Piratpartiets mötesplattform


< DöljPiratpartiets vårmöte 2017
Mötesklocka   
Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Stefan Flod Inte uppkopplad
Förbundsordförande UP
 
Stefan Flods avatar
 
Inlägg: 2 340
Reg.datum: Jan 2006
Standard Reviderade skrivelse till Piratpartiets styrelse - 2009-01-15, 00:11

Ung Pirats Förbundsstyrelse postade 2009-01-09 en skrivelse till Piratpartiets styrelse. Denna skrivelse innehöll olyckliga formuleringar som felaktigt framställde Rick Falkvinge i dålig dager. Detta är något vi verkligen beklagar då det givetvis inte var vår avsikt och därför drar vi tillbaka den tidigare skrivelsen till förmån för den här. Samtidigt vill vi be Rick Falkvinge och alla andra som kan ha känt sig personligt påhoppade om ursäkt för våra ytterst beklagliga formuleringar och lovar att vi hädanefter kommer lägga betydligt mycket mer energi på att formulera oss på rätt sätt.Ung Pirat ser med oro på den situation som skapades av Rick Falkvinges utskick till partiets medlemmar 2008-12-29 med rubriken "en ovanlig begäran". Då vi inte finner att det fattats ett formellt styrelsebeslut om att denna ekonomiska insamlingskampanj skulle startas, utan att beslutet enbart tagits av Rick Falkvinge, som uppenbart befunnit sig i en jävsituation, anser vi förfarandet vara klandervärt. Vi har vid flertalet tillfällen efter utskicket försökt framföra vår kritik av förfarandet, men upplevt att vi talat för döva öron. Därför ser vi oss tvungna att istället framföra vår kritik i denna interna skrivelse till styrelsen. Detta då vi här ser en brist som vi anser det vara av yttersta vikt för partiet att åtgärda.Enligt partiets stadgar §14 har styrelsen det operativa ansvaret i organisationen. Men detta har genom ett styrelsebeslut på konstituerande styrelsemöte 2008-04-28 (http://forum.piratpartiet.se/Topic104179-81-1.aspx) delegerats till Rick Falkvinge, vilket betyder att han har mandat att agera helt själv. Vi anser att "en ovanlig begäran" visar på en sårbarhet med detta system och vill därför se en förändring av det operativa ansvaret.Vi anser att den bästa lösningen tills vidare är att flytta det operativa ansvaret från en ensam individ till en grupp om tre personer och kräva enighet inom den gruppen för att beslut ska tas. Naturligtvis är det en självklarhet att Rick Falkvinge i sin egenskap av partiledare ingår i denna grupp. Vidare anser vi Mårten Fjällström i sin egenskap av partisekreterare vara ett lämpligt alternativ. Vi föreslog i den tidigare skrivelsen Stefan Flod som den tredje personen. Men då det framförts kritik mot att Ung Pirat föreslår ett så stort ansvar till en person ur den egna styrelsen har vi valt att dra tillbaka det förslaget. Den person som vi därmed ser som mest lämplig att vara den tredje personen är Christian Engström, i rollen som vice partiledare. Vi tror att detta sätt att organisera ansvaret kan leda till väl genomtänkta beslut.Vidare anser vi att de veckobrev som hittills skickats av partiordföranden, samt liknande brev, framöver ska granskas av partiets mediagrupp med kompetens att bedöma eventuella oönskade effekter.Det bör noteras att Ung Pirat inte framför några invändningar mot Rick Falkvinge som partiledare utan tvärtom anser att han gör ett utmärkt arbete. Det är på intet sätt Rick Falkvinge, som person eller partiledare, som är ett problem. Problemet är att partiet har för vagt definierade interna processer. Vi i Ung Pirats styrelse vill därför se en utökad demokrati och bättre kontrollfunktioner i Piratpartiet för att kunna stå bättre rustade inför framtiden. Detta behövs för att Piratpartiet ska kunna fungera den dag vi sitter i riksdagen och för att av väljarna ses som ett seriöst alternativ.Och just för att kunna ses som ett seriöst alternativ anser vi det vara bäst om styrelsen, i avvaktan på annat besked från Skatteverket, tar som sin ståndpunkt att de donationer som Rick Falkvinge får efter "en ovanlig begäran" ska betraktas som inkomst av tjänst och också bör beskattas som sådan. Då det oss veterligen saknas prejudikat på området tycker vi det ligger i Piratpartiets intresse att eliminera alla risker att väljarna tolkar förfarandet som skatteflykt.Ung Pirat uppmanar därför å det starkaste Piratpartiets styrelse att besluta följande:att (1): upphäva beslut från 2008-04-28 om operativ organisation och därmed återkalla det mandat som givits Rick Falkvinge att ensam inneha det operativa ansvaret.att (2): utse Rick Falkvinge, i egenskap av partiledare, Mårten Fjällström, i egenskap av partisekreterare, samt Christian Engström, i egenskap av vice partiledare, att gemensamt leda den operativa organisationen och kollektivt, genom eniga beslut, utföra styrelsens uppdrag, likväl som att ta egna initiativ inom ramarna för verksamheten.att (3): samtliga medlemsbrev som skickas från partiledare, eller annan representant för partiledning eller styrelse, framöver först ska bollas med partiets mediagrupp.att (4): styrelsen uttalar som sin åsikt att de donationer som Rick Falkvinge fått efter "en ovanlig begäran" är att betrakta som inkomst av tjänst, och därmed bör beskattas som sådan tills Skatteverket meddelar annat.UndertecknatFörbundsstyrelsen Ung Pirat


