Piratpartiets mötesplattform


 
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005
Standard Nyhetsbrev 2009-03-09 - 2009-03-09, 17:59

I förra veckan hände något helt oacceptabelt som bara inte får hända. Det hände efter att Jonas Bergling, vår valkretsledare för Örebro, genomförde en bra och saklig chattsession med den lokala tidningen Nerikes Allehandas läsare.(Ring upp din lokala tidning och fråga om de är intresserade av att du gör samma sak? De letar ofta efter sådana uppslag.)På torsdagen, efter Jonas hade gått från jobbet, så ringde hans chef och sade att han inte var välkommen tillbaka, på grund av den chatten. Jonas fick alltså kicken på grund av politiska åsikter som han hade uttryckt utanför arbetstid. Samma tidning rapporterade direkt, bloggare likaså, Nyheter24 var på snabbt, och sedan spred det sig till bl.a. Expressen och Svenska Dagbladet.Vi har en ganska klar bild av vad som hände. EDB Business Partner, som Jonas arbetade på via ett bemanningsföretag, hade en säkerhetschef som fick syn på chatten, och körde över alla lokala chefer i Örebro och sade till dem att stänga av Jonas, mot deras protester. VDn var inblandad i frågan och valde att inte lägga fingrarna emellan. Detta bekräftas av tidigare kollegor på platsen.Det hela kom alltså från allra högsta ort på EDB. Det gör det skitallvarligt. För mig spelar det ingen roll om någon trakasseras på grund av att de är pirater, socialister, kapitalister eller feminister — att trakassera någon på det här sättet är totalt och fundamentalt oacceptabelt. Det är det jag står för som pirat, att skydda även andras åsiktsfrihet.Däremot tror jag inte att EDB räknade med att det skulle ta skruv i pressen. Eller att det skulle komma ut till över 12000 pirater i det här nyhetsbrevet, varav många är tekniker med budgetansvar, som alltså köper tjänster av EDB Business Partner. Om just du är en av EDBs kunder, så föreslår jag att du funderar på om det här verkligen är ett företag du vill stödja? Sådant här får bara inte passera obemärkt, och det enda sättet att reagera är så att de lär sig att aldrig göra om det. De, eller någon annan.René Malmgren kommenterar i ledningskanalen:

Citat:
– Det som Jonas Bergling har råkat ut för är bland de elakaste övergreppen man kan tänka sig. Det är så milt att det sällan väcker några rubriker. Det hade varit en annan sak om de hade plockat in honom på toaletten och pryglat upp honom. Men detta är så fasansfullt för de flesta att de skräms till tystnad. Så jag kan faktiskt inte se hur vi kan låta det här glida mellan fingrarna. Det var den här metoden som kommunisterna använde främst för att hålla halva kontinenten i skräck.


Nu är tack och lov sådant här ganska ovanligt. Det här är första gången på tre och ett halvt år som jag hör talas om något liknande. Just därför är det så viktigt att vi reagerar, och reagerar starkt, mot att det här inte är acceptabelt.Det här är nu inget man behöver oroa sig för som pirat i största allmänhet. Mårten Fjällström, vår partisekreterare, kommenterar om vad som annars är den normala reaktionen från arbetsgivare när man berättar att man är aktiv i piratpartiet:Citat:
– Problemet är snarare att de ser det för positivt, de tar för självklart att jag är mer tekniskt kompetent än jag egentligen är.


Hur gick det för Jonas, då? Jodå, han fick reda på idag måndag att han kommer att få arbeta kvar på bemanningsföretaget oavsett om de hittar något nytt uppdrag, så han förlorar inte sin inkomst. De tar ansvar för honom, och förtjänar kredd för det. Bemanningsföretaget är Poolia.(Det ska noteras att det inte var Jonas själv som gick ut med företagens namn till media, utan hans kollegor.)

