Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Folkkampanjen Inte uppkopplad
 
Inlägg: 37
Reg.datum: Sep 2008
Standard RE: Ken Swedenborg (#14905) - 2009-11-21, 05:57

Hej!
När samhället övervakar så sker det förhoppningsvis på grundval av vad som stadgas i våra lagar. Det är viktigt att lagstiftningen sker i samklang med den allmänna rättsuppfattningen för att inte det ska uppstå nya klyftor mellan väljare och valda.
Bedömer att det är allvarligare med offentligt santionerad övervakning, eftersom då riksdagen har sanktionerat en reducering av våra mänskliga rättigheter.

Vad beträffar privat övervakning, till exempel att smygfilma någon med mobilen i skolduschen, är det föstås också mycket obehagligt. Kan bara här citera läkaren och humanisten Erik Reinius, "Älska OCH respektera Dig själv som Din nästa!

-Den nya tekniken kan rätt unyttjat vara en språngbräda till goda mänskliga kontakter, men när den missbrukas kan den lätt tjäna mobbarnas låga drivkrafter att mobba!
Då blir någons frihet till min ofrihet!

Vänligen
Ken Swedenborg
Riksdagskandidat i provvalet
info@folkkampanjen.org
www.folkmakt.org/ffs
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Folkkampanjen Inte uppkopplad
 
Inlägg: 37
Reg.datum: Sep 2008

Länk: #182169
Standard RE: Ken Swedenborg (#14905) - 2009-11-21, 06:28

Swedenborg!

Här kommer några frågor av allmän karaktär med bäring på att ni blivit folkvald:

1. Kommer ni att agera efter eget huvud (jag tycker ...) eller agera efter vad folket inom PP tycker ( vi inom PP tycker ...)?
Svar: Piratpartiets arbete baserar sig i ovanligt hög grad på direktdemokrati. Därför kommer jag att vara lyhörd för forumarbetet, men också arbeta utifrån mina värderingar om vördnad för livet och att skapa ett samhälle med rättfärdighet.
2. Är ni för eller emot enkätprocesser i partiets politiska samverkansfrågor?
Svar: Är för detta, enkätprocesser påminner mycket om medlemsomröstningar, som vi länge värnat om i Folkkampanjen för sjukvården
och kan rätt utformat stärka den interna demokratin!
3. Hur mycket tid avser ni att avsätta för ert politiska engagemang avseende PP?
Svar:
En hel del, som förtroendevald har man i likhet med en terapeut bara sig själv att spela på som instrument. Därför är goda samtal viktiga inför ställningstaganden, där gott utrymme skapas för reflexion och analys.
4. Kommer ni att ha andra uppdrag vid sidan om ert politiska uppdrag?
Svar:
Ja, jag kommer att i alla fall något fortsätta som undersköterska/personlig assistent. Tror att man som riksdagsman helst bör ha kvar en fot i mera vanlig yrkesutövning, att enbart vara heltidspolitiker innebär lätt att man i viss mån tappar perspektivet! Avser att fortsätta som företrädare för Folkkampanjen för sjukvården och har förklarat mig villig att vara kandidat på Folkkampanjen för sjukvårdens valsedlar till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige.
5. Har ni en jobb idag som ni kommer att avsäga er som folkvald?
Svar:
Är idag dels personlig assistent och dels gruppledare i kommun-/landstingsfullmäktige. Blir jag invald som ordinarie riksdagsman tror jag det är lämpligast att någon annan får bli gruppledare för att undvika personlig överbelastning!
6. Kommer ni att jobba heltid som folkvald politiker även om heltiden blir 12-16 timmar per dygn?
Svar:
Heltid ja, men inte kontinuerligt 12-16 timmar. Vi behöver alla andningshål i vardagen för att i längden kunna vara kreativa!
7. Kommer ni att driva PP:s sakpolitik mär än väl påläst?
Svar:
Är känd för att vara en nyfiken sakpolitiker, som enligt vissa är snarast för intresserad av att ta reda på hur förslag slår, så jag tror inte Du behöver oroa Dig på den punkten!
8. Är ni dokumenterat bra på att debattera och argumentera?
Svar:
Fråga journalisterna i Dalarna! Vare sig de tycker om eller inte tycker om mitt arbete för den lilla människan, tror jag nästan alla är beredda att skriva under att jag är formuleringsskicklig och en tuff debattör!
9. Har ni familj med barn mellan 1-18 år?
Svar:
Inga egna barn än så länge, men rätt tät kontakt med en omhändertagen flicka som jag länge varit stödperson för!
10: Varför kandiderar ni till riksdagen 2010?
Svar:
För jag tror på vikten av att vanliga människor får mer att säga till om i politiken. Nätverket för folkomröstningsgrupperna, vars rikssammankallande är undertecknad, önskar att folkomröstningar på alla plan, kommunalt, landstingskommunalt och nationellt ska ske automatiskt efter folkinitiativ på minst 5% och att folkomröstningarna ska vara beslutande. Skyldighet för kommuner och landsting att ta emot medborgarförslag är en annan viktig fråga, idag är detta tyvärr bara frivilligt för kommuner och landsting.

