Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Björn Odlund Inte uppkopplad
 
Björn Odlunds avatar
 
Inlägg: 1 072
Reg.datum: Jan 2006
Standard 2009-08-10: Styrelsemöte - 2009-08-12, 23:58

10/8 2009 20:00 Mötet ägde rum per telefonkonferensMötet öppnas

Rick Falkvinge öppnar mötetNärvarande:

Rick Falkvinge

Mårten Fjällström

Anna Troberg

Christian Engström

Klara Tovhult

Rickard Olsson

Stefan Flod

Anna Svensson

Mikael Nilsson

Sofia Dahlgren

Björn OdlundMötesfunktionärer:

Mötet valde

Ordförande: Rick Falkvinge

Sekreterare: Björn Odlund

Justerare: Anna Troberg och Anna SvenssonBudget:

Ändrade benämningnen på posten ?socialt event? till ?internutbildning?. I övrigt antogs den föreslagna reviderade budgeten.

Mårten Fjällström deltog inte i beslutet om budgetrevidering.Lokalval:

Styrelsen beslutade

ATT partiet kommer ställa upp i kommunal- och landstingsval där den lokala organisationen så önskar och vi har tillräcklig organisatorisk styrka.

ATT partisekreteraren får i uppdrag att till nästa möte utarbeta ett förslag för kriterierna för tillräcklig organisatorisk styrka.

ATT styrelsen avser att ställa ganska hårda krav på lokala organisationer som vill ställa upp, för att försäkra att deltagandet blir seriöst och tillför nya aspekter i den lokala politiken.Björn Odlund och Klara Tovhult reserverade sig mot beslutet: Vi reserverar oss mot styrelsens beslut att ställa upp i kommun- och landstingsval. Även om vi personligen tycker att det är rätt väg att gå tycker vi att det är beklagligt att beslut i en fråga som är så grundläggande, både strategiskt och för partiets framtida identitet inte förankras genom ett medlemsmöte när det finns möjlighet att göra så. Årsmötet har delegerat mandat till styrelsen mellan årsmöten att besluta i frågor som rimligen inte kan behandlas av hela medlemskåren. Men vi anser att detta är ett beslut av sådan historisk rang och en helt ny era i partiets verksamhet, att styrelsen borde gett beslutandemakten till dem som har rätt, ur en moralisk synvinkel, att besluta i frågan.Riksdagsvalsedlar:

styrelsen beslutade

ATT styrelsen går till beslut i frågan.

ATT partiet använder fem listor, en för varje distrikt.

ATT styrelsen ger partiledningen i uppdrag att genomföra ett provval inom här satta parametrar. Partiledningen får själv avgöra praktiska detaljer kring provvalet som styrelsen inte utfärdat instruktion om.

ATT styrelsen meddelar att den senare ämnar fastställa slutliga valsedlar med provvalet som grund.

ATT fri kandidering används bland alla medlemmar, och att alla som får kandidera också har rösträtt i provvalet. Provvalet ska gå till så att alla med rösträtt får sätta ihop en helt egen röstsedel med (upp till) 22 namn. Den som önskar, kan också lista (upp till) fem namn som han/hon inte önskar se på valsedeln. De ihopsatta valsedlarna vägs sedan samman med Condorcet eller någon annan ansedd hellistevärdering till resultatlista eller resultatlistor från provvalet.

ATT den algoritm som används för resultatgenerering utifrån provvalets rådata skall publiceras före provvalet.

Resterande delar av frågan om riksdagsvalsedlar bordlades.Klara Tovhult reserverade sig mot beslutet: Jag reserverar mig mot beslutet att inte ta upp frågan om riksdagsvalsedlar på medlemsmöte. Utformningen av valsedlar är en principiellt viktig fråga för partiet och medlemmarna ska ha så stort inflytande som möjligt i processen. Diskussionen är långt ifrån klar.Arbetsgrupp:

Styrelsen valde att bordlägga frågan.Partiledarlön:

Styrelsen beslutade följande gällande partiledarlön/lönetillägg:

ATT Lönetilläggets storlek, räknat i bruttolön före skatt, är SEK 45.000 minus den lön Rick uppbringar från Christian Engström, räknat med den valutakurs som gäller den 25e i aktuell månad, förutsatt att detta belopp överstiger SEK 1000.

