Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel

Wikipedia fyller en allt större roll som uppslagsverk och stöd i undervisningen i svenska skolor ju större datorpenetrationen bland lärare och elever blir.
Vi är övertygade om att framtidens skola i allt högre grad kommer att stödja sig på kollaborativa läromedelsprojekt istället för kommersiella förlagsdrivna. Det kommer i sådana fall bli en allt viktigare roll för framtidens lärare att delta i produktion och faktagranskning av läromedel som skapas kollektivt av dem som behöver dem.

Även kollaborativ läromedelsproduktion behöver finansieras, trots att kostnaden för den kan vara betydligt lägre än för motsvarande produktion under den kommersiella modellen.

Bevekelsegrunderna hos pedagoger och lärare för att delta i läromedelsprojekt är mångfacetterade och handlar till stor del om viljan att skapa det material man själv önskar sig blandad med en önskan om att göra en insats, få erkännande och en mängd andra faktorer. Under nuvarande organisation av läromedelsproduktionen finns naturligtvis också möjligheten till ekonomisk kompensation med bland bevekelsegrunderna. En lärare som deltar i skrivandet av en lärobok kan inte försörja sig på sina royaltyintäkter, men det kan komma som en välkommen extrainkomst.

Under den kollaborativa modellen kan det därför tänkas behövas någon form av ekonomiska incitament för att lärare som är duktiga skribenter ska välja att satsa sin tid i ett sådant projekt istället för i ett kommersiellt alternativ.

Vi anser att det ligger i linje med piratpartiets samhällsanalys och ideologi att stödja framväxten av sådana kollaborativa initiativ och att driva frågor som hur dessa kan delfinansieras av allmänna medel och hur man kan skapa ekoniomiska incitament att delta i dem..

Vi tror att detta dels kan ske i form av skapandet av offentliga eller ideella plattformar för ansamlande av olika sorters pedagogiska material inom olika ämnen. Vi ser redan en uppsjö av sådana projekt i offentlig regi inom den svenska skolan. Kommunala skolportaler, samverkan över kommungränser, länksamlingar, enskilda initiativ från ambitiösa lärare.

Dels tror vi att detta kan ske genom att skolan anammar befintliga kunskapsaggregerande projekt som en del av sin infrastruktur och hjälper till att finansiera dem. Ett i dagsläget mycket viktigt sådant projekt med stor spontan användning av svenska ungdomar och inom svensk skola är Wikipedia.

2010 kostade svensk grund- och gymnasieskola ungefär 115 800 miljoner kr enligt skolverkets statistik. Av denna kostnad utgjorde ungefär 6 112 miljoner kr läromedelskostnader. Samma år samlade Wikimedia Foundation in ca 100 miljoner kronor i sin insamling för att kunna driva wikipedia.org och dess systersajter. Knappt 300 000 kronor av dessa kom från Sverige. (Siffrorna är hämtade från wikimedias egen rapport om sin insamlingsverksamhet på wikimedia.org och omräknat från dollar enligt dollarkursen vid insamlingens avslutande i jan 2011.)

Om den svenska skolan skulle satsa en procent av det som man 2010 köpte läromedel till skulle det ge ett tillskott till wikipedia och liknande organisationer om ca 60 miljoner kronor. Eftersom läromedelsbudgeten på skolan kommer krympa som en följd av satsningen på datorer och användandet av digitala läromedel är det olämpligt att sätta upp ett donationsmål som en andel av denna. 60 miljoner kronor råkar motsvara en halv promille av kostnaden för den svenska grund- och gymnasieskolan. Detta anser vi är ett lämpligt mål. För en liten svensk grundskola (drygt 200 elever) handlar det då inte om mer än ca 10 000 kronor.

Göran Widham
Henrik Brändén
Isak Gerson
Gustav Nipe


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Göran Widham

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Göran Widham Yrkande B24-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    5 personer ogillar

att Piratpartiet driver frågan om donationer till öppna samhällsnyttiga kunskapsaggregerande initiativ på kommunal, nationell och internationell nivå.


Yrkanden

Tillbakadraget yrkande B24-Y01 (Jämkad med yrkande B24-Y04)
Av: Göran Widham
Tillbakadraget yrkande B24-Y04 (Bortröstad)
Av: Anton Nordenfur


Av: Göran Widham Yrkande B24-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    5 personer ogillar

att Piratpartiet driver frågan om donationer till öppna samhällsnyttiga kunskapsaggregerande initiativ på kommunal, nationell och internationell nivå.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande B24-Y03 (Bortröstad)
Av: Göran Widham


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Anton Nordenfurs avatar
2012-04-02, 22:47 #2
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet tar som sin mening att en halv promille av de svenska skolornas budget ska anslås till att stödja kollaborativa kunskapsspridande initiativ genom donationer, samt att dessa donationer tas från varje enskild skolas budget och att beslutet om vilka initiativ som ska stödjas tas lokalt.
Jag får lite huvudvärk av att se det föreslås att en del av ett lands budget ska gå till en specifik organisation, trots att det är en så fantastisk organisation som Wikimedia Foundation. "Kollaborativa kunskapsspridande initiativ" tror jag är en tillräcklig definition, men detta kan självklart exempelvis vara Wikimedia.
Göran Widhams avatar
2012-04-03, 07:37 #3
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet tar som sin mening att en halv promille av de svenska skolornas budget ska anslås till att stödja kollaborativa kunskapsspridande initiativ genom donationer, samt att dessa donationer tas från varje enskild skolas budget och att beslutet om vilka initiativ som ska stödjas tas lokalt.
Jag får lite huvudvärk av att se det föreslås att en del av ett lands budget ska gå till en specifik organisation, trots att det är en så fantastisk organisation som Wikimedia Foundation. "Kollaborativa kunskapsspridande initiativ" tror jag är en tillräcklig definition, men detta kan självklart exempelvis vara Wikimedia.
Jag håller med dig. Anledningen till att jag skrev in Wikimedia specifikt i att-satsen är att jag tror att förslaget bäst marknadsförs genom att man hänvisar till det mest kända och respekterade exemplet på sådana här tjänster. Kanske man kunde skriva så här: "att stödja kollaborativa kunskapsspridande initiativ (såsom Wikipedia) genom donationer"?
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-03, 11:25 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Göran Widham Visa inlägg
Jag håller med dig. Anledningen till att jag skrev in Wikimedia specifikt i att-satsen är att jag tror att förslaget bäst marknadsförs genom att man hänvisar till det mest kända och respekterade exemplet på sådana här tjänster. Kanske man kunde skriva så här: "att stödja kollaborativa kunskapsspridande initiativ (såsom Wikipedia) genom donationer"?
Jag tror det räcker med att det används som exempel i motionstexten, och att vi efter att motionen gått igenom kan peka på det om någon vill ha ett förtydligande i vad som menas. Om Wikipedia skulle dö inom ett par år och ersättas av ett annan, likvärdigt bra initiativ, ska vi inte behöva känna att motionen är utdaterad. En sådan motion skulle i min remixade version sannolikt klara sig i decennier.

