Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B06: Reglering av bankverksamhet

Banker har idag en samhällskritisk funktion. Om en tillräckligt stor bank hamnar på obestånd uppstår en finanskris på nationell eller till och med global nivå. Regeringar och centralbanker måste rycka ut för att rädda banken.

För närvarande behandlas ett förslag från EU-kommissionen i EU-parlamentet som avser att på EU-nivå reglera bankerna och införa en bank-union. Europeiska Centralbanken är tänkt att bli tillsysnmyndighet för alla banker inom EU.

Den moderate parlamentarikern Gunnar Hökmark är parlamentets rapportör i frågan. Hans inställning är att kommissionens förslag i stort sett är bra. Förslaget handlar om högre krav på kapitaltäckningsgrad och andra åtgärder som inriktar sig på bankernas likviditet.

Förslaget saknar dock en djupare analys av banksystemets problem och tar därför inte ställning till bankernas hantering av risk. Man försöker hitta åtgärder mot den nu rådande krisen utan att tänka framåt och förhindra framtida sammanbrott.

I de flesta stora banker sysslar man idag med en uppsjö av olika verksamheter. Man har betalningsförmedling och kapitalförvaltningstjänster. Man sköter aktie- och valutahandel åt kunder. Man har in- och utlåning av pengar. Dessutom handlar bankerna med värdepapper och valutor i egen räkning. De kan också vara utfärdare av optioner och lämna garantier i nyemissioner och företagsaffärer.

Det gör att man får ett antal missförhållanden som skulle behöva rättas till.
  • Genom att banken handlar med värdepapper och valutor i egen räkning så har man en intressekonflikt i sin hantering av kapitalförvaltning för sina kunder. Det är t.ex. vanligt att banker gör aktieaffärer mellan kunders depåer och sitt eget innehav. Man kan då inom vissa gränser manipulera den kurs som kunden handlar till.
  • För privatkunders insatta pengar har banken en statlig insättningsgaranti. Man har också en implicit uppbackning av staten genom att man är för stor för att få gå omkull. Det gör att banken har en säkerhet i botten som gör att man kan ta ännu högre risker. Går det bra så tjänar man massor av pengar, går det dåligt så räddas banken av staten.
Det finns därför behov av en reglering som separerar bankernas risktagande i affärer med värdepapper och valutor från verksamheten som tillhandahåller finansiella tjänster åt kunder och verksamheten som skyddas av den statliga lånegarantin.


Det betyder inte att en bankunion är lösningen, men en gemensam reglering på EU-nivå, i form av ett direktiv skulle vara en bra åtgärd.


Jag anser att ett ställningstagande i enlighet med mina att-satser skulle vara en bra del av Piratpartiets breddning. Det är en aktuell fråga som berör många människor. Vi kan ta en radikal ståndpunkt där vi angriper problemets rötter i stället för att behandla symptom. Eftersom frågan behandlas i EU-parlamentet har vi dessutom möjlighet att driva vår politik i beslutande instans.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Jacob Hallén

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: Jacob Hallén Yrkande B06-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 12 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet tar ställning mot en Europeisk bankunion.

Se resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande B06-Y02 (Bortröstad)
Av: Jacob Hallén


Av: Jacob Hallén Yrkande B06-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 11 personer gillar    1 personer ogillar

att Piratpartiet ska driva en politik där banker och finansinstitut som har inlåning som omfattas av bankgaranti ska förbjudas att handla med värdepapper och valutor i egen räkning.

Se resultat från tidigare voteringarAv: Jacob Hallén Yrkande B06-Y04 (Motionens ursprungliga yrkande) 8 personer gillar    1 personer ogillar

att Piratpartiet ska driva en politik där banker och finansinstitut som för kunders räkning gör transaktioner i värdepapper och valutor ska förbjudas att göra sådana transaktioner i egen räkning.

