Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B09: Elevutvärderingar i skolan

Det här tycker jag är bra informationspolitik, där eleverna skulle få ett paket av inflytande, insyn, medbestämmande och dessutom kunna få vara anonym.
  • I slutet på alla kurser så skall alla elever få delta i en utvärdering där eleverna kan ge betyg på olika moment i kursen, ge kommentarer om vad som är/var problematiskt och ge förändringsförslag för framtiden.
  • Alla elever som deltar i utvärderingarna ska få vara anonyma.
  • Eleverna ska kunna komma åt och läsa sammanställningen av utvärderingen med kommentarer.
  • I början av kursen ska eleverna få ta del av förra årets kritik och utvärdering, så de har något att jämföra med under kursens gång för att se om det blivit någon förbättring. Har det blivit förbättring från förra året så ser eleverna att deras röst faktiskt kan göra skillnad. Det är viktigt.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Tommten

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: AndersLindbäck Yrkande B09-Y04 (Motyrkande) 7 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet anser att skollagens krav på medinflytande bör följas bättre av skolor. Lagen säger

Inflytande och samråd

Allmänt om barnens och elevernas inflytande

9 § Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.

Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och underlättas.

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B09-Y01 (Tillbakadraget)
Av: Tommten
Tillbakadraget yrkande B09-Y02 (Tillbakadraget)
Av: Tommten
Tillbakadraget yrkande B09-Y03 (Jämkad med yrkande B09-Y04)
Av: Tommten


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 19:01 #2
Inte uppkopplad
Sv: Motion B09: Elevutvärderingar i skolan -
På vilket sätt ger detta medbestämmande ?
2012-10-03, 00:47 #3
Inte uppkopplad
Sv: Motion B09: Elevutvärderingar i skolan -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
På vilket sätt ger detta medbestämmande ?
Eleverna får en god möjlighet att framföra sina synpunkter på vad som bör förbättras som skolorna rimligtvis förhåller sig till då dom också vill förbättra för eleverna på sin skola. Att andra elever också kan kolla om skolan har struntat i dom synpunkterna eleverna från föregående årskuller tagit upp ger ytterligare incitament att inte strunta i vad eleverna säger. Du kan anse att det inte är något som bör klassas som "medbestämmande" om du vill.

Då jag själv har gått på en skola som använde sig av liknande utvärderingsmöjligheter kan jag säga att våra åsikter i utvärderingarna gjorde skillnad, vilket gav en tydlig känsla av medbestämmande bland eleverna.
Megitts avatar
2012-10-04, 22:07 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion B09: Elevutvärderingar i skolan -
Pratar vi om grundskolan här? Vilka årskurser rör det sig om? Vad är en kurs?
Jag tycker det är lite oklart och kan därför inte ta ställning för det, utan tycker mest det verkar ta onödig tid från undervisningen om mina barn skall fylla i en massa utvärderingar istället för att lära sig saker.
2012-10-04, 22:59 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B09: Elevutvärderingar i skolan -
Citat:
Ursprungligen postat av Megitt Visa inlägg
Pratar vi om grundskolan här? Vilka årskurser rör det sig om? Vad är en kurs?
Jag tycker det är lite oklart och kan därför inte ta ställning för det, utan tycker mest det verkar ta onödig tid från undervisningen om mina barn skall fylla i en massa utvärderingar istället för att lära sig saker.
Du kan ha rätt i att det var lite otydligt. För mig så var det en yrkeshögskola, men jag skulle gärna ha velat haft något liknande när jag gick ifrån 7an och uppåt.

Det skulle förstås vara frivilligt, inte obligatoriskt. Det handlar om att ge möjligheten att kunna förbättra, lite som den mentatlitet vi har i partiet att vi hjälps åt med att förbättra saker kollaberativt i piratepad och så vidare.

Alla kan ha goda idéer. Det är bra att låta eleverna få en bra möjlighet att framföra sina goda idéer på förbättringsförslag. Jag tycker inte att det är slöseri på tid.
2012-10-05, 14:42 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion B09: Elevutvärderingar i skolan -
Iden är god MEN det bör nog vara ifrån och med högstadiet, vad händer om eleverna gör dessa utvärderingar och resultatet ifrån dessa ignoreras av lärare och skolledning.