Bra initiativ till motionen, förresten.
2012-04-04, 13:27 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Vi bör förhålla oss neutrala till vilka som tillhandahåller de kollaborativa tjänsterna. Idag är Wikimedia stort men det finns många andra och imorgon kanske Wikimedia är passé och överträffats av något mycket bättre.
erik78ses avatar
2012-04-05, 20:16 #6
Inte uppkopplad
Re: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Det här är ett tydligt exempel på verkligt spännande Piratpolitik. Det är rimligt och banbrytande.

Det är också ett bra exempel på "skolpolitik" vilket går i linje med vår breddning.

Jag kommer stödja den här sakpolitiska frågan helhjärtat!
Christoffer Eldengrips avatar
2012-04-06, 17:16 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Låter som en nydanande ide även om jag personligen är emot att man yrkar på en specifik summa eller procentssats i ett förslag, detsamma gäller att i yrkandena inneha fördela för en eller flera specificerade företag eller stiftelser
2012-04-07, 13:48 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Varför ska skolor skänka bort sina pengar?
Christoffer Eldengrips avatar
2012-04-07, 17:13 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Varför ska skolor skänka bort sina pengar?
Självklart ska inga skolor sköta denna verksamheten och ta pengar från sin egna budget tror inte motionären i fråga har för avsikt att det ska va på det viset heller så ett förtydligande i yrkandena kan krävas.Vill tacka för upplysningen då den formuleringen är något jag helt missat.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-07, 17:36 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
Självklart ska inga skolor sköta denna verksamheten och ta pengar från sin egna budget tror inte motionären i fråga har för avsikt att det ska va på det viset heller så ett förtydligande i yrkandena kan krävas.Vill tacka för upplysningen då den formuleringen är något jag helt missat.
Detta var i alla fall inte meningen i mitt yrkande, utan det som menas är att en promille av hela skolbudgeten - inte en promille av varje enskild skolas budget - läggs direkt dit.
2012-04-08, 17:31 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Skolorna/lärarna klagar redan redan på för små budgetar och för lite resurser och dessa gissar jag kommer slå bakut på ett sånt här förslag.
Yrkar avslag med ovanstående motivering.

Även om jag personligen är positiv till wikipedia.
Christoffer Eldengrips avatar
2012-04-09, 15:18 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Att avsätta pengar för att ta fram bra alternativ till alla de dyra läroböcker som i mångt och mycket används år ut oh år in så de inte är aktuella längre hade man fått bort de kostnaderna från skolan så hade där funnits mycket pengar att lägga ner på fler pedagoger. Informationen i läromedlem hade dessutom kunnat uppdateras så att det hade varit aktuella över tiden. Även om det kan kännas lite nostalgiskt att studera Europas geografi på en karta innehållandes både USSR och Jugoslavien
Göran Widhams avatar
2012-04-11, 21:48 #13
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B24-Y04:
att Piratpartiet tar som sin mening att en halv promille av de svenska skolornas budget ska anslås till att stödja kollaborativa kunskapsspridande initiativ genom donationer, samt att dessa donationer tas från varje enskild skolas budget och att beslutet om vilka initiativ som ska stödjas tas lokalt.
Jag drar tillbaka mitt ursprungsyrkande då det fungerar alldeles utmärkt att formulera detta utan exempel på bidragsmottagare. Vad vi menar framgår ju i motionstexten.

Bra ändringsförslag, Aki.
Göran Widhams avatar
2012-04-11, 21:49 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
Låter som en nydanande ide även om jag personligen är emot att man yrkar på en specifik summa eller procentssats i ett förslag, detsamma gäller att i yrkandena inneha fördela för en eller flera specificerade företag eller stiftelser
Jag tror det är viktigt att fundera över och fatta beslut om hur stor en satsning ska vara med ngt slags ekonomiskt mått. Som parti måste vi våga berätta hur mycket något vi vill göra kommer att kosta. Om det beslutet inte fattas på medlemsmötet kommer någon annan vara tvungen att tolka det - styrelsen, partiledningen eller talesmän.
Göran Widhams avatar
2012-04-11, 21:53 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Varför ska skolor skänka bort sina pengar?
Skolorna avsätter idag 100 gånger så mycket som här föreslås avsättas till alla kollaborativa projekt på att betala för proprietära läromedel.

Jag anser att det är viktigt att skolan har tillgång till modernt framtagna öppna informationskällor och att det är skolans (och dess huvudmäns) skyldighet att vara med och finansiera dessa.

Jag ser hellre denna del av mina skattepengar gå till wikimedia foundation och andra liknande organisationer än till läromedelsförlagen.
Göran Widhams avatar
2012-04-11, 21:56 #16
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
Självklart ska inga skolor sköta denna verksamheten och ta pengar från sin egna budget tror inte motionären i fråga har för avsikt att det ska va på det viset heller så ett förtydligande i yrkandena kan krävas.Vill tacka för upplysningen då den formuleringen är något jag helt missat.
Jag tycker att det här ska skötas på en nivå där budgetarbete förs så långt ut i verksamheten som möjligt. Det kanske inte är poraktiskt att det sköts på varenda liten skola. Men det är enligt min mening olämpligt att beslutet fattas som ett enda mastodontbeslut på nationell nivå. Då ges ingen möjlighet för skolorna, kommunerna eller andra inblandade att vara med och styra vilka projekt som får stöd.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
Göran Widhams avatar
2012-04-11, 22:01 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
Skolorna/lärarna klagar redan redan på för små budgetar och för lite resurser och dessa gissar jag kommer slå bakut på ett sånt här förslag.
Yrkar avslag med ovanstående motivering.

