Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion B08: Bibliotekspolitik: Det postdigitala biblioteket

Piratpartiets ungdomsförbund, Ung Pirat, anser att denna fråga är viktig och kommer därför verka för att piratpartiet ska anta denna som ett sakpolitiskt ställningstagande.

Det kommer nog länge att finnas en målgrupp för dagens bibliotek, troligtvis bestående av de allra ivrigaste bokslukarna. Men målgruppen kommer troligen att minskas när fler och fler laddar ner sina böcker istället för att låna eller läsa på bibliotek. Vi bör fundera på vilken roll biblioteken har i en postdigital tid. Hur ska biblioteken få en plats i en värld där de flesta böcker redan finns på internet? Hur kan vi utveckla bibliotekens verksamhet för att i det postdigitala samhället nå fler personer och engagera fler i bibliotekens verksamhet? Vi föreslår punkterna nedan.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Gustav Nipe

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Gustav Nipe Yrkande B08-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    0 personer ogillar

att flytta utlåningen av e-böcker från det stängda, företagsägda, DRM-infekterade och undermåliga Elib-systemet som används idag till en statlig biblioteksägd nedladdningstracker där alla böcker DRM-fritt och under öppna standarder kan tillgängliggöras till medborgare under den rådande upphovsrättslagstiftningen.
Av: Gustav Nipe Yrkande B08-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 4 personer gillar    1 personer ogillar

att skapa en kontaktyta mellan digital och ickedigital text på biblioteken. Utrusta så många bibliotek som möjligt med bokscanners och print-on-demand-maskiner där personer för självkostnadspris kan skapa e-böcker eller trycka e-böcker på bibliotek.
Av: Kristofer Pettersson Yrkande B08-Y04 (Tilläggsyrkande på motionen) 2 personer gillar    0 personer ogillar

att biblioteken erbjuder en kontaktyta mellan upphovsmän och läsare för att upptäcka, skapa, efterfråga samt förmedla ny litteratur.
Av: infallsvinkel Yrkande B08-Y05 (Tilläggsyrkande på motionen) 1 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för att möjligheten till fjärrlån ska omfatta samtliga böcker som fritt lånas ut på något bibliotek i Sverige.
Av: Henrik Brändén Yrkande B08-Y06 (Tilläggsyrkande på motionen) 1 personer gillar    1 personer ogillar

att Piratpartiet ska anse att biblioteken ska utnyttja de möjligheter att bli ett nav för det litterära samtalet som uppkommer ifall biblioteken blir de enda fysiska platser där människor kan botanisera bland, bläddra i och känna lukten av många olika böcker.


Yrkanden

Av: Gustav Nipe Yrkande B08-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    0 personer ogillar

att flytta utlåningen av e-böcker från det stängda, företagsägda, DRM-infekterade och undermåliga Elib-systemet som används idag till en statlig biblioteksägd nedladdningstracker där alla böcker DRM-fritt och under öppna standarder kan tillgängliggöras till medborgare under den rådande upphovsrättslagstiftningen.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Gustav Nipe Yrkande B08-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 4 personer gillar    1 personer ogillar

att skapa en kontaktyta mellan digital och ickedigital text på biblioteken. Utrusta så många bibliotek som möjligt med bokscanners och print-on-demand-maskiner där personer för självkostnadspris kan skapa e-böcker eller trycka e-böcker på bibliotek.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande B08-Y03 (Bortröstad)
Av: Gustav Nipe


Tilläggsyrkanden

Av: Kristofer Pettersson Yrkande B08-Y04 (Tilläggsyrkande på motionen) 2 personer gillar    0 personer ogillar

att biblioteken erbjuder en kontaktyta mellan upphovsmän och läsare för att upptäcka, skapa, efterfråga samt förmedla ny litteratur.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: infallsvinkel Yrkande B08-Y05 (Tilläggsyrkande på motionen) 1 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för att möjligheten till fjärrlån ska omfatta samtliga böcker som fritt lånas ut på något bibliotek i Sverige.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Henrik Brändén Yrkande B08-Y06 (Tilläggsyrkande på motionen) 1 personer gillar    1 personer ogillar