Se resultat från tidigare voteringarTilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande B06-Y05 (Bortröstad)
Av: Megitt


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2012-10-02, 17:16 #2
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B06-Y04:
att Piratpartiet ska driva en politik där banker och finansinstitut som för kunders räkning gör transaktioner i värdepapper och valutor ska förbjudas att göra sådana transaktioner i egen räkning.
Det finns faktiskt en positiv sida av detta och det är när ett finansinstiteut förbinder sig att hålla likviditet i marknaden för en aktie. Ett förbud skulle kraftigt försvåra för nystartade företag
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 18:56 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B06-Y02:
att Piratpartiet tar ställning för en reglering av bankverksamhet genom ett EU-direktiv.
Så är det redan idag. Slår in öppna dörrar.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 18:58 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion B06: Reglering av bankverksamhet -
Citat:
Ursprungligen postat av Sennah Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B06-Y04:
att Piratpartiet ska driva en politik där banker och finansinstitut som för kunders räkning gör transaktioner i värdepapper och valutor ska förbjudas att göra sådana transaktioner i egen räkning.
Det finns faktiskt en positiv sida av detta och det är när ett finansinstiteut förbinder sig att hålla likviditet i marknaden för en aktie. Ett förbud skulle kraftigt försvåra för nystartade företag
Det kommer finnas många mäklare som då kommar kunna erbjuda denna tjänsten. Behöver inte skötas av bank.
2012-10-04, 14:45 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B06: Reglering av bankverksamhet -
Jag gillar din motion vad den tar upp och på sättet den är skriven, men jag ogillar yrkandena.

Därmed avslag samtliga yrkanden.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-04, 14:52 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion B06: Reglering av bankverksamhet -
Intressant. Spontant bifall till samtliga yrkanden.

Piratpartiet skall våga ta tag i ekonomiska frågor, speciellt i hur man förhindrar att en kris uppkommer.
Megitts avatar
2012-10-04, 21:59 #7
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B06-Y05:
att Piratpartiet verkar för att

1. Aktieägare i banker som är på obestånd och kräver penningtillskott åläggs att skjuta till kapital i förhållande till sin ägarandel.

2. Om de inte kan eller vill skjuta till kapital tvingas man istället avstå sitt aktieinnehav till den statliga fond eller bank som skjuter till kapitalet.
Om en tillräckligt stor bank hamnar på obestånd uppstår en finanskris på nationell eller till och med global nivå. Regeringar och centralbanker måste rycka ut för att rädda banken.

För privatkunders insatta pengar har banken en statlig insättningsgaranti. Man har också en implicit uppbackning av staten genom att man är för stor för att få gå omkull. Det gör att banken har en säkerhet i botten som gör att man kan ta ännu högre risker. Går det bra så tjänar man massor av pengar, går det dåligt så räddas banken av staten.

Det är orimligt att bankernas ägare står skadelösa när de missköter sitt företag.
Antingen får ägarna skjuta till det kapital som krävs eller skänka sina aktier till den som skjuter till pengarna. Detta ger dem den risk de behöver för att inte spekulera med samhällsekonomin.
2012-10-07, 08:17 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B06: Reglering av bankverksamhet -
Citat:
Ursprungligen postat av Megitt Visa inlägg
Jag har lagt yrkande B06-Y05:
att Piratpartiet verkar för att

1. Aktieägare i banker som är på obestånd och kräver penningtillskott åläggs att skjuta till kapital i förhållande till sin ägarandel.

2. Om de inte kan eller vill skjuta till kapital tvingas man istället avstå sitt aktieinnehav till den statliga fond eller bank som skjuter till kapitalet.
Om en tillräckligt stor bank hamnar på obestånd uppstår en finanskris på nationell eller till och med global nivå. Regeringar och centralbanker måste rycka ut för att rädda banken.

