Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Mikael Nilsson Inte uppkopplad
 
Mikael Nilssons avatar
 
Inlägg: 897
Reg.datum: Jun 2006
Standard 2010-05-29 Styrelsemöte - 2010-06-01, 15:27

F2F-möte lördagen den 29 maj klockan 10:00

Närvarande:
1. Simon Rosenqvist
2. Leif Ershag
3. Mikael Nilsson
4. Anna Troberg
5. Marit Deldén
6. Christian Engström
7. Rickard Olsson
8. Mårten Fjällström
9. Göran Widham


Frånvarande:
1. Rick Falkvinge
2. Christoffer Willenfort.
3. Klara Tovhult
4. Anders Nordin
5. Johanna Julén
6. Anna Svensson


Suppleanten Göran Widham ges rösträtt. Styrelsen är beslutsmässig.


Mötesfunktionärer:
Ordförande: Rickard Olsson
Sekrererare: Mikael Nilsson
Justerare: Simon Rosenqvist och Göran Widham


Om inget annat anges har beslut fattats med acklamation.


Dagordning:


1. Information från ledningen


1a. Drift av tjänster
PL meddelar att partiet sedan 18 maj levererar bandbredd till The Pirate Bays sökmotor och hemsida. Se pressmeddelande http://www.piratpartiet.se/nyheter/p...bays_bandbredd


Styrelsen uttrycker sitt stöd för ledningens snabba och riktiga beslut samt noterar att detta är ett exempel på vad som ligger inom ledningens mandat då det behöver fattas beslut under tidspress.


IT meddelar att partiet numera huserar http://valkompass.se, en förbättrad variant på TT Spektras valkompass. I TT Spektras kompass hamnade PP alltid sist. Denna kommer att finnas på SVT, SR, SvD och ett 40-tal landsortstidningar, vilket riskerar att drabba partiet negativt.


1b. Sjökorten


Ledningen meddelar att arbetet fortskrider i forumet och utkasten planeras att vara klara till 8/6.


1c. Ekonomi


PS meddelar att vi ligger rätt väl i överensstämmelse med budget. Om vi har en till donationsdrive som drar in 100kkr (utöver ordinarie guldpirat) innan valet ligger vi precis på budget.


2. Medlemsmöte om sjökorten


Styrelsen beslutar ATT

Kalla till medlemsmöte 17-18 juli med en omröstning där valplattformen röstas om i sin helhet.


Styrelsen vill påminna sjökortsansvariga om att förankra sjökorten hos medlemmarna kontinuerligt innan partiledning och styrelse färdigställer dessa inför medlemsmötet.


3. Code of Conduct för styrelsen


Öppen diskussion om Code of Conduct för styrelsen.
Klaras underlag http://piratepad.net/6eRGLUC02D


Styrelsen beslutar ATT bordlägga frågan tills Klara kan föredra den.


4. Partiledare


Styrelsen beslutar ATT förtydliga det tidigare beslutet om partiledare till att lyda:

Styrelsen utser Rick Falkvinge att leda den operativa organisationen som partiledare och i den rollen utföra medlemsmötets och styrelsens uppdrag, samt företräda partiet genom att opinionsbilda och föra ut dess åsikter. Partiledarens roll innefattar dessutom att leda partiledningens arbete och att ta egna initiativ inom ramarna för verksamheten.
5. Uppdatering av lokala program


Styrelsen har tidigare beslutat - http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=23278 - "ATT de lokala organisationer som önskar utveckla det lokala programmet kan fortsätta med den processen och lägga fram ett uppdaterat politiskt och strategiskt program för medlemsomröstning, senast den 30 juni."


Styrelsen finner det tidigare beslutet om fler medlemsomröstningar mindre klokt av då det är ont om tid till valet.


Styrelsen beslutar:
ATT styrelsen river upp det tidigare beslutet och ändrar det till följande:


ATT de lokala organisationer som önskar utveckla innehållet i det lokala programmet kan fortsätta med den processen och senast den 30 juni lägga fram ett uppdaterat politiskt och strategiskt program till styrelsen för beredning och beslut.