Veckans argumentationsövning

Jag har fått en hel del frågor om den argumentationsövning jag skrev för två veckor sedan om Privatpolislagen Ipred, som frågar om det verkligen kan vara så illa, och som ber mig att följa upp med konkreta lagrum och länkar. Därför tänkte jag ägna den här argumentationsövningen åt det, så att även alla vi som argumenterar har mer på fötterna när någon säger emot.Originalbrevet om vad Privatpolislagen innebär är i fetstilade stycken, med nya kommentarer emellan. Så här skrev jag:Till att börja med får Lobbyn - och när jag skriver Lobbyn, så menar jag upphovsrättslobbyn - göra privata brottsutredningar. Det har varit skitförbjudet tidigare, men de har haft tillfälliga undantag. Nu skrivs det uttryckligen in i lagen att de, just de, får göra privata brottsutredningar. De är undantagna från personuppgiftslagen som säger att privata intressen inte får göra sådant.Det här uppmärksammade vi 9 juli 2007. Det är sant att t.ex. privatdeckarbyråer får hjälpa till med förundersökningar, men de får inte ha privata spaningsregister över brottsmisstänkta. Upphovsrättslobbyn har haft ett länge stående undantag från Personuppgiftslagen för det ändamålet, som vi har överklagat. Nu skrivs det i stället in i lag att de, just de, är undantagna från personuppgiftslagen för att kunna bedriva privat spaning.Detta framgår i sektion 8.2.11 i propositionen om Privatpolislagen, en sektion som har rubriken “Undantag från § 21 personuppgiftslagen“.Intressant nog säger det EU-direktiv, som lagen påstås baseras på, uttryckligen att persondataskydd inte får reduceras för att införa direktivet (artikel 8, punkt 3e: “Punkterna 1 och 2 ska inte påverka tillämpningen av andra lagbestämmelser som reglerar sekretesskydd för informationskällor eller behandling av personuppgifter“). Regeringen väljer alltså att gå så långt i sin iver att överimplementera direktivet 2004/48/EG att de uttryckligen bryter mot direktivets egna skyddsklausuler för att gå Lobbyn tillmötes.Vi går vidare i vad jag skrev:Sedan får de tvinga en internetleverantör att lämna ut personuppgifterna för den person som ligger bakom IP-numret de spanat på, och som de anser fildelar. Det kan inte ens polisen få ut. Lobbyn får alltså mer långtgående befogenheter än den svenska polisen. Läs den meningen igen: Lobbyn, en privat industri, får mer långtgående befogenheter att kränka vanliga medborgares privatliv än den svenska polisen. Det är bland annat därför som det här har kallats för privatpolislagen.Det här är lite mer komplicerat, om man diskuterar med någon som vet exakt vad det handlar om. Lobbyn går till domstol, som i sin tur ger lobbyn en gummistämpel att kunna kräva ut personuppgifter från internetleverantören. Hela kapitel 8 i propositionen handlar om detta, så det blir för mycket att citera in lagtext.Faktum kvarstår, hur som helst — polisen kan inte få ut personuppgifter för så här ringa brott, genom domstol eller genom någon annan. Lobbyn får större befogenheter än polisen. Tolkningarna av vilken nivå som krävs för polisen går isär, men det är minst fängelse. Ingen dom för upphovsrättsintrång genom fildelning i Sverige har gett fängelse.Försvarare av Privatpolislagen hävdar att “domstolen står för rättssäkerhet”. Då ska man minnas för det första att bara Lobbyn är närvarande framför domstolen; det finns alltså ingen försvarare. Ett sådant förfarande uppfyller inte någon modern definition av domstol. För det andra, så kommer alla fildelare att lämnas ut. Försvarare av privatpolislagen hävdar att det finns “skyddsnivåer”; men dessa gäller bara för nedladdning. Nedladdning! Som om Internet var ett enkelriktat kabel-TV-nät! Vi vet alla att när man laddar ner, laddar man också upp, särskilt via BitTorrent — och det räcker med den allra minsta gnutta uppladdning, så ska personuppgiftsskyddet brytas. Det säger statssekreterare Magnus Graner uttryckligen. Domstolen