________________________

tel:0760-18 89 18
http://stefanflod.com/
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Stefan Flod  
Svara med citat
  (#2) Gammal
Winston Smith Inte uppkopplad
 
Winston Smiths avatar
 
Inlägg: 8 438
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #125062
Standard RE: Reviderade skrivelse till Piratpartiets styrelse - 2009-01-15, 00:23

Det ser mycket bättre ut. Fast det kanske är onödigt att partiet föregår skattemyndighetens beslut? Det viktiga är väl att Rick redovisar gåvorna och sedan får skattemyndigheten ta ställning till saken.
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
ondskan Inte uppkopplad
 
Inlägg: 29
Reg.datum: Jul 2007

Länk: #125064
Standard RE: Reviderade skrivelse till Piratpartiets styrelse - 2009-01-15, 00:59

Mycket bättre så.Jag är inte övertygad av varianten med 'språkrör' men bryr mej heller inte så mycket om vilket form av ledning som används.En kontrollgrupp anser jag bara är till att visa att man inte har förtroende för den förtroendevalda. Övervakningssamhälle är vi väl ändå mot.Ricks skatteinbetalningar är inget som partiet har att göra med, så länge han betalar in det skatteverket anser korrekt.På det språkliga planet invänder jag endast mot användandet av ordet 'klandervärt', vilket inte går ihop med klargörandet längre ner i texten att man inte vill belasta Rick för det inträffade.

'Klandervärt' är ett sånt lustigt ord som inte låter så mycket för gemene man, men egentligen innebär mycket tung kritik i nivå med att det skulle kunna innebära krav på avgång.Jag följer med spänning fortsättningen.
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Falathar Inte uppkopplad
 
Falathars avatar
 
Inlägg: 345
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #125075
Standard RE: Reviderade skrivelse till Piratpartiets styrelse - 2009-01-15, 04:27

jag tänker som så här iaf ang att betala skatten, om rick avvaktar skattemyndighetens beslut och sedan då åker på restskatt på alla donationer när han redovisat allting så är det sjukt lätt för media att plocka upp den pucken och vrida till det (precis som de så gott som alltid gör) till att våran partiledare försöker smita undan skatten och det kommer svensson (dvs de flesta av de röstberättigade vars röster vi behöver för att komma in i både 2009 och 2010) snappa upp och ja vi kan nog alla vara överrens om att få folk att rösta på ett parti som de redan är skeptiska till blir inte lättare av att de tror partiledaren försöker smita undan från skatten. Sen så kvittar det att allt har gått rätt till och rick aldrig haft en tanke på att smita undan från skatten. Stämpeln kommer sitta där ett bra tag för vi kan glömma att vi får komma ut i rikstäckande media och dementera och de flesta kommer nog inte att hitta hit för att kolla upp hur det egentligen ligger till självmant. Och även om vi skulle få gå ut och dementera det hela så lär svensson knappast tro på oss iaf, politiker ljuger alltid, det vet ju alla... eller hur?