ATT styrelsen vidare noterar att presentationer av innehållet (flyers, affischer etc) görs i vanlig ordning med stöd av tre-piraters regeln.


6. Uppföljning gamla beslut.


Butiken - vi har inget avtal idag och det har orsakat lite (hanterbara) oklarheter. Mårten föreslår att Mårten får i uppdrag att föra vidare diskussioner med butiken med mål att lägga förslag på kontrakt till styrelsen inom kort.
UP & IT - Här borde vi också ha ett avtal. Mårten föreslår att Mårten och Richie får i uppdrag att föra vidare diskussioner med UP med mål att lägga förslag på kontrakt till styrelsen inom kort.


Styrelsen beslutar:


ATT delegera ovanstående ärenden till partiledningen.


7. Arbetsgruppen

Styrelsen diskuterade, utan ytterligare beslut, det tidigare beslutet om arbetsgruppens budgetbefogenheter, som lyder:

"Styrelsen ger ledamöter i arbetsgruppen befogenhet att på egen hand fatta beslut om budgetavvikande utgifter upp till en summa av tjugotusen kronor, partiledaren att fatta beslut om budgetavvikande utgifter upp till en summa av fyrtiotusen kronor, och arbetsgruppen gemensamt (vid enighet) att fatta beslut om budgetavvikande utgifter upp till en summa av tvåhundratusen kronor. Dessa utgiftstak gäller fram tills de återrapporterats till styrelsemöte."8. Övriga frågor


Lokala förtroenderåd
Mikael har en diskussionstråd i forumet där ett förslag mejslats fram. Det är inte 100% klart, men det blir det aldrig innan man sätter deadline.


Å ena sidan vill vi inte rucka på organisationen innan valet, å andra sidan vill lokala grupper ha klart hur organisationen ser ut efter valet. Direkt efter valet kommer vi med all sannolikhet vara utmattade och förhoppningsvis upptagna med riksdagsinträdet. Det är stor risk att vi blir en stoppkloss för lokala grupper som har tagit mandat och vill organisera sig inför lokala förhandlingar och planering av mandatperioden.

Styrelsen avser att skapa utrymme för formell lokal organisering. Styrelsen avser att fatta beslut första styrelsemötet efter valet för att ge grund för kallelse till lokalt medlemsmöte i början av oktober.


Styrelsen avser att utse en beredningsgrupp för att fram ramverk på nästa styrelsemöte.


Styrelsen beslutar att Simon Rosenqvist, Christoffer Willenfort och Mårten Fjällström utses att ta fram ett förslag för instruktioner och sammansättning till sådan grupp till nästa styrelsemöte.
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Göran Widham Inte uppkopplad
 
Göran Widhams avatar
 
Inlägg: 85
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #213860
Standard Sv: 2010-05-29 Styrelsemöte - 2010-06-01, 15:54

Justeras


Styrelseledamot för Piratpartiet 2010 samt 2014-2016
Sammankallande i valberedningen för Piratpartiet 2013
Revisor för Piratpartiet 2011-2013
Bloggar på Sagor från Livbåten
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Göran Widham  
Svara med citat
  (#3) Gammal
AndersLindbäck Inte uppkopplad
 
AndersLindbäcks avatar
 
Inlägg: 2 789
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #213864
Standard Sv: 2010-05-29 Styrelsemöte - 2010-06-01, 17:08

Citat:
Ursprungligen postat av Mikael Nilsson Visa inlägg
Styrelsen avser att skapa utrymme för formell lokal organisering. Styrelsen avser att fatta beslut första styrelsemötet efter valet för att ge grund för kallelse till lokalt medlemsmöte i början av oktober.
Oktober är för sent. Det handlar inte bara om att hantera partistödet. Utan mycket handlar om andra resurser. T.ex. kommunalrådsplatser, rätten att anställa politisk sekreterare. De poster man förhandlar fram med de andra partierna i de kommuner/landsting man kommer in i är mycket viktiga från möjligheten att påverka politiken till hur stort partistödet blir.

