Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion B21: Frekvensallmänning

Frekvenstilldelningar för trådlösa nät har hittills framförallt skett genom auktionsförfaranden, där den som varit villig att betala mest för att med ensamrätt använda ett frekvensband, med vissa givna villkor angående areatäckning och så vidare, också fått sig detta tilldelat.

Detta har visat sig bli ett problem längre fram därför att (bland annat)

* Alla för det allmänna viktiga villkor inte kunnat specificeras före budgivningen och därför bara med svårighet kan regleras i efterhand (till exempel avgifter för roaming)

* Teknikutvecklingen är svår att förutsäga och därför villkoren inte kan ta med sådana i beräkningen och de vinnande bolagen har små incitament att genomföra förbättringar som de själva inte tjänar på (till exempel walkie-talkie-funktioner direkt mellan telefoner som inte går genom nätet)

Vidare försvinner möjligheten till självorganisering och/eller kooperativa rörelser för vilka stor initial kapitalinsats i auktionen och snabb nätutbyggnad blir oöverstigliga hinder.

Men självorganiserade/kooperativa organiskt framväxande nät har betydligt större möjligheter att införa ny teknik allteftersom den blir praktiskt användbar. Ny teknik har också avsevärt förbättrat möjligheterna att samtidigt överföra från många, med liten eller ingen central styrning.

Det finns också ett samhälleligt värde i att människor engagerar sig och inte bara blir passiva konsumenter av tekniskt komplicerade och ogenomskinliga system.

Se mera http://viktualiebrodern.wordpress.co...r-ett-misstag/ http://felten.yi.org/blog/?p=231 http://viktualiebrodern.wordpress.co...m-nat-som-p2p/


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:RikMatts

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: RikMatts Yrkande B21-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    2 personer ogillar

att medlemsmötet beslutar att Piratpartiet anser att vid framtida licensfördelningar för trådlösa nät ska det seriöst övervägas att införa en frekvensallmänning, där lokala nät får möjlighet att självorganisera sig.
Av: TeirdeZ Yrkande B21-Y02 (Tilläggsyrkande på motionen) 6 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet beslutar att Piratpartiet i de övriga licensauktionerna ska verka för att användning på icke-interferensbas (utan att en eventuell nuvarande eller framtida licensinnehavares planerade verksamhet i frekvensbandet störs av användningen) tillåts.


Yrkanden

Av: RikMatts Yrkande B21-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    2 personer ogillar

att medlemsmötet beslutar att Piratpartiet anser att vid framtida licensfördelningar för trådlösa nät ska det seriöst övervägas att införa en frekvensallmänning, där lokala nät får möjlighet att självorganisera sig.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarTilläggsyrkanden

Av: TeirdeZ Yrkande B21-Y02 (Tilläggsyrkande på motionen) 6 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet beslutar att Piratpartiet i de övriga licensauktionerna ska verka för att användning på icke-interferensbas (utan att en eventuell nuvarande eller framtida licensinnehavares planerade verksamhet i frekvensbandet störs av användningen) tillåts.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


TeirdeZs avatar
2012-04-04, 18:45 #2
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Att medlemsmötet beslutar att Piratpartiet i de övriga licensauktionerna ska verka för att användning på icke-interferensbas (utan att en eventuell nuvarande eller framtida licensinnehavares planerade verksamhet i frekvensbandet störs av användningen) tillåts.
Spektrumpolitiken på global nivå (det vill säga anglosaxiska länder, mest) går för närvarande mot användning av tillgängliga frekvensutrymmen på så kallade "icke-interferensbasis" även när frekvensutrymmet licensierats till en särskild mottagare. Icke-interferens betyder att vem som helst får använda licensutrymmet så länge den legitima licensinnehavarens ordinarie verksamhet i området inte störs av användningen.