Andreas Larsson
Styrelseledamot
andreas.larsson@piratpartiet.se
Falathar (skype-nick)
  Skicka ett meddelande via ICQ till Falathar Skicka ett meddelande via MSN till Falathar Skicka ett meddelande via Skype™ till Falathar  
Svara med citat
  (#5) Gammal
Falathar Inte uppkopplad
 
Falathars avatar
 
Inlägg: 345
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #125076
Standard RE: Reviderade skrivelse till Piratpartiets styrelse - 2009-01-15, 04:44

och angående att mediagruppen ska kontrollera utskicken är inget censurorgan utan det är en grupp som finns för att vi ska bli bra ur ett rent pr perspektiv, dvs är det nånting i ett utskick som står kasst så ger mediagruppen förslag på hur man ändrar om det eller om man vill ger mediagruppen i uppdrag att skriva ihop det åt en om man ger dom vad den ska innehålla. Det gör man som man själv isf tycker.Mediagruppen ska finnas som ett stöd för organisationen och den kommer aldrig ha rätt att stoppa nånting som styrelsen/rick vill gå ut med.Dess uppgift är alltså enbart att få skrivelserna att bli så bra som möjligt med exakt den mening som avsändaren avser och påpeka hur saker förmodligen kommer tas när de släpps om det är bra eller dåligt.Personligen önskar jag att styrelsen för up hade rådfrågat mediagruppen om sin första skrivelse innan utskicket, så hade vi sluppit den här enormt hätska stämningen mot oss


Andreas Larsson
Styrelseledamot
andreas.larsson@piratpartiet.se
Falathar (skype-nick)
  Skicka ett meddelande via ICQ till Falathar Skicka ett meddelande via MSN till Falathar Skicka ett meddelande via Skype™ till Falathar  
Svara med citat
  (#6) Gammal
Ravenna Inte uppkopplad
 
Ravennas avatar
 
Inlägg: 1 143
Reg.datum: Aug 2006

Länk: #125077
Standard RE: Reviderade skrivelse till Piratpartiets styrelse - 2009-01-15, 06:51

Citat:
Stefan Flod (2009-Jan-15)
Ung Pirat ser med oro på den situation som skapades av Rick Falkvinges utskick till partiets medlemmar 2008-12-29 med rubriken "en ovanlig begäran".


Jag anser att UPs styrelse bör förklara hur denna situation ser ut. Från min stol så tycks situationen bestå i några misstyckande bloggar, några accepterande bloggar, ett par rapporter i media och ett stort internt bråk i PP kring UPs klantigt formulerade förra skrivelse. Är detta situationen i sin helhet som ni syftar på?Citat:
Då vi inte finner att det fattats ett formellt styrelsebeslut om att denna ekonomiska insamlingskampanj skulle startas, utan att beslutet enbart tagits av Rick Falkvinge, som uppenbart befunnit sig i en jävsituation, anser vi förfarandet vara klandervärt.


Denna punkt ställer jag mig starkt kritisk till. Det är inte upp till styrelsen att besluta om hur Rick Falkvinge, eller någon annan i partiet, ska försörja sig. Vem som helst kan välja att leva på banklån, donationer, lön eller mamma efter tycke och smak. Det styrelsen kan ha synpunkter på är användandet av partiets nyhetsbrev för att driva en privat insamlingskampanj, inte kampanjen i sig. Det fanns t.ex. mig veteligen inget styrelsebeslut på att Rick skulle leva på banklån heller... det var också ett beslut han tog själv, som ytterst jävig. Om partiet inte kan avlöna Rick så är det han själv som bestämmer hur han vill försörja sig - och detta kan inkludera att leva på donationer.Låt mig vara tydlig:Det var inte upp till styrelsen att besluta om huruvida en insamlingskampanj skulle startas eller inte. Det enda styrelsen kan ha synpunkter på är användandet av partiets kanaler för att driva kampanjen.Citat:
Vi har vid flertalet tillfällen efter utskicket försökt framföra vår kritik av förfarandet, men upplevt att vi talat för döva öron. Därför ser vi oss tvungna att istället framföra vår kritik i denna interna skrivelse till styrelsen.