För privatkunders insatta pengar har banken en statlig insättningsgaranti. Man har också en implicit uppbackning av staten genom att man är för stor för att få gå omkull. Det gör att banken har en säkerhet i botten som gör att man kan ta ännu högre risker. Går det bra så tjänar man massor av pengar, går det dåligt så räddas banken av staten.

Det är orimligt att bankernas ägare står skadelösa när de missköter sitt företag.
Antingen får ägarna skjuta till det kapital som krävs eller skänka sina aktier till den som skjuter till pengarna. Detta ger dem den risk de behöver för att inte spekulera med samhällsekonomin.
Förnuftigt tänkt men jag tror att de flesta aktieägare helt enkelt då inte kommer att skuta till något kapital och hellre bli av med aktierna. I slutändan så finns det fortfarande inte någon risk-medvetenhet för aktieägarna med denna lösning.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-07, 13:09 #9
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B06-Y05:
att Piratpartiet verkar för att

1. Aktieägare i banker som är på obestånd och kräver penningtillskott åläggs att skjuta till kapital i förhållande till sin ägarandel.

2. Om de inte kan eller vill skjuta till kapital tvingas man istället avstå sitt aktieinnehav till den statliga fond eller bank som skjuter till kapitalet.
Jag har gett förslag till hur man löser detta problemet i min motion B33. Detta förslag kommer inte lösa problemet då staten inte ger pengar till bankerna utan vanligvis bara lånar dem till bankerna så detta förslag till lösning - löser inget.
2012-10-07, 21:07 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B06: Reglering av bankverksamhet -
Citat:
Ursprungligen postat av Sennah Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B06-Y04:
att Piratpartiet ska driva en politik där banker och finansinstitut som för kunders räkning gör transaktioner i värdepapper och valutor ska förbjudas att göra sådana transaktioner i egen räkning.
Det finns faktiskt en positiv sida av detta och det är när ett finansinstiteut förbinder sig att hålla likviditet i marknaden för en aktie. Ett förbud skulle kraftigt försvåra för nystartade företag
Det här är inte ett problem. Finansinstitut som handlar i egen räkning har fortfarande rätt att hålla likviditeten i marknaden. Det är en helt annan uppgift än att förvalta andra människor pengar.
2012-10-07, 21:20 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B06: Reglering av bankverksamhet -
Jag vill kommentera mon motion ytterligare.

En uppdelning av bankfunktioner som jag förelsår kommer att sänka bankernas lönsamhet. Det är en förväntad effekt av förslaget. En bank som fokuserar på ut- och inlåning kommer att ha en mycket låg risknivå och därför kommer lönsamheten att vara låg. Man tjänar i princip bara pengar på skillnaden mellan inlåningsränta och utlåningsränta, plus diverse avgifter.

Det här är bra, för det gör den här typen av banker olämpliga som börsnoterade företag. Vinsterna är för låga och utvecklingspotentialen för liten för att bankerna ska locka investerare som vill tjäna pengar på kort sikt.

De banker som inriktas mot att bli investeringsbanker kommer att se sin risk öka enormt, eftersom de inte kommer att ha spararnas kapital och bankgarantin som en stabil buffert i botten. Det finns redan sådana institut, och under de senaste 2 åren har Carnegie och Hagströmmer & Qviberg gått omkull på grund av för högt risktagande.

Det här är också bra. Spelplanen idag är inte jämn. De tunga affärsbankerna är skyddade av spararnas kapital medan andra finansinstitut lever ett osäkrare liv. Genom att göra förhållandena mer lika kommer de sämsta alternativen att gå under och de bättre att överleva.
Megitts avatar
2012-10-07, 23:33 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B06: Reglering av bankverksamhet -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B06-Y05:
att Piratpartiet verkar för att

1. Aktieägare i banker som är på obestånd och kräver penningtillskott åläggs att skjuta till kapital i förhållande till sin ägarandel.

