Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Proposition P27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk

Bakgrund
Efter valet 2010 drogs slutsatsen att partiet måste bredda sin politik och undersöka hur våra gemensamma värderingar kan tillämpas på fler politikområden än våra ursprungliga kärnområden. Höstmötet 2011 antog en arbetsform för detta, där medlemsmöten antar sakpolitiska ställningstaganden, från vilka styrelsen sedan kan redigera fram program för olika sakområden. Tillsammans med principprogrammet utgör dessa sedan vårt partiprogram.

Styrelse och ledning har sedan dess bevakat den diskussion som förts, och genom breddningsbloggen skapat nya fora för den. Därtill har gamla programtexter gått genom. Alla tänkbara sakpolitiska ställningstaganden som därmed identifierades samlades i ett dokument, som presenterades för styrelse och medlemmar i början av sommaren.

Utifrån detta har styrelsen sedan arbetat fram en rad sakpolitiska propositioner, som täcker många viktiga politikområden: vård, utbildning, innovation + jobb, mångfald, rättssäkerhet, kultur, konstitution och forskning. I några viktiga områden läggs dock inga förslag till detta möte (ekonomi, socialförsäkringar, utrikespolitik, försvar) delvis för att tiden inte räckt, men också för att vi upplever att diskussionen i områdena utvecklas, och att ett samlat grepp därför bör vänta.

Överväganden
Piratpartiet har länge varit oroad över hur ordningsmakten ibland använder sitt våldsmonopol. Många konkreta förslag har funnits i tidigare program och valmanifest, och fler har förts fram i diskussionen under senare tid i partiet. Styrelsens bedömning är att det råder bred konsensus kring flertalet frågor.

En detalj i nedanstående förslag bör dock observeras: Styrelsen anser att kriminaliseringen av bruk och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk är ett i en rad av maktmedel som satts i händerna på poliskåren, som ger dem möjligheter att terrorisera avvikande människor på ett sätt som inte är värdigt en rättsstat. Styrelsen föreslår därför som ett av många krav som tillsammans ska återställa proportionaliteten i poliskårens maktmedel mot medborgarna, att bruk och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk avkriminaliseras.

Ett annat viktigt argument för denna linje är att missbrukare ska kunna söka vård för sitt missbruk utan att riskera att det leder till straff istället för vård. Med det argumentet har Vänsterpartiet ställt sig bakom precis samma förslag. Styrelsen gör därför bedömningen att ett sådant måttfullt ställningstagande inte riskerar att skada partiet medialt.


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: styrelsen Yrkande P27-Y01 (Propositionens ursprungliga yrkande) 17 personer gillar    3 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Statens användning av kontroll, makt och våld mot medborgarna måste grundas på skäliga misstankar om brott i de individuella fallen, vara proportionell och användas restriktivare än idag."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P27-Y02 (Propositionens ursprungliga yrkande) 24 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Se över de prioriteringar som görs mellan olika brottstyper i polisens och åklagarnas utredningsarbete. Det kan t ex inte vara rimligt att mindre upphovsrättsbrott prioriteras högre än villainbrott och lika högt som grov organiserad brottslighet."

Se resultat från tidigare voteringarAv: AndersLindbäck Yrkande P27-Y14 (Motyrkande) 11 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "En poliskår som är kontinuerligt närvarande med ögonkontakt med medborgarna på de platser dessa möts, och som behandlar även stökiga individer med respekt. För att förverkliga det behövs en prioritering på åtgärder som skapar trygghet för invånarna i samhället genom att polisen upplevs som trevliga människor med uppgift att stoppa brott. "

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P27-Y03 (Bortröstad)
Av: Partistyrelsen


Av: styrelsen Yrkande P27-Y04 (Propositionens ursprungliga yrkande) 14 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Fler patrullerande poliser istället för kameraövervakning."

Se resultat från tidigare voteringarAv: Calandrella Yrkande P27-Y30 (Motyrkande) 4 personer gillar    0 personer ogillar

att uniformerade poliser bör ha uniformer som tydligt identifierar dem som polis för allmänheten, ger ett tillmötesgående intryck, och samtidigt är praktiska att använda. Ordningsvakter och väktare bör inte få ha uniformer som kan förväxlas med poliser. Civilklädda poliser måste givetvis inte ha uniformer.

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P27-Y16 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck
Tillbakadraget yrkande P27-Y23 (Tillbakadraget)
Av: Tommten
Tillbakadraget yrkande P27-Y24 (Bortröstad)
Av: Megitt
Tillbakadraget yrkande P27-Y26 (Jämkad med yrkande P27-Y27)
Av: Tommten
Tillbakadraget yrkande P27-Y27 (Tillbakadraget)
Av: Tommten
Tillbakadraget yrkande P27-Y28 (Bortröstad)
Av: Tommten


Av: styrelsen Yrkande P27-Y06 (Propositionens ursprungliga yrkande) 10 personer gillar    9 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Pistol bärs av poliser bara om särskilt behov föreligger."

Se resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P27-Y17 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck
Tillbakadraget yrkande P27-Y25 (Bortröstad)
Av: lordmetroid


Av: styrelsen Yrkande P27-Y07 (Propositionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    7 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Poliskårens befogenheter måste ses över."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P27-Y08 (Propositionens ursprungliga yrkande) 12 personer gillar    3 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Proportionalitetskravet mellan ingrepp och misstänkt brott måste skärpas."

Se resultat från tidigare voteringarAv: AndersLindbäck Yrkande P27-Y19 (Motyrkande) 11 personer gillar    1 personer ogillar

att piratpartiet ska driva på för att ändra polisens värderingar av sin yrkesroll så de se sig som befolkningens tjänare med uppgift att hjälpa dem vid brott, skapa trygghet och förtroende för polisen och stoppa brottslingar i samhället.

Se resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P27-Y09 (Bortröstad)
Av: Partistyrelsen
Tillbakadraget yrkande P27-Y15 (Jämkad med yrkande P27-Y19)
Av: AndersLindbäck


Av: Persbrant Yrkande P27-Y22 (Motyrkande) 17 personer gillar    5 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Användning och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk avkriminaliseras, utan att drogerna i sig för den skull legaliseras.

Omyndiga personer som påträffas med narkotika ska anmälas till socialtjänsten, via dem kan de få hjälpa att bli kvitt sitt narkotikabruk.

Myndiga personer som påträffas med narkotika informeras angående möjligheter till missbruksvård. Det är upp till den enskilde att ta kontakt med vårdande instanser.

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P27-Y10 (Bortröstad)
Av: Partistyrelsen
Tillbakadraget yrkande P27-Y20 (Jämkad med yrkande P27-Y22)
Av: AndersLindbäck


Av: AndersLindbäck Yrkande P27-Y18 (Motyrkande) 17 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Utredningar av övergrepp och övertramp begångna i tjänsten av poliser ska hanteras av annan myndighet än polisen. "

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P27-Y11 (Bortröstad)
Av: Partistyrelsen


Av: styrelsen Yrkande P27-Y12 (Propositionens ursprungliga yrkande) 13 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Polisen ska inte få använda brottsprovokation."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P27-Y13 (Propositionens ursprungliga yrkande) 13 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Sverige måste bli restriktivare med långa häktestider och restriktioner under häktningen."

Se resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P27-Y21 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck


Tilläggsyrkanden

Av: Tommten Yrkande P27-Y31 (Tilläggsyrkande på propositionen) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: att förundersökningar som läggs ned med ingen, eller en väldigt undermålig undersökning, är ett stort samhällsproblem som behöver ses över för eventuella lag och/eller regelförändringar för att komma tillrätta med problemet.

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande P27-Y29 (Bortröstad)
Av: Tommten


Tillbakadraget yrkande P27-Y05 (Bortröstad)
Av: Partistyrelsen


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 13:24 #2
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P27-Y09:
att mötet antar ställningstagandet: "Kraftiga insatser göras för att förändra attityden inom poliskåren."
Vilka attityder skall ändras ? Borde inte denns skrivas som en positiv mening där man sägar hur man vill att polisen skall agera ?
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 13:26 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P27-Y05:
att mötet antar ställningstagandet: "Mjukare uniformering av poliser, ordningsvakter och väktare."
Mjukare uniformering - hur definieras det - skall de gå omkring i plyshkläder ? Eller betyder det att alla poliser skall vara mer eller mindre civilklädda ? Meningen med uniformerna är att man skall direkt se om någon är polis och vara praktiska för poliserna.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 13:33 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P27-Y14:
att mötet antar ställningstagandet: "En poliskår som är kontinuerligt närvarande med ögonkontakt med medborgarna på de platser dessa möts, och som behandlar även stökiga individer med respekt. För att förverkliga det behövs en prioritering på åtgärder som skapar trygghet för invånarna i samhället genom att polisen upplevs som trevliga människor med uppgift att stoppa brott. "
Positiv skrivelse är bättre än de negativt skriva förslag som kommer från styrelsen i denna proposition.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 13:37 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P27-Y15:
att att ändra polisens värderingar av sin yrkesroll så det se sig som befolkningens tjänare med uppgift att hjälpa dem vid brott, skapa trygghet och förtroende för polisen och stoppa brottslingar i samhället.
Positiv skrivelse om vad polisens värderingar bör vara i stället för styrelsens negativa och svårtolkade förslag.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 13:38 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P27-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Statens användning av kontroll, makt och våld mot medborgarna måste grundas på skäliga misstankar om brott i de individuella fallen, vara proportionell och användas restriktivare än idag."
Att bara säga att det skall vara restriktivare än idag är väldigt luddigt. Det behövs konkreta förslag till förändringar.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 13:38 #7
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P27-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: "Se över de prioriteringar som görs mellan olika brottstyper i polisens och åklagarnas utredningsarbete. Det kan t ex inte vara rimligt att mindre upphovsrättsbrott prioriteras högre än villainbrott och lika högt som grov organiserad brottslighet."
Konkret och bra ställningstagande genom exemplet.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 13:40 #8
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P27-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "Pistol bärs av poliser bara om särskilt behov föreligger."
Plötsligt sker ett bankrån och skall då polisen först åka in till stationen efter sina vapen innan de får ge sig på jakt efter rånaren ?
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 13:42 #9
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P27-Y07:
att mötet antar ställningstagandet: "Poliskårens befogenheter måste ses över."
Detta är för vagt. Vill man skärpa polisens befogenheter att ingripa eller minska dem ? Vad för översyn skall göras ? Hur skall den göras. Leif GW person har skrivit polisutredningar med förslag till förändrad och effektivare polis. Varför inte läsa dem ?
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 13:47 #10
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P27-Y16:
att poliser bör ha uniformer som tydligt identifierar dem som polis för allmänheten och samtidigt är praktiska att använda. Ordningsvakter och väktare bör inte få ha uniformer som kan förväxlas med poliser.
Det är viktigt att man ser vem som är polis och vem som är en privat vakt. Ordningsvakter och väktare är privatpersoner och vi bör undvika att dessa förväxlas med poliser.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 13:49 #11
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P27-Y08:
att mötet antar ställningstagandet: "Proportionalitetskravet mellan ingrepp och misstänkt brott måste skärpas."
Detta yrkande är väldigt vagt och intetsägande - det står inte ens på vilket sätt man vill ändra kraven.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 13:53 #12
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P27-Y17:
att mötet antar ställningstagandet: "Poliser skall ha rätt att bära pistol om deras arbetsuppgifter innebär behov av det."
Detta är en mera positiv ställningstagande som säger samma sak som styrelsen förslag - men detta är mera positivt - i stället för att skriva när poliser inte får bära vapen så beskriver detta vid vilka tillfällen en polis bör bara vapen.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 17:27 #13
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P27-Y18:
att mötet antar ställningstagandet: "Utredningar av övergrepp och övertramp begångna i tjänsten av poliser skall hanteras av annan myndighet än polisen. "
Det behövs fristående utredningar för att säkerställa utredningarnas integritet.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 17:28 #14
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P27-Y19:
att piratpartiet skall driva på för att ändra polisens värderingar av sin yrkesroll så det se sig som befolkningens tjänare med uppgift att hjälpa dem vid brott, skapa trygghet och förtroende för polisen och stoppa brottslingar i samhället.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 17:29 #15
Inte uppkopplad
Jag Jämkat bort mitt yrkande P27-Y15 till fördel för P27-Y19.

