Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Mårten Fjällström Inte uppkopplad
 
Mårten Fjällströms avatar
 
Inlägg: 2 622
Reg.datum: Feb 2006
Standard 2009-09-07 Styrelsemöte - 2009-09-07, 21:37

Röstlängd:

Mårten Fjällström

Stefan Flod

Rick Falkvinge

Rickard Olsson

Björn Odlund

Mikael Nilsson

Anna TrobergMötesfunktionärer:

Styrelsen valde:

Mötesordförande: Rick Falkvinge

Mötessekreterare: Mårten Fjällström

Justerare: Stefan Flod, Björn Odlund1. Extra årsmöte

Styrelsen beslutade

att styrelsen kallar till medlemsmöte 19/10-25/10 för att behandla punkter enligt nedan:* Verksamhets-, revisions- och ekonomisk berättelse för det gångna året samt frågan om styrelsens

ansvarsfrihet. Årsmötet beslöt att bordlägga frågorna till ett senare extra årsmöte.* Verksamhetsplan 2009. Denna bordlades på årsmötet.* Motion 9 - andra läsning

att i stadga § 10 ÅRSMÖTE stryka följande lydelse

Årsmötet väljer partiledare för ett år samt övriga styrelsemedlemmar för två år i taget; första året

väljs halva styrelsen för ett år.

att i stadga § 10 ÅRSMÖTE ändra följande

13. Val av styrelsen:

a. Val av partiordförande

b. Val av kassör

c. Val av övriga ledamöter i styrelsen

d. Val av ersättare i styrelsen (inte obligatoriskt)

till

13. Val av styrelsen:

a. Val av ordförande

b. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter

c. Val av styrelsesuppleanter

(Notera att årsmötet beslöt att ändra §13 som numera reglerar mandatperioden. Om andra läsning

inte bifalls av ändringen av §10 har vi en självmotsägande stadga, då §13 inte kräver två läsningar.)* Motion 7 - andra läsning

Med ändringar hade årsmötet att ta ställning till följande lydelse på §20 i stadgan:

Partiets stadgar, utom paragraferna §1 NAMN OCH ORGANISATIONSFORM, § 10 ÅRSMÖTE, §

11 MEDLEMSMÖTE, § 20 STADGEÄNDRING samt § 21 UPPLÖSNING, kan ändras genom

beslut på årsmöte eller medlemsmöte om beslutet tas med minst 75 procent majoritet.

Samtliga paragrafer kan ändras genom beslut på två på varandra följande års- eller

medlemsmöten med minst två veckors mellanrum, om besluten tas med minst 75% majoritet.

Årsmötet biföll denna i en första läsning med 70-13 (10).Samt de missade punkterna:

14. Val av revisorer och revisorsuppleanter

15. Val av valberedningStyrelsen noterade att detta möte fyller rollen av det extra årsmöte, som skulle utlysas, men som inte finns definierat i våra stadgar.att styrelsen ger i uppdrag till partiledningen att ta fram arbetsformer för medlemsmötet.2. Arbetsgrupp i enlighet med stadgarna

Styrelsen diskuterade frågan och konstaterade att befogenheterna för gruppen behöver diskuteras mer. Styrelsen bordlade frågan.3. Kommunala val

Styrelsen diskuterade förutsättningarna för deltagande i kommunala val, de ekonomiska villkoren, behov av kandidatförsäkringar och arbetsordningar för fullmäktigegrupper. Styrelsen noterade att det finns mer som kommer behöva diskuteras inom detta område.Styrelsen beslutade:

att fastställa följande krav för deltagande i kommunalval:Plattform

Den politiska plattformen för deltagande i kommunval bör vara välformulerad och inriktad på våra frågors tillämpning i den aktuella kommunen. Den får inte strida mot principprogrammet.Kommunledare får i uppdrag att i samråd med medlemmarna i kommunen formulera och verkställa processen för att ta fram plattformen. Kommunledaren måste:a) meddela medlemmarna i kommunen hur processen ser ut och hur medlemmarna kan påverka plattformen, alla medlemmar ska ges möjlighet att delta i processen.

b) anslå plattformen vid en senare meddelad deadline.Fullmäktigestrategi

Strategin i fullmäktige bör var anpassad till att i respektive kommun och landsting maximera inflytandet för våra sakfrågor, med öppenhet att göra upp med båda blocken. Eftersom kommuners politiska landskap kan se olika ut kan den specifika strategin variera.Kommunledaren har i den kommun där det är aktuellt att ställa upp i uppdrag att i samråd med medlemmarna i kommunen formulera och verkställa processen för att ta fram strategin. Kommunledaren måste:

a) meddela medlemmarna i kommunen hur processen ser ut och hur medlemmarna kan medverka i att ta fram strategin, alla medlemmar ska ges möjlighet att delta i processen.