-Personligen skulle jag till detta vilja lägga till rösträtt från 16 års ålder och slopandet av alla procentspärrar i de allmänna valen!
Bättre förutsättningar för Jourhavande Medmänniska är också viktigt för mig!

Ken Swedenborg
info@folkkampanjen.org
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Folkkampanjen Inte uppkopplad
 
Inlägg: 37
Reg.datum: Sep 2008

Länk: #182171
Standard RE: Ken Swedenborg (#14905) - 2009-11-21, 06:41

Hej!
Tack för ett initierat debattinlägg! Kort kan sägas att redan idag så är det inte Sveriges riksdag som stiftar de flesta av de svenska lagarna utan EU. Vi har alltså gett upp en mycket stor del av vårt nationella självbestämmande gällande vår lagstiftning, tyvärr utan större insyn för svenska folket och denna utveckling kommer säkert att fortsätta.

Vad beträffar möjligheterna i vågmästarställning så är jag med största säkerhet en av de mest erfarna, har som en av ytterst få förtroendevalda varit personlig vågmästare i landstinget Dalarna den här mandatperioden. Möjligheterna för en vågmästare att omsätta sitt inflytande i praktiskt beslutsfattande handlar mycket om i vilken mån han eller hon har eller kan skapa förtroende och förhandlingsvilja hos bägge blocken.

I övrigt rör Ditt debattinlägg en rad intrikata frågor om funktionen hos EU och förhållandet mellan EU och Sverige och jag får bolla vidare Dina frågor till Västerbergslagens Nej till EU-grupp, som jag är medlem i och tidigare var aktiv i.
Gruppen är av naturliga skäl särskilt insatta i de problem Du tar upp. Skickar vidare Dina frågor till dem, så hoppas jag att Du så småningom kan få ett mer uttömmande svar. -Eftersom denna tvärpolitiska grupp är rent ideellt verkande kan det dock ta viss tid.

Vänligen
Ken Swedenborg
info@folkkampanjen.org
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Folkkampanjen Inte uppkopplad
 
Inlägg: 37
Reg.datum: Sep 2008

Länk: #182175
Standard RE: Ken Swedenborg (#14905) - 2009-11-21, 06:57

Hej igen!
Snabbsvar:
-Tror att det är bäst att skynda lite långsamt och se till att ställningstagandena är väl underbyggda innan man går vidare. Det är bäst att köra ett minder antal frågor riktigt väl än att lansera en mängd frågor, som man inte hinner följa upp.

Det vanligaste är att man som riksdagsman har får många bollar i luften och ofta inte ens vet riktigt varför man agerar som man gör i många frågor. Själv är jag nyfiken till min natur och vill veta och ha ordenligt på fötter innan jag tar ställning.