Mitt bortjämkade P27-Y15:
att ändra polisens värderingar av sin yrkesroll så det se sig som befolkningens tjänare med uppgift att hjälpa dem vid brott, skapa trygghet och förtroende för polisen och stoppa brottslingar i samhället.


P27-Y19, som jag tycker bättre om:
piratpartiet skall driva på för att ändra polisens värderingar av sin yrkesroll så det se sig som befolkningens tjänare med uppgift att hjälpa dem vid brott, skapa trygghet och förtroende för polisen och stoppa brottslingar i samhället.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 17:32 #16
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P27-Y20:
att mötet antar ställningstagandet: "Användning och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk avkriminaliseras, utan att drogerna i sig för den skull legaliseras. Personer som påträffas med narkotika skall i stället anmälas till socialen så de kan hjälpa dem att bli av med sitt missbruk. "
Vi måste stoppa narkotikamissbruket och den stora kriminalitet som langarna utgör genom att minska antalet användare.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 17:36 #17
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P27-Y21:
att mötet antar ställningstagandet: "Sveriges åklagare och domstolar måste bli mera effektiva i att utreda och bestraffa brottslingar. Vi kan inte ha långa häktningstider och lång väntan på att ett fall skall behandlas i domstol."
2012-10-04, 20:48 #18
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P27-Y22:
att att mötet antar ställningstagandet: "Användning och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk avkriminaliseras, utan att drogerna i sig för den skull legaliseras.

Omyndiga personer som påträffas med narkotika skall anmälas till socialtjänsten, via dem kan de få hjälpa att bli kvitt sitt narkotikabruk.

Myndiga personer som påträffas med narkotika informeras angående möjligheter till missbruksvård. Det är upp till den enskilde att ta kontakt med vårdande instanser.
Mig veterligen kan man endast sluta missbruka om man själv vill det.
Därför bör det vara frivilligt ifall en narkotikabrottsling skall kontakta socialtjänst eller annan vårdande instans.
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-05, 19:45 #19
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P27-Y22:
att att mötet antar ställningstagandet: "Användning och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk avkriminaliseras, utan att drogerna i sig för den skull legaliseras.

Omyndiga personer som påträffas med narkotika skall anmälas till socialtjänsten, via dem kan de få hjälpa att bli kvitt sitt narkotikabruk.

Myndiga personer som påträffas med narkotika informeras angående möjligheter till missbruksvård. Det är upp till den enskilde att ta kontakt med vårdande instanser.
Detta låter som en bra kompromiss för mig.
troeds avatar
2012-10-07, 19:48 #20
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av Persbrant Visa inlägg
Mig veterligen kan man endast sluta missbruka om man själv vill det.
Det är än mer komplicerat än så. Antalet brukare, oavsett substans, är långt större än antalet missbrukare. De förra märker vi aldrig av och jag har svårt att motivera användande av tvång mot dem.

Frivillighet är bra.
2012-10-08, 10:35 #21
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P27-Y23:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet anser att polisens aggressiva framtoning ska minskas, och att en mer human framtoning ska införas genom att införa en vänligare och mindre soldatifierad klädsel. Till exempel en rak byxa, att den nuvarande kängan av militärmodell ersätts med en smidigare sko, införandet av en ljusblå pikétröja och användandet av reflexväst. Dessutom bör ordningsvakter och väktare inte få ha uniformer som kan förväxlas med poliser då det är viktigt att allmänheten tydligt kan identifiera vem som är polis och inte.
År 2007 publicerade rikspolisstyrelsen en rapport som kom fram till att polisuniformen har en mer aggressiv framtoning än vad som är nödvändigt och att användandet av insatsuniform med kängor har växt fram genom enskilda och lokala initiativ och godkänts i efterhand.

Problemet med den aggressiva framtoningen är att folk blir rädda, att polisen dehumaniseras. Förståelsen från allmänheten för yrkesmännen minskar.

http://breddning.piratpartiet.se/2012/06/07/aven-polisen-bor-lamna-pistolerna-hemma/
Megitts avatar
2012-10-08, 10:46 #22
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av Persbrant Visa inlägg
Jag har lagt yrkande P27-Y22:
att att mötet antar ställningstagandet: "Användning och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk avkriminaliseras, utan att drogerna i sig för den skull legaliseras.

Omyndiga personer som påträffas med narkotika skall anmälas till socialtjänsten, via dem kan de få hjälpa att bli kvitt sitt narkotikabruk.

Myndiga personer som påträffas med narkotika informeras angående möjligheter till missbruksvård. Det är upp till den enskilde att ta kontakt med vårdande instanser.
Mig veterligen kan man endast sluta missbruka om man själv vill det.
Därför bör det vara frivilligt ifall en narkotikabrottsling skall kontakta socialtjänst eller annan vårdande instans.
Viljan att sluta missbruka kan finnas i början av en behandling och sedan svikta vilket ger återfall. I sådana situationer kan missbrukaren endast sluta om han tvingas till det. Idag kan man dock bara läggas in på LVM om man inte vill det, medan frivillig vård går att avbryta.
Megitts avatar
2012-10-08, 19:46 #23
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P27-Y16:
att poliser bör ha uniformer som tydligt identifierar dem som polis för allmänheten och samtidigt är praktiska att använda. Ordningsvakter och väktare bör inte få ha uniformer som kan förväxlas med poliser.
Tycker att civilpoliser inte skall uppträda uniformerade
Megitts avatar
2012-10-08, 19:47 #24
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P27-Y24:
att att polisens uniformer tydligt identifierar dem som polis för allmänheten och samtidigt är praktiska att använda. Ordningsvakter och väktare bör inte få ha uniformer som kan förväxlas med poliser.
2012-10-09, 00:35 #25
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av Megitt Visa inlägg
Viljan att sluta missbruka kan finnas i början av en behandling och sedan svikta vilket ger återfall. I sådana situationer kan missbrukaren endast sluta om han tvingas till det. Idag kan man dock bara läggas in på LVM om man inte vill det, medan frivillig vård går att avbryta.
Det här motyrkandet handlar inte om LVM.
Om en person tvångsvårdas enligt LVM så har det redan gjorts en utredning som kommit fram till att denna person har ett missbruk som den inte kan hantera själv.

Poängen jag vill göra är:
Jag ser ingen mening med att tvinga en myndig person, som inte vårdats enligt LVM, till ett möte med socialtjänsten.
Om inte den personen går dit med inställningen; jag har ett problematiskt narkotikabruk, så kommer det mötet inte leda någon vart.

Om en person inte vill sluta bruka droger så kommer personen heller inte att göra så, oavsett hur många möten hos socialtjänsten personen tvingas till.

Viljan att bryta ett narkotikabruk måste komma från brukaren ifråga.
Att påtvingas förebyggande åtgärder har då förmodligen ganska dålig genomslagskraft.
Det leder till överförmynderi och ett slösande med tid och skattepengar.

Jag är således för att en missbrukare kan tvångsvårdas enligt LVM och tvingas till vård och socialtjänst.

Det som jag opponerar mig emot är att en person som brukar narkotika på ett oproblematiskt sätt tvingas till vård och möten.

(Motyrkandet var mot yrkande P27-Y20 och inte mot ursprungsyrkandet)
Megitts avatar
2012-10-09, 08:19 #26
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Att tvingas till möten kan vara pinsamt och jobbigt och därmed en sak som får en att sluta om man inte är fast i det redan.
2012-10-09, 09:12 #27
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P27-Y05:
att mötet antar ställningstagandet: "Mjukare uniformering av poliser, ordningsvakter och väktare."
Med mjukare uniformering så menas så klart att de inte ska vara klädda som para militärer och inte i svart.
2012-10-09, 09:42 #28
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P27-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "Pistol bärs av poliser bara om särskilt behov föreligger."
Polisen i Storbritannien undantaget Nordirland klarar sig bra med poliser som inte bär pistol.

Att inte bära pistol taggar ner det våld som grova brottslingar tror sig behöva samtidigt som polisen blir mindre hotfull mot allmänheten.
Megitts avatar
2012-10-09, 09:47 #29
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av lordmetroid Visa inlägg
Jag gillar yrkande P27-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "Pistol bärs av poliser bara om särskilt behov föreligger."
Polisen i Storbritannien undantaget Nordirland klarar sig bra med poliser som inte bär pistol.

Att inte bära pistol taggar ner det våld som grova brottslingar tror sig behöva samtidigt som polisen blir mindre hotfull mot allmänheten.
Jag tror inte allmännheten upplever polisens beväpning med pistol som hotfull.
Allmänheten riskerar inte att bli skjutna om de käftar emot vid fortkörningar eller LOB. Visst finns det elaka poliser såväl som snälla och jag har hört talas om misshandel av intagna, men skjutna blir inte allmänheten.
2012-10-09, 09:58 #30
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P27-Y25:
att Piratpartiet ställningstagande ska vara att "Polisen ska under normal patrullering och ordningsvaktande arbetsuppgifter inte bära eldvapen eller taser."
JPAndersons avatar
2012-10-09, 12:36 #31
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P27-Y10:
att mötet antar ställningstagandet: "Användning och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk avkriminaliseras, utan att drogerna i sig för den skull legaliseras."
Varför?
Hur kom man fram till just detta ställningstagande?
troeds avatar
2012-10-09, 18:30 #32
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P27-Y10:
att mötet antar ställningstagandet: "Användning och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk avkriminaliseras, utan att drogerna i sig för den skull legaliseras."
Varför?
Hur kom man fram till just detta ställningstagande?
Integritet. Polis trakasserar regelbundet folk med "Du ser lite röd ut i ögonen, ska du med in för pisseprov?".

