycket jag citerar. Det är fortfarande intäkterna från läkemedelsförsäljningen som drar in pengar "utifrån" till branschen, och staten står för runt 85% av de intäkterna.Citat:
men den stora förloraren är den som utvecklat mest - och i förlängningen leder det till precis det vi inte vill : ingen utvecklar något).
Jag håller med om att om man tog bort patentsystemet på läkemedel utan att ersätta det med något annat skulle det leda till att ingen skulle utveckla något. Men det är det ju ingen som föreslår. Själva grunden för den här diskussionen är ju just det alternativa förslag som vi har.Ditt resonemang i just det här avsnittet bygger alltså på en felaktig förutsättning.

Citat:
ÄVEN om vi går med på att läkemedelsbolagens enda källa till inkomst är deras läkemedelsprodukter (som Europeiska stater subventionerar), baseras det här argumentet på att företag redan har flera produkter på marknaden, s.k "big pharma". Det är i princip endast dessa som går runt av sig själva. Endast dessa får indirekt sin verksamhet beskostad av staten.
Jag pratar om läkemedelsbranschen som helhet. För branschen som helhet är det så att de har en massa produkter på marknaden, och att det är staten som bekostar huvuddelen av dessa. Att det sedan inom branschen finns en massa underleverantörsförhållanden påverkar inte helheten.Hur branschen organiserar sig internt med olika avtal om partnerskap och leverantörsförhållanden lägger vi oss inte i. Just det är något som marknaden och den osynliga handen klarar av alldeles utmärkt att lösa själva, så det finns det ingen som helst anledning att ha politiska synpunkter på.Om det är så att ett visst mindre företag har värde att leverera som efterfrågas av andra större aktörer, kommer de att klara av att skriva avtal som gör att verksamheten kan fortsätta på ett sätt som gagnar alla parter vare sig det finns ett patentsystem eller inte.Citat:
De riktiga innovationerna kommer från små bolag som helt förlitar sig på privata investorer, som aldrig skulle investera om det inte fanns ett patent i sikte.
Du argumentar utifrån dagens system, och missar att vi föreslår ett alternativt system för att finansiera läkemedelsforskningen, nämligen att staten ska upphandla forskningen direkt på marknaden.Jag håller helt med om din bild att det ofta är de mindre företagen som är specialiserade på forskning som står för de riktiga innovationerna, och det stämmer också att de i dagens system antagligen är beroende av patentsystemet för att få finansiering. Men med Piratpartiets system skulle de få intäkter direkt från staten för att utföra forskningen. Själva grunden för vårt system är ju att staten ska upphandla forskningen, och då blir det just de här företagen som kommer att få pengarna. Då behövs det inga patent.Citat:
Om tanken är att staten ska få balansräkningen att gå ihop för alla läkemedelsbolag i Europa, pratar vi skyhöga kostnader.
