Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B14: Inkomstgaranti för riksdagsledamöter och EU-parlamentariker

Enligt DN försörjs mer än var tredje riksdagsledamot som slutade efter valet 2010 fortfarande av den så kallade inkomstgarantin. Enligt SVT så har det aldrig förr betalats ut så mycket i inkomstgaranti till riksdagsledamöter som har slutat, och som inte fått något nytt jobb. Inkomstgarantin har under lång tid kritiserats för att ge en oskälig trygghet till politiker, en trygghet som vanliga löntagare inte har. Jag tror att inkomstgarantin är en orättvisa som skapar politikerförakt och som människor i allmänhet förargar sig på. Dessa regler gäller för inkomstgarantin idag:
Citat:
5 § För den som varit ledamot i riksdagen kortare sammanlagd tid än sex hela år gäller inkomstgarantin ett år.

För den ledamot som lämnar riksdagen efter en sammanlagd tid av minst sex hela år i riksdagen gäller inkomstgarantin
1. i längst två år om ledamoten inte uppnått 40 års ålder,
2. i längst fem år om ledamoten uppnått 40 men inte 50 års ålder,
3. längst till ingången av den månad då ledamoten fyller 65 år om han eller hon uppnått 50 års ålder.
Minst ett år och max 15 år alltså. Det är ganska länge.

Enligt LAS (Lag (1982:80) om anställningsskydd) får en arbetstagare som har blivit uppsagd behålla sin lön under uppsägningstiden.
Följande regler för uppsägningstid gäller idag:
Citat:
Uppsägningstid
11 § För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad.
Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av
- två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år,
- tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år,
- fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år,
- fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år, och
- sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.
Det är rimligt att ersättning för liknande tidsperioder appliceras även när politiker fullgjort alla sina offentliga förtroendeuppdrag, istället för de orimligt långa tidsperioderna som gäller för inkomstgarantin.

Det är också positivt om de politiker som hade jobb sen tidigare kan återgå till sitt förra arbete, istället för att lyfta inkomstgaranti. Idag så finns rätt till ledighet från arbetet för att fullgöra ett offentligt förtoendeuppdrag som politiker. En arbetstagare som är ledig för att fullgöra offentliga förtroendeuppdrag i riksdag, kommun, landsting eller annan beslutande församling får inte sägas upp eller avskedas av arbetsgivaren på grund av den här ledigheten. Inte heller får personen missgynnas av arbetsgivaren när det gäller anställningsförmåner, anställningsvillkor och omplaceringar inom företaget. Det är bra anser jag då det möjliggör för fler i samhället att kunna vara politiker.

Men eftersom inkomstgarantin är så väldigt gynnsam så kan man misstänka att en effekt är att före detta politiker hellre sitter och tar emot inkomstgaranti än återgår till sitt gamla arbete. Det är kontraproduktivt.

Även EU-parlamentariker får inkomstgaranti: Lag (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet

Dom flesta andra i samhället får förlita sig på A-kassa, ekonomiskt bistånd med mera när dom blir arbetslös. Före detta politiker har väl knappast så pass mycket värre förutsättningar för arbetsomställning till ett nytt arbete än långtidsarbetslösa och andra arbetslösa i samhället, att de behöver en specialregel som inkomstgarantin?

Därför yrkar jag:


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Tommten

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Tillbakadraget yrkande B14-Y01 (Jämkad med yrkande B14-Y03)
Av: Tommten
Tillbakadraget yrkande B14-Y03 (Bortröstad)
Av: Megitt


Tillbakadraget yrkande B14-Y02 (Jämkad med yrkande B14-Y04)
Av: Tommten
Tillbakadraget yrkande B14-Y04 (Bortröstad)
Av: Megitt


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
JorgenL Inte uppkopplad
 
JorgenLs avatar
 
Inlägg: 1 342
Reg.datum: Aug 2006

Länk: #279771
Standard Sv: Motion B14: Inkomstgaranti för riksdagsledamöter och EU-parlamentariker - 2012-10-10, 23:00

Om man så kraftigt försämrar parlamentarikernas trygghet så är risken att man i praktiken utestänger akademiker och andra med utbildning som gör att de redan har ett bra jobb och en yrkeskarriär.

