Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Göran Axelsson Inte uppkopplad
 
Göran Axelssons avatar
 
Inlägg: 593
Reg.datum: Mar 2006
Standard Göran Axelsson (#1135) - 2009-11-29, 10:16

Göran Axelsson


Citat:
Jag har varit med i piratpartiet från början och är väl insatt i våra principer. Min bakgrund ger mig en förståelse för hur lagstiftningen blir orimlig när det krockar med internet och tekniken bakom. Integritet är viktigt, DU ska få ha ett privatliv afk eller på nätet, det kommer jag att kämpa för.
Kandidatur riksdagsvalet 2010Hacker and proud of it!

Valkretsansvarig, Västerbottens valkrets. Kandidat till riksdagslistan 2010.

Tel: 073-9867 881 Mail: goran.axelsson@piratpartiet.se

   
Svara med citat
  (#2) Gammal
cc Inte uppkopplad
Avstängd användare
 
Inlägg: 364
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #184114
Standard RE: Göran Axelsson (#1135) - 2009-11-29, 16:07

Hej Göran

Fråga till kandidater rörande den pågående utomparlamentariska utfasningen av kontanter i det svenska samhället:

Mot bakgrund av nedanstående förhållanden, hur allvarligt ser Ni på den pågående utfasningen av kontanter?

Svarsalternativ:

1 - Bryr mig inte. Kontanterna för gärna försvinna för mig.
2 - Kontanterna skall vara kvar. Nuvarande lagstiftning räcker.
3 - Kontanter måste skyddas i grundlagen och kontantlösa bankkontor görs olagliga. Vet dock inte om detta är något för piratpartier att engagera sig i före valet 2010
4 - Som 3 - fast innan valet 2010
5 - Om Partistyrelsen omgående inte gör frågan om kontanternas skydd i grundlagar och banklagar till del av partiets kärnprogram kommer jag hyra en piratkostym, äntra styrelsens högkvarter och hota Rick med kölhalningen om han inte omedelbart gör skyddande av kontanter i grundlag till en av partiets kärnfrågorFakta 1: Statsmakten i form av riksdag, regering och riksbank har i dag överhänt så gott som all kontanthantering till privata banker och företag. I dag sköter det privata bankväsendet landets depåverksamhet av Sveriges mynt och sedlar (tidigare riksbankens uppdrag) som trycks av samma amerikanska företag som tillhandahåller de värdepapper USA:s privatkontrollerade riksbank, det s k Federal Reserve, trycker amerikanska dollarn på.

Riksbanken säljer Tumba Bruk till amerikansk sedelpapperstillverkare (riksbanken)
Den nya kontanthanteringen (riksbanken)
crane.se

Fakta 2: en koalition av starka intressegrupper kampanjar i dag hårt, bl a genom skrämseltaktik, för att kontanterna avskaffas.

Avskaffa kontanterna i samhället (DN)
Inga kontanter - inga rån (finansförbundet)
Kontantlöst i Almedalen (polisen)
Hur ska kontanthanteringen minskas?
Det är dyrt att betala - använder vi för mycket kontanter? (riksbanken)
Kontanter och betalningar - hur ser framtiden ut? (riksbanken)
kontantfritt.nu

Fakta 3: det privata bankväsendet och andra privata aktörer har redan inlett utfasningen av kontanter.

Inga kontanter på banken
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Gammelpiraten Inte uppkopplad
 
Gammelpiratens avatar
 
Inlägg: 699
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #184974
Standard RE: Göran Axelsson (#1135) - 2009-12-03, 12:38

Hur arbetar du/kommer du att arbeta konkret för att Piratpartiet skall komma in i riksdagen?
Se gärna frågan som att du ger tips/info till andra pirater hur de kan gå till väga.

På så sätt kan de också använda sig av de metoder du använder dig av. Och vad du vet/anser är effektivt. Utifrån den information som samlas kan vi bilda arbetsgrupper som bevakar vissa områden och/eller också ge idéer till alla grupper och individer som är aktiva.

Anna Troberg skriver idag 3/12:
Det händer massor i PP. Just nu förbereds det en massa saker i kulisserna och någon gång efter jul tror jag att vi kommer att få se en explosion av extern aktivitet. Då blir det dags för de andra partierna att huka sig. ...Vi är urbra på att samla information och ganska dåliga på att göra den lättillgänglig. Det handlar dels om hur var och en av oss kan kampanja under valåret, men också om hur information ska flöda smidigt och fritt inom partiet.”