Nej, tanken är inte alls att bevara dagens struktur på läkemedelsmarknaden. Ett av huvudsyftena med reformet är tvärtom att skapa en sund marknad som ger bättre nytta för staten/uppdragsgivaren, men till betydligt lägre kostnad.Idag är det så att det är staten som får balansräkningen att gå ihop för alla läkemedelsbolag i Europa, och du har alldeles rätt i att den kostnaden är skyhög. Det är det vi vill ändra på.Som framgår av förslaget är det en rimlig uppskattning att vi skulle få ner kostnaden för läkemedelsförsörjningen till ungefär hälften, samtidigt som det blev mer pengar till bättre forskning. Det innebär förstås lägre intäkter för dagens stora läkemedelsbolag. Det är det som är själva poängen med hela förslaget.Citat:
Ett litet läkemedelsbolag som inte ännu påbörjat sina kliniska studier kostar ungefär 100 miljoner kronor om året. Och det är bara ett.
Som sagt: vårt system bygger på att staten upphandlar forskning på en öppen marknad. Precis den här typen av företag är de som har något att sälja till staten på en sådan marknad. Just den här typen av företag är antagligen de som behöver förändra sig allra minst för att hamna bland vinnarna under vårt system. De erbjuder ju redan i princip det som det är meningen att staten ska upphandla.Citat:
Som jag förstår det vill piratpartiet gynna små läkemedelsföretag (och det är ju en förträfflig inställning);
Nej, det är inte något primärt mål med reformen, även om det kanske blir så. Huvudsyftena är istället att höja kvaliteten på läkemedelsforskningen, sänka statens kostnader radikalt, och ge länder i tredje världen fri tillgång till kunskapen om hur man räddar människoliv med moderna mediciner.Citat:
men att avskaffa medicinpatenten skulle antingen resultera i motsatsen, eller resultera i ofantliga utgifter för staten.
Nej. Du argumenterar som om vi ville ta bort medicinpatenten utan att ersätta dem med något annat, men det är ju inte det vi föreslår.Staten betalar idag ofantliga pengar för läkemedel. Med vårt förslag halveras den kostnaden, samtidigt som det blir mer pengar till forskning, och därmed på sikt bättre läkemedel som räddar fler liv.Citat:
Till detta ska vi också komma ihåg att när priserna på läkemedel sjunker (i det hypotetiska scenariot att patenten släpps) får företagen mindre för sina produkter (oavsätt vem som betalar) och måste få pengar någon annan stans ifrån. Privata intressenter kommer inte vilja investera eftersom branchen inte längre är lönsam (som ni själva skriver är läkemedel osedvanligt dyrt att ta fram) och statens redan nyfunna enorma utgift späs på ytterligare.
Nej.Generikatillverkning är en lönsam bransch redan idag, som har lika lätt som alla andra branscher att dra till sig det investeringskapital den behöver. Inget skulle förändras på den punkten bara för att generikabranschen skulle växa med vårt förslag.Forskningen ska enligt vårt förslag upphandlas av staten. För företag som kan leverera sådan forskning finns det därför en klar och enkel affärsmodell, så även de har lika lätt som alla andra branscher att dra till sig det investeringskapital de behöver.