Att vara borta från sitt ordinarie jobb under många år gör att man halkar efter kraftigt kompetensmässigt och lönemässigt jämfört med de som jobbat kvar hela tiden.

Om man inte kompenserar för detta så kommer ingen välutbildad människa med möjlighet till en framgångsrik karriär att vilja bli riksdagsman, är det verkligen något att sträva efter? Är det inte just sådana vi brukar tycka finns för lite av i riksdagen?

Risken blir ju att det istället enbart blir de maktkåta politiska karriäristerna som söker sig dit, det utan utsikter till karriär nån annanstans....


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henry Rouhivuori, troed
  Skicka ett meddelande via Skype™ till JorgenL  
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Henrik Brändéns avatar
2012-10-02, 12:54 #3
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Inkomstgaranti för riksdagsledamöter och EU-parlamentariker -
Yrkar avslag.

Att ta ett jobb som kommunalråd, riksdagsledamot eller EU-parlamentariker innebär att man avbryter sin civila yrkesbana, och avskärmar sig från den utveckling som äger rum där. I många (fast naturligtvis långt ifrån alla) yrken betyder det att man inte, eller endast med stor svårighet, efter åtta år kan komma direkt tillbaka till de arbetsuppgifter man hade innan man fick uppdraget.

Det vet jag säkert gäller om man exempelvis forskar, eller som jag arbetar som science writer, som följer och skriver om ett forskningsområde. Jag misstänker att det också gäller programmerare och webbutvecklare: Skulle den som varit borta i åtta eller tolv år ha en chans att klara jobbet om han/hon släpps ner på en webbyrå eller ett programmeringsföretag idag?

Man är därför inte lika eftertraktad på sin gamla arbetsmarknad efter att i åtta eller tolv år ha varit heltidspolitiker, som om man jobbat vidare i sitt gamla yrke. Däremot har man ofta samlat på sig nya kunskaper och erfarenheter, som man kan ha nytta av på andra typer av arbeten, eller om man startar upp företag i andra branscher. Därför är det faktiskt inte orimligt att ha generösare regler när en riksdagsman/EU-parlamentariker/kommunalråd slutar, än då man förlorar en vanlig anställning. Så att man ska kunna ha lite tid på sig att komma ikapp sina kollegor som arbetat kvar. Eller ägna åt att sadla om och ge sig in i ett annat yrkesliv.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
AndersLindbäck, Henry Rouhivuori, JorgenL, JPAnderson, Robobengt, willenfort
RikMattss avatar
2012-10-03, 15:18 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Inkomstgaranti för riksdagsledamöter och EU-parlamentariker -
En sak är att förstå problemet. En annan att förhålla sig till det.

Att någon skulle vilja betala en för att man bedriver politik känns oerhört främmande.

Man arbetar och försöker försörja sig för att kunna bedriva politik.

Bedriva politik för att kunna försörja sig verkar vara ett helt icke-autentiskt liv. Tror man själv på det man säger då?

Yrkar på nerlagd röst. Om man kan det.

Önskar inget betalt för den här åsikten.
2012-10-05, 15:15 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Inkomstgaranti för riksdagsledamöter och EU-parlamentariker -
Jag la en liknande motion under övrig piratpolitik.
Det var få som kommenterade den och de flesta var emot.

Jag tror inte denna heller går igenom för att de pirater som skulle komma in förlorar denna löneförmån, vilket är trevligt att ha.

Självklart yrkar jag bifall på båda

"Henrik bränden skrev
Man är därför inte lika eftertraktad på sin gamla arbetsmarknad efter att i åtta eller tolv år ha varit heltidspolitiker, som om man jobbat vidare i sitt gamla yrke. Däremot har man ofta samlat på sig nya kunskaper och erfarenheter, som man kan ha nytta av på andra typer av arbeten, eller om man startar upp företag i andra branscher. Därför är det faktiskt inte orimligt att ha generösare regler när en riksdagsman/EU-parlamentariker/kommunalråd slutar, än då man förlorar en vanlig anställning. Så att man ska kunna ha lite tid på sig att komma ikapp sina kollegor som arbetat kvar. Eller ägna åt att sadla om och ge sig in i ett annat yrkesliv."