Jag måste här framföra kritik åter igen till UPs styrelse. "Ett flertal tillfällen" som ni syftar till infaller i praktiken under en dryg vecka. I mina ögon hade ni inte på något sätt uttömt de möjligheter som fanns att kommunicera internt, utan att behöva ta till den här typen av skrivelse. Detta har det dock redan framförts kritik mot från diverse olika håll, och behöver kanske inte debatteras en gång till.Citat:
Vidare anser vi att de veckobrev som hittills skickats av partiordföranden, samt liknande brev, framöver ska granskas av partiets mediagrupp med kompetens att bedöma eventuella oönskade effekter.


Ni insisterar alltså fortfarande på en censurgrupp som ska sitta och gå igenom Ricks brev och bedöma eventuella oönskade effekter? Enligt vilka kriterier? Vad är "kompetens att bedöma eventuella oönskade effter"? På vilken utbildning får man sådan kompetens? Finns det verkligen en hel grupp inom partiet som har så stor erfarenhet av media och effekter av olika uttalanden att det finns underlag för att utforma en fungerande grupp med sådan specialkompetens?Mig veteligen så är Rick den i partiet som har absolut mest erfarenhet av piratfrågor i media... och därmed också av deras konsekvenser.Jag föreslår istället att:UPs styrelse rekommenderar en konkret utbildning där Rick kan vidga sin kompetens i att bedöma eventuella oönskade effekter, och även föreslår hur denna utbildning skall finansieras.Citat:
Det bör noteras att Ung Pirat inte framför några invändningar mot Rick Falkvinge som partiledare utan tvärtom anser att han gör ett utmärkt arbete.


Jag finner det förvirrande att finna denna formulering i samma skrivelse som ovan kallar en handling klandervärd och med denna klandervärda handling som grund föreslår en kontrollinstans som ska granska partiledarens brev till det egna partiet, och dessutom föreslår att han fråntas det ensamma operativa ansvaret.Citat:
Vi i Ung Pirats styrelse vill därför se en utökad demokrati och bättre kontrollfunktioner i Piratpartiet för att kunna stå bättre rustade inför framtiden. Detta behövs för att Piratpartiet ska kunna fungera den dag vi sitter i riksdagen och för att av väljarna ses som ett seriöst alternativ.


Den här paragrafen är oerhört luddig. Ni pratar om utökad demokrati, men jag ser inte hur ett beslutsfattande som delas på tre personer varav två är nominerade av en delmängd av partiet, är mer demokratiskt än ett beslutsfattande som görs av en person som vi alla kan välja? Jag tycker att ert förslag snarare för beslutsfattandet ett steg längre bort från medlemmarna och komplicerar demokratin.Ni talar också om att kontrollfunktioner behövs för att väljarna ska kunna se oss som ett seriöst alternativ, men den kontrollfunktion ni föreslår i den här skrivelsen går ut på att en mediegrupp bland annat ska granska partiledarens kommunikation till partiet. Hur kan vi ses som ett seriöst parti som talar emot ett censursamhälle när vi tillämpar interna censurprocesser och partiledaren inte kan kommunicera direkt med partiet utan att granskas i sömmarna i sökandet efter "eventuella oönskade effekter"? Det känns fullständigt kontraproduktivt för det vi försöker uppnå som parti.Citat:
Och just för att kunna ses som ett seriöst alternativ anser vi det vara bäst om styrelsen, i avvaktan på annat besked från Skatteverket, tar som sin ståndpunkt att de donationer som Rick Falkvinge får efter "en ovanlig begäran" ska betraktas som inkomst av tjänst och också bör beskattas som sådan. Då det oss veterligen saknas prejudikat på området tycker vi det ligger i Piratpartiets intresse att eliminera alla risker att väljarna tolkar förfarandet som skatteflykt.


PPs styrelse ska, i min mening, inte ta någon ståndpunkt i hur någon i partiet ska skatta för sina inkomster i förväg. Så länge man skattar rätt så är det inte partistyrelsens sak att lägga sig i medlemmarnas privata ekonomi. Det finns ingen som helst anledning för UPs styrelse att få panik över att väljarna ska tolka det hela som skatteflykt innan det ens har blivit deklarationsdags. Invänta skatteverkets utlåtande och låt Rick deklarera i maj. Om några problem uppstår i samband med deklarationen så kan de bli en fråga för partiet - inte förr.Citat:
att (2): utse Rick Falkvinge, i egenskap av partiledare, Mårten Fjällström, i egenskap av partisekreterare, samt Christian Engström, i egenskap av vice partiledare, att gemensamt leda den operativa organisationen och kollektivt, genom eniga beslut, utföra styrelsens uppdrag, likväl som att ta egna initiativ inom ramarna för verksamheten.