2. Om de inte kan eller vill skjuta till kapital tvingas man istället avstå sitt aktieinnehav till den statliga fond eller bank som skjuter till kapitalet.
Jag har gett förslag till hur man löser detta problemet i min motion B33. Detta förslag kommer inte lösa problemet då staten inte ger pengar till bankerna utan vanligvis bara lånar dem till bankerna så detta förslag till lösning - löser inget.
Det är klart att det löser problemet.

Idag lånar staten ut pengar, banken räddas. gör vinst och betalar tillbaka.
med mitt förslag: ägarna betalar, banken räddas ger vinst och sen utdelning, eller ägarna avstår aktierna, staten betalar räddar banken som ger vinst till staten.

Antingen slipper staten en räntekostnad eller så vinner den ett företag, det är ju jättebra jämfört med dagens system. Den som investerar i bankaktier måste vara beredd att ta en risk precis som för andra aktier.

Ditt förslag b33 Y03 skjuter över risken från staten till bankkunderna, medan mitt förslag skjuter över risken från staten till bankägarna.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-08, 00:53 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion B06: Reglering av bankverksamhet -
Citat:
Ursprungligen postat av Megitt Visa inlägg

Ditt förslag b33 Y03 skjuter över risken från staten till bankkunderna, medan mitt förslag skjuter över risken från staten till bankägarna.
I ditt förslag så går bankunderna i personlig konkurs och tvingas till skuldsanering och leva 5 år på existensminimum om det blir problem. I mitt så överlever de med kreditförluster som följd.

I ditt förslag kan övervärderna på bostäder fortsätta finnas, i mitt förslag minskar övervärdena på bostäder så att vanlig folk lättare kan köpa bostad.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-08, 00:55 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B06: Reglering av bankverksamhet -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
I ditt förslag så går bankkunderna med stora bostadslån i personlig konkurs och tvingas till skuldsanering och leva 5 år på existensminimum om det blir problem. I mitt så kommer de undan med endast kreditförluster som följd.

I ditt förslag kan övervärderna på bostäder fortsätta finnas, i mitt förslag minskar övervärdena på bostäder så att vanlig folk lättare kan köpa bostad.
Fixade stavfel. (dumt att man inte får fixa det)
Megitts avatar
2012-10-08, 01:18 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion B06: Reglering av bankverksamhet -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
I ditt förslag så går bankunderna i personlig konkurs och tvingas till skuldsanering och leva 5 år på existensminimum om det blir problem. I mitt så överlever de med kreditförluster som följd.

I ditt förslag kan övervärderna på bostäder fortsätta finnas, i mitt förslag minskar övervärdena på bostäder så att vanlig folk lättare kan köpa bostad.
Hur sjutton skulle bankkunderna skadas med mitt förslag? Antingen räddar aktieägarna banken med nytillskott av kapital eller så tar staten över banken och chicken run effekten uteblir.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-08, 01:27 #16
Inte uppkopplad
Sv: Motion B06: Reglering av bankverksamhet -
Citat:
Ursprungligen postat av Megitt Visa inlägg
Hur sjutton skulle bankkunderna skadas med mitt förslag? Antingen räddar aktieägarna banken med nytillskott av kapital eller så tar staten över banken och chicken run effekten uteblir.
Bankkunderna har lånat till sin bostad till 100% och när det blir lågkunjunktur och de förlorar jobbet och inte längre kan betala sina lån och tvingas sälja till underpriser och då inte får tillbaka tillräckligt för att betala tillbaka lånet och därmed går i personlig konkurs.

Dessa kunder är det som ger bankerna kreditförluster som gör att de då går och kräver stöd från staten in för att överleva. (först här kommer ditt räddningförslag in och påverka - när alla låntagarna redan har förlorat sina jobb och sina bostäder och sitter med skulder de inte kan betala)
Megitts avatar
2012-10-08, 01:33 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion B06: Reglering av bankverksamhet -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Bankkunderna har lånat till sin bostad till 100% och när det blir lågkunjunktur och de förlorar jobbet och inte längre kan betala sina lån och tvingas sälja till underpriser och då inte får tillbaka tillräckligt för att betala tillbaka lånet och därmed går i personlig konkurs.