Peter Svarar: Därför bör man tänka till mer än en gång innan man tackar ja till att stå på riksdagslistan.
Betydligt lättare är det då att vara med på lokalvallistorna där man avsätter två-tre kvällar i månaden om man blir vald.
2012-10-07, 13:16 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B14-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: Att inkomstgarantin för riksdagen ska avskaffas, politikerna erbjuds uppsägningstid med lön enligt den minsta uppsägningstid LAS erbjuder för ett arbete under en lika lång tidsperiod, och att de lagar och regler för arbetslöshetsförsäkring som majoriteten av befolkningen lyder under är tillräcklig även för riksdagspolitiker.
Jag håller med om att ersättningarna bör begränsas, men som Henrik B påpekade så behövs en mer generös ersättning än LAS eftersom att vara förtroendevald inte är som ett vanligt yrke.

Mer rimligt anser jag vara 1-2 år, men så lyder inte motionen. Därför yrkar jag avslag.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-10-07, 13:24 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B14-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: Att inkomstgarantin för riksdagen ska avskaffas, politikerna erbjuds uppsägningstid med lön enligt den minsta uppsägningstid LAS erbjuder för ett arbete under en lika lång tidsperiod, och att de lagar och regler för arbetslöshetsförsäkring som majoriteten av befolkningen lyder under är tillräcklig även för riksdagspolitiker.
Jag vet inte hur motionären tänker sig att riksdagsledamöters möjlighet att sluta privata avtal med sin uppdragsgivare om avgångsvederlag ska se ut. Det är en möjlighet som finns för andra typer av anställningar, men inte för riksdagsledamöter. Tills dess jag sett en rimlig lösning på den frågan skulle ett avskaffande av inkomstgarantin, tvärt emot vad motionen säger, inte likställa riksdagsledamöter med övriga befolkningen.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
troed
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-10-07, 13:28 #8
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B14-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: Att inkomstgarantin för svenska EU-parlamentariker ska avskaffas, politikerna erbjuds uppsägningstid med lön enligt den minsta uppsägningstid LAS erbjuder för ett arbete under en lika lång tidsperiod, och att de lagar och regler för arbetslöshetsförsäkring som majoriteten av befolkningen lyder under är tillräcklig även för svenska EU-parlamentariker.
Inkomstgarantin för EU-parlamentariker gäller enbart för de som varit parlamentariker före 2009 eftersom EU numer har löst det på EU-nivå med ersättningar till parlamentariker som slutar i parlamentet.

Eftersom den lag som motionären vill upphäva enbart rör förmåner som personer fått för arbete i det förflutna vore det djupt felaktigt att riva upp lagen i efterhand.

Att retroaktivt försämra folks förmåner är något som knappast kan sägas vara försvarbart alldeles oavsett vad man tycker om förmånerna som sådana.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-09, 18:12 #9
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B14-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: Att inkomstgarantin för riksdagen ska avskaffas, politikerna erbjuds uppsägningstid med lön enligt den minsta uppsägningstid LAS erbjuder för ett arbete under en lika lång tidsperiod, och att de lagar och regler för arbetslöshetsförsäkring som majoriteten av befolkningen lyder under är tillräcklig även för riksdagspolitiker.
Vilken programmerare kan konkurrera om jobb med sina gamla kollegor efter att ha sysslat med annat i åtta år? Reglerna är för generösa idag, men detta förslag är för snålt!
Megitts avatar
2012-10-09, 21:09 #10
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B14-Y03:
att att mötet antar ställningstagandet: Att inkomstgarantin för riksdagen ska avskaffas och att de lagar och regler för arbetslöshetsförsäkring som majoriteten av befolkningen lyder under är tillräcklig även för riksdagspolitiker.
Uppsägningstid? De har ju ett mandat på 4 år och vet exakt när det upphör.
De har även 4 trygga år år på sig att planera för framtiden, det är mer än de flesta har. Vanliga försäkringar räcker gott.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
L_Holmgren
Megitts avatar
2012-10-09, 21:10 #11
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B14-Y04:
att att mötet antar ställningstagandet: Att inkomstgarantin för svenska EU-parlamentariker ska avskaffas och att de lagar och regler för arbetslöshetsförsäkring som majoriteten av befolkningen lyder under är tillräcklig även för svenska EU-parlamentariker.
Samma motivering som för riksdagen