Den är positiv detta yrkanden men känner att den tillför inte partiet något.
Kan lika gärna yrka bifall som avslag och hellre fria än fälla så bifall
!
2012-10-05, 15:57 #7
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B09-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: Att Piratpartiet för att ge eleverna möjlighet att både ta del av andras förbättringsförslag och ge eleverna en möjlighet att bidra med egna goda idéer och förbättringarsförslag, skall verka för att man från årskurs 7 ges en möjlighet att:

* I början av alla kurser kunna läsa idéer och förbättringsförslag föregående årskuller har haft på förbättringar. Allt ifrån förslag på bättre ventilation, belysning, tider för lektionen, till förslag om själva undervisningen. Detta för att kunna se om skolan tagit fasta på den kritik och de förslag elever haft ifrån föregående år, och för att elever ska kunna bygga vidare på tidigare ellevers kreativitet och idéer.

* I slutet på varje kurs ska eleverna få möjlighet att delta i en utvärdering där eleverna kan ge synpunkter på kursen, ge kommentarer om vad som är/var problematiskt och ge förbättringsförslag. Detta ger eleverna en möjlighet att få sin röst hörd och kunna bidra med positiva förbättringar.

* Alla elever som deltar i utvärderingarna ska få en möjlighet att vara anonyma, så de törs vara ärliga med sina åsikter.

* Skolan får ett ansvar att ta utvärderingarna i beaktande för att möjligen kunna ådstakomma förbättringar till nästa läsår.

Detta är en informationspolitik som passar Piratpartiet då vi gillar att idéer och kreativitet tas tillvara på och förädlas, att vi tror att alla människor kan bidra, att vi anser att människor ska få vara anonyma, och att eleverna ges en god möjlighet till inflytande.
Förtydligade och förbättrade mitt förra yrkande.
2012-10-05, 15:58 #8
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B09-Y01:
mötet antar ställningstagandet: I slutet på alla kurser ska alla elever få delta i en utvärdering där eleverna kan ge betyg på olika moment i kursen, ge kommentarer om vad som är/var problematiskt och ge förändringsförslag för framtiden.

Alla elever som deltar i utvärderingarna ska få vara anonyma.

Eleverna ska kunna komma åt och läsa sammanställningen av utvärderingen med kommentarer.

I början av kursen ska eleverna få ta del av förra årets kritik och utvärdering, så de har något att jämföra med under kursens gång för att se om det blivit någon förbättring.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-05, 16:10 #9
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B09-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: Att Piratpartiet för att ge eleverna möjlighet att både ta del av andras förbättringsförslag och ge eleverna en möjlighet att bidra med egna goda idéer och förbättringarsförslag, skall verka för att man från årskurs 7 ges en möjlighet att:

* I början av alla kurser kunna läsa idéer och förbättringsförslag föregående årskuller har haft på förbättringar. Allt ifrån förslag på bättre ventilation, belysning, tider för lektionen, till förslag om själva undervisningen. Detta för att kunna se om skolan tagit fasta på den kritik och de förslag elever haft ifrån föregående år, och för att elever ska kunna bygga vidare på tidigare ellevers kreativitet och idéer.

* I slutet på varje kurs ska eleverna få möjlighet att delta i en utvärdering där eleverna kan ge synpunkter på kursen, ge kommentarer om vad som är/var problematiskt och ge förbättringsförslag. Detta ger eleverna en möjlighet att få sin röst hörd och kunna bidra med positiva förbättringar.

* Alla elever som deltar i utvärderingarna ska få en möjlighet att vara anonyma, så de törs vara ärliga med sina åsikter.

* Skolan får ett ansvar att ta utvärderingarna i beaktande för att möjligen kunna ådstakomma förbättringar till nästa läsår.

Detta är en informationspolitik som passar Piratpartiet då vi gillar att idéer och kreativitet tas tillvara på och förädlas, att vi tror att alla människor kan bidra, att vi anser att människor ska få vara anonyma, och att eleverna ges en god möjlighet till inflytande.
Jag anser att Piratpartiet inte skall detaljstyra som politiskt parti. Det som yrkandet tar upp skall inte stå i lagboken utan skall finnas närmare de berörda. Alltså riksdagen stiftar lagar och således finner jag att ovanstående inte passar i en lagparagraf.

