Piratpartiets mötesplattform


< DöljPiratpartiets vårmöte 2017
Mötesklocka   
Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Andreas Bjärnemalm Inte uppkopplad
 
Andreas Bjärnemalms avatar
 
Inlägg: 1 231
Reg.datum: Jan 2009
Standard Förslag 1 på övergångsregler för införandet av nya stadgan - 2010-10-16, 16:21

Förslag 1 på övergångsregler för införandet av nya stadgan


Stänger 2010-12-03 23:59

Detta är första förslaget till hantering av de ställen där den gamla och nya stadgan inte riktigt passar samman, för att övergången till den nya stadgan ska kunna ske.

Det är ett fullständigt förslag som täcker de punkter av stadgan som behöver övergångsregler och är baserat på det beslut som årsmötet i våras tog om att de val som normalt ska hållas på ett höstmöte (enligt den nya stadgan) ska hållas på det medlemsmöte då andra läsningen av den nya stadgan sker.

Här nedan finns först varje punkt av förslaget stående för sig med förklaring/motivering till just den punkten och längst ner återfinns sedan förslaget i sin helhet med tillhörande yrkande som mötet har att ta ställning till.


* Vid antagande av den nya stadgan, hädanefter kallad stadga 2.0, ska denna träda i kraft 2011-01-01, med undantag av de tillfällen då nedanstående övergångsregler säger annorlunda. Den nuvarande stadgan, hädanefter kallad stadga 1.3, gäller fram till detta datum med undantag av de tillfällen då nedanstående övergångsregler säger annorlunda.
Med denna regel får vi stadgeövergången vid det tillfälle på året då det är som smidigast att implementera den, samtidigt som vi klargör att vissa punkter av stadgan (både gamla och nya) kan åsidosättas i samband med övergången till den nya stadgan.

* Styrelsen för 2011 väljs på medlemsmötet 2010 då andra läsningen av stadga 2.0 sker och tillträder 2011-01-01. Fem stycken styrelseledamöter ska väljas till treåriga mandat och en styck sammankallande till ett ettårigt mandat, i enlighet med §5.3 i stadga 2.0. Valbar är person som är medlem i partiet, i enlighet med §3.3.1 i stadga 2.0.
Enligt den nya stadgan ska styrelsen väljas på höstmötet, men eftersom vi ännu inte infört den nya stadgan och därmed inte har något höstmöte i år så behöver vi en övergångsregel som säger när 2011 års styrelse väljs.

* Mandatet för 2010 års styrelse förlängs till att gälla fram till 2010-12-31, istället för att styrelsens mandat löper ut direkt efter valet av 2011 års styrelse.
Enligt den nuvarande stadgan så kliver nuvarande styrelse ur sitt ansvar när en ny styrelse väljs, enligt den nya stadgan väljs styrelsen i november för att sen tillträda vid årsskiftet. För att anpassa för övergången och ha nuvarande styrelse sittande året ut behöver vi därför en övergångsreglering.

* Styrelsen för 2010 upprättar verksamhetsberättelse och ekonomiskt berättelse och redovisar denna på vårmötet i enlighet med regleringen i stadga 2.0 för detta.
Detta är för att tydliggöra att den nya stadgan då har trätt i kraft och att dess reglering ska gälla.

* De två styrelsesuppleanter som valdes till tvååriga mandat på årsmötet 2010 behåller sin suppleantstatus under hela sin mandatperiod. Detta innebär att de sitter kvar som suppleanter till utgången av 2011. Under denna period ska antalet ledamöter i styrelsen vara två (2) mindre än vad stadga 2.0 föreskriver för att tillgodose att det totala antalet poster i styrelsen överensstämmer med stadgans bestämmelser. På höstmötet 2011 ska val förrättas så att en stadgeenlig styrelse kan tillträda från och med 2012-01-01.
Hur styrelsen ser ut skiljer sig åt i de olika versionerna av stadgan, både till sammansättning och storlek. Idag har vi suppleanter i styrelsen, det har vi inte i den nya stadgan. Eftersom vi på årsmötet i år valde två suppleanter till tvååriga mandat behöver vi ta beslut om en övergångsregel som hanterar dessa suppleanter.

