Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Christoffer Eldengrip Inte uppkopplad
 
Christoffer Eldengrips avatar
 
Inlägg: 558
Reg.datum: Mar 2011
Standard Parley Västerås 2011 - 2011-08-14, 21:52

Deltagare:


 • Erik Lönroth, Kommunledare Södertälje
 • Tomas Kronvall,
 • Johanna "Vidde" Julén, partistyrelseledamot
 • Staffan "Saffe" Jonsson, Falun, Sekreterare UP Norra distriktet
 • Rickard Andersson, Halmstad/Halland
 • Christoffer Eldengrip Örkelljunga/Skåne
 • Björn Andersson, Sundsvall
 • Göran Widham, Mölndal,revisor för PP (Sagor från Livbåten)
 • Jerker Montelius VL Sundbyberg
 • Peter Johansson, KL Helsingborg
 • Torbjörn Wester (infallsvinkel)
 • Mattias Lennartsson
 • Mattias Bjärnemalm, Uppsala
 • Jan Tegnér, Uppsala
 • Emil Isberg, Partistyrelseledamot
 • Simon Lindgren, Ordförande i UP Västerås
  Roland Orre
 • Rene Malmgren
 • Lucas Persson
 • C Magnus Berglund
 • Bengt Jonsson

  Övriga närvarande:
 • Daniel Kvarnström (arrangör)
 • Anders Lindbäck (arrangör)
 • Christian Engström (talare)
 • Bella Ekström (arrangör)
  21+4 personer = 25

  Förslag till tillägg i partiprogrammet:

  Piratpartiet anser att Sveriges behov av energi skall lösas av en inhemsk robust diversifierad och distribuerad hållbar energiproduktion” • Projekt
  Starta en konkurrent till Copyswede, börja med att företräda en intresseorganisation för bloggare m.m (i stil med STIM, SAMI etc.,”
  Starta en remissgrupp inom PP som kan svara på relevanta remisser” • Sakpolitik
  Piratpartiet vill ha en hållbar kollektivtrafiklösning som är pålitlig och tidsmässigt konkurrenskraftig med biltrafik.”
  Alla krafttyper bör behandlas lika”
  Nettodebitering som skulle kunna kvitta betalning det skulle kunna få ner energikostnaderna för en privatperson det innebär möjligen att man undviker att betala viss energiskatt.”
  Fortsätta utveckla kärnkraftstekniken med forskning och befintlig teknik med syfte att förkorta lagringstiden”
  RIT-avdrag i kampen mot ungdomsarbetslösheten”
  Myndigheter behöver vara tillgängliga på alla plattformar”
  Avdrag på deklarationen för mjukvara som krävs för kommunikation med myndighet”
  statligt ägd infrastruktur”
  Lägg ner radiotjänst”
  Starta eget bidrag från 16/18 år. Idag krävs det att man är 25 år gammal för att få Starta eget bidrag. För att minska ungdomsarbetslösheten bör man kunna få ett lägre Starta eget bidrag från 16 eller 18 års ålder. Även om man utnyttjat Starta eget bidrag för ungdomar, så bör man ha rätt att utnyttja ett ordinarie Starta eget bidrag efter att man fyllt 25 år.”
  Lika moms på alla kulturprodukter”
  Rättssäkerhet i skattemål - rättssäkerhet måste få kosta”
  Bidragsmyndighet som hanterar alla typer av bidrag” Juridiskt skydd för alla som är registrerade där? För att undvika att människor hamnar i "problem" när man faller mellan stolar i olika myndigheter.
  Då livslängden ökar, ökar även behovet att fler arbetar efter 65 års ålder. Då det är individuellt hur pigg man är vid 65 år, så är det inte önskvärt att ha en lagstadgad ökad pensionsålder utan detta bör vara frivilligt. Idag slutar företag att göra pensionsinbetalningar efter att den anställde fyllt 65 år, vilket innebär en kraftig lönesänkning när man passerat 65 år. Vi anser att man givetvis ska ha en morot för att man väljer att arbeta längre och att det därför är rimligt att arbetsgivaren även efter 65 år ska betala in pensionsavgifter, så att det totala pensionsbeloppet ökar (idag blir det högre enbart pga att det betalas ut under kortare tid).”
  Dela upp betygen, Betyg i skolan idag används idag för en del vitt skilda uppgifter som att: mäta elevens prestation, ge eleven ett incitament till studier, göra bedömning av skolan och urval till högre studier. Det är inte säkert att dagens betyg är bäst lämpat för alla dessa uppgifter. Vi vill utreda vilka möjligheter olika tekniker som betyg, lämplighetsprov och intervjuer kan innebära.”
  Bolognaprocessen innebar att man delar upp långa utbildningar i en 3-årig bachelor och en extra 2-årig magister tilläggsutbildning. tanken är att man skall kunna arbeta några år mellan dessa utbildningar. Med ett längre arbetsliv, så ökar även behovet att kunna göra tilläggsutbildning eller inriktning senare i livet då man inte har rätt till studielån från CSN. Genom att införa en frivillig kompetensutvecklingsfond där man kan sätta av en del av sin bruttolön, så kan man på detta sätt finansiera ett livslångt lärande, som minskar chansen att man hamnar i arbetslöshet. Utbetalning från kompetensfonden skall vara skattebefriad. Man skall kunna ta ut ett högre belopp än normalt studielån + studiebidrag eftersom man i denna ålder har en helt annan livssituation med försörjningsbörda för barn, dyr bostad mm. Om fonden inte utnyttjas, skall den kunna överföras till pensionsfond.”
  Introduktionstalare