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
L_Holmgren
Megitts avatar
2012-10-09, 21:21 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Inkomstgaranti för riksdagsledamöter och EU-parlamentariker -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B14-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: Att inkomstgarantin för riksdagen ska avskaffas, politikerna erbjuds uppsägningstid med lön enligt den minsta uppsägningstid LAS erbjuder för ett arbete under en lika lång tidsperiod, och att de lagar och regler för arbetslöshetsförsäkring som majoriteten av befolkningen lyder under är tillräcklig även för riksdagspolitiker.
Jag vet inte hur motionären tänker sig att riksdagsledamöters möjlighet att sluta privata avtal med sin uppdragsgivare om avgångsvederlag ska se ut. Det är en möjlighet som finns för andra typer av anställningar, men inte för riksdagsledamöter. Tills dess jag sett en rimlig lösning på den frågan skulle ett avskaffande av inkomstgarantin, tvärt emot vad motionen säger, inte likställa riksdagsledamöter med övriga befolkningen.
Det står inte övriga befolkningen, det står majoriteten. Majoriteten har ingen reell möjlighet att sluta några avtal om avgångsvederlag.
2012-10-11, 23:37 #13
Inte uppkopplad
Jag Jämkat bort mitt yrkande B14-Y01 till fördel för B14-Y03.

Mitt bortjämkade B14-Y01:
mötet antar ställningstagandet: Att inkomstgarantin för riksdagen ska avskaffas, politikerna erbjuds uppsägningstid med lön enligt den minsta uppsägningstid LAS erbjuder för ett arbete under en lika lång tidsperiod, och att de lagar och regler för arbetslöshetsförsäkring som majoriteten av befolkningen lyder under är tillräcklig även för riksdagspolitiker.


B14-Y03, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet: Att inkomstgarantin för riksdagen ska avskaffas och att de lagar och regler för arbetslöshetsförsäkring som majoriteten av befolkningen lyder under är tillräcklig även för riksdagspolitiker.
2012-10-11, 23:38 #14
Inte uppkopplad
Jag Jämkat bort mitt yrkande B14-Y02 till fördel för B14-Y04.

Mitt bortjämkade B14-Y02:
mötet antar ställningstagandet: Att inkomstgarantin för svenska EU-parlamentariker ska avskaffas, politikerna erbjuds uppsägningstid med lön enligt den minsta uppsägningstid LAS erbjuder för ett arbete under en lika lång tidsperiod, och att de lagar och regler för arbetslöshetsförsäkring som majoriteten av befolkningen lyder under är tillräcklig även för svenska EU-parlamentariker.


B14-Y04, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet: Att inkomstgarantin för svenska EU-parlamentariker ska avskaffas och att de lagar och regler för arbetslöshetsförsäkring som majoriteten av befolkningen lyder under är tillräcklig även för svenska EU-parlamentariker.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-12, 06:14 #15
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B14-Y03:
att mötet antar ställningstagandet: Att inkomstgarantin för riksdagen ska avskaffas och att de lagar och regler för arbetslöshetsförsäkring som majoriteten av befolkningen lyder under är tillräcklig även för riksdagspolitiker.
Vilket företag anställer en webbdesigner som varit borta åtta eller tolv år från yrket?
Henrik Brändéns avatar
2012-10-12, 06:14 #16
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B14-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: Att inkomstgarantin för svenska EU-parlamentariker ska avskaffas och att de lagar och regler för arbetslöshetsförsäkring som majoriteten av befolkningen lyder under är tillräcklig även för svenska EU-parlamentariker.
Vilket företag anställer en webbdesigner som varit borta åtta eller tolv år från yrket?
Megitts avatar
2012-10-12, 07:53 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Inkomstgaranti för riksdagsledamöter och EU-parlamentariker -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B14-Y03:
att mötet antar ställningstagandet: Att inkomstgarantin för riksdagen ska avskaffas och att de lagar och regler för arbetslöshetsförsäkring som majoriteten av befolkningen lyder under är tillräcklig även för riksdagspolitiker.
Vilket företag anställer en webbdesigner som varit borta åtta eller tolv år från yrket?
Vilket företag anställer en stålarbetare när SSAB varslar 400?`
Vilket företag anställer en bilbyggare när SAAB kursar?