Det är säkerligen inte fel för Piratpartiet att ansluta sig till linjen. Den har råkat på hårt motstånd från militära och kommersiella aktörer i frekvensband som skulle kunna öppnas, framför allt i södra Europa och Tyskland.

http://www.theregister.co.uk/2010/09/23/white_space/
http://www.theregister.co.uk/2010/11/10/ofcom_white_spaceofcom/

I Storbritannien har man som europeiskt föregångsland försökt driva frågan från Ofcoms (GBs variant av PTS) sida, men den starka konglomerationen av ägande i deras telekommarknad omintetgör de flesta progressiva spektrumfördelningsaktioner som når politiskt stöd. Där skulle man kan kunna tänka sig att icke-interferensanvändning skulle kunna öppna spektrumområdet även innan en licensauktion ägt rum.
erik78ses avatar
2012-04-05, 21:12 #3
Inte uppkopplad
Re: Motion B21: Frekvensallmänning -
Jag som älskar det här med meshade nät och inser vilken potential detta har kommer självklart att rösta för det här.

Mera nät är bra.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-05, 21:18 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion B21: Frekvensallmänning -
Jag är dåligt insatt i tekniken men förstår problemen med den nuvarande metoden. Hur lätt är det att göra det yrkandet vill, hur går det till rent praktiskt (berätta eller länka för oss mindre kunniga)?
TeirdeZs avatar
2012-04-05, 22:00 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B21: Frekvensallmänning -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Jag är dåligt insatt i tekniken men förstår problemen med den nuvarande metoden. Hur lätt är det att göra det yrkandet vill, hur går det till rent praktiskt (berätta eller länka för oss mindre kunniga)?
Icke-interferensbasanvändning är högst genomförbart och förespråkat av regleringsmyndigheter och teknikbrukare. Det enda som saknas är egentligen politisk vilja. Det innebär att vem som helst får använda vilken frekvens de vill så länge de säkerställer att licenshavaren för det bandet inte störs i sin användning. Ett band kan vara ett frekvensområde, i fallet med analog tv oftast i krokarna kring 30-300MHz (VHF-bandet).

I vissa av de högre frekvensbanden (de som används av mobiltelefoner, UHF, t ex) är det nog dock ganska kört med att inte interferera - de frekvensbanden är så högt belastade som det är.

En spektrumallmänning föreställer jag mig är när staten säger att vissa frekvenser inte ska utsättas för licensauktionsförfarande utan att man helt enkelt deklarerar att "i detta frekvensområde får vem som helst använda vilken teknologi de vill".
troeds avatar
2012-04-06, 10:04 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion B21: Frekvensallmänning -
Larry Lessig diskuterar, om jag minns rätt, en del om hur radiospektrumet skulle kunna släppas helt fritt om intelligensen för undvikande av störning läggs i klienterna istället för via strikt tilldelning. Ni hittar det isf i boken "The Future of Ideas" (som oavsett vilket är suveränt läsning, trots att den nu är uråldrig med sina 11 år på nacken ..

Motionen gillas.
cluezs avatar
2012-04-10, 21:36 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion B21: Frekvensallmänning -
Nej, vi ska inte skapa mer kaos i luften än vad vi redan har. Som det är nu är det ett jättestort problem att folk börjar sända på frekvensspektra de inte har rätt till, detta gör att bland annat mobilnäten blir svårare att bygga och motverkar den typen av nätverk som jag uppfattar att brödtexten av motionen vill skapa.

Precis som tidigare sagts vill militär och kustbevakning ha fria frekvenser. Detta är av en mycket bra anledning: de vill ha sina frekvensband fria från störningar. När två börjar sända på samma frekvensband blir det en maktkamp om vem som har störst sändare, det innebär att vi i så fall kommer kräva större investeringar från alla som vill använda trådlösa saker tills vi får någon form av terrorbalans som tar oss precis till samma nivåer vi har idag fast med större uteffekt. Detta kommer att käka jättemycket energi då radiosändning sällan är speciellt effektiv och det kommer dessutom öka mängden elektromagnetisk strålning brutalt.

Vi auktionerar idag ut frekvensband till mobiloperatörer för att de ska få bygga nät. Dessa auktioner är enbart till för att vi har ett begränsat spektra (och för att det ger staten någon miljard extra i kassan varje år) - annars vore de fullständigt onödiga. Den här motionen rycker undan mattan för deras investeringar och kommer skapa kaos i mobilnäten.