* Verksamhetsplan för 2011 upprättas på vårmötet 2011. Styrelsen för 2011 följer verksamhetsplanen för 2010 fram till att verksamhetsplan för 2011 upprättas.
Enligt den nuvarande stadgan ska verksamhetsplan antas på årsmötet som hålls på våren, i den nya stadgan ska verksamhetsplanen antas på höstmötet. Eftersom den nya stadgan ännu inte är införd och vi därmed inte har något höstmöte i år där verksamhetsplanen för 2011 kan antas behövs denna övergångsregel som säger när verksamhetsplanen antas.

* Valberedningen för 2011 väljs på det medlemsmöte 2010 då andra läsningen av stadga 2.0 sker och tillträder 2011-01-01. För att partiet på höstmötet 2011 fullt ut ska kunna välja valberedning i enlighet med stadga 2.0 ska den valberedning som väljs på medlemsmötet 2010 bestå av en sammankallande vald till ett år, tre ledamöter valda till ett år samt tre ledamöter valda till två år. Valbar till valberedningen är medlem i partiet, i enlighet med §3.3.1 i stadga 2.0.
Hur valberedningen ser ut, och när den väljs samt tillträder, skiljer sig åt i de olika stadgeversionerna och denna regel är för att övergången mellan de olika regelverken ska bli rätt.

* Revisorer för 2011 väljs på det medlemsmöte 2010 då andra läsningen av stadga 2.0 sker och tillträder 2011-01-01. Revisorerna väljs i enlighet med §7.2.6 i stadga 2.0.
Regelverket för revisorer skiljer sig till viss del åt i de olika stadgeversionerna och även när de väljs samt tillträder skiljer. Denna övergångsregel löser detta.

* Revisorerna för 2010 granskar partiets räkenskaper, förvaltning och verksamhet, samt upprättar revisionsberättelse för 2010 enligt vad som stadgas i §7.2 i stadga 2.0.
Detta är för att tydliggöra att den nya stadgan då har trätt i kraft och att dess reglering ska gälla.

* Som mötespresidium för perioden fram till att nästa mötespresidium valts och tillträtt, efter vårmötet 2011 i enlighet med §4.8.2 i stadga 2.0, huserar ett mötespresidium som väljs på medlemsmötet 2010 då andra läsningen av stadga 2.0 sker. Detta mötespresidium väljs i enlighet med §3.3.1 samt §4.8 i stadga 2.0.
I den nya stadgan så införs att mötespresidium sitter över en längre period än bara just ett möte. Detta då partiet har en väldigt annorlunda form för sina medlemsmöten (det som heter årsmöte i nu gällande stadga) och för att administrera och förbereda för dess krävs det en hel del arbete. När det är dags för partiets första vårmöte enligt den nya stadgan nästa år så är det en fördel ifall det redan finns ett mötespresidium som förberett. Därför väljs dessa nu.
-------

Här nedan följer det yrkande mötet har att ta ställning till, med förslaget igen i sin helhet:

Yrkande:
att mötet antar följande förslag till övergångsregler för införandet av den nya stadgan i sin helhet:

Förslag 1
* Vid antagande av den nya stadgan, hädanefter kallad stadga 2.0, ska denna träda i kraft 2011-01-01, med undantag av de tillfällen då nedanstående övergångsregler säger annorlunda. Den nuvarande stadgan, hädanefter kallad stadga 1.3, gäller fram till detta datum med undantag av de tillfällen då nedanstående övergångsregler säger annorlunda.

* Styrelsen för 2011 väljs på medlemsmötet 2010 då andra läsningen av stadga 2.0 sker och tillträder 2011-01-01. Fem stycken styrelseledamöter ska väljas till treåriga mandat och en styck sammankallande till ett ettårigt mandat, i enlighet med §5.3 i stadga 2.0. Valbar är person som är medlem i partiet, i enlighet med §3.3.1 i stadga 2.0.

