Piratpartiets mötesplattform


< DöljPiratpartiets vårmöte 2017
Mötesklocka   


 • Dagordning
 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Mötets behörighet
 • 3. Fastställande av mötesordning
 • 4. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalt mötespresidium
 • 5. Val av två justerare
 • 6. Godkännande av voteringsordningen
 • 7. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse
 • 8. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse
 • 9. Revisionsberättelse för det föregående året
 • 10. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse
 • 11. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
  • 11a 2014 års partistyrelses ekonomiska berättelse
  • 11b Revisionsberättelse för 2014
  • 11c Frågan om ansvarsfrihet för 2014 års partistyrelse
 • 12. Propositioner
  • 13. Motioner
   • Stadgar
    • Politik
     • Övrigt
     • 14. Eventuella fyllnadsval
     • 15. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
     • 14. Mötets avslutande

     • Ordningsfrågor
     • Dokument
     • Reservationer
     • Ordet är fritt
      
      
     Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
       (#1) Gammal
     Mab Inte uppkopplad
      
     Mabs avatar
      
     Inlägg: 2 785
     Reg.datum: Apr 2006
     Standard Assistenter åt Amelia Andersdotter i Bryssel och i Sverige - 2010-01-14, 13:13

     Hej

     Amelia Andersdotter har utarbetat en plan för hur hon vill använda sina assistentpengar den dag då hon är i en situation där hon kan anställa folk. Denna plan har redovisats för styrelsen som haft vissa synpunkter, och för att bredda inputen lägger ja nu upp den här på forumet så att alla aktiva kan komma med synpunkter och frågor kring planen. Så alla former av input tas tacksamt emot. Och frågor besvaras så fort vi har tid, men jag hoppas att ni har överseende med att det kan dröja någon dag, då jag är upptagen dagtid med arbete i Bryssel.

     -----------------------------------------------------------------------------------------

     Assistenter till Amelia Andersdotter

     Uppdelning mellan Bryssel och Sverige
     De pengar som EU ger till parlamentarikerna för assistenter kan användas för att anställa assistenter på plats i Bryssel, samt för att anställa lokalassistenter i hemlandet. Budgetposten ska även täcka de reskostnader (resa och boende) som uppstår när en assistent följer med sin parlamentariker på tjänsteresor. Detta gäller främst resorna till Strassbourg, men även eventuella andra resor där parlamentarikern behöver ha med sig en eller flera assistenter. För att ha utrymme för den typen av resor är det viktigt att inte hela lönebudgetten binds upp i fasta lönekostnader.

     Den uppdelning som Amelia anser vara den bäst lämpade för att tillgodose hennes behov är att ha tre assistenter anställda på plats i Bryssel samt fem lokala assistenter anställda i Sverige. Assistenterna i Bryssel kommer fungera som politiska sekreterare och tjänsterna kommer utlysas både internt inom partiet och externt via AMS. De lokala assistenterna kommer fungera som kanslister och delfinnansieras med hjälp av anställningsstöd (http://www.ams.se/go.aspx?A=62520) eller liknande. Genomgående för alla tjänster är att vi kommer eftersträva att i första hand hitta personer med värderingar som ligger i linje med Amelias och partiets, och som inte står på partiets riksdagsvalsedlar. Det sistnämnda för att undvika en intressekonflikt mellan anställningen och eventuell personvalskampanj.

     Utöver ovanstående assistenter kommer möjligheterna för att ta in praktikanter undersökas. Både vid kontoret i Bryssel och på distriktskanslierna.

     Assistenter i Bryssel
     De tre tjänsterna som assistenter i Bryssel kommer vara inriktade mot tre olika områden för att maximera det stöd till Amelia som assistenterna kan ge. För att tydligöra de olika rollerna har tjänsterna fått beteckningarna kanslichef, utredare samt praktisk assistent.

     Kanslichef
     Kanslichefen har det övergripande ansvaret för kontoret i Bryssel samt hanterar mediakontakter och bistår Amelia med arbetsledning av övriga assistenter. Tjänsten är på ett år och kan förlängas. Tjänsten som kanslichef kommer innehas av Mattias Bjärnemalm under 2010.

     Utredare
     Tjänsten som utredare är främst tänkt att avlasta Amelia med arbetet att läsa och sortera ändringsförslag i de texter som behandlas i parlamentet samt att på andra sätt bistå med kvalitativt utredningsarbete. Tjänsten kommer även ha ansvaret för nyhetsbevakning av de områden som är relevanta för Amelias arbete. Till tjänsten kommer vi främst eftersöka någon med juridisk utbildning med inriktning mot internationell rätt/EG-rätt och i andra hand någon med statsvetenskaplig utbildning med inriktning mot Europastudier eller motsvarande. Tjänsten är på ett år och kan förlängas.