Att säga "så länge man inte stör ut någon annan" fungerar inte. Du har ingen aning om du stör ut någon annan förrän denna person kommer och klagar och då är det redan för sent. När du börjar sända på ett frekvensband så kommer du med automatik störa ut andra med mindre uteffekt.

Vi har idag reserverade frekvensband som vem som helst får använda, dessa är bland de mest kända 863 MHz, 433 MHz, 1.9 GHz, 2.4 GHz, 5 GHz. Det finns dock en MASSA frekvenser som allmänheten får använda, mer kan läsas här: http://www.pts.se/Upload/Documents/S...ndsplikten.pdf

Jag kan tycka att de frekvensband som är tillgängliga för allmänheten bör utökas, men det är en separat diskussion. Som det är nu går det utmärkt att bygga självorganiserande nätverk och till och med frekvenshoppande sådana som automatiskt väljer något av de band som är tillgängliga för allmänheten för bäst bandbredd och räckvidd. Den här motionen löser inga problem utan skapar istället ett ton nya. Avslag!
RikMattss avatar
2012-04-11, 07:09 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B21: Frekvensallmänning -
Citat:
Ursprungligen postat av cluez Visa inlägg
Nej, vi ska inte skapa mer kaos i luften än vad vi redan har. Som det är nu är det ett jättestort problem att folk börjar sända på frekvensspektra de inte har rätt till, detta gör att bland annat mobilnäten blir svårare att bygga och motverkar den typen av nätverk som jag uppfattar att brödtexten av motionen vill skapa.

Precis som tidigare sagts vill militär och kustbevakning ha fria frekvenser. Detta är av en mycket bra anledning: de vill ha sina frekvensband fria från störningar. När två börjar sända på samma frekvensband blir det en maktkamp om vem som har störst sändare, det innebär att vi i så fall kommer kräva större investeringar från alla som vill använda trådlösa saker tills vi får någon form av terrorbalans som tar oss precis till samma nivåer vi har idag fast med större uteffekt. Detta kommer att käka jättemycket energi då radiosändning sällan är speciellt effektiv och det kommer dessutom öka mängden elektromagnetisk strålning brutalt.

Vi auktionerar idag ut frekvensband till mobiloperatörer för att de ska få bygga nät. Dessa auktioner är enbart till för att vi har ett begränsat spektra (och för att det ger staten någon miljard extra i kassan varje år) - annars vore de fullständigt onödiga. Den här motionen rycker undan mattan för deras investeringar och kommer skapa kaos i mobilnäten.

Att säga "så länge man inte stör ut någon annan" fungerar inte. Du har ingen aning om du stör ut någon annan förrän denna person kommer och klagar och då är det redan för sent. När du börjar sända på ett frekvensband så kommer du med automatik störa ut andra med mindre uteffekt.

Vi har idag reserverade frekvensband som vem som helst får använda, dessa är bland de mest kända 863 MHz, 433 MHz, 1.9 GHz, 2.4 GHz, 5 GHz. Det finns dock en MASSA frekvenser som allmänheten får använda, mer kan läsas här: http://www.pts.se/Upload/Documents/S...ndsplikten.pdf

Jag kan tycka att de frekvensband som är tillgängliga för allmänheten bör utökas, men det är en separat diskussion. Som det är nu går det utmärkt att bygga självorganiserande nätverk och till och med frekvenshoppande sådana som automatiskt väljer något av de band som är tillgängliga för allmänheten för bäst bandbredd och räckvidd. Den här motionen löser inga problem utan skapar istället ett ton nya. Avslag!
Är det mot ursprungsmotionen eller mot tilläggsyrkandet du argumenterar?
cluezs avatar
2012-04-11, 17:26 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion B21: Frekvensallmänning -
Citat:
Ursprungligen postat av RikMatts Visa inlägg
Är det mot ursprungsmotionen eller mot tilläggsyrkandet du argumenterar?
Tilläggsyrkandet främst. Det blir i praktiken att släppa luften fri kring alla frekvensband.

Jag ställer mig däremot lite frågande till ursprungsmotionen eftersom man idag aldrig tilldelar frekvenser för "framtiden" utan bara reserverar dessa. Det vore absolut bra med ett extra frekvensband för allmänheten, men efter att ha läst din bloggpost verkar det som du tror att mobiloperatörernas frekvensband endast är de band som går att använda för mobiltelefoni.