blir alltså bara en auktoritet i ryggen åt Lobbyn, med den enda uppgiften att gummistämpla Lobbyns anklagelser.Det är också värt att notera att även det här är en kraftig överimplementation av det direktiv, som påstås ligga till grund (men inte gör det). I det direktivet pratades om att identitetsuppgifter skulle kunna fås ut först när domstolsförhandlingar inletts, inte för att Lobbyn “ville prata”.Därefter får de frysa bankkontot och beslagta huset för en person som de misstänker för fildelning. I klartext, så är det den som står för abonnemanget bakom ett IP-nummer. Ja alltså, personen och familjen får bo kvar där, men det är belagt med så kallat ?kvarstad?, vilket innebär att det i allt väsentligt är taget i beslag. Notera nu att det inte ens gäller personen som är misstänkt för fildelning, utan istället personen bakom det abonnemang som har använts.Det har påståtts att det inte står ett ord i lagen om detta. Den som påstår det har inte läst lagförslaget. Hela kapitel 9 i propositionen har rubriken “kvarstad och civilrättsligt beslag”.Formellt är det en domstol som beslutar om kvarstad, precis som ovan, på Lobbyns begäran. Det finns fortfarande ingen försvarare. Kronofogden verkställer domstolens beslut, och kan avse “såväl fast som lös egendom” — det vill säga, hus (fast egendom) och dess inredning och bankkonton (lös egendom).Sedan kommer de och knackar på och gör husrannsakan. Det är först då man får reda på att ens bankkonto är frysta. Formellt heter det inte husrannsakan, utan intrångsundersökning, men det är precis samma sak med ett annat namn. Då går de igenom alla datorer, alla backuphårddiskar, alla MP3-spelare, allt. Har du nakenbilder på datorn? Varsågod att titta, Lobbyn, säger riksdagen. Har du privata dagböcker? Varsågod, Lobbyn. Privat surfhistorik? Politiska åsikter? Sexuella preferenser? Kom, kom, ta för er bara, Lobbyn. Inte bara på dina datorer, utan för alla i hela hushållet. Riksdagen är generös, den som inte har något att frukta kan inte ha något att dölja.Intrångsundersökningen genomförs av kronofogden, med Lobbyn i följe och förmodligen som tekniska experter. Det är värt att notera att det är först vid detta tillfälle som man får reda på att en stämningsansökan över huvud taget lämnats in, och att man har en stämning riktad mot sig. Massor har alltså hänt utan att man har meddelats.Lagtext från sidan 176 i propositionen: “Har domstolen bifallit ett yrkande om kvarstad utan att höra motparten, ska beslutet expedieras till parterna och motparten ska föreläggas att yttra sig över beslutet (Fitger, Rättegångsbalken, Del 1, s. 15:14). Utgångs-punkten är att beslutet ska skickas samma dag som avgörandet har meddelats, se 2 § förordning (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.. Om ett beslut har meddelats utan att motparten har hörts behöver det dock inte sändas till motparten förrän det kan göras utan att verkställigheten av beslutet riskeras.Därnäst kommer de med ett utpressningsbrev. Då kräver de dig, eller den barnfamilj som de gjort husrannsakan hos, på tiotusentals eller ibland hundratusentals kronor. Vi vet att det är så, vi har sett deras utpressningsmallar.Utpressningsmallarna talar för sig själva.Skadeståndet de kräver behöver inte vara pengar de förlorat. Lagen går ifrån en grundprincip i svensk civilrätt om att man bara kan kräva igen faktiska förluster. Lagen tillåter Lobbyn att sätta skadeståndsnivån utifrån ?industrins intresse att det inte upprepas? ? i klartext, så högt att det skrämmer folk. I allt väsentligt privata straffböter, alltså. Men på hundratusentals kronor i stället för, som är brukligt, hundralappar.Det här är otroligt upprörande. Jag skrev en längre bloggpost om det här. Kortfattat, så införs en ny mätning av skadeståndets belopp i lagen, så att skadeståndet sätts utifrån industrins hämndbegär i stället för vad de faktiskt förlorat.Ur lagrådsremissen:

Citat:
Skadeståndsbestämmelserna i samtliga immaterialrättslagar förtydligas med avseende på de omständigheter som ska beaktas vid fastställandet av skadestånd när intrång har begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet. I samtliga lagar anges därmed uttryckligen att hänsyn särskilt ska tas till1. rättighetshavarens uteblivna vinst,

2. vinst som intrångsgöraren har gjort,

3. skada på rättighetens anseende,

4. ideell skada samt

5. rättighetshavarens intresse av att intrång i immaterialrättigheten inte görs.


Lagrådet kommenterade denna skrivning i lagrådsremissen:

Citat:
Femte punkten har formulerats på ett sätt som om beräkningen av ersättningens storlek också skulle fullgöra ett allmänpreventivt syfte. … Vid föredragningen framkom dock att avsikten inte är att tillgodose något allmänintresse utan att främja enbart upphovsmannens eller rättsinnehavarens intresse.


Vi går vidare:I ?vänlighet?, så erbjuder de sig att inte gå till domstol om du betalar halva beloppet inom tio dagar. Om det går till domstol, så hotar de med att du dessutom måste betala deras rättegångskostnader på ytterligare massor. I Danmark, där det här systemet har funnits ett par år, så blir de flesta så rädda att de betalar för att bli av med problemet, oavsett om de har gjort något fel eller inte. Konceptet ?rättssäkerhet? existerar inte. Lobbyn är inte ett dugg intresserad av att personen som faktiskt fildelat betalar, de är intresserade av att någon får agera syndabock. Om det är rätt person är inte så viktigt.I utpressningsmallarna har vi redan sett att de erbjuder sig att betala halva beloppet inom tio dagar. Det framkom nyligen att det kommer att kosta ytterligare mellan 100000 och 300000 bara att få sin sak prövad i domstol, om man förlorar. Det är utöver skadeståndet som Lobbyn vill ha - och som är satt för att orsaka maximal skada och statuera exempel, inte för att ersätta faktiska förluster. Vilken barnfamilj skulle våga chansa på det?Sedan kan man gå till domstol om man trots allt kräver någon form av rättvisa och inte vill betala, utan vill bevisa sin oskuld. Bevisa sin oskuld. Det är inte längre en straffrättslig rättegång, utan en civilrättslig. ?Oskyldig till motsatsen bevisats bortom rimligt tvivel? gäller inte. Men ? aha! ? Lobbyn har ju frusit ens bankkonto. Så det finns inga pengar till försvarare. De pengarna som finns kommer man inte åt.Det är som sagt en civilrättslig tvist, så man behöver inte vara 99% skyldig. I teorin räcker det med att Lobbyn verkar mer trovärdig i domstolsförhandlingarna. Civilrättsliga tvister är skapade för att vara mellan två jämnstarka parter.På vilket sätt är det jämnstarkt då en hel branschorganisation stämmer en barnfamilj?Slutligen, efter de har dömt barnfamiljen till enorma skadestånd (eftersom de inte kan betala någon försvarare), så kan den anklagade barnfamiljen tvingas att själv betala en tidningsannons för att berätta att de blivit dömda. Det här är också något helt nytt, en återinförsel av skampålen, som den dömde dessutom tvingas att betala för.Detta framgår av sektion 13.2.2 på sidan 238 i propositionen:I … upphovsrättslagen … införs nya bestämmelser som innebär att domstol i mål om intrång eller överträdelser som avses i 53 § upphovsrättslagen, på yrkande av käranden, får ålägga den som har gjort eller medverkat till intrånget eller överträdelsen att bekosta lämpliga åtgärder för att sprida information om domen i målet. Motsvarande ska gälla i fråga om försök och förberedelse.Lagtexten talar bra för sig själv. Notera att det gäller även “försök” och “förberedelse”.Man behöver inte någon speciell retorik just nu. Det räcker att berätta rakt upp och ner vad den här lagen innebär. Problemet är snarare att över huvud taget bli trodd.Några hävdar att den bygger på ett EU-direktiv; att Sverige skulle vara tvingade att införa det här. Det är ren lögn rakt upp och ner. Det har varit hela vägen uppe i EG-domstolen som har tydligt sagt att Sverige inte inte inte måste införa de här galenskaperna. Det är bara regeringens eget ansvar och de har inga att gömma sig bakom.Det har påståtts att det visst är ett EU-direktiv (2004/48/EG) som ligger bakom Privatpolislagen. Och att det visst ska tolkas så här. Och att Sverige till och med blivit dömda i EG-domstolen för att inte ha infört det (15 maj 2008). Det är en väldigt selektiv del av sanningen. Det är sant att det finns ett direktiv som heter 2004/48/EG, som Sverige dömdes för att inte ha infört, men det direktivet kräver inte den här lagstiftningen. Det är något som regeringen hittat på alldeles själva, och bakar in det i det lagförslaget om direktivet för att ha något att gömma sig bakom.Det här har utmanats i olika instanser, där ett fall gick hela vägen till EG-domstolen. Det var spanska Lobbyn som försökte stämma spanska Telefónica för att få dem att lämna ut personuppgifter. Målet avgjordes i EG-domstolen och var solklart, det står i stor text på första sidan:Gemenskapsrätten innebär inte att medlemsstaterna är skyldiga att lämna ut personuppgifter i tvistemål, i syfte att skapa ett effektiv [sic] skydd för upphovsrätten.Immaterialrättsgruppen på Justitiedepartementet kontrar då med att direktivet kräver effektiva åtgärder för att skydda upphovsrätten, och att om Sverige inte inför detta, så “måste vi införa något annat”, och pekar på att de måste stänga av medborgare från nätet i stället. Det är, återigen, rent hittepå som inte har grund i någon domstol eller verklighet: flera länder (bland annat Spanien) har infört direktivet ifråga utan privatpolislag och anses ha ett effektivt skydd i direktivets mening utan att de inför något annat. Ingen har åtminstone ifrågasatt det, vilket Lobbyn skulle gjort direkt om de trodde att de kunde vinna den striden.En sådan argumentation från immaterialrättsmaximalistiska tjänstemän har som enda syfte att försöka bakbinda Sveriges riksdag. Men riksdagen bestämmer själv vilka lagar som ska stiftas i Sverige. Det är därför riksdagen finns.När politikerna inte förstår det, så måste de bytas ut. Som tur är, så går precis det att göra. Och det är det som vi måste lyckas med.