att Piratpartiet ska anse att biblioteken ska utnyttja de möjligheter att bli ett nav för det litterära samtalet som uppkommer ifall biblioteken blir de enda fysiska platser där människor kan botanisera bland, bläddra i och känna lukten av många olika böcker.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Kristofer Petterssons avatar
2012-04-03, 11:20 #2
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att biblioteken erbjuder en kontaktyta mellan upphovsmän och läsare för att upptäcka, skapa, efterfråga samt förmedla ny litteratur.
Om jag läst del ett av en spännande bok kommer jag vara intresserad av att läsa en fortsättning. Det är rimligt att erbjuda en kontaktyta till upphovsmannen, förlaget eller läsarkretsen för att skapa förutsättningar för fler böcker antingen via monetära medel eller genom egen kreativ förmåga. Det är viktigt att belysa vilka förutsättningar som finns för att skriva en bok eller liknande kultur för att kulturen ska bli en sann deltagarkultur där konsumenter deltar med att producera nya verk.
infallsvinkels avatar
2012-04-03, 21:19 #3
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska verka för att möjligheten till fjärrlån ska omfatta samtliga böcker som fritt lånas ut på något bibliotek i Sverige.
Redan nu finns möjligheten att “fjärrlåna” all facklitteratur från vilket bibliotek som helst i Sverige. Du kan alltså gå in på vilket kommunalt bibliotek som helst i hela Sverige och låna någon av alla de fackböcker som finns utspridda på bibliotek i hela landet!

Det finns dock ingen självklar rätt att fjärrlåna skönlitteratur. Tillgång till skönlitteratur är en viktig kulturfråga. Rätten att fjärrlåna skönlitteratur är särskilt viktig i små kommuner där biblioteken inte har råd med ett omfattande bokinnehav.
IsakGersons avatar
2012-04-03, 21:23 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion B08: Bibliotekspolitik: Det postdigitala biblioteket -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska verka för att möjligheten till fjärrlån ska omfatta samtliga böcker som fritt lånas ut på något bibliotek i Sverige.
Redan nu finns möjligheten att “fjärrlåna” all facklitteratur från vilket bibliotek som helst i Sverige. Du kan alltså gå in på vilket kommunalt bibliotek som helst i hela Sverige och låna någon av alla de fackböcker som finns utspridda på bibliotek i hela landet!

Det finns dock ingen självklar rätt att fjärrlåna skönlitteratur. Tillgång till skönlitteratur är en viktig kulturfråga. Rätten att fjärrlåna skönlitteratur är särskilt viktig i små kommuner där biblioteken inte har råd med ett omfattande bokinnehav.
Dock: En intressant aspekt av bokscanners och bokprinters är ju att biblioteken får möjlighet att fundera på "är det värt att skicka den här boken, eller ska vi bara kopiera den istället". Det är nog bra.
2012-04-06, 16:58 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B08: Bibliotekspolitik: Det postdigitala biblioteket -
Yrkande B08-Y01 - Yrkande B08-Y05
Yrkar Bifall på dessa och de däremellan.

Ligger redan inom ramen för den politik vi för så bifall.
Emil Isbergs avatar
2012-04-09, 16:53 #6
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B08-Y02:
att skapa en kontaktyta mellan digital och ickedigital text på biblioteken. Utrusta så många bibliotek som möjligt med bokscanners och print-on-demand-maskiner där personer för självkostnadspris kan skapa e-böcker eller trycka e-böcker på bibliotek.
Andra meningen kan egentligen förenklas till att säga "Utrusta alla bibliotek med ..." eftersom där man kan tillhandahålla bibliotek är det också möjligt att utrusta dem.

Det är visserligen bra att låta allmänheten bekosta digitaliseringen av böcker, men det är knappast kostnadseffektivt. Har man väl digitaliserat en bok behövs det inte göras igen, så yrkandet riskerar att orsaka både dubbelarbete och i onödan ökade kostnaderna. Utöver att kvaliten knappast kan säkerställas eller garanteras i förhand. Jag tycker det är bättre att lägga digitaliseringskrav på förlagen när det gäller nya böcker, och ge bidrag till exempelvis projekt Gutenberg för äldre böcker. Enskilda kommuner/bibliotek kan naturligtvis införskaffa bokscanners och själva genomföra motsvarande projekt, men det är ingen fråga för riks- och EU-politik.