ATT Beslutet gäller under villkoret att Rick Falkvinge uppbär en lön som lokalassistent på heltid åt Christian Engström, med en heltidslön på minst EUR 3200 per månad. Beslutet börjar gälla när en sådan anställning börjar löpa.

ATT Beslutet upphör att gälla antingen när Rick Falkvinges anställning som lokalassistent inte längre uppfyller kraven ovan, eller när Rick Falkvinge upphör att vara partiledare, eller efter riksdagsvalet 2010, vilket som än inträffar först.

ATT Lönetillägget gäller inte retroaktivt, och innebär inte en "skälig retroaktiv ersättning" enligt 2009 års årsmötesbeslut, och inte heller säger det något om en eventuell nivå på en sådan "skälig retroaktiv ersättning" när den frågan kommer upp i framtiden.

Rick Falkvinge avstod från att rösta i frågan. Beslutet var enhälligt.Informationsvägar:

Styrelsen beslutade

ATT styrelsen är bekymrad över oklara informationsvägar och informationsspridning i organisationen, och ger partiledningen i uppdrag att utvärdera läget, förändra situationen, och återkomma med rapport senast den 30 september 2009.Free Software Pact:

Frågan om våra företrädare borde rekomenderas att skriva på denna diskuterades, då ett förtydligande inkommit från initiativtagarna. Frågan bordlades.Transparens gällande information:

Styrelsen beslutade

ATT Partiet strävar efter att information som görs tillgänglig för partiets medlemmar även bör göras tillgänglig för allmänheten.


Björn Odlund, Borås
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Björn Odlund Inte uppkopplad
 
Björn Odlunds avatar
 
Inlägg: 1 072
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #165910
Standard RE: 2009-08-10: Styrelsemöte - 2009-08-13, 00:13

Notera att protokollet inte är justerat ännu.


Björn Odlund, Borås
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Mazdak Inte uppkopplad
 
Mazdaks avatar
 
Inlägg: 45
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #165913
Standard RE: 2009-08-10: Styrelsemöte - 2009-08-13, 01:05

Härligt att det drogs ihop så snabbt =) Progress!Jag ger en eloge till Björn Odlund och Klara!


Mazdak Farrokhzad/Centril
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #165955
Standard RE: 2009-08-10: Styrelsemöte - 2009-08-13, 10:39

Ett mjukt beslutsfattande. (mjuka hälsningar)

Protokollet ger intryck av ett lugnt och trivsamt styrelsemöte utan en enda droppe blodspillan.Man kan vända sig emot att en ersättare reserverar sig mot ett beslut som denne inte har deltagit i.

Alla ordinarie styrelseledamöter var närvarande på mötet och då skall inte en ersättare ha rösträtt.


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
Mikael Nilsson Inte uppkopplad
 
Mikael Nilssons avatar
 
Inlägg: 897
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #165990
Standard RE: 2009-08-10: Styrelsemöte - 2009-08-13, 12:30

Björn ersatte Anna Svensson i vissa delar av mötet, eftersom hon inte var närvarande under hela mötet. Det borde kanske framgå ur protokollet kan man kanske tycka. Men Björns reservation är korrekt genomförd.


   
Svara med citat
  (#6) Gammal
willenfort Inte uppkopplad
 
willenforts avatar
 
Inlägg: 1 175
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #165991
Standard RE: 2009-08-10: Styrelsemöte - 2009-08-13, 12:31

Citat:
Henry Rouhivuori (2009-Aug-13)Ett mjukt beslutsfattande. (mjuka hälsningar)Protokollet ger intryck av ett lugnt och trivsamt styrelsemöte utan en enda droppe blodspillan.Man kan vända sig emot att en ersättare reserverar sig mot ett beslut som denne inte har deltagit i.Alla ordinarie styrelseledamöter var närvarande på mötet och då skall inte en ersättare ha rösträtt.