   
  (#2) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #132595
Standard RE: Nyhetsbrev 2009-03-09 - 2009-03-09, 18:14

EDB + FRA ?https://www.flashback.info/showthread.php?t=698653


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
  (#3) Gammal
Guest
 
Inlägg: n/a

Länk: #132597
Standard RE: Nyhetsbrev 2009-03-09 - 2009-03-09, 18:28

vart är sverige på väg. jag är uppriktigt sagt rädd.
   
  (#4) Gammal
Guest
 
Inlägg: n/a

Länk: #132598
Standard RE: Nyhetsbrev 2009-03-09 - 2009-03-09, 18:36haha,ursäkta språket men....vem fan bryr sig om deras lagar ?

Lagar är till för att brytas,speciellt lagar framställda av några som är 60-70 bast.

Fixa proxy IP ! ----> Fortsätt vara en fri människaVarje gång de hittar på något att begränsa vår frihet med så kommer vi alltid hitta på något som gör oss fria igenOver & Out

--------------------

Stolt ägare av www.gamingsongs.se

--------------------
   
  (#5) Gammal
Guest
 
Inlägg: n/a

Länk: #132600
Standard RE: Nyhetsbrev 2009-03-09 - 2009-03-09, 18:41

Digital copyright is a SCAM

http://www.youtube.com/watch?v=wAmm5OzLH0A
   
  (#6) Gammal
Guest
 
Inlägg: n/a

Länk: #132604
Standard RE: Nyhetsbrev 2009-03-09 - 2009-03-09, 18:49

Det du skrev i förra brevet som du citerade nu, kan man inte publicera det i media så att folket värkligen får reda på vad dom håller på att få igenom.
   
  (#7) Gammal
Guest
 
Inlägg: n/a

Länk: #132605
Standard RE: Nyhetsbrev 2009-03-09 - 2009-03-09, 18:50

Vi är på väg mot George Orwells 1984!

Skrämmande.
   
  (#8) Gammal
Guest
 
Inlägg: n/a

Länk: #132606
Standard RE: Nyhetsbrev 2009-03-09 - 2009-03-09, 18:52

Precis läst ditt mail och nyligen avslutat argumentations delen.