Print-on-demand skulle jag vilja se i varje café och fik. Jag tycker visserligen inte att det är motsättande att även ha i bibliotek, men risken är att det blir konflikt om alla bibliotek använder sig av sådan utrustning. Bättre att börja med det på lokal nivå där det finns behov.
Emil Isbergs avatar
2012-04-09, 16:59 #7
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B08-Y03:
att utveckla biblioteken till att även innehålla verktygsbibliotek. Idén har prövats och fungerat på andra platser. Låt bibliotek låna ut enklare verktyg till personer som behöver dem till hemmahantverk eller ideella byggprojekt.
Skolor och andra institutioner lånar redan idag ut verktyg på ett smidigt sätt. Det går också att hyra större verktyg via återförsäljare om det behövs.

Det är möjligt att enskilda bibliotek/kommuner har behov att tillhandahålla motsvarande funktioner för allmänheten, men det är inte något vi bör driva på nationell- eller EU-nivå. Jag tror att det är en stor risk att exempelvis Bahco skulle se det som ett hot mot deras regionala försäljning att deras återförsäljare får konkurrens av biblioteken.
Nicholas Miless avatar
2012-04-09, 19:44 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B08: Bibliotekspolitik: Det postdigitala biblioteket -
"Hur ska verktygstillverkarna få betalt?" menar du?
IsakGersons avatar
2012-04-09, 22:09 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion B08: Bibliotekspolitik: Det postdigitala biblioteket -
Citat:
Ursprungligen postat av Emil Isberg Visa inlägg
Det är möjligt att enskilda bibliotek/kommuner har behov att tillhandahålla motsvarande funktioner för allmänheten, men det är inte något vi bör driva på nationell- eller EU-nivå. Jag tror att det är en stor risk att exempelvis Bahco skulle se det som ett hot mot deras regionala försäljning att deras återförsäljare får konkurrens av biblioteken.
Sedan när var vi ett parti som gav vika för lobbyism? För övrigt finns verktygsbibliotek redan. De verkar rätt vanliga i nordamerika, av att döma av den här listan. Av att döma av den här texten verkar det finnas bibliotekarier som redan idag gillar idén.
IsakGersons avatar
2012-04-09, 22:10 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B08: Bibliotekspolitik: Det postdigitala biblioteket -
Med "rätt vanliga" menar jag alltså inte "rätt vanliga" som i hamburgerrestauranger, utan "rätt vanliga" för att vara verktygsbibliotek, så att inga missförstånd uppstår.
Emil Isbergs avatar
2012-04-10, 01:52 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B08: Bibliotekspolitik: Det postdigitala biblioteket -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
"Hur ska verktygstillverkarna få betalt?" menar du?
Nej det menar jag inte. Onödig referens förövrigt.
Emil Isbergs avatar
2012-04-10, 01:58 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B08: Bibliotekspolitik: Det postdigitala biblioteket -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Sedan när var vi ett parti som gav vika för lobbyism?
Aldrig förhoppningsvis? Vad menar du är lobbyism?

Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
För övrigt finns verktygsbibliotek redan. De verkar rätt vanliga i nordamerika, av att döma av den här listan. Av att döma av den här texten verkar det finnas bibliotekarier som redan idag gillar idén.
Sedan när följer vi blint USAs ledning? Sedan när har USA samma situation som det är i Sverige så att det blir en valid rekommendation att genomföra som nationell lagstiftning?

Jag har inte motsatt mig att bibliotek kan låna ut verktyg, naturligtvis finns det redan idag bibliotikarier som till och med förordar det. Det är därför vi inte behöver driva den frågan, och det är därför vi inte heller ska driva den frågan. Om man frågar mig överväger eventuella risker med ett sådant ställningstagande eventuella vinster med att föra en sådan politik på nationell nivå. Jag ser inte något i det du länkar, eller det du skriver, som övertygar mig om motsatsen. Så försök lite bättre, är du snäll.
Emil Isbergs avatar
2012-04-10, 02:08 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion B08: Bibliotekspolitik: Det postdigitala biblioteket -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
För övrigt finns verktygsbibliotek redan. De verkar rätt vanliga i nordamerika, av att döma av den här listan.
Som sakupplysning kan jag berätta att USA och Kanande har helt annan hantering av verktyg än vi har i Sverige. Där är verktyg oftast personliga, och man kan faktiskt få anställning bara för att man har rätt verktyg. I Sverige å andra sidan är det oftast verkstaden/företaget som tillhandahåller verktygen. Det gör en helt annan marknad för hur ett eventuellt utlånande skulle kunna se ut.

