Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion P02: Proposition 02: Sakpolitik: Ett demokratiskt EU

Bakgrund

Politiken på EU-nivå spelar en viktig roll för många av Piratpartiets kärnfrågor. EU är den politiska nivå där Piratpartiet idag har ett direkt och betydelsefullt inflytande, och där vi kan visa för väljarna att en röst på Piratpartiet gör tydlig skillnad. Valet till EU-parlamentet kommer att vara det första av de många val som kommer att hållas ”supervalåret” 2014.


Det är därför både politiskt och kampanjstrategiskt viktigt för Piratpartiet att ha en väl genomtänkt och väl genomdiskuterad politik i EU-frågorna, som vi tidigt kan presentera för väljarna. Därför har styrelsen valt att kickstarta arbetet med sakpolitik genom att lägga fram förslag till ett antal sakpolitiska ställningstaganden kring EU-frågor, som skulle kunna ligga till grund för sakpolitiska program om EU-politik för partiet.


Höstmötet 2011 fastställde ju en ny process för partiets arbete med sakpolitik: Konkreta ställningstaganden, gärna bara någon mening långa, antas av medlemsmöte och förs in i en sökbar logg, så att vi lätt kan hitta alla ställningstaganden. När sedan tillräckligt mycket ställningstaganden finns i ett område för att det ska vara meningsfullt att skapa ett sakpolitiskt program i området redigerar styrelsen fram ett sådant utifrån de ställningstaganden medlemsmötena gjort, och utformar lämpliga förklarande och motiverande texter mellan eller ovanför de konkreta ställningstagandena.Överväganden

Sveriges medlemskap i EU medför både möjligheter och utmaningar. Ett organiserat samarbete mellan demokratiska stater skulle kunna användas för att värna rättssäkerhet och integritet, hålla upphovsrättsindustri och idémonopolister stången och säkra alla EUs invånares tillgång till billig och väl fungerande digital infrastruktur.


Men det är inte vad EU gör. Istället driver unionen på övervakningshysterin, och går upphovsrättsindustrins och andra idémonopolisters ärenden. Mycket av detta beror på att beslutsfattandet i EU inte är tillräckligt öppet och demokratiskt. Komplicerade beslutsstrukturer ger stort inflytande åt tjänstemän och lobbyister. Indirekt utsedda makthavare har för många möjligheter att gömma sitt ansvar. De direktvalda politikerna har för lite inflytande.


Att Sverige är medlem av EU är ett historiskt faktum som det är näst intill omöjligt att ändra på, även för den som egentligen skulle vilja. Men när vi nu är med i EU, då har vi rätt att kräva att det ska vara demokratiskt, öppet och någorlunda vettigt.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Partistyrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Partistyrelsen Yrkande P02-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 15 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet konstaterar att Sverige är med i EU och därför ska arbeta för att beslutsfattandet i unionen ska bli öppnare, mer demokratiskt och det ska bli lättare att ställa ansvariga beslutsfattare till ansvar.
Av: Partistyrelsen Yrkande P02-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 8 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser att EU måste leva efter sina egna principer om subsidaritet, och bara besluta om sådana frågor som inte bättre avgörs på nationell, regional eller lokal nivå.
Av: Partistyrelsen Yrkande P02-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 12 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser att större transparens och öppenhet måste prägla EUs politik och förvaltning. Låt EU närma sig svensk offentlighetsprincip.
Av: TeirdeZ Yrkande P02-Y09 (Motyrkande) 5 personer gillar    3 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Mer makt och insyn för nationella parlament över ministerrådets arbete. Det måste bli svårare för nationella ministrar att slingra sig från ansvar genom att gömma sig bakom sina kollegor i rådet samt att via dynamiken mellan EU:s institutioner och medlemsstaterna köra över demokratiskt fattade beslut från Europaparlamentet.
Av: Partistyrelsen Yrkande P02-Y05 (Motionens ursprungliga yrkande) 12 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Redovisa öppet hur alla EU-parlamentsledamöter röstat i alla omröstningar.
Av: Partistyrelsen Yrkande P02-Y06 (Motionens ursprungliga yrkande) 13 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Spara tid, pengar och miljö genom att sluta låta EU-parlamentet pendla fram och tillbaka mellan Bryssel och Strasbourg.
Av: Partistyrelsen Yrkande P02-Y07 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    2 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser: På sikt måste ett helt nytt EU-fördrag förhandlas fram, som gör EU demokratiskt och transparent, som sedan måste godkännas både i en folkomröstning över hela EU, och därefter av parlamentsbeslut eller folkomröstning i varje stat som ska vara med i unionen enligt det nya fördraget.
Av: Partistyrelsen Yrkande P02-Y08 (Motionens ursprungliga yrkande) 10 personer gillar    2 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Sverige ska inte införa euro som valuta, eftersom en valutaunion kräver en samordnad ekonomisk politik och det inte idag finns några demokratiska, transparenta mekanismer för att skapa en sådan.
Av: Henrik Brändén Yrkande P02-Y12 (Tilläggsyrkande på motionen) 1 personer gillar    0 personer ogillar