Gategate är bara ett exempel:

Citat:
Den första polisen säger till mig att jag ofredat honom. Eftersom han tydligen inte snubblade över något smaskigt när han "kollade upp" mig i telefon och jag visat giltigt färdbevis ändrar han nu riktning. "Ser det inte ur som att du är lite hög", säger han med tydlig ironi i rösten. Eftersom jag fortfarande inte vill radera bilderna från min mobil säger han att de nog är tvungna att gripa mig och föra mig till häktet för att drogtestas. Jag förklarar att jag suttit på kontoret hela dagen och inte haft tid för varken lagliga eller olagliga droger. Men polisen förklarar att jag är "ovanligt lugn" vilket man tydligen inte skall vara när man träffar på svensk polis.
2012-10-09, 21:41 #33
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P27-Y26:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet anser att polisens aggressiva framtoning ska minskas, och att en mer human framtoning ska införas genom att införa en vänligare och mindre soldatifierad klädsel. Till exempel en rak byxa, att den nuvarande kängan av militärmodell ersätts med en smidigare sko, införandet av en ljusblå pikétröja och användandet av reflexväst.
2012-10-09, 21:42 #34
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande P27-Y23:
mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet anser att polisens aggressiva framtoning ska minskas, och att en mer human framtoning ska införas genom att införa en vänligare och mindre soldatifierad klädsel. Till exempel en rak byxa, att den nuvarande kängan av militärmodell ersätts med en smidigare sko, införandet av en ljusblå pikétröja och användandet av reflexväst. Dessutom bör ordningsvakter och väktare inte få ha uniformer som kan förväxlas med poliser då det är viktigt att allmänheten tydligt kan identifiera vem som är polis och inte.
Megitts avatar
2012-10-10, 01:02 #35
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Integritet. Polis trakasserar regelbundet folk med "Du ser lite röd ut i ögonen, ska du med in för pisseprov?".

Gategate är bara ett exempel:
De har ett maktmedel som de kan missbruka, det betyder inte att det är fel att de har maktmedlet. Det är missbruket som skall stävjas.

För närvarande huserar socialjourens akutplatser i Göteborg tillfälligt i TNEs (tillnyktringsenheten) lokaler. Ibland jobbar jag natt på boendet och då ser jag hur polisen tar in höga 16-17 åringar till TNE för provtagning och sen kör hem dem till föräldrarna så de får veta vad deras barn håller på med.
Detta tycker jag är utmärkt! Vid svår påverkan kan de stanna och nyktra till under övervakning av medicinsk personal.

Eftersom jag förutom fältassistent med hemlösa och boendeassistent på akutboende även arbetar extra på boende för substitutionsbehandlade opiatmissbrukare samt housing first-liknande projekt träffar jag missbrukare av alla slag dagligen i mitt arbete.

Vilket slöseri med mänskligt liv att inte göra allt man kan för att inte fler skall hamna i det förfall som ett långvarigt missbruk innebär.
troeds avatar
2012-10-10, 21:30 #36
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av Megitt Visa inlägg
Vilket slöseri med mänskligt liv att inte göra allt man kan för att inte fler skall hamna i det förfall som ett långvarigt missbruk innebär.
Mitt problem med ovanstående formulering, som självklart låter som om den inte kan ifrågasättas, är att den inte har ett slut. Vilka substanser är det som vi ska hindra missbruk av? Mängden brukare är långt större än antalet missbrukare - oavsett om vi pratar choklad, kaffe, nikotin, alkohol, cannabis eller amfetamin.

Vi kan försöka skapa ett samhälle där ingen någonsin kan bli missbrukare, men jag ser ingen möjlighet att göra det utan totalt auktoritärt styre där ingen personlig frihet tillåts existera.

Så, vad är "allt man kan"?
Henrik Brändéns avatar
2012-10-11, 00:25 #37
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P27-Y18:
att mötet antar ställningstagandet: "Utredningar av övergrepp och övertramp begångna i tjänsten av poliser skall hanteras av annan myndighet än polisen. "
Detta kompletterar Y11, och står inte emot det. Lägg det som ett tilläggsyrkande istället!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis
Megitts avatar
2012-10-11, 03:07 #38
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Mitt problem med ovanstående formulering, som självklart låter som om den inte kan ifrågasättas, är att den inte har ett slut. Vilka substanser är det som vi ska hindra missbruk av? Mängden brukare är långt större än antalet missbrukare - oavsett om vi pratar choklad, kaffe, nikotin, alkohol, cannabis eller amfetamin.

Vi kan försöka skapa ett samhälle där ingen någonsin kan bli missbrukare, men jag ser ingen möjlighet att göra det utan totalt auktoritärt styre där ingen personlig frihet tillåts existera.

Så, vad är "allt man kan"?
Även om de jag träffar i mitt arbete nästan alltid är nikotinister är det självklart inte rökning jag pratar om. Rökning är ännu inte såpass socialt stigmatiserande att det hindrar rökaren att leva ett fullgott liv.

Spelmissbrukare bryr jag mig inte om i sammanhanget.

Chokladätare och kaffedrickare, nej nu tycker jag du är lika löjlig som veckopressen.

Jag pratar om alkoholister, människor som inte klarar av att sova en hel natt för att de vaknar alldeles skakiga och måste ut i minus 20 grader klockan 4 på morgonen för att ta sig ner till nattöppna statoil och köpa ett sexpack folköl för att klara sig tills kranen öppnar bakluckebutiken.

Jag pratar om heroinister, människor som somnar med ansiktet i det enda mål mat de sett på hela dagen och som skulle sälja sin mormor för en sil som slutat ge en kick för flera år sen.

Jag pratar om amfetaminister, människor vars käkar mal eller som flaxar med armarna och skrämmer folk. Människor som får nojor och handlar irrationellt och ibland våldsamt

Jag pratar även om dem som bara röker på lite då och då och som inte klarar av att fullfölja en utbildning för att hjärnan inte klarar av att tänka ordentligt.

Jag tycker att om man kan rädda endast en person från att fastna i långvarigt missbruk är det värt att polisen får ta med sig den som ser påverkad ut för provtagning, vilket ju var vad detta handlade om.
JPAndersons avatar
2012-10-11, 10:04 #39
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Helt ärligt, jag förstår inte vad man vill uppnå med Yrkande P27-Y10 annat än att godtyckligt samtycka till narkotikamissbruk.
Anna Trobergs avatar
2012-10-11, 11:55 #40
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P27-Y26:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet anser att polisens aggressiva framtoning ska minskas, och att en mer human framtoning ska införas genom att införa en vänligare och mindre soldatifierad klädsel. Till exempel en rak byxa, att den nuvarande kängan av militärmodell ersätts med en smidigare sko, införandet av en ljusblå pikétröja och användandet av reflexväst.
Jag ogillar detta yrkande eftersom det är onödigt petigt. Kontentan framgår tydligt i P27-Y05. Vi behöver inte definiera nyansen på pikétröjorna. Och "mjukare" uniformering kan knappast misstolkas som om vi vill att polisen ska mysa runt i mysbyxor.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
Anna Trobergs avatar
2012-10-11, 11:58 #41
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P27-Y19:
att piratpartiet skall driva på för att ändra polisens värderingar av sin yrkesroll så det se sig som befolkningens tjänare med uppgift att hjälpa dem vid brott, skapa trygghet och förtroende för polisen och stoppa brottslingar i samhället.
Detta var en extremt knökig och svårläst mening för att få fram det som sammanfattas kort och smidigt i styrelses ursprungliga förslag.
2012-10-11, 14:17 #42
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av Anna Troberg Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P27-Y26:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet anser att polisens aggressiva framtoning ska minskas, och att en mer human framtoning ska införas genom att införa en vänligare och mindre soldatifierad klädsel. Till exempel en rak byxa, att den nuvarande kängan av militärmodell ersätts med en smidigare sko, införandet av en ljusblå pikétröja och användandet av reflexväst.
Jag ogillar detta yrkande eftersom det är onödigt petigt. Kontentan framgår tydligt i P27-Y05. Vi behöver inte definiera nyansen på pikétröjorna. Och "mjukare" uniformering kan knappast misstolkas som om vi vill att polisen ska mysa runt i mysbyxor.
Jag tyckte faktiskt att det kunde tolkas som typ mysbyxor, eller att polisen ska ha annan klädsel för att dom får skavsår eller nått sånt. Syftet för yrkande P27-Y05 framgår inte och det tycker jag är en brist.
2012-10-11, 14:25 #43
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P27-Y27:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet anser att polisens aggressiva framtoning ska minskas genom att införa en klädsel som ger ett vänligare intryck.
År 2007 publicerade rikspolisstyrelsen en rapport som kom fram till att polisuniformen har en mer aggressiv framtoning än vad som är nödvändigt och att användandet av insatsuniform med kängor har växt fram genom enskilda och lokala initiativ och godkänts i efterhand.

Problemet med den aggressiva framtoningen är att folk blir rädda, att polisen dehumaniseras. Förståelsen från allmänheten för yrkesmännen minskar.
2012-10-11, 14:26 #44
Inte uppkopplad
Jag Jämkat bort mitt yrkande P27-Y26 till fördel för P27-Y27.

Mitt bortjämkade P27-Y26:
mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet anser att polisens aggressiva framtoning ska minskas, och att en mer human framtoning ska införas genom att införa en vänligare och mindre soldatifierad klädsel. Till exempel en rak byxa, att den nuvarande kängan av militärmodell ersätts med en smidigare sko, införandet av en ljusblå pikétröja och användandet av reflexväst.


P27-Y27, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet anser att polisens aggressiva framtoning ska minskas genom att införa en klädsel som ger ett vänligare intryck.
2012-10-11, 14:32 #45
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Helt ärligt, jag förstår inte vad man vill uppnå med Yrkande P27-Y10 annat än att godtyckligt samtycka till narkotikamissbruk.
Saxat från ingressen:
"Överväganden
Piratpartiet har länge varit oroad över hur ordningsmakten ibland använder sitt våldsmonopol. Många konkreta förslag har funnits i tidigare program och valmanifest, och fler har förts fram i diskussionen under senare tid i partiet. Styrelsens bedömning är att det råder bred konsensus kring flertalet frågor.

En detalj i nedanstående förslag bör dock observeras: Styrelsen anser att kriminaliseringen av bruk och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk är ett i en rad av maktmedel som satts i händerna på poliskåren, som ger dem möjligheter att terrorisera avvikande människor på ett sätt som inte är värdigt en rättsstat. Styrelsen föreslår därför som ett av många krav som tillsammans ska återställa proportionaliteten i poliskårens maktmedel mot medborgarna, att bruk och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk avkriminaliseras.

Ett annat viktigt argument för denna linje är att missbrukare ska kunna söka vård för sitt missbruk utan att riskera att det leder till straff istället för vård. Med det argumentet har Vänsterpartiet ställt sig bakom precis samma förslag. Styrelsen gör därför bedömningen att ett sådant måttfullt ställningstagande inte riskerar att skada partiet medialt."
troeds avatar
2012-10-11, 23:01 #46
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av Megitt Visa inlägg
Jag tycker att om man kan rädda endast en person från att fastna i långvarigt missbruk är det värt att polisen får ta med sig den som ser påverkad ut för provtagning, vilket ju var vad detta handlade om.
Precis Det är helt rimligt att man har olika värderingar i den frågan. Jag skulle gärna diskutera narkotikalagstiftning och bruk som helhet ur ett frihetsperspektiv - men den här propositionen är fel ställe för det eftersom dess utgångspunkt är integritetsövergrepp och tvångsmedelsmissbruk. Vi kanske kan ta det i en framtida motion, eller i en fri diskussion i annat forum?

Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Helt ärligt, jag förstår inte vad man vill uppnå med Yrkande P27-Y10 annat än att godtyckligt samtycka till narkotikamissbruk.
Just nu finns det en tråd på Facebook där vi frågar medlemmar vad de vill att vi ska ha politik kring. Rankingen på mest like:ade kommentarerna just nu när jag skriver detta inlägg är:
 • Cannabis: 38 likes
 • Invandringspolitiken: 38 likes
 • Högre studiebidrag: 26 likes
 • Legalisera cannabis: 25 likes

Den här propositionen kanske inte ens går långt nog - om det är medlemmarnas åsikt på det området vi är intresserade av?

(Mitt gillandet av yrkandet är dock ur maktmissbrukets synvinkel - jag har personliga vänner som trakasserats regelbundet av polis med "du ser röd ut i ögonen" som motivering)
Megitts avatar
2012-10-11, 23:59 #47
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Skulle Piratpartiet skriva in legalisering av Cannabis i programmet skulle jag lämna partiet.
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-12, 00:19 #48
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av Megitt Visa inlägg
Skulle Piratpartiet skriva in legalisering av Cannabis i programmet skulle jag lämna partiet.
Den här typen av hot är bara larviga och leder ingen vart. Kom med bra argument istället.
Megitts avatar
2012-10-12, 00:36 #49
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Den här typen av hot är bara larviga och leder ingen vart. Kom med bra argument istället.
Det är inget hot. Jag varken tror eller vill att någon skulle ändra inställning i frågan för att jag hotar att annars lämna. Det är däremot en fråga jag känner såpass starkt för att det skulle innebära att jag inte längre kunde vara medlem.

Sakargument: THC gör folk dumma i huvudet.
2012-10-12, 01:40 #50
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande P27-Y27:
mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet anser att polisens aggressiva framtoning ska minskas genom att införa en klädsel som ger ett vänligare intryck.
2012-10-12, 01:50 #51
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P27-Y28:
att poliser bör ha uniformer som tydligt identifierar dem som polis för allmänheten, ger ett tillmötesgående intryck, och samtidigt är praktiska att använda. Ordningsvakter och väktare bör inte få ha uniformer som kan förväxlas med poliser.
Anders har rätt i att det är viktigt att man ser vem som är polis och vem som är en privat vakt, men Anders yrkande missar helt poängen med att minska polisuniformens aggressiva framtoning som orginalyrkandet vill komma åt.

Problemet är att folk blir rädda i onödan, att polisen dehumaniseras, och att förståelsen från allmänheten för yrkesmännen minskar.
2012-10-12, 02:30 #52
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Så här skriver Vänsterpartiet när det gäller narkotika
Döljbart meddelande (klicka för att visa)

Ska tillverkning, försäljning och innehav av narkotika fortsätta vara olagligt?
Ja.

Ska eget bruk av narkotika vara olagligt?
Nej. Vi vill inte att någon ska använda narkotika, men vi tycker inte att det är rätt att straffa dem som gör det. Att någon som använder narkotika automatiskt anses vara kriminell stöter ut dem ur samhällsgemenskapen. Människor som har problem undviker då ofta att söka hjälp. Detta kan leda till allt tyngre missbruk. De som vill att användning av narkotika ska vara olagligt säger ofta att den viktigaste anledningen till det, är att man annars inte kan tvinga människor att lämna urinprov för att testa om de har narkotika i kroppen. Men detta har lett till att polisens arbete mot narkotika alltför mycket handlar om just urinprov och man har minskat fokus på langningen av narkotika. Men vi tycker att det är mycket viktigare att arbeta just mot langningen. Urinproven leder också ofta bara till ett straff och ingen hjälp för den som använder narkotika.
Miljöpartiet
Döljbart meddelande (klicka för att visa)

En bra narkotikapolitik är viktig för att hjälpa drogberoende och deras anhöriga. Människor som blir drogberoende skadas, kan tvingas in i kriminalitet och berövas sin värdighet. Droger skapar stora kostnader för samhället och skadar familjerelationer och framförallt barn.

Miljöpartiet vill stärka det förebyggande arbetet.

* Barn och unga behöver vuxna de litar på - Ungdomsmottagningar, skola med fungerande skolhälsovård, fritidsverksamheter och särskilda projekt är viktiga.
* Aktiva och intensiva åtgärder mot tillgängligheten - Polis och tull måste ha tillräckligt med resurser.
* Aktiva åtgärder direkt mot missbrukarna - uppsökare som inte ger upp, och tillräckliga resurser till socialtjänsten för att bedriva motivationsarbete.
* Det ska vara enkelt att få tillgång till behandling snabbt och under tillräckligt lång tid. Insatser även för anhöriga är viktiga. Eftervård, med bostad, arbete/annan sysselsättning och personligt stöd måste erbjudas varje person efter behandlingen. Stödet måste vara uthålligt.

Frivilligorganisationer gör ett viktigt arbete. Det gäller både behandlingsinsatser och personligt stöd.

Vi är principiellt emot tanken om "harm reduction", dvs att om man inte kommer åt kärnan till missbruket kan man i vart fall minska skadeverkningarna. Vi ser en risk att samhället slutar att arbeta offensivt med en sådan politik. Samtidigt är ett faktum att hindren för att få kvalificerad hjälp i dag är för höga på många håll, vilket gör att insatser måste göras parallellt. Vi anser därför att program för sprututbyte, metadon, subutex mm ska kunna finnas. Parallellt med sprututbyte ska motivationsarbete och möjlighet till behandling finnas. Metadon, subutex och liknande måste kombineras med personligt utformade behandlingsinsatser och stöd.

Det dolda beroendet av förskrivna narkotiska läkemedel behöver särskilt uppmärksammas.
Socialdemokraterna
Döljbart meddelande (klicka för att visa)

Det yttersta målet för vår narkotikapolitik är att skapa ett narkotikafritt samhälle. Målet satte vi upp redan i slutet av 70-talet och det ligger fast. Det är ett högt ställt mål som ger uttryck för samhällets hållning: att vi inte accepterar att narkotika sprids i samhället.

Det är särskilt viktigt i dag när starka krafter i många länder verkar för att politikens mål enbart skall inriktas på att begränsa narkotikans skadeverkningar. I praktiken innebär ett sådant synsätt att narkotikamissbruket accepteras som en del i samhället.

Målet med ungdoms- och missbrukarvården är att ungdomar och missbrukare ska stå bättre rustade att leva ett liv utan missbruk och kriminalitet. Tyvärr är det många unga människor som fastnar i missbruk. Det måste vi ändra på. Fler drogfria mötesplatser måste skapas där ungdomar kan träffas. De som ändå hamnar i missbrukarvården skall få bättre hjälp. Drogfrihet är målet. Missbrukare som inte lyckas nå drogfrihet ska ha rätt till ett värdigt och så långt som möjligt sjukdomsfritt liv.

Vi vill minska nyrekryteringen till missbruk, få fler missbrukare att sluta och minska tillgången till narkotika. För att vi ska klara det måste vi arbeta tillsammans. Det krävs ett långsiktigt och kraftfullt arbete. Därför har vi tagit fram en nationell handlingsplan mot narkotika.

Dessutom är det viktigt att utbudet av narkotika minskar och till slut upphör. Det gäller både den organiserade och den småskaliga narkotikabrottsligheten. Det kräver insatser av polis, tull och kriminalvård. Många intagna på fängelserna har ett tungt missbruk som ofta är en del av orsaken till kriminaliteten. En del av detta är att förbättra kriminalvården.
Moderaterna
Döljbart meddelande (klicka för att visa)

Vi är ett parti som står för en restriktiv narkotikapolitik med fokus på förebyggande arbete. Samhällets insatser ska fokuseras på att minska tillgången på narkotika. Det förebyggande arbetet innebär att försöka minska nyrekryteringen bland unga. Den som har fastnat i missbruk ska få den hjälp och det stöd som den behöver för att kunna bryta beroendet.

Den som befinner sig i ett narkotikamissbruk löper mycket hög risk att drabbas av allvarlig sjukdom, smitta och för tidig död. Inte sällan befinner sig den som fastnat i ett narkotikaberoende även i ett djupt utanförskap. Vi tycker att samhällets insatser därför måste fokuseras på att hjälpa individen att komma ur denna destruktiva och farliga situation.

Nolltolerans mot droger

Vi kommer inte att verka för någon avkriminalisering av narkotika. Genom att tidigt identifiera och ingripa mot riskbruk kan utvecklingen av missbruk och beroende förhindras.

De ideella insatserna inom missbruksvården är en stor tillgång. Det är en kraft som bör stödjas på ett positivt sätt av samhället. Frivilligorganisationer har utvecklat metoder för såväl förebyggande insatser som vård och stöd. Detta engagemang och dessa kunskaper är en stor tillgång som vi tycker måste tas till vara på ett bättre sätt.

Substitutionsbehandling

Subutex eller metadon är narkotikaklassade läkemedel som ingår i behandlingsprogram för patienter som är beroende av opiatdroger. Dödsfall där Subutex och Metadon varit inblandade har ökat markant på senare år, samtidigt som dödsfallen i heroinöverdoser inte har minskat. Enligt polisen ökar det illegala missbruket av Subutex och Metadon. Det finns därför anledning att vara försiktig med dessa behandlingsformer.

Behandlingen med Subutex och Metadon bör användas mycket restriktivt, och då endast i syfte att hjälpa individer att gå från ett långvarigt tungt heroinmissbruk - som via substitutionsbehandling kan trappas av till total drogfrihet.

Sprututbytesprogram

Moderaterna anser att samhällets uppgift är att hjälpa och stödja individer att bryta sitt beroende, inte att tillhandahålla nya sprutor via landstinget. Detta är dock upp till landstingen att bestämma.
Folkpartiet
Döljbart meddelande (klicka för att visa)


• Våra fängelser ska vara narkotikafria. Kroppsvitisation och narkotikahundar på varje anstalt.
• Missbrukarvården måste förstärkas. Det krävs även en mångfald, både av metoder och av vårdgivare.
• Kvalitetssäkra individuella behandlingsplaner, uppföljning och eftervård.

Vi kan aldrig acceptera något annat än ett narkotikafritt samhälle. Den frihetsförlust som ett förbud mot narkotika innebär väger mycket lätt mot den frihetsförlust som uppstår vid beroende, både för missbrukaren och omgivningen. Den svenska politiken för att bekämpa missbruk har traditionellt varit, och bör fortsatt vara, uppbyggd på tre grundpelare: förebyggande åtgärder, restriktiva regler och vård för dem som hamnat i missbruk.
Centerpartiet
Döljbart meddelande (klicka för att visa)

Centerpartiet arbetar för ett narkotikafritt samhälle. Det ska vara svårt att börja och lätt att sluta.