Den stora skillnaden är att riksdagsledamoten vet att hens uppdrag kommer ta slut när mandatperioden är slut, så hen har faktiskt fyra år att förbereda sig på.
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-12, 10:11 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Inkomstgaranti för riksdagsledamöter och EU-parlamentariker -
Citat:
Ursprungligen postat av Megitt Visa inlägg
Vilket företag anställer en stålarbetare när SSAB varslar 400?`
Vilket företag anställer en bilbyggare när SAAB kursar?

Den stora skillnaden är att riksdagsledamoten vet att hens uppdrag kommer ta slut när mandatperioden är slut, så hen har faktiskt fyra år att förbereda sig på.
Under dessa fyra år ska den rimligtvis göra sitt jobb, inte studera eller praktisera för att lättare få ett jobb senare.
2012-10-12, 10:39 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Inkomstgaranti för riksdagsledamöter och EU-parlamentariker -
Som jag nämnde i brödtexten så får man enligt lag rätt till ledighet för offentliga förtroendeuppdrag.
Citat:
En arbetstagare får enligt regeringsformen, kommunallagen (1991:900) och tjänstledighetsförordningen (1984:111) vara ledig från arbetet för att fullgöra offentliga förtroendeuppdrag.

En riksdagsledamot och ersättare har enligt regeringsformen rätt till ledighet från arbetet för att fullgöra sitt uppdrag som ledamot. En arbetstagare som har fått ett uppdrag som grundar sig på en författningsbestämmelse av en beslutande församling, kommun eller ett landsting skall enligt tjänstledighetsförordningen (1984:111) beviljas tjänsteledighet för att fullgöra uppdraget. Förtroendevalda har enligt kommunallagen (1991:900) rätt till den ledighet från sina anställningar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppdrag. Ledigheten skall omfatta tid för möten i kommunala organ, andra möten som är nödvändiga för uppdragen, resor till och från mötena, och behövlig dygnsvila omedelbart före eller efter mötena.

En arbetstagare som är ledig för att fullgöra offentliga förtroendeuppdrag i riksdag, kommun, landsting eller annan beslutande församling får inte sägas upp eller avskedas av arbetsgivaren på grund av den här ledigheten.

En arbetstagare som är ledig för att fullgöra offentliga förtroendeuppdrag i enlighet med deras lagliga rätt får inte missgynnas av arbetsgivaren när det gäller anställningsförmåner, anställningsvillkor och omplaceringar inom företaget.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-12, 10:56 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Inkomstgaranti för riksdagsledamöter och EU-parlamentariker -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Som jag nämnde i brödtexten så får man enligt lag rätt till ledighet för offentliga förtroendeuppdrag.
Förutsatt att man har ett fast arbete att ta ledigt från. Och att arbetsplatsen finns kvar efter 8 eller 12 år. Vilket ofta är fallet i somliga yrken. Men inte i alla.
2012-10-12, 11:58 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Inkomstgaranti för riksdagsledamöter och EU-parlamentariker -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Förutsatt att man har ett fast arbete att ta ledigt från. Och att arbetsplatsen finns kvar efter 8 eller 12 år. Vilket ofta är fallet i somliga yrken. Men inte i alla.
En konsekvens av P19-Y01 eller P19-Y14 borde vara att biten med fast arbete ses över.
2012-10-12, 12:02 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Inkomstgaranti för riksdagsledamöter och EU-parlamentariker -
Jag menar P20-Y01
2012-10-15, 15:38 #23
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B14-Y03:
att mötet antar ställningstagandet: Att inkomstgarantin för riksdagen ska avskaffas och att de lagar och regler för arbetslöshetsförsäkring som majoriteten av befolkningen lyder under är tillräcklig även för riksdagspolitiker.
Möjligtvis en halverad ersättning under en kortare period (6 mån) efter avslutat uppdrag.
2012-10-16, 23:23 #24
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Inkomstgaranti för riksdagsledamöter och EU-parlamentariker -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Förutsatt att man har ett fast arbete att ta ledigt från. Och att arbetsplatsen finns kvar efter 8 eller 12 år. Vilket ofta är fallet i somliga yrken. Men inte i alla.
Det jag menade i mina tidigare inlägg här ovan var att yrkande P20-Y06 borde göra att lagarna om rätt till ledighet ses över för eventuella förbättringar.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-10-17, 01:52 #25
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Inkomstgaranti för riksdagsledamöter och EU-parlamentariker -
Citat:
Ursprungligen postat av Megitt Visa inlägg
Det står inte övriga befolkningen, det står majoriteten. Majoriteten har ingen reell möjlighet att sluta några avtal om avgångsvederlag.
Majoriteten har ingen reell möjlighet att bli riksdagsledamöter heller.