Även om jag personligen är positiv till wikipedia.
Ju mer resurser som finns i de projekt som tar fram bra läromedel och referenslitteratur med kollaborativa arbetsmetoder och publicerar dem öppet för fri användning desto bättre läromedel kommer en modern skola som väljer att satsa på undervisning med dessa som bas ha.

Förslaget gynnar alltså både utvecklingen av skolan och utvecklingen av öppen och fri kunskap och information.

Samtidigt är kostnaden som andel av skolornas totala kostnadsmassa försvinnande liten. Det handlar om väsentligt mindre än kostnaden för en bok per elev.
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-15, 15:19 #18
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Varför ska skolor skänka bort sina pengar?
För att om man blir en så stor enskild donator har man större möjligheter att påverka och ställa krav, vilket gör att man i alla fall delvis kan forma de samlingar som man vill kunna utnyttja i sin undervisning.

I kombination med lärare som aktivt bidrar med information och texter ger det en enorm möjlighet att skapa en helt ny form av aktiva, levande och uppdaterade läromedel som aldrig tidigare förekommit i svenskt skolväsende.

Bra tänkt!
2012-04-15, 15:35 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Njaa, jag är fortfarande mycket skeptisk till detta med att pengar ska tas från skolornas budget. Jag tror det är negativt för PP att anta en sådan inställning. Jag efterlyser en bättre finansiering för förslaget för att kunna ställa upp på ett bifall.
Nicholas Miless avatar
2012-04-15, 15:53 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Kommuner och stater donerar inte, de subventionerar. Kan tyckas vara en petitess, men de som lagt yrkanden får gärna ta och korrigera sitt språkbruk.

För övrigt ser jag inte riktigt vart den här motionen vill komma. Vi har idag kulturbidrag, tidningsstöd, ungdomsföreningsbidrag, diverse EU-medel, och projektbidrag från allmänna arvsfonden. Skulle de vara otillräckliga? Och vad är det för fel på att låta människor bestämma själva till vilka välgörenheter de vill ge pengar?
Svarttuschs avatar
2012-04-16, 10:01 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Jag var från början positivt inställd till motionen och är det nog egentligen fortfarande, men anser att förutsättningarna inte riktigt finns för att den ska fungera. Ja, skolor idag använder sig av t. ex Wikipedia och andra sidor för att hämta information ifrån. Men just idag tror jag inte att många skolor sparar pengar genom att använda sig av dessa sidor utan det handlar mer om att det är lättare att söka på internet än i en uppslagsbok. Jag anser att förutsättningarna inte finns där för att använda så mycket material på internet just nu. Det är där vi måste börja.

Man får börja med att måla upp en målbild av hur man vill att skolan ska se ut. T. ex jag som blivande lärare skulle önska att det i varje klassrum fanns en projektor eller smartboard, helst det senare. Då menar jag inte möjligheten att koppla in en projektor utan att den ska vara fast i klassrummet. Vidare önskar jag att på fyra elever finns det en dator, antingen bärbara eller i ett datarum. Då finns möjligheten att när en elev frågar något om världsdelar så kan man snabbt visa Google earth t. ex. Först då anser jag att man kan begära att skolor ska skänka pengar till webbsidor de använder mycket.

Väldigt många verkar ha uppfattningen om att skolorna och lärarna trivs som det är nu. Men faktum är att när pengarna inte räcker till allt får man göra avkall på vissa saker.
Göran Widhams avatar
2012-04-16, 18:48 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Njaa, jag är fortfarande mycket skeptisk till detta med att pengar ska tas från skolornas budget. Jag tror det är negativt för PP att anta en sådan inställning. Jag efterlyser en bättre finansiering för förslaget för att kunna ställa upp på ett bifall.
Om vi vill förändra hur läromedel finansieras och framställs så är det inom ramen för skolornas verksamhet och budget detta bör ske och ingen annanstans. Jag är övertygad om att skolornas försörjning med läromedel står inför en genomgripande förändring vare sig vi vill det eller inte.

Det gamla systemet (som är baserat på en kombination av upphovsrätt, aktörer på en marknad av läromedelsproducenter och läromedelsköpare och enskilda hängivna pedagoger som producerar för sin egen skull och för allmännyttan snarare en för egen vinning) är på väg att trasas sönder av samma skäl som andra marknader som bygger på upphovsrätten.

Jag anser att det är god piratpolitik att fundera över och komma med förslag till hur det kan fungera istället. Att delar av de pengar som skolorna nu använder till att köpa läromedel på den öppna marknaden styrs om till att finansiera kollaborativt skapande av läromedel och referensmaterial under öppna licenser, anser jag vara i linje med våran uppfattning i upphovsrättsfrågor och vår grundinställning till fri kunskap.
Göran Widhams avatar
2012-04-16, 19:13 #23
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
Kommuner och stater donerar inte, de subventionerar. Kan tyckas vara en petitess, men de som lagt yrkanden får gärna ta och korrigera sitt språkbruk.

För övrigt ser jag inte riktigt vart den här motionen vill komma. Vi har idag kulturbidrag, tidningsstöd, ungdomsföreningsbidrag, diverse EU-medel, och projektbidrag från allmänna arvsfonden. Skulle de vara otillräckliga? Och vad är det för fel på att låta människor bestämma själva till vilka välgörenheter de vill ge pengar?
Både kommuner och stater donerar visst. På alla möjliga sätt. Det allmänna skapar fonder som ska understödja viss verksamhet, ur dessa fonder ges stipendier eller bidrag. Det allmänna sponsrar verksamheter av kulturell art eller idrottsföreningar direkt eller indirekt. När det allmänna stöder saker kan det benämnas som subventioner, som bidrag, som anslag etc. Det är knappast så att alla offentliga bidrag till privata eller ideella verksamheter kan benämnas med begreppet subvention.