att piratpartiet ska anse:" Mer makt över EU-politiken till folkvalda representanter. Mindre makt till indirekt utsedda organ som ministerråd och kommission. Stärk de valda politikernas makt, och minska inflytandet för anonyma tjänstemän."


Yrkanden

Av: Partistyrelsen Yrkande P02-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 15 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet konstaterar att Sverige är med i EU och därför ska arbeta för att beslutsfattandet i unionen ska bli öppnare, mer demokratiskt och det ska bli lättare att ställa ansvariga beslutsfattare till ansvar.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Partistyrelsen Yrkande P02-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 8 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser att EU måste leva efter sina egna principer om subsidaritet, och bara besluta om sådana frågor som inte bättre avgörs på nationell, regional eller lokal nivå.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P02-Y10 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck


Av: Partistyrelsen Yrkande P02-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 12 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser att större transparens och öppenhet måste prägla EUs politik och förvaltning. Låt EU närma sig svensk offentlighetsprincip.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: TeirdeZ Yrkande P02-Y09 (Motyrkande) 5 personer gillar    3 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Mer makt och insyn för nationella parlament över ministerrådets arbete. Det måste bli svårare för nationella ministrar att slingra sig från ansvar genom att gömma sig bakom sina kollegor i rådet samt att via dynamiken mellan EU:s institutioner och medlemsstaterna köra över demokratiskt fattade beslut från Europaparlamentet.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P02-Y04 (Bortröstad)
Av: Partistyrelsen


Av: Partistyrelsen Yrkande P02-Y05 (Motionens ursprungliga yrkande) 12 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Redovisa öppet hur alla EU-parlamentsledamöter röstat i alla omröstningar.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Partistyrelsen Yrkande P02-Y06 (Motionens ursprungliga yrkande) 13 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Spara tid, pengar och miljö genom att sluta låta EU-parlamentet pendla fram och tillbaka mellan Bryssel och Strasbourg.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Partistyrelsen Yrkande P02-Y07 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    2 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser: På sikt måste ett helt nytt EU-fördrag förhandlas fram, som gör EU demokratiskt och transparent, som sedan måste godkännas både i en folkomröstning över hela EU, och därefter av parlamentsbeslut eller folkomröstning i varje stat som ska vara med i unionen enligt det nya fördraget.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Partistyrelsen Yrkande P02-Y08 (Motionens ursprungliga yrkande) 10 personer gillar    2 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Sverige ska inte införa euro som valuta, eftersom en valutaunion kräver en samordnad ekonomisk politik och det inte idag finns några demokratiska, transparenta mekanismer för att skapa en sådan.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarTilläggsyrkanden

Av: Henrik Brändén Yrkande P02-Y12 (Tilläggsyrkande på motionen) 1 personer gillar    0 personer ogillar

att piratpartiet ska anse:" Mer makt över EU-politiken till folkvalda representanter. Mindre makt till indirekt utsedda organ som ministerråd och kommission. Stärk de valda politikernas makt, och minska inflytandet för anonyma tjänstemän."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P02-Y11 (Bortröstad)
Av: redhog
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Daniel Holms avatar
2012-04-03, 23:34 #2
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P02-Y06:
att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Spara tid, pengar och miljö genom att sluta låta EU-parlamentet pendla fram och tillbaka mellan Bryssel och Strasbourg.
Enkelt att säga. Men det behövs tilläggas alternativ till det vi då skulle motsätta oss. Kanske jobba mot ett generellt mer uppkopplat EU med remote-möte.

Man kan inte bara säga sluta med X.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-03, 23:59 #3
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 02: Sakpolitik: Ett demokratiskt EU -
Citat:
Ursprungligen postat av Daniel Holm Visa inlägg
Man kan inte bara säga sluta med X.
I det här fallet kan man. EU-parlamentet har exakt allt som de behöver för sin verksamhet i Bryssel. Men av politiska skäl (en gammal eftergift till Frankrike) flyttar man ett par tusen personer och ett par tusen kartonger papper till Strasbourg ungefär en vecka i månaden.

Det behövs inget alternativ. Det behövs bara att flyttcirkusen slutar.

Mer info här: http://oneseat.eu/
TeirdeZs avatar
2012-04-04, 00:10 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Mer makt och insyn för nationella parlament över ministerrådets arbete. Det måste bli svårare för nationella ministrar att att slingra sig från ansvar genom att gömma sig bakom sina kollegor i rådet samt att via dynamiken mellan EU:s institutioner och medlemsstaterna köra över demokratiskt fattade beslut från Europaparlamentet.
En viktig och tydlig konsekvens av den nuvarande maktfördelningen i unionen är att ministerrådet genom skicklig manipulation av maktbalansen kör över Europaparlamentet och deras demokratiskt fattade beslut. I kombination med låg insyn och dåligt maktutövande visavi medlemsstaternas regeringar på medlemsstatsnivå skapar det en situation där ministerrådet ensamt fattar alla beslut på EU-nivå, utan att behöva hållas ansvariga i något led av processen.
TeirdeZs avatar
2012-04-04, 00:12 #5
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P02-Y08:
att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Sverige ska inte införa euro som valuta, eftersom en valutaunion kräver en samordnad ekonomisk politik och det inte idag finns några demokratiska, transparenta mekanismer för att skapa en sådan.
Det här bör rimligtvis beslutas i folkomröstning, eftersom det var så beslutet togs förra gången. Jag ser ingen anledning för Piratpartiet att ta något principiellt ställningstagande i frågan. Av konkurrenspolitiska och konsumenträttsliga skäl finns dock en hel del anledningar för oss att verka för ett sådant Europa där euron skulle vara önskvärd.
2012-04-04, 23:24 #6
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P02-Y05:
att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Redovisa öppet hur alla EU-parlamentsledamöter röstat i alla omröstningar.
Redan idag kan man se detta dock inte i alla.
2012-04-04, 23:29 #7
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P02-Y03:
att mötet slår fast att Piratpartiet anser att större transparens och öppenhet måste prägla EUs politik och förvaltning. Låt EU närma sig svensk offentlighetsprincip.
Fast hur mycket, och vad skiljer idag EU's från sveriges transparens och öppenhet? Vad blir skillnaden om EU närmar sig svensk offentlighetsprincip? Gillar denna, dock osäker på hur jag kommer att rösta...
Adam Eltérs avatar
2012-04-05, 02:39 #8
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P02-Y07:
att mötet slår fast att Piratpartiet anser: På sikt måste ett helt nytt EU-fördrag förhandlas fram, som gör EU demokratiskt och transparent, som sedan måste godkännas både i en folkomröstning över hela EU, och därefter av parlamentsbeslut eller folkomröstning i varje stat som ska vara med i unionen enligt det nya fördraget.
Varför ge stater möjligheten att godkänna fördraget med ett parlamentsbeslut? Folkomröstningar speglar ju garanterat folkets åsikt medan parlamentsbeslut inte alls behöver göra det.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-06, 01:31 #9
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 02: Sakpolitik: Ett demokratiskt EU -
Citat:
Ursprungligen postat av Adam Eltér Visa inlägg
Folkomröstningar speglar ju garanterat folkets åsikt medan parlamentsbeslut inte alls behöver göra det.
Nej, folkomröstningar speglar inte alls garanterat folks åsikt. Det beror på hur de ställs, vilken information som erbjuds samt hur stort deltagande omröstningen hade.