Sammanfattningsvis är jag försiktigt optimistisk inför att exandera Piratpartiets politik.
Oavsett om jag förtroendet att vara ordinarie riksdagsledamot eller mera tillfälligt vara ersättare som suppleantriksdagsledamot vill jag vara tillgänglig för synpunkter och frågor , särskilt från de som har röstat på mig. Som jag skrev i förra svaret får jag skicka vidare Dina frågor till Västerbergslagens Nej till Eu-grupp för hjälp med ett mer kvalificerat svar.

Har under de senaste åren främst sysslat med sjukvårdpolitik och om hur vi kan utveckla och stärka våra mindre lasarett. Som gruppledare och partioav landets sjukvårdspartier har jag under denna mandatperiod fått axla ett betydande samordningsansvar.

Började med min politiska gärning med trafik- och infrastrukturpolitik och var då under en tid bland annat ordförande för en folkomröstningsgrupp som satte Sverigerekord i snabb namninsamling för folkomröstning om en omtvistad riksväg i Ludvika.

Tack för Dina tankvärda länktips!
Vi hörs!

Vänligen
Ken Swedenborg
info@folkkampanjen.org
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
Folkkampanjen Inte uppkopplad
 
Inlägg: 37
Reg.datum: Sep 2008

Länk: #182176
Standard RE: Ken Swedenborg (#14905) - 2009-11-21, 07:08

Hej!
Har tänkt att skänka nen del av arvodet till MR-arbete, dvs. arbete för våra mänskliga fri- och rättigheter. Partiskatt kan vara en lämplig möjlighet, men jag tror att Ditt förslag på 30% ligger för högt, 15--20 % låter rimligare, så att den enskilda ledamoten har möjlighet att efter eget val även stödja annan ideell politisk verksamhet. Utan att förringa de svårigheter som Piratpartiet haft i ekonomiskt hänseende bör betonas att många ideelt verkande organisationer för ett mer medmänskligt samhälle arbetar med ytterst knappa eller närmast obefintliga ekonomiska medel. Vi får vara lite varsamma här också eftersom en viktig del av riksdagsledamotsuppdraget är att resa och lyssna på engagerade medborgare. Visserligen utgår idag mycket generösa resebidrag för sådant, men det är inte alls självklart att dessa reseersättnnigar kommer att vara lika generösa i framtiden. Uppdraget som folkvald i riksdagen innebär oftast även dubbel bosättning,
vilket kan vara rätt krävande för ens familj. Byggjobbare med flera har liknande problem.

Vänligen
Ken Swedenborg
info@folkkampanjen.org
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
Gammelpiraten Inte uppkopplad
 
Gammelpiratens avatar
 
Inlägg: 699
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #182229
Standard RE: Ken Swedenborg (#14905) - 2009-11-21, 07:30

Dessa två frågor ställs till alla kandidater.
Du har liksom många fått en fråga ”Kommer ni att jobba heltid som folkvald politiker även om heltiden blir 12-16 timmar per dygn?”. Många av kandidaterna har svarat på denna fråga att de kommer att arbeta fulltid i olika form.

Om vågmästarstrategin fungerar i någon form så kommer inte närvaron för att trycka på knappar i riksdagssalen behövas. Detta beroende på kvittningssystemet. Kvittningssystemet innebär att när en ledamot är borta från ena blocket så tar det andra blocket ut en av sina ledamöter så att balansen inte förändras mellan blocken.

Fråga 1. Så vad har du tänkt att göra under den tid som står till förfogande?


Däremot är det högst sannolikt att det block som piratpartiet stöder kräver att man har en ledamot i varje utskott för att kunna få fram ett förslag till riksdagsbeslut, dvs man vill lägga fram utskottets (dvs utskottsmajoritetens) beslut. Man kommer aldrig acceptera ett system där reservationerna alltid vinner i Riksdagen.