AVSLAG


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
EnRIz
2012-10-05, 16:13 #10
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B09-Y03:
att mötet antar ställningstagandet: Att Piratpartiet för att ge eleverna möjlighet att både ta del av andras förbättringsförslag och ge eleverna en möjlighet att bidra med egna goda idéer och förbättringsförslag, skall verka för att man från årskurs 7 ges en möjlighet att:

* I början av alla kurser kunna läsa idéer och förbättringsförslag ifrån föregående årskuller. Allt ifrån förslag på bättre ventilation, belysning, tider för lektioner, till förslag om själva undervisningen. Detta för att eleverna ska kunna se om skolan tagit fasta på den kritik och de förslag elever har haft ifrån föregående år, och för att elever ska kunna bygga vidare på tidigare ellevers kreativitet och idéer.

* I slutet på varje kurs ska eleverna ges en möjlighet att delta i en utvärdering på kursen, där eleverna kan ge synpunkter och kommentarer om vad de ansåg vara problematiskt, och hur man skulle göra istället. Detta ger eleverna en möjlighet att få sin röst hörd och kunna bidra med positiva förbättringar.

* Alla elever som deltar i utvärderingarna ska få en möjlighet att vara anonyma så att de törs vara ärliga med sina åsikter.

* Skolan får ett ansvar att ta utvärderingarna i beaktande för att kunna åstadkomma förbättringar till nästa läsår om skolan anser att förbättringen behövs och är möjlig att genomföra.

Detta är en informationspolitik som passar Piratpartiet då vi gillar att idéer och kreativitet tas tillvara på och förädlas, då vi tror på att alla människor kan bidra, då vi tror på att människor ska få vara anonyma, och att människor skall ges en god möjlighet till inflytande.
Jag gjorde några irriterande stavfel och felformuleringar i min förra förbättring av orginalyrkandet tyvärr. Här är ett nytt försök.
2012-10-05, 16:14 #11
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B09-Y02:
mötet antar ställningstagandet: Att Piratpartiet för att ge eleverna möjlighet att både ta del av andras förbättringsförslag och ge eleverna en möjlighet att bidra med egna goda idéer och förbättringarsförslag, skall verka för att man från årskurs 7 ges en möjlighet att:

* I början av alla kurser kunna läsa idéer och förbättringsförslag föregående årskuller har haft på förbättringar. Allt ifrån förslag på bättre ventilation, belysning, tider för lektionen, till förslag om själva undervisningen. Detta för att kunna se om skolan tagit fasta på den kritik och de förslag elever haft ifrån föregående år, och för att elever ska kunna bygga vidare på tidigare ellevers kreativitet och idéer.

* I slutet på varje kurs ska eleverna få möjlighet att delta i en utvärdering där eleverna kan ge synpunkter på kursen, ge kommentarer om vad som är/var problematiskt och ge förbättringsförslag. Detta ger eleverna en möjlighet att få sin röst hörd och kunna bidra med positiva förbättringar.

* Alla elever som deltar i utvärderingarna ska få en möjlighet att vara anonyma, så de törs vara ärliga med sina åsikter.

* Skolan får ett ansvar att ta utvärderingarna i beaktande för att möjligen kunna ådstakomma förbättringar till nästa läsår.

Detta är en informationspolitik som passar Piratpartiet då vi gillar att idéer och kreativitet tas tillvara på och förädlas, att vi tror att alla människor kan bidra, att vi anser att människor ska få vara anonyma, och att eleverna ges en god möjlighet till inflytande.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-05, 18:02 #12
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B09-Y04:
att Piratpartiet anser att skollagens krav på medinflytande bör följas bättre av skolor. Lagen säger

Inflytande och samråd

Allmänt om barnens och elevernas inflytande

9 § Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.

Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och underlättas.
Skollagen säger redan det som yrkas i motionenförfattaren. Kanske då i mera allmänna ordalag - men det för att skolor skall kunna välja det sätt som är bäst för dem.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
EnRIz, Megitt
EnRIzs avatar
Gammal EnRIz Erik Einarsson
2012-10-08, 00:09 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion B09: Elevutvärderingar i skolan -
Kursutvärderingar är ett bra verktyg för att som lärare få feedback och veta vilka moment av kursen som fungerade bra, vad som kan göras bättre och hur eleverna upplevde kursen. Om det hade varit så att lärarens arbete inte bestod av mer administrativt arbete och pappersexercis än faktisk undervisning skulle det här vara en bra och genomförbar idé som skulle gynna både lärare och elever.