I mångt och mycket har du rätt eftersom dagens mobiltelefoner bara kan använda vissa frekvensband, men det som pratas om är istället ny teknik som är självorganiserande och som dessutom troligen kommer vara inkompatibel med nuvarande mobiltelefoni (eftersom ingenting i GSM-specen pratar om något liknande) och då ser jag ingen som helst anledning till att allokera frekvenser för teknik som ännu inte är uppfunnen. De som vill uppfinna ny teknik inom detta område kan gott och väl använda nuvarande 863 MHz-bandet och därefter kan man börja fundera på om man ska allokera nya frekvenser - men det innebär fortfarande att vi alla måste kasta våra mobiltelefoner.

Jag är inte heller ett fan av varken frekvensauktionerna eller våra mobiloperatörer (och deras avgifter), men det är lite bortom diskussionen.

Dock vill jag åtminstone säga att vad man än tycker om motionen är det här politik som måste föras på EU-nivå. Ett enskilt land som Sverige har inget att säga till om vi faktiskt vill att dessa framtida självorganiserande telenät ska vara internationellt gångbara eller kompatibla.
TeirdeZs avatar
2012-04-15, 21:37 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B21: Frekvensallmänning -
Citat:
Ursprungligen postat av cluez Visa inlägg
Tilläggsyrkandet främst. Det blir i praktiken att släppa luften fri kring alla frekvensband.
Det var väldigt konstigt eftersom tilläggsyrkandet (som till viss del ska tolkas inom ramen för det nuvarande systemet) förutsätter att licenssystemet finns kvar och att prioritet för användning tilldelas den som innehar licensen. På vilket sätt är yrkandet otydligt?

Användning på icke-interferensbasis (non-interference use på engelska) är vida förespråkat i t ex USA och Storbritannien av Open Spectrum Alliance och ett stort antal radioamatörföreningar. Man har fått partiellt gehör från FCC (amerikanska post- och telestyrelsen ungefär) och Ofcom (brittiska post- och telestyrelsen, ungefär) men utvecklingen har segat efter i Skandinavien och kontinentala Europa. I Sverige verkar så kallade white spaces vara öppna för trådlös ljudöverföring i tv-frekvensbanden, men jag försöker i tilläggsyrkandet alltså anföra att white spaces ska vara öppna dels för allmänheten, dels för andra tillämpningar än trådlös ljudöverföring.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Taz_1999
TeirdeZs avatar
2012-04-15, 21:46 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B21: Frekvensallmänning -
Citat:
Ursprungligen postat av cluez Visa inlägg
Dock vill jag åtminstone säga att vad man än tycker om motionen är det här politik som måste föras på EU-nivå. Ett enskilt land som Sverige har inget att säga till om vi faktiskt vill att dessa framtida självorganiserande telenät ska vara internationellt gångbara eller kompatibla.
Det gäller bara om vi förutsätter att alla meshnät ska använda icke-standardiserade teknologier. I Europa finns många exempel på medborgardrivna nät: Freifunk i Berlin, Feuerfunk i Wien, ett öppet stadsnät i Athen och guifi.net i Barcelona med omnejder. Nu använder sig de iofs i många fall av det spektrumområde som är tillägnat trådlösa routrar och de är inte... Inte WiMaX direkt, men.

En vanlig GSM-mast räcker aldrig längre ut än en 35 km-radie så spektrumallokeringsfrågor är egentligen bara ett problem i gränsområden. Typ Öresundsregionen. Där kan en utsändare interferera med en annan som lyder under ett annat regelverk och annan licensregim (Malmö och Köpenhamn ligger t ex ungefär 25 km från varandra, alltså inom GSM-masträckvidden, även om man kan tänka sig annan potentiell interferens också). Belgien och Luxembourg har jättestora problem eftersom nästan hela länderna består av gräns mot omvärlden. I ett område som Stockholm och Mälardalen, eller Umeå, ska det mycket till innan man riskerar att olika spektrumallokeringsregler i olika medlemsstater någonsin kan ge sig uttryck i problem.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com