  Torbjörn Wester Pratar om våra 3st "sjökort" som enda sakpolitiska dokument med konkret sakpolitik, från sjökorten har det identifierats 115 sakpolitiska ställningstaganden och menar på att vi borde försöka reda ut vart någonstans vi egentligen står sakpolitiskt, innan vi kan staka ut en vidareutveckling. Torbjörn beskriver hur svårt det är att egentligen föra fram "motioner"/"förslag" som driver politiken framåt eftersom det ofta upplevs som om det antingen inte är förankrat, eller att man måste/ska/bör ta upp alla nya saker på nästa medlemsmöte.

  Sakpolitiskt dokument:
  https://vbulletin.piratpartiet.se/attachment.php?attachmentid=4137&d=1307392592

  Dokument beskrivande det politiska arbetet i organisationens framtagande av sakpolitiska ställningstagande i framtiden.
  http://viewdocsonline.com/document/en6uhj

  Tre steg till ett sakpolitiskt förslag
  * Hitta ett bra förslag
  * Hitta ett sätt att sälja in det till väljarna
  * Vara överens inom partiet

  Workshop

  Deltagarna delas in i grupper är man ska ta fram ett par förslag på politik om deltagarna är villiga att lägga in veto mot ifall förslagen skulle komma på tal att genomdrivas. Därefter kommer uppgiften att med argument tala varmt om just dessa förslag och deras förträfflighet.

  EU politik – Hur förbättras EU ?

  Christian Engström presenterar sig och håller ett anförande med utgångspunkt hur vi bör profilera oss inför EU-valet

  Enligt Lissabonfördraget så har Sverige 18 ledamöter men på grund av att Frankrike ej valde tillräckligt med ledamöter så kan alla inte ta plats vilket drabbar Amelia Andersdotter

  Christian Engström sitter med i utskotten IMCO (inre marknaden), JURI (patent och upphovsrätt, mm) är med i Gröna Gruppen och upplever att samarbetet fungerar bra.  Kommissionen består av varje lands kommissionär som är vald av den lokala regeringen.
  Kommissionen har så kallad Stakeholder Consultation, en slags remissrunda där man konsulterar organisationer i vissa frågor, men skillnaden är att man tar större hänsyn till lobbyorganisationer än mindre NGOs

  Ministerrådet består av olika råd för olika områden där representanter från varje land på den frågan ingår. De båda måste vara överens tillsammans med Parlamentet för att en lagstiftning ska kunna genomdrivas.

