Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Proposition P02: Sakpolitik: Om internationella immaterialrättsliga avtal

Bakgrund
Efter valet 2010 drogs slutsatsen att partiet måste bredda sin politik och undersöka hur våra gemensamma värderingar kan tillämpas på fler politikområden än våra ursprungliga kärnområden. Höstmötet 2011 antog en arbetsform för detta, där medlemsmöten antar sakpolitiska ställningstaganden, från vilka styrelsen sedan kan redigera fram program för olika sakområden. Tillsammans med principprogrammet utgör dessa sedan vårt partiprogram.

Styrelse och ledning har sedan dess bevakat den diskussion som förts, och genom breddningsbloggen skapat nya fora för den. Därtill har gamla programtexter gått genom. Alla tänkbara sakpolitiska ställningstaganden som därmed identifierades samlades i ett dokument, som presenterades för styrelse och medlemmar i början av sommaren.

Utifrån detta har styrelsen sedan arbetat fram en rad sakpolitiska propositioner, som täcker många viktiga politikområden: vård, utbildning, innovation + jobb, mångfald, rättssäkerhet, kultur, konstitution och forskning. I några viktiga områden läggs dock inga förslag till detta möte (ekonomi, socialförsäkringar, utrikespolitik, försvar) delvis för att tiden inte räckt, men också för att vi upplever att diskussionen i områdena utvecklas, och att ett samlat grepp därför bör vänta.

Överväganden
Många försök görs att via internationella handelsavtal tvinga länder till immaterialrättsliga regler, som både är förödande för integriteten, och hindrar ett fritt flöde av information, idéer och kultur.
Partiet har sedan tidigare beslutat anse att:
  1. TRIPs-avtalet bör omförhandlas med användarrättigheter och informationsspridning som riktlinjer och upphöra att vara ett rekvisit för medlemskap i Världshandelsorganisationen.
  2. EU ska inte föra in krav på immaterialrättsreglering eller telekomreglering i bilaterala och regionala avtal med andra länder – varken enligt miniminivåerna i TRIPS-avtalet, eller därutöver.
  3. Vi motsätter oss ACTA-avtalet och anser att det varken ska ratificeras av EU eller av svenska riksdagen.
Sedan dessa åsikter antogs har den lyckade kampen mot ACTA gjort att avtalet fallit, bara för att vi sedan kunnat se nya avtalsförslag med nya bokstavskombinationer i dess ställe. Styrelsen menar därför att vi bör byta det tredje av ställningstagandena ovan mot ett som är mer generellt formulerat.


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.




Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: styrelsen Yrkande P02-Y01 (Propositionens ursprungliga yrkande) 8 personer gillar    3 personer ogillar

att mötet upphäver ställningstagandet: "Vi motsätter oss ACTA-avtalet och anser att det varken ska ratificeras av EU eller av svenska riksdagen."
Av: styrelsen Yrkande P02-Y02 (Propositionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Vi motsätter oss alla försök att införa ny immaterialrättslig lagstiftning via handelsavtal som förhandlats fram utan demokratisk insyn."


Yrkanden

Av: styrelsen Yrkande P02-Y01 (Propositionens ursprungliga yrkande) 8 personer gillar    3 personer ogillar

att mötet upphäver ställningstagandet: "Vi motsätter oss ACTA-avtalet och anser att det varken ska ratificeras av EU eller av svenska riksdagen."

Se resultat från tidigare voteringar



Av: styrelsen Yrkande P02-Y02 (Propositionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Vi motsätter oss alla försök att införa ny immaterialrättslig lagstiftning via handelsavtal som förhandlats fram utan demokratisk insyn."