Oavsett om vågmästarstrategin fungerar eller inte så menar jag att det finns piratfrågor inom i stort sett alla samhällsområden. Det finns både synliga och osynliga band mellan alla samhällsfunktioner. Allt detta behandlas politiskt i de olika utskotten efter deras verksamhetsområden.

Jag menar därför att det är av synnerligen viktigt att man utifrån varje utskotts verksamhetsområde har någon slags piratstrategi. Jag är övertygad om att man måste hitta en fråga som berör piratpartiets grundideologi utifrån varje riksdagsutskotts verksamhetsområde. Både utifrån frågor som kan komma i valrörelsen samt ställningstaganden som kan dyka upp i utskottsarbetet.

”Så länge regeringen driver våra frågor med kraft stöder vi den reservationslöst i alla andra frågor.” är en del av strategin. Det betyder: Driver ni inte våra frågor med kraft så kommer vi rösta emot er vid nästa förtroendeomröstning. Hur ord skrivs och hur meningar formuleras är ibland synnerligen viktigt. För det mesta bara viktigt. För att bevaka att det block man stöder formulerar sig enligt våra tankar krävs det att man deltager i utskottsarbetet.


Fråga 2. Har du någon idé om vad som kan beröra piratideologi i något utskotts verksamhetsområde?, så vore det bra att denna läggs ut för fortsatt tankeverksamhet.

Om du inte tror att de problem som finns i samhället, och som Piratpartiet uppmärksammat och som egentligen är Piratpartiet, har några kopplingspunkter eller orsakssamband med övriga samhället i form av politik, marknad och/eller social/kulturell struktur så räcker det att svara på fråga 1.

”Riksdagsarbetet” och ”Riksdagsordningen” (riksdagen.se) ger viss information vad man har för skyldigheter som riksdagsledamot.

Mvph (med vänligaste pirathälsning)

Anders
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Folkkampanjen Inte uppkopplad
 
Inlägg: 37
Reg.datum: Sep 2008

Länk: #182236
Standard RE: Ken Swedenborg (#14905) - 2009-11-21, 07:37

1. Ett liv i offentligheten kan ibland vara ganska krävande. Har du haft några funderingar kring vad detta kan innebära och hur i så fall förbereder du dig för att tackla eventuella negativa aspekter av det? Finns det något som Piratpartiet skulle kunna göra för att stötta i en sådan situation som du ser det?
Svar:
Har varit med om extremt mediadrev som vågmästare i landstinget Dalarna, så jag tror att jag står pall för det mesta som murvlarna kan tänkas hitta på. Viktigt är att tänka på att journalister inte är någon sorts förhörsledare, man har alltid rätt att säga att man inte vet, behöver tänka på saken eller bhöver ta reda på mer innan man kan svara!
Viktigt att man har partikamrater som stöttar en när drevet går, man behöver några man verkligen kan lita på att prata av sig till. -Visst kan det vara hotfullt särskilt för ens familj med TV-kameror som försöker filma genom fönstren till ens bostad, vilket jag fått vara med om, så perseinner är bra att ha, skämtsamt uttryckt. Tyvärr har somliga journalisters respekt för den mänskliga intergriteten blivit riktigt dålig, nästan allt tycks vara tillåtet i jakten på ett gott "scoop". Enda motvikten jag kan komma på är att göra politiken mindre partiledarfixerad och försöka föra fram fler i rampljuset. Mindre erfarna behöver dock ofta träniing innan de vågar försöka prova på att vara linslus!