Dessutom speglar en omröstning bara åsikten i ögonblicket rösten gavs. Uppenbarligen kan åsikten en stund senare vara en annan.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-06, 04:57 #10
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P02-Y06:
att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Spara tid, pengar och miljö genom att sluta låta EU-parlamentet pendla fram och tillbaka mellan Bryssel och Strasbourg.
jag känner inte till något svenskt politisk parti som anser pendladet är bra. Självklart borde även vi tycka detsamma - det är kostsamt och tar tid och kraft från arbetet i parlamentet.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-06, 05:00 #11
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P02-Y05:
att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Redovisa öppet hur alla EU-parlamentsledamöter röstat i alla omröstningar.
JURI-omröstningen där 113% av deltagarna röstade i en fråga är ett typexempel på varför detta borde vara ett krav.

Vi måste stoppa valfusket inom EU.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-08, 14:44 #12
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P02-Y09:
att att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Mer makt och insyn för nationella parlament över ministerrådets arbete. Det måste bli svårare för nationella ministrar att att slingra sig från ansvar genom att gömma sig bakom sina kollegor i rådet samt att via dynamiken mellan EU:s institutioner och medlemsstaterna köra över demokratiskt fattade beslut från Europaparlamentet.
Stärker det demokratiskt valda parlamentets makt inom EU.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-08, 14:48 #13
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att mötet slår fast att Piratpartiet anser att EU måste leva efter sina egna principer om subsidaritet, och bara besluta om sådana frågor som inte bättre avgörs på nationell, regional eller lokal nivå. Ett exempel på frågor som passar bättre på lägre nivå är jordbruksstödet.
3/4-delar av EU är bistånd som skickas mellan de olika EU-länderna. Det finns inget behov att det sker på EU nivå utan varje land kan på eget bevåg sköta detta.
redhogs avatar
2012-04-09, 14:07 #14
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Att Piratpartiet skall verka för att så många beslut som möjligt skall tas av institutioner med direkt folkvalda representanter. I praktiken betyder det att EUs parlament bör få mer makt på bekostnad av komissionen.
Indirekt valda representanter har alldelles för lätt att slingra sig undan ansvar och för lite behov av folkligt stöd i form av återval för att låta bli att ta impopulära (dvs för folket dåliga) beslut.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-10, 02:13 #15
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 02: Sakpolitik: Ett demokratiskt EU -
Jag vill bara påpeka att man kan stoppa pendlandet mellan Bryssel och Strassbourg på två sätt: Genom att låta parlementet bo i Bryssel hela tiden (där det redan finns massor av stora EU-institutioner). Eller genom att låta det bo permanent i Strassbourg (i ett Frankrike, som inte har några sådana). I den debatt som förs i de stora EU-länderna om saken finns stor förståelse för den andra varianten.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-15, 12:17 #16
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att piratpartiet ska anse:" Mer makt över EU-politiken till folkvalda representanter. Mindre makt till indirekt utsedda organ som ministerråd och kommission. Stärk de valda politikernas makt, och minska inflytandet för anonyma tjänstemän."
Detta yrkande fanns med som en del av den prop styrelsen beslutade om, men den missades på något sätt när jag gjorde inmatningen. Tack redhog för ditt yrkande som uppmärksammade mig på missen!
Christoffer Eldengrips avatar
2012-04-16, 15:44 #17
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P02-Y08:
att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Sverige ska inte införa euro som valuta, eftersom en valutaunion kräver en samordnad ekonomisk politik och det inte idag finns några demokratiska, transparenta mekanismer för att skapa en sådan.
Att grekiska, italienska och franska finansministrar ska råda över den svenska finanspolitiken kan aldrig sluta väl.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-23, 10:09 #18
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P02-Y03:
att mötet slår fast att Piratpartiet anser att större transparens och öppenhet måste prägla EUs politik och förvaltning. Låt EU närma sig svensk offentlighetsprincip.
Sveriges offentlighetsprincip är det bästa som Sverige har.
2012-04-23, 19:01 #19
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 02: Sakpolitik: Ett demokratiskt EU -
Det tråkiga med att låta EU börja peta i offentlighetsprincipen är väl att det kan sluta i nått EU-fördrag som kraftigt försämrar Sveriges offentlighetsprincip? Jag tycker vi ska passa oss noga från att peta i saker via EU om vi vill behålla det vi tycker är bra...