     Praktisk assistent
     Den praktiska assistenten kommer fungera som ett stöd för kansliets administrativa arbete, men kan även få uppdrag som mer kopplar till det politiska arbetet. Assistenten kommer främst hantera telefon- och mailsvarande och logistik kring besöksgrupper och praktikanter, men en stor del av tjänsten är tänkt att vara flexibel för att kunna bistå där behov uppstår. Till tjänsten kommer vi främst eftersöka någon med statsvetenskaplig utbildning eller motsvarande. Tjänsten kommer vara i upp till ett år, beroende på när den tillsätts och kompetensen hos den sökande. Tjänsten kan förlängas.

     Lokala assistenter i Sverige
     De fem lokala assistenterna i Sverige kommer placerat utspridda små kanslier i var och ett av partiets fem distrikt och gemensamt betecknas distriktskanslister. Kanslisterna kommer i första hand arbeta med att hålla Brysselkontoret ajour med vad som händer i respektive landsända både rörande de frågor som är av intresse för Amelia och det som pågår inom partiet. Kanslisterna kommer även hålla regelbundna kontors- och telefontider. Övriga arbetsuppgifter kommer bero till stor del på vilka som anställs, men arbetsuppgifter som kan komma att läggas på de lokala assistenterna inkluderar: utkastskrivande för debattartiklar, mailhantering, bokföringsarbete, webbsidearbete, research samt ansvar för att ordna med besöksgrupper. Tjänsterna kommer även att under perioder med låg normal arbetsbelastning kunna bistå det lokala partiarbetet i respeketive distrikt.

     De fem distriktskanslierna planeras att hamna i följande orter: Malmö, Umeå, Göteborg, Linköping och Stockholm. Eventuellt kan vissa förändringar ske utifrån tillgången till lämpliga kontorslokaler eller bostadsort för tillträdande kanslist.

     Till tjänsterna som lokala assistenter kommer det inte krävas någon formell kompetens utan individuell lämplighet kommer vara avgörande vid tillsättningarna. Tjänsterna kommer sträcka sig fram till någon gång i slutet av 2010 varefter behovet för att fortsätta tjänsterna kommer att utvärderas.


     ______________________________
     Mattias Bjärnemalm
     Piratpartist, EU-byråkrat, spelnörd, narcissist, statsvetare och i total avsaknad av självdistans.

     www.mab.nu
       Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
       (#2) Gammal
     agnesson Inte uppkopplad
     Ansvarig forumgruppen
      
     agnessons avatar
      
     Inlägg: 2 856
     Reg.datum: Apr 2006

     Länk: #190335
     Standard RE: Assistenter åt Amelia Andersdotter i Bryssel och i Sverige - 2010-01-14, 13:40

     Hur är det tänkt att hyra och inventarier ska finansieras för de fem distrikskanslierna?


     Sitter i partiledningen med ansvar för lokala föreningar

     Arbetar som lokal assistent åt Amelia Andersdotter i Sverige
        
       (#3) Gammal
     willenfort Inte uppkopplad
      
     willenforts avatar
      
     Inlägg: 1 175
     Reg.datum: Nov 2008

     Länk: #190344
     Standard RE: Assistenter åt Amelia Andersdotter i Bryssel och i Sverige - 2010-01-14, 15:14

     Citat:
     agnesson (2010-Jan-14)Hur är det tänkt att hyra och inventarier ska finansieras för de fem distrikskanslierna?
     Förslagsvis så hanteras det på samma sätt som telemarketingbolag gör dvs en del av lönen är ersätning för förbrukningsvaror och slitage på privat utrustning som används i arbetet.


     --------------------------------
     Christoffer Willenfort
     Orggruppen
     Energigruppen
     0708-100 282
        
       (#4) Gammal
     Mab Inte uppkopplad
      
     Mabs avatar
      
     Inlägg: 2 785
     Reg.datum: Apr 2006

     Länk: #190349
     Standard RE: Assistenter åt Amelia Andersdotter i Bryssel och i Sverige - 2010-01-14, 16:40

     Citat:
     agnesson (2010-Jan-14)Hur är det tänkt att hyra och inventarier ska finansieras för de fem distrikskanslierna?
     Det är tänkt att de pengarna ska tas från Amelias kontorsersättningspengar. Som vi beräknar räcka till både kontorsomkostnader i Bryssel och till kanslier i Sverige.


     ______________________________
     Mattias Bjärnemalm
     Piratpartist, EU-byråkrat, spelnörd, narcissist, statsvetare och i total avsaknad av självdistans.

     www.mab.nu
       Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
       (#5) Gammal
     Mab Inte uppkopplad
      
     Mabs avatar
      
     Inlägg: 2 785
     Reg.datum: Apr 2006

     Länk: #190454
     Standard RE: Assistenter åt Amelia Andersdotter i Bryssel och i Sverige - 2010-01-15, 16:14

     Det kan tilläggas att utöver assistenterna ser vi över möjligheten att ha praktikanter på plats i Bryssel och hur det kan lösas ekonomiskt. Det kommer i så fall röra sig om kortare uppdrag 3-6 månader där vi plockar in studenter (både svenska och från de andra europeiska piratpartierna) för att ge dem en inblick i hur arbetet i Bryssel fungerar i praktiken, samtidigt som de kan avlasta oss med en hel del praktiskt arbete.