Centerpartiet anser att det är viktigt att minska tillgången på narkotika, minska antalet personer som prövar narkotika och vi vill att fler ska kunna sluta använda narkotika. Det bästa är om ingen börjar knarka – därför behöver det förebyggande arbetet mot narkotika öka. Speciellt viktigt är det att barn och unga får kunskap om vad narkotikamissbruk innebär så att de inte börjar med droger. När en person som använder droger vill sluta så måste det finnas behandlingar som hjälper personen.

Narkotikan kommer till Sverige från andra länder, därför är det viktigt att tullen kan komma åt smugglingen av narkotika och att länderna samarbetar. Polisen har också en viktig roll. De kan förhindra att narkotika sprids. Internet spelar stor roll för droghandeln, därför måste insatser riktas mot Internet-handeln. Systemet för narkotikaklassning av nya ”produkter” behöver ses över för att påskynda processen.

Det övergripande målet för regeringens narkotikapolitik är att Sverige ska vara fritt från narkotika och dopning. Det finns en handlingsplan mot narkotika som syftar till att färre människor ska börja missbruka, fler personer med missbruksproblem ska få hjälp att sluta och att tillgången på narkotika ska minska.

Centerpartiet vill
* förhindra narkotikamissbruk genom förebyggande insatser.
* att barn och unga prioriteras i det drogförebyggande arbetet.
* öka samarbetet med de ideella organisationerna.
* att man snabbt ska kunna få behandling om man vill bli fri från sitt missbruk.
* att de behandlingsmetoder som används ska vara prövade så att de verkligen fungerar.
* att lagstiftningen ändras så att det går snabbare att narkotikaklassa nya ämnen som kan användas som narkotika.
* att tullen stärker sitt arbete för att förhindra smuggling av droger.
* att polisen arbetar aktivt för att bekämpa narkotika och speciellt Internet-handeln.
* att det internationella samarbetet stärks för att bekämpa narkotikan.
Sverigedemokraterna
Döljbart meddelande (klicka för att visa)

Vårt parti står upp för en restriktiv politik gentemot droger och alkohol. Då droghandel bottnar i organiserad kriminalitet skall straffen vara höga i avskräckande syfte. Vi önskar bevara Systembolagets alkoholmonopol men välkomnar gårdsförsäljning av alkohol.
Kristdemokraterna (Saknade sida för Narkotikapolitik)
JPAndersons avatar
2012-10-12, 07:36 #53
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Just nu finns det en tråd på Facebook där vi frågar medlemmar vad de vill att vi ska ha politik kring. Rankingen på mest like:ade kommentarerna just nu när jag skriver detta inlägg är:
Har försökt hitta. Har du nån hänvisning till påstådda tråd?

Personligen anser jag lagda yrkande vara en halvmesyr som inte säger vad vi som parti tycker ifråga om drogpolitiken som helhet. Tills dess att vi faktiskt har fört en vettig och genomgående diskussion kring ämnet och kan presentera ett drogpolitiskt program innehållandes mer än en enda mening så yrkar jag avslag på P27-Y10:
2012-10-12, 10:31 #54
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Integritet. Polis trakasserar regelbundet folk med "Du ser lite röd ut i ögonen, ska du med in för pisseprov?".

Gategate är bara ett exempel:
Min bror var ute och körde härom sommaren i Borlänge och blev tillfrågad precis samma sak på grund av att han är gräsallergiker.
2012-10-12, 12:12 #55
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P27-Y10:
att mötet antar ställningstagandet: "Användning och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk avkriminaliseras, utan att drogerna i sig för den skull legaliseras."
Precis som JPAnderson så saknar jag en motivering till varför just detta skulle vara en bra förändring. Vilka andra alternativ övervägdes? Varför valdes detta istället? Styrelsen behöver motivera sin lösning tydligt innan jag är övertygad!
AndersLindbäcks avatar
2012-10-12, 14:52 #56
Inte uppkopplad
Jag Jämkat bort mitt yrkande P27-Y20 till fördel för P27-Y22.

Mitt bortjämkade P27-Y20:
mötet antar ställningstagandet: "Användning och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk avkriminaliseras, utan att drogerna i sig för den skull legaliseras. Personer som påträffas med narkotika skall i stället anmälas till socialen så de kan hjälpa dem att bli av med sitt missbruk. "


P27-Y22, som jag tycker bättre om:
att mötet antar ställningstagandet: "Användning och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk avkriminaliseras, utan att drogerna i sig för den skull legaliseras.

Omyndiga personer som påträffas med narkotika skall anmälas till socialtjänsten, via dem kan de få hjälpa att bli kvitt sitt narkotikabruk.

Myndiga personer som påträffas med narkotika informeras angående möjligheter till missbruksvård. Det är upp till den enskilde att ta kontakt med vårdande instanser.
troeds avatar
2012-10-12, 18:37 #57
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Har försökt hitta. Har du nån hänvisning till påstådda tråd?
Så klart, jag missade länken tidigare: https://www.facebook.com/piratpartie...51259217521197

Uppdaterad statistik just nu:
 • Cannabis: 44 likes
 • Invandringspolitiken: 40 likes
 • Legalisera cannabis: 28 likes
 • Ökade studiebidrag: 28 likes

Jag håller med dig om att det ser ut att finnas underlag i vårt väljarunderlag för en mer heltäckande ståndpunkt kring narkotikapolitik. Att det skulle motivera avslag på den här motionen, som handlar om integritet och maktmissbruk, låter däremot märkligt.

(Min egen åsikt i frågan är något färgad av att jag regelbundet befinner mig i Kalifornien, bland några av de smartaste människor i IT-industrin världen vet, och de har ... lite annorlunda kommentarer kring Cannabis än vad vi är vana vid att höra här i Sverige)
Megitts avatar
2012-10-12, 21:28 #58
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Så klart, jag missade länken tidigare: https://www.facebook.com/piratpartie...51259217521197

Uppdaterad statistik just nu:
 • Cannabis: 44 likes
 • Invandringspolitiken: 40 likes
 • Legalisera cannabis: 28 likes
 • Ökade studiebidrag: 28 likes

Jag håller med dig om att det ser ut att finnas underlag i vårt väljarunderlag för en mer heltäckande ståndpunkt kring narkotikapolitik. Att det skulle motivera avslag på den här motionen, som handlar om integritet och maktmissbruk, låter däremot märkligt.

(Min egen åsikt i frågan är något färgad av att jag regelbundet befinner mig i Kalifornien, bland några av de smartaste människor i IT-industrin världen vet, och de har ... lite annorlunda kommentarer kring Cannabis än vad vi är vana vid att höra här i Sverige)
Lite ensidigt att man inte kan göra dislike bara, annars hade man kanske haft lite att gå på.
troeds avatar
2012-10-13, 06:29 #59
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av Megitt Visa inlägg
Lite ensidigt att man inte kan göra dislike bara, annars hade man kanske haft lite att gå på.
Tråden innehåller två kommentarer negativa till cannabislegalisering, med tre resp. fyra likes var.

Man kan utan vidare anse att vi fick input att gå på från våra nya medlemmar/likeare i den tråden.
Jan Lindgrens avatar
2012-10-13, 08:09 #60
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av Megitt Visa inlägg
Skulle Piratpartiet skriva in legalisering av Cannabis i programmet skulle jag lämna partiet.
1) Det är skillnad på legalisering och avkriminalisering. I förslaget från styrelsen står det att enstaka doser i så fall skulle avkriminaliseras och inte att det skulle legaliseras. https://sv.wikipedia.org/wiki/Avkriminalisering

Så även om den här propositionen röstas igenom så behöver du inte lämna partiet.

2) Utifrån vad jag läser i propositionen så är meningen med det inte att det ska bli så att alla röker på till höger och vänster, utan för att man vill göra det lättare för samhället att satsa på vård av de som missbrukar droger istället för att sätta dem i fängelse.

3) Jag misstänker att man är inspirerad av vad Portugal gjorde 2001 där de just avkriminaliserade och satsade på missbrukarvård. Nu finns det inte så mycket bra data före 2001, men analyser visar att den ändringen Portugal gjorde antagligen förde med sig bland annat (mellan åren 2001-2007):

 • Drug use among adolescents (13-15 yrs) and "problematic" users declined.[15]
 • Drug-related criminal justice workloads decreased [15]
Och så källor på det
https://en.wikipedia.org/wiki/Drug_policy_of_Portugal
http://www.businessinsider.com/portu...n-works-2012-7
http://www.time.com/time/health/arti...893946,00.html

Utan att sitta i styrelsen är jag ganska säker på att du och styrelsen är överens om att det är tragiskt när människor hamnar i långvarigt missbruk och att styrelsen ser denna proposition som ett sätt att underlätta för folk att få den vård de behöver för att komma ur sitt missbruk istället för att hamna i fängelse.
Megitts avatar
2012-10-13, 10:44 #61
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av Jan Lindgren Visa inlägg
1) Det är skillnad på legalisering och avkriminalisering. I förslaget från styrelsen står det att enstaka doser i så fall skulle avkriminaliseras och inte att det skulle legaliseras. https://sv.wikipedia.org/wiki/Avkriminalisering

Så även om den här propositionen röstas igenom så behöver du inte lämna partiet.

2) Utifrån vad jag läser i propositionen så är meningen med det inte att det ska bli så att alla röker på till höger och vänster, utan för att man vill göra det lättare för samhället att satsa på vård av de som missbrukar droger istället för att sätta dem i fängelse.

3) Jag misstänker att man är inspirerad av vad Portugal gjorde 2001 där de just avkriminaliserade och satsade på missbrukarvård. Nu finns det inte så mycket bra data före 2001, men analyser visar att den ändringen Portugal gjorde antagligen förde med sig bland annat (mellan åren 2001-2007):

 • Drug use among adolescents (13-15 yrs) and "problematic" users declined.[15]
 • Drug-related criminal justice workloads decreased [15]
Och så källor på det
https://en.wikipedia.org/wiki/Drug_policy_of_Portugal
http://www.businessinsider.com/portu...n-works-2012-7
http://www.time.com/time/health/arti...893946,00.html

Utan att sitta i styrelsen är jag ganska säker på att du och styrelsen är överens om att det är tragiskt när människor hamnar i långvarigt missbruk och att styrelsen ser denna proposition som ett sätt att underlätta för folk att få den vård de behöver för att komma ur sitt missbruk istället för att hamna i fängelse.
I lagboken så är maxstraffet för eget bruk av narkotika 6 månaders fängelse, detta straff utdöms dock inte i praktiken utan infördes för att polisen skulle få rätt att ta urin/blod-prov vid misstanke om att en person är narkotikapåverkad (dessa tester får inte göras om brottet inte (i lagboken) kan medföra fängelsestraff).
För eget bruk får man i regel dagsböter, om nu inga speciella omständigheter föreligger.

Vill man undvika att personer tas in för tester räcker det alltså att ändra straffskalan.

Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Tråden innehåller två kommentarer negativa till cannabislegalisering, med tre resp. fyra likes var.