För dessa så krävs handlingsmandat för de som gör dessa förhandlingar med de andra partierna om vilka poster man skall ha givet valresultatet.

Förhandlingarna startar direkt efter valet. Så den 20 september bör kallelsen gå ut för att bilda ett sådant råd i de kommuner/landsting där man kommer in lokalt.

Så förslaget till hur lokala styret bör vara organiserat bör vara klart senast 19 sept. Helst mycket tidigare så det hinner förankras i hela Piratpartiet.

Man bör kanske tom skapa en sådan lokalt råd innan valet för att slippa alla dessa som går med i valet för att det går bra i valet och hoppas få en position i kommunen genom att plötsligt ge sig tillkänna och säga "Hej, jag vill ha en plats i en kommunal nämnd. "

Så skall detta införas så måste det helst vara klart innan sommaren så man kan göra en valrörelse utan att behövs slåss om hur detta skall se ut i stället för att valarbeta.


Ordförande PP Västmanland. Blogg: http://kunskapssamhallet.se/
Mitt vita rena mjöl och andras smutsiga fingrar gör degen oätlig.
Upphovsrättsmonopol är ingen äganderätt utan en statlig garanterad nyttjanderätt med extremt lång tidsbegränsad rätt att bestämma över verket.
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
SimonRosenqvist Inte uppkopplad
 
SimonRosenqvists avatar
 
Inlägg: 2 081
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #213868
Standard Sv: 2010-05-29 Styrelsemöte - 2010-06-01, 18:48

Justeras.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till SimonRosenqvist  
Svara med citat
  (#5) Gammal
Peter Johansson Inte uppkopplad
 
Inlägg: 765
Reg.datum: Aug 2009

Länk: #213890
Standard Sv: 2010-05-29 Styrelsemöte - 2010-06-02, 08:49

Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Oktober är för sent. Det handlar inte bara om att hantera partistödet. Utan mycket handlar om andra resurser. T.ex. kommunalrådsplatser, rätten att anställa politisk sekreterare. De poster man förhandlar fram med de andra partierna i de kommuner/landsting man kommer in i är mycket viktiga från möjligheten att påverka politiken till hur stort partistödet blir.

För dessa så krävs handlingsmandat för de som gör dessa förhandlingar med de andra partierna om vilka poster man skall ha givet valresultatet.

Förhandlingarna startar direkt efter valet. Så den 20 september bör kallelsen gå ut för att bilda ett sådant råd i de kommuner/landsting där man kommer in lokalt.

Så förslaget till hur lokala styret bör vara organiserat bör vara klart senast 19 sept. Helst mycket tidigare så det hinner förankras i hela Piratpartiet.

Man bör kanske tom skapa en sådan lokalt råd innan valet för att slippa alla dessa som går med i valet för att det går bra i valet och hoppas få en position i kommunen genom att plötsligt ge sig tillkänna och säga "Hej, jag vill ha en plats i en kommunal nämnd. "

Så skall detta införas så måste det helst vara klart innan sommaren så man kan göra en valrörelse utan att behövs slåss om hur detta skall se ut i stället för att valarbeta.
Nja det enda valresultat som visas den 19-20 september är den till riksdagen. Om jag inte minns fel av 2006 års val så tar det cirka 10-14 dagar innan valresultatet för kommun/landsting redovisas och då är det också säkerställt.
Sen har man i princip hela oktober på sig att förhandla.

Vilka ska gå in och förhandla?
KL, VL lokalt aktiv i det hela.
Man bör inte vara fler än två(men det är inget hinder om man är någon person till) som går in och förhandlar och minst 1 av de som går in i förhandlingen bör ha en ledamot plats knuten till sig, eftersom det då blir denne plus flera som ska se till att resultatet av förhandlingen efterlevs.