Detta är genomgående för allt inom EU tycker jag. Om Sverige har det bättre än andra länder så RÖR INTE och var tyst om saken om inte andra länder tar upp saken så vi måste försvara vårat fungerande Svenska system.
willenforts avatar
2012-04-24, 07:13 #20
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 02: Sakpolitik: Ett demokratiskt EU -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Det tråkiga med att låta EU börja peta i offentlighetsprincipen är väl att det kan sluta i nått EU-fördrag som kraftigt försämrar Sveriges offentlighetsprincip? Jag tycker vi ska passa oss noga från att peta i saker via EU om vi vill behålla det vi tycker är bra...

Detta är genomgående för allt inom EU tycker jag. Om Sverige har det bättre än andra länder så RÖR INTE och var tyst om saken om inte andra länder tar upp saken så vi måste försvara vårat fungerande Svenska system.
Med andra ord. Var så nationalistisk att vi inte arbetar för att resten av EU's 800 miljoner medborgare skall få det bättre för att det finns risk att Sveriges 9 miljoner invånare skall få det sämmre.

Det låter lite grand som Franska bönder och jordbrukspolitiken.

JAg säger NEJ. Där sverige har bättre system ä'än EU kämmpa hårt för att Svenska regler införs i EU. Där andra länder har bättre regler än EU, kämpa hårt för att dessaregler införs i EU. Och där INgen har bra regler, kämpa hårt för att införa bra regler. Ingen vinner på att man sitter tyst i båten.
2012-04-24, 10:38 #21
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 02: Sakpolitik: Ett demokratiskt EU -
Citat:
Ursprungligen postat av willenfort Visa inlägg
Med andra ord. Var så nationalistisk att vi inte arbetar för att resten av EU's 800 miljoner medborgare skall få det bättre för att det finns risk att Sveriges 9 miljoner invånare skall få det sämre.
Yes, just precis så. Vi kan berätta och peka på hur bra vårat system är om vi har det bättre, och hoppas att det påverkar de andra ländernas politiker så att det leder till att de gör en förbättring på deras nationella nivå, det räcker alldeles utmärkt.
2012-04-24, 10:55 #22
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 02: Sakpolitik: Ett demokratiskt EU -
"Vi är öppen för att försämra Sveriges offentlighetsprincip om den blir lite bättre utomlands."

Så tycker inte jag.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-24, 16:12 #23
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 02: Sakpolitik: Ett demokratiskt EU -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Det tråkiga med att låta EU börja peta i offentlighetsprincipen är väl att det kan sluta i nått EU-fördrag som kraftigt försämrar Sveriges offentlighetsprincip? Jag tycker vi ska passa oss noga från att peta i saker via EU om vi vill behålla det vi tycker är bra...

