Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion B07: Bibliotekspolitik: Det transparenta biblioteket

Piratpartiets ungdomsförbund, Ung Pirat, anser att denna fråga är viktig och kommer därför verka för att piratpartiet ska anta denna som ett sakpolitiskt ställningstagande.

Förslaget i korthet: Gör biblioteket transparent! Släpp låneinformation fri! Ge metadatan till folket! Yrkandet är ett förslag till ett trepunktsdokument om bibliotekspolitik.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Gustav Nipe

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Gustav Nipe Yrkande B07-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    1 personer ogillar

att öppna upp informationen om bibliotekens inköpspolicy och utgallringspolicy. Låt medborgarna veta hur biblioteken resonerar kring biblioteksutbudet. Låt bibliotikarierna resonera öppet kring varför de utformar sina riktlinjer som de gör, så att samma riktlinjer kan diskuteras.
Av: infallsvinkel Yrkande B07-Y04 (Motyrkande) 17 personer gillar    5 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för att stärka låntagarnas integritet, genom ett krav på att information om lånehistorik raderas skyndsamt. Dock bör låntagare även erbjudas möjligheten att göra ett aktivt val att låta biblioteket spara och/eller öppna upp lånehistoriken, och exempelvis göra den tillgänglig för programmerade API:er och system för att användarna ska kunna hitta rekommenderade böcker.

Biblioteken bör utifrån ovannämnda förutsättningar uppmuntras att skapa kontaktytor för biblioteksanvändare att hitta likasinnade, att diskutera sina boklån och att organisera bokcirklar utifrån sina bokintressen.
Av: Gustav Nipe Yrkande B07-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 12 personer gillar    0 personer ogillar

att öppna upp mjukvaran och standarderna i bibliotekens system. Att förlita sig på företag som Adobe, Apple och Microsoft i digitaliseringen av biblioteken är fel väg att gå. Om företag som samarbetar med biblioteken inte går med på att öppna upp mjukvaran och att använda öppna standarder bör biblioteken ta initiativen och byta partners eller utveckla mjukvaran själva.


Yrkanden

Av: Gustav Nipe Yrkande B07-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    1 personer ogillar

att öppna upp informationen om bibliotekens inköpspolicy och utgallringspolicy. Låt medborgarna veta hur biblioteken resonerar kring biblioteksutbudet. Låt bibliotikarierna resonera öppet kring varför de utformar sina riktlinjer som de gör, så att samma riktlinjer kan diskuteras.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: infallsvinkel Yrkande B07-Y04 (Motyrkande) 17 personer gillar    5 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för att stärka låntagarnas integritet, genom ett krav på att information om lånehistorik raderas skyndsamt. Dock bör låntagare även erbjudas möjligheten att göra ett aktivt val att låta biblioteket spara och/eller öppna upp lånehistoriken, och exempelvis göra den tillgänglig för programmerade API:er och system för att användarna ska kunna hitta rekommenderade böcker.

Biblioteken bör utifrån ovannämnda förutsättningar uppmuntras att skapa kontaktytor för biblioteksanvändare att hitta likasinnade, att diskutera sina boklån och att organisera bokcirklar utifrån sina bokintressen.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B07-Y02 (Bortröstad)
Av: Gustav Nipe


Av: Gustav Nipe Yrkande B07-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 12 personer gillar    0 personer ogillar

att öppna upp mjukvaran och standarderna i bibliotekens system. Att förlita sig på företag som Adobe, Apple och Microsoft i digitaliseringen av biblioteken är fel väg att gå. Om företag som samarbetar med biblioteken inte går med på att öppna upp mjukvaran och att använda öppna standarder bör biblioteken ta initiativen och byta partners eller utveckla mjukvaran själva.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


infallsvinkels avatar
2012-04-03, 19:59 #2
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B07-Y02:
att öppna upp lånehistoriken. Låt personer som skaffar lånekort välja huruvida de vill hemlighålla sin historik eller inte. Programmera API:er för att hantera lånehistorik. Uppmuntra biblioteken att själva skapa system för att användarna ska kunna hitta rekommenderade böcker. Uppmuntra biblioteken att själva skapa kontaktytor för biblioteksanvändare att hitta likasinnade, att diskutera sina boklån och att organisera bokcirklar utifrån sina bokintressen.
Detta riskerar att på ett allvarligt sätt strida mot låntagarintegriteten.

Ett register över vilka böcker en person lånar på biblioteket, ligger väldigt nära åsiktsregistrering. Exempelvis blev det mycket omdiskuterat när FBI ville få tillgång till amerikanska medborgares låntagarhistorik, för att sålla ut potentiella terrorister.

Utgångspunkten bör istället vara att låntagarhistoriken skyndsamt raderas, så snart efter bokens återlämnande som möjligt!