Jag tror inte att de små partierna har politiska sekreterare utan bara de stora som är arvoderade av fullmäktige. (men kan ha fel på denna punkt)
Vad jag vet kan man inte påverka parti stödet utan 1 ledamot plats =1utbetalt parti stöd. Är det så att du menar att fullmäktige kan besluta om att höja parti stödet?

Att få en plats i en lokal nämnd är inte så svårt du behöver bara visa intresse samt vara medlem (tror inte det är någon stor huggsexa om dem, förutom hos de stora partierna)


Peter Johansson
http://Pejj31.blogspot.com
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
AndersLindbäck Inte uppkopplad
 
AndersLindbäcks avatar
 
Inlägg: 2 789
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #214056
Standard Sv: 2010-05-29 Styrelsemöte - 2010-06-03, 21:28

Vi har kollat och vet rätt exakt vad vi kommer få och inte kommer få. Så det där med politisk sekreterare är något konkret.

Jag räknar med att beroende på hur förhandlingarna går så kan det skilja ca 5 miljoner kr i pengar till piratpartiet och dess medlemmar under nästa valperiod givet att Piratpartiet får ca 4 procent i valet under den nästa mandatperioden för oss i Västmanland enbart. Till dessa 5 MSEK kommer då den stora makt det kan innebära att få de rätta posterna i kommun och landstinget och den möjlighet det kan innebära att driva igenom vår politik.

Det är mycket pengar och makt att förhandla om och utfallet blir väldigt beroende på resultatet av förhandlingarna. Det stora problemet är att det förhandlingsresultat men får - måste man leva med under de nästa 4 åren. Det är rätt unikt att det ändras under valperioden.


Dvs förhandlingarna efter valet är kanske minst lika viktiga som valrörelsen - kanske tom mera - för hur bra man kan få genomslag för sin politik under de nästa 4 åren.


I vissa lokala val blir det enkelt - man hamnar i opposition och får ingenting förutom minimum och har i praktiken nästan noll chans och påverka politiken utan man får se majoriteten säga nej till allt man skriver motioner om.

Men i de val där man hamnar i den position vi strävar efter att vara; den som kan välja vilken sida som skall få majoriteten. Där kommer det bli långa och intensiva förhandlingar om vem som får makten.

Skall man då verkligen låta en ad hoc grupp utan rätt att fatta beslut att genomföra den viktiga biten av diskussionerna om vilka positioner man skall få som vinnare av valet ?

När det gäller själva valresultatet så brukar det formella resultatet inte skilja sig från resultatet på valnatten. Man brukar räkna med att det formella omräkningen är klart ons/tors efter valdagen på söndagen. Så man kan börja förhandla egentligen dagen efter valet. Det officiella protokollet för Västerås kommun kom i 2006 år val på måndagen en vecka efter valdagen och där fick alla partiet lika många mandat som de preliminära resultaten på valnatten.

PS När det gäller nämder så är det du beskriver som är det stora problemet. vi vill inte att någon blir medlem dagen efter valet och anmäler intresse att få sitta i en nämd.

PPS Partistödet är inte den stora summan utan det är positioner som kommunal/landstings/oppositionsråd och positioner i externa bolag, platser som ordförande och vice ordförande i nämnder som alla ger pengar. En kommunalråd ( det finns 10 i västerås - dock ej alla på heltid) får då 50 papp i månaden eller då 2.4MSEK under en mandatperiod.


Ordförande PP Västmanland. Blogg: http://kunskapssamhallet.se/
Mitt vita rena mjöl och andras smutsiga fingrar gör degen oätlig.
Upphovsrättsmonopol är ingen äganderätt utan en statlig garanterad nyttjanderätt med extremt lång tidsbegränsad rätt att bestämma över verket.