Se resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P02-Y04 (Tillbakadraget)
Av: Tommten


Tilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande P02-Y03 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck


Tillbakadraget yrkande P02-Y05 (Tillbakadraget)
Av: RikMatts


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 13:57 #2
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P02-Y03:
att att mötet yrkar avslag på P02-Y01
Vi bör behålla denna skrivning för ACTA- är inte dött - det kan lätt bli ett ACTA 2. Flera länder har redna skrivit på ACTA. Så ACTA gäller och vi bör inte ta bort vårt ställningstagande mot det.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis, xpndr
2012-10-03, 09:08 #3
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 02: Sakpolitik: Om Internationella immaterialrättsliga avtal -
Anders: Vad är det som är otillräckligt med P02-Y02 tycker du?
AndersLindbäcks avatar
2012-10-03, 11:18 #4
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 02: Sakpolitik: Om Internationella immaterialrättsliga avtal -
Citat:
Ursprungligen postat av Krister Renaud Visa inlägg
Anders: Vad är det som är otillräckligt med P02-Y02 tycker du?
Y02 är för begränsad. Den säger bara nej till ACTA 2 om den inte görs med demokratisk insyn.
2012-10-03, 16:11 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P02-Y04:
att Vi motsätter oss försök att införa lagstiftning som förhandlats fram utan demokratisk insyn.
Det är inte specifikt för immaterialrättslig lagstiftning.
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-05, 09:53 #6
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 02: Sakpolitik: Om Internationella immaterialrättsliga avtal -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag har lagt yrkande P02-Y03:
att att mötet yrkar avslag på P02-Y01
Vi bör behålla denna skrivning för ACTA- är inte dött - det kan lätt bli ett ACTA 2. Flera länder har redna skrivit på ACTA. Så ACTA gäller och vi bör inte ta bort vårt ställningstagande mot det.
ACTA är dött. Huruvida ACTA 2 uppkommer är en annan fråga, eftersom det i så fall är ett nyskrivet dokument. Detta tidigare ställningstagande skulle inte ge oss mer svängrum att direkt gå emot ACTA 2 än vi har utan det, eftersom allt ställningstagandet säger är att vi är emot ACTA.
Kristofer Petterssons avatar
2012-10-09, 21:51 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P02-Y01:
att mötet upphäver ställningstagandet: "Vi motsätter oss ACTA-avtalet och anser att det varken ska ratificeras av EU eller av svenska riksdagen."
Nyttan av den här detaljstyrningen är oklar. PP hade inga problem med att organisera sig mot ACTA innan vi beslutade om av vi var emot ACTA. Uppenbarligen finns redan principer som fungerar.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Victoria Wagman
Kristofer Petterssons avatar
2012-10-09, 21:54 #8
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P02-Y04:
att Vi motsätter oss försök att införa lagstiftning som förhandlats fram utan demokratisk insyn.
Yrkandet är för generellt. Det kan finnas skäl att begränsa insynen i hur lagar blir till som är av nationellt intresse. Yrkandet är också negativt (motsätter). Bättre att förtydliga ett ställningstagande för transparens i beslutsprocesser.
RikMattss avatar
2012-10-14, 19:12 #9
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P02-Y05:
att De svenska representanterna i det Europeiska Patentverkets adminstrativa råd, som styr handläggningspraxis vid EPO, skall förses med tydligare direktiv för hur de skall agera, samt bör dessa represntanter inte slentrianmässigt vara Patentverkets Generaldirektör och Chefsjurist.
"Administrative Council" vid EPO styr, bland annat via sin patentlagskommité, hur den europeiska patentkonventionen tolkas till exempel vad som gäller för mjukvarupatent, affärsmetoder och annat.

Traditionellt representeras Sverige vid deras möten av Patentverkets Generaldirektör samt chefsjurist. Direktiven från Industridepartementet om vilken linje de skall driva är minst sagt bristfällig, och de har i många fall i praktiken fria händer.

Det innebär att lojalitetskonflikter, samt att "underlättande av myndighetsutövning" ofta står överst på agendan för de svenska representanterna.

Just nu är dessutom PRV:s GD Susanne Ås-Sivborg biokemist och chefsjuristen Per Holmstrand saknar teknisk bakgrund, vilket innebär att ingen linje alls när det gäller mjukvarupatent förefaller drivas. Ås-Sivborg har dessutom en bakgrund som granskare vid EPO i München.