Detta är genomgående för allt inom EU tycker jag. Om Sverige har det bättre än andra länder så RÖR INTE och var tyst om saken om inte andra länder tar upp saken så vi måste försvara vårat fungerande Svenska system.
Inlägget ovan bygger på en i mina ögon felaktig bild av att inget händer om man själv inte gör något. EU har redan ett par direktiv som reglerar öppenhet och insyn och som alla andra direktiv ses de över med jämna mellanrum.

Jag satt på en frukost med delar av svenska reppen idag som informerade att öppenhetsfrågan dykt upp på rådets bord igen och att det ser mörkt ut. Flera länder vill öka mängden sekretess i EU och svenska reppen bad oss som jobbar i parlamentet att stå på oss och driva kravet på öppenhet där eftersom Sverige nog skulle misslyckas driva det i rådet.
2012-04-24, 19:56 #24
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 02: Sakpolitik: Ett demokratiskt EU -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Inlägget ovan bygger på en i mina ögon felaktig bild av att inget händer om man själv inte gör något.
Du kanske missade det, men jag skrev uttryckligen: "om inte andra länder tar upp saken så vi måste försvara vårat fungerande Svenska system." Det är ju helt givet att vi ska göra det då. Mitt resonemang gällde alla frågor vi anser att Sverige är bättre än resten av EU. Då har vi bara att förlora på att själva välja att lyfta frågorna, då det är naivt att tro att Sveriges och PPs linje är vad som vinner.
Citat:
Jag satt på en frukost med delar av svenska reppen idag som informerade att öppenhetsfrågan dykt upp på rådets bord igen och att det ser mörkt ut. Flera länder vill öka mängden sekretess i EU och svenska reppen bad oss som jobbar i parlamentet att stå på oss och driva kravet på öppenhet där eftersom Sverige nog skulle misslyckas driva det i rådet.
Det låter dystert och det stärker min åsikt att vi borde gå ur EU.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-24, 22:16 #25
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 02: Sakpolitik: Ett demokratiskt EU -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Mitt resonemang gällde alla frågor vi anser att Sverige är bättre än resten av EU. Då har vi bara att förlora på att själva välja att lyfta frågorna, då det är naivt att tro att Sveriges och PPs linje är vad som vinner.
Kommissionen har massor av tjänstemän. Det finns ingen del av det svenska systemet som är tryggt från synpunkter från EU.

Således är det bättre att vara proaktiv än reaktiv.
2012-04-24, 23:45 #26
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 02: Sakpolitik: Ett demokratiskt EU -
Jag läste fel på yrkandet om offentlighetsprincipen och tolkade det som att vi skulle försöka införa vår offentlighetsprincip på andra länder.

Men yrkandet handlar ju om att försöka applicera Sveriges offentlighetsprincip på själva EU beslutsfattandet, inte "harmonisera" offentlighetsprincipen nationer emellan, så då är jag med på det och kan rösta bifall.
2012-04-25, 00:05 #27
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 02: Sakpolitik: Ett demokratiskt EU -
Jag skulle gärna vilja ha en förklaring av slutet på det här yrkandet.
att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Mer makt och insyn för nationella parlament över ministerrådets arbete. Det måste bli svårare för nationella ministrar att att slingra sig från ansvar genom att gömma sig bakom sina kollegor i rådet samt att via dynamiken mellan EU:s institutioner och medlemsstaterna köra över demokratiskt fattade beslut från Europaparlamentet.

"samt att via dynamiken mellan EU:s institutioner och medlemsstaterna köra över demokratiskt fattade beslut från Europaparlamentet."
Som jag läser yrkandet så handlar den biten också om nationella ministrar som det står om innan, så man kan läsa det som:

"Det måste bli svårare för nationella ministrar att via dynamiken mellan EU:s institutioner och medlemsstaterna köra över demokratiskt fattade beslut från Europaparlamentet."