Tillåt mig att citera wikipedia:"Ett sätt att anmäla avvikande mening i en styrelse eller annat beslutande organ för den som ogillar beslutet. Den som reserverar sig anmäler det efter, och i direkt samband med, beslutet. Denne kan även tala om att han stöder ett annat förslag, såväl som lämna en skriftlig reservation. En reservation är i politisk mening en starkare markering än en protokollsanteckning eller att inte delta i beslutet. I offentlig förvaltning anses man i juridisk mening ha stött beslutet om man inte reserverar sig."som du ser finns inget krav att man ska ha röstat i frågan. däremot är reservation enda möjligheten att i protokollet visa att man inte stödjer beslutet samt motivera sin åsikt. DVS helt rätt agerat.

/C


--------------------------------
Christoffer Willenfort
Orggruppen
Energigruppen
0708-100 282
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
agnesson Inte uppkopplad
Ansvarig forumgruppen
 
agnessons avatar
 
Inlägg: 2 856
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #165992
Standard RE: 2009-08-10: Styrelsemöte - 2009-08-13, 12:41

Ja det är helt klart rimligt att från protokollet kunna läsa vilka som har röstat i frågorna. Det är överhuvudtaget helt onödigt att ha med en närvarolista om vi medlemmar inte vet vilka som har haft rösträtt.


Sitter i partiledningen med ansvar för lokala föreningar

Arbetar som lokal assistent åt Amelia Andersdotter i Sverige
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
deerf Inte uppkopplad
 
deerfs avatar
 
Inlägg: 182
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #166001
Standard RE: 2009-08-10: Styrelsemöte - 2009-08-13, 14:53

eloge till Björn och Klara som lyssnar på medlemmarna Men jag rätar mig i leden och ser fram emot prov röstningen även om jag personligen tycker det är fel.


Jonas Sandberg

Ordförande Ung Pirat Piteå
Kommunledare Piratpartiet Älvsbyn
Valkretsledare Norrbotten
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
Anna Troberg Inte uppkopplad
 
Anna Trobergs avatar
 
Inlägg: 616
Reg.datum: Apr 2008

Länk: #166075
Standard RE: 2009-08-10: Styrelsemöte - 2009-08-14, 08:07

Justeras. :-)


Partiledare
Blogg: http:www.annatroberg.se
Mejl: anna.troberg@piratpartiet.se
Facebook: http://www.facebook.com/annatroberg1
Skype: anna_troberg
Mobil: 0704-676 273
   
Svara med citat
  (#10) Gammal
RikMatts Inte uppkopplad
 
RikMattss avatar
 
Inlägg: 1 776
Reg.datum: Sep 2006

Länk: #166135
Standard RE: 2009-08-10: Styrelsemöte - 2009-08-14, 16:12

Citat:
Björn Odlund (2009-Aug-13) ATT styrelsen meddelar att den senare ämnar fastställa slutliga valsedlar med provvalet som grund.


Demokrati behöver tydligen ett högsta råd som är bra för att kompensera så att det inte blir för demokratiskt. Så i Iran, så ock i Piratpartiet.Citat:
Klara Tovhult reserverade sig mot beslutet: Jag reserverar mig mot beslutet att inte ta upp frågan om riksdagsvalsedlar på medlemsmöte. Utformningen av valsedlar är en principiellt viktig fråga för partiet och medlemmarna ska ha så stort inflytande som möjligt i processen. Diskussionen är långt ifrån klar.


Heder år Klara! Inför nästa årsmöte kommer kandidater till styrelseposter att få berätta om hur de ser på detta med nomineringar till val.


----------------------------------------------------------------
Jag blev och är Bengt Jonsson.

blogg: http://viktualiebrodern.wordpress.com
   
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
2009-10-03 Styrelsemöte Björn Odlund Styrelsens protokoll 97 2009-11-18 23:37
2009-09-07 Styrelsemöte Mårten Fjällström Styrelsens protokoll 16 2009-09-14 09:48
styrelsemöte 2009-07-18 Falathar Ung Pirat-avdelningen Piratnätet 0 2009-07-18 12:40
Styrelsemöte 2009-06-18 eCo Ung Pirat Borlänge 0 2009-06-20 22:37
2009-06-02: styrelsemöte Mårten Fjällström Styrelsens protokoll 7 2009-06-09 21:36Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com