Lagstiftningen idag motsätter sig inte på något sätt utlåning av verktyg. Det finns vad jag vet inget parti som idag motsätter sig utlåning av verktyg. Var finns den politiska inriktningen på frågan? Varför ska vi driva den frågan? Finns det något behov som det skulle lösa? Ett behov som inte kan lösas genom att direkt prata med bibliokarierna eller biblioteken?
IsakGersons avatar
2012-04-10, 04:22 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B08: Bibliotekspolitik: Det postdigitala biblioteket -
Citat:
Ursprungligen postat av Emil Isberg Visa inlägg
Aldrig förhoppningsvis? Vad menar du är lobbyism?
Jag kanske förstod dig fel. Jag förstod dig som att du såg verktygsföretagens potentiella upprördhet som ett problem. Jag ser deras upprördhet som lika allvarlig som Sony BMGs upprördhet.


Citat:
Ursprungligen postat av Emil Isberg Visa inlägg
Sedan när följer vi blint USAs ledning? Sedan när har USA samma situation som det är i Sverige så att det blir en valid rekommendation att genomföra som nationell lagstiftning?
Det gör vi inte. Jag tog upp exempel på ställen där idén funkat.

Citat:
Ursprungligen postat av Emil Isberg Visa inlägg
Jag har inte motsatt mig att bibliotek kan låna ut verktyg, naturligtvis finns det redan idag bibliotikarier som till och med förordar det. Det är därför vi inte behöver driva den frågan, och det är därför vi inte heller ska driva den frågan. Om man frågar mig överväger eventuella risker med ett sådant ställningstagande eventuella vinster med att föra en sådan politik på nationell nivå. Jag ser inte något i det du länkar, eller det du skriver, som övertygar mig om motsatsen. Så försök lite bättre, är du snäll.
Bibliotekarier är inte politiker. Bibliotekarier är anställda. De kan inte utveckla bibliotekens verksamhet hur mycket som helst.

Citat:
Ursprungligen postat av Emil Isberg Visa inlägg
Som sakupplysning kan jag berätta att USA och Kanande har helt annan hantering av verktyg än vi har i Sverige. Där är verktyg oftast personliga, och man kan faktiskt få anställning bara för att man har rätt verktyg. I Sverige å andra sidan är det oftast verkstaden/företaget som tillhandahåller verktygen. Det gör en helt annan marknad för hur ett eventuellt utlånande skulle kunna se ut.
Jag kanske har förstått biblioteken fel, men i de texter jag läst om verktygsbiblioteken har det framstått som att de främst är till för privatpersoner och ideella sammanslutningar, inte företagare eller företag. Har du en annan bild?

Citat:
Ursprungligen postat av Emil Isberg Visa inlägg
Lagstiftningen idag motsätter sig inte på något sätt utlåning av verktyg. Det finns vad jag vet inget parti som idag motsätter sig utlåning av verktyg. Var finns den politiska inriktningen på frågan? Varför ska vi driva den frågan? Finns det något behov som det skulle lösa? Ett behov som inte kan lösas genom att direkt prata med bibliokarierna eller biblioteken?
En idé blir väl inte dålig för att den inte har några motståndare? Senast jag diskuterade biblioteksersättning för e-böcker på en partipolitisk paneldebatt var det inte en enda deltagare som sa emot mig. Alla tyckte att det lät vettigt. Men ingen hade tänkt på att driva frågan. Sådana visioner gillar jag.

Ja, det finns ett behov. Det finns ett behov av att privatpersoner och ideella småföreningar behöver verktyg för att göra coola saker. Vill vi ha en levande kultur tror jag inte att vi vill ha ett samhälle där hemslöjd och hantverk är ett område som lämnas till rika och massproducerande företag. Jag - som gillar hantverk men inte har några större möjligheter att syssla med det på fritiden - tycker att det är synd att de allra felsta efter grundskolan inte kommer närmare i kontakt med hantverk än att montera IKEA-bokhyllor.