Senast redigerad av AndersLindbäck den 2010-06-03 klockan 21:58.
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Mab Inte uppkopplad
 
Mabs avatar
 
Inlägg: 2 811
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #214154
Standard Sv: 2010-05-29 Styrelsemöte - 2010-06-04, 17:48

Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Partistödet är inte den stora summan utan det är positioner som kommunal/landstings/oppositionsråd och positioner i externa bolag, platser som ordförande och vice ordförande i nämnder som alla ger pengar. En kommunalråd ( det finns 10 i västerås - dock ej alla på heltid) får då 50 papp i månaden eller då 2.4MSEK under en mandatperiod.
Omformulerat så handlar det i princip om att få betalda heltidspolitiker som kan jobba med våra frågor mer eller mindre permanent fram tills valet 2014. Även om en hel del av tiden kommer gå till lokal politik för dessa kommunal/landstings/oppositionsråd så frigör det tid även till nationellt påverkansarbete. Förutom att det ger synlighet och legitimet.

Framför allt säkerställer det kontinuitet under mandatperioden.

Så allt som underlättar för de lokala förhandlingarna efter valet är enormt eftersträvansvärt för att säkra att vi maximerar vårt inflytande på alla nivåer.


______________________________
Mattias Bjärnemalm
Piratpartist, EU-byråkrat, spelnörd, narcissist, statsvetare och i total avsaknad av självdistans.

www.mab.nu
  Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
Svara med citat
  (#8) Gammal
Peter Johansson Inte uppkopplad
 
Inlägg: 765
Reg.datum: Aug 2009

Länk: #214220
Standard Sv: 2010-05-29 Styrelsemöte - 2010-06-05, 21:26

Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Vi har kollat och vet rätt exakt vad vi kommer få och inte kommer få. Så det där med politisk sekreterare är något konkret.

Jag räknar med att beroende på hur förhandlingarna går så kan det skilja ca 5 miljoner kr i pengar till piratpartiet och dess medlemmar under nästa valperiod givet att Piratpartiet får ca 4 procent i valet under den nästa mandatperioden för oss i Västmanland enbart. Till dessa 5 MSEK kommer då den stora makt det kan innebära att få de rätta posterna i kommun och landstinget och den möjlighet det kan innebära att driva igenom vår politik.

Det är mycket pengar och makt att förhandla om och utfallet blir väldigt beroende på resultatet av förhandlingarna. Det stora problemet är att det förhandlingsresultat men får - måste man leva med under de nästa 4 åren. Det är rätt unikt att det ändras under valperioden.


Dvs förhandlingarna efter valet är kanske minst lika viktiga som valrörelsen - kanske tom mera - för hur bra man kan få genomslag för sin politik under de nästa 4 åren.


I vissa lokala val blir det enkelt - man hamnar i opposition och får ingenting förutom minimum och har i praktiken nästan noll chans och påverka politiken utan man får se majoriteten säga nej till allt man skriver motioner om.

Men i de val där man hamnar i den position vi strävar efter att vara; den som kan välja vilken sida som skall få majoriteten. Där kommer det bli långa och intensiva förhandlingar om vem som får makten.

Skall man då verkligen låta en ad hoc grupp utan rätt att fatta beslut att genomföra den viktiga biten av diskussionerna om vilka positioner man skall få som vinnare av valet ?

När det gäller själva valresultatet så brukar det formella resultatet inte skilja sig från resultatet på valnatten. Man brukar räkna med att det formella omräkningen är klart ons/tors efter valdagen på söndagen. Så man kan börja förhandla egentligen dagen efter valet. Det officiella protokollet för Västerås kommun kom i 2006 år val på måndagen en vecka efter valdagen och där fick alla partiet lika många mandat som de preliminära resultaten på valnatten.

PS När det gäller nämder så är det du beskriver som är det stora problemet. vi vill inte att någon blir medlem dagen efter valet och anmäler intresse att få sitta i en nämd.

PPS Partistödet är inte den stora summan utan det är positioner som kommunal/landstings/oppositionsråd och positioner i externa bolag, platser som ordförande och vice ordförande i nämnder som alla ger pengar. En kommunalråd ( det finns 10 i västerås - dock ej alla på heltid) får då 50 papp i månaden eller då 2.4MSEK under en mandatperiod.