Citat:
För att använda era egna siffror, om läkemedelspriset i snitt sjunker med 70% när patenten släpps måste staten gå in med dessa 70% direkt till företagen.
Nej. Vårt mål är inte att låta alla de stora läkemedelsföretagen sitta kvar i orubbat bo med stora övervinster och gigantiska representationskonton för marknadsföring. Syftet med reformen är att få bort det här sjuka slöseriet med pengar.Och som vårt förslag visar, går det att uppnå samtidigt som man får mer pengar till bättre forskning, och kan släppa resultaten fria.

Citat:
Vi går vidare.
Det här svaret har ju redan blivit ganska långt, så jag fortsätter svara på resten i en separat postning.


/Christian
EU-parlamentariker
   
Svara med citat
  (#10) Gammal
Christian Engström Inte uppkopplad
 
Christian Engströms avatar
 
Inlägg: 3 206
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #112730
Standard RE: PP och okunnighet om läkemedelspatent - 2008-08-05, 12:01

Citat:
Kyano (2008-Jul-31)
Forskning är billigt! När det kommer till läkemedelsutveckling innebär R&D att ta fram en Candidate Drug (CD). Vad som kommer sen är det som kostar pengar: prekliniska tester, kliniska prövningar, produktlansering, och administra utgifter för att bli godkänd på diverse läkemedelsverk.
Precis, så är det.När man säger ordet "läkemedelsforskning" är det lätt att få bilden av briljanta forskare som Pasteur eller Flemming som plötsligt får en genialisk snilleblixt i sin ensamhet i laboratoriet. Den komponenten finns förstås också, men precis som du säger är det inte det som kostar pengar inom läkemedelsforskningen.Det som är dyrt är framför allt de stora kliniska testerna i fas II och fas III, när preparatet ska testas på massor med försökspersoner för att säkerställa att de verkligen har effekt, och för att kontrollera att biverkningarna är acceptabla. I fas II och fas III handlar det inte om genialiska nya insikter, utan om ett noggrannt gnetande som tar tid och därmed kostar pengar. Men det är det här arbetet som de stora läkemedelsbolagen kallar för "R&D".Det är rutinarbetet med testningen i fas II och fas III som är den helt dominerande delen av posten R&D i balansräkningarna. Och eftersom läkemedelsbolagen är intresserade av att den posten ska se så stor ut som möjligt i balansräkningarna (eftersom deras legitimitet bygger på att de forskar mycket), ser de till att allt som överhuvudtaget är möjligt att bokföra som R&D hamnar under den posten.Men hur mycket kreativ bokföring de än anstränger sig med kommer de ändå inte upp i mer än 15% av omsättningen i R&D.Citat:
Här framkommer ytterligare än missuppfattning där författaren uppenbarligen inte ens bemödat sig ta reda på var de övriga 85% går, utan livnärt argumentationen på sin felaktiga uppfattning om vad "Research and Development" (R&D) innebär.
Du får gärna tona ner mängden oförskämda påhopp när du skriver, i synnerhet när du inte har någon substans alls bakom kritiken. Diskussionen blir mycket mer givande om alla försöker hålla en saklig ton.Du verkar försöka påskina att R&D i läkemedelsbolagens balansräkningar skulle handla om grundforskning för att ta fram nya molekyler, och att arbetet med att säkerställa att molekylen är effektiv och säker på något sätt skulle tillkomma utöver R&D-budgeten. Det stämmer inte, och jag vet inte varför du skriver så, när du för övrigt verkar vara insatt i läkemedelsbranschen.

Citat:
Läkemedelsbranchen är den hårdast reglerade industrin i världen och kraven på företagen är enorma. Det är det som kostar pengar, inte patentutgifter.
Ingen har påstått att patentutgifter skulle vara en stor kostnad för läkemedelsbolagen. Varför hittar du på skenargument att bemöta istället för att diskutera det vi faktiskt skriver?Det vi säger är att systemet med patent på läkemedel leder till stora onödiga kostnader för staten, samtidigt som det leder till att miljontals människor dör i onödan i sjukdomar som de skulle har råd att få medicin mot om det inte vore för patentsystemet.Citat:
Om läkemedelsbolagen skulle överleva på 20% av det de får idag skulle de helt behöva överge att kolla hur produkten fungerar i människor, ett rätt orealistiskt förslag.
Ja, det är ett fullkomligt orealistiskt nonsensförslag som inte har ett dugg att göra med vad Piratpartiet föreslår. Jag ser det som att du bara försöker blanda bort korten i brist på argument.

Citat:
(Hur går det här ihop kanske någon tänker, alldeles nyss sa jag ju att ett litet läkemedelsbolag som inte påbörjat kliniska studier kostar ca. 100 miljoner om året, och nu säger jag att det är billigt. Ja, det är billigt i relation till vad det är att få ut kandidaten på marknaden. Som piratpartiet korrekt listar på sin sida är snitt kostnaden för ETT läkemedel ca 1 miljard dollar. Och snittiden det tar är 10-12 år. Alltså strax under 1 miljard kronor om året. Det är i början det är billigt med bara 100 miljoner. )
Precis, här är vi helt överens om hur det ser ut.

Citat:
...kanske just denna löjliga politik...
Om du tycker att det är "löjligt" att rädda hundratusentals eller miljontals liv i tredje världen, eller att säkerställa att patienter i Sverige kan få tillgång till bästa möjliga läkemedel, då får det stå för dig. Piratpartiet delar inte din uppfattning.


/Christian
EU-parlamentariker
   
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Läkemedelspatent -fakta från forskningen. RUTROS Kunskap och patenträtt 10 2009-12-28 14:11
Slopat läkemedelspatent - Nytt monopol? AlexA Kunskap och patenträtt 6 2008-10-16 15:16
WHO ska diskutera rapport om läkemedelspatent Bo Leuf PP i media 7 2006-05-27 14:04Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com