I detta fall valde jag begreppet donation efter som jag avser en gåva utan krav på motprestation. Jag vill inte att det ska uppfattas som att den svenska skolan köper en tjänst med vissa anspråk genom att understödja ett visst kollaborativt läromedelsprojekt. Jag vill inte heller att det ska ses som att staten har ett åtagande mot organisationen som får pengar att t ex fortsätta ge pengar vilket ligger i begreppet statliga anslag.

Om vi bortser från ordval och semantik och koncentrerar oss på sakfrågan: jag vill med denna motion åstadkomma en förändring av hur vi ser på skolans försörjning med läromedel.

Läromedel skapas i absolut störst utsträckning av engagerade lärare. De skriver inte mot betalning på arbetstid utan på fritiden: Deras bevekelsegrunder är en kombination av viljan att producera något bra som de (och andra lärare) kan använda i undervisningen, ärelystnad, möjligheten att tjäna lite extra pengar genom royalties och säkert tusen andra individuella skäl.

Läromedelsförlagen drivs som alla företag av en önskan att tjäna pengar på att tillhandahålla en så bra produkt som möjligt i konkurrens med andra. De gör ett viktigt arbete som kvalitetssäkrare och förpackare av det arbete författarna har gjort.

Skolorna försöker använda sina begränsade resurser så klokt som möjligt när de köper läromedel från förlagen.

Det finns inget som säger att det är så här det måste fungera. Skolorna kan försöka få pedagogerna att producera läromedel som kvalitetssäkras och förpackas med andra metoder och baserat på andra incitament än marknadens. Vi ser redan hur ambitiösa pedagoger använder sin eneergi till att skapa digitala läromedel som de sprider direkt till sina kollegor via nätet istället för att försöka få dem förlagda och utgivna.

För skolan borde det finnas vinster i att i de fall det är möjligt kapa bort den mellanhand som förlagen utgör och införskaffa läromedlen direkt från källan - den ambitiöse pedagogen. Detta händer redan, men ska det hända i stor utsträckning behöver incitamentsstrukturen förändras. Om man får de som vill arbeta med att förbättra våra läromedel att känna att det värdesätts och lönar sig bättre i kollaborativa öppna projekt än i kommersiella och proprietära så vore det en bra sak tycker jag.

Dit vill jag komma med den här motionen.

PS Visst kan det låta bra att låta folk själva bestämma vilken välgörenhet de vill ge pengar. Men hela vårt samhällsbygge grundar sig på att vi bestämt oss för att vissa saker görs bättre genom att vi samlar ihop pengar från ett stort kollektiv och använder dem till saker som gynnar hela kollektivet. Vi bygger t ex skolor, anställer lärare och köper läromedel.
2012-04-16, 19:16 #24
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
[QUOTE=Göran Widham;275243]Jag är övertygad om att skolornas försörjning med läromedel står inför en genomgripande förändring vare sig vi vill det eller inte.
Citat:
Jag anser att det är god piratpolitik att fundera över och komma med förslag till hur det kan fungera istället.
Jag håller med dig i dessa saker, men jag håller inte med om att det vore positivt för PP att driva att skolor ska bli tvingad att skänka bort pengar till Wikipedia. Wikipedia kan använda utan att skolorna ska tvingas skänka bort pengar. Jag kommer att rösta avslag.
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-16, 19:20 #25
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag håller med dig i dessa saker, men jag håller inte med om att det vore positivt för PP att driva att skolor ska bli tvingad att skänka bort pengar till Wikipedia. Wikipedia kan använda utan att skolorna ska tvingas skänka bort pengar. Jag kommer att rösta avslag.
Ehm. Yrkandena är ändrade så det står inte Wikipedia i dem längre...
2012-04-16, 19:21 #26
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B24-Y02:
att Piratpartiet driver frågan om donationer till öppna samhällsnyttiga kunskapsaggregerande initiativ på kommunal, nationell och internationell nivå.
Jag begriper inte detta yrkande. Förklaring tack.
Göran Widhams avatar
2012-04-16, 19:30 #27
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Svarttusch Visa inlägg
Jag var från början positivt inställd till motionen och är det nog egentligen fortfarande, men anser att förutsättningarna inte riktigt finns för att den ska fungera. Ja, skolor idag använder sig av t. ex Wikipedia och andra sidor för att hämta information ifrån. Men just idag tror jag inte att många skolor sparar pengar genom att använda sig av dessa sidor utan det handlar mer om att det är lättare att söka på internet än i en uppslagsbok. Jag anser att förutsättningarna inte finns där för att använda så mycket material på internet just nu. Det är där vi måste börja.
Låt mig ta ett exempel. En skola har gamla och utslitna världsatlasar i klassuppsättningar som behöver bytas ut. De kan välja mellan att spendera ca 200 kronor per elev på nya atlasar eller att gå över till digitala kartor. De digitala kartorna kostar ingenting, men för att kunna göra det måste datortätheten vara hög. En dator per varannan elev eller ngt liknande.

Mitt förslag innebär att skolorna tar 50 av de 5000 kronor som satsas på läromedel för varje elev och understödjer de människor och organisationer som skapar öppna läromedel och kunskapsbanker. Genom detta slipper de köpa nya atlasar och ett antal andra böcker. Den besparingen kan användas till att förstärka skolans IT-budget så att datortätheten kan höjas.

Citat:
Ursprungligen postat av Svarttusch Visa inlägg
Man får börja med att måla upp en målbild av hur man vill att skolan ska se ut. T. ex jag som blivande lärare skulle önska att det i varje klassrum fanns en projektor eller smartboard, helst det senare. Då menar jag inte möjligheten att koppla in en projektor utan att den ska vara fast i klassrummet. Vidare önskar jag att på fyra elever finns det en dator, antingen bärbara eller i ett datarum. Då finns möjligheten att när en elev frågar något om världsdelar så kan man snabbt visa Google earth t. ex. Först då anser jag att man kan begära att skolor ska skänka pengar till webbsidor de använder mycket.
I många kommuner i Sverige pågår det här arbetet för fullt. Man arbetar med att få ut en dator till varje elev i de övre åldrarna och en dator till varannan elev i de lägre. Man arbetar med projektorer, smartboards och skol- och klassportaler för digital samverkan. Detta händer nu. Det är den skolan som vi ska komma förslag till hur den ska använda sina pengar för att försörja sig med läromedel. Vi pratar inte om gårdagens eller dagens skola utan om morgondagens.