Men ditt resonemang är alltså att eftersom det är synd om majoriteten ska riksdagsledamöter ha sämre lagstadgad möjlighet att sluta avtal med sin arbetsgivare än den lagstadgade möjlighet andra har?
Gagarin Miljkovichs avatar
2012-10-31, 16:18 #26
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B14-Y03:
att mötet antar ställningstagandet: Att inkomstgarantin för riksdagen ska avskaffas och att de lagar och regler för arbetslöshetsförsäkring som majoriteten av befolkningen lyder under är tillräcklig även för riksdagspolitiker.
Våra riksdagsledamöter skall inte fortsätta att skärma av sig från de beslut de fattar, som berör befolkningen.

Blir de drabbade av dem själva, så kommer de att tänka sig för innan de fattar beslut som drabbar dem också.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Megitt, Tommten
Gagarin Miljkovichs avatar
2012-10-31, 16:22 #27
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Inkomstgaranti för riksdagsledamöter och EU-parlamentariker -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Om man så kraftigt försämrar parlamentarikernas trygghet så är risken att man i praktiken utestänger akademiker och andra med utbildning som gör att de redan har ett bra jobb och en yrkeskarriär.

Risken blir ju att det istället enbart blir de maktkåta politiska karriäristerna som söker sig dit, det utan utsikter till karriär nån annanstans....
Det är ju så det är idag. Det är maktkåta och giriga politiska karriärister som söker sig bl.a riksdagen.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Megitt
Megitts avatar
2012-10-31, 21:08 #28
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Inkomstgaranti för riksdagsledamöter och EU-parlamentariker -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Majoriteten har ingen reell möjlighet att bli riksdagsledamöter heller.

Men ditt resonemang är alltså att eftersom det är synd om majoriteten ska riksdagsledamöter ha sämre lagstadgad möjlighet att sluta avtal med sin arbetsgivare än den lagstadgade möjlighet andra har?
Nej inte alls, tvärtom skall riksdagen försöka göra det så bra som möjligt för alla i hela landet, inte skapa egna fördelar för sig själva.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Tommten
JorgenLs avatar
2012-11-01, 11:13 #29
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Inkomstgaranti för riksdagsledamöter och EU-parlamentariker -
Citat:
Ursprungligen postat av Gagarin Miljkovich Visa inlägg
Det är ju så det är idag. Det är maktkåta och giriga politiska karriärister som söker sig bl.a riksdagen.
Om det är så, så kanske det beror på att de icke maktkåta drar sig för att offra sin vanliga yrkeskarriär för att det är för dåliga villkor att vara riksdagsman?

Det kanske helt enkelt är så att det som i många andra sammanhang, att man får det man är beredd att betala för?

Jag är ganska övertygad om att riksdagen inte befolkas av de med den ultimata kompetensen att styra landet.

Den intressanta frågan vore väl då snarare att fundera över hur man ska göra riksdagsmannajobbet attraktivt för de som vi skulle vilja ha där, snarare än att försämra villkoren?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
troed
troeds avatar
2012-11-05, 16:23 #30
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Inkomstgaranti för riksdagsledamöter och EU-parlamentariker [avslagen] -
Motionen avslogs. Följande kan vara intressant att reflektera över:

http://www.sydsvenskan.se/sverige/ny...oner-foreslas/

Citat:
Riksdagens inkomststöd till före detta ledamöter ska bli mindre generöst från valet 2014. En arbetsgrupp som riksdagspartierna tillsatt ska presentera förslag inom kort.