* Mandatet för 2010 års styrelse förlängs till att gälla fram till 2010-12-31, istället för att styrelsens mandat löper ut direkt efter valet av 2011 års styrelse.

* Styrelsen för 2010 upprättar verksamhetsberättelse och ekonomiskt berättelse och redovisar denna på vårmötet i enlighet med regleringen i stadga 2.0 för detta.

* De två styrelsesuppleanter som valdes till tvååriga mandat på årsmötet 2010 behåller sin suppleantstatus under hela sin mandatperiod. Detta innebär att de sitter kvar som suppleanter till utgången av 2011. Under denna period ska antalet ledamöter i styrelsen vara två (2) mindre än vad stadga 2.0 föreskriver för att tillgodose att det totala antalet poster i styrelsen överensstämmer med stadgans bestämmelser. På höstmötet 2011 ska val förrättas så att en stadgeenlig styrelse kan tillträda från och med 2012-01-01.

* Verksamhetsplan för 2011 upprättas på vårmötet 2011. Styrelsen för 2011 följer verksamhetsplanen för 2010 fram till att verksamhetsplan för 2011 upprättas.

* Valberedningen för 2011 väljs på det medlemsmöte 2010 då andra läsningen av stadga 2.0 sker och tillträder 2011-01-01. För att partiet på höstmötet 2011 fullt ut ska kunna välja valberedning i enlighet med stadga 2.0 ska den valberedning som väljs på medlemsmötet 2010 bestå av en sammankallande vald till ett år, tre ledamöter valda till ett år samt tre ledamöter valda till två år. Valbar till valberedningen är medlem i partiet, i enlighet med §3.3.1 i stadga 2.0.

* Revisorer för 2011 väljs på det medlemsmöte 2010 då andra läsningen av stadga 2.0 sker och tillträder 2011-01-01. Revisorerna väljs i enlighet med §7.2.6 i stadga 2.0.

* Revisorerna för 2010 granskar partiets räkenskaper, förvaltning och verksamhet, samt upprättar revisionsberättelse för 2010 enligt vad som stadgas i §7.2 i stadga 2.0.

* Som mötespresidium för perioden fram till att nästa mötespresidium valts och tillträtt, efter vårmötet 2011 i enlighet med §4.8.2 i stadga 2.0, huserar ett mötespresidium som väljs på medlemsmötet 2010 då andra läsningen av stadga 2.0 sker. Detta mötespresidium väljs i enlighet med §3.3.1 samt §4.8 i stadga 2.0.

Senast redigerad av agnesson den 2010-12-03 klockan 16:55. Anledning: färgbyte
   
  (#2) Gammal
agnesson Inte uppkopplad
Ansvarig forumgruppen
 
agnessons avatar
 
Inlägg: 2 856
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #242680
Standard Sv: Förslag 1 på övergångsregler för införandet av nya stadgan - 2010-10-26, 13:17

Jag tycker att det här är ett dåligt förslag då valberedningen bör få den tid det krävs för att ta fram ett förslag till en ny styrelsen.


Sitter i partiledningen med ansvar för lokala föreningar

Arbetar som lokal assistent åt Amelia Andersdotter i Sverige
   
  (#3) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 447
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #242836
Standard Sv: Förslag 1 på övergångsregler för införandet av nya stadgan - 2010-10-27, 15:20

Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Jag tycker att det här är ett dåligt förslag då valberedningen bör få den tid det krävs för att ta fram ett förslag till en ny styrelsen.
Jag förstår detta som så att valberedningen har färdiga förslag till de andra förtroendeuppdragen så att det är bara styrelse som fattas.

Genom det systemet med enskild nominering av sig själv eller andra personer underlättas styrelsevalet för medlemmarna genom att då verkligen är nödvändigt att komponera ett komplett styrelseförslag enligt tradition inom partiet. Jag hoppas på att därigenom se ett flertal förslag på bordet.