Jag anser att piratpolitik är att påverka morgondagens skola i en riktning där läromedel är något som inte låses in bakom betalmurar utan som skapas av engagerade pedagoger i samverkan och distribueras under öppna licenser. För att trycka på så att utvecklingen går i den riktningen behövs det ekonomiska och andra incitament som visar att det är så skolan vill att det ska fungera. Pengar till kollaborativa projekt och engagerade lärare, inte till läromedelsförlag och royalties.

Citat:
Ursprungligen postat av Svarttusch Visa inlägg
Väldigt många verkar ha uppfattningen om att skolorna och lärarna trivs som det är nu. Men faktum är att när pengarna inte räcker till allt får man göra avkall på vissa saker.
När pengarna inte räcker till så ska man använda dem till de saker som har chans att skapa hållbar förändring till det bättre. Min drömskola köper inte klassuppsättningar av böcker från läromedelsförlag. Den skriver ut individuellt anpassade läromedel genom print on demand. Min drömskola använder inte pengar till royalties, produktions-, tryck- och distributionskostnader. Den använder dem till att premiera skapande av engagerade pedagoger.
2012-04-16, 19:30 #28
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Qer Visa inlägg
Ehm. Yrkandena är ändrade så det står inte Wikipedia i dem längre...
Ehm. Om det kollaborativa kunskapsspridande initiativet heter Wikipedia eller bajskorv är inte relevant för grunden till mitt beslut om avslag...
Göran Widhams avatar
2012-04-16, 20:14 #29
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Citat:
Ursprungligen postat av Göran Widham Visa inlägg
Jag är övertygad om att skolornas försörjning med läromedel står inför en genomgripande förändring vare sig vi vill det eller inte.
Jag håller med dig i dessa saker, men jag håller inte med om att det vore positivt för PP att driva att skolor ska bli tvingad att skänka bort pengar till Wikipedia. Wikipedia kan använda utan att skolorna ska tvingas skänka bort pengar. Jag kommer att rösta avslag.
Det är klart att det går att använda Wikipedia utan att skänka pengar dit. Det är ju själva poängen med att finansiera en verksamhet med donationer istället för att finansiera den genom försäljning. Motionen handlar inte bara om Wikipedia.

Den handlar i ännu högre grad om verksamheter som vi inte har sett än som byggs på samma modell. Kanske inte lika stora och omfattande men väl så viktiga. Laborationssamlingar för naturvetenskap uppbyggda av engagerade pedagoger. Övningsmaterial i olika ämnen. I samverkan sammanställda kursböcker eller kursmaterial som kan komplettera eller ersätta de som idag köps in från läromedelsförlagan. Eller något helt annat som vi inte kan se än för att det är en ny idé.

Sannolikheten för framväxten av sådana tjänster som inte skapas på kommersiell grund utan av kärlek till ämnet, till pedagogiken och till kunskapen är större om det är lättare att finansiera dem. Idag lever Wikipedia som ändå är ett av de framgångsrikaste exemplen på sådan här verksamhet under en stress att samla in medel för sin överlevnad.

Om världen skolor tog det faktum att de i större och större utsträckning använder öppna källor av den här typen för undervisningen till intäkt för att de kanske ska styra om sina medel dit - att de om de vill ha tillgång till dem kanske de också ska hjälpa till att finansiera dem - skulle det bli en tydlig signal att det är meningsfullt att satsa sitt engagemang och sin tid på att delta i att bygga upp dem. Lärare som är i valet och kvalet mellan att skriva en lärobok i samarbete med ett förlag eller att hjälpa till att bygga upp en öppen resurs genom samverkan på nätet skulle kanske välja det senare i större utsträckning.

Jag är övertygad om att det skulle hjälpa oss att bygga framtidens skola.
Senast redigerad av Andreas Bjärnemalm den 2012-04-16 klockan 22:04. Anledning: lagat quote-taggarna
Göran Widhams avatar
2012-04-16, 20:16 #30
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Jag vet inte vad som hände med koden i inlägget ovan, men det är inte mig själv jag citerar utan Tommten.
Göran Widhams avatar
2012-04-16, 20:19 #31
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Wikipedia, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B24-Y02:
att Piratpartiet driver frågan om donationer till öppna samhällsnyttiga kunskapsaggregerande initiativ på kommunal, nationell och internationell nivå.
Jag begriper inte detta yrkande. Förklaring tack.
Piratpartiet ska använda sitt eventuell inflytande i kommuner till att driva frågan om att kommunens skolor borde donera till initiativ som samhällsnyttigt arbetar för att samla ihop kunskap och sprida den.

Piratpartiet ska använda sitt eventuell inflytande i riksdagen till att driva frågan om att landets skolor borde donera till initiativ som samhällsnyttigt arbetar för att samla ihop kunskap och sprida den.

Piratpartiet ska använda sitt eventuell inflytande i EU-parlamentet till att driva frågan om att Europas skolor borde donera till initiativ som samhällsnyttigt arbetar för att samla ihop kunskap och sprida den.
Göran Widhams avatar
2012-04-16, 20:20 #32
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Ehm. Om det kollaborativa kunskapsspridande initiativet heter Wikipedia eller bajskorv är inte relevant för grunden till mitt beslut om avslag...
Jag skulle nog inte vilja stödja ett initiativ med namnet bajskorv ...
2012-04-16, 20:27 #33
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Wikipedia, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Göran Widham Visa inlägg
Piratpartiet ska använda sitt eventuell inflytande i kommuner till att driva frågan om att kommunens skolor borde donera till initiativ som samhällsnyttigt arbetar för att samla ihop kunskap och sprida den.

Piratpartiet ska använda sitt eventuell inflytande i riksdagen till att driva frågan om att landets skolor borde donera till initiativ som samhällsnyttigt arbetar för att samla ihop kunskap och sprida den.

Piratpartiet ska använda sitt eventuell inflytande i EU-parlamentet till att driva frågan om att Europas skolor borde donera till initiativ som samhällsnyttigt arbetar för att samla ihop kunskap och sprida den.
Okej, då blir det avslag. Hade det istället menats att Piratpartiet skulle verka för att kommuner, nationen, EU skulle göra det enkelt för befolkningen att stödja saker som kommunen, nationen, EU presenterade som förslag på saker, på ett liknande sätt som Kickstarter fungerar, så skulle jag garanterat ha röstat bifall, för det vore en alldeles utmärkt idé!