  Googles anseende hos EU är väldigt dåligt.

  Vi behöver jobba för att förbättra EU-systemet istället för att lämna det, ifall det går riktigt illa kan det bli tal om att lämna samarbetet men detta kommer leda till stora komplikationer och är inte ett alternativ i nuläget.

  Förslag på lösningar är att stärka parlamentets status och få lokala regeringar att säga emot när EU går över gränsen för vad de får bestämma.

  Christian Engström ser det som en absolut förutsättning att vi behåller EU mandat för att kunna ta mandat i riksdagen. Som det ser ut nu är bara vänstern och SD EU-kritiskt och vi vår inte tappa röster från EU-kritiska väljare till dem. Valen ligger så pass nära varandra att vi inte har tid att positionera om oss, utan det behöver vara ett gemensamt grepp för båda.

  "exportera svensk demokrati och öppenhet till galningarna nere i Europa" CE

  I piratfrågorna är konflikten mellan särintressen och folkets intressen som störst vilket bör vara till fördel i ett parlamentariskt val då huvuddelen av folket står på vår sida.

  Saker att jobba med:
  *Rätten att bryta DRM-skydd
  *Definition av DRM: ”att det hindrar någon form av laglig användning”

  Ekonomisk politik
  Emil Isberg - medborgarlön
  http://www.newsmill.se/node/30772

  Medborgarlön innebär att alla medborgare får dessa pengar oavsett om man har avlönat arbete eller inte

  Ett vanligt motargument är att folk bara skulle sitta och rulla tummarna, men försök i Kanada har visat att människor hellre jobbar än att bara sitta hemma.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Mincome

  http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:B_aoyGHG1T0J:economix.u-paris10.fr/pdf/seminaires/H2S/forget.pdf

  Den personliga integriteten blir krängt om man hamnar i "socialbidragsberoende": Utdrag ur personregistret, bankkonton inspekterade, CSN, man "tvingas" avtala bort sina rättigheter till att myndigheterna får samköra register etc.

  Hur passar det här in i PP:s ideologi, ökar kreativiteten när man får arbeta med vad man vill, kulturen gynnas. En effekt skulle kunna vara att medborgare flyttar från storstäderna för att få ett billigare boende


  RESULTAT FRÅN DEN EKONOMISKA DISKUSSIONEN
  Noggrannare genomförda och bättre utredningar innan beslut fattas i ekonomisk politik.

  Punktskatt för mjukvara

  Höjd pensionsålder till 75 (gradvis omställning)

  Betalt under den lagstadgade lunchtid (30 min) som del av arbetstiden. I realiteten en arbetstidsförkortning

  Gör Sverige energioberoende - en "nationalegendom energi"

  Framtid:
  Riskhantering/resiliens i samhället - tekniskt, ekonomiskt, miljö

  Teknik:
  Säkerhetsapparaten kostar pengar

  Människa:
  Tydlighet och transparens i de offentliga kostnaderna och utgifterna
  Ansvarsfördelning stat/kommun - beskattningsrätt, beslut, ansvar bör följas åt

  Informationspolitisk ekonomisk politik:
  Lägg ner radiotjänst

  Skatt på intellektuella rättigheter (IP) - patent, upphovsrätt mm

  Individuell kompetensutvecklingsfond
  Pensionsinbetalning efter 65 år
  Höja pensionsåldern, sätta pensionsåldern till % av medellivslängden vid ens födsel ? Det blir transparent och lika för alla (tänk på att då pension infördes var medellivslängden lägre än pensionsåldern)

  Patentskatt eftersom de uppenbarligen är så värdefulla? Årligt exponentiellt ökande avgifter förhindrar för lång skyddstid. Patent behålls idag i medel i 8 år innan de löper ut pga de ökande exponella avgifterna. Patent kan gälla 20 år om man fortsätter betala avgiften - men den blir redan idag dyrare och dyrare så här har vi inget att vinna.
  Kanske också kontraproduktivt eftersom det ger incitament att "bra" patent kommer i oändlig tid kunna bekattas och låsas in utan möjlighet att användas publikt.
  Jag förklarar mer här: http://cmagnusb.wordpress.com/2011/0...mmaterialratt/