     Mer om praktikanter kommer nog komma i en separat tråd så fort jag fått tag på all information kring ämnet.


     ______________________________
     Mattias Bjärnemalm
     Piratpartist, EU-byråkrat, spelnörd, narcissist, statsvetare och i total avsaknad av självdistans.

     www.mab.nu
       Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
       (#6) Gammal
     JorgenL Inte uppkopplad
      
     JorgenLs avatar
      
     Inlägg: 1 329
     Reg.datum: Aug 2006

     Länk: #190481
     Standard RE: Assistenter åt Amelia Andersdotter i Bryssel och i Sverige - 2010-01-15, 21:12

     Tycker det låter som en bra plan.

     Behoven i Bryssel kan jag inte bedöma, men lokala assistenter utspridda över landet som på deltid kan hjälpa till att hålla ihop det lokala partiarbetet, och kanske dessutom någon form av lokal som till viss del kanske kan bli ett nav i aktivismen regionalt låter som alldeles utmärkta saker.

     Skulle vara guld värt under valrörelsen att ha en officiell telefon och adress dit man kan hänvisa intresserade tex. och det ger ett mera stabilt intryck att det finns en expedition nånstans där det står "Piratpartiet" på dörren. Tänk dock på att det är en fördel om de lokalt anställda är folk som har förtroende hos medlemmarna i den region där de ska jobba, så att det där samarbetet fungerar så friktionsfritt som möjligt.
       Skicka ett meddelande via Skype™ till JorgenL  
       (#7) Gammal
     Victoria Inte uppkopplad
      
     Victorias avatar
      
     Inlägg: 131
     Reg.datum: Mar 2009

     Länk: #190482
     Standard RE: Assistenter åt Amelia Andersdotter i Bryssel och i Sverige - 2010-01-15, 21:14

     Jag tycker det låter som en bra idé! Man blir överväldigad när man inser hur mycket cash EU pytsar ut till anställda. Men det är skitbra att ha folk i Sverige också, för att minska på avstånden lite. Jag gillar!
        
       (#8) Gammal
     piratcensur Inte uppkopplad
      
     Inlägg: 535
     Reg.datum: Oct 2009

     Länk: #190491
     Standard RE: Assistenter åt Amelia Andersdotter i Bryssel och i Sverige - 2010-01-15, 22:52

     Det var banne mig effektivt utnyttjande av pengarna.
     Det finns nog ingen som är emot att skattemedel används till det viktiga arbetet som Amelia och Piratpartiet utför.
        
       (#9) Gammal
     IsakGerson Inte uppkopplad
      
     IsakGersons avatar
      
     Inlägg: 833
     Reg.datum: Apr 2009

     Länk: #190501
     Standard RE: Assistenter åt Amelia Andersdotter i Bryssel och i Sverige - 2010-01-16, 00:14

     Låter väldigt genomtänkt. En bra plan för att göra Amelia så effektiv som möjligt samtidigt som man stödjer den lokala verksamheten i hemlandet. I approve of this message.


     ---

     Scienta donum scienta est, unde vendi non potest
        
       (#10) Gammal
     Klara Ellstrom Inte uppkopplad
      
     Inlägg: 9
     Reg.datum: Sep 2009

     Länk: #190507
     Standard RE: Assistenter åt Amelia Andersdotter i Bryssel och i Sverige - 2010-01-16, 04:44

     Låter helt klart som det bästa sättet att få så mycket nytta som möjligt av begränsade resurser.
     Dessutom är det helt klart en poäng att ha lokal förankring i vissa spridda nyckelområden.
        
      

     Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
     Sök i det här ämnet:

     Avancerad sökning
     Visningsalternativ

     Regler för att posta
     Du får inte posta nya ämnen
     Du får inte posta svar
     Du får inte posta bifogade filer
     Du får inte redigera dina inlägg

     BB-kod är
     Smilies är
     [IMG]-kod är
     HTML-kod är


     Liknande ämnen
     Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
     Amelia Andersdotter i DI. Anonymus PP i media 30 2009-10-07 03:59
     Assistenter till Christian (och Amelia) RikMatts Europaparlamentsval 2009 94 2009-06-27 18:28
     Expressen: Amelia, 21, är på väg till Bryssel Glith PP i media 16 2009-05-29 19:59
     Amelia Andersdotter kommer till Jönköping Anders Grandt Arkiv Ung Pirat Jönköping 9 2009-05-21 12:50
     Nominering: Amelia Andersdotter Rick Falkvinge Distriktsledarval 2007 13 2007-11-05 01:16     Powered by vBulletin® Version 3.8.5
     Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
     Svensk översättning av: Anders Pettersson
     vBulletin Skin developed by: vBStyles.com