Piratpartiets mötesplattform


< DöljPiratpartiets vårmöte 2017
Mötesklocka   


 • Dagordning
 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Mötets behörighet
 • 3. Fastställande av mötesordning
 • 4. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalt mötespresidium
 • 5. Val av två justerare
 • 6. Godkännande av voteringsordningen
 • 7. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse
 • 8. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse
 • 9. Revisionsberättelse för det föregående året
 • 10. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse
 • 11. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
  • 11a 2014 års partistyrelses ekonomiska berättelse
  • 11b Revisionsberättelse för 2014
  • 11c Frågan om ansvarsfrihet för 2014 års partistyrelse
 • 12. Propositioner
  • 13. Motioner
   • Stadgar
    • Politik
     • Övrigt
     • 14. Eventuella fyllnadsval
     • 15. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
     • 14. Mötets avslutande

     • Ordningsfrågor
     • Dokument
     • Reservationer
     • Ordet är fritt
     Svara
      
     Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
       (#1) Gammal
     willenfort Inte uppkopplad
      
     willenforts avatar
      
     Inlägg: 1 175
     Reg.datum: Nov 2008
     Standard 2011-01-03 Styrelsemöte - 2011-01-03, 21:34

     ♦Styrelsemöte, 2011-01-03, klockan 19:00
     per telefon

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Dagordningspunkter:


     1. Mötet öppnas


     2. Närvarande:
     Christoffer Willenfort
     Rick Falkvinge (delvis)
     Marit Deldén
     Anna Troberg (delvis)
     Christian Engström
     Rickard Olsson
     Leif Ershag
     Mårten Fjällström (delvis)
     Mikael Nilsson (delvis)


     2.1 Adjungerade
     Rene Malmgren. (Revisor)
     Magnus Berglund (Revisor)     3. Val av mötesfunktionärer
     Styrelsen beslutar:
     att välja Christian Engström mötesordförande,
     att välja Christoffer Willenfort till mötessekreterare,
     att välja Marit Deldén och Leif Ershag till justerare.
     Styrelsen noterar att Simon Rosenkvist har avsagt sig sin styrelsepost


     4) Val av partiledare


     Anna Troberg lämnade mötet på grund av jäv.


     Då Rick Falkvinge har avgått med omedelbar verkan så träder stadgan 6.3.2 in; "Skulle partiledaren avgå, eller av annan anledning vara oförmögen att utföra sina arbetsuppgifter, träder vice partiledare, enligt rangordning, in till dess att styrelsen utsett en ersättare. När ny partiledare tillträder avgår samtliga tidigare vice partiledare."


     Christofer Willenfort föreslog att utse Anna Troberg till TF Partiledare och be valberedningen att förbereda val av ny partiledare.


     Detta förslag avslogs med röstsiffrorna 5-1.


     Christoffer Willenfort reserverade sig i frågan.


     --------


     Mårten Fjällström tillkom vid denna punkt


     Styrelsen beslutade
     ATT välja Anna Troberg till partiledare.


     Beslutet togs med 6 röster för och en nedlagd röst


     Rick Falkvinge avvek efter denna punkt på grund av feber.
     Mårten Fjällström avvek efter denna punkt
     Mikael Nilsson ankom vid denna punkt.


     -------


     ATT ta fram en arbetsbeskrivning för partiledaren för framtida behov: Vad krävs av en partiledare?


     Styrelsen vill poängtera att den helhjärtat stödjer Anna Troberg som partiledare. Vi vill också säkerställa att partiet tar fram en formell process för tillsättande av partiledare i framtiden.


     Beslutet togs enhälligt.


     -------
     Christofer Willenfort föreslog:


     ATT styrelsen tar som sin åsikt:
     Styrelsen noterar även att beslutet att välja ny partiledare endast 2 dagar efter partiledares avgång är extraordinärt och inte optimalt och rekommenderar en ändring av stadgarna som ger bättre möjlighet att förbereda partiledarval.
     Beslutet avslogs med röstsiffrorna 3-3.


     Mötet beslutade att bordlägga resten av punkterna och avsluta mötet .


     5. Information och rapporter


     5 a) Utvärderingsgrupp

     5 b) Förbättra informationsflödet mellan Piratpartiet och Ung Pirat

     5 c) Information om arbetet inför Ricks avgång.