Jag har dessutom svårt att se varför eleverna skulle få se resultat från tidigare undersökningar då dessa dels är oväsentliga då det är deras egen kurs som är väsentlig i deras fall, dessutom skulle elevtillgång av tidigare utvärderingsresultat kunna skapa förutfattade meningar om kurs och aktuell lärare.

Summering: Kursutvärderingar är toppen, men vi ska inte tvinga på lärare ännu mer administrativt arbete som de inte hinner med, samt undvika att ge elever info som är irrelevant och i värsta fall kan påverka kursens förlopp negativt. För övrigt anser jag att detaljstyrning suger.

Avslag
2012-10-08, 11:13 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B09: Elevutvärderingar i skolan -
Förslaget är tänkt som kommunpolitik för PP.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-09, 17:41 #15
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B09-Y03:
att mötet antar ställningstagandet: Att Piratpartiet för att ge eleverna möjlighet att både ta del av andras förbättringsförslag och ge eleverna en möjlighet att bidra med egna goda idéer och förbättringsförslag, skall verka för att man från årskurs 7 ges en möjlighet att:

* I början av alla kurser kunna läsa idéer och förbättringsförslag ifrån föregående årskuller. Allt ifrån förslag på bättre ventilation, belysning, tider för lektioner, till förslag om själva undervisningen. Detta för att eleverna ska kunna se om skolan tagit fasta på den kritik och de förslag elever har haft ifrån föregående år, och för att elever ska kunna bygga vidare på tidigare ellevers kreativitet och idéer.

* I slutet på varje kurs ska eleverna ges en möjlighet att delta i en utvärdering på kursen, där eleverna kan ge synpunkter och kommentarer om vad de ansåg vara problematiskt, och hur man skulle göra istället. Detta ger eleverna en möjlighet att få sin röst hörd och kunna bidra med positiva förbättringar.

* Alla elever som deltar i utvärderingarna ska få en möjlighet att vara anonyma så att de törs vara ärliga med sina åsikter.

* Skolan får ett ansvar att ta utvärderingarna i beaktande för att kunna åstadkomma förbättringar till nästa läsår om skolan anser att förbättringen behövs och är möjlig att genomföra.

Detta är en informationspolitik som passar Piratpartiet då vi gillar att idéer och kreativitet tas tillvara på och förädlas, då vi tror på att alla människor kan bidra, då vi tror på att människor ska få vara anonyma, och att människor skall ges en god möjlighet till inflytande.
Varför detaljstyra? Finns många bra sätt att utvärdera - detta är ett av dem, inte det enda!
EnRIzs avatar
Gammal EnRIz Erik Einarsson
2012-10-10, 06:58 #16
Inte uppkopplad
Sv: Motion B09: Elevutvärderingar i skolan -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Förslaget är tänkt som kommunpolitik för PP.
Hur förändrar det någonting?
JorgenLs avatar
2012-10-11, 19:05 #17
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B09-Y03:
att mötet antar ställningstagandet: Att Piratpartiet för att ge eleverna möjlighet att både ta del av andras förbättringsförslag och ge eleverna en möjlighet att bidra med egna goda idéer och förbättringsförslag, skall verka för att man från årskurs 7 ges en möjlighet att:

* I början av alla kurser kunna läsa idéer och förbättringsförslag ifrån föregående årskuller. Allt ifrån förslag på bättre ventilation, belysning, tider för lektioner, till förslag om själva undervisningen. Detta för att eleverna ska kunna se om skolan tagit fasta på den kritik och de förslag elever har haft ifrån föregående år, och för att elever ska kunna bygga vidare på tidigare ellevers kreativitet och idéer.

* I slutet på varje kurs ska eleverna ges en möjlighet att delta i en utvärdering på kursen, där eleverna kan ge synpunkter och kommentarer om vad de ansåg vara problematiskt, och hur man skulle göra istället. Detta ger eleverna en möjlighet att få sin röst hörd och kunna bidra med positiva förbättringar.