Fundera först innan du tittar på mina förslag.


Här nedan följer en del av de områden som jag anser måste vara igång kontinuerligt. Ju närmare vi kommer valet desto mindre utrymme står till vårt förfogande. I varje media konkurrerar journalisterna med varandra för att få in sin artikel. Sedan konkurrerar alla media med varandra.
Konkurrensen är stenhård för att få in någonting.

Områden nedan är inte rangordnade

Områden: Nätets alla former. Vilka är viktiga?
Direktkontakt med journalister?
Motioner till kommuner och landsting?
Insändare, debattartiklar i papperstidningar?
Artiklar i diverse gratistidningar; tåg, flyg-tidningar etc?
Intervjuer i tidningar och annan media.
Kommentarer på andra partiers politiska utspel. Typ pressmeddelanden.
Kommentarer på aktuella händelser (som alltså kan kopplas till piratformer).
Sympatiskt inställda artister, musiker, etc.
Egna egenskaper som folk gillar (spela flöjt eller sjunga eller liknande)
Deltagande i evenemang typ marknader, skyltsöndagar, utställningar, events, osv
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Gammelpiraten Inte uppkopplad
 
Gammelpiratens avatar
 
Inlägg: 699
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #185408
Standard RE: Göran Axelsson (#1135) - 2009-12-07, 11:16

Vi i Piratpartiet står för fri kunskap och delad kultur.

Kan du se något mer område/ö, som enligt din åsikt borde vara fritt från avgifter om du stod utkik i förmastens utsiktskorg, som piratskeppet borde lägga beslag på? Ett konkret förslag.

Gratis museer är en självklarhet tycker jag men det måste finnas flera områden.

Alliansregeringen satte avgifter på besök till museer. De stora statliga museerna, som hade fri entré 2005 och 2006, tappade i fjol mer än 1,5 miljoner besökare sedan entréavgifterna återinförts. Ett lyckat museibesök sätter spår i form av en mängd mångsidiga kunskaper och erfarenheter. Även antalet besök från förskolor/skolor har minskat. Under 2008 stod förskolor/skolor för totalt 1,4 miljoner besök på museer och konsthallar. Antalet besök från denna grupp har under de senaste tre åren gått ned med 19 procent. Störst är nedgången vid kommunala museer där antalet besök minskat med nära 50 procent.

Mer statistik:
http://www.kulturradet.se/sv/publika...sthallar-2008/

Kunskap, vetande och erfarenheter är grundelement för att förstå den värld vi lever i och ge oss förmåga att tackla de problem som vi dagligen kastas in i och brottas med.

För att förbättra integrering och göra samhället mer begripligt historiskt, kulturellt och socialt för immigranter, infödingar, utlänningar, amerikaner och uppväxande släkten är det en global samhällelig vinst att göra museerna avgiftsfria. Den information och upplevelse som museerna förmedlar är synnerligen viktig då alla inte kan ta emot kunskapen genom Internet-mediet, som dessutom ur vissa aspekter bara kan fungera som ett komplement.

Här är ett till exempel: Ett gratis Internet kanske är något att eftersträva men det kanske är för dyrt? Det kan då vara bättre att aanvända sig av något annat, tex FON-systemet (http://www.fon.com/en/). Ansluter man sin egen bredbandsuppkoppling till FON-gemenskapen så har fri tillgång andra medlemmars bredbandsanslutningar, WIFI, över hela planeten. 0,7 millioner FON-spots nu.

Anledningen till frågan: Jag försöker hitta flera gemensamma nämnare och beröringspunkter till våra grundpostulat. Det här är också en liten men inte oviktig integrationsfråga som går tvärt emot andra politiska partiers negativa integrationspolitik. Frågan har också en anknytning till ekonomi och kommunal verksamhet. Många människor med låga inkomster och kommuner har inte råda att gå på museer utan prioriterar annat mer nödvändigt för deras livsuppehälle och existens.
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
Gammelpiraten Inte uppkopplad
 
Gammelpiratens avatar
 
Inlägg: 699
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #185964
Standard RE: Göran Axelsson (#1135) - 2009-12-10, 11:45

Jag har ställt två frågor till nästan alla kandidater tidigare.
Svaren har varit fantastiskt bra och tydliggöranden i många aspekter.
Den samlade kunskapen och kraften visar på en enorm styrka.
Jag hoppas att alla som läser drar nytta av det hela.
Jag hoppas ingen, ur någon aspekt, tar illa upp av att jag ställer en/denna min/ tredje omgångsfråga.