2. Saknar du någonting från partiet vad gäller stöd i den här kandidaturprocessen? Vad skulle du gjort annorlunda hade du haft möjlighet att bestämma processen själv?
Svar:
Generellt sätt tror jag att rådslag behöver införas som ett naturligt mellansteg mellan formumdebatterna och partistyrelsen. Känns som att många beslut i rikspartistyrelsen idag inte har önskvärd förankring hos medlemmarna, trots mycket elektronisk debatt, som ibland haft svårt att tränga vidare. Et formellt rådslagsinstitut skulle behövas!
Personligen skulle jag önska någon form av mentorskap för dem som funderar på att bli riksdagskandidat eller bestämt sig för att bli det. För den mindre erfarna är det en betydande utmaning att ställa upp i riksdagsvalet och man behöver ett bollplank av någon rutinerad eldsjäl när man ska formulera problemställningarna och möjligheterna!


3. Finns det några saker i Piratpartiets (iofs korta) historia som du känner att vi behöver lära oss något från och förbättra? Är även nyfiken på om om du anser att något funkat ovanligt bra, som du känner att partiet ska fortsätta göra?
Svar:
Se delvis ovan svar. Tror att vuxna precis som barn mer ser efter vad man gör än vad man säger! Viktigt med omtanke och respekt, nya partiers förbannelse är de fraktionsstrider som kommer nästan som ett brev på posten efter den inledande partibildningseuforin! Viktigt att alla känner sig hörda och bekräftade. Motionsrätt inte bara till årsmötet utan till alla (extra) medlemsmöten vore betydelsefullt för ökad delaktighet. Det som funkat ovanligt bra är Piratpartiets mobilisering av valla som tror på vikten av elektronisk demokrati och vikten av full yttrandefrihet utan onödig censur även på nätet, inte minst i EU-valet. Vi fick många unga att för första gången engagera sig i ett parti, många av våra aktiva har hittills bara varit aktiva i utomparlamentariska grupper.

4. Hur har du engagerat dig i Piratpartiets frågor fram tills nu?
Svar:
Främst verkat för dels ökad direktidemokrati, förslag om automatiska folkomröstningar efter medborgarinitivativ med mera, dels för samarbete mellan Piratpartiet och övriga intresserade småpartier med liknande värdegrund, för att minska risken att vi slår ut varandra och även för att skapa nya kanaler för idéutbyte så vi slipper uppfinna hjulet gång på gång var för sig!5. Har du några förebilder inom partiet som du tycker gör särskilt bra ifrån sig?
Inte direkt, vill gärna här citera Tage Danielsson som när han tillfrågades om han hade några förebilder svarade med att säga att han bara ville vara cyklist och humanist.
instämmer! Tror på att värna om ljuset i vårt inre, att i varje människa finns fröet till något gott, men att det måste skyddas och värnas för att komma till sin rätt!

Tack för Dina intressanta frågor!
Vänligen
Ken Swedeborg
info@folkkampanjen.org
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
Marcus Borg Inte uppkopplad
 
Marcus Borgs avatar
 
Inlägg: 568
Reg.datum: Oct 2009

Länk: #182601
Standard RE: Ken Swedenborg (#14905) - 2009-11-22, 17:20

Hej

Hur vill du att en direktdemokrati skall se ut? Själv tycker jag att folket måste ha vissa grundläggande rättigheter som inte kan tas från dem även inom en direktdemokrati.
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
cc Inte uppkopplad
Avstängd användare
 
Inlägg: 364
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #183758
Standard RE: Ken Swedenborg (#14905) - 2009-11-28, 01:08

Hej Ken

Fråga till kandidater rörande den pågående utomparlamentariska utfasningen av kontanter i det svenska samhället:

Mot bakgrund av nedanstående förhållanden, hur allvarligt ser Ni på den pågående utfasningen av kontanter?

