Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Proposition P08: Sakpolitik: Om immaterialrättsligt skydd

Bakgrund
Efter valet 2010 drogs slutsatsen att partiet måste bredda sin politik och undersöka hur våra gemensamma värderingar kan tillämpas på fler politikområden än våra ursprungliga kärnområden. Höstmötet 2011 antog en arbetsform för detta, där medlemsmöten antar sakpolitiska ställningstaganden, från vilka styrelsen sedan kan redigera fram program för olika sakområden. Tillsammans med principprogrammet utgör dessa sedan vårt partiprogram.

Styrelse och ledning har sedan dess bevakat den diskussion som förts, och genom breddningsbloggen skapat nya fora för den. Därtill har gamla programtexter gått genom. Alla tänkbara sakpolitiska ställningstaganden som därmed identifierades samlades i ett dokument, som presenterades för styrelse och medlemmar i början av sommaren.

Utifrån detta har styrelsen sedan arbetat fram en rad sakpolitiska propositioner, som täcker många viktiga politikområden: vård, utbildning, innovation + jobb, mångfald, rättssäkerhet, kultur, konstitution och forskning. I några viktiga områden läggs dock inga förslag till detta möte (ekonomi, socialförsäkringar, utrikespolitik, försvar) delvis för att tiden inte räckt, men också för att vi upplever att diskussionen i områdena utvecklas, och att ett samlat grepp därför bör vänta.

Överväganden
Immaterialrätt hör till partiets kärnområden. I principprogrammet förs en kritisk diskussion om hur olika former av immaterialrätt idag lägger hämsko på utvecklingen och hindrar konstens och kunskapens fria spridning. Vidare slår principprogrammet fast att immaterialrätt strider mot principen om informationsfrihet, och att den därför bara kan accepteras i de fall den har dokumenterade positiva effekter som uppväger nackdelarna och de principiella problemen.

I tidigare program och valmanifest har partiets intresse för immaterialrätt vid sidan om upphovsrätt varit starkt fokuserat till patent, trots att andra typer av immaterialrätt, som växtförädlingsrättens sortskydd och designskyddet, skapar liknande problem.

Därför föreslår styrelsen i denna proposition ett par tydliga generella ställningstaganden som har bäring på all slags immaterialrätt. Styrelsen lägger dessutom en separat proposition om upphovsrätt och en om övrig immaterialrätt, med mer detaljerade ställningstaganden.

Noteras kan att vi under vårmötet 2012 antog följande ställningstagande:
  1. Konkurrenslagstiftning avvägd per industrisektor på EU-nivå ska kunna användas för att motverka konkurrensskadligt beteende, till exempel till följd av immaterialrättsinnehav, på alla marknader.


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: styrelsen Yrkande P08-Y01 (Propositionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Immaterialrättsliga skydd kränker den grundläggande principen om informationens och kunskapens frihet, och kan bara accepteras i en omfattning som är väl avvägd i förhållande till samhällsnyttan, och då positiva effekter uppväger de negativa effekterna."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P08-Y02 (Propositionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Inget immaterialrättsligt skydd av resultaten av offentligt finansierad eller delfinansierad verksamhet."

Se resultat från tidigare voteringarHuvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2012-10-13, 15:10 #2
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P08-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Immaterialrättsliga skydd kränker den grundläggande principen om informationens och kunskapens frihet, och kan bara accepteras i en omfattning som är väl avvägd i förhållande till samhällsnyttan, och då positiva effekter uppväger de negativa effekterna."
Någon form av upphovsrätt är faktiskt en mänsklig rättighet. Således finns en individualistisk grund för immaterialrätt, inte enbart kollektivistsik/samhällelig. Således bör inte samhällsnyttan alltid vägas in.
RikMattss avatar
2012-10-14, 20:02 #3
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 08: Sakpolitik: Om immaterialrättsligt skydd -
Citat:
Ursprungligen postat av Calandrella Visa inlägg
Någon form av upphovsrätt är faktiskt en mänsklig rättighet. Således finns en individualistisk grund för immaterialrätt, inte enbart kollektivistsik/samhällelig. Således bör inte samhällsnyttan alltid vägas in.
Nja, det är väl rätten då att nämnas som upphovsman till sitt verk? Annars ser jag ingen mänsklig rättighet inblandad - resten är bara en samhällelig konstruktion.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-21, 17:55 #4
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 08: Sakpolitik: Om immaterialrättsligt skydd -
Citat:
Ursprungligen postat av RikMatts Visa inlägg
Nja, det är väl rätten då att nämnas som upphovsman till sitt verk? Annars ser jag ingen mänsklig rättighet inblandad - resten är bara en samhällelig konstruktion.
I FNs mänskliga rättigheter står att man som skapare av verk har rätt att tjäna pengar på dem. Vilket då kan uppfyllas genom att ge dem rätten att t.ex. uppföra sina verk publikt och ta betalat för inträde.

Det är därmed inget krav på att man har en upphovsrätt eller patent eller annan immaterialrätt.
2012-10-21, 21:44 #5
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 08: Sakpolitik: Om immaterialrättsligt skydd -
Jag antar att ni tänker på Artikel 27:
Citat:
(1) Everyone has the right to freely participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits. (2) Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.
För ett par år sedan googlade jag fram dokument från ett FN-organ (hittar inte nu tyvärr) som hade begrundat just denna fråga och deras slutsats var att material interests inte bör ses som ett krav på traditionell upphovsrätt (t.ex. patent). Enligt deras mening så erkänner FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna kultur och vetenskap som viktigt och fastslår att samhället har en skyldighet att se till att konstnärer/uppfinnare får sådan materiell kompensation att de kan leva på sitt arbete. De säger dock inte hur det ska gå till. (Det var flera sidor text så jag missar en hel del bakgrundsinformation och nyanser här dock.) Deras uttalande var speciellt med hänsyn till problematiken runt GMO-patent men resonemanget var mer generellt och artikel 27 gäller ju any scientific, literary or artistic production.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-21, 22:24 #6
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 08: Sakpolitik: Om immaterialrättsligt skydd -
I sverige finns t.ex. författarlön. Så därmed kan vi sägas uppfylla kraven även om vi helt tar bort upphovsrätten.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com