Att lagra informationen och dessutom öppna upp systemet för tillgång utifrån, riskerar att leda till att känslig information läcker.

Som minsta möjliga krav, bör ett sparande av låntagarhistorik kräva ett aktivt val från låntagaren. Men något sådant krav finns inte i yrkandet.
infallsvinkels avatar
2012-04-03, 20:06 #3
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att Piratpartiet ska verka för att stärka låntagarnas integritet, genom ett krav på att information om lånehistorik raderas skyndsamt. Dock bör låntagare även erbjudas möjligheten att göra ett aktivt val att låta biblioteket spara och/eller öppna upp lånehistoriken, och exempelvis göra den tillgänglig för programmerade API:er och system för att användarna ska kunna hitta rekommenderade böcker.

Biblioteken bör utifrån ovannämnda förutsättningar uppmuntras att skapa kontaktytor för biblioteksanvändare att hitta likasinnade, att diskutera sina boklån och att organisera bokcirklar utifrån sina bokintressen.
Ursprungsyrkandet riskerar att på ett allvarligt sätt strida mot låntagarnas integritet.

Ett register över vilka böcker en person lånar på biblioteket, ligger väldigt nära åsiktsregistrering. Exempelvis blev det mycket omdiskuterat när FBI ville få tillgång till amerikanska medborgares låntagarhistorik, för att sålla ut potentiella terrorister.

Utgångspunkten bör istället vara att låntagarhistoriken skyndsamt raderas, så snart efter bokens återlämnande som möjligt! Redan idag tar biblioteken låntagarintegriteten på stort allvar, men det saknas ett fullgott lagskydd.

Att lagra informationen och dessutom öppna upp systemet för tillgång utifrån, riskerar att leda till att känslig information läcker.

Som minsta möjliga krav, bör ett sparande av låntagarhistorik kräva ett aktivt val från låntagaren. Men något sådant krav finns inte i ursprungsyrkandet.
infinite_emmas avatar
2012-04-03, 21:21 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion B07: Bibliotekspolitik: Det transparenta biblioteket -
Jag reagerade som Torbjörn, och undrar lite hur tankegångarna är bakom det här förslaget? Att släppa data om vilka som lånat vilka böcker känns jättekonstigt och måste missa något väsentligt?
IsakGersons avatar
2012-04-03, 21:43 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B07: Bibliotekspolitik: Det transparenta biblioteket -
Tanken är ju att det ska vara en möjlighet. Med dagens utvecklade mjukvara finns det typ skitmycket saker man kan göra med metadata, och särskilt sådanhär användardata. Man kan få intressanta rekommenderade läsningar, man kan bygga upp communities där man delar med sig av bokcitat och böcker, man kan hitta liksinnade författare och så vidare. Jag - som frekvent biblioteksbesökare och bokälskare - tycker att möjligheten är så futuristisk att jag knappt vågar drömma om det. Ändå är det så enkelt och så billigt. Och tekniken och gränssnitten finns i princip redan här.

Men som sagt, det är ju såklart tänkt att vara frivilligt. En gratis bonustjänst man kan välja till lånekortet.

Vill man se en större diskussion om det rekommenderar jag Rasmus Fleischers bok "Biblioteket" i "Boken och Biblioteket".
infinite_emmas avatar
2012-04-04, 07:29 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion B07: Bibliotekspolitik: Det transparenta biblioteket -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Tanken är ju att det ska vara en möjlighet. Med dagens utvecklade mjukvara finns det typ skitmycket saker man kan göra med metadata, och särskilt sådanhär användardata. Man kan få intressanta rekommenderade läsningar, man kan bygga upp communities där man delar med sig av bokcitat och böcker, man kan hitta liksinnade författare och så vidare. Jag - som frekvent biblioteksbesökare och bokälskare - tycker att möjligheten är så futuristisk att jag knappt vågar drömma om det. Ändå är det så enkelt och så billigt. Och tekniken och gränssnitten finns i princip redan här.

Men som sagt, det är ju såklart tänkt att vara frivilligt. En gratis bonustjänst man kan välja till lånekortet.