Svarsalternativ:

1 - Bryr mig inte. Kontanterna för gärna försvinna för mig.
2 - Kontanterna skall vara kvar. Nuvarande lagstiftning räcker.
3 - Kontanter måste skyddas i grundlagen och kontantlösa bankkontor görs olagliga. Vet dock inte om detta är något för piratpartier att engagera sig i före valet 2010
4 - Som 3 - fast innan valet 2010
5 - Om Partistyrelsen omgående inte gör frågan om kontanternas skydd i grundlagar och banklagar till del av partiets kärnprogram kommer jag hyra en piratkostym, äntra styrelsens högkvarter och hota Rick med kölhalningen om han inte omedelbart gör skyddande av kontanter i grundlag till en av partiets kärnfrågorFakta 1: Statsmakten i form av riksdag, regering och riksbank har i dag överhänt så gott som all kontanthantering till privata banker och företag. I dag sköter det privata bankväsendet landets depåverksamhet av Sveriges mynt och sedlar (tidigare riksbankens uppdrag) som trycks av samma amerikanska företag som tillhandahåller de värdepapper USA:s privatkontrollerade riksbank, det s k Federal Reserve, trycker amerikanska dollarn på.

Riksbanken säljer Tumba Bruk till amerikansk sedelpapperstillverkare (riksbanken)
Den nya kontanthanteringen (riksbanken)
crane.se

Fakta 2: en koalition av starka intressegrupper kampanjar i dag hårt, bl a genom skrämseltaktik, för att kontanterna avskaffas.

Avskaffa kontanterna i samhället (DN)
Inga kontanter - inga rån (finansförbundet)
Kontantlöst i Almedalen (polisen)
Hur ska kontanthanteringen minskas?
Det är dyrt att betala - använder vi för mycket kontanter? (riksbanken)
Kontanter och betalningar - hur ser framtiden ut? (riksbanken)
kontantfritt.nu

Fakta 3: det privata bankväsendet och andra privata aktörer har redan inlett utfasningen av kontanter.

Inga kontanter på banken
   
Svara med citat
  (#10) Gammal
Gammelpiraten Inte uppkopplad
 
Gammelpiratens avatar
 
Inlägg: 699
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #184952
Standard RE: Ken Swedenborg (#14905) - 2009-12-03, 12:06

Hur arbetar du/kommer du att arbeta konkret för att Piratpartiet skall komma in i riksdagen?
Se gärna frågan som att du ger tips/info till andra pirater hur de kan gå till väga.

På så sätt kan de också använda sig av de metoder du använder dig av. Och vad du vet/anser är effektivt. Utifrån den information som samlas kan vi bilda arbetsgrupper som bevakar vissa områden och/eller också ge idéer till alla grupper och individer som är aktiva.

Anna Troberg skriver idag 3/12:
Det händer massor i PP. Just nu förbereds det en massa saker i kulisserna och någon gång efter jul tror jag att vi kommer att få se en explosion av extern aktivitet. Då blir det dags för de andra partierna att huka sig. ...Vi är urbra på att samla information och ganska dåliga på att göra den lättillgänglig. Det handlar dels om hur var och en av oss kan kampanja under valåret, men också om hur information ska flöda smidigt och fritt inom partiet.”

Fundera först innan du tittar på mina förslag.


Här nedan följer en del av de områden som jag anser måste vara igång kontinuerligt. Ju närmare vi kommer valet desto mindre utrymme står till vårt förfogande. I varje media konkurrerar journalisterna med varandra för att få in sin artikel. Sedan konkurrerar alla media med varandra.
Konkurrensen är stenhård för att få in någonting.

Områden nedan är inte rangordnade

Områden: Nätets alla former. Vilka är viktiga?
Direktkontakt med journalister?
Motioner till kommuner och landsting?
Insändare, debattartiklar i papperstidningar?
Artiklar i diverse gratistidningar; tåg, flyg-tidningar etc?
Intervjuer i tidningar och annan media.
Kommentarer på andra partiers politiska utspel. Typ pressmeddelanden.
Kommentarer på aktuella händelser (som alltså kan kopplas till piratformer).
Sympatiskt inställda artister, musiker, etc.
Egna egenskaper som folk gillar (spela flöjt eller sjunga eller liknande)
Deltagande i evenemang typ marknader, skyltsöndagar, utställningar, events, osv
   
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com