Dessa kunder är det som ger bankerna kreditförluster som gör att de då går och kräver stöd från staten in för att överleva. (först här kommer ditt räddningförslag in och påverka - när alla låntagarna redan har förlorat sina jobb och sina bostäder och sitter med skulder de inte kan betala)
Denna motionen handlar inte om bostadslån, utan den diskussionen tas bäst i B33.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-08, 01:46 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion B06: Reglering av bankverksamhet -
Citat:
Ursprungligen postat av Megitt Visa inlägg
Denna motionen handlar inte om bostadslån, utan den diskussionen tas bäst i B33.
Ditt yrkande B06-Y05 handlar om när banker hamnar på obestånd. Detta sker ofta via bostadsspekulationer. Så det är naturligt att diskutera orsakerna till obestånd för att se hur man löser dem på olika sätt.

Om det inte var din mening så borde du begränsat ditt yrkande till att bara handla om obestånd som inte innefatter bostäder.
Megitts avatar
2012-10-08, 01:54 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion B06: Reglering av bankverksamhet -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Ditt yrkande B06-Y05 handlar om när banker hamnar på obestånd. Detta sker ofta via bostadsspekulationer. Så det är naturligt att diskutera orsakerna till obestånd för att se hur man löser dem på olika sätt.

Om det inte var din mening så borde du begränsat ditt yrkande till att bara handla om obestånd som inte innefatter bostäder.
Våra svenska banker verkar mest hamna på obestånd pga investeringar i chockterapi-baltikum och återbelåning i amerikanska banker snarare än pga svenska bostadspriser.

Dessutom är det illvilligt att kalla fenomenet folk som lånar pengar för att köpa en lägenhet för bostadsspekulation
AndersLindbäcks avatar
2012-10-08, 02:03 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion B06: Reglering av bankverksamhet -
Citat:
Ursprungligen postat av Megitt Visa inlägg
Våra svenska banker verkar mest hamna på obestånd pga investeringar i chockterapi-baltikum och återbelåning i amerikanska banker snarare än pga svenska bostadspriser.

Dessutom är det illvilligt att kalla fenomenet folk som lånar pengar för att köpa en lägenhet för bostadsspekulation

Att låna till en med bostad till 100% med målet att sälja den dyrare för att bostadspriserna hela tiden gått upp de senaste åren - har inte förstått att bostadspriser även kan gå ner det är spekulation även om den som gör det kanske inte ens vet om att det är spekulation. Man spekulerar i en prisuppgång på bostäder som helt bekostas av andra människors pengar.


Baltikum var överspekulation i bostäder där svenska banker ivrigt lånade ut pengar. Överbelåningen i amerikanska banker var pga sub-prime-skandalen - dvs överutlåning till bostäder med dåliga säkerhet som om de hade perfekt säkerhet.


Gissar att du var för ung för att vara med om 90-tals krisen här i sverige - det var överspekulation i svenska bostäder som gällde då och många blev rika på bostäder - de som sålde i tid - men även en del rätt fattiga.

Penser förlorade sin del av Nordbanken som köptes upp helt av staten pga svindlande bostadsaffärer med mycket stora kreditförluster. Så utan en bostadsbubbla så hade vi aldrig haft svenska staten som sådan storägare av Nordea.
Megitts avatar
2012-10-08, 02:24 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion B06: Reglering av bankverksamhet -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Att låna till en med bostad till 100% med målet att sälja den dyrare för att bostadspriserna hela tiden gått upp de senaste åren - har inte förstått att bostadspriser även kan gå ner det är spekulation även om den som gör det kanske inte ens vet om att det är spekulation. Man spekulerar i en prisuppgång på bostäder som helt bekostas av andra människors pengar.