b) anslå strategin vid en senare meddelad deadline.Kommunledaren ska anslå plattform och strategi till omröstning bland de lokala medlemmarna. Om plattform och strategi godkänns ska valsedel fastställas.Valsedel

Valsedeln ska ha en minimilängd, det är 12% om fullmäktige har under 61 platser i fullmäktige, 20% om det är 61 platser eller mer, upp till ett krav på 22 kandidater.Fri kandidering ska användas bland de medlemmar som är bosatta i det relevanta geografiska området och som kvalificerar som kandidater enligt vallagen.Beslutande primärval ska hållas genom Condorcetomröstning bland alla medlemmar som är bosatta i det relevanta geografiska området, där de får rangordna sin egen valsedel på samma sätt som i primärvalet till riksdagsvalsedlarna.Styrelsen fastställer slutgiltigt plattform, strategi och valsedlar.Där kommunala val nämns gäller samma för landstingsval. Där kommunledare nämns för kommunalval, gäller valkretsledare för landstingsval och distriktsledare för landsting och regioner som sträcker sig över flera valkretsar. Uppgiften får delegeras.Notera att principprogrammet deklarerar att "För att kunna enas som rörelse tar vi inte ställning i andra politiska frågor som inte har samband med de principer vi här deklarerat."4. Butikens namn

Styrelsen diskuterade frågan och beslutade

att styrelsen godkänner att butiken använder namnet "Piratpartiet Service AB" och Piratpartiets logotyp så länge avtalet gäller. Företaget skall verka i partiets intressen och för dess väl och framgång. Företaget skall endast bedriva verksamhet med tydlig koppling till piratpartirörelsen. Om företaget uppenbarligen handlar i strid med partiets intressen eller eljest uppenbarligen skadar partiet eller på annat sätt motarbetar partiet kan lånet av namnet dras tillbaka av styrelsen. Företaget måste då byta namn inom 30 dagar. Om beslutet upphävs så betalar partiet skadestånd till företaget motsvarande kostnaderna för namnbytet, maximalt 10 000 kronor.5. Riksdagsvalsedlars utformning

Styrelsen diskuterade frågan och beslutade

att fri kandidering används bland alla medlemmar som får kandidera enligt vallagen, och att alla medlemmar har rösträtt i provvalet. Provvalet ska gå till så att alla med rösträtt i provvalet får sätta ihop en helt egen röstsedel med (upp till) 22 namn. De ihopsatta valsedlarna vägs sedan samman med Condorcet eller någon annan ansedd hellistevärdering till resultatlista eller resultatlistor från provvalet.Styrelsen beslutade att bordlägga resten av frågorna.


"Med bevis finns inga hinder att döma så kallade muslimer i svenska domstolar, det sker dagligen. Terroristlagstiftningen gäller bara så kallade muslimer som är oskyldiga i lagens mening." - Jan Guillou
_________________
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #168817
Standard RE: 2009-09-07 Styrelsemöte - 2009-09-07, 22:00

Riksdagsvalsedlarna:En person med rösträtt har alltså samtliga kandidater att välja mellan när hen gör i ordning sin röst.


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Mårten Fjällström Inte uppkopplad
 
Mårten Fjällströms avatar
 
Inlägg: 2 622
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #168818
Standard RE: 2009-09-07 Styrelsemöte - 2009-09-07, 22:17

Jag är lite trött just nu, och är inte säker på att jag förstår frågan.Det finns fler beslut som behöver tas under punkten riksdagslistor. Kommunalvalsfrågan tog så pass med tid och energi att styrelsen valde att bordlägga resten av punkten riksdagslistor, efter att styrelsen korrigerat beslutet från förra gången och tagit bort de svarta kamelerna samt sett till att alla medlemmar kan rösta. Styrelsen har alltså inte kommit längre i den frågan, bara ändrat i tidigare beslut.