Vill man se en större diskussion om det rekommenderar jag Rasmus Fleischers bok "Biblioteket" i "Boken och Biblioteket".
Tack för lästips, ska försöka sätta mig in i det! Tills dess måste jag erkänna att jag får lite "google"-teknologi-vibbar av din förklaring. Att metadatat så att säga kan hjälpa en att hitta det som algoritmerna tror sig ha räknat ut att jag kanske skulle kunna tänka mig att läsa pga tidigare alster jag lånat? Har jag fattat det rätt då?
IsakGersons avatar
2012-04-04, 09:41 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion B07: Bibliotekspolitik: Det transparenta biblioteket -
Citat:
Ursprungligen postat av infinite_emma Visa inlägg
Tack för lästips, ska försöka sätta mig in i det! Tills dess måste jag erkänna att jag får lite "google"-teknologi-vibbar av din förklaring. Att metadatat så att säga kan hjälpa en att hitta det som algoritmerna tror sig ha räknat ut att jag kanske skulle kunna tänka mig att läsa pga tidigare alster jag lånat? Har jag fattat det rätt då?
Det är en av de stora fördelarna med systemet, precis. Du använder inte last.fm? Tänk dig isåfall ett last.fm för böcker, men sjukt mycket coolare.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-04, 14:13 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B07: Bibliotekspolitik: Det transparenta biblioteket -
Jag älskar last.fm och har använt det till den grad att vem som helst kan scrobbla allt jag lyssnat på de senaste fem åren. Jag har inga problem med det, jag tycker bara det är trevligt, och jag skulle kunna tänka mig ett liknande system för böcker.

Det viktiga är dock att det är ett personligt val. Standard måste vara att det inte lagras, och att lagringen är ett tilläggsval för den intresserade, som då måste veta om att det sker. I normalfall bör all sådan läsdata raderas fullt ut och inte göras tillgänglig för någon.
2012-04-06, 15:50 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion B07: Bibliotekspolitik: Det transparenta biblioteket -
Yrkande B07-Y01 och Yrkande B07-Y03 samt Yrkande B07-Y04
Yrkar bifall på dessa.

Yrkande B07-Y02
Yrkar avslag på denna då jag anser de kränker låntagarens integritet.
IsakGersons avatar
2012-04-06, 18:48 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B07: Bibliotekspolitik: Det transparenta biblioteket -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
Yrkande B07-Y02
Yrkar avslag på denna då jag anser de kränker låntagarens integritet.
Hurdå?
Henrik Brändéns avatar
2012-04-10, 03:27 #11
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B07-Y04:
att Piratpartiet ska verka för att stärka låntagarnas integritet, genom ett krav på att information om lånehistorik raderas skyndsamt. Dock bör låntagare även erbjudas möjligheten att göra ett aktivt val att låta biblioteket spara och/eller öppna upp lånehistoriken, och exempelvis göra den tillgänglig för programmerade API:er och system för att användarna ska kunna hitta rekommenderade böcker.

Biblioteken bör utifrån ovannämnda förutsättningar uppmuntras att skapa kontaktytor för biblioteksanvändare att hitta likasinnade, att diskutera sina boklån och att organisera bokcirklar utifrån sina bokintressen.
Jag har ett jättebra förslag om vad vi ska göra med datalagringsdirektivet: När halvåret gått får vi alla göra ett aktivt val ifall vi vill att den data som lagrats om oss ska deleteras eller öppnas upp för alla, och att justitiedepartementet ska åläggas att skapa kontaktytor där dataanvändare ska kunna hitta likasinnade genom att samköra sina profiler!
infallsvinkels avatar
2012-04-10, 15:23 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B07: Bibliotekspolitik: Det transparenta biblioteket -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag har ett jättebra förslag om vad vi ska göra med datalagringsdirektivet: När halvåret gått får vi alla göra ett aktivt val ifall vi vill att den data som lagrats om oss ska deleteras eller öppnas upp för alla, och att justitiedepartementet ska åläggas att skapa kontaktytor där dataanvändare ska kunna hitta likasinnade genom att samköra sina profiler!
Att informationen lagras i sex månader utan samtycke, är ett övergrepp mot den personliga integriteten, samt öppnar upp för missbruk och dataläckage.

Därför måste information om vilka vi kommunicerat med förstöras skyndsamt, precis som information om vilka böcker vi lånat på biblioteket måste förstöras skyndsamt.

Däremot vore det ju konstigt om vi motsätter oss att teleoperatörer erbjuder sina kunder möjlighet att få information lagrad om vilka de kommunicerat med, om de önskar detta. Med betoning på att det måste vara en frivillig tillvalstjänst. Samma sak med biblioteken. Det vore konstigt om vi skulle förbjuda biblioteken att erbjuda sina låntagare en tjänst som vissa av dem efterfrågar. (Då måste vi förbjuda ICA och Konsum etc. att lagra information om vilka varor vi handlar på ICA och Medmera-kort. Oavsett om vi måhända *vill* ha riktad reklam. Reglerna kring detta kanske dock borde skärpas...)