Finns det någonstans i vårt samhällssystem där vi har en byråkrati/administration som kostar och som du gärna skulle vilja avveckla eller förändra? Det kan gälla på kommun-nivå eller riksnivå. Avgifter eller verksamheter. För privatperson, företagare, studerande, pensionär, osv. Var finns det någonstans man kan göra en besparing för den enskilde och/eller för samhället som helhet? Kan man säga att det finns en privilegierad elit, en slags nomenklatura, som uppträder i de flesta samhällssektorer och nivåer och som lägger ut ett slags kontroll, avgifts och registersystem över oss andra medborgare?

Exempel 1) De som sitter och avlyssnar/sammanställer informationen om vanliga medborgares Internettrafik bör kunna klassificeras tillhöra en onödig byråkrati som kostar pengar.

Exempel 2) I min egen kommun är återvinningsystemet för kasserade produkter och det som för kallades sopor helt utbyggt. Allt sorteras och återvinns på lokal och central återvinningsstation. Det finns inga sopor att skicka i den gröna tunnan. Ändå måste man betala avgift för ”sophämtning” trots att man alla sopor återsorterat och inga sopor har att skicka. Det är uteslutet att erhålla dispens.

Exemplet 3) Samma kommun har man precis nu infört stämpelur (sk flexklocka) också för lärare. I samma veva blir samtliga lärare semesteranställda (dvs de har lika lång/kort betald semestertid som andra lönanställda. Avdelnings-, förvaltnings-, enhets-chefer och heltidspolitiker omfattas inte av tvånget att registrera sin tid med stämpelur. Detta menar ledningen officiellt är ett rättvist system.
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
cc Inte uppkopplad
Avstängd användare
 
Inlägg: 364
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #186468
Standard RE: Göran Axelsson (#1135) - 2009-12-13, 23:52

Mot bakgrund av den information Brian Gerrish presenterar i sitt "State of the Nation" tal
i år, vilken är Din uppfattning av hur Piratpartiet skall hantera detta hot för svensk del?

Brian Gerrish bakgrund
Brian Gerrish - State of the Nation 2009

Svarsalternativ:

1. Anser att det Brian Gerrish talar om inte är ett problem.

2. Visst är det ett hot. Anser att partiet ändå skall hålla fast vid vågmästarstrategin - även om detta innebär att partiet stödjer politiska beslut som bryter ned samhället

3. Partiet måste omgående ta med i beräkningen den hotbild Brian Gerrish redogör för vid utformandet av sin strategi och taktik
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Laszlo Donat Inte uppkopplad
 
Laszlo Donats avatar
 
Inlägg: 295
Reg.datum: Nov 2009

Länk: #187478
Standard RE: Göran Axelsson (#1135) - 2009-12-18, 12:14

Hej Göran!

Jag har tre korta frågor till var och en och önskar koncisa svar!

1. Hur blir man en god människa?
2. En politiker bör hon/han vara en god människa?
3. Vad ska du göra för att Piratpartiet ska vinna valet?
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
Göran Axelsson Inte uppkopplad
 
Göran Axelssons avatar
 
Inlägg: 593
Reg.datum: Mar 2006

Länk: #187725
Standard RE: Göran Axelsson (#1135) - 2009-12-19, 23:42

Citat:
cc (2009-Nov-29)
Hej Göran
Fråga till kandidater rörande den pågående utomparlamentariska utfasningen av kontanter i det svenska samhället:
Mot bakgrund av nedanstående förhållanden, hur allvarligt ser Ni på den pågående utfasningen av kontanter?
Svarsalternativ:
1 - Bryr mig inte. Kontanterna för gärna försvinna för mig.
2 - Kontanterna skall vara kvar. Nuvarande lagstiftning räcker.
3 - Kontanter måste skyddas i grundlagen och kontantlösa bankkontor görs olagliga. Vet dock inte om detta är något för piratpartier att engagera sig i före valet 2010
4 - Som 3 - fast innan valet 2010
5 - Om Partistyrelsen omgående inte gör frågan om kontanternas skydd i grundlagar och banklagar till del av partiets kärnprogram kommer jag hyra en piratkostym, äntra styrelsens högkvarter och hota Rick med kölhalningen om han inte omedelbart gör skyddande av kontanter i grundlag till en av partiets kärnfrågor