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
  (#4) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #242898
Standard Sv: Förslag 1 på övergångsregler för införandet av nya stadgan - 2010-10-27, 23:37

Styrelsen rekommenderar att skjuta upp personvalen av fler skäl än att valberedningen inte är klar -- organisationen som sådan är inte beredd på ett styrelseval just nu. Det skulle bädda för konflikter helt i onödan, valdeltagandet skulle bli lågt och legitimiteten kunna ifrågasättas just när vi behöver motsatsen som mest.

Styrelsen rekommenderar alternativ 2, ett gemensamt års- och vårmöte. Mer information om rekommendationen finns i den här tråden.
   
  (#5) Gammal
Andreas Bjärnemalm Inte uppkopplad
 
Andreas Bjärnemalms avatar
 
Inlägg: 1 231
Reg.datum: Jan 2009

Länk: #242918
Standard Sv: Förslag 1 på övergångsregler för införandet av nya stadgan - 2010-10-28, 03:04

Meddelande av Emil Isberg har flyttats till annan tråd, återfinns här: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=30902
   
  (#6) Gammal
Emil Isberg Inte uppkopplad
 
Emil Isbergs avatar
 
Inlägg: 574
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #242930
Standard Sv: Förslag 1 på övergångsregler för införandet av nya stadgan - 2010-10-28, 05:56

Citat:
Ursprungligen postat av Andreas Bjärnemalm Visa inlägg

Förslag 1 på övergångsregler för införandet av nya stadgan


Stänger 2010-10-30 14:00

* Styrelsen för 2011 väljs på medlemsmötet 2010 då andra läsningen av stadga 2.0 sker och tillträder 2011-01-01. Fem stycken styrelseledamöter ska väljas till treåriga mandat och en styck sammankallande till ett ettårigt mandat, i enlighet med §5.3 i stadga 2.0. Valbar är person som är medlem i partiet, i enlighet med §3.3.1 i stadga 2.0.
Enligt den nya stadgan ska styrelsen väljas på höstmötet, men eftersom vi ännu inte infört den nya stadgan och därmed inte har något höstmöte i år så behöver vi en övergångsregel som säger när 2011 års styrelse väljs.

* Mandatet för 2010 års styrelse förlängs till att gälla fram till 2010-12-31, istället för att styrelsens mandat löper ut direkt efter valet av 2011 års styrelse.
Enligt den nuvarande stadgan så kliver nuvarande styrelse ur sitt ansvar när en ny styrelse väljs, enligt den nya stadgan väljs styrelsen i november för att sen tillträda vid årsskiftet. För att anpassa för övergången och ha nuvarande styrelse sittande året ut behöver vi därför en övergångsreglering.
Övergångsyrkandena missar tre detaljer som valberedningen påpekat i sitt brev till styrelsen.

Det ena är att vi har tre olika mandatperioder på ledamöter och suppleanter i sittande styrelse varav de som sitter på kortast mandat är valda att sitta fram till vårmötet. Att låta samtliga löpa ut vid utgången av året blir alltså fel oavsett hur man tolkar formuleringen.

Det andra är att det ska väljas fyra ledamöter, eftersom nuvarande styrelse är på 12 personer inklusive en sammankallande. Det är dessutom tre suppleanter som är förtroendevalda att ingå i styrelsen på olika mandatperioder och som alltså rent principiellt borde ha förtur att bli ordinare. Alltså är det bara en person som ska väljas till styrelsen utöver att tre suppleanter fastställs på motsvarande mandattid.

Det tredje är att eftersom det är övergång mellan stadgar så innebär det att man måste ta hänsyn till ingående ledamöters och suppleanters mandatperioder. Eftersom dagens styrelse har tre ledamöter valda på ett år, en suppleant vald på ett år, tre ledamöter valda på två år, två suppleanter valda på två år, fem ledamöter valda på tre år saknas det egentligen en sammankallande men i praktiken en ledamot på ett år för att göra en enligt stadga 2.0 riktig styrelse. Den valda styrelseledamoten ska alltså väljas på ett år för att underlätta övergången.