Baltikum var överspekulation i bostäder där svenska banker ivrigt lånade ut pengar. Överbelåningen i amerikanska banker var pga sub-prime-skandalen - dvs överutlåning till bostäder med dåliga säkerhet som om de hade perfekt säkerhet.


Gissar att du var för ung för att vara med om 90-tals krisen här i sverige - det var överspekulation i svenska bostäder som gällde då och många blev rika på bostäder - de som sålde i tid - men även en del rätt fattiga.

Penser förlorade sin del av Nordbanken som köptes upp helt av staten pga svindlande bostadsaffärer med mycket stora kreditförluster. Så utan en bostadsbubbla så hade vi aldrig haft svenska staten som sådan storägare av Nordea.
Jag är 41 så visst var jag med, men jag bodde i hyreslägenhet på den tiden, så jag var inte med och spekulerade. Men jag hävdar envist att bostäder inte är något man spekulerar i, det är något man anskaffar för att nyttja som bostad.

Fastigheter däremot var det helt klart en massa spekulationer i på 90-talet.
Sen gillar jag ju att staten tog över aktier i PK-banken som jag gärna vill kalla den för så hette den när jag öppnade konto på posten när jag var liten.
JorgenLs avatar
2012-10-10, 22:27 #22
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B06-Y01:
att Piratpartiet tar ställning mot en Europeisk bankunion.
En bankunion är ytterligare ett steg mot en federal EU-stat, och det finns inget folkligt stöd för det.
RikMattss avatar
2012-10-14, 22:04 #23
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B06-Y03:
att Piratpartiet ska driva en politik där banker och finansinstitut som har inlåning som omfattas av bankgaranti ska förbjudas att handla med värdepapper och valutor i egen räkning.
Egentligen kunde man vara ännu radikalare och verka för ett inrättande av en statlig betalningsförmedling för privatpersoner utanför bankernas kontroll (och då utan inblandning av "skuldpengar").

Jag är ganska säker på att det kommer som motion till våren.
2012-10-14, 23:14 #24
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B06-Y01:
att Piratpartiet tar ställning mot en Europeisk bankunion.
Ja en EU bankunion vore en katastrof
2012-10-14, 23:16 #25
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B06-Y02:
att Piratpartiet tar ställning för en reglering av bankverksamhet genom ett EU-direktiv.
Jag tror inte att det gagnar oss att göra denna reglering central. Möjligen som det är nu med minimikrav. Personligen ser jag att det är viktigt att Sverige går före här
2012-10-14, 23:18 #26
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B06-Y03:
att Piratpartiet ska driva en politik där banker och finansinstitut som har inlåning som omfattas av bankgaranti ska förbjudas att handla med värdepapper och valutor i egen räkning.
Det låter bra, men det är helt omöjligt.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-15, 01:49 #27
Inte uppkopplad
Sv: Motion B06: Reglering av bankverksamhet -
Citat:
Ursprungligen postat av duke_h3 Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B06-Y03:
att Piratpartiet ska driva en politik där banker och finansinstitut som har inlåning som omfattas av bankgaranti ska förbjudas att handla med värdepapper och valutor i egen räkning.
Det låter bra, men det är helt omöjligt.
Inte alls - detta var lag i t.ex. USA under lång tid - men togs bort och de fick dagens kris så nu vill många ha tillbaka detta. Så ett sådant system fungerar och kan införas i Sverige med.
Christoffer Eldengrips avatar
2012-10-30, 09:16 #28
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B06-Y05:
att Piratpartiet verkar för att

1. Aktieägare i banker som är på obestånd och kräver penningtillskott åläggs att skjuta till kapital i förhållande till sin ägarandel.

2. Om de inte kan eller vill skjuta till kapital tvingas man istället avstå sitt aktieinnehav till den statliga fond eller bank som skjuter till kapitalet.
Dåligt Skulle främst drabba småspararna som redan fått det kärvt när banken inte låter dem ta ut sina pengar
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com