"Med bevis finns inga hinder att döma så kallade muslimer i svenska domstolar, det sker dagligen. Terroristlagstiftningen gäller bara så kallade muslimer som är oskyldiga i lagens mening." - Jan Guillou
_________________
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #168819
Standard RE: 2009-09-07 Styrelsemöte - 2009-09-07, 22:19

Ja ok jag missförstod det så att styrelsen bordlagt resten av punkterna som skulle ha tagits upp på mötet.Citat:
5. Riksdagsvalsedlars utformning

Styrelsen diskuterade frågan och beslutade

att fri kandidering används bland alla medlemmar som får kandidera enligt vallagen, och att alla medlemmar har rösträtt i provvalet. Provvalet ska gå till så att alla med rösträtt i provvalet får sätta ihop en helt egen röstsedel med (upp till) 22 namn. De ihopsatta valsedlarna vägs sedan samman med Condorcet eller någon annan ansedd hellistevärdering till resultatlista eller resultatlistor från provvalet.Styrelsen beslutade att bordlägga resten av frågorna.
Protokollet är lite luddigt skrivet i slutet.

Om den sista raden har att göra med valsedlarna är otydligt.

Det framgår heller inte att det kommer fler beslut angående valsedlarna.


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #168824
Standard RE: 2009-09-07 Styrelsemöte - 2009-09-07, 23:05

Det verkar jobbigt att sitta i styrelsen. I hela tre år dessutom.(noterar fyra frånvarande)


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
Stefan Flod Inte uppkopplad
Förbundsordförande UP
 
Stefan Flods avatar
 
Inlägg: 2 340
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #168855
Standard RE: 2009-09-07 Styrelsemöte - 2009-09-08, 08:15

Justerat//Stefan Flod


________________________

tel:0760-18 89 18
http://stefanflod.com/
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Stefan Flod  
Svara med citat
  (#7) Gammal
duke_h3 Inte uppkopplad
 
Inlägg: 329
Reg.datum: Jan 2009

Länk: #168867
Standard RE: 2009-09-07 Styrelsemöte - 2009-09-08, 10:13

Hej alla.kul att se att vi kommer vidare med det här med riksdagslistor, även om jag ser en del orosmoln på himlen. Exempelvis det här med diskriminering på dem. Personligen tycker jag det är ovärdigt.Men det är inte det viktigaste, utan så är jag mycket mycket orolig över det accelererande styrelseskolk som vi ser? Varför har folk kandiderat till styrelsen om man inte tänker vara med och deltaga i besluten?
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #168868
Standard RE: 2009-09-07 Styrelsemöte - 2009-09-08, 10:20

Citat:
duke_h3 (2009-Sep-08)Men det är inte det viktigaste, utan så är jag mycket mycket orolig över det accelererande styrelseskolk som vi ser?
Du också... jaha då blir inte styrelsen arvoderad, inte på förslag av mig iallafall. Det vore orättvist med arvoden om vissa skiter i arbetet.


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
Richie Inte uppkopplad
 
Richies avatar
 
Inlägg: 2 520
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #168874
Standard RE: 2009-09-07 Styrelsemöte - 2009-09-08, 11:18

Citat:
Henry Rouhivuori (2009-Sep-08)Det vore orättvist med arvoden om vissa skiter i arbetet.


Kanske en karensdag för styrelsearvodet när folk är sjuka?Allvarligt talat, nu får ni tagga ner er lite. Jag ska inte påstå att alla som saknades igår var sjuka, men jag vet att minst en av dem var det.Och "accelererande styrelseskolk"? Förra mötet så var samtliga ledamöter på plats och deltog, på mötet innan saknades en enda ledamot, som var på resa i Thailand.


-- Old pirates never die, they just row faster
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Richie  
Svara med citat
  (#10) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #168876
Standard RE: 2009-09-07 Styrelsemöte - 2009-09-08, 11:35

Citat:
Richie (2009-Sep-08)Kanske en karensdag för styrelsearvodet när folk är sjuka?
Detta ser ut som ett skämt.I vart fall så hade jag tänkt att arvodet för året betalas ut efter styrelsen har konstituerat sig. Alltså som ett förskott.Jag kommer föreslå att partiet köper in en stämpelklocka i min motion om arvodering.


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
2009-10-03 Styrelsemöte Björn Odlund Styrelsens protokoll 97 2009-11-18 23:37
2009-09-07 Styrelsemöte Björn Odlund Styrelsens protokoll 7 2009-09-29 12:38
styrelsemöte 2009-07-18 Falathar Ung Pirat-avdelningen Piratnätet 0 2009-07-18 12:40
Styrelsemöte 2009-06-18 eCo Ung Pirat Borlänge 0 2009-06-20 22:37
2009-06-02: styrelsemöte Mårten Fjällström Styrelsens protokoll 7 2009-06-09 21:36Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com