* Alla elever som deltar i utvärderingarna ska få en möjlighet att vara anonyma så att de törs vara ärliga med sina åsikter.

* Skolan får ett ansvar att ta utvärderingarna i beaktande för att kunna åstadkomma förbättringar till nästa läsår om skolan anser att förbättringen behövs och är möjlig att genomföra.

Detta är en informationspolitik som passar Piratpartiet då vi gillar att idéer och kreativitet tas tillvara på och förädlas, då vi tror på att alla människor kan bidra, då vi tror på att människor ska få vara anonyma, och att människor skall ges en god möjlighet till inflytande.
Detta är för detaljerat tycker jag. Det vore bättre att formulera ett mera allmänt krav om att elever ska ges möjlighet att regelbundet anonymt utvärdera det sätt undervisningen bedrivs på och att dessa utvärderingar ska påverka skolans verksamhet. Detaljerna bör utformas i dialog med såna som har mer kunskap om barns kapacitet i olika åldrar att klara av att göra såna här saker.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Tommten
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-11, 19:10 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion B09: Elevutvärderingar i skolan -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Förslaget är tänkt som kommunpolitik för PP.
Det är inte det som detta möte beslutar. Jag skulle förmoda att dessa frågor står i de enskilda kommunprogrammen som den lokala orgen beslutar om.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-11, 19:23 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion B09: Elevutvärderingar i skolan -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Det är inte det som detta möte beslutar. Jag skulle förmoda att dessa frågor står i de enskilda kommunprogrammen som den lokala orgen beslutar om.
Självklart kan detta möte ta beslut i kommunpolitiska frågor.
2012-10-11, 20:18 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion B09: Elevutvärderingar i skolan -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Detta är för detaljerat tycker jag. Det vore bättre att formulera ett mera allmänt krav om att elever ska ges möjlighet att regelbundet anonymt utvärdera det sätt undervisningen bedrivs på och att dessa utvärderingar ska påverka skolans verksamhet. Detaljerna bör utformas i dialog med såna som har mer kunskap om barns kapacitet i olika åldrar att klara av att göra såna här saker.
Okej, det kan jag hålla med om. Nu gäller det att komma på något yrkande som visar på det.
2012-10-12, 14:21 #21
Inte uppkopplad
Jag Jämkat bort mitt yrkande B09-Y03 till fördel för B09-Y04.

Mitt bortjämkade B09-Y03:
mötet antar ställningstagandet: Att Piratpartiet för att ge eleverna möjlighet att både ta del av andras förbättringsförslag och ge eleverna en möjlighet att bidra med egna goda idéer och förbättringsförslag, skall verka för att man från årskurs 7 ges en möjlighet att:

* I början av alla kurser kunna läsa idéer och förbättringsförslag ifrån föregående årskuller. Allt ifrån förslag på bättre ventilation, belysning, tider för lektioner, till förslag om själva undervisningen. Detta för att eleverna ska kunna se om skolan tagit fasta på den kritik och de förslag elever har haft ifrån föregående år, och för att elever ska kunna bygga vidare på tidigare ellevers kreativitet och idéer.

* I slutet på varje kurs ska eleverna ges en möjlighet att delta i en utvärdering på kursen, där eleverna kan ge synpunkter och kommentarer om vad de ansåg vara problematiskt, och hur man skulle göra istället. Detta ger eleverna en möjlighet att få sin röst hörd och kunna bidra med positiva förbättringar.

* Alla elever som deltar i utvärderingarna ska få en möjlighet att vara anonyma så att de törs vara ärliga med sina åsikter.

* Skolan får ett ansvar att ta utvärderingarna i beaktande för att kunna åstadkomma förbättringar till nästa läsår om skolan anser att förbättringen behövs och är möjlig att genomföra.

Detta är en informationspolitik som passar Piratpartiet då vi gillar att idéer och kreativitet tas tillvara på och förädlas, då vi tror på att alla människor kan bidra, då vi tror på att människor ska få vara anonyma, och att människor skall ges en god möjlighet till inflytande.


B09-Y04, som jag tycker bättre om:
Piratpartiet anser att skollagens krav på medinflytande bör följas bättre av skolor. Lagen säger

Inflytande och samråd

Allmänt om barnens och elevernas inflytande

9 § Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.

Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och underlättas.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
AndersLindbäck
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com