Fakta 1: Statsmakten i form av riksdag, regering och riksbank har i dag överhänt så gott som all kontanthantering till privata banker och företag. I dag sköter det privata bankväsendet landets depåverksamhet av Sveriges mynt och sedlar (tidigare riksbankens uppdrag) som trycks av samma amerikanska företag som tillhandahåller de värdepapper USA:s privatkontrollerade riksbank, det s k Federal Reserve, trycker amerikanska dollarn på.
Riksbanken säljer Tumba Bruk till amerikansk sedelpapperstillverkare (riksbanken)
Den nya kontanthanteringen (riksbanken)
crane.se
Fakta 2: en koalition av starka intressegrupper kampanjar i dag hårt, bl a genom skrämseltaktik, för att kontanterna avskaffas.
Avskaffa kontanterna i samhället (DN)
Inga kontanter - inga rån (finansförbundet)
Kontantlöst i Almedalen (polisen)
Hur ska kontanthanteringen minskas?
Det är dyrt att betala - använder vi för mycket kontanter? (riksbanken)
Kontanter och betalningar - hur ser framtiden ut? (riksbanken)
kontantfritt.nu
Fakta 3: det privata bankväsendet och andra privata aktörer har redan inlett utfasningen av kontanter.
Inga kontanter på banken
Hej cc!

Personligen så tycker jag att detta är en fråga som inte ligger inom piratpartiets fokus och jag har svårt att se att det skulle göra det i framtiden heller. Vi måste koncentrera oss på våra kärnfrågor och inte tappa fokus.
Så som kandidat för piratpartiet så måste jag välja svarsalternativ 1.

Rent allmänt så ogillar jag förbud. Om en bank vill släppa all kontanthantering så ska det vara deras rättighet. Jag som kund kan alltid byta bank om det inte passar mig.
Själv använder jag kontanter så mycket jag praktiskt kan, men jag handlar på internet med paypal och mitt visa-kort, jag betalar räkningar via internetbank och jag tar hellre med mig mitt visa-kort på utlandsresan istället för att ta med massa kontanter. Allt efter vad som är bekvämt för mig.

Det vi ska se till är att våra uppgifter inte missbrukas, om jag handlar nåt på mitt visa-kort så vill jag att informationen om vad jag handlat inte ska spridas till tredje part. Detaljerade uppgifter om mina personliga vanor ska behandlas så lite som möjligt och förstöras så fort det går. Det innefattar även backupkopior på databaser och datamedia som mina uppgifter funnits på.

Men det är ju klart, jag har ju också en personlig åsikt som inte är så viktig i sammanhanget. Jag röstade mot införandet av euro i den folkomröstningen, mest för att jag ansåg att vi inte skulle släppa kontrollen över svensk ekonomi men delvis på grund av sentimentala skäl. Sverige har haft öre som mynt ända sen 1522 och den sista 50-öringen präglades i mars i år. En epok har gått i graven. Kronan är bara ett nytt påfund från 1873.

Om mynt och sedlar tillverkas av staten eller köps in från en privat tillverkare spelar mindre roll. Det är i slutänden statens ansvar att se till att det finns ett fungerande ekonomiskt system och hur det skulle kunna fungera utan kontanter kan jag inte se så jag har svårt att se att det systemet är hotat.
Så personligen utan att ha satt mig in i frågan allt för detaljerat så blir det nog alternativ 2.

/Göran


Hacker and proud of it!

Valkretsansvarig, Västerbottens valkrets. Kandidat till riksdagslistan 2010.

Tel: 073-9867 881 Mail: goran.axelsson@piratpartiet.se

   
Svara med citat
  (#9) Gammal
Göran Axelsson Inte uppkopplad
 
Göran Axelssons avatar
 
Inlägg: 593
Reg.datum: Mar 2006

Länk: #187732
Standard RE: Göran Axelsson (#1135) - 2009-12-20, 00:34

Citat:
Gammelpiraten (2009-Dec-03)
Hur arbetar du/kommer du att arbeta konkret för att Piratpartiet skall komma in i riksdagen?
Se gärna frågan som att du ger tips/info till andra pirater hur de kan gå till väga.
På så sätt kan de också använda sig av de metoder du använder dig av. Och vad du vet/anser är effektivt. Utifrån den information som samlas kan vi bilda arbetsgrupper som bevakar vissa områden och/eller också ge idéer till alla grupper och individer som är aktiva.
Anna Troberg skriver idag 3/12:
Det händer massor i PP. Just nu förbereds det en massa saker i kulisserna och någon gång efter jul tror jag att vi kommer att få se en explosion av extern aktivitet. Då blir det dags för de andra partierna att huka sig. ...Vi är urbra på att samla information och ganska dåliga på att göra den lättillgänglig. Det handlar dels om hur var och en av oss kan kampanja under valåret, men också om hur information ska flöda smidigt och fritt inom partiet.?
Fundera först innan du tittar på mina förslag.