Man kan utan vidare anse att vi fick input att gå på från våra nya medlemmar/likeare i den tråden.
2 likes på status quo inom narkotikaområdet är fantastiskt. Hur många likes finns det för att behålla status quo på något annat område över huvud taget?
Är man nöjd som det är lägger man ju inget förslag om det.
xpndrs avatar
2012-10-13, 11:45 #62
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P27-Y10:
att mötet antar ställningstagandet: "Användning och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk avkriminaliseras, utan att drogerna i sig för den skull legaliseras."
Här borde styrelsen specificera vilka typen av narkotika de menar eftersom skrivningen "enstaka doser narkotika för eget bruk" även inkluderar de substanser som är extremt lätt att överdosera och dö av (t.ex. GHB)

Så som skrivningen ser ut täcker den alltså in ALLA narkotikaklassade substanser, från marijuana/cannabis och hela väg till heroin.

Jag ogillar också styrelsens sett att lägga ihop frågor om narkotika med frågor om polisens arbetsmetoder. Även om jag till viss del kan förstå tankegången är det förvirrande och kan till och med ses som ett försök att "kuppa igenom" yrkandet.

Om styrelsen faktiskt är seriös med att avkriminalisera "enstaka doser narkotika för eget bruk" bör de lägga fram frågan i en separat proportion där de nyanserar sig lite mer gällande vilken typ av narkotika man menar.

Därför yrkar jag avslag på både P27-Y10 och P27-Y22


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
tlainen
xpndrs avatar
2012-10-13, 13:19 #63
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
(givetvis heter det proposition)

Jag tycker inte heller vi bör anta enstaka ställningstaganden i så komplicerad frågor som narkotikapolitik. Styrelsen bör istället utarbeta en fullständig drogpolitik i vilken sakfrågor faktiskt hänger ihop, istället för som nu vara helt lösryckta och instoppade med massa andra frågor.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-13, 13:24 #64
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av xpndr Visa inlägg
(givetvis heter det proposition)

Jag tycker inte heller vi bör anta enstaka ställningstaganden i så komplicerad frågor som narkotikapolitik. Styrelsen bör istället utarbeta en fullständig drogpolitik i vilken sakfrågor faktiskt hänger ihop, istället för som nu vara helt lösryckta och instoppade med massa andra frågor.
Styrelsens yrkande syftar till att inte man blir inburad om man har på sig (i fickan t.ex) narkotika. Det borde dock framgå att det gäller lättare droger. Är tveksam till om heroin skall ingå i det yrkandet.
xpndrs avatar
2012-10-13, 14:18 #65
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Styrelsens yrkande syftar till att inte man blir inburad om man har på sig (i fickan t.ex) narkotika. Det borde dock framgå att det gäller lättare droger. Är tveksam till om heroin skall ingå i det yrkandet.
Jag håller helt med Henry. T.ex. är GHB extremt lätt att överdosera och dö av. En i min gymnasieklass dog av en sådan överdos.

Och som jag påtalat förut: Yrkandet är något ryckt ur sitt sammanhang och riskerar att klassas som vår syn på narkotika istället för syn på polisarbete.
Megitts avatar
2012-10-13, 14:53 #66
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Om huvudsyftet är att frånta polisen möjlighet att ta med sig folk för testning behöver man inte avkriminalisera, utan det räcker att ta bort fängelse från straffskalan.

Jag tycker inte om det och lägger det inte som yrkande, men det är det logiska valet om det är integritetspolitik det handlar om och inte narkotikapolitik.
2012-10-13, 17:06 #67
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P27-Y29:
att styrelsen återkommer till vårmötet 2013 med en mer heltäckande proposition om alkohol och droger där varje yrkande motiveras tydligt.
Det känns rimligare.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-13, 17:19 #68
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
att styrelsen återkommer till vårmötet 2013 med en mer heltäckande proposition om alkohol och droger där varje yrkande motiveras tydligt.

Ja, där finns möjlighet att förbättra.
2012-10-13, 20:41 #69
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av Megitt Visa inlägg
Om huvudsyftet är att frånta polisen möjlighet att ta med sig folk för testning behöver man inte avkriminalisera, utan det räcker att ta bort fängelse från straffskalan.
Nu är det så att det är inte bara av integritetsskäl som detta yrkande har lagts.

Det framgår för mig väldigt tydligt i och med styrelsens övervägande:

"Ett annat viktigt argument för denna linje är att missbrukare ska kunna söka vård för sitt missbruk utan att riskera att det leder till straff istället för vård..."

Det är alltså inte enbart av integritetsskäl som detta yrkande kommit till.


Vi har i Sverige sedan länge drivit narkotikapolitiken i prohibitionistisk (förbuds) riktning.
Nu har vi försökt att få bort missbruket, med (det orealistiska) målet om ett narkotikafritt samhälle, sen 1980. Under den tiden så har antalet poliser som jobbar med narkotikabrottslighet ökat med 450%. Samtidigt som tillgängligheten av narkotika har ökat.

Vi kan inte förhindra produktion, smuggling eller langning.

Vi kan inte ens hålla våra fängelser narkotika fria, hur kan vi då hålla hela landet narkotika fritt?

Vad kan vi dra för slutsatser av den förda politiken?
Statistik från BRÅ avseende år 2000 - 2009 visar:
Narkotikadödligheten har inte minskat.
Antalet personer som använder narkotika har ökat.
Antalet unga personer som provar narkotika har ökat.

"År 2009 fattades knappt 28 300 lagförings beslut avseende narkotikabrott...
Bruk (57 procent) och innehav (26 procent) av narkotika utgjorde de två vanligaste typerna av gärningar bland lagföringarna avseende narkotikabrott 2009...
År 2009 utgjorde cirka 75 procent (21 200) avbrotten i narkotikalagföringarna ringa brott."

Ted Goldberg hävdar att antalet problematiska konsumenter av narkotika har fördubblats de senaste 30 åren.
Förbuds politiken förvandlar annars laglydiga medborgare dvs rekreations konsumenter, till kriminella. Över 1 miljon människor har brutit mot narkotikastraff lagen.

Min spontana reaktion blir att då:
Personer som vill knarka kommer att göra det oavsett ifall de riskerar att straffas för det.

I den svenska lagen finns det utrymme för åtalsunderlåtelse och enligt ENCB (International Narcotics Control Board) är det förenligt med FNs narkotikakonventioner att praktisera åtalsunderlåtelse vid bruk och innehav av små kvantiteter narkotika.

Enlig statistik från FN så har mellan 25-50% av befolkningen i många Europeiska länder och Nordamerika, innehaft narkotika vid något tillfälle.
De flesta förblev produktiva medborgare, i bara en liten del av dessa fall skulle en arrestering och det livslånga stigma som det innebär vara lämplig.

Hur kan vi då minska missbruket?
Enligt Ted Goldberg, professor i sociologi och narkotika debattör, så fördelas pengarna som vi satsar på att upprätthålla det narkotika fria samhället på följande sätt:
24% av pengarna går till vård och behandling.
75% går till rättsliga åtgärder.
1% går till förebyggande åtgärder.

Det är just de här prioriteringarna som jag tycker är felaktiga.
Om vi istället för att straffa, satsade på att vårda våra medborgare som använder narkotika, skulle vi säkert kunna använda 70% av resurserna till det.
Vi vill fortsätta att straffa folk som begår grov brottslighet och tjänar pengar på utsatta människor i beroende situation, men det skulle förmodligen räcka med 25% av budgeten ifall vi praktiserade åtalsunderlåtelse för alla som påträffas med små kvantiteter av narkotika.
Resterande 5% kan vi använda i förebyggande syfte, främst via information om narkotikans skadeverkningar.

Enligt regeringens missbruksutredare Gerhard Larsson nås i dag endast 1 av 5 missbrukare av den vård de behöver.

Det är med anledning av detta som jag vill avkriminalisera eget bruk och innehav avsett för eget bruk.
Det handlar inte som JPAndersson säger om att: "Godtyckligt samtycka till narkotikamissbruk"

Det handlar om att se pragmatisk på det faktum att människor brukar narkotika, vare sig det är olagligt eller inte, hur kan vi på bästa sätt förebygga att dessa människor hamnar i ett utanförskap eller ett missbruk.
Det gör vi garanterat inte genom att straffa dem, för det har vi prövat i mer en 30 år nu och det har inte gjort situationen bättre.
Det är dags att våga tänka annorlunda och prova någonting nytt!

Sen kan jag hålla med om att ämnet är så pass omfattande att det förtjänar en helt egen proposition.

Källor:
Ted Goldberg proffesor sociologi: http://www.youtube.com/watch?v=Hg70Oed_LkY
Bårs narkotikastatistik: http://www.bra.se/bra/publikationer/...stik-2009.html
Statens offentliga utredning, press meddelande med sammanfattning av missbruksutredningen:
http://www.sou.gov.se/pdf/2011/press...20missbruk.pdf


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Jan Lindgren, troed
AndersLindbäcks avatar
2012-10-13, 20:46 #70
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P27-Y29:
att styrelsen återkommer till vårmötet 2013 med en mer heltäckande proposition om alkohol och droger där varje yrkande motiveras tydligt.
Detta är en fråga där svenska folket är samstämmigt och vill ta bort narkotikan från samhälllet. Alla typer av lättnader av detta kommer klart leda till att många inte vill rösta på partiet.

Detta är en kontroversiell fråga där vi stort bara kan förlora röster och kräver att man faktisk får mycket bättre underlag än att titta vad som händer på gategate för att bestämma sig för vad som är korrekt handlade i frågan.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Megitt
troeds avatar
2012-10-13, 23:25 #71
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Detta är en fråga där svenska folket är samstämmigt och vill ta bort narkotikan från samhälllet. Alla typer av lättnader av detta kommer klart leda till att många inte vill rösta på partiet.