Anders Jag känner inte till västerås kommun och var det västmanlands landsting? Bor i skåne
Vad gör en politisk sekreterare och hur är denna arvoderad av parti eller kommun samt rent generellt med vilken summa?
Var kommer summan 5miljoner ifrån är det parti stöd eller vad är egentligen inkluderat där. Hur stort är antalet ledamot platser i ert landsting samt vet du vilka minsta antalet ledamot platser man måste få i landstingsvalet för att komma in över huvud taget.
Jag är osäker på om region rådsplatserna är heltids arvoderade med det menar jag 1 person = 100% tjänst eller de kan styckas upp?
I min kommun är minsta antalet ledamöts platser som behövs för att vi ska komma in 2. Antalet kommunalråds platser= 100% sex stycken. oppositionsråd samt kommunstyrelsens ordförande =100% sen kan de fyra andra styckas upp. i nuläget är de upp styckade i mycket små bitar. antalet nämnder med heltidsarvoderad ordförande = 2.

Planering och förberedelser är A och O när man går in i en förhandling.

Man måste ha en väl specificerad strategi klar den måste vara väl förankrad hos de lokala medlemmarna eller ledamöterna.
När man väl sitter i förhandling så bör den inte ändras och man MÅSTE följa och LEVA efter det resultatet hela mandat perioden.

Det preliminära valresultatet kan man ju inte gå efter när man börjar förhandla det bör ju vara statistiskt säkerställt av valmyndigheten först eller är det hos er standard att riksdags resultatet speglar lokalvals resultatet så väl?


Naturligtvis ska minst 1 gärna två lokalt aktiva gå in och förhandla t.ex. VL KL den som finns lokalt. Går man in två och förhandlar bör minst 1 ha en ledamots plats knuten till sig. så att överenskommelsen i förhandlingen efter levs. Det går inte att göra likadant överallt alla kommuner och landsting är olika och de lokalt invalda måste få lov och fatta de beslut som passar dem bäst.


Peter Johansson
http://Pejj31.blogspot.com
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #214222
Standard Sv: 2010-05-29 Styrelsemöte - 2010-06-05, 22:01

Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg

Naturligtvis ska minst 1 gärna två lokalt aktiva gå in och förhandla t.ex. VL KL den som finns lokalt.
Den som är gruppledare för fullmäktigegruppen är naturligast den som förhandlar. Vi i VG har diskuterat gruppledare. Det är något som man utser nu innan valet. (inom de valbara)


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
Svara med citat
  (#10) Gammal
Peter Johansson Inte uppkopplad
 
Inlägg: 765
Reg.datum: Aug 2009

Länk: #214234
Standard Sv: 2010-05-29 Styrelsemöte - 2010-06-06, 09:13

Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Den som är gruppledare för fullmäktigegruppen är naturligast den som förhandlar. Vi i VG har diskuterat gruppledare. Det är något som man utser nu innan valet. (inom de valbara)
Den som går in och förhandlar bör också ha en ledamots plats knuten till sig.
Om jag utgår ifrån att du menar kommunfullmäktige och att utse en gruppledare före valresultatet är säkerställt, det skapar vissa svårigheter.
Minsta antalet personer som kommer in i kommun fullmäktige är 2st om du utser en gruppledare bland antalet personer baserat på ett långt högre valresultat t.ex. 4% före val resultatet är statistiskt säkerställt då är det inte säkert att den utsedda gruppledaren har en ledamotsplats knuten till sig och Kan inte garantera att resultatet av förhandlingen efterlevs hela mandat perioden gentemot samarbetspartierna. och att utse en gruppledare före valresultatet är säkerställt baserat på att minsta möjliga antal kommer in då är du inne på ett mycket litet antal kandidater.

Någon som vet vad det minsta möjliga antalet ledamot platser man kan få i landstingsfullmäktige är för att komma in över huvud taget?


Peter Johansson
http://Pejj31.blogspot.com
   
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com