Alltså, jag vet fan inte vad man ska säga. Det är FÖR sjukt!

Känns knappt som att det kommer att ge något att försöka förklara detta, ven skulle tro mig liksom :S Det är ju knappt så att jag själv kan eller änns vill det!Kommer ihåg för länge sedan när det första förslagen, eller när det började talas om "privatpolisen" och jag berättade om det för mina kompisar, och alla var ju bara överäns om att det var ju för sjukt för att kunna hända i lilla Sverige.

Men nu är det ju så, det är redan infört och vi väntar bara på att det ska sättas i verkan.Men liksom, vad ska man göra, läste även om de där uträkningarna från danmark, jag som student i min lilla studentlägenhet i en korridor har ju inte precis "någon miljon" att slänga ut på 10 dagar till dem även om jag så hade velat. Ska de ta upp det i rättegång då och ge mig böter/skadestånd på 2,5 miljoner då eller?

Ska de sätta mig i fängelset eller ska jag behöva flytta fram min planerade landsflytt med 2år?Och om man tänker rent generellt, hur många personer/studenter/barnfamiljer, alla de som helt enkelt fildelar, har några eller någon miljon att kunna slänga iväg så där?

Ska de alltså ruinera massiv med svenska medborgares liv eller?Men visst, gör det, samma på er en väldans massa massa personer som då inte längre har något att förlora (lobbyn har ju tagit allt!) som sina fiender.

Ska Sverige då gå tillbaka till en mer ocivilicerad tid där man inte längre kan förlita sig på att landets lagar och styre(regeringen) skall skydda en? Ska man då få börja utkräva sin hämd på ett mera ocivilicerat vis?

Vad hade de tänkt att detta ska leda till egentligen?Precis som du sa Rick, så borde det handla om några hundralappar, det hade alla haft råd med, då skulle man ju nästan kunna betala den bara för att få dem att vra tysta.

Men när de sätter så sjukt hutlösa summor så kommer man ju inte ha råd.

Ja du, vart är Sverige på väg egentligen? På väg bort från ett land jag kan tänka mig att leva i i alla fall =/
   
  (#9) Gammal
Guest
 
Inlägg: n/a

Länk: #132607
Standard RE: Nyhetsbrev 2009-03-09 - 2009-03-09, 18:54

Fungerar Hot-spot shield om man vill dölja sin ip eller så att man får en till? xP Med andra ord, kan dom spåra ens ip om man använder hot-spot (kanske dum fråga)
   
  (#10) Gammal
Guest
 
Inlägg: n/a

Länk: #132611
Standard RE: Nyhetsbrev 2009-03-09 - 2009-03-09, 19:15

Om man vill få stopp på denna idiotlag finns det ju bara ett effektivt sätt.Åk till McD och tokladda. Gör sedan likadant på Burger King och andra stora multinationella kedjor, inte hos "Lisas kanelbulle och internet".

Om nu "Juntan" skulle ge sig på McD, för det är ju de som står för internetet så lär det väl bli två stora drakar som får slåss mot varandra.

Toksurfa på ett kommunalt bibliotek ger inget, men hitta något stort och statligt med fri surf. Då hamnar staten mellan två istappar. Skall staten fällas pga en lag de själva stiftat?

Finns det gratis internet i Riksdagshuset?Det värsta är ju att lagen är så VANSINNINGT VANSINNIG att vanligt folk helt enkelt inte tror på det.

Medelsvenssons orakelkälla till information (Aftonblasket och Sexpressen) har ju inte skrivit några krigsrubriker, alltså finns det inte.
   
 

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Nyhetsbrev 2009-12-28 Rick Falkvinge Allmän information och frågor 18 2010-06-07 21:12
Nyhetsbrev 2009-09-27 Rick Falkvinge Allmän information och frågor 13 2009-11-28 12:14
Nyhetsbrev 2009-10-13 Rick Falkvinge Allmän information och frågor 11 2009-10-20 18:54
Nyhetsbrev 2009-02-09 Rick Falkvinge Allmän information och frågor 25 2009-02-17 06:33
Nyhetsbrev 2009-02-03 Rick Falkvinge Allmän information och frågor 11 2009-02-10 23:46Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com