 • skyddstid 5 år + 15 år vid registrering av verket
 • Borde vi inte då strategiskt synkronisera det med vårt principprogram så vi kan basunera ut detta i media?
 • Vår EU parlamentariker bjuder in 100 medlemmar till EU för att hålla ett EUROPEISKT Parley i Europaparlamentet. (Parlamentarikern har en möjlighet att bjuda in totalt 100 personer per år till parlamentet, där parlamentet bekostar resan utifrån en schablon)
 • Konkretisera hur vi förhåller oss till korporativism och vilket vårt alternativ är.
 • "Vi vill minska näringslivets inflytande i politiken"
 • Vi vill öka transparensen inom EU..." (hur?) Införa Svenska regler i EU
 • Vi ska positionera oss kraftfullt som ett EU kritiskt parti.
 • Vi vill förhindra att några fler EU-lagar eller direktiv får ha impakt i den Svenska politiken.
 • Vi vill avveckla vissa av de samarbeten vi har med EU
 • Vi vill minska eller ställa in de pengar vi betalar till EU.
 • Vi vill veta vart alla pengar går och sen ta bort det
 • Skrota att ha medlemsmötet på internet och få till att det blir IRL med internet som komplement så att alla kan delta. Ha en moderator som tar in frågor och videolänk så att någon kan "berätta" vad alla frågor går ut på så att medlemmarna kan fatta beslut utan att behöva läsa miltals med forumtrådar.
 • Kvinnopolitik
  Varför har Piratpartiet så få tjejer som är med/engagerade?
  En mycket viktigare fråga är också varför det är så få icke-nördar som är engagerade

  Skolpolitik

  Dela upp skola och betygsättande i olika institutioner.
  Betygen använd i dag för att jämföra skolor. Då är det inte korrekt att skolorna i stort sätt får sätta betyg på sig själva. En önskan att framstå som en framgångsrik skola leder till betygsinflation. Dessutom blir lärarens roll i princip ohållbar med två mot varandra stridande uppgifter. Dels se till att hans elever får så bra betyg som möjligt dels sätta rättvisande betyg. Dessutom vill vi ta bort det incitament som finns i dag att dölja sina sämsta sidor för sin lärare.
  Därför vill vi bort lärares befogenhet att sätta betyg för att flytta det till en central myndighet. I och med det så kan läraren koncentrera sig på den pedagogiska uppgiften.
  Förslaget öppnar även för hemskolning, även om vi vill att det ska behöva starka validerings metod för det.

  Incitament till skolor med goda resultat.
  För att skolan inte bara skall vara en förvaringsplats för barn så skall man införa ett incitamentssytem för skolor som uppnår goda resultat med sina elever.
  Systemet skall belöna relativ förbättring för enskilld elev.


  Infrastruktur
  Piratpartiet vill att möjligheten med Bil på tåg skall utvecklas i Sverige.
  linjetrafik/spårtaxi
  höghastighetståg
  Internet särställning Internetminister
  myndigheter behöver vara tillgängliga på alla plattformar,
  skattemyndigheten kan inte kräva av oss att installera windows

  Anders inleder diskussion om energipolitik
  http://kunskapssamhallet.se/energipolitik/
  https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=34202
  Bengt Stridhh, solenergi, http://www.youtube.com/watch?v=LsDOYUXf3UM

  Nettodebitering som skulle kunna kvitta betalning det skulle kunna få ner energikostnaderna för en privatperson det innebär möjligen att man undviker att betala viss energiskatt. vem betalar för kostnaderna av fluktuationerna i nätet?

  solpanelerna har en garantitid på 25 år, men kan förmodligen användas längre
  Skulle man kunna tänka sig (REL) Avdrag för solenergiinstallationer/förnyelsebar energi,detta kan hjälpa till att göra Sverige energioberoende med förnyelsebara energikällor.