     5 d). Inför nästa styrelsemöte
     påminnelse om framtida mötestider:
     2011-01-03 19:00-21:00 Telefon
     2011-01-29 - 30 10:00-17:00 F2F
     2011-03-07 19:00-21:00 Telefon
     2011-04-04 19:00-21:00 Telefon
     2011-05-02 19:00-21:00 Telefon
     2011-06-04 - 05 10:00-17:00 F2F
     2011-07-03 - 09 F2F - Almedalen
     6. Fyllnadsval av styrelsens sekreterare samt styrelsens sammankallande
     Bordlades


     7. Budget 2011
     Budgetdiskutioner för 2011
     Bordlades


     8) vårmöte:
     Bordlades


     8) samarbete om grupptalan mot M$
     Bordlades


     9). Sakpolitiskt dokument
     Bordlagd fråga från tidigare möte
     Bordlades


     Reservationer.
     punkt 4:
     Christoffer Willenfort:
     Då vi har en så extraordinär situation som att partiledaren avgått med omedelbar verkan samt endast meddelat styrelsen ett fåtal timmar i förväg så är styrelsen inte ordentligt förberedd på att hantera ett omedelbart val av ny partiledare. Detta tillsammans med att det är partiets första byte av partiledare gör att jag anser att det ända rätta är att tillsätta Anna Troberg som tillförordnad partiledare tills dess att styrelsen kan förbereda och utföra ett välunderbyggt partiledarval som är förankrat bland medlemmar och funktionärer.


     Detta skall inte på något sätt tas som kritik mot Anna som hitills har utfört ett väldigt bra arbete som vice partiledare och som jag personligen gärna ser som partiledare. Men jag anser att det är viktigare att Piratpartiet agerar moget och med eftertanke i en så viktig punkt som val av ny partiledare och inte hemfaller till hets vid denna typen av beslut.
     /Christoffer Willenfort


     --------------------------------
     Christoffer Willenfort
     Orggruppen
     Energigruppen
     0708-100 282

     Senast redigerad av willenfort den 2011-01-03 klockan 22:34. Anledning: mindre fixar
        
     Svara med citat
       (#2) Gammal
     ZastDerg Inte uppkopplad
      
     Inlägg: 78
     Reg.datum: Feb 2009

     Länk: #252654
     Standard Sv: Protokoll: styrelsemöte 2011-01-03 - 2011-01-04, 08:27

     Varför reserverade Christoffer Willenfort sig i frågan?
        
     Svara med citat
       (#3) Gammal
     willenfort Inte uppkopplad
      
     willenforts avatar
      
     Inlägg: 1 175
     Reg.datum: Nov 2008

     Länk: #252656
     Standard Sv: Protokoll: styrelsemöte 2011-01-03 - 2011-01-04, 09:25

     Reservationen står längst ner i förstaposten. där kan du läsa motivationen.


     --------------------------------
     Christoffer Willenfort
     Orggruppen
     Energigruppen
     0708-100 282
        
     Svara med citat
       (#4) Gammal
     berinder Inte uppkopplad
      
     berinders avatar
      
     Inlägg: 102
     Reg.datum: Dec 2008

     Länk: #252662
     Standard Sv: Protokoll: styrelsemöte 2011-01-03 - 2011-01-04, 12:12

     Justeras.


     leif.ershag@piratpartiet.se| 070-2899501
     Skype: berinder
       Skicka ett meddelande via ICQ till berinder Skicka ett meddelande via MSN till berinder  
     Svara med citat
       (#5) Gammal
     Johan mlg Karlsson Inte uppkopplad
      
     Johan mlg Karlssons avatar
      
     Inlägg: 1 415
     Reg.datum: Mar 2009

     Länk: #252664
     Standard Sv: Protokoll: styrelsemöte 2011-01-03 - 2011-01-04, 12:18

     Citat:
     Då Rick Falkvinge har avgått med omedelbar verkan så träder stadgan 6.3.2 in; "Skulle partiledaren avgå, eller av annan anledning vara oförmögen att utföra sina arbetsuppgifter, träder vice partiledare, enligt rangordning, in till dess att styrelsen utsett en ersättare. När ny partiledare tillträder avgår samtliga tidigare vice partiledare."
     Detta är inte sant. Nya stadgan började gälla 2011-01-02, 21:57. Detta är drygt 24 timmar EFTER att Rick avgått.

     Vad som gällde vid tidpunkten är $13:

     Styrelsen utser även en partiledare och delegerar till denna de befogenheter och ansvar som krävs för att leda det operativa arbetet. Styrelsen utser även en arbetsgrupp bestående av partiledaren och 2-4 andra personer till stöd för den operativa verksamheten samt delegerar till arbetsgruppen de befogenheter och det ansvar som styrelsen anser att gruppen behöver.


     Nu är det iofs enbart av akademiskt intresse då de nya stadgarna faktiskt gällde när styrelsen hade sitt möte. Men det kan ändå vara värt att notera att Piratpartiet faktiskt var utan partiledare i över ett dygn.


