Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Mikael Nilsson Inte uppkopplad
 
Mikael Nilssons avatar
 
Inlägg: 897
Reg.datum: Jun 2006
Standard 2009-11-02 Styrelsemöte - 2009-11-04, 20:36

Protokoll för Piratpartiets styrelsemöte 2 november 2009Mötet hölls per telefon.Mötets öppnandeMötet öppnadesNärvarolista och röstlängdNärvarande:

Rick Falkvinge

Rickard Olsson

Anna Troberg

Klara Tovhult

Mikael Nilsson

Sofia Dahlgren

Stefan FlodFrånvarande:

Christian Engström

Anna Svensson

Mårten FjällströmPga frånvaro ersätter suppleanten Björn Odlund en av ledamöterna.MötesfunktionärerOrdförande: Rickard Olsson

Sekreterare: Mikael Nilsson

Justerare: Klara Tovhult och Björn OdlundFörankring av tidigare partiledarvalEnligt nyligen förändrade stadgar ska styrelsen välja en partiledare. Det bör beslutas att detta tidigare beslut nu är i referens till den nya lydelsen av §10 och §13 i våra stadgar.Punkten utgår då det konstaterades att beslutet om partiledare som fattades på det konstituerande styrelsemötet den 9 mars 2009 helt och fullt uppfyllde denna punkt.Återrapportering av dokumentberedningVid förra styrelsemötet beslutades att fyra dokument skulle tas fram inför detta möte.Följande dokument var inte redo för behandling, och behandlingen av dem bordlades.a. Operativa organisationens utformning (Falkvinge)

b. Styrdokument om värderingar och mjuka frågor (Falkvinge)

c. Styrdokument om miljöpolicy (Dahlgren)Följande dokument presenterades för styrelsen (bifogat)d. Styrdokument om styrelsens arbetsformer (Falkvinge, Nilsson, Odlund)Styrelsen uppdrar åt Mikael Nilsson att söka respons på bifogat dokument som beskriver styrelsens arbetsformer.Styrelsen uppdrar åt Rickard Olsson att till nästa styrelsemöte ta fram möjliga lösningar för digital signering av styrelseprotokoll.Diskussion om medlemsmötetStyrelsen diskuterande former och beslut på medlemsmötet, med särskilt fokus på lågt deltagande och därpå följande interndemokratiska problem, samt den därigenom uppenbara bristen på kuppskydd.Styrelsen beslutade att uppdra åt Rickard Olsson att ta tillsammans med organisationsutvecklignsgrupp och webutvecklingsgruppen ta fram möjliga lösningar för att hålla medlemsmöten. Uppdraget ska utgå ifrån följande målsättningar:* Att öka plattformens tillgänglighet

* Att öka deltagandet i voteringarna

* Att förändringarna ska vara genomförbara inom ramarna för nuvarande stadgar

* Att en möjlig lösning ska kunna vara i drift i god tid innan nästa årsmöteDiskussion om Parley och motsvarande eventStyrelsen diskuterade hur styrelsledamöter ska förhålla sig till lokala events såsom Parley. Dels finns det ett önskemål om att styrelsledamöter är tillgängliga för diskussioner vid sådana tillfällen, dels upplevs det som viktigt att aktivister kan få mötas utan närvaro av styrelsen.Styrelsen uttrycker sitt gillande av lokala events såsom Parley, och uppmuntrar styrelsens ledamöter att göra en ansträngning att delta på sådana events när de blir inbjudna. Styrelsen vill uppmuntra organisatörer av sådana events att skicka inbjudningar till styrelseledamöter i god tid.PrimärvaletStyrelsen diskuterade behovet av att besluta om tidslinjer och process för hur kommun- och landstingslistor tas fram, korrelerat till de krav som styrelsen avser ställa på lokala organisationer enligt tidigare beslut.Styrelsen beslutar,

* att lokala organisationer som vill ställa upp i landstings- eller kommunalval ska ha inkommit med politiskt program och taktiskt program till styrelsen (styrelsen@piratpartiet.se) före den 15 januari 2010. Till programmen ska bifogas en kort beskrivning av hur det lokala medlemsinflytandet har säkerställts.

* att styrelsen beslutar om vilka lokala organisationer som går vidare till nästa fas senast den 15 februari 2010.