Det är till och med värt att fundera på en motion om det till nästa möte. Och även att kultursatsningar ska finansieras på liknande sätt. En mer övergripande motion alltså.
2012-04-16, 20:29 #34
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Göran Widham Visa inlägg
Jag skulle nog inte vilja stödja ett initiativ med namnet bajskorv ...
Min poäng var att namnet var irrelavant. Mitt argument var ju att skolorna inte ska behöva tvingas till en sådan utgift när de faktiskt inte behöver det.
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-16, 21:54 #35
Inte uppkopplad
Re: Sv: Re: Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Min poäng var att namnet var irrelavant. Mitt argument var ju att skolorna inte ska behöva tvingas till en sådan utgift när de faktiskt inte behöver det.
Behöver och behöver. Genom att bli en aktör kan de bli aktiva deltagare och garantera fortsatt arbete samt påverka arbetets inriktning. Det tycker jag är skäl nog.
2012-04-16, 22:07 #36
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Re: Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Qer Visa inlägg
Behöver och behöver.
Att det inte behövs tycker jag är skäl nog att inte införa ett betalningstvång på skolorna.
Svarttuschs avatar
2012-04-17, 12:08 #37
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Wikipedia, kunskapssamlingar och läromedel -
Jag funderar fortfarande över varför vi ska minska skolornas budget för att de ska sponsra saker de inte kan använda? Det här är ett bra steg att ta, men inte än. Först får man börja med att utöka antalet datorer,projektorer och smartboards i skolorna, som jag redan nämnt flera gånger. Sen kan man börja sponsra de webbsidor/projekt som man använder sig av. Det vore bättre, enligt mig, att öronmärka pengar från staten eller kommunerna (som inte tas från skolans redan pressade budget) till datorer och dylikt.
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-17, 12:36 #38
Inte uppkopplad
Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Att det inte behövs tycker jag är skäl nog att inte införa ett betalningstvång på skolorna.
http://www.youtube.com/watch?v=ohHNONAbheE

Jo. Behovet att börja använda Internet aktivt i skolorna är akut. Väldigt akut.
2012-04-17, 12:46 #39
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Qer Visa inlägg
Jo. Behovet att börja använda Internet aktivt i skolorna är akut. Väldigt akut.
Det som inte behövs är att införa ett betalningstvång på skolorna.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-17, 12:53 #40
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Wikipedia, kunskapssamlingar och läromedel -
Det finns redan mängder av betaltvång i skolor, precis som i all verksamhet - saker kostar. Hur menar motståndarna att målet med denna motion skiljer sig från hur skolor idag betalar skolböcker, städning, lokaler, elektricitet, lärare, byråkrati och så vidare?
Svarttuschs avatar
2012-04-17, 13:02 #41
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Wikipedia, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Det finns redan mängder av betaltvång i skolor, precis som i all verksamhet - saker kostar. Hur menar motståndarna att målet med denna motion skiljer sig från hur skolor idag betalar skolböcker, städning, lokaler, elektricitet, lärare, byråkrati och så vidare?
Då betalar skolan för lokaler de kan använda, för lärare som kan hålla i undervisningen, för skolböcker som eleverna kan läsa. Men att skolorna ska donera pengar till något de själva inte kan använda är inte det bästa alternativet. I slutändan är det eleverna som blir lidande. Det är lite som att köpa en billigare bredbandsuppkoppling, men från fel företag så man inte kan använda det.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-17, 13:05 #42
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Wikipedia, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Svarttusch Visa inlägg
Då betalar skolan för lokaler de kan använda, för lärare som kan hålla i undervisningen, för skolböcker som eleverna kan läsa. Men att skolorna ska donera pengar till något de själva inte kan använda är inte det bästa alternativet. I slutändan är det eleverna som blir lidande. Det är lite som att köpa en billigare bredbandsuppkoppling, men från fel företag så man inte kan använda det.
Hur menar du att skolor inte kan använda internetresurser? Både lärare och elever kan väl visst använda sig av internetresurser i undervisningen?
2012-04-17, 13:15 #43
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Wikipedia, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Det finns redan mängder av betaltvång i skolor, precis som i all verksamhet - saker kostar. Hur menar motståndarna att målet med denna motion skiljer sig från hur skolor idag betalar skolböcker, städning, lokaler, elektricitet, lärare, byråkrati och så vidare?
Mitt argument är att Wikipedia mm kan användas utan att skolorna tvingas skänka bort pengar. Hade de kunnat fått städning, lokaler, elekticitet också utan att betala och utan negativ konsekvens för någon så hade jag varit emot ett förslag på en regel om att skolorna ändå skulle måsta tvingas skänka bort sina pengar.

Jag tror inte på att driva att det ska införas ett välgörenhetstvång på skolor.
Svarttuschs avatar
2012-04-17, 13:19 #44
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Wikipedia, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Hur menar du att skolor inte kan använda internetresurser? Både lärare och elever kan väl visst använda sig av internetresurser i undervisningen?
Inte alla skolor. På många skolor har inte fokus legat på att införskaffa datorer eller ta hand om de man har. På de skolor jag varit kan jag säga att det som bäst funnits två datorer per klass, 25 elever i en klass. De datorerna har dessutom varit såpass gamla och inte omhändertagna att det tog en halv evighet att ens öppna word. Hur ska då en hel klass kunna tillgodogöra sig kunskap från en hemsida? Det vore i så fall ett bättre alternativ att de pengarna som de skolorna ska lägga på att sponsra internetresurser skulle läggas på nya datorer. Då skulle det i alla fall användas av eleverna.