Tre huvudalternativ diskuteras, varav det minst generösa bland annat innebär två års avgångsvederlag för dem som lämnar riksdagen efter minst åtta år. Men de skärpta reglerna kommer sannolikt bara gälla nyinvalda från och med 2014.

Centern, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet lutar åt det minst generösa alternativet.
2012-11-05, 17:47 #31
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Inkomstgaranti för riksdagsledamöter och EU-parlamentariker [avslagen] -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Motionen avslogs. Följande kan vara intressant att reflektera över:

http://www.sydsvenskan.se/sverige/ny...oner-foreslas/
Ja, det var intressant. Vi citerar lite från artikeln.
Citat:
De så kallade inkomstgarantierna för tidigare ledamöter har fått mycket kritik. Förra året kostade de skattebetalarna 63,3 miljoner kronor.
Citat:
– Det finns ingen anledning för riksdagen att ha något särskilt socialbidragssystem. Kan man inte försörja sig finns trygghetssystem som för alla andra, säger C:s gruppledare Anders W Jonsson.

Även Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet lutar åt det minst generösa alternativet. De två stora, Moderaterna och Socialdemokraterna, vill inte gå in på hur diskussionerna gått internt i partierna.
Det låter faktiskt lovande!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis
troeds avatar
2012-11-05, 18:57 #32
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Inkomstgaranti för riksdagsledamöter och EU-parlamentariker [avslagen] -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Ja, det var intressant. Vi citerar lite från artikeln.

Det låter faktiskt lovande!
Jag hade gärna röstat för motionen om den hade haft samma lydelse

Citat:
Centern stödjer det stramaste av de tre alternativ som finns på bordet. Förslaget innebär bland annat att ledamöter under 61 år, som slutar efter åtta år har rätt till två års avgångsvederlag. Det är enligt C:s gruppledare Anders W Jonsson i linje med andra jobb utan anställningstrygghet.
Dvs, motsvarande vad som förhandlas fram i liknande situationer ute i industrin för personer som kan avsättas oavsett egen prestation.

Ny motion till vårmötet som hamnar i närheten månne?

(Jag trodde att jag själv hade postat i den här tråden men ser inget inlägg - så jag citerar Henrik istället

Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Reglerna är för generösa idag, men detta förslag är för snålt!
2012-11-05, 20:11 #33
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Inkomstgaranti för riksdagsledamöter och EU-parlamentariker [avslagen] -
Visst, jag kan gärna samarbeta med att göra en ny motion till vårmötet!
Istället för att avgränsa sig till just detta så kan man kanske inkludera det i en motion om att alla social och sjukförsäkringssystem ska slås ihop till ett system, och att vi då även vill slå ihop politikers inkomstgaranti i detta?

Som det är nu är det krångligt för sökande med olika slags bidragssystem ifrån olika ställen, där hur mycket bidrag man får ifrån det ena påverkas av hur mycket man får ifrån dom andra ställena, som också är skattepengar, och det blir ungefär samma inkomst i slutändan i vilket fall. Man måste springa runt och hämta papper med intyg från alla möjliga ställen idag. Det känns inte rimligt.

Det är antagligen en massa onödigt administrativt bök för handläggarna också som fördyrar processen. Dessutom blir det en större risk att folk ramlar mellan stolarna när det är massor med instanser som ska försöka samverka på håll.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Megitt
Megitts avatar
2012-11-06, 13:22 #34
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Inkomstgaranti för riksdagsledamöter och EU-parlamentariker [avslagen] -
De flesta jobb utan anställningstrygghet är vikariat och timanställningar och ger inga avgångsvederlag och ofta en a-kassa som inte täcker heltid.

Som vald ledamot av riksdagen eller EU-parlamentet har man en god inkomst och kunskap om hur länge uppdraget sträcker sig och kan därmed planera för framtiden på ett sätt som vanliga medborgare med otrygga anställningar inte kan.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com