Om suppleanter inte automatiskt anses vara ledamöter i nya styrelsen är det fyra ledamöter som måste väljas. Det ska alltså väljas två ledamöter på ett år samt två ledamöter på två år om suppleanter inte fastställs som ledamöter.

Mandatet på befintliga ledamöter och suppleanter måste antingen förkortas med tre månader eller förlängas med nio månader för att stämma in med mandatperioden i stadga 2.0. Jag föreslår att det förlängs eftersom det är blir enklare i övergången (som visas nedan). Mötet måste besluta att antingen förkorta befintliga mandatperioder med tre månader eller förlänga med nio månader innan kompletterande val kan hållas.

Det finns också frågan om val till sammankallande för styrelsen. Som det ser ut i befintlig stadga finns inte någon sådan post utan Rick Falkvinge är vald till ordförande på årsmöte och Rickard Olsson är utsedd till sammankallande av konstituerande styrelsemöte. Richie är vald på två år till styrelsen och för att förenkla övergången samt de val som behövs göras föreslår jag att mötet helt enkelt fastställer posten. Om Richie inte godkänner den implicita nomineringen behöver det inte påverka så mycket eftersom man i så fall kan göra ett fyllnadsval på vårmötet helt i enlighet med stadga 2.0. Mötet behöver fastställa Rickard Olsson som sammankallande för styrelsen.

Det finns en möjlighet att fler mandatperioder utöver styrelsens påverkas av detta, men jag har här enbart tagit ställning till styrelsen. Alla yrkanden rör alltså styrelsens mandatperioder.

Eftersom yrkandena påverkar varandra ska jag gruppera dem i den ordning jag anser att man för enkelhets skull måste ta dem.

Först komplettera upp ledamöterna med befintliga suppleanter och det ställs mot avslag (som innebär att suppleanter saknar uppdrag och alltså får lämna styrelsen).
* A) Att befintliga styrelsesuppleanter enligt tidigare stadga fastställs som ordinarie ledamöter enligt nya stadgan med samma mandatperioder.


Följande två yrkanden ställs därefter mot varandra.
* B1) Att befintliga styrelsemandat förkortas med tre månader.

* B2) Att befintliga styrelsemandat förlängs med nio månader.


Om B1 går igenom behövs det en eller fyra ledamöter (baserat på om A går igenom) fram till och med 2010-12-31. Det är för kort tid för någon egentlig verksamhet och C blir därför att vakantsätta restrerande poster med ettårigt mandat fram till årsskiftet.
* C) Att lediga poster med ettårigt mandat i styrelsen för 2010 vakantsätts.


Enklast är att fastställa Richie som sammankallande. Med förkortningen på tre månader innebär det att Richie har ettårigt mandat från årsskiftet, precis som nuvarande. Med förlängning innebär det dock en förkortning med ett år. Det ställs mot att låta styrelsen själv tillsätta posten bland de med passande mandatperiod samt att tillhandahålla val till posten.
* D1) Att Rickard Olsson fastställs som sammankallande för styrelsen.

* D2) Att styrelsen åläggs att själv utse en sammankallande bland de som har 1 års mandattid i styrelsen från årskiftet.

* D3) Att personval hålls under sittande möte för en sammankallande på ettårigt mandat.


Nu börjar det bli lite mer komplicerande eftersom både mandatperiod och antal ledamöter påverkar hur många som kan väljas. Jag kommer här ställa upp det lite annorlunda för att förtydliga kraven för valalternativen:

Man måste egentligen ta en paus här och sätta upp vilka och hur många som ska väljas baserat på tidigare punkter, men för tydlighetens skull ska jag lägga en if-then-beskrivning på vilka alternativ som finns.

Om suppleanter blir ledamöter (A) innebär
Om mandatperioderna förkortas med tre månader (B1) innebär
Om Richie fastställs (D1), eller styrelsen åläggs utse en sammankallande bland ledamöter med från årsskiftet ettårig mandatperiod (D2) eller om val (D3) väljer befintlig styrelseledamot som sammankallande innebär
* E1) Att mötet väljer sex ledamöter varav en på ettårigt mandat och fem på treårigt mandat.