Sedan blir det ännu mer orättvist med tanke på att internet och datorer används mest på mellan- och högstadiet, men det verkar som att även lågstadiet ska ge upp en del av sina pengar. Jag nekar däremot inte till att vissa lärare (merparten skulle jag till och med säga) kan hämta information från internet som de senare använder sig av i undervisningen, men det kan inte likställas med en uppsättning läroböcker. Budgeten är redan stram, man köper inte mer böcker än man behöver, då borde inte den budgetposten minskas än mer.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-17, 17:36 #45
Inte uppkopplad
Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Det som inte behövs är att införa ett betalningstvång på skolorna.
Alla skolor har idag ett betalningstvång för att införskaffa litteratur. Jag ser ingen större skillnad, faktiskt...
Göran Widhams avatar
2012-04-19, 06:46 #46
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Att formulera en politik handlar ofta om att spana in i framtiden. Det kommer att ta tid innan vi har ett färdigt principprogram och sakpolitiska plattformar. Sen ska vi argumentera för det som står i dem och söka stöd från väljarna och från andra politiska partier. Det är inte imorgon vi ska genomföra de idéer vi har om den svenska skolan.

I den svenska skolan pågår just nu en omfattande satsning på att öka datortätheten. I många kommuner har man kommit långt. Jag vet flera kommuner som har investerat eller håller på att investera i datorer till varje elev bland de äldre eleverna i grundskolan och en dator per två eller fyra elever bland de yngre. I dessa satsningar ingår även datorer till de allra yngsta.

Detta är en utveckling som jag uppfattar det som att vi som parti stödjer.

Nu kvarstår ju frågan hur man ska få bästa användning av dessa datorer ute i skolorna. Detta behöver vi formulera en politik för. Vi har till och med chansen att vara först med en sådan. Ett element i en sådan politik är synen på hur vi ska försörja skolorna med digitala läromedel. Jag menar att vi borde politiskt premiera icke-proprietära och kollaborativa läromedel. Jag hoppas verkligen att det är vår uppfattning att det är bättre att skolorna använde googlemaps och wikipedia istället för att köpa digitala uppslagsverk på licens.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Andreas Bjärnemalm
2012-04-19, 07:01 #47
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Göran Widham Visa inlägg
Jag hoppas verkligen att det är vår uppfattning att det är bättre att skolorna använde googlemaps och wikipedia istället för att köpa digitala uppslagsverk på licens.
Det låter jättebra, men nu är det inte det frågan handlar om. Man kan göra allt det du skriver utan att införa en regel om tvångsdonationer för skolorna.
Göran Widhams avatar
2012-04-20, 06:11 #48
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Det låter jättebra, men nu är det inte det frågan handlar om. Man kan göra allt det du skriver utan att införa en regel om tvångsdonationer för skolorna.
Nu är det ju precis det frågan handlar om. Om vi är överens om att det är piratpolitik att premiera den typen av läromedel så återstår ju frågan hur. Motionen är ett förslag på hur vi med politiska medel kan se till att det finns möjligheter att skapa dem.
2012-04-20, 06:32 #49
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Göran Widham Visa inlägg
Nu är det ju precis det frågan handlar om. Om vi är överens om att det är piratpolitik att premiera den typen av läromedel så återstår ju frågan hur. Motionen är ett förslag på hur vi med politiska medel kan se till att det finns möjligheter att skapa dem.
De finns ju redan och fungerar utmärkt utan att skolorna tvingas donera bort sina pengar. Jag tycker inte skolor ska måsta tvångsdonera bort sina pengar varken till WWF, barncancerfonden eller Wikipedia, och om man ska välja av dessa så är inte Wikipedia ett självklart val.
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-20, 17:23 #50
Inte uppkopplad
Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
De finns ju redan och fungerar utmärkt utan att skolorna tvingas donera bort sina pengar. Jag tycker inte skolor ska måsta tvångsdonera bort sina pengar varken till WWF, barncancerfonden eller Wikipedia, och om man ska välja av dessa så är inte Wikipedia ett självklart val.
Men sluta säg tvångsdonera! Anser du att skolorna också tvångsdonerar pengar till Bonnier, till hyresvärden, till lärare etc? Kalla det snarare "betala för sig", det finns ingen orsak till att skolorna inte ska betala för sig bara för att materialet är accessbart utan betalningstvång. Jag ser det snarare som att det här är ett bra sätt för skolorna att garantera att de får vettiga och kontinuerliga läromedel online, precis som de tidigare sett till det genom att vara trogna kunder gentemot diverse bokförlag.

Och vad gäller "finns ju redan och fungerar utmärkt", har du helt missat att tex Wikipedia drivit kampanjer för att folk ska donera mer pengar för att de ska klara driften? Det finns absolut ingenting som garanterar att Wikipedia kommer finnas kvar i tid och evighet bara för att det finns nu, genom att skolorna faktiskt ersätter Wikipedia för att de orsakar omkostnader (jo, faktiskt) genom att belasta deras servrar och internetlina så ökar chanserna att de faktiskt KOMMER finnas kvar. Wikipedia har, trots allt, en hel del omkostnader och ju mer skolan belastar Wikipedias servrar så kommer de bidra till de kostnaderna. Då är det inte mer än rätt att de hystar in en slant eller tre.

Iterera för andra liknande kunskapssiter...


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Andreas Bjärnemalm, Emil Isberg
Henrik Brändéns avatar
2012-04-20, 21:19 #51
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
De finns ju redan och fungerar utmärkt utan att skolorna tvingas donera bort sina pengar. Jag tycker inte skolor ska måsta tvångsdonera bort sina pengar varken till WWF, barncancerfonden eller Wikipedia, och om man ska välja av dessa så är inte Wikipedia ett självklart val.
Det fungerar långt ifrån utmärkt, eftersom även kollaborativa projekt kostar pengar att koordinera, kvalitetssäkra osv. För att nu ta Wikipedia som exempel måste de regelbundet gå ut med håven för att få in precis tillräckligt med pengar för att hålla näsan över vattenytan.

Hela poängen med motionen är att med satsningar från det svenska skolsystemet som är mycket små i jämförelse med vad läromedel kostar idag kan man åstadkomma en enormt mycket bättre försörjning med material än man har idag. Helt enkelt mycket nytta för lite pengar.

Dessutom helt i linje med de tankar om skola som tidigare cirkulerat runt i partiet: Istället för att kasta enorma pengasummor i gapet på läromedelsförlagen lägger vi några slantar på att stödja uppbyggnad av infrastruktur för att vi ska kunna få ett svärmarbete som inte bara skolan utan hela samhället kan dra nytta av.

Winn för skolan. Winn för kollaborativa kunskapsprojekt. Winn för samhället.