Det tolkar jag som att yrkandet säger att det ska bli svårare för enskilda medlemsstater att avstå ifrån att införa beslut som EU fattat, som dumma direktiv från EU som Sverige skjutit upp länge tex? Är det en korrekt tolkning?
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-25, 09:17 #28
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 02: Sakpolitik: Ett demokratiskt EU -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg

Det tolkar jag som att yrkandet säger att det ska bli svårare för enskilda medlemsstater att avstå ifrån att införa beslut som EU fattat, som dumma direktiv från EU som Sverige skjutit upp länge tex? Är det en korrekt tolkning?
Nej.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-29, 13:17 #29
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 02: Sakpolitik: Ett demokratiskt EU -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
"Det måste bli svårare för nationella ministrar att via dynamiken mellan EU:s institutioner och medlemsstaterna köra över demokratiskt fattade beslut från Europaparlamentet."

Det tolkar jag som att yrkandet säger att det ska bli svårare för enskilda medlemsstater att avstå ifrån att införa beslut som EU fattat, som dumma direktiv från EU som Sverige skjutit upp länge tex? Är det en korrekt tolkning?
Nej i detta fallet handlar det om att öppna upp ministerrådets arbete och hur besluts tar där.
JorgenLs avatar
2012-05-03, 20:18 #30
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P02-Y09:
att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Mer makt och insyn för nationella parlament över ministerrådets arbete. Det måste bli svårare för nationella ministrar att att slingra sig från ansvar genom att gömma sig bakom sina kollegor i rådet samt att via dynamiken mellan EU:s institutioner och medlemsstaterna köra över demokratiskt fattade beslut från Europaparlamentet.
Det här yrkandet stärker även EU-parlametets makt på bekostnad av riksdagens.
2012-05-13, 11:44 #31
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P02-Y03:
att mötet slår fast att Piratpartiet anser att större transparens och öppenhet måste prägla EUs politik och förvaltning. Låt EU närma sig svensk offentlighetsprincip.
Sverige's öppenhet har ju också ifrågasatts så vad kan vi verkligen se EU förhålla sig till?
2012-05-13, 11:47 #32
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P02-Y09:
att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Mer makt och insyn för nationella parlament över ministerrådets arbete. Det måste bli svårare för nationella ministrar att slingra sig från ansvar genom att gömma sig bakom sina kollegor i rådet samt att via dynamiken mellan EU:s institutioner och medlemsstaterna köra över demokratiskt fattade beslut från Europaparlamentet.
Mer makt!?
Istället har öppenhet runt omröstningar så ser man vilka som har röstat för och emot. Det borde medföra att ministrarna tar ansvar för deras beslut.
2012-05-13, 11:49 #33
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P02-Y06:
att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Spara tid, pengar och miljö genom att sluta låta EU-parlamentet pendla fram och tillbaka mellan Bryssel och Strasbourg.
Stödjer detta, dock så håller jag med om att man borde ha med ett alternativ.
2012-05-13, 11:50 #34
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P02-Y07:
att mötet slår fast att Piratpartiet anser: På sikt måste ett helt nytt EU-fördrag förhandlas fram, som gör EU demokratiskt och transparent, som sedan måste godkännas både i en folkomröstning över hela EU, och därefter av parlamentsbeslut eller folkomröstning i varje stat som ska vara med i unionen enligt det nya fördraget.
Om EU ska vara för folket så ska just folket få bestäma.
2012-05-13, 11:54 #35
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P02-Y08:
att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Sverige ska inte införa euro som valuta, eftersom en valutaunion kräver en samordnad ekonomisk politik och det inte idag finns några demokratiska, transparenta mekanismer för att skapa en sådan.
Jag har alltid varit emot att EU ska styra över allt ock jag tycke att det har bevisats ett par gånger sedan Euron gjorde in tåg att den inte varit bra för alla. Med tanke på våran export industri så ser jag ingen anledning att stödja Euron som mesta dels ger problem, för att olika stater är olika trygga i sin ekonomi, än vad den löser. Vad löser Euron för Sverige?
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com