* att primärval till lokala val med samma metod som till riksdagsvalsedlarna genomförs från det att styrelsen kommunicerat vilka som går vidare, till den 15 mars 2010;

* att styrelsen därefter kommer att fastställa slutliga lokala valsedlar;

* att lokala organisationer själva behöver finansiera tryckning av sina valsedlar.Personuppgiftslagen och medlemsregistretStyrelsen diskuterade tillämpningen av PuL i Piratpartiet, med anledning av en inkommen fråga om begreppen "personuppgiftsansvarig" och "personuppgiftsbiträde" i PuL. Styrelsen konstaterade att partiets personuppgiftshantering följer de regler som ställs upp av PuL med avseende på dessa begrepp, men att ytterligare utvärdering behövs vad gäller behovet av "personuppgiftsombud" och partiets hantering av personuppgifter för före detta medlemmar.Styrelsen beslutade att ge i uppdrag åt ledningen att utreda juridiska frågor kring hanteringen av personuppgifter i partiet, med särskild hänsyn till behovet av personuppgiftsombud och raderande av uppgifter om före detta medlemmar.Strategiska arbetsgrupperStyrelsen diskuterade behovet av processer för tillsättning av och formella mandat för arbetsgrupper av tre slag* strategiska arbetsgrupper (rapporterar till styrelsen)

* operativa arbetsgrupper (rapporterar till ledningen)

* spontanformade kluster (rapporterar inte till någon)Frågan bordlades.Mötet avslutades
Bifogade filer
Filtyp: pdf PP_Styrelse_Arbetsformer.pdf (71.1 KB, 159 visningar)
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Mikael Nilsson Inte uppkopplad
 
Mikael Nilssons avatar
 
Inlägg: 897
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #178143
Standard RE: 2009-11-02 Styrelsemöte - 2009-11-04, 20:41

Jag vill härmed inbjuda till diskussioner om dokumentet om styrelsens arbetsformer i den här tråden.
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Björn Odlund Inte uppkopplad
 
Björn Odlunds avatar
 
Inlägg: 1 072
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #178142
Standard RE: 2009-11-02 Styrelsemöte - 2009-11-04, 20:41

Justeras.


Björn Odlund, Borås
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
klara Inte uppkopplad
 
klaras avatar
 
Inlägg: 514
Reg.datum: Jun 2008

Länk: #178141
Standard RE: 2009-11-02 Styrelsemöte - 2009-11-04, 20:41

Justeras härmed: Klara Tovhult
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
AndersLindbäck Inte uppkopplad
 
AndersLindbäcks avatar
 
Inlägg: 2 789
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #178187
Standard RE: 2009-11-02 Styrelsemöte - 2009-11-04, 23:42

taktiskt programVad är taktiskt program, enligt styrelsen ?


Ordförande PP Västmanland. Blogg: http://kunskapssamhallet.se/
Mitt vita rena mjöl och andras smutsiga fingrar gör degen oätlig.
Upphovsrättsmonopol är ingen äganderätt utan en statlig garanterad nyttjanderätt med extremt lång tidsbegränsad rätt att bestämma över verket.
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
Mikael Nilsson Inte uppkopplad
 
Mikael Nilssons avatar
 
Inlägg: 897
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #178247
Standard RE: 2009-11-02 Styrelsemöte - 2009-11-05, 10:21

Citat:
AndersLindbäck (2009-Nov-04)taktiskt program

Vad är taktiskt program, enligt styrelsen ?
Det beskrevs i det tidigare beslutet om kommunalval, även om det där kallades för strategi...

Citat:
Fullmäktigestrategi
Strategin i fullmäktige bör var anpassad till att i respektive kommun och landsting maximera inflytandet för våra sakfrågor, med öppenhet att göra upp med båda blocken. Eftersom kommuners politiska landskap kan se olika ut kan den specifika strategin variera.

Kommunledaren har i den kommun där det är aktuellt att ställa upp i uppdrag att i samråd med medlemmarna i kommunen formulera och verkställa processen för att ta fram strategin. Kommunledaren måste:
a) meddela medlemmarna i kommunen hur processen ser ut och hur medlemmarna kan medverka i att ta fram strategin, alla medlemmar ska ges möjlighet att delta i processen.
b) anslå strategin vid en senare meddelad deadline.

Kommunledaren ska anslå plattform och strategi till omröstning bland de lokala medlemmarna. Om plattform och strategi godkänns ska valsedel fastställas.
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
AndersLindbäck Inte uppkopplad
 
AndersLindbäcks avatar
 
Inlägg: 2 789
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #178250
Standard RE: 2009-11-02 Styrelsemöte - 2009-11-05, 10:58

Ah, ok, tack det förklarar saken.