     Det här är min signatur. Its my sig.
        
     Svara med citat
       (#6) Gammal
     dansve Inte uppkopplad
      
     Inlägg: 1 201
     Reg.datum: Feb 2009

     Länk: #252706
     Standard Sv: Protokoll: styrelsemöte 2011-01-03 - 2011-01-04, 15:21

     Citat:
     Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
     Detta är inte sant. Nya stadgan började gälla 2011-01-02, 21:57. Detta är drygt 24 timmar EFTER att Rick avgått.
     Vad baserar du det på?

     De antagna övergångsreglerna säger
     * Vid antagande av den nya stadgan, hädanefter kallad stadga 2.0, ska denna träda i kraft 2011-01-01, med undantag av de tillfällen då nedanstående övergångsregler säger annorlunda. Den nuvarande stadgan, hädanefter kallad stadga 1.3, gäller fram till detta datum med undantag av de tillfällen då nedanstående övergångsregler säger annorlunda.
        
     Svara med citat
       (#7) Gammal
     Johan mlg Karlsson Inte uppkopplad
      
     Johan mlg Karlssons avatar
      
     Inlägg: 1 415
     Reg.datum: Mar 2009

     Länk: #252746
     Standard Sv: Protokoll: styrelsemöte 2011-01-03 - 2011-01-04, 18:16

     Besluten på mötet börjar inte gälla förrän protokollet är justerat.


     Det här är min signatur. Its my sig.
        
     Svara med citat
       (#8) Gammal
     Rick Falkvinge Inte uppkopplad
      
     Rick Falkvinges avatar
      
     Inlägg: 4 227
     Reg.datum: Dec 2005

     Länk: #252760
     Standard Sv: Protokoll: styrelsemöte 2011-01-03 - 2011-01-04, 19:54

     Mnja, om man ska vara noggrann så är det först i de nya stadgarna som det är tydligt uttalat att ett mötesbeslut inte gäller förrän protokollet är justerat. (Åtminstone tror jag att det står det.)

     I brist på sådan begränsning tidigare får man anta att den inte fanns och nya stadgar gällde därför från 2011-01-01.

     Hur som helst är problemställningen hypotetisk.
        
     Svara med citat
       (#9) Gammal
     dansve Inte uppkopplad
      
     Inlägg: 1 201
     Reg.datum: Feb 2009

     Länk: #252762
     Standard Sv: Protokoll: styrelsemöte 2011-01-03 - 2011-01-04, 20:02

     Citat:
     Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
     Besluten på mötet börjar inte gälla förrän protokollet är justerat.
     Det vet jag, men det var inte så lätt att veta vad du syftade på eftersom du lät bli att vara tydlig i din första post.

     För andra som undrar handlar det om att protokollet justerades av justerare nr 2 först vid det av Johan angivna tillfället. Detta är ett typiskt exempel på saker som styrelsen SKA ha koll på.
        
     Svara med citat
       (#10) Gammal
     Johan mlg Karlsson Inte uppkopplad
      
     Johan mlg Karlssons avatar
      
     Inlägg: 1 415
     Reg.datum: Mar 2009

     Länk: #252770
     Standard Sv: Protokoll: styrelsemöte 2011-01-03 - 2011-01-04, 22:05

     Citat:
     Ursprungligen postat av Rick Falkvinge Visa inlägg
     Mnja, om man ska vara noggrann så är det först i de nya stadgarna som det är tydligt uttalat att ett mötesbeslut inte gäller förrän protokollet är justerat. (Åtminstone tror jag att det står det.)
     Nja, vi har det här med föreningspraxis och sådant också.

     Citat:
     Hur som helst är problemställningen hypotetisk.
     Jupp. Ett värre problem är att protokollet för mötet där styrelsen 2010 valdes inte justerades av justerare utan av höstmötet 2010.
     Så rent praktiskt har inte styrelsen haft något mandat att ta ett enda beslut under det gångna året.
     Tur att ingen märkte det förrän nu efteråt.

     (Sensmoral: Den grundläggande formalian måste skötas.)


     Det här är min signatur. Its my sig.
        
     Svara med citat
     Svara
     Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
     Sök i det här ämnet:

     Avancerad sökning
     Visningsalternativ

     Regler för att posta
     Du får inte posta nya ämnen
     Du får inte posta svar
     Du får inte posta bifogade filer
     Du får inte redigera dina inlägg

     BB-kod är
     Smilies är
     [IMG]-kod är
     HTML-kod är av
     Powered by vBulletin® Version 3.8.5
     Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
     Svensk översättning av: Anders Pettersson
     vBulletin Skin developed by: vBStyles.com