Annars om sammankallande valts utöver styrelsens befintliga ledamöter (D3) innebär
* E2) Att mötet väljer fem ledamöter på treårigt mandat.

Annars om styrelsemandaten förlängs med nio månader (B2) innebär
Om Richie fastställs (D1), eller styrelsen åläggs utse en sammankallande bland ledamöter med från årsskiftet ettårigt mandatperiod (D2) eller om val (D3) väljer befintlig styrelseledamot som sammankallande innebär
* E3) Att mötet väljer en ledamot på ettårigt mandat från årsskiftet med tillträde omedelbart efter medlemsmötet.

Annars om sammankallande valts (D3) utanför befintliga styrelseledamöter behövs inget fyllnadsval och styrelsen är komplett framtill årskiftet 2011/2012.
Annars om suppleanter inte blir ledamöter
Om mandatperioderna förkortas med tre månader (B1) innebär
Om Richie fastställs (D1), eller styrelsen åläggs utse en sammankallande bland ledamöter med från årsskiftet ettårig mandatperiod (D2) eller om val (D3) väljer befintlig styrelseledamot som sammankallande innebär
* E4) Att mötet väljer åtta ledamöter varav tre på ettårigt mandat, och fem på treårigt mandat.

Annars om sammankallande valts utöver styrelsens befintliga ledamöter (D3) innebär
* E5) Att mötet väljer sju ledamöter varav två på ettårigt mandat, och fem på treårigt mandat.
Annars om styrelsemandaten förlängs med nio månader (B2) innebär
Om Richie fastställs (D1), eller styrelsen åläggs utse en sammankallande bland ledamöter med från årsskiftet ettårigt mandatperiod (D2) eller om val (D3) väljer befintlig styrelseledamot som sammankallande innebär
* E6) Att mötet väljer fyra ledamöter varav två på ettårigt och två på tvåårigt mandat. Mandatlängden räknas från årsskiftet och posterna tillträds omedelbart efter medlemsmötet.

Annars om sammankallande valts utöver styrelsens befintliga ledamöter (D3) innebär
* E7) Att mötet väljer tre ledamöter varav en på ettårigt och två på tvåårigt mandat. Mandatlängden räknas från årsskiftet och posterna tillträds omedelbart efter medlemsmötet.

Jag hoppas att jag verkligen förtydligat att det lättaste övergångsregeln är:
  • att låta suppleanter gå upp som ledamöter (A)
  • att förlänga befintliga styrelsemandat med nio månader (B2)
  • att fastställa Richie som sammankallande (D1)
  • att en ledamot väljs på ettårigt mandat från årskiftet med tillträde omedelbart (E3)
  Skicka ett meddelande via ICQ till Emil Isberg Skicka ett meddelande via Skype™ till Emil Isberg  
  (#7) Gammal
Emil Isberg Inte uppkopplad
 
Emil Isbergs avatar
 
Inlägg: 574
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #242932
Standard Sv: Förslag 1 på övergångsregler för införandet av nya stadgan - 2010-10-28, 06:25