Kalla mig gammaldags, men jag vill ha ett parti med en partiledare och inte en partiledartrojka. Jag ser inte hur tre språkrör skulle uppfattas som mer seriöst än att ha en partiledare. Särskilt om "eniga beslut" krävs - innebär detta att alla tre måste vara överens? Kan UPs styrelse utveckla? Vad skulle detta göra för positivt för partiet?Min erfarenhet av ledartrojkor är att detta vanligen leder till ett av tre följande scenarion:1) Trojkan är endast på pappret - i praktiken är det en person som fortsätter att ta besluten med de andras ständiga stöd.2) Trojkan bildar en enhet med dålig insyn - om något går fel så kan de tre skylla på varandra eller hålla varandra om ryggen. Det blir svårt för resten av partiet att se vem det är som har gjort något fel, och transparensen minskar.3) Trojkan saktar ner eller sabbar beslutsprocessen i och med att föreningen kräver enighet, vilket innebär att det räcker med att en av de tre sätter sig på tvären för att processen ska sakta in eller stanna av - när detta inträffar uppstår maktkamp och ständiga förhandlingar och kompromisser inom ledningstrojkan.Jag tar starkt avstånd från konceptet med tre språkrör för partiet som måste vara överens. Det är oerhört svårt att få det att fungera bra, och det fungerar alltid sämre än en bra ledare.Dessutom ska det påpekas att inget annat riksdagsparti leds av tre språkrör. Det finns de som har två, men inget delar ansvaret på tre personer. I min mening skulle detta uppfattas en oseriös och onödig spridning av ansvaret.Citat:
att (3): samtliga medlemsbrev som skickas från partiledare, eller annan representant för partiledning eller styrelse, framöver först ska bollas med partiets mediagrupp.


Mycket förvirrad punkt, givet forumleringarna ovan i skrivelsen. Tidigare i skrivelsen säger ni: "Vidare anser vi att de veckobrev som hittills skickats av partiordföranden, samt liknande brev, framöver ska granskas av partiets mediagrupp med kompetens att bedöma eventuella oönskade effekter". Sedan föreslår ni att skreven ska bollas, vilket betyder något helt annat, och ni har dessutom utelämnat det tidigare kravet om kompetens på att bedöma oönskade effekter från själva förslaget - här låter det istället som att ni syftar på en redan existerande mediagrupp.Jag vill föreslå att UPs styrelse förtydligar vad de egentligen menar med "mediagrupp" och vad exakt denna grupp ska ha för kontrollfunktion. Ska de finnas till hands som ett bollplank för partiledaren om han behöver ett par extra ögon (bra) eller ska de vara en kontrollinstans som ska granska hans brev (dåligt)? Ur skrivelsen kan man utläsa båda varianterna.Citat:
att (4): styrelsen uttalar som sin åsikt att de donationer som Rick Falkvinge fått efter "en ovanlig begäran" är att betrakta som inkomst av tjänst, och därmed bör beskattas som sådan tills Skatteverket meddelar annat.


Styrelsen bör inte föregå skattemyndighetens beslut åt varken det ena eller andra hållet.

Skrivelsen framstår i mina ögon fortfarande som ytterst förvirrad, hetsig och underlig. De situationer och effekter som hänvisas till är undermåligt eller inte alls beskrivna, förslagen i slutet av skrivelsen motsvarar inte det som går att utläsa ur texten och skrivelsen innehåller motsägelser. Effekterna av förslagen verkar inte genomtänkta. Dessutom kvarstår min kritik mot att UPs styrelse agerar hetsigt i och med att de dels upplever en dryg vecka som en så lång tid att de måste ta till offentligt postade skrivelser, och dels i och med att de inte kan vänta på skatteverkets utlåtande innan de försöker trycka fram styrelsebeslut om skattefrågan.