Här nedan följer en del av de områden som jag anser måste vara igång kontinuerligt. Ju närmare vi kommer valet desto mindre utrymme står till vårt förfogande. I varje media konkurrerar journalisterna med varandra för att få in sin artikel. Sedan konkurrerar alla media med varandra.
Konkurrensen är stenhård för att få in någonting.
Områden nedan är inte rangordnade
Områden: Nätets alla former. Vilka är viktiga?
Direktkontakt med journalister?
Motioner till kommuner och landsting?
Insändare, debattartiklar i papperstidningar?
Artiklar i diverse gratistidningar; tåg, flyg-tidningar etc?
Intervjuer i tidningar och annan media.
Kommentarer på andra partiers politiska utspel. Typ pressmeddelanden.
Kommentarer på aktuella händelser (som alltså kan kopplas till piratformer).
Sympatiskt inställda artister, musiker, etc.
Egna egenskaper som folk gillar (spela flöjt eller sjunga eller liknande)
Deltagande i evenemang typ marknader, skyltsöndagar, utställningar, events, osv
Hej Gammelpiraten!

Jag håller med vad Anna skriver, vi har varit lite dåliga på att få informationen inom partiet att flöda fritt och jag delar också på ansvaret för det. Jag ska lära mig av mina egna misstag och försöka att bli bättre i framtiden.

Jag blev indragen i piratpartiet då det bara fanns ca 40 pirater i Västerbotten och vi saknade en organisation här... så helt plötsligt befann jag tillsammans med en till kille som valkretsledare för Västerbotten. Det var en spännande tid då allt var nytt och vi fick lov att lösa problemen som uppstod på bästa sätt.
Hur som helst så lyckades vi ganska bra här med Umeå kommun med tredje bästa valresultatet i 2006 års val. Till stor del tror jag att vår direktreklamskampanj låg bakom vårat goda resultat. Eftersom det inte fanns så mycket pengar inom partiet på den tiden så betalade jag den kampanjen själv, (jupp, nu skryter jag) men det hade aldrig fungerat utan alla frivilliga som delade ut reklamen. Vi hann med att täcka ca 90% av Umeås befolkning innan valet så förhoppningsvis så var det få personer som blev överraskade av att se våra valsedlar i vallokalerna.
Här kan man se lite mer om hur vi drev vår kampanj. http://forum.piratpartiet.se/Topic44169-161-1.aspx

Alla har sina styrkor och min är inte att skriva insändare. Jag har däremot blivit intervjuad både i TV, radio och tidningar och har inga problem att ställa mig i direktsändning och svara på frågor. Möjligen är jag lite för ärlig och realistisk så jag kan nog lämna mig öppen för attacker.

Så mina bästa tips inför valrörelsen är nog att inte oroa sig för allt, ingen kan vara bra på alla områden. Vi har många pirater som är bra på olika områden och vi ska utnyttja det. Försöka bygga upp kontaktnät och delegera specifika uppgifter.
Jag tror på att dela ut direktreklam i folks prevlådor, den går ut till alla och vi kan informera på ett konkret sätt där alla våra frågor får lika mycket exponering. Oavsett om jag får stå på valsedeln eller inte så kommer jag att jobba för att PP ska komma in i riksdagen i nästa val.

Vad jag skulle vilja ha är en folder som kort och koncist går genom vår politik och som lätt går att dela ut i brevlådor... jag måste kolla upp vad som finns idag och försöka boka upp resurser redan nu så att vi kan köra en direktreklamskampanj 2010.

Din lista på olika områden är naturligtvis viktiga och jag kommer att försöka att täcka in så mycket som möjligt eller delegera det som jag inte kan hantera. Som tur är så finns det många duktiga pirater i Umeå och många engagerar sig där dom ser att det finns ett behov.

Ett sista konkret tips när man är ute på marknader och festivaler är att ha nåt som drar in folk till tältet. Nåt vi har gjort framgångsrikt i Västerbotten (Noliamässan, Trästocksfestivalen) är att ha datorkastning. Ett par gamla datorvrak, hanskar, brun packtejp, plåster och nånstans att hålla till så är det bara att köra.
http://forum.piratpartiet.se/Topic80553-291-1.aspx

/Göran


Hacker and proud of it!