Jag tror att du överskattar bibliotekariernas makt här. Bibliotekarierna är - som sagt - inte politiker. Det är inte de som beslutar om bibliotekens övergripande verksamhet. Det är inte de som beslutar om hur budgetarna ska se ut. Jag vill ge dem möjlighet att öppna verktygsbibliotek där de anser det rimligt.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-10, 04:34 #15
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att Piratpartiet ska anse att biblioteken ska utnyttja de möjligheter att bli ett nav för det litterära samtalet som uppkommer ifall biblioteken blir de enda fysiska platser där människor kan botanisera bland, bläddra i och känna lukten av många olika böcker.
infallsvinkels avatar
2012-04-10, 16:03 #16
Inte uppkopplad
Sv: Motion B08: Bibliotekspolitik: Det postdigitala biblioteket -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att att Piratpartiet ska anse att biblioteken ska utnyttja de möjligheter att bli ett nav för det litterära samtalet som uppkommer ifall biblioteken blir de enda fysiska platser där människor kan botanisera bland, bläddra i och känna lukten av många olika böcker.
Förstår jag rätt, att detta yrkande syftar på att ifall pappersböcker försvinner eller avsevärt minskar i omfattning i samhället, så ska biblioteken ändå tillhandahålla dessa.

Personligen stödjer jag det alla dagar.
Emil Isbergs avatar
2012-04-14, 12:24 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion B08: Bibliotekspolitik: Det postdigitala biblioteket -
Citat:
Ursprungligen postat av Emil Isberg Visa inlägg
Jag tycker det är bättre att lägga digitaliseringskrav på förlagen när det gäller nya böcker, och ge bidrag till exempelvis projekt Gutenberg för äldre böcker.
Ooops. Jag har nu ytterligare bevisat mitt sämsta namnminne.

Det är naturligtvis det svenska Projekt Runeberg jag menar.
Emil Isbergs avatar
2012-04-14, 12:48 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion B08: Bibliotekspolitik: Det postdigitala biblioteket -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Jag kanske förstod dig fel. Jag förstod dig som att du såg verktygsföretagens potentiella upprördhet som ett problem. Jag ser deras upprördhet som lika allvarlig som Sony BMGs upprördhet.
Detsamma gör jag. Verktygsföretagens upprördhet har knappast med vår vision att göra.

Det jag försökte förklara var att andra partier kan angripa vår bibliotekpolitik ur en arbetsmarknadspolitisk synvinkel och då behövs naturligtvis ett förberett svar ur samma synvinkel. Det var den risken jag menade att varna för.


Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Bibliotekarier är inte politiker. Bibliotekarier är anställda. De kan inte utveckla bibliotekens verksamhet hur mycket som helst.
Här tror jag du har fel, fast jag kan sträcka mig till att vi är oense. Jag anser att bibliotekarier har mycket större påverkansmöjlighet på bibliotekens verksamhet än någon politisk instans.

Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Jag kanske har förstått biblioteken fel, men i de texter jag läst om verktygsbiblioteken har det framstått som att de främst är till för privatpersoner och ideella sammanslutningar, inte företagare eller företag. Har du en annan bild?
Ja jag har tydligen en annan bild. i diskussionerna om prosumenten suddas skiljelinjen mellan företag och konsumenten ut. Det finns ideella föreningar som i all väsentlighet beter sig som företag (och ibland av exempelvis skattemyndigheten bedöms att vara ekonomiska föreningar). Vi suddar ut gränser mellan de begreppen, och naturligtvis kan vi inte bestämma hur en enskild besökare använder instrumentet, särskilt inte om det används i ett företag eller ej.

Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
En idé blir väl inte dålig för att den inte har några motståndare? Senast jag diskuterade biblioteksersättning för e-böcker på en partipolitisk paneldebatt var det inte en enda deltagare som sa emot mig. Alla tyckte att det lät vettigt. Men ingen hade tänkt på att driva frågan. Sådana visioner gillar jag.
Jag gillar å andra sidan kritisk granskning samt att saker blir bättre om andra åsikter får komma till tals och remixa ens idéer. Om alla kan ställa sig bakom en åsikt är det inte en vision utan en självklarhet. Och man ska inte driva självklarheter eftersom det saknas behov att driva det.

Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Ja, det finns ett behov. Det finns ett behov av att privatpersoner och ideella småföreningar behöver verktyg för att göra coola saker.
Det håller jag absolut med om. Dock innebär inte det att just biblioteken ska tillhandahålla verktygen.

Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Vill vi ha en levande kultur tror jag inte att vi vill ha ett samhälle där hemslöjd och hantverk är ett område som lämnas till rika och massproducerande företag.
Halmdocka. Det där var väl inte riktigt det jag sa, eller hur? Jag har visserligen inget emot IKEA, men jag tror snarare att vi bör förkorta arbetstiden eller fokusera på medborgarlön om vi vill att individer ska vara kreativa och syssla med hantverk.

Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Jag vill (biblioteken) möjlighet att öppna verktygsbibliotek där de anser det rimligt.
Men skriv det då.

Jag tycker att självklart ska bibliotek ha den möjlighet, och anser att de har det idag. Jag ser inte något direkt behov på nationell eller europeisk nivå samt att jag ser risker med om det införs på nationell eller europeisk nivå. Som individ kan man bättre föra en dialog direkt med biblioteker samt närmaste politiska nivå, och som parti bör vi driva det på lämplig politisk nivå där det finns ett behov för det.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-15, 14:50 #19
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B08-Y04:
att biblioteken erbjuder en kontaktyta mellan upphovsmän och läsare för att upptäcka, skapa, efterfråga samt förmedla ny litteratur.
Lysande förlag. Försökte själv formulera en att-sats med samma innebörd men gav upp när den blev sju rader lång ...
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-15, 22:24 #20
Inte uppkopplad
Re: Motion B08: Bibliotekspolitik: Det postdigitala biblioteket -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B08-Y04:
att biblioteken erbjuder en kontaktyta mellan upphovsmän och läsare för att upptäcka, skapa, efterfråga samt förmedla ny litteratur.
Lysande förlag. Försökte själv formulera en att-sats med samma innebörd men gav upp när den blev sju rader lång ...
Då får du gärna motivera varför och förklara hur det ska funka, för just nu är jag inställd på att rösta avslag på Y04. Men jag KAN ändra mig.
Henrik Brändéns avatar
2012-05-04, 23:16 #21
Inte uppkopplad
Sv: Re: Motion B08: Bibliotekspolitik: Det postdigitala biblioteket -
Citat:
Ursprungligen postat av Qer Visa inlägg
Då får du gärna motivera varför och förklara hur det ska funka, för just nu är jag inställd på att rösta avslag på Y04. Men jag KAN ändra mig.
Bättre sent än aldrig:

Citat:
att biblioteken erbjuder en kontaktyta mellan upphovsmän och läsare för att upptäcka, skapa, efterfråga samt förmedla ny litteratur.
Min tro är att vi snart har en situation där bokhandlarna (som vi tills nyligen känt dem) försvunnit och de traditionella förlagens makt att bestämma vilken litteratur som ska släppas fram brutits. Jag är övertygad om att allt mer av litteraturen kommer att nå läsare via andra vägar, att svärmfunktioner kommer att hjälpa oss hitta och välja ut den nya litteratur som intresserar oss, och att allt fler författare kommer att etablera direktkontakt med sina läsare via sociala media/bloggar.

En del av det jag läser in i förslaget är att bibliotek kan vara med och ta ett infrastrukturansvar för att skapa, upprätthålla och underhålla olika digitala funktioner för kollektivt skapande, spridning av nya alster, svärmrekommmendering, -betygsättning och -recensering mm.

En annan del jag läser in handlar om att biblioteken som de antagligen enda kvarvarande fysiska punkterna för bokspridning bör få en ännu viktigare roll än idag för afk-möten mellan författare och läsare.
Daniel Flöijers avatar
2012-05-05, 15:36 #22
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B08-Y06:
att Piratpartiet ska anse att biblioteken ska utnyttja de möjligheter att bli ett nav för det litterära samtalet som uppkommer ifall biblioteken blir de enda fysiska platser där människor kan botanisera bland, bläddra i och känna lukten av många olika böcker.
Varför skulle biblioteken bli det?
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com