Citat:
Ursprungligen postat av Andreas Bjärnemalm Visa inlägg

Förslag 1 på övergångsregler för införandet av nya stadgan


Stänger 2010-10-30 14:00
* De två styrelsesuppleanter som valdes till tvååriga mandat på årsmötet 2010 behåller sin suppleantstatus under hela sin mandatperiod. Detta innebär att de sitter kvar som suppleanter till utgången av 2011. Under denna period ska antalet ledamöter i styrelsen vara två (2) mindre än vad stadga 2.0 föreskriver för att tillgodose att det totala antalet poster i styrelsen överensstämmer med stadgans bestämmelser. På höstmötet 2011 ska val förrättas så att en stadgeenlig styrelse kan tillträda från och med 2012-01-01.
Hur styrelsen ser ut skiljer sig åt i de olika versionerna av stadgan, både till sammansättning och storlek. Idag har vi suppleanter i styrelsen, det har vi inte i den nya stadgan. Eftersom vi på årsmötet i år valde två suppleanter till tvååriga mandat behöver vi ta beslut om en övergångsregel som hanterar dessa suppleanter.
Notera att jag inte tar med ovanstående yrkande i mitt ändringsförslag. Det är ett misstag och mitt yrkande var tänkt att ersätta även den övergångsregeln. Att låta onödigt komplicerade övergångsregler är inte till nytta för någon, särskilt inte när det gäller ett helt år extra. De nya stadgarna skulle klargöra att samtliga styrelsemedlemmar har rösträtt, men just suppleanterna ligger kvar enligt tidigare. Är det inte bättre att antingen välja att suppleanterna går upp som ordinarie ledamöter (så att de får rösträtt oftare än vad de tillsattes för) eller åtminstone låta dem ingå i valbar till ordinarie ledamotspost så att vi snabbt övergår till de nya stadgarna?
  Skicka ett meddelande via ICQ till Emil Isberg Skicka ett meddelande via Skype™ till Emil Isberg  
  (#8) Gammal
Richie Inte uppkopplad
 
Richies avatar
 
Inlägg: 2 520
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #242946
Standard Sv: Förslag 1 på övergångsregler för införandet av nya stadgan - 2010-10-28, 09:12

Emil, hur påverkas ditt förslag om någon eller några i de nuvarande styrelsen som sitter på längre mandat bestämmer sig för att hoppa av?


-- Old pirates never die, they just row faster
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Richie  
  (#9) Gammal
willenfort Inte uppkopplad
 
willenforts avatar
 
Inlägg: 1 175
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #242948
Standard Sv: Förslag 1 på övergångsregler för införandet av nya stadgan - 2010-10-28, 09:12

Emil, jag är imponerad av din genomgång av övergångsreglerna. och hålelr med dig i sak till 99%. Men inser du att det inte finns tid för alla voteringar som krävs för att reda ut alla alternativ du har ställt upp.

Jag föreslår att du skriver ett nytt fullständigt förslag baserat på ditt förslag som skulle vara lättast
Citat:
Jag hoppas att jag verkligen förtydligat att det lättaste övergångsregeln är:
  • att låta suppleanter gå upp som ledamöter (A)
  • att förlänga befintliga styrelsemandat med nio månader (B2)
  • att fastställa Richie som sammankallande (D1)
  • att en ledamot väljs på ettårigt mandat från årskiftet med tillträde omedelbart (E3
och så satsar vi på att ta det hela i en läsning.
/Christoffer


--------------------------------
Christoffer Willenfort
Orggruppen
Energigruppen
0708-100 282
   
  (#10) Gammal
Emil Isberg Inte uppkopplad
 
Emil Isbergs avatar
 
Inlägg: 574
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #242950
Standard Sv: Förslag 1 på övergångsregler för införandet av nya stadgan - 2010-10-28, 09:18

Citat:
Ursprungligen postat av Richie Visa inlägg
Emil, hur påverkas ditt förslag om någon eller några i de nuvarande styrelsen som sitter på längre mandat bestämmer sig för att hoppa av?
Det beror på om medlemsmötet vill fastställa avhoppet eller ej.
Generellt när det gäller avhoppade förtroendevalda är det så kallat fyllnadsval som gäller, det har vi enligt de nya stadgarna enbart på våren.

Så om personen hoppar av efter att kallelsen till medlemsmötet är utskickad innebär det att styrelsen får interimlösa det fram till vårmötet.

Enligt de gamla stadgarna är det något enklare. En suppleant (turordningsreglerna gäller) kliver upp och blir ordinare ledamot helt utan något som helst val. Går alla suppleanterna åt behövs dock nyval (åtminstone om antalet ledamöter faller under det stadgade antalet).
  Skicka ett meddelande via ICQ till Emil Isberg Skicka ett meddelande via Skype™ till Emil Isberg  
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com