Valkretsansvarig, Västerbottens valkrets. Kandidat till riksdagslistan 2010.

Tel: 073-9867 881 Mail: goran.axelsson@piratpartiet.se

   
Svara med citat
  (#10) Gammal
Göran Axelsson Inte uppkopplad
 
Göran Axelssons avatar
 
Inlägg: 593
Reg.datum: Mar 2006

Länk: #187739
Standard RE: Göran Axelsson (#1135) - 2009-12-20, 01:34

Citat:
Laszlo Donat (2009-Dec-18)Hej Göran!
Jag har tre korta frågor till var och en och önskar koncisa svar!
1. Hur blir man en god människa?
2. En politiker bör hon/han vara en god människa?
3. Vad ska du göra för att Piratpartiet ska vinna valet?
Hej Laszlo Donat!

Koncisa svar av en politiker! Du måste skämta!

Okej, ska försöka göra så gott jag kan.

1. Hur blir man en god människa?
Det låter som filosofi. Om du kan definiera vad en god människa är så kan jag kanske svara på det. Att vara en människa är en komplex del. Vi är ju inte mer än ett däggdjur som på nåt konstigt sätt har fått för oss att vi är förmer än andra djur. Vi har skapat ett samhälle med sociala regler som ständigt ändras samtidigt som vi lever våra liv i en kropp med instinkter och drifter som är detsamma som för en neandertalare. Om du hade ställt din fråga för några hundra år sen så hade du fått helt andra svar än idag, bara några tiotal år räcker nog också. Så det är väldigt svårt att ge ett konkret svar på din fråga.
Att vara en "god människa" är nog att försöka hitta en balans där man är nöjd med den man är, inte skadar andra och försöker jobba för att samhället ska bli bättre. Man kan inte axla alla problem och engagera sig i allt utan man måste finna balans i livet.
Jag har två gånger i mitt liv lyckats bränna ut mig på att försöka göra för mycket på för lite tid. Nu försöker jag hitta en balans i mitt liv. Jag har brister och fel, en del kan jag berätta om och en del vill jag hålla för mig själv, men jag försöker att vara en god människa, jag hjälper mina vänner, försöker vara så ärlig jag kan, inte skada någon annan, respektera alla även om dom inte delar mina åsikter... och så vidare. Jag är inte det minsta religiös utan tror att det här livet är det enda vi har och vi ska försöka göra det bästa av det.

Jag kan nog diskutera det här hur länge som helst. Du är välkommen över på en kopp te och vi kan diskutera tills solen går upp. Jag gillar filosofiska diskussioner med mina vänner.

2. Den var enkel. Det är klart att en politiker bör vara god. Vi vill inte ha onda politiker som bestämmer över oss. Däremot måste en politiker kunna se det stora sammanhanget och tvingas ibland att ta beslut som kan vara negativa för vissa. Dagens politiska (och även ekonomiska) system domineras av ett kortsiktigt tänkande. Jag tror att folk skulle uppskatta lite mera långsiktighet och kontinuitet inom politiken.

3. Som jag sagt i ett svar ovan, jag kommer att fortsätta i min roll som valkretsledare och jag kommer att försöka driva en direktreklamskampanj. Sen dyker det nog upp andra tillfällen att föra ut vår politik, exakt vad vet jag inte men jag kommer att utnyttja det.
Ett nytt tygmärke kommer jag nog också att ta fram.

Konkret nog?

/Göran


Hacker and proud of it!

Valkretsansvarig, Västerbottens valkrets. Kandidat till riksdagslistan 2010.

Tel: 073-9867 881 Mail: goran.axelsson@piratpartiet.se

   
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Kandidat - Göran Axelsson Göran Axelsson Västerbottens län 2010 0 2010-03-16 08:17
Kandidat - Göran Axelsson Göran Axelsson Kandidater Umeå kommun 2 2010-03-15 11:17
Marie "maloki" Axelsson (#19374) maloki [M-O] 35 2010-01-14 09:49
Reportage med Göran axelsson på Västerbottensnytt! Göran Axelsson 28. Västerbottens län 6 2006-06-08 08:56
Kandidatur - Göran Axelsson Göran Axelsson Valsedlar 2006 (STÄNGD) 2 2006-04-09 07:30Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com