Möjligen kan jag förstå synpunkten att wikipedia och andra projekt som engagerar människor med "nördtendenser" (dvs är djupt intresserade av sina ämnesområden) snarare genererar material som är användbart från åk 5 och uppåt än för åk 1-3. Men det är ju i så fall bara ett argument för att beslutet om vilka projekt man ska stödja bör vara lokala, så att en skola kan stödja de projekt de upplever sig kunna ha nytta av!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, Emil Isberg, Göran Widham
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-21, 09:11 #52
Inte uppkopplad
Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Möjligen kan jag förstå synpunkten att wikipedia och andra projekt som engagerar människor med "nördtendenser" (dvs är djupt intresserade av sina ämnesområden) snarare genererar material som är användbart från åk 5 och uppåt än för åk 1-3. Men det är ju i så fall bara ett argument för att beslutet om vilka projekt man ska stödja bör vara lokala, så att en skola kan stödja de projekt de upplever sig kunna ha nytta av!
Det här ser jag personligen mer som en möjlighet för skolan att engagera eleverna i eget kunskapssamlande. Finns det en lucka i kunskapsbanken på nätet, fyll den! Ladda sen antingen upp den infon till tex Wikipedia eller starta en egen skolpedia.se (eller nåt sånt) som sen kontinuerligt kan fyllas upp, kompletteras och förbättras av senare årskullar.

Det kan bli ett naturligt inslag i skolarbetet med tex grupparbeten där man får i uppdrag att ta reda på allt om exempelvis isbjörnarnas framtid i en allt varmare värld eller hur mycket radioaktivitet polsk kolkraft släpper ut. Fakta som, av någon orsak, sällan är lätthittad via traditionella informationskanaler...
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-21, 11:06 #53
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Qer Visa inlägg
Det här ser jag personligen mer som en möjlighet för skolan att engagera eleverna i eget kunskapssamlande. Finns det en lucka i kunskapsbanken på nätet, fyll den! Ladda sen antingen upp den infon till tex Wikipedia eller starta en egen skolpedia.se (eller nåt sånt) som sen kontinuerligt kan fyllas upp, kompletteras och förbättras av senare årskullar.

Det kan bli ett naturligt inslag i skolarbetet med tex grupparbeten där man får i uppdrag att ta reda på allt om exempelvis isbjörnarnas framtid i en allt varmare värld eller hur mycket radioaktivitet polsk kolkraft släpper ut. Fakta som, av någon orsak, sällan är lätthittad via traditionella informationskanaler...
Det är intressant för framtiden. Jag ser gärna ett samhälle där elevers arbeten uppmuntras publiceras i en onlinemiljö för framtida läsare. Det är dock en annan fråga, som jag inte ser hur den i sig går emot motionen.
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-21, 13:18 #54
Inte uppkopplad
Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Det är intressant för framtiden. Jag ser gärna ett samhälle där elevers arbeten uppmuntras publiceras i en onlinemiljö för framtida läsare. Det är dock en annan fråga, som jag inte ser hur den i sig går emot motionen.
Uhm. Jag är alltså FÖR motionen. Då.

Jag har yrkat bifall på Y02, Y03 & Y04.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-21, 13:19 #55
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Qer Visa inlägg
Uhm. Jag är alltså FÖR motionen. Då.

Jag har yrkat bifall på Y02, Y03 & Y04.
Missförstånd! Fick för mig att du var emot på något lustigt vis.
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-22, 15:59 #56
Inte uppkopplad
Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Missförstånd! Fick för mig att du var emot på något lustigt vis.
Hehe. Det här är en av de få motioner som jag är odelat för och varit det från första början. I princip sen jag läste rubriken.
Taz_1999s avatar
Gammal Taz_1999 Ola Andersson
2012-04-25, 12:56 #57
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Wikipedia, kunskapssamlingar och läromedel -
Om man vill veta hur ett universitet eller skola kan arbeta konkret för att genomföra de ideer om Open Source läromedel som denna motion talar om ( tex B24-Y03 ), så har nyligen Universitetet i Minnesota satsat på just detta:

http://minnesota.publicradio.org/dis...rce-textbooks/

De ger tex pengar till lärare som hittar Open Source läromedel och skriver recensioner om dessa eller börjar använda dem i undervisningen. De skapar även en katalog över sådana böcker så de är lättare att hitta.

Citat:
Ernst is leading a new project at the University of Minnesota that will review open-source textbooks and collect the ones that pass muster in an online catalog. He said the project will concentrate first on the most widely taught courses, like introductory biology and math.

"You know the world doesn't need another $150 Algebra One book," he said. "Algebra One hasn't changed for centuries, probably."

University of Minnesota faculty will be paid $500 to write a review of an open-source textbook. They'll earn the same amount to adopt such a book in class.

Nicolle Allen, textbook advocate for the Student Public Interest Research Group, said Minnesota's peer-reviewed catalog could be a real boost.

"There are some sites that list reviews of open textbooks but I think this one is significant because it's actually developed by a Big Ten, well-respected university," said Allen, director of the research group's Make Textbooks Affordable Project.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
2012-05-04, 12:13 #58
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Wikipedia, kunskapssamlingar och läromedel -
Preimiera betyder ju inte nödvändigtvis att de ska ha större prioritet vid anställning men en lönebonus kan de ju få som aktivt bidragande till skrivande av läromedel.
2012-05-06, 08:33 #59
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Wikipedia, kunskapssamlingar och läromedel -
att Piratpartiet driver frågan om donationer till öppna samhällsnyttiga kunskapsaggregerande initiativ på kommunal, nationell och internationell nivå.

Alla åsikter om hur frågan om donationer ska hanteras har ju fått avslag, därför blir det väldigt underligt om mötet bifaller att vi ska driva frågan, eftersom vi inte har tagit ställning i hur frågan ska drivas.

Hur ska vi driva en fråga som vi inte har tagit ställning i vad partiet ska ha för åsikt i liksom?

Jag yrkar avslag
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-05-06, 10:09 #60
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B24-Y02:
att Piratpartiet driver frågan om donationer till öppna samhällsnyttiga kunskapsaggregerande initiativ på kommunal, nationell och internationell nivå.
För otydligt för att jag ska förstå vad detta får för konsekvenser.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com