Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B11: Ceremonin för Riksmötets öppnande

Riksmötets öppnande har formellt skett när kungen på talmannens begäran förklarar det för öppnat. Det sker årligen i september, och markerar påbörjandet av Sveriges riksdags arbetsår, efter sommaruppehållet. Vid riksmötets öppnande kan allmänheten få en uppfattning om regeringens planer för det påbörjade arbetsåret, utom i valår och vid förestående regeringsskifte.

Öppnandet föregås av upprop av riksdagens ledamöter i kammaren, och därefter går samtliga riksdagsledamöter och ministrar gemensamt till Riksdagsgudstjänsten i Storkyrkan.

Efter ledamöternas inträde i kyrkan anländer kungafamiljen, vilka intar sina platser i de kungliga logerna närmst altaret och predikstolen. Vid gudstjänsten närvarar även särskilt inbjudna gäster, vanligen familjemedlemmar till de nyvalda riksdagsledamöterna, och utländska dignitärer. Gudstjänsten leds antingen av Ärkebiskopen, Biskopen i Stockholms stift eller Stockholms stifts domprost. Efter gudstjänsten går ledamöterna tillbaka till Riksdagshuset där de går igenom den turkosa trapphallen, Riksdagshusets huvudentré.

Jag anser att det är olämpligt att cermonin för Riksmötets öppnande kopplas till med en religiös cermoni.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Tommten

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: Tommten Yrkande B11-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 16 personer gillar    8 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: att det är olämpligt att ceremonin för Riksmötets öppnande kopplas till en religiös ceremoni.

Se resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B11-Y02 (Bortröstad)
Av: Henrik Brändén


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


AndersLindbäcks avatar
2012-10-03, 13:18 #2
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Ceremonin för Riksmötets öppnande -
Denna är ännu en av de småfrågor som B30-Y01 är tänkt att rätta till.
willenforts avatar
2012-10-03, 17:54 #3
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Ceremonin för Riksmötets öppnande -
Håller med Anders här B30-Y01 är bättre då den är gennerell. Kan du inte jämka dig med den ?
2012-10-03, 18:10 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Ceremonin för Riksmötets öppnande -
Citat:
Ursprungligen postat av willenfort Visa inlägg
Håller med Anders här B30-Y01 är bättre då den är gennerell. Kan du inte jämka dig med den ?
Nej, jag tycker B30-Y03 är bättre. Jag ser inte problemet med att vi både tar ett brett ställningstagande med att skilja stat och kyrka åt och har småförslag som detta som konkretiserar vad det breda ställningstagandet innebär i praktiken. Det anser att det vore olyckligt och ett steg tillbaka om vi drar tillbaka konkreta ställningstaganden på åtgärder som partiet fortfarande tycker.
Megitts avatar
2012-10-04, 22:15 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B11-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: att det är olämpligt att cermonin för Riksmötets öppnande kopplas till en religiös cermoni.
Tycker inte att detta är religion, utan kultur.
2012-10-05, 14:51 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Ceremonin för Riksmötets öppnande -
Riksdags ceremonin har uppdaterats sen 70-talet.
Personligen tycker jag den är trevlig att se på och skulle betrakta den mer som kultur än religion.


Yrkande B11-Y01

att mötet antar ställningstagandet: att det är olämpligt att cermonin för Riksmötets öppnande kopplas till en religiös cermoni.

Yrkar därför avslag.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-09, 17:46 #7
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B11-Y02:
att att mötet antar ställningstagandet: "Piratpartiet ser gärna att även andra livsåskådningsburna organisationer än Svenska kyrkan ordnar ceremonier i anslutning till Riksdagens högtidliga öppnande".
Så framstår vi inte som religionsfientliga, samtidigt som vi tydligt markerar för religionsfrihet och en sekulär stat.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
Henrik Brändéns avatar
2012-10-09, 17:58 #8
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B11-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: att det är olämpligt att cermonin för Riksmötets öppnande kopplas till en religiös cermoni.
åter ett förslag som signalerar religionsförakt! Uppmuntra mångfald av ceremonier istf avskaffa!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
2012-10-09, 21:12 #9
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B11-Y02:
att att mötet antar ställningstagandet: "Piratpartiet ser gärna att även andra livsåskådningsburna organisationer än Svenska kyrkan ordnar ceremonier i anslutning till Riksdagens högtidliga öppnande".
Varför ska det kopplas till Riksdagens öppnande? Avslag!
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-10, 10:18 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Ceremonin för Riksmötets öppnande -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B11-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: att det är olämpligt att cermonin för Riksmötets öppnande kopplas till en religiös cermoni.
åter ett förslag som signalerar religionsförakt! Uppmuntra mångfald av ceremonier istf avskaffa!
Problemet är att det finns flera alternativ, men det är bara ett som riksdagen öppet uppmuntrar till. I år anordnade exempelvis Humanisterna ett sekulärt alternativ med en presentation om universums begynnelse i Big Bang. Riksdagen gjorde inte reklam för detta, och som resultat kom bara ett fåtal ledamöter dit (fyra om jag minns rätt).

I min mening bör de antingen göra reklam för alla alternativ eller inga, inte välja ut det av en specifik tro som inte delas av stora delar av befolkningen.
JorgenLs avatar
2012-10-10, 23:06 #11
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B11-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: att det är olämpligt att cermonin för Riksmötets öppnande kopplas till en religiös cermoni.
Att riksdagens öppnande och maktutövning sätts in i ett livsåskådningssammanhang är inte en dålig sak, de kan ha behov av att kontemplera människans litenhet i tillvaron en sådan dag.

Däremot är det dåligt att det inte finns något av välja på för de som vill ha någon annan form av andaktsfullhet än den kristna, eller ens den religiösa.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
2012-10-14, 11:25 #12
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B11-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: att det är olämpligt att cermonin för Riksmötets öppnande kopplas till en religiös cermoni.
Kyrkan ska givetvis tillåtas anordna evenemang för vem de vill, men att det ska ha någon som helst formell betydelse - att riksdagsledamöterna ska förväntas gå på den - stämmer inte alls överens med sekularitet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Martin Bergström
simon556s avatar
2012-10-24, 14:43 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Ceremonin för Riksmötets öppnande -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B11-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: att det är olämpligt att cermonin för Riksmötets öppnande kopplas till en religiös cermoni.
åter ett förslag som signalerar religionsförakt! Uppmuntra mångfald av ceremonier istf avskaffa!
Jag förstår inte varför du alltid ska skrika religionsförakt. Religion är en privat sak som inte har i arbetat att göra än mindre i staten. Kristendom avskaffades som statsregion för många år sen nu och ser inte varför vi ska uppmuntra till att gå tillbaka till det.

Vill man gå till kyrkan på fritiden eller innan du börjar jobba på det nya året så fine men det är ingen som ska vara en officiell ceremoni eller något riksdagen ska uppmuntra.
2012-10-29, 22:08 #14
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B11-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: att det är olämpligt att ceremonin för Riksmötets öppnande kopplas till en religiös ceremoni.
Piratpartiet bör verka för en fullkomlig sekularisering av staten. Endast en fullkomlig sekularisering kan garantera total religionsfrihet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com