Ravennas blogg: http://ravennasblogg.blogspot.com/
http://www.Vangrind.se, min författarsajt där jag har publicerat en fantasyroman som e-bok och print-on-demand i syfte att sprida den fritt på Internet. :cool:
  Skicka ett meddelande via ICQ till Ravenna  
Svara med citat
  (#7) Gammal
Knorre Inte uppkopplad
 
Inlägg: 47
Reg.datum: Jan 2009

Länk: #125078
Standard RE: Reviderade skrivelse till Piratpartiets styrelse - 2009-01-15, 07:28

Jag tycker skrivelsen är mycket bättre nu. Även om alla kanske inte håller med om era lösningar så är de bra presenterade den här gången och kan förhoppningsvis få en rättvis och sansad bedömning.Sedan håller jag dock inte med om punkt 4 och att någon annan än Skattemyndigheten ska yrka för det ena eller det andra. Det är fortfarande, oavsett hur mycket vissa inte tycker om det, en fråga mellan en privatperson och en myndighet. Skattefrågor är inte brottsfrågor där man har en default som oskyldig/skattepliktig och får yrka på annat. Finns det inga prejudikat så får man prova mot Skattemyndigheten. Att få restskatt (som någon ovan tar upp) betyder inte att någon är "skyldig", utan att Skattemyndigheten gjort en annan bedömning. Skulle restskatt vara klandervärt så är 90% av befolkningen klandervärd. Vill någon klargöra just sin donation, så använd gärna den mall jag postade i det här inlägget:http://forum.piratpartiet.se/FindPost126472.aspx
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
Robobengt Inte uppkopplad
 
Robobengts avatar
 
Inlägg: 1 024
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #125079
Standard RE: Reviderade skrivelse till Piratpartiets styrelse - 2009-01-15, 07:42

Öhm...Inte så insatt, men det finns väl en sån grupp, eller?


Flyter bra du korkknopp..
  Skicka ett meddelande via MSN till Robobengt  
Svara med citat
  (#9) Gammal
Anders Forsman Inte uppkopplad
 
Anders Forsmans avatar
 
Inlägg: 1 132
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #125080
Standard RE: Reviderade skrivelse till Piratpartiets styrelse - 2009-01-15, 07:48

Nä nu säger jag bara att UP får kamma till sig!Ravenna har bra synpunkter som jag delar och lägger därför inte krut på att quota dom.Men ni kan ju inte på fullaste allvar å den ena sidan säga att Rick gör ett utomordentligt bra jobb och å den andra sidan ta av hans befogenhet som partiledare, utan att han ska synas och cencureras?Gör Rick ett dåligt jobb får ju framtida röstningar avgöra detta?Denna skrivelse i någon form skulle aldrig ha publiceras - den är bara löjjeväckande och väcker definitivt dåliga vibbar som skadar bra mycket mer än historien som så.Att bara lägga sig i huruvida Rick sköter skatteinbetalningar är så lågt tänk, att t.o.m. Glocal får sig en känga.
  Skicka ett meddelande via ICQ till Anders Forsman Skicka ett meddelande via MSN till Anders Forsman  
Svara med citat
  (#10) Gammal
Falathar Inte uppkopplad
 
Falathars avatar
 
Inlägg: 345
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #125081
Standard RE: Reviderade skrivelse till Piratpartiets styrelse - 2009-01-15, 07:51

som jag även sa så anser jag det inte klandervärt på någon sätt att få restskatt, dock ger den utmärkt öppning till media att som vanligt vrida till nånting och ge rick en pungspark pr-mässigt, bättre då att betala skatt från början och sen isf få tillbaka det om skattemyndigheten gör den bedömningen.


Andreas Larsson
Styrelseledamot
andreas.larsson@piratpartiet.se
Falathar (skype-nick)
  Skicka ett meddelande via ICQ till Falathar Skicka ett meddelande via MSN till Falathar Skicka ett meddelande via Skype™ till Falathar  
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Skrivelse till Piratpartiets styrelse ang "en ovanlig begran" Stefan Flod Ung Pirat - allmänt 317 2009-01-15 00:17
Piratpartiets styrelse lämnar in anmälan mot ITMS Mika Sjöman PP i media 4 2006-02-02 16:35Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com