Taktik och strategi brukar en del inte känna till skillnaden emellan och många brukar använda termerna som om det är synonymer. Men taktik brukar ofta vara på den lägre nivå och mera utförlig än en strategi.

I det militära så tar generalerna fram strategin för armén och bestämmer vilka mål som skall anfallas men de lägre officerarna planerar taktiken för hur plutonerna anfaller målet.

När det gäller strategin på kommunal nivå så handlar det hela helt och hållet om vilka positioner i vilka nämnder man kan förhandla sig fram till direkt efter valet som helt och hållet avgör hur mycket man kan påverka i kommunen under de närmsta 4 året. Är man t.ex. inte med i kommunstyrelsen så är man ofta i praktiken rätt maktlös.


Ordförande PP Västmanland. Blogg: http://kunskapssamhallet.se/
Mitt vita rena mjöl och andras smutsiga fingrar gör degen oätlig.
Upphovsrättsmonopol är ingen äganderätt utan en statlig garanterad nyttjanderätt med extremt lång tidsbegränsad rätt att bestämma över verket.
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
Henrik Hultberg Inte uppkopplad
 
Inlägg: 90
Reg.datum: May 2009

Länk: #180547
Standard RE: 2009-11-02 Styrelsemöte - 2009-11-16, 13:56

Citat:
Mikael Nilsson (2009-Nov-04)Jag vill härmed inbjuda till diskussioner om dokumentet om styrelsens arbetsformer i den här tråden.
Goddag Mikael. Jag har inte hängt med i svängarna som jag önskat.
Så jag undrar, var och när kommer diskussionerna
om partiprogrammet och vilka frågor som ska drivas?
Ha en bra dag
H.H
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
Mikael Nilsson Inte uppkopplad
 
Mikael Nilssons avatar
 
Inlägg: 897
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #180622
Standard RE: 2009-11-02 Styrelsemöte - 2009-11-16, 20:20

Citat:
Henrik Hultberg (2009-Nov-16)
Så jag undrar, var och när kommer diskussionerna
om partiprogrammet och vilka frågor som ska drivas?
Vi har ju vårt principprogram som eventuellt kommer att uppdateras på årsmötet. Utöver står det i verksamhetsplanen (antagen på medlemsmötet i oktober) att styrelsen ska:

Citat:
-Ta fram ett valmanifest (sjökort) till riksdagsvalet 2010 genom att tillsätta en arbetsgrupp och därefter anta programmet på ett medlemsmöte.
Vi har inte kommit dit än, men det börjar väl närma sig att åtminstone tillsätta en arbetsgrupp.
   
Svara med citat
  (#10) Gammal
Henrik Hultberg Inte uppkopplad
 
Inlägg: 90
Reg.datum: May 2009

Länk: #180661
Standard RE: 2009-11-02 Styrelsemöte - 2009-11-16, 22:18

Vi har ju vårt principprogram som eventuellt kommer att uppdateras på årsmötet. Utöver står det i verksamhetsplanen (antagen på medlemsmötet i oktober) att styrelsen ska:
Citat:
-Ta fram ett valmanifest (sjökort) till riksdagsvalet 2010 genom att tillsätta en arbetsgrupp och därefter anta programmet på ett medlemsmöte.
Vi har inte kommit dit än, men det börjar väl närma sig att åtminstone tillsätta en arbetsgrupp.[/quote]

Hur gör man för att bidra till denna grupp? Är det bestämt vilka som blir med i gruppen? Det måste väl vara
partiledningen tillsammans med representanter från "gräsrötterna"? Om man får uttrycka sig så...
Får man skicka in förslag att rösta på?
Vänlig hälsning
   
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
2009-10-03 Styrelsemöte Björn Odlund Styrelsens protokoll 97 2009-11-19 00:37
2009-09-07 Styrelsemöte Mårten Fjällström Styrelsens protokoll 16 2009-09-14 10:48
styrelsemöte 2009-07-18 Falathar Ung Pirat-avdelningen Piratnätet 0 2009-07-18 13:40
Styrelsemöte 2009-06-18 eCo Ung Pirat Borlänge 0 2009-06-20 23:37
2009-06-02: styrelsemöte Mårten Fjällström Styrelsens protokoll 7 2009-06-09 22:36Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com