Detta är en kontroversiell fråga där vi stort bara kan förlora röster och kräver att man faktisk får mycket bättre underlag än att titta vad som händer på gategate för att bestämma sig för vad som är korrekt handlade i frågan.
Det finns inget faktiskt underlag för dina påståenden i känd opinion. Jag förstår inte varför du väljer att posta dem som om de vore fakta.
troeds avatar
2012-10-13, 23:27 #72
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P27-Y29:
att styrelsen återkommer till vårmötet 2013 med en mer heltäckande proposition om alkohol och droger där varje yrkande motiveras tydligt.
Jag ser gärna en sådan proposition till vårmötet. Jag anser inte att det är ett motyrkande dock.
2012-10-14, 09:51 #73
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P27-Y30:
att uniformerade poliser bör ha uniformer som tydligt identifierar dem som polis för allmänheten, ger ett tillmötesgående intryck, och samtidigt är praktiska att använda. Ordningsvakter och väktare bör inte få ha uniformer som kan förväxlas med poliser. Civilklädda poliser måste givetvis inte ha uniformer.
För att hindra från den möjliga tolkningen att "civilpoliser ska avskaffas" som de andra yrkandena möjliggör.
2012-10-14, 09:54 #74
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P27-Y19:
att piratpartiet skall driva på för att ändra polisens värderingar av sin yrkesroll så det se sig som befolkningens tjänare med uppgift att hjälpa dem vid brott, skapa trygghet och förtroende för polisen och stoppa brottslingar i samhället.
Lång och knökig eller ej, denna formulering är bättre än att bara säga att något måste "förändras", för förändring kan ju ske i vilken riktning som helst.
2012-10-14, 09:55 #75
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P27-Y09:
att mötet antar ställningstagandet: "Kraftiga insatser göras för att förändra attityden inom poliskåren."
Hur attityden ska förändras måste konkretiseras.
2012-10-14, 10:00 #76
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P27-Y13:
att mötet antar ställningstagandet: "Sverige måste bli restriktivare med långa häktestider och restriktioner under häktningen."
FN:s tortyrkommitté (!) har kallat Sveriges långa häktningstider för "omänskligt och förnedrande" - därför är det extremt viktigt att göra något åt saken. Källa: TV4-nyheterna.
2012-10-14, 16:52 #77
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P27-Y31:
att mötet antar ställningstagandet: att förundersökningar som läggs ned med ingen, eller en väldigt undermålig undersökning, är ett stort samhällsproblem som behöver ses över för eventuella lag och/eller regelförändringar för att komma tillrätta med problemet.
Här är ett exempel av väldigt många. Det är väldigt vanligt att förundersökningar läggs ner utan ordentliga utredningar. Så ska det inte vara i ett rättssamhälle anser jag.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-14, 18:50 #78
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P27-Y31:
att mötet antar ställningstagandet: att förundersökningar som läggs ned med ingen, eller en väldigt undermålig undersökning, är ett stort samhällsproblem som behöver ses över för eventuella lag och/eller regelförändringar för att komma tillrätta med problemet.
Problemet är inte några lagar eller regler utan de ekonomiska resurserna till polis och åklagare. Sedan är det väl bra om fildelningsförundersökningar läggs ner så snabbt och ofta som möjligt?
2012-10-14, 19:29 #79
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P27-Y31:
att mötet antar ställningstagandet: att förundersökningar som läggs ned med ingen, eller en väldigt undermålig undersökning, är ett stort samhällsproblem som behöver ses över för eventuella lag och/eller regelförändringar för att komma tillrätta med problemet.
Problemet är inte några lagar eller regler utan de ekonomiska resurserna till polis och åklagare. Sedan är det väl bra om fildelningsförundersökningar läggs ner så snabbt och ofta som möjligt?
Jag tycker inte att dom ska få lägga ner på det sättet dom lägger ner och struntar i att utreda saker, oavsett hur mycket eller lite pengar dom har.
RikMattss avatar
2012-10-14, 21:29 #80
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P27-Y29:
att styrelsen återkommer till vårmötet 2013 med en mer heltäckande proposition om alkohol och droger där varje yrkande motiveras tydligt.
Jag är för en mera heltäckande politik på området, men tror att det är bäst om den växer fram och är därför mot en tidsplan och mot att styrelsen (ensam) skall ta fram den.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-15, 18:56 #81
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av xpndr Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P27-Y10:
att mötet antar ställningstagandet: "Användning och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk avkriminaliseras, utan att drogerna i sig för den skull legaliseras."
Här borde styrelsen specificera vilka typen av narkotika de menar eftersom skrivningen "enstaka doser narkotika för eget bruk" även inkluderar de substanser som är extremt lätt att överdosera och dö av (t.ex. GHB)

Så som skrivningen ser ut täcker den alltså in ALLA narkotikaklassade substanser, från marijuana/cannabis och hela väg till heroin.

Jag ogillar också styrelsens sett att lägga ihop frågor om narkotika med frågor om polisens arbetsmetoder. Även om jag till viss del kan förstå tankegången är det förvirrande och kan till och med ses som ett försök att "kuppa igenom" yrkandet.

Om styrelsen faktiskt är seriös med att avkriminalisera "enstaka doser narkotika för eget bruk" bör de lägga fram frågan i en separat proportion där de nyanserar sig lite mer gällande vilken typ av narkotika man menar.

Därför yrkar jag avslag på både P27-Y10 och P27-Y22
1) Om styrelsen försökt kuppa genom detta skulle vi inte ha ägnat huvuddelen av brödtexten åt att berätta att och förklara varför just detta förslag finns just här.

2) Jag tycker det är just här denna punkt ska ligga ifall vi över huvud taget ska ha åsikten. Som parti är vi djupt oense internt om harm reduction, och den typen av socialpolitik inte hör till våra profilfrågor. Det skulle därför vara DUMT och inbjuda till fortsatt käbbel mellan drogliberaler och oss drogstalinister ifall det lades en särskild proposition för att mejsla ut en heltäckande drogpolitik. Däremot är relativt eniga om behovet av bättre proportionalitet mellan polisens maktmedel och medborgarnas rättigheter- Även många av oss drogstalinister störs av polisens sätt att hantera förbudet mot innehav. Därför tycker jag att en placering av frågan på just detta ställe och i just detta sammanhang är det sätt att lösa frågan som bäst är ägnat att ge oss ett program som så många pirater som möjligt känner att de kan gå ut och slåss för i valrörelsen.

3) De tankar och förslag den nuvarande styrelsen har i denna fråga är redan presenterade. Vill medlemsmötet rösta ner det står det medlemsmötet fritt. Men ålägg i så fall inte styrelsen att göra om det på något annat sätt. Gör det själva, om ni vill att det ska se annorlunda ut!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, erik78se
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-15, 18:59 #82
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Som en av de drogliberaler Henrik pratar om håller jag med honom fullständigt. Vi kommer inte inom en snar framtid att hitta en bättre lösning som bägge grupper är överens om.

Det är sedan knappast heller en kompromiss som får duga för att vi inte hittar någonting bättre - det är ett riktigt bra första steg mot en sundare narkotikapolitik och mot en sundare syn på polisens möjligheter.

Om någon grupp vill exempelvis legalisera narkotika eller för den delen försöka inskränka på möjligheterna att få tag på narkotika, så är det en helt annan fråga som inte har med detta yrkande att göra.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-15, 19:03 #83
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P27-Y29:
att styrelsen återkommer till vårmötet 2013 med en mer heltäckande proposition om alkohol och droger där varje yrkande motiveras tydligt.
Styrelsen har redan kommit med det förslag styrelsen har i frågan, och ägnat huvuddelen av brödtexten i propositionen åt att motivera det. Detta yrkande är därför helt meningslöst.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
JPAndersons avatar
2012-10-15, 19:23 #84
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P27-Y10:
att mötet antar ställningstagandet: "Användning och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk avkriminaliseras, utan att drogerna i sig för den skull legaliseras."
Partiet är tyvärr djupt splittrad i det mesta som rör drogpolitiska frågor.
Med tanke på detta så befarar jag att ovanstående ställningstagande är alldeles för vagt formulerat och öppen för tolkning för att ge något större genomslag eller sammanslutning inom partiet kring frågan, än mindre utåt.

Jag yrkar avslag på ovanstående yrkande och uppmanar de som känner sig manade att börja fila på en mer ingående och bredare motion i ämnet inför vårmötet 2013 + att man även skapar en bredare debatt och förankring genom att posta sina förslag på tex. breddningsbloggen.
2012-10-15, 19:36 #85
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P27-Y29:
att styrelsen återkommer till vårmötet 2013 med en mer heltäckande proposition om alkohol och droger där varje yrkande motiveras tydligt.
Styrelsen har redan kommit med det förslag styrelsen har i frågan, och ägnat huvuddelen av brödtexten i propositionen åt att motivera det. Detta yrkande är därför helt meningslöst.
Andra partier har andra frågor, se mitt tidigare inlägg. Ni har inte gått igenom för och nackdelar med dom förslagen. Det vore rimligt till en proposition om alkohol och droger. Sen är även missbruk förknippat till hemlöshetsproblem. Så här skriver Uppdrag Granskning
Citat:
Minst 70 procent av de hemlösa har missbruksproblem, 35 procent har psykiska problem och en fjärdedel har både psykiska problem och missbruksproblem.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-15, 19:48 #86
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Jag som inte är knarkliberal, utan vill ha det som det är men förhindra att polisen har ett verktyg att trakassera folk med, röstar för styrelsens yrkande, men är inte så sugen på att PP har åsikter kring narkotikan som sådan. Då ålägger jag inte styrelsen att forma en narkotikapolitik.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-16, 08:24 #87
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Andra partier har andra frågor, se mitt tidigare inlägg. Ni har inte gått igenom för och nackdelar med dom förslagen. Det vore rimligt till en proposition om alkohol och droger.
Det du säger kontras direkt av

Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Som parti är vi djupt oense internt om harm reduction, och den typen av socialpolitik inte hör till våra profilfrågor. Det skulle därför vara DUMT och inbjuda till fortsatt käbbel mellan drogliberaler och oss drogstalinister ifall det lades en särskild proposition för att mejsla ut en heltäckande drogpolitik. Däremot är relativt eniga om behovet av bättre proportionalitet mellan polisens maktmedel och medborgarnas rättigheter- Även många av oss drogstalinister störs av polisens sätt att hantera förbudet mot innehav. Därför tycker jag att en placering av frågan på just detta ställe och i just detta sammanhang är det sätt att lösa frågan som bäst är ägnat att ge oss ett program som så många pirater som möjligt känner att de kan gå ut och slåss för i valrörelsen.
som du inte svarat på. Vilken del av ovanstående är det du inte håller med om?
Henrik Brändéns avatar
2012-10-16, 09:11 #88
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Andra partier har andra frågor, se mitt tidigare inlägg. Ni har inte gått igenom för och nackdelar med dom förslagen. Det vore rimligt till en proposition om alkohol och droger.
Eftersom socialpolitik inte tillhör våra kärnfrågor, och vi är djupt splittrade kring drogpolitiken tycker jag INTE att vi ska lägga en massa kraft på att utarbeta en proposition och sedan slåss om de frågorna. Vi ska istället använda den energin till att få en så bra politik som möjligt i de frågor vi är ense om, och därför kan driva enade och entusiastiskt.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis, JPAnderson
2012-10-25, 21:19 #89
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P27-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "Pistol bärs av poliser bara om särskilt behov föreligger."
Jag tycker den norska modellen verkar vara en bra kompromiss. Polisen i Norge är en av de få poliskårer i världen som i huvudsak uppträder obeväpnad, deras vapen förvaras på polisstationen eller i plomberad ask i polisbilen.
2012-10-25, 21:23 #90
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P27-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Fler patrullerande poliser istället för kameraövervakning."
Vi ska inte diktera hur polisen ska arbeta. De ska lägga sin tid på det som de anser vara mest effektivt för att förhindra och klara upp brott vilket sannolikt inte är mer patrullerande.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-28, 22:46 #91
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P27-Y17:
att mötet antar ställningstagandet: "Poliser ska ha rätt att bära pistol om deras arbetsuppgifter innebär behov av det."
Poliser bör bära vapen om de har arbetsuppgifter där de har behov av vapen. Vi får inte beröva polisen de arbetsredskap de behöver. Idag så är det ytterst sällsynt att en polis använder vapen öht så detta är inget problem.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-28, 22:55 #92
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P27-Y21:
att mötet antar ställningstagandet: "Sveriges åklagare och domstolar måste bli mera effektiva i att utreda och bestraffa brottslingar. Vi kan inte ha långa häktningstider och lång väntan på att ett fall skall behandlas i domstol."
Dagens långa häktningstider är tyvärr ett resultat av långsamt utredningsarbete med mycket ledtider. Man behöver effektivisera polis och domstolarna för att snabbare dra brottslingar inför rätta.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-28, 22:57 #93
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P27-Y10:
att mötet antar ställningstagandet: "Användning och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk avkriminaliseras, utan att drogerna i sig för den skull legaliseras."
Personer som missbrukar narkotika behöver vård. Att då bara se mellan fingrarna och inte göra något åt detta vore fel mot dessa människor samt gynnar de kriminella narkotikahandlarna.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-28, 23:00 #94
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P27-Y13:
att mötet antar ställningstagandet: "Sverige måste bli restriktivare med långa häktestider och restriktioner under häktningen."
Menlöst yrkande. Vi måste bekämpa grundorsaken till långa häktningstider och inte tro att långa häkningstider är någon som används för skojs skull.
Christoffer Eldengrips avatar
2012-10-30, 13:01 #95
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P27-Y09:
att mötet antar ställningstagandet: "Kraftiga insatser göras för att förändra attityden inom poliskåren."
lät ju minst sagt hmm genomtänkt
infallsvinkels avatar
2012-10-30, 16:16 #96
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P27-Y17:
att mötet antar ställningstagandet: "Poliser ska ha rätt att bära pistol om deras arbetsuppgifter innebär behov av det."
Även om jag förstår intentionen med detta yrkande, blir det bara konstigt formulerat eftersom polisen (förstås) redan har denna rättighet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis, Henry Rouhivuori, JPAnderson, Tommten
2012-11-01, 15:35 #97
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P27-Y18:
att mötet antar ställningstagandet: "Utredningar av övergrepp och övertramp begångna i tjänsten av poliser skall hanteras av annan myndighet än polisen. "
Ska vara en självklarhet kan tyckas.
Anton Nordenfurs avatar
2012-11-04, 07:25 #98
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P27-Y29:
att styrelsen återkommer till vårmötet 2013 med en mer heltäckande proposition om alkohol och droger där varje yrkande motiveras tydligt.
Om styrelsen ser ett uppenbart behov av en proposition kommer styrelsen att lägga en sådan. Om en medlem märker att styrelsen inte verkar tillkännage detta i sina protokoll kan den antingen fråga styrelsen informellt, eller genom trepiratsregeln kräva att styrelsen tar upp frågan på ett möte.

Om en medlem däremot väldigt gärna vill se vissa frågor resas tror jag det säkraste är att argumentera för dem på Breddningsbloggen alternativt själv skriva en motion till vårmötet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén, Henry Rouhivuori, JPAnderson
2012-11-04, 13:27 #99
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P27-Y07:
att mötet antar ställningstagandet: "Poliskårens befogenheter måste ses över."
Alldeles för vagt, min första tanke när jag såg yrkandet var jasså.
2012-11-04, 13:29 #100
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P27-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "Pistol bärs av poliser bara om särskilt behov föreligger."
Hur ska en polisr som larmas för en utryckning kunna veta om situationen kräver vapen eller ej? Ska de först åka och kolla läget och sedan åka tillbaka efter vapen om det behövs?
Henry Rouhivuoris avatar
2012-11-04, 13:31 #101
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av L_Holmgren Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P27-Y07:
att mötet antar ställningstagandet: "Poliskårens befogenheter måste ses över."
Alldeles för vagt, min första tanke när jag såg yrkandet var jasså.
Det är meningen att samla alla ställningstaganden och utarbeta sakpolitik av dem. Då ser jag inget fel att mötet bifaller yrkandet, utan snarare är bra, annars kan inte vi ha den åsikten.
Christoffer Eldengrips avatar
2012-11-04, 20:00 #102
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P27-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "Pistol bärs av poliser bara om särskilt behov föreligger."
att mötet antar ställningstagandet: "Pistol bärs av poliser bara om tjänsten kräver det."

Vore i mitt tycke ett bättre förslag
Christoffer Eldengrips avatar
2012-11-04, 20:02 #103
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P27-Y07:
att mötet antar ställningstagandet: "Poliskårens befogenheter måste ses över."
En översyn krävs på vissa områden behövs ytterligare befogenheter och på andra måste befogenheterna åtstramas
AndersLindbäcks avatar
2012-11-04, 20:18 #104
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Då ser jag inget fel att mötet bifaller yrkandet, utan snarare är bra, annars kan inte vi ha den åsikten.

Det stämmer inte. Om medlemsmötet inte tar något beslut i en fråga så kan alltid partistyrelsen utgående från vårt principprogram ta fram en ståndpunkt i frågan.

Partistyrelsen har den rätten.
Christoffer Eldengrips avatar
2012-11-04, 20:22 #105
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P27-Y05:
att mötet antar ställningstagandet: "Mjukare uniformering av poliser, ordningsvakter och väktare."
Rösta avslag! De som står bakom kan komma med ett förtydligande inför nästa möte på vad som i det nuvarande uniformsreglerna som är fel och vad som behöver åtgärdas i vilken riktning.
2012-11-04, 20:31 #106
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P27-Y05:
att mötet antar ställningstagandet: "Mjukare uniformering av poliser, ordningsvakter och väktare."
Rösta avslag! De som står bakom kan komma med ett förtydligande inför nästa möte på vad som i det nuvarande uniformsreglerna som är fel och vad som behöver åtgärdas i vilken riktning.
Det förklaras här: http://breddning.piratpartiet.se/201...tolerna-hemma/
Henry Rouhivuoris avatar
2012-11-04, 20:36 #107
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Det stämmer inte. Om medlemsmötet inte tar något beslut i en fråga så kan alltid partistyrelsen utgående från vårt principprogram ta fram en ståndpunkt i frågan.

Partistyrelsen har den rätten.
Då antar jag att styrelsen 2013 använder den rätten på bästa möjliga sätt när och där den finner det nödvändigt.
2012-11-04, 23:30 #108
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P27-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Fler patrullerande poliser istället för kameraövervakning."
Vi ska inte diktera hur polisen ska arbeta. De ska lägga sin tid på det som de anser vara mest effektivt för att förhindra och klara upp brott vilket sannolikt inte är mer patrullerande.
Jag ser mer yrkandet som ett argument mot ett kameraövervakningssamhälle, och det tycker jag att det är bra att vi är emot.
2012-11-04, 23:33 #109
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P27-Y07:
att mötet antar ställningstagandet: "Poliskårens befogenheter måste ses över."
Jaha? Och sen då? Vad vill vi ådstakomma med detta?
Henry Rouhivuoris avatar
2012-11-04, 23:36 #110
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P27-Y07:
att mötet antar ställningstagandet: "Poliskårens befogenheter måste ses över."
Jaha? Och sen då? Vad vill vi ådstakomma med detta?
Vi ser över poliskårens befogenheter från riksdagen med de resurser som hör till det lagstiftande uppdraget.
2012-11-05, 00:16 #111
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Vi ser över poliskårens befogenheter från riksdagen med de resurser som hör till det lagstiftande uppdraget.
I vilket syfte?
Henry Rouhivuoris avatar
2012-11-05, 00:21 #112
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
I vilket syfte?
Om någon del av poliskårens befogenheter står i strid med vårt princip och partiprogram.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-11-05, 00:25 #113
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Om någon del av poliskårens befogenheter står i strid med vårt princip och partiprogram.
Så rättar vi till det.

Vi har levererat vad vi gick till val på och samtidigt gjort en förbättring där det krävdes.
2012-11-05, 04:32 #114
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag ser mer yrkandet som ett argument mot ett kameraövervakningssamhälle, och det tycker jag att det är bra att vi är emot.
Jag håller med om att det är bra att vara emot kameraövervakning, men vi behöver inte tvinga polisen att patrullera ändå. Det hade varit bättre att säga nej till kameraövervakning och sedan låta polisen bestämma vad (om något) de vill göra istället.
2012-11-05, 04:33 #115
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk -
Nu har vi massa dumma ställningstagande som säger att vi tror det är jättebra med patrullerande poliser vilket är okunnigt.
2012-11-07, 15:56 #116
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P27-Y22:
att att mötet antar ställningstagandet: "Användning och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk avkriminaliseras, utan att drogerna i sig för den skull legaliseras.

Omyndiga personer som påträffas med narkotika ska anmälas till socialtjänsten, via dem kan de få hjälpa att bli kvitt sitt narkotikabruk.

Myndiga personer som påträffas med narkotika informeras angående möjligheter till missbruksvård. Det är upp till den enskilde att ta kontakt med vårdande instanser.
Narkotika är ett socialt problem - inte ett kriminellt. Bör bekämpas som ett också.
Megitts avatar
2012-11-07, 18:18 #117
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk [bifallen] -
Citat:
Ursprungligen postat av jpettersson19 Visa inlägg
Jag gillar yrkande P27-Y22:
att att mötet antar ställningstagandet: "Användning och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk avkriminaliseras, utan att drogerna i sig för den skull legaliseras.

Omyndiga personer som påträffas med narkotika ska anmälas till socialtjänsten, via dem kan de få hjälpa att bli kvitt sitt narkotikabruk.

Myndiga personer som påträffas med narkotika informeras angående möjligheter till missbruksvård. Det är upp till den enskilde att ta kontakt med vårdande instanser.
Narkotika är ett socialt problem - inte ett kriminellt. Bör bekämpas som ett också.
Narkotikaproblem kan ha både sociala och kriminella orsaker och leder ofta till sociala och/eller kriminella problem och bör bekämpas både polisiärt och socialt.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
2012-11-08, 17:45 #118
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P27-Y22:
att mötet antar ställningstagandet: "Användning och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk avkriminaliseras, utan att drogerna i sig för den skull legaliseras.

Omyndiga personer som påträffas med narkotika ska anmälas till socialtjänsten, via dem kan de få hjälpa att bli kvitt sitt narkotikabruk.

Myndiga personer som påträffas med narkotika informeras angående möjligheter till missbruksvård. Det är upp till den enskilde att ta kontakt med vårdande instanser.
Medialt riskabelt? Kanske. Tapp av röster på kort sikt? Möjligen. Tillströmning av nya väljare? Ja, i stor utsträckning och dessutom människor som är fundamentalt påverkade av den nuvarande lagstiftningen och som vurmar specifikt för denna fråga. Mycket bra initiativ och dessutom ett viktigt steg i stärkandet av rättsväsendets auktoritet, som det är nu infinner sig en känsla av hopplöshet, en känsla av att man som enskild person inte kan hävda sig. Jag visste redan innan ni valde linje i denna fråga att det skulle bli såhär och jag kunde inte haft mer rätt, och naturligtvis till min oändligt stora tacksamhet. Tack för att ni gör det möjligt för mig att engagera mig!
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com