  Upparbetning av vårt kärnavfall med modern 4G kärnkraft kan vara en lösning för att minska riskerna med vår avfallshantering då lagringstiden för denna endast är 1 000 år jämfört med dagens avfall som behöver lagras i 100 000 år.
  Vågkraft har enbart i Östersjön en potential att kunna bidra med 24 TWh. Dessa vågparker kan även bli en frizon där fiskbestånd kan återhämta sig.

  -Vilket sorts samhälle vill vi ha? Decentraliserad energiproduktion,energioberoende, även för privatpersoner

  Elproduktion kan bli Sveriges motsvarighet till Norges olja om vi ser till att få ett överskott på produktion.”

  Tillägg i partiets samlade
  Citat lista

  "Avskaffning av patent kommer innebära större konkurrens mellan företag, det innebär en högre värdering av en enskild arbetstagares kompetens och ger därmed en högre lön till den enskilda arbetstagaren." - Simon
  "Vi vill inte ha någon glad och kompetent som rullar ut övervakningssamhället" - Christian Engström
  "Om man säger att nån är dum i huvudet så kan man begära replik. Om någon inte delar ens åsikt kan man inte begära replik." - Mab
  "det är inte helt kört än" CE
  "EU är en superstat och kommer att förbli en superstat, det tåget har gått" CE
  "Det är korporativismen inom EU som är det stora problemet" CE


  Skicka ett meddelande via Skype™ till Christoffer Eldengrip  
Svara med citat
  (#2) Gammal
Christoffer Eldengrip Inte uppkopplad
 
Christoffer Eldengrips avatar
 
Inlägg: 558
Reg.datum: Mar 2011

Länk: #267233
Standard Sv: Parley Västerås 2011 - 2011-08-14, 22:01

Här kom sammanfattningen av paddans innehåll.
Är väl medveten om att ordningen är flyttad,
detta för att de förslag som jag bedömde var konkretast i sin beskrivning skulle få komma lite sammanställt i början strax under deltagarlistan
och försöka få dem uppradade så en person som ej deltagit på parleyt ska få en snabb överblick.

Ser fram emot fler diskussioner i ämnena här till en början ifall någon anser att det fattas något så gör gärna ett inlägg här.

Vill poängtera att stycket om energipolitik som ligger under förslag som ska antas i principprogrammet var den text som jag uppfattade att det rådde ett konsensus om,
resterande förslag har därför placerats i en annan kategori då denna formulering skulle få en särställning.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Christoffer Eldengrip  
Svara med citat
  (#3) Gammal
Peter Johansson Inte uppkopplad
 
Inlägg: 765
Reg.datum: Aug 2009

Länk: #267243
Standard Sv: Parley Västerås 2011 - 2011-08-15, 12:09

Jag vill tillägga några saker till Västerås Parley paddan som inte kom med men diskuterades flitigt där.
Det ena var socialbidraget.

Alternativ 1

”Att man skulle lyfta ansvaret och utbetalningarna för socialbidraget ifrån kommunerna till statlig nivå.”

Anledningen är att vi tycker att man ska få behålla socialbidraget över kommungränserna så att man kan flytta till en angränsande kommun om lediga hyresbostäder finns där, så att fullt fungerande hyreshus inte rivs i små byar och kommuner av den anledningen att det finns för få hyresgäster.


Alternativ 2

De enskilda kommunerna får fortsatt ansvar för att betala ut social bidraget men man tillåts ändå flytta över kommungränserna av ovanstående anledning utan att förlora rätten till bidraget.

Det andra är framtagandet av ett sakpolitiskt dokument där varje rubrik är ifrån varje utskott i riksdagen (tror det är 17 stycken totalt) t.ex . Social utskottet sen fyller man på med valfrågor där under osv.


Peter Johansson
http://Pejj31.blogspot.com
   
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com