För kunden står valet aldrig mellan "radera informationen eller spara den". I normalfallet måste information raderas, endast genom ett aktivt val från kundens sida kan han välja en tjänst som innebär att information sparas.
infallsvinkels avatar
2012-04-10, 15:25 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion B07: Bibliotekspolitik: Det transparenta biblioteket -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
justitiedepartementet ska åläggas att skapa kontaktytor där dataanvändare ska kunna hitta likasinnade genom att samköra sina profiler!
Intressant statlig dejtingtjänst...
Henrik Brändéns avatar
2012-04-10, 21:57 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B07: Bibliotekspolitik: Det transparenta biblioteket -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Det vore konstigt om vi skulle förbjuda biblioteken att erbjuda sina låntagare en tjänst som vissa av dem efterfrågar. (Då måste vi förbjuda ICA och Konsum etc. att lagra information om vilka varor vi handlar på ICA och Medmera-kort. Oavsett om vi måhända *vill* ha riktad reklam. Reglerna kring detta kanske dock borde skärpas...)
Såvitt jag vet är biblioteken offentliga, och därför kan man fatta ett politiskt beslut om vad biblioteken ska och inte ska göra, utan att det har några konsekvenser för ICA-handlarna. Ungefär som Ericsons personalmatsal inte behöver bry sig om kommunala policys för miljövänliga inköp till storkök.
infallsvinkels avatar
2012-04-12, 06:36 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion B07: Bibliotekspolitik: Det transparenta biblioteket -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Såvitt jag vet är biblioteken offentliga, och därför kan man fatta ett politiskt beslut om vad biblioteken ska och inte ska göra, utan att det har några konsekvenser för ICA-handlarna. Ungefär som Ericsons personalmatsal inte behöver bry sig om kommunala policys för miljövänliga inköp till storkök.
Naturligtvis.

Det jag syftade på var principen bakom. Om vi anser att bibliotek - trots att kunderna önskar detta - är förbjudna att spara integritetskänslig information, borde vi IMHO även vara motståndare till att andra institutioner eller företag i normalfallet får göra detta.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-15, 13:48 #16
Inte uppkopplad
Sv: Motion B07: Bibliotekspolitik: Det transparenta biblioteket -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Naturligtvis.

Det jag syftade på var principen bakom. Om vi anser att bibliotek - trots att kunderna önskar detta - är förbjudna att spara integritetskänslig information, borde vi IMHO även vara motståndare till att andra institutioner eller företag i normalfallet får göra detta.
Det är mycket vanligt i politiken att man kräver att de politiskt styrda verksamheterna ska gå i spetsen när det gäller hänsyn till en massa olika saker, speciellt sådant som man tidigare i samhället inte tänkt så mycket på att man bör ta hänsyn till. Från min egen politiskt aktiva period minns jag bl a miljö, jämställdhet, hållbar utveckling och HBT-frågor. I dessa har det ofta hänt att politiker formulerat hårdare krav i instruktionerna till de verksamheter där de själva är ansvariga, och lite lägre krav i de lagar och regler alla andra måste följa.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
infallsvinkel
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-16, 08:03 #17
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B07: Bibliotekspolitik: Det transparenta biblioteket -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Naturligtvis.

Det jag syftade på var principen bakom. Om vi anser att bibliotek - trots att kunderna önskar detta - är förbjudna att spara integritetskänslig information, borde vi IMHO även vara motståndare till att andra institutioner eller företag i normalfallet får göra detta.
Det finns en stor skillnad mellan biblioteken och tex ICA. Jag hjälper till att finansiera biblioteken via skatten. Det finns ingen möjlighet för mig att välja att INTE bidra och därför bör bibliotekens funktion vara etiskt oklanderligt så att alla känner att de har möjlighet att utnyttja deras tjänster.

Jag KAN välja att handla min mat antingen kontant eller nångon annanstans än just ICA om jag inte gillar vad de gör med mina kund-data. Sen anser jag iofs att det finns ett skriande behov av hårdare reglering av vad tex ICA får göra med informationen de samlar in. Jag är tex inte helt förtjust med den form av riktad reklam man numera får, det tyder på att ICA vet mer om mig än jag egentligen är helt bekväm med.
Johan mlg Karlssons avatar
2012-05-01, 12:05 #18
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B07-Y04:
att Piratpartiet ska verka för att stärka låntagarnas integritet, genom ett krav på att information om lånehistorik raderas skyndsamt. Dock bör låntagare även erbjudas möjligheten att göra ett aktivt val att låta biblioteket spara och/eller öppna upp lånehistoriken, och exempelvis göra den tillgänglig för programmerade API:er och system för att användarna ska kunna hitta rekommenderade böcker.

Biblioteken bör utifrån ovannämnda förutsättningar uppmuntras att skapa kontaktytor för biblioteksanvändare att hitta likasinnade, att diskutera sina boklån och att organisera bokcirklar utifrån sina bokintressen.
Henrik har rätt! Vad händer ifall vi skapar en kultur där det ses som kufiskt att inte dela med sig av informationen? Ungefär som i 1984, det var i teorin möjligt att göra många saker, men ingen vågade bryta mot alla oskrivna regler pga risk för att någon skulle tycka man var underlig.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com