Yrkandet går alltså ut på att direktiven skall vara tydligare och politiskt återkopplade, och att det uppenbart olämpliga i att personer som saknar kompetens när det gäller mjukvarupatent skall representera Sverige när gränserna för mjukvarupatent skall behandlas i rådet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Victoria Wagman
RikMattss avatar
2012-10-14, 19:14 #10
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 02: Sakpolitik: Om Internationella immaterialrättsliga avtal -
Kopplingen till propositionen är alltså den Europeiska Patentkonventionen.
RikMattss avatar
2012-10-14, 21:18 #11
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande P02-Y05:
De svenska representanterna i det Europeiska Patentverkets adminstrativa råd, som styr handläggningspraxis vid EPO, skall förses med tydligare direktiv för hur de skall agera, samt bör dessa represntanter inte slentrianmässigt vara Patentverkets Generaldirektör och Chefsjurist.
2012-10-15, 11:48 #12
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande P02-Y04:
mötet antar ställningstagandet: "Vi motsätter oss försök att införa lagstiftning som förhandlats fram utan demokratisk insyn."
2012-10-15, 11:49 #13
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 02: Sakpolitik: Om Internationella immaterialrättsliga avtal -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag har dragit tillbaka yrkande P02-Y04:
mötet antar ställningstagandet: "Vi motsätter oss försök att införa lagstiftning som förhandlats fram utan demokratisk insyn."
Mötespresidiet ansåg att yrkandet låt utanför propositionens område, så jag drog tillbaks det.
Pluxs avatar
2012-10-18, 15:12 #14
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P02-Y01:
att mötet upphäver ställningstagandet: "Vi motsätter oss ACTA-avtalet och anser att det varken ska ratificeras av EU eller av svenska riksdagen."
Ställningstagandet har bara verkan mot ACTA, inte ACTA-2 eller några andra handelsavtal. Det finns ingen praktisk nytta med att ha kvar ställningstagandet överhuvudtaget, utan det är bättre att vi omformulerar oss i mer generella termer med andra ställningstaganden.

Därför gillar jag att vi tar bort den här formuleringen.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-18, 17:38 #15
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 02: Sakpolitik: Om Internationella immaterialrättsliga avtal -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
ACTA är dött.
ACTA är inte dött. Inte formellt. Sverige har fortfarande undertecknat ACTA-avtalet.

EU-parlamentet sade nej. Men det förhindrar i praktiken inte t.ex. Sverige riksdag att godkänn avtalet.

Så det vore fel att i dagsläget hävda att ACTA är dött. Det lever kvar hos de länder som undertecknat det.
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-18, 20:02 #16
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 02: Sakpolitik: Om Internationella immaterialrättsliga avtal -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
ACTA är inte dött. Inte formellt. Sverige har fortfarande undertecknat ACTA-avtalet.

EU-parlamentet sade nej. Men det förhindrar i praktiken inte t.ex. Sverige riksdag att godkänn avtalet.

Så det vore fel att i dagsläget hävda att ACTA är dött. Det lever kvar hos de länder som undertecknat det.
Vi ser ingen som helst risk för ACTA längre, eftersom så stora delar av världen röstat emot det. Självklart är inget politiskt förslag någonsin dött på det vis som en människa kan dö, men jag har extremt svårt att se att någon skulle försöka fortsätta pusha ACTA. ACTA är i praktiken död.
2012-10-23, 15:36 #17
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P02-Y01:
att mötet upphäver ställningstagandet: "Vi motsätter oss ACTA-avtalet och anser att det varken ska ratificeras av EU eller av svenska riksdagen."
Vi bör ha kvar detta ställningstagande. ACTA är inte dött formellt, om man tror det är dött i praktiken så vinner man ändå inte något på att ta bort det.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-28, 00:36 #18
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P02-Y01:
att mötet upphäver ställningstagandet: "Vi motsätter oss ACTA-avtalet och anser att det varken ska ratificeras av EU eller av svenska riksdagen."
För tidigt. Vi bör inte ännu avskaffa detta ställningstagande så länge som ACTA inte är helt död. Zombies är farliga.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av




Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com